Maandelijks archief: september 2011

Hella Haasse overleden

Gisteren is in haar woonplaats Amsterdam de schrijfster Hella Haasse na een kort ziekbed overleden. Zij werd drieënnegentig jaar. Hella Haasse werd in 1918 geboren in Batavia. Haar jeugd bracht ze onder meer door in Buitenzorg, Soerabaja en Bandoeng. In … Lees verder

Geplaatst in 7. In Memoriam | Tags: , , , , , , , , | 6 reacties

Nederlands Nieuw-Guinea, vaarwel!

Het verlies van een kolonie in de troonrede Het is Prinsjesdag vandaag, zoals steeds het moment waarop het Nederlandse volk mag luisteren naar onze Koningin als zij de door de regering opgestelde troonrede voorleest. Ondanks het feit dat er om … Lees verder

Geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, 1945-1949 | Tags: , , , , , , , , , , | 20 reacties

´Ik dacht dat het een varken was´

Wie door de kranten van Nederlands-Indië bladert, komt een veelheid aan artikelen tegen over jachtongevallen. We ontdoen hier nog enkele van het stof. Uit de Indische Courant in 1929 het volgende bericht onder de titel ´Weer een jachtongeluk´: ´Ik dacht, dat het … Lees verder

Geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Gerechtigheid voor weduwen van Rawagedeh

De Rechtbank in Den Haag heeft vandaag, 14 september 2011, geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de weduwen en overige familieleden van de mannen die op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd in Rawagedeh (Indonesië) en … Lees verder

Geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, 1945-1949, 6. Onderzoek, Aanspraken en Verwerking | Tags: , , , , , , , , | 18 reacties

De jager en het meisje

Uit het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië op 24 juli 1937 het volgende bericht, onder de titel: ´Weer een jachtongeluk!´ ´Voor de Landraad te Malang onder presidium van mr. Dutry van Haeften stond vorige week een klerk van het … Lees verder

Geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië | Tags: , , , , , , , , , , | 9 reacties

Overleven op het internaat (II)

Van de gebeurtenissen op het Soekaboemisch Opvoedingsgesticht (SOG) in oorlogsjaren werd verslag gedaan door de adjunct-directrice  van het gesticht, mevrouw Aletta Berkholst. In het eerste deel (Overleven op het internaat (I)) lazen we van de internering van de staf en de … Lees verder

Geplaatst in 2. Japanse Bezetting, 1942-1945 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

Overleven op het internaat (I)

De Japanse bezettingstijd werd door enkele honderden kinderen doorgebracht op het Soekaboemisch Opvoedingsgesticht (SOG), een protestants instituut dat vooral diende als internaat voor kinderen van plantersgezinnen in de Soekaboemische ommelanden. Naast een eigen Mulo had het een technische opleiding, zowel … Lees verder

Geplaatst in 2. Japanse Bezetting, 1942-1945 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 reacties

Een herdenking met beperkte nieuwswaarde

Ook al is het al weer enkele weken geleden dat de herdenking plaatsvond van ´het einde van de oorlog in Nederlands-Indië´, staan we hier toch nog even stil bij de aandacht die deze herdenking heeft gekregen in de landelijke media, … Lees verder

Geplaatst in 6. Onderzoek, Aanspraken en Verwerking | Tags: , , , , , , , , , , , , | 69 reacties

Heineken, Tsingtao of Asahi?

Er is in Nederland in de laatste decennia veel geschreven over Nederlands-Indië, maar relatief weinig over de economie. Wie op zoek gaat naar literatuur over dit onderwerp komt al snel terecht bij werken geschreven vóór de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt … Lees verder

Geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties