Java Café

Welkom in het Java Café, de  vrijplaats voor off topic onderwerpen, borrelpraat zo u wilt.
De pait staat ingeschonken. Laat het u smaken. De bar is open tot de schoonmaker komt.

tabaksplanters

Tabaksplanters aan de dis, Nord-Sumatra

590 reacties op Java Café

 1. Ron Geenen zegt:

  Kinderen van een Mix huwelijk in de huidige Indonesia worden ook “Blasteran” genoemd , en als de Europes (blanke) kant bekend is, dan kan iemand bijvoorbeeld een Indo-Jerman, Indo-Perancis, of Indo Blanda genoemd worden etc.

  Wel, zodra hier een persoon uit uw land mij daar mij zou aanspreken, krijgt hij van mij een antwoord, dat hem zeker zal tegenvallen.

 2. Jan A. Somers zegt:

  Op 23 september 1945 arriveerde kolonel Asjes als hoofd van het RAPWI-kantoor Soerabaja begeleid door een Japans escorte in het Oranjehotel.
  Op dezelfde dag arriveerde kapitein-ter-zee P.J.G. Huyer met een kleine staf, als eerste geallieerde vertegenwoordiger in Soerabaja. Huyer had van Patterson opdracht gekregen de havens van Soerabaja te inspecteren. Nog dezelfde avond diende schout-bij-nacht Shibata bij Huyer een verzoek aan Patterson in om een deel van de Japanse troepen over te brengen naar een reeds in gereedheid gebracht concentratiepunt in Poedjon, een bergdorp nabij Malang. Het is niet duidelijk of Huyer een goed inzicht had in de revolutionaire situatie en de plaats van de Japanners daarin; hij gaf Shibata toestemming voor de gevraagde evacuatie waarna een groot deel van de Japanse manschappen naar Poedjon vertrok.
  Na het uitbrengen in Batavia van zijn rapportage, kwam Huyer op 29 september in Soerabaja terug met de opdracht van Patterson de overname van Soerabaja door de Britten voor te bereiden. Shibata kreeg van hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor de komst van de geallieerde troepenmacht. Shibata riep direct 3000 man terug uit Poedjon, zij werden echter bij aankomst op het station door pemoeda’s gevangen genomen. Nog dezelfde avond werd door een groep voormalige Peta, Heiho en Seinendan-soldaten een actieplan opgesteld: het mobiliseren van het (kampong)volk, het gevangen nemen en ontwapenen van Japanse militairen en het bezetten van de telefoon- en telegraafkantoren. Het eerste doel voor de massale acties was het Japanse centrale wapenmagazijn voor Oost-Java in Don Bosco, voorheen een groot katholiek weeshuis met scholen, sportterreinen, werkplaatsen, een kliniek, een kapel en kloostergebouwen. Na onderhandelingen onder druk van de snel aangroeiende volksmassa moest de Japanse commandant het complex overdragen, waarbij hij een ontvangstbrief kreeg met de vermelding dat de wapens waren overgedragen aan het Indonesische bestuur. Hierop pleegde hij zelfmoord. Daarna werden nog grote wapenvoorraden buitgemaakt in een Japanse garnizoenskazerne en in een groot gebouwencomplex waar voorheen de handelsfirma Lindeteves Stokvis was gevestigd. Met hun overgave hebben schout-bij-nacht Shibata en generaal-majoor Iwabe voorkomen dat er een bloedbad werd aangericht onder de belegeraars gevolgd door wraakacties tegen andere Japanners en Nederlanders. De gebeurtenissen in Soerabaja worden door sommigen wel eens vergeleken met de bestorming van het Hotel des Invalides en van de Bastille in 1789 in het begin van de Franse revolutie. Overal wapperde de rood-witte vlag, op muren en trams waren leuzen gekalkt. Overal stonden pemoeda’s op wacht, gewapend met een Japans samoeraizwaard, een geweer of een pistool. Pemoeda’s denderden in auto’s, vrachtwagens en pantserwagens door de stad. Gepeupel ging zich te buiten aan moord en plundering.
  Nadat de Indonesiërs de wapendepots hadden buitgemaakt werd de situatie steeds grimmiger. Shibata was niet meer bereid (en ook niet in staat) de opstand neer te slaan en droeg zijn commandanten op wapengebruik te vermijden. In de nacht van 30 september verloor Shibata het contact met zijn troepen doordat de telefoonlijnen waren doorgesneden. Japanners werden gevangen genomen, hun wapens en voertuigen in beslag genomen. Het vliegveld en de luchtmachtbasis werden door de opstandelingen bezet. Op 1 oktober gaf Iwabe zich over met de in zijn hoofdkwartier aanwezige wapens. Daarna werd het hoofdkwartier van de Kenpeitai bestormd en na een bloedig gevecht veroverd. Op 2 oktober drong een grote massa Indonesiërs het hoofdkwartier van de marine binnen, waar Shibata zich bevond. Voorts werd de Japanse bewaking van het Oranjehotel overgenomen door de pemoeda’s.
  Op 3 oktober eiste Huyer namens de geallieerden de overgave van de Japanse strijdkrachten, waaraan door generaal-majoor Iwabe en schout-bij-nacht Shibata werd voldaan. Waarschijnlijk als gevolg van de verstoorde verbindingen werden alsnog de munitiedepots en de pyrotechnische werkplaatsen op Madoera opgeblazen waarna de verantwoordelijke Japanse officieren zelfmoord pleegden. De explosies en de vuurzee zorgden in Soerabaja uiteraard voor een toenemende nervositeit. Huyer legde nu de volle verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid bij resident Soedirman. De Japanners dienden te worden beschouwd als krijgsgevangenen en aan de geallieerden worden overgedragen. De Japanse mijnenvegers dienden de hun opgedragen taken voort te zetten en de Japanse piloten dienden de luchtverbindingen te herstellen. Uiteraard was Soedirman niet in staat deze bevelen op te volgen, voorzover hij daartoe genegen mocht zijn. Zowel Christison, Mountbatten, als het Japanse hoofdkwartier hebben naderhand Huyer verantwoordelijk gesteld voor deze ontwikkelingen. Hij zou met de overgave van de Japanse troepen de verantwoordelijkheid voor rust en orde hebben overgenomen zonder zelf over een militaire macht te beschikken. Uit een blik op de opeenvolgende gebeurtenissen en de daarbij horende tijdstippen kan echter worden afgeleid dat de rol van Huyer marginaal is geweest, de revolutie had buiten hem om Soerabaja in bezit genomen. Hij werd de zondebok voor de Britten en het excuus voor de Japanners.

 3. Ælle zegt:

  Er zou een schilderij (stilleven met bloemen) van Van Gogh ergens bij een Indonesische familie in Indonesië aan de muur te hangen als t nog niet geveild is. Jaren geleden las ik er iets over op internet. Het was een zakengeschenk geweest aan de vader of grootvader van het gezin, dat het nu graag wil verkopen voor heel veel Rupia’s uiteraard.
  Ook heeft onze naaste buurvrouw Elly K. uit Jakarta in het huis in Zundert gewoond toen haar man (Ds Beck) dominee was in die gemeente.
  BTW, Vincent werd door zijn schatrijke oom Cent onterft omdat hij met een vrouw van ‘niet zware’ zeden, Sien (Clasina Maria Hoornik) geheten, samenhokte. Zijn muse en model. Een minder of bijna nooit vertoond schilderij getiteld donna nuda sdraiata (= liggend naakt) van Van Gogh. (Wij hadden in Jakarta aan de gangwand ook ‘zoiets’ (een prent) hangen. Nooit meer teruggezien helaas.)

 4. eppeson marawasin zegt:

  LUXE IN DE GOUDEN EEUW
  De komst van Aziatische schatten uit China, Japan, India en Batavia bracht in de 17de-eeuw een enorme sensatie teweeg. Lakwerk, ivoor, zilver, zijde, ebbenhout, sieraden en heel veel porselein werden door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) naar Amsterdam gebracht en verspreidden zich vervolgens over heel Europa.

  AZIË IN AMSTERDAM
  De tentoonstelling ‘Azië in Amsterdam Luxe in de Gouden Eeuw’ toont de mooiste voorwerpen uit Azië die de interieurs van de steeds rijker wordende Hollandse elite verfraaiden en de Europese smaak van Parijs tot aan Sint Petersburg voorgoed veranderden.

  Azië > Amsterdam
  17 oktober 2015 t/m 17 januari 2016
  Philipsvleugel

  https://www.rijksmuseum.nl/nl/azie-in-amsterdam

  e.m.

 5. Ælle zegt:

  Concreet! Om de maansverduistering + bloedmaan te zien vannacht. Vanaf 2:12 begint de eclips met tussen 04:00 en 05:00 de totale maansverduistering + de oranje/rode tinten. Neem zeker ook handschoenen, muts en sjaal mee want het kwik daalt na middernacht richting 6 tot 7°C.
  http://www.noodweer.be/waar-zien-we-de-bloedmaan/

 6. Wal Suparmo zegt:

  Wat mij met weemoed laat terug denken is geen maan verduistering maar een andere zoort verduistering Het begon met de LBD( Lucht Bescherming Dienst) en soms kwaadaardig verbogen wordt tot LURAHE BUTUH DUWIT, als hij met een lijst van door to door komt voor een donatie van een of andere project in de kampung. De LBD gegon met een regeling dat alle lampen terverduisterd moesten worden.Speciale lampekappen van blauwkarton moesten aangebracht worden voor lampen buiten huis.Alle lampen van straat vervoer dienenn beschermd te worden met een een apparaat dat alleen maar en spleet van licht door kan scheinen. Ook alle lucht gaten van huizen moeten bedekt/gesloten worden zo dat bij nacht lucht alarm geen licht door kan scheinen.Wij als kleine kinderen moesten altijd een BOMBERCAKE van rauw rubber in de zakken hebben plus een honden ketting en affiece met onz namen en adrres er op.Ook moesten wij pannen en potten gereed tehebben voor gebruik tijdens een lucht aanval.Huizen en gebouwen werden groen of blauw geverfd en schuilkelders gebouwd. Maar dat alles helaas te vergeefs was.Anders dan de KUZUGEIHO van de Jap.Waar elk huis een zandbak moet hebben, Ook een drum of ton met water Een haak en een bambu stok met een bambu waair aan het eind om de brand te blussen. KEIBODAN mensen gingen op de fiets door de staaten van de kampung met te schreewen ” SEMOEA LAMPOE MOEST DIBIKIN MATI:!” en als er nog een lamp brand zo als bij Pater Alesius Suparman van de de Kalisari Kathedraal die zijn WC lamp vergat uit temaken.Direct naar de Kenpetai gesleep ( die hem verdacht opzettelijk een teken te geven aan de Gealieeerde bombers), voor en WATERTREATMENT dat is zijn maag werd volgepompt met een slang water en dan zijn buik met de laarzen van de Jap plat getrapt te worden..Hij was naderkand in zijn ( korte) leven, nooit boven op gekomen en kon alleen maar liquide en zacht voedsen kon innemen. Dus geen maand verduistering maar luchtaanfal verduistering tijdens de oorlog.

 7. Ælle zegt:

  Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa. Dalam penyerbuan-penyerbuan itu Jepang lebih kuat dibanding Sekutu karena Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara Sekutu sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran awal di Indonesia maupun Malaya (Malaysia). Berikut ini Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang:

  Seinendan (Barisan pemuda)
  Seinendan merupakan organisasi pemuda yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Seinendan merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat semimiliter. Organisasi tersebut langsung berada di bawah pimpinan gunseikan. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, sebenarnya maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang.
  Pada awalnya, Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusaia antara 15-25 tahun. Namun, usia anggotanya kemudian diubah menjadi 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut berkembang menjadi 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang.
  Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
  Keibodan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, dalam pembentukan Keibodan tersebut tampak bahwa pemerintah pendudukan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan, karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Selain Jawa, kedua badan tersebut juga dibentuk di Sumatra dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan angkatan laut. Di Sumatra, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan terdapat badan serupa yang disebut Borneo Konan Hokokudan. Selain golongan pemuda, juga dilakukan pengorganisasian kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai (himpunan wanita). Usia minimum dari anggota Fujinkai adalah 15 tahun. Wanita-wanita tersebut juga diberikan latihan-latihan militer.
  Syuisyintai (Barisan Pelopor)
  Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Organisasi semimiliter ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sedangkan wakilnya yaitu R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmojo. Tokoh nasionalis yang duduk dalam Barisan Pelopor berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Para pemuda dikerahkan untuk mendengarkan pidato para tokoh nasionalis. Di dalam pidatonya, para tokoh nasionalis selalu menyelipkan kata-kata untuk membangkitkan semangat cinta tanah air di kalangan para pemuda.
  Fujinkai (Barisan Wanita)
  Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang.
  Hizbullah
  Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah (tentara Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah mempunyai tugas pkok, yaitu sebagai berikut :
  Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program, antara lain : melatih diri, jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya.; membantu tentara Dai Nippon; menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh; menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.
  Sebagai pemuda Islam dengan tugas dan program, antara lain : menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam, dan membela agama dan umat Islam Indonesia.
  Deze tekst smeekt om een vertaling.

  • Ælle zegt:

   Organisasi organisasi = meervoudsvorm van organisatie = organisaties
   a. Organisasi semimiliter zaman Jepang
   1. Seinendan (Barisan Pemuda), terutama untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri.
   2. Fujinkai (Himpunan Wanita), bertujuan memberikan latihan – latihan kemiliteran pada wanita berusia minimum 15 tahun.
   3. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), bertugas membantu tugas – tugas polisi.
   4. Suishintai (Barisan Pelapor), dipimpin oleh Ir. Soekarno.
   5. Gakukotai (Barisan Pelajar), dibentuk tanggal 15 Desember 1944.
   6. Jibakutai (barisan Barani Mati).

   b. Organisasi militer
   1. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang baik dalam Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Selain diberi latihan militer, para anggota Heiho juga diberi kesempatan untuk mengendalikan senjata antipesawat, tank dan altileri medan.
   2. PETA (Pembela Tanah Air) dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul dari Gatot Mangkupraja. Para pemuda yang bergabung dalam Peta mendapatkan latihan – latihan kemiliteran. Setelah Indonesia merdeka banyak anggota Peta yang menjadi pemimpin Indonesia seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Soedirman dan Jenderal Soeharto.

 8. Wal Suparmo zegt:

  Letkol. S De Waard capituleerde aan de Jap. in Tarakan op 12 Januari 1942 om 0730 uur.
  Letkol C. van de Hoogenband capituleerde aan de Jap. Balikpapan.,op 25 Januari 1942.
  Kol. Vooren capituleerde in Kendari aan de Jap. op 26 Januari 1942.

 9. buitenzorg zegt:

  De schoonmaker is langsgeweest. Omdat hij enkele vaste stamgasten niet weg wilde sturen heeft hij deze tijdens zijn werkzaamheden laten zitten. Ook een blote dame die in de hoek een dutje deed heeft hij maar laten liggen.
  De bierviltjes zijn vernieuwd. Rondje van de zaak!

 10. Ælle zegt:

  Voor wie familie heeft in Menado; helaas is ’t slecht nieuws.

  Seventeen people have died in a fire that tore through a packed karaoke bar early on Indonesia’s Sulawesi island, with 71 others taken to hospital for smoke inhalation.
  Witnesses said the fire started on the second floor of the three-storey building at about 1am on Sunday. At the time, the Inul Vizta karaoke club in Manado, North Sulawesi province, was packed with hundreds of people singing in private rooms, said the city’s police chief, Col Rio Permana. Workers were unable to put out the fires with extinguishers.

  The Guardian.

  • Ælle zegt:

   First they ripped out Lukas Tumiso’s toenails. Then they jammed his mangled toes under a table leg. “I was badly tortured,” Tumiso says. “They hit my nose with an iron bar until it was deformed.”
   Pada usia 72 tahun, Sri Sulistyawati masih ingat hari ketika dua orang tentara Indonesia meletakkan papan kayu di atas perutnya dan menggunakan tubuhnya sebagai papan jungkat jungkit, sebelum ia pingsan karena kesakitan dan pendarahan di dalam.

   • Ælle zegt:

    They tied my arms and legs with a rope and dragged me on the ground with my face down for a kilometre to a military post,” said Sri Sulistyawati, whose crime was being a journalist for a newspaper that backed the country’s first president, Sukarno.
    Victims of 1960s communist purges in Indonesia still wait for an apology/Slachtoffers van de 60s-zuiveringen in Indonesië wachten nog steeds op een verontschuldiging.

    Kita tidak memiliki pilihan, (kasus dugaan pelanggaran HAM berat pasca 1965) itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut sejarah, menyangkut hak-hak orang.
    Ketua Komnas HAM, Nur Kholis.
    http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150921_indonesia_lapsus_kasus65_komnasham

 11. Ron Geenen zegt:

  “”””””http://www.theguardian.com/world/2015/oct/25/indonesia-deaths-fire-crowded-karaoke-club
  Met foto van de Menado Rivier (courtesy Alamy).”””””””””

  Alleen een deur voor toegang? Valt nog mee 17 doden. Geen veiligheiddeur en trap per etage aan de achterzijde? Brandweer pas na een uur?

 12. Ælle zegt:

  Voor wie dit nieuws nog niet heeft bereikt:
  At least 26 people reported to have been killed in French capital attacks!

  • Ælle zegt:

   At least 40 people reported to have been killed in French capital attacks

   • Ælle zegt:

    Three (3) coordinated teams of JIHADI GUNMEN (Islamitische terroristen) struck at six (6) different sites across Paris in a bloody wave of suicide bombings and shootings that left nearly 129 people dead and 352 more injured – including 90 critically, the Paris public prosecutor, Francóis Molins, has said.

 13. Wal Suparmo zegt:

  Frankrijk als zijnde een nummer 2 koloniale Kristen staat wordt nu door Allah vervloekt dat is geatackeerd door hongerige Mohammadanen.

  • Ælle zegt:

   Au moins 126 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées vendredi soir dans une série d’attaques terroristes sans précédent à Paris et près du Stade de France.

   • Wal Suparmo zegt:

    Nakke tenna nissing bicaranu DaEng!

   • Ælle zegt:

    Vertaling uit de Franse krant Le Figaro.
    Minstens 126 personen werden gedood en meer dan 200 gewond op vrijdagavond in een reeks terroristische aanvallen ongeëvenaard in Parijs en bij het voetbalstadion van Frankrijk (in de voorstad Saint-Denis).
    Ik versta geen Bugis.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, net als in de bersiap: Ik heb een hekel aan u, dus sla ik u dood.

  • Ron Geenen zegt:

   Wat een nonsense

   • Wal Suparmo zegt:

    Nonsens of niet maar er zijn 153 doden en meer dan 200 gewonden NU in Parijs..De Franse regering moet de millioenen Mohammadanen die in Frankrijik wonen, gaan MOBILISEREN en MILITERISEREN om de ISIS te bestrijden in Frankrijk zo wel in het Midden Oosten.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””MOBILISEREN en MILITERISEREN om de ISIS te bestrijden”””””””””

    En de Fransen zullen zeker naar uw advies luisteren!

   • Wal Suparmo zegt:

    Natuurlijk niet ze prefereren door Allah vervloekt te worden meer Mohammadanen in hun land telaten komen. Zo als de Hollanders die mijn visa hebeen geweigerd voor verlenging terwijl een Maroccaan die boven mijn Tante woonde met zijn 2 vrouwen wel een verlenging kan krijgen En nu permanent als Hollander woont.Met de reden dat hij belasting betaald en ik niet( omdat ik met verlof in Holl. was).

   • Ælle zegt:

    French jets took off from air bases in Jordan and the United Arab Emirates
    Heavy bombing raid comes just two days after horrific attacks in Paris

    French-fighter-jets-carry-massive-airstrike-operation-ISIS-stronghold-city-Raqqa-Syria
    UPDATED: 22:41 GMT, 15 November 2015

   • Ron Geenen zegt:

    “””””French-fighter-jets-carry-massive-airstrike-operation-ISIS-stronghold-city-Raqqa-Syria
    UPDATED: 22:41 GMT, 15 November 2015″”””””””””

    Dat is veel beter, dan al de meningen van mensen op het net. Geen woorden maar daden!

   • Wal Suparmo zegt:

    CORRECTIE IN GESSCHRIFT( Sorry ik heb moeilijkheden met mijn ogen)
    Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden. Jesus praat j altijd over : ” mijn Vader ” en ik. Ook ELI, ELI LAMA SABAGHTHANI( Matheius 27:45-46).Ook : “Wie tot God wil komen enz” Dus het zijn 2 verschillende “individuen”. Maar hier is dat Jesus als
    Godzelf moet worden beschouwd als TUHAN YESUS.( Niet over de DRIE EENHEID/ TRITUNGGAL) te spreken.Wat en frustratie. Of niet?

   • Ælle zegt:

    “We are going to lead a war which will be pitiless. Because when terrorists are capable of committing such atrocities they must be certain that they are facing a determined France, a united France, a France that is together and does not let itself be moved, even if today we express infinite sorrow.”
    ~ François Hollande

   • Wal Suparmo zegt:

    Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden. Jesus praat hij altiid over : ” mijn Vader ” en ik. Ook ELI, ELI LAMA SABAGHTHANI( Matheius 27:45-46).Ook : “Wie tot God wil komen enz” Dus het zijn 2 vershillende “individuen”. Maar hier is dat Jesus alle Godzelf moet worden beschouwd als TUHAN YESUS.( Niet over de DRIE EENHEID/ TRITUNGGAL) te spreken.Wat en frustratie. Of niet?

   • Ron Geenen zegt:

    Ben nu echt benieuwd, wat de EU landen met al die islam mensen, die het land binnen wandelen gaan doen en waar geen gegevens van zijn.

   • hansvschaik zegt:

    Beste Ron Geenen, maak je maar geen illusie: de Europese ministers gaan vast alweer vergaderen en komen met prachtige woorden vertellen wat ze nu weer bedacht hebben, ondertussen gaat de vluchtelingen stroom gewoon door.
    Daarna gaan de ministers samen op de foto en aan het diner. Ze doen een plas en alles blijft zoals het was.

   • Wal Suparmo zegt:

    De MARKETING PEOPLE van het Christendom hebben zo veel SALESTRICKS om de Christenleer LAKOE temaken met zelf Jesus als GOD teverklaren. En het is een grandioos succes geworden.!

   • Ælle zegt:

    Γαλλική απάντηση στο ISIS: Ανελέητο σφυροκόπημα της Ράκα
    Ανανεώθηκε 01:01 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

   • Ælle zegt:

    Gen. James “Spider” Marks: “This is very visceral. The types of targets they strike right now really are symbolic. From the French perspective, something has to be done.”

   • Ælle zegt:

    Maar hier is dat Jesus als Godzelf moet worden beschouwd als TUHAN YESUS.( Niet over de DRIE EENHEID/ TRITUNGGAL) te spreken.Wat en frustratie. Of niet?

    The Great Unsolved Mystery in the Christian Church… Hahahahaha
    The great unsolved mystery in the Christian Church has always been the nature of the Divine Trinity.
    WARNING!
    Many leaders in the Church have warned …against trying to understand or solve this great mystery; yet there is no authority in the Word of God for taking this point of view. The whole teaching of the Gospels is to search for light and understanding in regard to the things of God. That a full explanation of the Divine Trinity was not given by the Lord Himself is evident, and is implied in His own words when He said,

    “The time shall come when I shall show you plainly of …the Father.”

    “…because I am going to… the Father…””

    “I came out from the Father and have come into the world. Further, I am leaving the world and am going my way to … the Father.
    ~John 16

 14. Ælle zegt:

  Jezus zei tot hen:

  „Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden. Hoe komt het dat GIJ niet verstaat wat ik spreek? Omdat GIJ niet naar mijn woord kunt luisteren. GIJ zijt uit UW vader de Duivel, en GIJ wenst de begeerten van UW vader te doen. Die was een doodslager toen hij begon, en hij stond niet vast in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij overeenkomstig zijn eigen aard, want hij is een leugenaar en de vader van [de leugen]. Omdat ik daarentegen de waarheid zeg, gelooft GIJ mij niet. Wie van U overtuigt mij van zonde? Indien ik waarheid spreek, waarom gelooft GIJ mij dan niet? Wie uit God is, luistert naar de woorden van God. Daarom luistert GIJ niet, omdat GIJ niet uit God zijt.”

  Johannes 8

  • Ælle zegt:

   God, die lang geleden bij vele gelegenheden en op vele wijzen tot onze voorvaders heeft gesproken door bemiddeling van de profeten, heeft op het einde van deze dagen tot ons gesproken door bemiddeling van …een Zoon, die hij tot erfgenaam van alle dingen heeft aangesteld en door bemiddeling van wie hij de samenstelsels van dingen heeft gemaakt. Hij is de weerspiegeling van [zijn = Gods] heerlijkheid en de nauwkeurige afdruk van zijn wezen, en hij houdt alle dingen in stand door het woord van zijn kracht; en nadat hij een reiniging voor onze zonden had teweeggebracht, heeft hij plaats genomen aan de rechterhand van de Majesteit in verheven plaatsen.
   Daarom is hij beter geworden dan de engelen in die mate dat hij een naam heeft geërfd welke uitnemender is dan de hunne.
   Tot wie van de engelen heeft hij bijvoorbeeld ooit gezegd: „Gij zijt mijn zoon; heden ben ík uw vader geworden”?
   En wederom: „Ík zal zijn vader worden, en híȷ́ zal mijn zoon worden”?
   Doch wanneer hij wederom zijn Eerstgeborene de bewoonde aarde binnenleidt, zegt hij: „En al Gods engelen moeten hem hulde brengen.”

   Ook zegt hij met betrekking tot de engelen: „En hij maakt zijn engelen geesten en zijn openbare dienaren een vuurvlam.” Maar met betrekking tot …de Zoon: „God is uw troon in alle eeuwigheid, en [de] scepter van uw koninkrijk is de scepter van recht.*
   Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, ..uw God, u gezalfd met [de] olie van uitbundige vreugde, meer dan uw deelgenoten.”
   En: „Gij, o Heer, hebt in [het] begin de grondvesten gelegd van de aarde, en de hemelen zijn [de] werken van uw handen. Díé zullen vergaan, maar gíȷ́ zult voortdurend blijven; en net als een bovenkleed zullen ze alle verouderen, en gij zult ze samenrollen net als een mantel, als een bovenkleed; en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen nimmer een einde nemen.”

   Maar met betrekking tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: „Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel”? Zijn zij niet allen geesten voor openbare dienst, uitgezonden om te dienen ten behoeve van hen die redding zullen beërven?

   ~ Hebreeën 1

 15. Wal Suparmo zegt:

  De NON MOHAMMADAANSE landen vooral Amerika,Euopa en Australia MOET HET MOHAMMADANISME verklaren als NON PUBLIC RELIGION. Men kan het Mohammadaanisme niet verbieden want het is tegen de Rechten van de Mens. Maar wel als NON PUBLIC religi en ideologie aleen voor PRIVAAT GEBRUIK ( binnen huis). Dus geen godsdienst ACTIEVITEITEN,kleren enz, Geen mosque met blerende mensen die de rust verstoort enz. Dit als men toch zo gaag deze Mohammadanen in het land wil hebben.!

  • Jop Delfos zegt:

   Als dit een mogelijkheid is, waarom hebben de landen die je noemt en anderen, dan geen gebruik gemaakt, tot nu toe, van die mogelijkheid?
   Dit zou een hoop onenigheid voorkomen, want als dat de Mohammedanen niet schikt, dan blijven ze ook niet.
   Ik heb niets tegen die mensen, maar wanneer zij persee in een niet Islamities land willen wonen, dan horen zij zich aan de regels van dat land toe te passen. Zij eisen dat van de mensen die in hun land komen te wonen. Onze Schoon Dochter moest in Saudie Arabia zich aan de kleding van de vrouwen buitens huis aan passen.
   When in Rome, do as the Romans do!!!!
   Hier, West Australia, willen ze zelfs dat de publieke scholen Kerst vieringen afschaffen!!!!Ook het ‘ Onze Vader’ moest af geschaft worden bij het begin van de dag.

   • Ron Geenen zegt:

    Het ligt niet aan het geloof, maar aan de mensen. De mensen zijn niet opgewassen tegen welk geloof dan ook. Voor een vrede in de wereld is het dan ook beter om elk geloof persoonlijk te verklaren en alle samenkomsten en gebedshuizen te verbieden.
    Iemand die iets wil belijden doet dan maar in zijn prive omgeving. Maar ja, dan heb je de groep in de politiek die er zich mee gaat bemoeien. Zie de wereld van vandaag!

 16. Wal Suparmo zegt:

  De MARKETING PEOPLE van het Christendom hebben zo veel SALESTRICKS om de Christenleer LAKOE temaken met zelf Jesus als GOD teverklaren. En het is een grandioos succes geworden.!

  • R.L.Mertens zegt:

   @WSuparmo. Tot ca.1960 waren er in Nederland ook Moslims(uit Indonesië, Suriname)
   Niets aan de hand. Na 1960 verschenen/verbleven er meer en meer Moslims ( uit Marokko,Turkije etc). in Nederland, terwijl de Christen aanhang slonk. Meer gedonder. Dus….
   Volgens filosoof Hans Achterhuis in Trouw 16/11’15; Het monotheïsme- dus Islam, Jodendom en Christendom biedt wel degelijk een rechtvaardiging van geweld!
   Monomanie= een soort waanzin waarbij men zich aan één enkel waanbeeld vasthoudt.
   Dus….. welke interpretatie kiest men van/bij een godsdienst? Een absolute waarheid?

 17. Wal Suparmo zegt:

  Waarom worden Mohammadanen meestel gehaat waar ze hun ” eten willen zoeken( tjari makan)”, zo als de Bangladeshi ini Burma die zich Rohinya’s noemen.(geen probleem toen het een Englese kolonie was).When in Rome, do as the Romans do!!!!Maar dat doen Mohammadanen niet wegens hun communistische doctrien van DAKWAH. Net het EVANGELIE van de Christenen.

 18. Ron Geenen zegt:

  “”””””””When in Rome, do as the Romans do!!!!Maar dat doen Mohammadanen niet wegens hun communistische doctrien van DAKWAH. Net het EVANGELIE van de Christenen.”””””””””””

  Vaak hebben religieuze mensen door hun interpretatie van hun geloof, een vorm van discriminatie gecreëerd.

  • Ælle zegt:

   Dit is een afbeeldung van het gemummificeerde overblijfsel/kadaver van de man, Ambrosius van Milaan, Kerkvader/ Bisschop, die het gezegd zou hebben: “When in Rome, do as the Romans do” , maar hij zei iets anders. “When I am at Rome, I fast on a Saturday; when I am at Milan, I do not. Follow the custom of the church where you are.” Hahahahaha

   Eewww!

   • Ælle zegt:

    Klik tweemaal op Ambrosius voor een uitvergroting.

   • Wal Suparmo zegt:

    Ook als andere voorbeeld het bronzen beeld van Petrus in het Vaticaan, wiens voet alleen maar de helf is overgebleven( gripis-Jav) wegens afgelikt door Katholieke gelovigen en ook een akelige geur ( amis- Jav) verprijt.De Mohammadanen zijn slimmer om hun VAGINA FORM aan de heilige meteor steen( Kaabah) van stainless steel temaken. en hoewel het steeds ook afgelikt wordt door millioenen Mohmammanen en minder stinkt ook omdat het constant door een bewaker met een busje parfum geregeld wordt bespoten.En is het voorloopig in tact gebeleven.

   • Ron Geenen zegt:

    Wat een walgelijk idee om iets te maken waar anderen aan moeten likken uit geloofsovertuiging.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””“When in Rome, do as the Romans do” , maar hij zei iets anders. “When I am at Rome, I fast on a Saturday; when I am at Milan, I do not. Follow the custom of the church where you are.” Hahahahaha””””””””””

    Ik wist niet dat ze toen als voertaal het engels hadden.

   • Ælle zegt:

    Elsebeth Thomsen uit Denemarken, prof/doctor in de wetenschappen geografie, geologie, paleontologie en nog 6 andere logiën, aan de Uni van Tromsø, Noorwegen v.h. Instituut van historische geology en paleontologie aan de uni van Kopenhagen, schrijft: De zwarte Steen (Al-Hadjar Al-Aswad) bevindt zich in de grote moskee, Al-Haram, in Mekka, aan de oostelijke buitenhoek van het allerheiligste gebouw van de Islamieten, de Ka’ba.
    Verder schrijft ET dat de Steen uit 8 kleine stukken is samengesteld en aan elkaar zijn gecementeerd./geplakt, gevat in een zilveren omlijsting (nu toch van roestvrij staal, heer Suparmo?) met een gedeelte (20x16cm) open gelaten.
    Het grootste brokstuk heeft de afmeting van een dadel (Dietz et McHone,1974).

    In 1825 bestond de Steen uit 15 stukken (al-Kurdi, 1875). De ontbrekende fragmenten kunnen verborgen liggen onder het cement tijdens de herhaalde reparaties. of zijn zoekgeraakt. waardoor het moeilijk is om de oorspronkelijke vorm en maten van de Steen te beschrijven, maar het zou geschat kunnen worden op minstens 25x20x20cm.
    Ook de kleur ervan was moeilijk te bepalen.
    Slecht één auteur, Äli Bey” noemde dat het een matrix kleur als kool heeft (1816 in Khan,1938), die witte en gele sikkels, kleine puntige kristallen en mogelijk phenocrysts veldspaat (mineraal) door de matrix heen is verspreid (Burckhardt, 1830; Sprenger, 1875 in Khan, 1938; Dietz et McHone, 1974).
    Volgens de Islamitische traditie was de steen wit maar werd zwart door de zonden van de mensheid. (Het is weeral onze schuld, hahahahaha …)
    “Qui color albus erat nunc fit contrarias alba” (van Maltzan, 1865)
    Hierna zijn nog 3 bladzijden te vertalen uit het Engels, dat ik later zal pogen te doen met Uwer welnemen.
    Copyright Meteoritical Society. Provided by NASA Astrophysics Data System

   • Ælle zegt:

    Ik beloofde een vervolg op het Zwarte-Steen-verhaal te vertalen. Gezien de verwarrende inhoud ervan wist ik niet eerder waaraan ik was begonnen. U is nu dus wel gewaarschuwd.
    As mentioned above, zitten er witte en gele spikkels in (eerder foutief getypt als sikkels) en het binnenste is beschreven als grijs of “zo wit als melk” (ben Jusuf invan Maltzan, 1865; Hugronje, 1889; Karabuda, 1967; D. et McH., 1974).
    Uiteindelijk is gezegd dat de Steen in water drijft (van M.,1865).Joepiejee!
    Deze hoedanigheid maakte ’t mogelijk dit in AD 951 te herkennen toen het in twee (2) stukken terugkwam, nadat ’t in AD 930 door, je reinste ketters, de Qarmatiërs (Shiiten?) werd weggedragen.

    Volgens de Mohammedaanse traditie kan de steen teruggeleid worden tot Adam, of op z’n minst de aartsvader Abraham.
    De vorige legende vertelt dat Adam (de eerste mens) de eerste Ka’ba op aarde bouwde.
    tegen de tijd dat het werk gereed was, (nu komt er iets geweldigs aanzetten, houd u zich maar schrap!) zond Allah een tent gemaakt van rode hyacinth, dat is een robijn van Paradijs naar Aarde, en Adam woonde in deze tent. Een witte hyacinth diende als zetel/stoel. Deze werd later de Zwarte Steen.

    De Steen bleef in de Ka’ba totdat deze werd vernietigd door de Vloed (zondvloed?) en werd later aan Abraham teruggegeven aan wie de herbouw was toevertrouwd. Op dit punt begint de andere legendes. Ze vertellen ons dat het Abraham was die de eerste Ka’ba bouwde. (Hier begin ik echt al “Adoeh, adoeh” te roepen)

    Tot morgen!

   • Ælle zegt:

    Goedemorgen allemaal!
    Dit is het volgende verslag dat Elsebeth Thomsen in 1980 schreef over de Zwarte Steen, die in Mekka ligt om nog steeds als afgodendienst in het verleden, vereerd te worden; een Steen die volgens NASA niet meer blijkt te zijn dan een fragment van een onbekende meteoriet, waarvan er bijna tonnen rotsmaterie dagelijks de atmosfeer bereikt en als stof in de lucht achterblijft door de hitte en hoge snelheidsfrictie opgebrand. Een enkele brokstuk overleeft de val in zee of op de grond als meteoriet.

    Geschiedkundig/historisch, bestond de Ka’ba sedert AD 200 als een heidens heiligdom gevuld met afgoden. Deze werden verwijderd na de komst van de profeet in Mekka in AD 630 (Doughty, 1923), maar de Zwarte Steen en de Ka’ba zelf bleven voorwerpen van verering.
    In Mo’s tijdsperk AD570-632, was de Ka’ba verbrand, misschien de oorzaak van de verbrijzeling van de Steen. Hoe dan ook, de vele kleine deeltjes die nu zijn gelijmd zijn waarschijnlijk het resultaat van een voorval dat plaatsvond in AD 1050 toen een woedende Egyptische kalief een man stuurde om het te vernietigen.
    Tenslotte werd Mekka overgeleverd aan een zware overstroming in 1626, waardoor 3 muren van de K. omvielen (Burckhardt, 1830).

    In wetenschappelijk literatuur wordt de Steen gewoonlijk bezien als lava, basalt of een meteoriet. Als wij ervan uitgaan dat het geen gewone steen is, schijnen de lava en basalt theoriën onwaarschijnlijk.
    De benaming als een meteoriet ontstond mogelijkerwijs van legendes over een hemelse oorsprong, maar een ijzeren meteoriet zou niet kunnen drijven of in stukken breken. Een stenen meteoriet zou ook niet drijven en het zou de enorme hoeveelheid erosie waaraan het was blootgesteld niet makkelijk weerstaan.
    D et McH,1974. In 1974 stelden voor dat het agaat zou zijn. maar dit is geen steen die in water drijft en het heeft niets te maken met de hemel. Van alle suggesties is de theorie van meteoriet die het sluitends past bij de legendes, dat de Steen uit de hemel kwam. Daarom zou het gepast zijn om ander materiaal te onderzoeken met een meteorische oorsprong.

    Als je mij vraagt, is ET gewoon verslaafd geraakt aan haar werk als onderzoeker. De Meteoritical Society heeft een ledenbestand van 1000 (duizend) wetenschappers en dwepers uit 52 landen die meteorieten, cosmisch stof, asteroïdes, kometen, etc bestuderen en de oorsprong van het zonnestelsel (nú zonnenstelsels, er zijn er méér dan één! So far, astronomers have found more than … 500 solar systems and are discovering … new ones every year. Given how many they have found in our own neighborhood of the Milky Way galaxy, scientists estimate that there may be … tens of billions of solar systems in our galaxy, perhaps even as many as 100 billion. Yesss!)

   • hansvschaik zegt:

    Sommige soorten lava steen: puimsteen, drijft op het water. Door de hitte zijn veel stoffen ui de steen eruit verdampt en daarom zit de steen vol met holtes.
    Misschien gebeurt dit ook met meteorieten, in dat geval kunnen ook die drijven in water.

   • Ælle zegt:

    Mo tilt de Zwarte Steen op.
    Een illustratie in miniatuur uit 1315 van de Pers Rashid-al-Din Hamadani (o.a.historicus, schrijver van het album van Kronieken = Jami’ al-tawarikh),die hier vertelt dat Mohammed de Zwarte Steen terugplaatst in het jaar AD 605. Hij draagt hier twee zwarte vlechten.

   • Jan A. Somers zegt:

    Wat ik van die prent zo bijzonder vind? Ik dacht te weten dat binnen de Islam geen afbeeldingen van mensen mochten worden gemaakt, in dit gevel van o.a. Mohammed. Of zit ij er naast?

   • Ælle zegt:

    Het afbeelden van personages etc. is in veel religies niet verboden, maar wel het vereren ervan. Hierbij een collectie uit het Mohammed Beeld Archief.
    http://zombietime.com/mohammed_image_archive/

  • Ælle zegt:

   Ambro is degene in het wit met een sinterklaas-mijter op zijn schedel, die in ’t rood is een martelaar met een ernstige schedelfractuur.

   • Wal Suparmo zegt:

    De Kaabah wat een GOUDMIJN is voor de Arabieren is de eenigste plaats in de wereld dat 3 millioen mensen uit de hele wereld OP EEN OGENBLIK kan verzamen. Het zal voorlopig in tact blijven voor dat het door de ISIS vernietigt wordt( volgens hun belofte). Nu BIDDEN MAAR volgens eigen geloof. Ja toch?

 19. Ælle zegt:

  Een hartverscheurende open brief aan de moordenaars van Hélène Muyal van haar echtgenoot Antoine Leiris.
  Gisteren om 4:18 · Jullie zullen mijn haat niet hebben!
  “Vous n’aurez pas ma haine”
  Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son coeur.
  Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
  Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.
  Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.

 20. Jan A. Somers zegt:

  Heer Buitenzorg: Proberen van het Vaticaan een bijdrage te krijgen?

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””Heer Buitenzorg: Proberen van het Vaticaan een bijdrage te krijgen?””””””””””””

   En van Saudi Arabië namens de moslims. Waar blijft dan onze vrijheid?

 21. Ælle zegt:

  Tot slot de laatste vertaalde alinea’s uit het krantenartikel (paper) van onze geleerde ET (Elsebeth Thomsen), getiteld: “New Light on the Origin of the Holy Black Stone of the Ka’ba”.
  In Saudi Arabië, ongeveer 1100 KM van Mekka vandaan werden in 1932 inslagkraters van meteorieten gevonden door Philby, bij Al-Hadidah, Wabar geheten. De coordinaten zijn op 21º 29´ 58″ N, 50º 28´ 20`O in Rub’ al Khali, beter bekend als het Lege Kwartier (zeer interesssante en grootste zand woestijn op aarde).
  De best bewaarde kraters maten (verleden tijd van meten) 100x100x12M en 55x40x9M, maar het lijkt er op dat andere in het zand waren begraven (Philby, 1933). Verscheidene ijzer-meteorieten werden gevonden rondom de kraters en in een naburige wostijn. De afzonderlijke stukken en hun primaire en secundaire samenstellingen zijn bestudeerd door Buchwald (1975).
  De grondsteen bij Wabaris is een zuiver witachtig zandsteen, hoofdzakelijk bestaande uit kwarts, (volgens Spencer ongeveer 92%, 1933a, 1933b).
  Losse afzettingen van zand in dikte varierend (keyboard hapert) liggen boven op de zandsteen.

  De kraterwallen zijn van blokglas gevormd uit versmolten silica zand, doordrenkt met miljarden bolletjes van nikkelhoudend ijzer.
  Sommige van het impactietglas duikt op als poreuze bommetjes met een witte binnenkant en glanzend zwart omhulsel of als zwarte druppels; vaak homogeen en het bevat grote blaasjes van gesteente en mineralen (El Goresy et al., 1968).
  Deze kenmerken passen de beschrijving van de Zwarte Steen.
  De rest van de tekst komt min of meer neer op een herhaling van het voorgaande met een afbeelding/zw/w foto van een stuk Wabar-glas dat in het Geological Museum in de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken ligt.
  (Impactietglas is in juni van dit jaar aangetroffen op Mars)

  • Wal Suparmo zegt:

   Ook een pakket met de meteoor steen(Kaaba) ceremonie,Als de ongelovigen( kafirs), GEEN KAFFERS!, al op de maan of andere planeten rondlopen , dan zijn de Mohammadanen nog gelukkig aan hun SATAN smijterrei!(jumroh!).

 22. Ron Geenen zegt:

  Misschien kan ik een paar Indo’s helpen, die werkeloos en ervaring hebben in engineering en design. Ik kreeg het volgende van een vriend-Indo in Canada toegestuurd.
  The Royal Dutch Shell is building a Liquefied Natural Gas Plant ( LNG ) in Kitimat British Columbia, Canada. They need 3000-6000 people to work there. As a skilled or professional worker he had no problem getting a good paying job. He has to apply for a job and went he is approved go the Canadian embassy in Den Haag ( I think). Ik neem aan dat hij gezond is en Engels Spreek.

 23. Ælle zegt:

  Wanner we over aantallen spreken van in de miljoenen en er aan denken, mogen we niet vergeten wat er aan E-waste (Electronisch AFVAL) wordt gedaan.
  75% E-waste eindigt in landen zoals India, China en Ghana.
  Hier is de trailer van de film, een onderzoeksdokumentaire, die Cosima Dannoritzer vorig jaar maakte, getiteld The E-waste Tragedy. Wie is verantwoordelijk?

  Wie Facebook heeft kan er meer over te weten komen; https://www.facebook.com/ewastetragedy
  Wanneer zendt Nederland deze film ooit uit? Of wacht ze tot ook wij er niet meer zijn? Willen wij de verantwoordelijkheid dragen voor dit dodelijk afval.
  http://longreads.oneworld.nl/ewasterepublic/
  Nadat ik deze doku op Arte gezien had, beloofde ik mezelf deze onaangename ervaring met jullie, mijn geliefde Indo’s, te delen.

  A UNU study last year said toxic materials in the world’s annual 41.8 million tonnes of discarded electronics include lead in glass (an estimated 2.2 million tonnes), batteries (300,000 tonnes), mercury, cadmium, chromium and ozone-depleting substances (CFCs, 4,400 tonnes). Health problems associated with such toxins include impaired mental development, cancer and damage to livers and kidneys.

  Read more at: http://phys.org/news/2015-08-discarded-electronics-mismanaged-europe-equals.html#jCp

  • Jan A. Somers zegt:

   “Wie is verantwoordelijk?” In ons appartementengebouw houd ik in de gaten dat/hoe de afvallen worden opgehaald. In de vuilcontainers liggen complete computers, oude platenspelers e.d. Terwijl je kunt opbellen naar de kringloop, of ‘goede doelenwinkeltje’, ze komen het dan gratis ophalen. In de oudpapiercontainers vind je de complete omschakeling naar computerboodschappen terug in de vorm van een verdubbeling van de hoeveelheid karton. Verantwoordelijkheid? Bij de oudjes die vaak thuis zijn wordt alles in grote dozen bezorgd voor de mensen die niet thuis zijn. Ze vergeten het nog op te halen, moet je weer langs de deur. Is dat de nieuwe mantelzorg?

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””. In de vuilcontainers liggen complete computers, oude platenspelers e.d.””””””””””

    Wij hebben onze eigen vuil containers, ronde zwaar plastic vaten van ongeveer 1.20 hoog met een deksel er op en wieltjes er onder. Ieder vat heeft vaak zijn eigen kleur of een tekst wat er in gaat.
    Op bepaalde plekken in de stad kan men alle elektronika kwijt, zodat het apart gerecycled kan worden. Bij je vuil neerzetten of ergens dumpen wordt zwaar beboet.
    Het is hier ook makkelijker te zien van wie het is, omdat wij ieder een eigen stoep voor het huis hebben en niet als bij jullie in een flat wonen.

 24. Jan A. Somers zegt:

  “Op bepaalde plekken in de stad kan men alle elektronika kwijt, zodat het apart gerecycled kan worden. ” Ja, bij ons ook. Bijvoorbeeld in de supermarkt waar we toch boodschappen doen. Je loopt daar rakelings langs de afvalbakken voor batterijen, kleine of grote elektrische/elektronische apparaten enz. En grote, onhandige apparaten worden gratis thuis opgehaald door de kringloopwinkel of (gemeentelijk) grof vuil. Moet je wel even melden, telefonisch of internet. Maar het interesseert veel mensen niets. Ze betalen belasting, en dan zoekt de overheid het verder maar uit.
  “niet als bij jullie in een flat wonen.” Ik dacht altijd dat in de USA ook veel mensen in flats wonen. In Nederland is het in flats meestal goed geregeld, diverse bakken met opschrift. De huismeester, of in kleinere flatgebouwen een vrijwilliger (ik dus), zet die bakken periodiek buiten. Maar dan moet je die wel gebruiken!

 25. Ælle zegt:

  One example/ één voorbeeld
  Every year, consumers throw away millions of mobile phones. This is because most phones aren’t built to last, paired with our desire to constantly upgrade our devices. Some of these discarded phones are properly recycled, but others end up in landfills or are recycled under dangerous working conditions. At the same time, new products are continuously manufactured to keep up with demand for the “latest thing.”
  Elk jaar worden er miljoenen draagbare telefoons/mobieltjes weggegooid.Dat komt omdat de meeste niet gebouwd zijn om duurzaam te zijn, gepaard aan onze wens/hunkering om ons mobieltje voortdured te vernieuwen. Sommige van deze afgedankte telefoons worden netjes gerecycled, maar andere eindigen op een afvalstortplaats of worden gerecycled onder gevaarlijke werkomstandigheden. tegelijkertijd , worden er steeds nieuwe producten gefabriceerd om de vraag naar de “laatste rage” bij te houden.

  Helaas heb ik me in ’t verre verleden hier ook aan schuldig gemaakt. Vergeef me!

 26. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””””.” Ik dacht altijd dat in de USA ook veel mensen in flats wonen.””””””””””

  Nee hoor. En als er mensen in flats wonen is het vaak in de miljoenen steden.Los Angeles heeft ongeveer 4 miljoen inwoners en LA county (provincie) ongeveer 10 miljoen inwoners. Ik woon in Glendora, ongeveer 50 km buiten LA en er zijn iets meer dan 50000 inwoners, waarvan er nog geen 8% flat zijn. En de meeste zijn geen huur, maar koop en heten dan condominium.
  Dan hebben we ook de goedkopere rijtjes huizen met de name townhomes, echter meer dan de helft zijn vrijstaande huizen met een tuin er om.

 27. Wal Suparmo zegt:

  Ik was verleden maand voor een week in San Fransisco geweest en in die tijd geen enkele blanke ontmoet.

 28. Ælle zegt:

  http://www.klondyke.nl/rubriek/25/indonesie-en-nederlands-indie
  Aanbod van LEESVOER
  Rubriek Indonesië & Nederlands Indië
  Aantal gevonden boeken: 356

  • Ron Geenen zegt:

   Buitengewoon fijn en interessant. Dank u wel
   Ik heb direct een e-mail naar klondyke.nl gestuurd en gevraagd of zij mij een paar willen sturen volgens de quoted price.
   Mijn interesse gaat voornamelijk alleen uit naar boeken over West-Midden Sumatra, zoals Padang, Sawahlunto, Fort de Kock, Bangkinang, enz. In de lijst heb ik zelf 3 boeken gelokeerd. Als een ander een boek weet over Sumatra west, graag, laat me weten.
   Bij voorbaat dank!

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik heb even gekeken in de Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Praktisch alle plaatsen beschreven. Heb ff gekeken naar Sawahloento, Padang, Fort de Kock.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Ik heb even gekeken in de Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Praktisch alle plaatsen beschreven. Heb ff gekeken naar Sawahloento, Padang, Fort de Kock.””””””””

    Heb niets aan bovenstaande. Ik heb behoefte aan boeken die o.a. de oorlog en de bersiap gebeurtenissen beschrijven en ook de verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Een boek als KURA! van Lou Lanzing.

   • Ælle zegt:

    Welcome to the historic works of Henk Hovinga
    http://pakanbaroe.com/doodspoor.html

    Adriaan van Dis over ‘Op Dood Spoor’

    ‘Op dood spoor’ vertelt het oorlogsverhaal dat mijn vader altijd heeft verzwegen. Zonder Henk Hovinga’s baanbrekende speurwerk zou ik nooit iets over mijn vaders torpedering (van de Junyo Maru) en over zijn dwangarbeid aan de Pakan Baroe-spoorweg in Sumatra te weten zijn gekomen.

    http://pakanbaroe.com/sumatra-railroad.html
    Zij aten stijfsel en ratten, stierven van uitputting, malaria, dysentrie, beri-beri wn tropische zweren
    They ate starch and rats, died of exhaustion, malaria, dysentery, beri-beri and tropical ulcers.

    http://pakanbaroe.com/doodvoorogen.html

    Veel leesplezier toegewenst!

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Zonder Henk Hovinga’s baanbrekende speurwerk zou ik nooit iets over mijn vaders torpedering (van de Junyo Maru) en over zijn dwangarbeid aan de Pakan Baroe-spoorweg in Sumatra te weten zijn gekomen.””””””””””””

    Ik heb totaal 9 familieleden zowel aan de Burma als de Pakan Baroe doden spoor verloren.
    Rudie Uyleman-Anthonijs, zijn moeder Lucie is de zus van mijn vader Eddie Geenen, heeft ook de Junyo Maru na 3 dagen in het water en de Pakan Baroe spoor overleefd. Hij is op 84 jarige leeftijd, kinderloos, in Den Haag in 2007 overleden. Heeft er ook nooit overgepraat. Ben benieuwd of hij zich heeft laten interviewen door Hovinga.
    Bedankt voor de aanbeveling. Vraag: weet u ook of er boeken zijn betreffende de bersiap op west Sumatra (Padang).?

   • Jan A. Somers zegt:

    “Ik heb behoefte aan boeken die o.a. de oorlog en de bersiap gebeurtenissen beschrijven ” Probeer Bussemaker, Bersiap.

 29. Ælle zegt:

  Sorry for your losses of 9 family members!
  Memories of ‘the East’: Abstracts of the Dutch Interviews about the Netherlands East Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History Project Collection
  Fridus Steijlen, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands)
  KITLV Press, 1 jan. 2002 – 636 pagina’s

  Between 1997 and 2001 an extensive series of Dutch-language interviews was recorded with the aim of documenting ‘the end of the Netherlands colonial presence in Asia’. These interviews concentrated on experiences in what is called ‘The East’ from the 1930s till the early 1960s. They present a broad spectrum of material, depicting fear, anger and courage in a turbulent historical period. But they also provide a vivid window on ordinary day-to-day life, at home and at work, in these days.
  The Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesie (SMGI, Foundation for the Oral History of Indonesia) was established especially for this project. It organized and conducted interviews with 724 individuals, among them ‘full-blooded’ Dutch, Indo-Europeans, Chinese, Moluccans, Menadonese, and Javanese. Since May 2001, a sound archive comprising 2,800 hours of recording has been available for consultation at the KITLV or Royal Institute of Linguistics and Anthropology, in Leiden. The abstracts presented in this volume are an introduction to this very rich source of information.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Since May 2001, a sound archive comprising 2,800 hours of recording has been available for consultation at the KITLV or Royal Institute of Linguistics and Anthropology, in Leiden. “”””””

   Is bovenstaande ook te beluisteren voor Indo’s in het buitenland?

   • Ælle zegt:

    Hoe kunt u ons bereiken?
    Voor vragen over archieven kunt u terecht bij de afdeling Digitale Diensten van de UBL.
    Per e-mail
    Het e-mailadres is beheer@library.leidenuniv.nl
    Adres
    Universiteitsbibliotheek
    Witte Singel 27 / Postbus 9501
    2311 BG / 2300 RA
    Leiden
    Meer informatie

    Over de Indische collecties van het KITLV kunt u meer lezen in een speciale folder. Om dit bestand te kunnen openen, heeft u de gratis Adobe Reader nodig. Deze software kunt u hier downloaden.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Is bovenstaande ook te beluisteren voor Indo’s in het buitenland?’ Ik denk het niet. En het heeft niets te maken met het begrip ‘Indo’, het is openbaar voor iedereen. Het gaat om een enorme hoeveelheid interviews. Bij mij alleen al ging het om een gesprek van 2 middagen van 3 uur elk. Staat volledig op band. Maar er zijn geschreven uitreksels te downloaden bij het KITLV. Je kunt daar een account voor aanmaken met wachtwoord e.d. Voor de rest via internet naar het KITLV, Fridus Steijlen (zie onder researchers op de website). Mijn vroegere ervaring: je moest een afspraak maken, als je daar kwam lag alles voor je klaar om te beluisteren met iemand om te helpen. Ik weet niet hoe of het nu is.

   • Jan A. Somers zegt:

    Als voorbeeld mijn accountbevestiging:
    Sent: Monday, August 29, 2011 3:06 PM
    Subject: Uw wachtwoord voor de SMGI-interview-database
    > Uw account op kitlv.nl is geactiveerd. U kunt nu inloggen en de SGMI
    > collectie bekijken.
    >
    > – Volledige naam: J.A.Somers

   • Jan A. Somers zegt:

    Hierbij als voorbeeld stukjes uit summiere samenvattingen van beide interviews. De complete samenvattingen worden toegezonden op aanvraag.
    Interviewgegevens:
    Datum interview 25 september 2000
    Duur van het interview in minuten 155
    Opmerkingen: geen
    Dit interview 1661.1

    Samenvatting van interview: 1661.1
    Geinterviewde: Somers, J.A. (Jan)
    (01) Meneer Somers begint met iets te vertellen over de achtergrond van zijn vader en moeder. Zijn vader werkt voor de gouvernementsmarine en is het grootste gedeelte van het jaar van huis. Meneer Somers zelf wordt in 1930 in Soerabaja geboren. Na een verlof in Nederland woont hij in 1935 een jaar in Batavia. Hij beschrijft de enkele herinneringen die hij heeft aan de periode in Batavia. In 1936 verhuist hij weer naar Soerabaja.
    (02) In Soerabaja wonen ze achter de katholieke broederschool, waar hij naar school gaat. Het onderwijs is er volgens hem bijzonder goed. Hij beschrijft het huis in Soerabaja. Hij heeft een eigen baboe die voor hem zorgt.
    (03) Het leven in die tijd wordt beheerst door een soort vanzelfsprekendheid. In het dagelijks leven heeft hij meer contact met de baboe dan met zijn moeder. Zijn moeder wordt als Indische vrouw vaak met de nek aangekeken. Hierover wordt nooit gepraat en hij is zich als kind niet bewust van het onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
    (04) In 1940 gaat het geplande verlof naar Nederland niet door vanwege de oorlog. Nederland zegt hem niets, maar hij herinnert zich wel de reacties op het uitbreken van de oorlog in Nederland (inzamelingsacties en Nederland lijkt dichter bij). De oorlog van Japan met China leeft meer voor hem, vanwege verhalen van Chinezen in Indië daarover.
    (05) De kracht van Japan wordt ernstig onderschat en na de veroveringen van Japan heerst er grote neerslachtigheid. Zijn vader wordt aan het begin van de oorlog gemilitariseerd. In Soerabaja is er elke dag luchtalarm, maar bombardementen zijn er nauwelijks. De militairen die achter hem in de school gestationeerd zijn, verdwijnen zonder slag of stoot.
    (06) Zijn vader wordt gedetacheerd op de De Ruyter, maar wordt vlak voor de Slag in de Java-zee overgeplaatst. Tijdens de Slag in de Java-zee vangt zijn moeder de marinevrouwen uit de buurt op. Een paar dagen later komt de vlootaalmoezenier hem ophalen om te assisteren bij de begrafenis van de doden die gevallen zijn op het Engelse schip de Exeter.
    (07) Het schip van zijn vader wordt door de Japanners gebombardeerd, maar hij brengt het er levend van af. Zijn vader komt terug naar Soerabaja en wordt te werk gesteld in de haven. Leden van de Gouvernementsmarine worden geëxecuteerd omdat ze hun schip vernietigd hebben terwijl ze alweer gedemilitariseerd zijn.
    Samenvatting van interview: 1661.2
    Geinterviewde: Somers, J.A. (Jan)
    (01) Dit tweede interview gaat met name over de periode vanaf augustus 1945, maar meneer Somers begint met enkele verhalen over de periode daarvoor. Hij vertelt dat zijn Indonesische oma binnen de familie ‘geen rol’ speelt, zij staat bijvoorbeeld nooit op de foto’s. Hij vertelt meer over deze oma en opa van moederskant. In zijn jeugd gaat hij elke vakantie naar Poedjon, een bergdorp waar verschillende familieleden wonen en waar zijn ouders een huis laten bouwen.
    (02) Meneer Somers vertelt meer over Poedjon en zijn vakanties daar in de vooroorlogse periode.
    (03) leeg
    (04) Tijdens de Japanse bezetting gaat meneer Somers voor enkele weken naar Lawang, om daar een nieuwe pendaftaran te krijgen. Een familielid van hem heeft een verhouding met een Japanner, maar daar wordt niet moeilijk over gedaan. In het begin van de oorlog wonen ze naast een bordeel, waarvan de vrouwen elke week naar de dokter moeten. Hij heeft geen honger geleden in de oorlog, maar is wel vermagerd.
    (05) In de periode meteen na de capitulatie van Japan gaat het dagelijkse leven gewoon door. Zijn zus komt vlak na de oorlog vanuit een kamp naar huis, achteraf gezien een gevaarlijke reis. Het Rode Kruis speelt een grote rol bij het herstellen van de contacten tussen families.
    (06) Meneer Somers blijft op de melkerij werken. De bezorging van melk wordt moeilijker vanwege het groeiende nationalisme in Soerabaja. Hij vertelt hoe hij ziet dat een Japanner wordt afgeslacht en dat hij lijken in de rivier ziet drijven. De woede van de bevolking richt zich met name tegen de Japanners en pas later tegen de Nederlanders. Hij is zelf niet bang, ook al wordt hij soms aangehouden en daarbij agressief benaderd.
    (07) De periode vlak na de oorlog is een spannende tijd. Uit zijn vroegere huis steelt hij conserven en een radio. Hij vertelt hoe ze in de bersiapperiode aan eten komen en over de rol van de baboe in het gezin.

   • eppeson marawasin zegt:

    @Dhr. J.A. Somers vertelt: 27 november 2015 om 12:03 pm @

    — Bedankt voor het delen van uw verhaal uit en over Nederlands-Indië meneer Somers.

    Zelf besefte ik veel te laat, dat vader zijn eigen helaas ‘onopgetekend’ verhaal had(Aboroe,Haroekoe,Bandazee,KNIL,Soekarno,RMS,God ende Koningin,Dienstbevel,Tanah Belanda),

    Kan daarom extra genieten van reageerders met herinneringen aan voormalig Nederlands-Indië. Negatieve herinneringen zijn uiteraard niet om van te genieten, maar een goede verstaander . . .

    e.m.

   • eppeson marawasin zegt:

    @Kan daarom extra genieten van reageerders met herinneringen aan voormalig Nederlands-Indië.@

    Zoals:
    http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/Nieuw-Guinea%20was%20voor%20ons%20het%20beloofde%20land#64098-inhetkort

    e.m.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””En je moest oppassen, want je hebt zo een lel van me te pakken.”””””””””””

    Prachtig verhaal van heer Keller. Als jonge man in Nijmegen was ik ook vlug met mijn handen.
    Maar bedankt voor de info.

  • Surya Atmadja zegt:

   Memories of ‘the East:
   =============================================
   Ister ook verwijzing naar Pak A.J.S .
   Weet niet of de complete interview openbaar is .

 30. Ron Geenen zegt:

  “””””””Ik denk het niet————Het is openbaar voor iedereen”””””””

  Een contradictie!

  • Jan A. Somers zegt:

   Nee hoor. De Koninklijke Bibliotheek bijvoorbeeld is openbaar voor iedereen. Maar om er in te werken moet je eerst een plekje hebben. Eén keer aanmelden met een accountaanvraag en je zit je hele leven binnen. Dat is bij heel veel openbare instellingen. Meestal kun je ook ‘wachtwoord’ bewaren aanvinken. De gemeente Delft is ook openbaar. Ze hebben graag dat je alles via internet doet. Voor een lijfelijk bezoek is het aan te raden digitaal de afspraak te maken, dan wordt je direct geholpen, ongeacht de wachtenden voor u in de wachtkamer. Daarvoor moet je gewoon inloggen met je DigiD. Aanvragen van paspoort, rijbewijs, parkeervergunning, ‘in leven zijn’, ‘goed gedrag, enz. gaan dan rechtstreeks naar de juiste plek, zonder zoeken naar het ‘mannetje’ dat alles weet, maar niet meer bestaat. Het woord ‘account’ is verwarrend, het is gewoon dat je bekend bent, en meteen zelf aan de slag kunt. Voor de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië is het voor mensen in het buitenland misschien handig een e-mail te sturen naar het KITLV, Fridus Steijlen (zie onder researchers op de website). Volgens mij kun je namelijk de interviews alleen beluisteren bij het KITLV zelf.
   https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:45961
   https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:45961/tab/1
   http://oral-history-archive-kitlv.library.leiden.edu/

   • Jan A. Somers zegt:

    Sorry, met selecteren, knippen, en plakken heb ik er een rotzooi van gemaakt. Ik zat even onder de pillen met de ogen half dicht. Maar ik denk dat de boodschap wel is overgekomen.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Daarvoor moet je gewoon inloggen met je DigiD. “”””””””””””

    Onbekend voor mij hier in CA.

    “”””””””””Volgens mij kun je namelijk de interviews alleen beluisteren bij het KITLV zelf.””””

    Als dat het geval is, dan heb ik er weinig aan. Of de heren bij het KITLV moeten weten welke opgenomen tape(s) over west Sumatra gaan. Zal betrekkelijk weinig zijn. Via .pdf kan ik dat dan downloaden en lezen. Ik zal de gezonden websites rustig doornemen. In ieder geval dank voor het zenden.

  • Jan A. Somers zegt:

   Nee hoor. Als je wilt rondstruinen bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek (openbaar!) kun je het best een account aanmaken (‘wachtwoord bewaren’ aanvinken!), dan kun je eeuwig vrij zoeken. Bij de gemeente (openbaar) wordt aangeraden met DidiD in te loggen, daarna kun je rechtstreeks naar de plek waar je wilt zijn. Zelfs om gewoon een lijfelijke afspraak te maken. Je hebt dan voorrang op alle wachtenden voor u in de wachtkamer, je wordt direct geholpen. Je moet het woord ‘account’ niet te precies nemen zoals bij een bankrekeningnummer. Je bent gewoon de portier gepasseerd. En je hebt verklaard netjes met het materiaal om te gaan. Openbaar heeft altijd een eigenaar, wij allemaal samen.
   Voor buitenlanders is het volgens mij voor informatie raadzaam een e-mail te sturen naar het KITLV, kitlv@kitlv,nl, vragen naar Fridus Steijlen (zie onder researchers op de website). Met een account kunt u dan bij de geschreven samenvattingen komen. Volgens mij zijn de interviews niet digitaal te beluisteren, het gaat immers om1190 interviews met 724 mensen, 2800 uur geluidsmateriaal. Waar nauwelijks belangstelling voor is. De keren dat ik er gebruik van heb gemaakt werd alles keurig voor je klaar gemaakt. De nummers voor de geschreven samenvattingen zij om te zoeken op de band, ik dacht zo’n 10 minuten per nummer.
   http://oral-history-archive-kitlv.library.leiden.edu/
   https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:45961/tab/1

 31. Surya Atmadja zegt:

  Vijf eeuwen migratie.
  Naar de beloofde land , Ollanda .
  Een klein paradijsje aan rand van Noordzee, land van melk en honing.
  Paradiso (“paradijs” = Ollanda) , taman hiburan , ditepi pantai pantai laut biru.( naast de blauwe zee=Noordzee)
  Pattie Bersaudara=Pattie Sisters.
  https://www.youtube.com/results?search_query=paradiso%2C+taman+hiburan

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Naar de beloofde land , Ollanda .”””””””””””””

   Ach, een ieder heeft zo zijn eigen gedachte. Ik weet dat koude, wind en regen voor mijn body dodelijk zijn. Zon, weinig wind, 15 graden en ik heb al koude handen en voeten.

 32. eppeson marawasin zegt:

  hariseno 6 maanden geleden
  “Paradiso taman hiburan ” ini sebenarnya lokasnya di daerah mana ya?

  — Barangkali dekat Eindgopen !
  http://www.youtube.com/watch?v=4GhKk68F0u0

  e.m.

 33. Ælle zegt:

  Lieve Javapost,

  We hebben de sneeuwvlokjes wel gezien hoor. We hopen maar dat de winter niet te lang duurt.

  Groetjes,

  Ælle

 34. Ælle zegt:

  Zo is dat!!!

 35. Ælle zegt:

  Although the incidence of armed conflict has declined in recent years, the number of people killed by armed violence has not. More than 740,000 men, women, and children die each year as a result of armed violence. The majority of these deaths—490,000—occur in countries that are not affected by armed conflicts. Armed violence affects all societies, all countries and people of all walks of lives.
  ~ From the Geneva Declaration on armed violence and developement
  Just 113 Countries have signed the declaration, including The Netherlands, but not the superpowers and the rest. Hihihihihi …

  More Violence, Less
  Development

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””More than 740,000 men, women, and children die each year as a result of armed violence. “”””””””””

   De wereld is overbevolkt, waardoor er niet genoeg eten is voor een ieder.
   Misschien houd dat een beetje in evenwicht. De manier waarop is alleen niet te bewonderen.

   • Ælle zegt:

    Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) zet zich in voor familieplanning en gezondheidsprojecten in Afrika en Azië. In 2025 passeert de wereldbevolking de grens van 8 miljard, schat de Duitse stichting. Elke seconde komen er gemiddeld 2,6 nieuwe aardbewoners bij.
    Ik kan weer met een gerust hart slapen vannacht. Er hoeft dus niemand persé te sterven.
    Gute Nacht, Freunde

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””””In 2025 passeert de wereldbevolking de grens van 8 miljard””””””””””

    En hoeveel sterven er van de honger? Enfin, in 2025 en als ik nog gezond bent van lijf en leden, ben ik 89. Waar maak ik mij dan nog druk over. Hier zeggen ze: Who Cares!
    Ps: China heeft juist het 1 kind per gezin opgegeven, want ze hebben meer werkkrachten nodig.
    De datum 2025 moet dan zeer waarschijnlijk worden vervroegd.

   • Jan A. Somers zegt:

    “waardoor er niet genoeg eten is voor een ieder” Pas nog kwam het CBS met de hoeveelheden eten die in Nederland worden weggegooid. Dat is heel veel hoor!

 36. Ron Geenen zegt:

  Happy Holidays. Klik op de opname en U krijgt groot beeld.
  http://myindoworld.com/kerst/?doing_wp_cron=1449880117.7352190017700195312500

 37. Wal Suparmo zegt:

  Uit de mond van TRUMP: ” HEEFT AMERIKA MOHAMMADANEN NODIG?”

  • Ron Geenen zegt:

   Het enige dat de Mohammedanen kunnen leveren is olie. En Amerika heeft meer dan genoeg daaraan. Volgens zeggen ligt er onder Zuid en Noord Dakota meer olie dan in Saudi Arabia. Daarnaast heeft Amerika haar leeggetrokken olie velden weer met ruwe olie opgevuld.

  • eppeson marawasin zegt:

   Karen Armstrong (71) is auteur van vijftien internationale bestsellers over het christendom, het jodendom en de islam. Over heel de wereld zijn er miljoenen van verkocht.

   Q: ‘Als de stichters van wereldreligies de wereld van 2015 de maat zouden kunnen nemen, hoe zouden ze reageren?’

   K.A.: “,,Als Jezus in en buiten het Vaticaan om zich heen zou kijken, zou hij zich rot schrikken. Van de pracht en praal. Van het geruzie dat het christendom heeft verscheurd. Van de ongelijkheid in de wereld. De ene mens heeft het 2000 jaar later nog altijd veel beter dan de andere.

   Ook Mohammed zou geschokt zijn. Hij zou niets begrijpen van Islamitische Staat. Waarom die beweging zo gewelddadig en onverzoenlijk is. Mohammed wilde geen exclusieve religie met volgelingen die anderen uitsluiten en te vuur en te zwaard bestrijden. Net als Jezus wilde hij een voor iedereen betere wereld.”

   e.m.

   • You obviously know nothing about Jesus from Nazareth who was born and died on the cross for the sins of everyone and on the third rose from the grave and as ended into heaven. He died so that anyone who believed on him would have eternal life in paradise….those who do not believe in him will also have eternal life but one without his love. Never did he promise us a rose garden on this earth as a matter of fact he told his followers that they would face persecution.
    As far as Mohammed is concerned, I am not aware that he died for our sins and rose from his grave. It is interesting to read about his life however and then draw your own conclusions.

   • Wal Suparmo zegt:

    Every religion has its own bedtime stories and makeup by there Salemen/women like to make Jesus a god and Mohammad the cutter of the moon with his swort (intimidation effect).Which I am not interested at all . And only hope that every person perform their religion they belief in, as good and proper as possible.Which is according to the HUMAN RIGHTS. What bad is the spiritual colonial communist doctrine in the GOSPEL( Christian) and DAKWAH( Mohammadanism) that the WHOLE MEN KIND must be converted into their religion.And now proven to be all the ROOTS of trouble/conflicts in the world.YUDAISME for instance, which their religions are derived from is even better because it is only for he Jews.

   • eppeson marawasin zegt:

    @You obviously know nothing about Jesus from Nazareth /…/.@

    — Satan must have blown this into your ear sir. You probably wear his jewel crown …

    e.m.

 38. Wal Suparmo zegt:

  Wij hebben de naam JAHVE,GOD en ALLAH van de woestijn godsdienten gehoort. Voor dien tijd weten wij niet WAT/HOE/HIJ/ZIJ is.EN NIET VOORDIEN.Als hij/zij ( God enz) een godsdienst gemaakt heeft dan moet er alleen maar EEN GODSDIENTS zijn of er is inderdaad veel GODS/JAHVE en Allahs. Ik ben alllen maar een praktische denker .Wat hebben de goddiensten voor de mens en de wered gedaan volgens hun eigen belofte en propaganda om een betere mensheid en wereld teveroorzakan.Voor de arme mens die nooit gevraagt heeft om geboren teworden en zelf zo slecht is om ” basis” zonden tehebben. Wat vals om de arme mens tebeschuldigen,die door de BARMHARTIGHEID zonder zij wil de wereld in teschoppen en laten leiden. Goddiensten die een betere mensheid en wereld beloven (volgens hun eigen propagada) te veroorzaken wat total mislukt is ( nadiusenden jaren).Ieder mens heeft het recht om zijn egen goddienst naar eigen SMAAK en geloof zo goed mogelijk tebeleiden wat ook conform is met de rechten van de mens.Maar wat tegen de rechten van de mens is tevens slecht is. Dat is de communistische doctrine in het evangelie en de dakwah, Om ieder mens te trachten( eerst met persuatie en dan onder druk) hun respectieve godsdienst( volgens het EVANGELIE en DAKWAH) telaten bekleden.Wat een van de redenen dat de voorspelling van HUTCHINTON waar zal maken. .

 39. Wal Suparmo zegt:

  Sorry weer vol druk fouten ik heb moeilijkheden met mijn computer en ook mij ogen.Graag begrip gevraagt indin eenigzins mogelijk .De juite bedoeling is belanrijker.Bedank!

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Sorry weer vol druk fouten ik heb moeilijkheden met mijn computer en ook mij ogen.Graag begrip gevraagt indin eenigzins mogelijk .De juite bedoeling is belanrijker.Bedank!”””””””””””

   Advies. Neem de tijd en lees het over. Doe ik ook. Op onze leeftijd is “haast” onbelangrijk, niet.
   Daarnaast gebruik ik correctie/internet woordenboek, zowel Engels als Nederlands.
   Vaak gebeurd het mij dat ik sneller denk dan dat ik type, want dat doe ik met 2 vingers.

 40. Wal Suparmo zegt:

  Hr Geenen.Hartelijk bedank voor Uw posstieve advis Ik ben veel geweldiger dan U want ik tikt met 12 vingers.en heeft nooit les gehad in computer operations. En kan zelf niet eens op de vreemde taal Woordnboek (anders da Indoneiisch) komen

 41. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””En kan zelf niet eens op de vreemde taal Woordnboek (anders da Indoneiisch) komen”””””

  Hier boven is een zin van u. Ik zie een rode onderlijn onder ieder woord dat foutief is geschreven.
  Uw computer muis heeft een linker en rechter drukknop. Legt het pijltje van de muis op de fout geschreven woord en klik op de rechter drukknop van uw muis. Een kleine instructie lijst pop-ups.
  Vaak worden dan woorden aangegeven die uw woord corrigeren.
  Belangrijk is ook welk Windows program u gebruikt. Windows 7 laat u alle talen voor vrij downloaden. De nieuwe Windows 10 maar een taal, maar ze geven wel toegang tot het woordenboek van een andere taal zoals die van NL.
  Ik kan er niet buiten, vooral als ik artikelen schrijft. Ook kan je de NL taal, hier in Amerika, ook kopen voor $25.

  • hansvschaik zegt:

   Beste Ron Geenen en Wal Suparmo,
   Als je firefox (gratis en veiliger browser dan Windows)Thunderbird – ook van Mozilla en gratis gebruikt, dan zijn de woorden boeken gratis!
   En gratis spellingscontrole (ook bahasa Indonesia !)

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Als je firefox (gratis en veiliger browser dan Windows)Thunderbird – ook van Mozilla en gratis gebruikt, dan zijn de woorden boeken gratis!””””””””””””

    Mij ook bekend. Mijn website design gebeurd op Firefox, ook vanwege een geweldige apps voor de design zoals MeassureIt, Firebug en ColorZilla.
    Maar als je Microsoft Word en Powerpoint gebruikt is dat een ander verhaal.

 42. hansvschaik zegt:

  Dan ben je heel goed bezig, Ron ! Ik gebruik (bijna) altijd Firefox en Thunderbird, mijn vrouw gebruikt Windows Explorer en outlook, ze heeft regelmatig problemen, ik niet!

 43. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Dan ben je heel goed bezig, Ron ! Ik gebruik (bijna) altijd Firefox en Thunderbird, mijn vrouw gebruikt Windows Explorer en outlook, ze heeft regelmatig problemen, ik niet!””””””””””””

  Ja ik ben erg bezig. En het zijn niet de browsers die de problemen maken, maar de hackers en invaders die je proberen aan te vallen.
  Het meest populaire systeem om websites te maken is het systeem van WordPress. Daarom is ook dit systeem erg populair bij hackers. Daar zijn slechts 2 beveiliging systemen voor websites. Een dure van op zijn minst $200 per jaar per persoon en Wordfence dat een gratis gedeelte heeft en een pro type voor $35 per jaar. ^ maanden gedeelte had ik nog nooit van gehoord en toen werd mijn site gehackt. Heeft een maand geduurd om dat op te lossen. Twee dagen geleden werd WordPress ook weer aangevallen en een uur later heeft Wordfence het opgelost. Daarnaast heb ik een van de beste anti-virus systeem, namelijk de betaalde versie van Bitdefender, die zelf alle passwords encrypt. Dan heb ik ook gekocht als Anti-Malware met de naam Malwarebytes.
  Deze programma’s runnen 24/7 en geven me complete rapport. Al mijn e-mails zijn opgebouwd uit allerlei letters, getallen en tekens met een minimum van 20. Wordfence stuurt mij iedere week een rapport en daarin kan ik zien dat bv Roubaix een hacker zit die mij afgelopen maand 89 keer heeft geprobeerd binnen te komen. En zo kan ik wel doorgaan. Meeste mensen hebben geen idee wat in Cyberspace gebeurd.

 44. Ælle zegt:

  Het zou jammer zijn om deze dag voorbij te laten vliegen zonder te gedenken dat 3 jaar geleden een mooi jong meisje dodelijk werd verkracht door een schaamteloze bende. Ze stierf 13 dagen later aan de gevolgen ervan in een ziekenhuis in Singapore.Haar naam, JYOTI SINGH, mag eindelijk bekend zijn met toestemming van haar Moeder.

  • Ælle zegt:

   De jongste van de 6 verkrachters van JYOTI SINGH wordt a.s. zondag door het Hooggerechtshof van Delhi in India, vrijgelaten.
   The six men beat the young woman mercilessly and took turns raping her. She died of internal injuries from being assaulted with a metal rod. When the attackers were done, they dumped her on the road in the wintry night and left her to die./De zes mannen sloegen de jonge vrouw genadeloos en verkrachtten haar beurtelings. Zij overleed aan interne verwondingen door aanrandingen met een metalen staaf. Nadat de belagers klaar waren dumpten ze haar op straat op een winterachtige nacht en lieten haar achter om te sterven.
   De werkeijkheid was véél gruwelijker.
   The youngest of her assailants seemed the most enthusiastically sadistic. He sexually abused her with a tyre iron and then disembowelled her with his own hands. When she was dumped on the roadside later that night, her intestines lay beside her in the dirt. Doctors say it was miraculous that she stayed alive and cogent for 13 days before succumbing to her injuries./ De jongste van haar aanranders (die zondag vrijgelaten! wordt; de anderen kregen welverdiend de doodstraf!)) scheen de meest geestdriftige sadist te zijn geweest. Hij mishandelde haar seksueel met een bandijzer en rukte met zijn eigen handen haar ingewanden uit. Toen ze later die nacht aan de kant van de weg werd gedumpt, lagen haar ingewanden naast haar in het slijk. De artsen zeiden dat het wonderbaarlijk was dat ze in leven en overtuigend was gebleven 13 dagen lang, voordat ze aan haar verwondingen bezweek.

   NAME Delhi High Court, NCT
   ADDRESS Sher Shah Road, New Delhi, Delhi 110503, India
   PHONE 011 4301 0101 | +91 11 4301 0101
   WEBSITE http://delhihighcourt.nic.in/

   • Ælle zegt:

    “Raju” is actually “Mohammad Afroz”
    MOHAMMAD AFROZ – MOHAMMAD AFROZ – MOHAMMAD AFROZ – MOHAMMAD AFROZ
    GOT YOU, BASTARD!!!

   • Ælle zegt:

    ~ ‘Jurm jeet gaya, hum haar gaye”
    “Crime has won and we have lost”
    MISDAAD LOONT!

   • Ælle zegt:

    The Delhi High Court has turned …DOWN …the plea of Dr. Subramanian Swamy NOT … to release Nirbhaya’s (= Jyoti Singh) rapist who is set to be released from the Special Home holding that the maximum stay that can be directed in the Special Home under Section 15 (1) of the Act is three years and since the convict would be completing the period of three years by 20.12.2015, no direction (?) could be issued to continue his stay in the Special Home beyond 20.12.2015. The Court however, having taken note of the relevant statutory provisions in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 directed the Juvenile Justice Board-II, Delhi to interact with the convict, his parents/guardians as well as the concerned officials of the Department of Women and Child Development, Govt. of NCT ( = National Capital Territory) of Delhi regarding the post-release rehabilitation (?) and social mainstreaming (?) of the convict and pass appropriate orders in accordance with the provisions of the Act and Rules.
    Dr. Swamy had approached the Delhi High Court apprehending that release of juveniles in conflict with the law who had committed heinous crimes like rape, such as the convict in the Nirbhaya rape case, at the end of their stay in the Special Home without … ascertaining the extent of their reformation for their social re-integration, would be a menace to the society. Further, Dr. Swamy had specifically alleged in his writ petition that the juvenile who was convicted in Nirbhaya gang rape case, continues …to be unreformed and ….“indeed has become … radicalised by association with another juvenile convicted for his involvement in Delhi High Court blast case on 07.09.2011, during his stay in Special Home.” (Een potentiële …) Accordingly he had sought the passing of an order that such unreformed juvenile not be released until it is demonstrably assured that he has reformed, ceased to be radicalised and is not ….a menace to society. Eewww!!!
    Supporting Dr. Subramanian Swamy’s plea, the Central Government through ASG Mr. Sanjay Jain, submitted that the stay of the Nirbhaya case convict in the Special Home needs to be extended since there is no material to establish his mental state, more particularly, in the absence of any specific proposal for his post-release rehabilitation as required under the statutory rules. Though notice was directed to be served on the respondent No.1 through the Juvenile Justice Board, there was no appearance on his behalf. A bench of the Delhi High Court led by Chief Justice G. Rohini (deze vrouw is vorig jaar april, de eerste … vrouw ingezworen als chief justice van Dehli hooggerechtshof, “This symbolises women’s empowerment and of course we need many more role models like her who can inspire young girls across the country to aspire for top positions in all walks of life,”) after surveying the various provisions of the Juvenile Justice Act held that “having regard to the fact that the maximum stay that can be directed in the Special Home under Section 15 (1) of the Act is three years and that the respondent No.1 would be completing the period of three years by 20.12.2015, there cannot be any direction to continue his stay in the Special Home beyond 20.12.2015. Hence, we decline to issue any direction as prayed by the petitioner.” The Court however observed that the legal issue raised in the main writ petition, i.e., the need for ascertaining the factum of reformation of the juveniles in conflict with law before they are released from the Special Home on expiry of the period of stay ordered by the Juvenile Justice Board, is …a larger issue of …public importance which requires …deeper consideration and directed the Centre to file its response within eight weeks. The Court also impleaded the Govt. of NCT of Delhi, Department of Women and Child Development as additional respondents in the matter and listed the main case for further consideration on 28.03.2016.

    Nirbhaya-case-delhi-hc-declines-swamys-plea-not-to-release-juvenile-convict-until-ascertaining-the-extent-of-his-reformation!

    Addendum: The JJB (=Juvenile Justice Board) also rejected the police’s plea for bone ossification test of the sixth accused for determining his (real) age.
    The present and the former headmasters of the school in Bhawanipur at Badaun (his hometown) in Uttar Pradesh, where the juvenile had studied till Class III, had appeared before the Board and said they cannot identify the boy but know that he took admission in the school in 2002. The former principal said that during the time of admission, the boy’s father had come to admit him and mentioned his date of birth as June 4, 1995.

 45. Ron Geenen zegt:

  Just a thought:

  Subject: A Seenager

  > I am a Seenager. (Senior teenager)
  >
  > I have everything that I wanted as a teenager, only 60 years later.
  > I don’t have to go to school or work.
  > I get an allowance every month.
  > I have my own pad.
  > I don’t have a curfew.
  > I have a driver’s license and my own car.
  > I have ID that gets me into bars and the whisky store.
  > The people I hang around with are not scared of getting pregnant.
  > And I don’t have acne.
  >
  > Life is great.
  > Also, you will feel much more intelligent after reading this.
  >
  > Brains of older people are slow because they know so much. People do not
  > decline mentally with age, it just takes them longer to recall facts
  > because they have more information in their brains, scientists believe.
  >
  > Much like a computer struggles as the hard drive gets full, so too, do
  > humans take longer to access information when their brains are full.
  >
  > Researchers say this slowing down process is not the same as cognitive
  > decline. The human brain works slower in old age, said Dr. Michael
  > Ramscar, but only because we have stored more information over time. The
  > brains of older people do not get weak. On the contrary, they simply know
  > more.
  >
  > Also, older people often go to another room to get something and when they
  > get there, they stand there wondering what they came for. It is NOT a
  > memory problem, it is nature’s way of making older people do more exercise.
  >
  > SO THERE!!
  >
  > I have more friends I should send this to, but right now I can’t remember
  > their names. So, please forward this to your friends; they may be my
  > friends, too.

 46. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””De jongste van haar aanranders (die zondag vrijgelaten! wordt; de anderen kregen welverdiend de doodstraf!)) scheen de meest geestdriftige sadist te zijn geweest. “””””””””

  Het is te hopen dat familie leden hem dan te grazen nemen en hem vierendelen.

 47. Wal Suparmo zegt:

  Hr Marawasin.God en satan zijn een pakket nadat wij van de godsdienten hebben gehoort na hun creatie,

  • robertmacare zegt:

   Hr Suparmo, as far as I know God created the fallen angel know known a satan.Does anyone know who created God of the bible?
   Hr Marawasin, you will get to know the difference between God and satan when you depart from this earth….unfortunately that will be too late to change your mind.
   God loves all of his children but he has also given them free will to choose their path…choose wisely.

  • eppeson marawasin zegt:

   Selamat Pak Suparmo, I was only “quoting” Karen Armstrong but then Mr Macare used the second person singular on me by writing @You obviously know nothing about Jesus from Nazareth@ He should have addressed her using the third person singular feminine.

   AL

   Judge not, that ye be not judged.

   e.m.

   • robertmacare zegt:

    You are right, we are not to “judge” but we are told in the bible to be able to “discern” between good and evil. To be able to discern between truth and falsehood is truly a gift from God and has nothing to do with my personal abilities.

 48. Wal Suparmo zegt:

  I know only Jesus as an adept( high priest), NOT from his followers RELIGIOUS SALESMEN but from INDIAN religious history.. That Jesus was for several years in India .When he returned to his country his teachings spread out very quickly and also his followers. The Romans as cruel military authority ofcourse misunderstand ,that this will soon our later an uprising and therefore quickly sentences him to the most heavy criminal sentence at that time together with other criminals.

  • robertmacare zegt:

   ?????????? Sorry but I cannot quite follow your thinking or your story.
   Peace to you!

  • Ælle zegt:

   Aramaic (Jesus’ spoken language) Bible in Plain English
   ~ There are also many other things that Yeshua did, which if they were to be written, each one, I suppose even the world would be insufficient for the books that would be written.
   ~ Er zijn in werkelijkheid nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, [en] ik veronderstel dat, als ze ooit uitvoerig (in details) zouden worden beschreven, de wereld zelf de geschreven boekrollen niet zou kunnen bevatten.
   John/Johannes 21: 25

   Was Jesus in India? Een BBC doku, 12 maart 2011

   • Jan A. Somers zegt:

    “Was Jesus in India?” In Voor-Indië wordt een vroege missionering toegeschreven aan Apostel Thomas, en er was in 325 op het Concilie van Nicea sprake van een Bisschop van Perzië en Groot-Indië. De Portugezen(Vasco da Gama) troffen bij aankomst in Calicut in 1498 zo’n 60.000 Christenen aan. En in 1488 kreeg Pero de Covilha bij zijn overlandreis o.a. de opdracht uit te zoeken waar het land van Paap Jan te vinden was.

 49. Ron Geenen zegt:

  If 0.001% of 0.001% change of the planets in the universe have living species then there are still a change that 40 million planets have living species.
  Tell me the god or your god.
  If you do not know you better stop arguing, who is right.
  Just an opinion! And I will not argue with you.

 50. Ron Geenen zegt:

  “””””””De pait staat ingeschonken. Laat het u smaken. De bar is open tot de schoonmaker komt.””

  Ik woon helaas te ver van dat café. Maar wat de pait betreft, ik kom gelukkig niets te kort.
  Zelf Ketlle One kan ik hier 5 minuten van mij vandaag kopen. Echter terwijl ik dit type, staat naast mij een glas rode Bordeaux. Ik heb mijn privé Java Café. Proost en een fijne week.

  • Jan A. Somers zegt:

   En nu op naar de prettige feestdagen, een goede Kerst (niet te veel vreten, slecht voor het hart!) en een gezond 2015. In Java-café vallen de sneeuwvlokken! Toch een beetje winter.

   • Ron Geenen zegt:

    Ik weet niet of u het nog weet te herinneren, maar ik wilde maar dat de mensen hun eigen motor in hun lichaam net zo goed willen onderhouden als de motor in hun auto.
    Op mijn huidige leeftijd eet en drink ik maar de helft van wat ik als jongeman at. Maar het is vaak veel lekkerder omdat ik nu de tijd heb om het te bereiden.

    Vanuit mijn raam kan ik de witte toppen van enkele Foothill bergen zien. Rond mijn huis is het nu 8:30 in de morgen ongeveer 15C, windstil en de zon schijnt. In wezen is die temp. mij al te koud.

 51. Wal Suparmo zegt:

  Mr Macare.Peace to you to!.And most of all : happy masturbation with your religion!” That is after all the purpose of your live ,I presume!

  • robertmacare zegt:

   Mr Suparmo. How sad to read that you have no life!
   Where is all this hate coming from?? Well I guess I already know that.
   Just so that you know, I have NO religion just Faith in our CREATOR and his promise for me and my family.
   Please do not react to my opinion, it would keep me from reading worthwhile stories in the JAVAPOST.

 52. robertmacare zegt:

  Ron, try to also read” fine tuning” from a non-atheist website. It is always good to listen to both sides , then make up your mind. Maybe you already have made your personal decision which is a wonderful free will gift God gave us.
  Thanks for the link you gave me…will be reading in the days to come.

 53. Wal Suparmo zegt:

  HATE? That we only have learned from the religions with SKY HIGH THEORY but MUD LOW PRACTICE. We are MADE IN THE IMAGE OF GOD so we already know what is good and what is evil not as told( diplintir) by te salesmen of the religions responsible for colonialism( Christian) and terrorism( Mohammadanism) Thera are no ATHEISTS because we belief in the CREATOR. B ut not the prophet, son,rasul nabi or massenger of God. Or a person made to be god by the religious salesman.OLD and OBSOLETE religions are already expired and become poison to men kind.Please wake up! But it is indeed very difficult if already brains washed the communist way. sins in the mother’s womb by their parents en environment.

 54. Wal Suparmo zegt:

  Het moet NATUURLIJK aleemaal goeds zijn die ALLE PROFETEN hebben gezegd. Ik ben alleen maal pracits dat na al die duizend jaren en BELOFTEN van de godsdiensten om de mensheid en de werela goed temakan. ALLES nonsen is. Maar ik beken dat het erg moelijk is als men al gebrainwhassed is volgens de communstische wijize door de betrokken godsdiens t sinsj in de baarmoeder door de ouders en omgeving.

 55. Ron Geenen zegt:

  HATE? That we only have learned from the religions with SKY HIGH THEORY but MUD LOW PRACTICE.

  Is hier iemand bezig zieltjes te winnen? Zit waarschijnlijk ook op de verkeerde site.

 56. Wal Suparmo zegt:

  Inderdaad de communististe doctrine van de koloniale spirituele godsdiensten is zieletje te winnen

 57. Ron Geenen zegt:

  Dus u geeft toe dat u daarmee bezig bent.

 58. robertmacare zegt:

  Gesprekken over geloof zijn inderdaad waardeloos want iedereen heeft zijn eigen geloof of helemaal geen geloof. Ik geloof niet dat de heer Suparmo zieltjes probeert te winnen en ik zeker niet want daartoe ben ik niet in staat….alleen God kan dat doen.
  Aan de andere kant heb ik geen flauw idee waar de heer Suparmo het over heeft. Moet wel zeggen dat ik zijn uitspatting over mij niet leuk vond maar ik neem aan dat het de enige manier was om mij te overtuigen dat hij van alles weet en ik van niets. Geen probleem en ik neem het hem zeker niet kwalijk.
  Ik wens jullie allen het beste met kerst, het niew jaar and your eternal destination plans!

 59. Wal Suparmo zegt:

  Ieder godsdienst probeert natuurlijk zieltetjes te winnen maar er is alleen maar 2 godsiensten in de wereld die koloniaal spiriteel zijn .Dat blijkt in hun doktrien in het EVANGELIE en de DAKWAH.Zijn er andere bewijzen?

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Ieder godsdienst probeert natuurlijk zieltetjes te winnen maar er is alleen maar 2 godsiensten in de wereld die koloniaal spiriteel zijn .Dat blijkt in hun doktrien in het EVANGELIE en de DAKWAH.Zijn er andere bewijzen?”””””””””””

   Mag ik u verzoeken een ander met rust te laten over uw godsdienst?

 60. Wal Suparmo zegt:

  HONDERD ACHTIEN JAAR JUBELIUM VAN HET RUMAH SAKIT CIKINI.
  Op 6 Juli 2015 zal het een grote feestdag worden van het voormalige bekende ziekenhuis ” Koningin Emma” te Batavia , het oudste partculier e zieken huis van de Hollandse Gerformeerde Kerk in Nederlands Indie.
  Op dien dag werd zal namelijk feestelijk het feit herdacht van de villa van de internastonaan bekende schilder AA raden saleh een schilder van menige vorsen in Europa, 118 jaar geleden als zikeninrichting in gebruik wers ingenomen.
  Wanneer wordt gesproken over van het ziekenhuis Cikini dan rijzen allerreerst het denken de namen van de hulpprediker De Graaf en zijn echtgenote, die de eerste doorstoot gaven voor de oprichting van het gesticht Tjikini dat en in 1899 Koningen Emma het bedrag van f 100.000,- aan de vereeniging in gift te schenken als bewijs van Hare belangstelling in het goede streven van de vereeniging die dan de naam Koningen Emma Stichting kreeg.
  Dit sympthieke echtpaar vertoefden in de jaren 1893-1894 in Holland en bezochten tijdens hun verlof verschilldende ziekenhuizen o.a de diaconessen ziekenhuizen , ten eide teverzoeken om verpleegsters naar Ned.Indie te stuuren. Die in die dagen veel behoefte aan verpleging bestond. Waar eigenlijk ook in Holland zelf een gebrek aan verplegende krachten bestond..
  De heer en mevrouw De Graaf lieten hett ontwerp niet los en zo geschiede dat eindelijk Mevr. De Graaf uitgnodig wedt tot bijwoning van ee vergadering van in die dagen reeds betaande comite tot uitzending van verpleegzusters en tot een bezoek van twee zusters die voor het comie in de diaconnen huis in Haarlem in opleiding waren. Op 14 Juni 1894 kwamen de familie de De Graaf en de pleegzusters I.Zethoven en C .Kriens in Tanjung Priok aan.De zusters werden aangenomen voor drie jaren in Indie maar gebleken dat zij uiteidelijk zo’n liefde aan hun werk hadden dat naar Nederland terug tekeren taboe was behalve een paar keren met groot verlof.Hun financiele behoeften werden in het beginne ook ten laste van de familie De Graaf.De zusters zouden verplegen volgens de regels van de diaconnesenhuiszen d.s.z. aan de verpleegden werd ovegelaten het bedrag t bepalen tot steun van het werk zou woren afgestaan.
  Oorsponkelijk gevestigd in een huis in Gang Pool maar werd in het begin van 1897 de villa van Raden Saleh betrokken aan de Tjikini –weg, onderleiding van Dr Scheffer dat het begin was van moderne ziekenverpleging in Ned.Indie. Financieel werd steeds van alle kanten steun ondervonden, bijdragen zo wel in geld an natura gewerden de vereinging van alle zijden en werden in grote dank aanvaard.Dank zij de financiele steun van overheidswege en door de bijdragen van de leden van de vereeniging kon het werk tot dusverre in voortgang vinden tot heden.Nu is het Tjikini Ziekenhuis een van grootste en modernste ziekenhuis geworden van Indonesie.
  Dit is mijn documentatie, maar de PGI( PERSATUAN GEREJA INDONEIA) dwz Vereeniging van Kerken in Indonesia) die Tjikini Ziekenhuis heeft overgenomen heeft de volgende versie:

  MOTTO: SEDARE DOLOREM PUS DEVINA EST=VERLICHTING VAN LIJDEN IS EEN GODELIJKE DAAD.
  “Rumah Sakit PGI Cikini adalah salah satu Rumah Sakit Swasta tertua di Indonesia, yang berdiri pada tgl 26 Januari tahun 1898 dan tahun ini genap berusia 117 tahun. Rumah Sakit PGI Cikini terletak
  di Jl. Raden Saleh No 40, Jakarta Pusat, menempati lokasi bangunan bergaya Gothic – Moors, dahulu milik seorang pelukis Naturalis, Raden Saleh”.
  In aanbouw is een moderne gebouw van 8 verdiepingen.
  Het CIKINI ZIEKENHUIS is een van de grootste en moderenste ziekenhuis in Indonesia geworden.

 61. Jan A. Somers zegt:

  In tegenstelling tot de begeleidende authentieke foto heeft aan deze borreltafel nu de vrouwenemancipatie toegeslagen. Nog op een laag pitje overigens. Nadat de djonggos de glaasjes pait nog eens heeft bijgevuld, en voor de dames misschien ook een splitje, is het tijd zijn/haar zegje te doen. Dat we de heer Buitenzorg bedanken voor zijn verhalen. Soms van na 1942. Maar ook van tempo doeloe. Opwinding als er weer eens een moord is gepleegd, met krantenkoppen om van te smullen. Wordt de Indische samenleving weer eens wakker. Maar soms ook dromerig. Maar altijd onze eigen Indische geschiedenis. Waarna de reageerders elkaar weer eens om de oren kunnen slaan. En flink off topic gaan. Allemaal zaken waarvoor ik Bert hartelijk wil bedanken. En hem, en zijn gezin prettige feestdagen, een goede Kerst en een voorspoedig en gezond 2016 toewens.

 62. Ælle zegt:

  Helaas ging mijn ontroerende tekst verloren door een foute klik.
  Sampai jumpa di dalam tahun 2016!
  veni, bibi, vomui

  Ælle

 63. Ron Geenen zegt:

  Ik heb al eerder gemeld over onze veiligheid met betrekking met het internet. Zij die er in zijn geïnteresseerd leze het volgende:
  http://anonhq.com/jullian-assange-theyve-won-mass-surveillance-here-to-stay/

 64. Jan A. Somers zegt:

  De Molukker die ministers kon ompraten.
  Ritz Mual (1930-2015) hing het ideaal aan van een vrije Molukse republiek, maar voelde zich ook thuis in de vrijgevochten wereld van de sociale academie.
  De hele necrologie (3/4 pagina + twee foto’s!) is te lezen in de NRC van 2/3 januari 2016, katern Opinie en debat.

 65. Ælle zegt:

  Den Haag FM
  Toko Sawa, Indonesisch eethuisje, op de Frederik Hendriklaan is blij met haar derde plek in de lijst van vijftig beste toko’s op Indoweb.
  Goed zó, Miriam Doop.
  Vorig jaar stond de toko op nummer vijf in de lijst. “Ik had gedacht dat we op plaats vijf zouden blijven staan, want het is niet makkelijk. Wij blijven kwaliteit houden en maken veel vers dus misschien dat we daarom toch naar plaats drie zijn gestegen.”

 66. Ælle zegt:

  3 Citaten uit recente brieven aan Trouw over oorlogsmisdaden Nederlands-Indië nav een artikel getiteld: “In Nederlands-Indië kon iedere Boer de Vijand zijn”, geschreven door Meindert van der Kaaij, gedateerd 29/10/15.

  Elke keer als Gert Oostindie over de oorlog in Nederlands-Indië in het nieuws was geweest, kreeg hij reacties van boze veteranen. Altijd klonk hetzelfde verwijt: ‘Jij weet niet hoe het toen is geweest’. Samen met medewerkers en studenten analyseerde hij afgelopen jaren 659 egodocumenten van Nederlandse soldaten die toen in het leger zaten.
  We zagen dat het denken in termen van bevrijding geleidelijk wegebde en plaatsmaakte voor een groeiende scepsis en zelfs cynisme over de missie
  “Ik heb nu een beter beeld van hoe het is geweest”, zegt Oostindie, hoogleraar en directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.
  Waar had ik deze citaten anders kunnen plaatsen dan hier op Java café?!

  #1. Inderdaad hebben zich zaken voorgedaan die niet onder de kerstboom naverteld kunnen worden. Was dit geweld ‘extreem en structureel’? Absoluut niet. Dat zo nu en dan gemarteld werd, zal niemand ontkennen. Er moesten immers inlichtingen verzameld worden en dat ging niet altijd volgens de regels.
  In onze regio West-Java waren op zeker moment de krijgsgevangen het grote probleem. Deze mensen behoorden afgeleverd te worden in een bepaalde kazerne in Bandoeng. Of het nu een fabel was of werkelijkheid, er werd gesuggereerd dat de achterdeur van deze kazerne even groot was als de voordeur. Met andere woorden: de aangevoerde bendeleden kon je na drie of vier weken weer als tegenstander ontmoeten op patrouille. Dat verhaal heeft toch wel levens geëist.
  ~ Piet Holtman, Arnhem

  #2. Elke keer als ik een artikel lees over de door Nederlandse militairen gepleegde excessen begint mijn bloed te koken. Veelal worden die artikelen gebracht alsof elke militair, OVW’er (oorlogsvrijwilliger), dienstplichtige of beroeps, zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Natuurlijk zijn daar dingen gebeurd waarvan we willen dat ze nooit gebeurd waren. Maar dat wil niet zeggen dat elke militair zich daaraan schuldig heeft gemaakt, laat staan stelselmatig.
  ~ Hans de Bruin, Zoetermeer

  #3. Het observeren van feiten vanuit het heden is anders dan het observeren vanuit de periode 1945-1949, met de politieke omstandigheden van toen. Het was een totaal andere wereld. Op de achtergrond speelde de Koude Oorlog al een voorname rol. In uw publicatie komt niet naar voren dat een oorlog per definitie niet schoon is. Er worden altijd vuile handen gemaakt, de gradaties daarin daargelaten. Dat dient men zich wel te realiseren.
  U vermeldt de bersiap met de daarbij behorende gruwelen, maar u schrijft niet hoe erg die wel was.
  ~ Jan Simmer, Dordrecht

  • Jan A. Somers zegt:

   “waren op zeker moment de krijgsgevangen het grote probleem.” Bij mijn bevrijding uit de Werfstraatgevangenis kwamen de Gurkha’s hun eerder vermoorde maten tegen. Die lagen verminkt ter lering en vermaak van de Indonesiërs al dagen in de gang langs onze cellen. Ik heb mij laten vertellen dat de Gurkha’s daarna geen gevangenen meer maakten.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Ik heb mij laten vertellen dat de Gurkha’s daarna geen gevangenen meer maakten.”””””””

    En sommige KNIL hebben dat goed begrepen en ook toegepast. In India hoor je er echter niets over.

 67. eppeson marawasin zegt:

  Gelezen op I4E; allicht passend binnen het non-alco assortiment van ons Javacafé, voor een nuchtere kijk wellicht . . .

  https://www.dutch-coffee.nl/

  e.m.

 68. e.m. zegt:

  IN MEMORIAM PAK ED VOS

  Whiskey, whiskey my old friend
  I’ve come to talk with you again
  Milk of mercy please be kind
  Drive this feeling from my mind
   Rita Coolidge

  “I’m not waiting on a lady
  I’m just waiting on friend.”

  • Wal Suparmo zegt:

   KAMI TIDAK TAKUT oftewel WIJ ZIJN NIET is alleen maar en grote mond want mogelijk dat Indonesia door de ISIS overompeld wordt omdat de ISIS in Indoneia door 21 Mohammadaanse organisaties en parteien worden gesteund dat uittien tallen mensen bestaat. Als zijn majooriteit. Zonder Mohammadanisme is er geen ISIS.

 69. Wal Suparmo zegt:

  SORRY, VORIGE REACTIE IS HIERBIJ INGETROKKEN EN DIT IN DE PLAATS:
  .KAMI TIDAK TAKUT oftewel WIJ ZIJN NIET BANG is alleen maar en grote mond want mogelijk dat Indonesia door de ISIS overompeld wordt omdat de ISIS in Indoneia door 21 Mohammadaanse organisaties en parteien worden gesteund dat uit tien tallen millioenen mensen bestaat. Als zijn meerderheid. Zonder Mohammadanisme is er geen ISIS.

 70. Ælle zegt:

  Malaysia Airlines, goodbye!

  MALAYSIA AIRLINES FLYING LAST PLANE FROM SCHIPHOL TODAY
  Posted on Jan 25, 2016

 71. JPF Barneveld Binkhuijsen zegt:

  Jammer, heb vaak met hun gevlogen, vorig jaar nog. In 2014 met Lufthansa, maar veel minder service. Merkwaardig want hun vluchten naar ID waren altijd 95 % vol.

 72. Jan A. Somers zegt:

  In mijn lagereschooltijd heb ik op de broederschool in Soerabaja alle Waddeneilanden uit mijn hoofd moeten leren. En alle plaatsen tussen Groningen en Roodeschool. Mijn Zeeuws meisje had in Vlissingen op de lagere school alle Kleine Soenda-eilanden uit het hoofd moeten leren, en op de blinde kaart alle plaatsen langs de spoorlijn tussen Batavia en Soerabaja. In De Oud Hagenaar las ik dat er in Nederland (heel) vroeger op het schoolplein balspelletjes en touwspringspelletjes waren waar liedjes bij werden gezongen, onder andere Bali-Lombok-Soembawa-Soemba-Flores-Timor, half Portugees. Wie, met een lagereschooltijd in Nederland, weet hier van af? Het lijken mij vooral dames van rond de 75?

  • helen zegt:

   Mijnheer Somers,
   Ik ben net 67 jaar geworden en weet niet van de spelletjes, maar herinner me wel het cabaretliedje waar die namen in voorkwamen van Don Quishocking: De oude school.

   Ach, zou die school d’r nog wel zijn
   Kastanje-bomen op het plein
   De zware deur
   Platen van ridders met hun kruis
   En van Goe-jan-verwellesluis
   Geheel in kleur
   Die mooie school daar stond je
   Met een pas gejatte sigaret
   In ’t fietsenrek
   Daar nam je bibberig en scheel
   En van ellende groen en geel
   Opnieuw een trek
   En als de meester jarig was
   Werd het rumoerig in de klas
   En zat je daar
   En je verwachte zo direct
   Een uiterst boeiend knaleffect
   De klapsigaar
   Je speelde in een schooltoernooi
   En het begin was wondermooi
   Fijn voetbalweer
   Je kreeg met 10-1 op je smoel
   De kleine keeper in zijn doel
   Hij weende zeer

   De najaarsblaren op de grond
   Daar stapte je zo fijn in ’t rond
   De school voorbij
   En ’s winters was de kachel heet
   En als je daar dan sneeuw in smeet
   Dan siste hij

   Jada da da, dada da da da dada da dada
   Het moet er allemaal nog zijn
   De deur, de bomen en het plein, de grote heg
   Alleen die mooie lichte plaat waarop een kleine dessa staat
   Is misschien weg
   Bali, Lombok, Soemba, Soembawa, Floris, Timor, Enzovoort

   http://www.youtube.com/watch?v=dBOv3vusTmk

 73. Ron Geenen zegt:

  Via dit café met vrije nieuwsgaring wil ik toch ook het volgende kwijt en kunnen anderen, in Amerika, daar hun voordeel uit trekken. Vanmorgen heb ik uitgebreid met de belasting dienst buitenland in Heerlen en het SVB in Leiden gesproken.
  Onlangs kreeg ik via ING A’dam een schrijven. Al mijn geldelijke uitkeringen, zoals pensioenen, lopen namelijk via die bank. Ing liet mij weten dat ze eens per jaar het spaarbedrag van mij doorspelen aan de IRS in Amerika. Als NL’ers in de US betalen we sinds 2015 geen belasting en geen vermogen belasting in Nederland, maar laten ze het over aan de IRS in Amerika. In Nederland is het vermogen belasting pas belastbaar rond de 40000 Euro per 2 personen en het is 1 1/2% van het meerdere bedrag. In US gaat de belasting pas rekenen bij meer dan ongeveer $88000. Echter in NL is er een uitzondering. Iemand die in Overheidsdienst heeft gezeten en pensioen via het ABP krijgt en ook woonachtig in de States is moet toch loonbelasting betalen in Nederland. Het percentage is 8.4% Ze, mijn echtgenote was als ambtenaar werkzaam, hoeft geen belasting te betalen over haar aow en particulier pensioen. Dit laatste is erg fijn voor ons, want de sociale lasten op aow en andere uitkeringen is volgens de belastingdienst in Heerlen 28.4% en daar zijn wij in Amerika van gevrijwaard.
  Velen in Amerika weten niet dat je in Nederland ook recht heb op aow als je daar heb gewoond zonder daar t hebben gewerkt. Het begint te tellen, voor ons ouderen, van je 15de jaar en/of 1957.
  Velen kwamen hier gedurende 1961/1962 en later. Wanneer iemand dus 5 jaren in NL heeft gewoon en het bovenstaande wordt toegepast, heeft dit persoon recht op 10% en volgens SVB kan dat met correcties in de wet wat verhoogd worden. En omdat het om kleine maandelijkse bedragen gaat, kan en mag men het eenmaal per jaar laten uitbetalen. Zo heb ik een meneer van Galen er mee geholpen die maandelijks iets meer dan 200 Euro per maand krijgt en hij laat het in December in een keer overmaken. In Amerika kan men social security (aow) claimen als men 10 jaar heeft gewerkt en dat maakt een groot verschil. Het bedrag dat dan wordt uitbetaald wordt berekend naar wat je verdiend heb. Veel verdient, hoge premie betaald, hoge uitkering!

  • hansvschaik zegt:

   Beste Ron,
   Is dit een speciale regeling tussen Amerika en Nederland wat betreft de AOW?
   Mijn zuster is in 1960 getrouwd met een Italiaan en naar Italië (Sardinië) verhuisd, zijn was toen 21 jaar.
   Eerst had ze twee paspoorten: Nederlands en Italiaans, maar op een bepaald moment moest ze van de Nederlandse regering kiezen: ze mocht geen twee nationaliteiten hebben, ze koos natuurlijk voor de Italiaanse nationaliteit.
   En nu blijkt dat ze geen Nederlandse AOW krijgt: ze is immers geen Nederlandse meer.
   Klopt dit en waar kan ze (of ik) dat laten controleren?
   Groet,
   Hans

   • Surya Atmadja zegt:

    Hans ,
    iedereen die ooit in Nederland LEGAAL verblijf krijg op hun 65 jr een AOW uitkering, ongeacht hun woonplaats/residentie en hun nationaliteit.!!
    Mijn vader werd door “Jakarta” in 1967 ( zijn werkgever) gestuurd om als Indonesische expat in Amsterdam te werken voor iets meer dan 3 jaren.
    Mijn ex studiegenoot woon nu in USA (is nu Amerikaanse staatsburger ) , kreeg ook zijn Nederlandse AOW , zoals een andere studiegenoot die nu in Indonesia woont .

    Ik heb voor mijn vader , en die 2 vrienden aangevraagd ,bij de Sociale Verzekerings Bank.Hun kantoor is in Zaandam .
    https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
    Ze hebben gekregen , alleen niet met terug werkende kracht.
    Ik vroeg voor mijn vader toen hij 75 jaar werd , per ongeluk kom ik te weten dat hij dat niet had aangevraagd , hij wist het niet.

    In ieder geval hebben mijn ouders bijna 10 jaar hun AOW uitkering gekregen , dacht 6 of 7 %.
    Die 2 vrienden kunnen ook pensioen krijgen, behalve die in Indonesia zit , zijn papieren zijn nog niet compleet.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Ze hebben gekregen , alleen niet met terug werkende kracht.”””””””””

    Heb van morgen nog uitgebreid met de SVB gesproken. Een ieder die het aanvraagt en krijgt, ontvangt het met terugwerkende kracht van 1 jaar. En de aow is opgebouwd op een basis van 2% per jaar. Ik heb al diverse keren met dit bijltje gehakt en ben nu bezig het weer aan te vragen voor een dame van 77 jaar, die het ook niet wist. Voor haar is het wel makkelijker, want ze is nog steeds Nederlander en ik heb haar in 2013 ook geholpen met de WUV.

   • hansvschaik zegt:

    Ron, mijn zus is over een maandje ook 77 jaar.
    Dank voor je informatie.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Ron, mijn zus is over een maandje ook 77 jaar.
    Dank voor je informatie.”””””””””

    Graag gedaan and any time.

   • hansvschaik zegt:

    Surya,
    Dank voor de tip, ik stuur het door naar mijn zus in Rome.

 74. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””En nu blijkt dat ze geen Nederlandse AOW krijgt: ze is immers geen Nederlandse meer.
  Klopt dit en waar kan ze (of ik) dat laten controleren?””””””””””””

  Ten eerste weet ik niet of dat alleen een NL-US aangelegenheid is.
  Maar ik weet dat Indo’s met Amerikaanse nationaliteit het wel krijgen. Immers toen ze in NL woonden, waren ze Nederlanders.
  Je kan kontakt opnemen met de Sociale Verzekeringsbank
  Stationplein 1
  Leiden
  tel.: 071-535-6500
  email: info.wvo@svb.nl of info@pur.nl
  web: http://www.svb.nl/wvo of http://www.pur.nl

  Jouw zus heeft volgens mij te maken met wat de Europese landen tezamen zijn overeengekomen.
  Good luck.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik open meestal ook geen adressen die in I4E en Javapost worden genoemd.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Ik open meestal ook geen adressen die in I4E en Javapost worden genoemd.”””””””””””

    Zelf elke email die u opent kan besmet zijn. En zo ook elke website en weblog. Bij elke upgrade kan er soms iets foutgaan. De meest populaire weblogs zoals Indisch4ever en javapost en elk andere, ook de mijne, die gebouwd zijn op het principe van WordPress kunnen bij een upgrade door een foutje besmet worden. Hackers hebben vaak een heleboel andere computers nodig om o.a. banken binnen te dringen voor het geld. Als een hacker uw ID en/of password van uw email te pakken krijgen, ben u uw privacy en computer ook totaal kwijt. Een van de weinige behoorlijk veilige email adressen zijn die van Google. Ik maak mijn eigen email adres met een zo moeilijk mogelijke ID en password. Bv Yahoo vertrouw ik niet erg, want de meeste hackers komen uit China en de Chinezen in CA hebben graag een email van die zaak.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””Neem niet op!””””””””””””

   Het is vrij duidelijk, dacht ik. Geen nummer opnemen dat met 039 begint.

   • hansvschaik zegt:

    Ron Geenen zegt:
    4 februari 2016 om 5:04 pm
    “””””””Neem niet op!””””””””””””
    Het is vrij duidelijk, dacht ik. Geen nummer opnemen dat met 039 begint.
    ……………………….
    Dat wordt voor mij lastig: mijn zus woont in Rome net als haar kinderen en kleinkinderen!
    Hun telefoon nummers beginnen allemaal met 039….

 75. Ron Geenen zegt:

  “”””””””Hun telefoon nummers beginnen allemaal met 039….”””””””””””

  Ja, dan wordt het moeilijk. Ook ik heb met de bellende mensen vaak moeite. Vaak krijg ik calls van marketing mensen, die hun naam niet vermelden en vaak ook hun nummer. In het begin liet ik ze gewoon bellen, want als het belangrijk is laten ze wel een bericht op het antwoord achter.
  Intussen heb ik van een vriend gehoord, door zo’n beller uit te schakelen. Tijdens zo’n telefoon beantwoorden met achter elkaar het nummer 7 in te drukken. Daarna totaal geen last meer.

 76. Ælle zegt:

  Morgen is een belangrijke dag voor Meisjes en Vrouwen http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
  Why?/Waarom?
  Globally, it is estimated that at least 200 million girls and women alive today have undergone some form of FGM.
  If current trends continue, 15 million additional girls between ages 15 and 19 be subjected to it by 2030.
  Girls 14 and younger represent 44 million of those who have been cut, with the highest prevalence of FGM among this age in Gambia at 56 per cent, Mauritania 54 per cent and Indonesia?
  Yes, INDONESIA where around half of girls aged 11 and younger have undergone the practice./De helft van de meisjes in Indonesië jonger dan 11 jaar is genitaal gemutileerd.

  Countries with the highest prevalence among girls and women aged 15 to 49 are Somalia 98 per cent, Guinea 97 per cent and Djibouti 93 per cent.
  FGM is mostly carried out on young girls sometime between infancy and age 15.
  FGM cause severe bleeding and health issues including cysts, infections, infertility as well as complications in childbirth increased risk of newborn deaths.
  FGM is a violation of the human rights of girls and women.

  http://www.unfpa.org/news/changing-dialogue-speaking-out-against-female-genital-mutilation-indonesia

 77. Ron Geenen zegt:

  Dit is de eerste email van de 34 die binnen komt en waar ik ook mijn steentje aan wil bijdragen. Dus eerst “goeden morgen allen”
  “””””””””FGM is a violation of the human rights of girls and women.”””””””””””””

  Not only a violation, but one of the highest criminal acts of mankind against the beauty of women and young girls.

 78. Ælle zegt:

  CISCA CRESS leidt haar boek op pagina 7, ‘Indonesische hapjes, koekjes en drankjes’, in en schrijft, dat ‘alweer 28 jaar geleden’ zij haar eerste boekje schreef. Vrijdag jl. kocht ik haar laatste boek. Een fotootje prijkt op de harde kaft achterop met de volgende tekst: Cisca Cress is in 1950 geboren in Jakarta, indonesië. …Sinds tien jaar houdt ze zich bezig met ondersteunende projecten in Indonesië; die zorgen voor de bouw van scholen voor kinderen van wie één of beide ouders zijn overleden, zodat ook deze kansarme kinderen weer een toekomst hebben….De opbrengsten van dit boek gaan naar het schooltje Al-Bayyinah in Cibadak, dat hoognodig uitbreiding en renovatie nodig heeft.
  Toch de moeite om erover naar huis (Javapost.nl) te schrijven, nietwaar?
  Toen een goede kennis van me met dit geleende boek van de bieb op de koffie kwam en ik erin mocht snuffelen, wist ik meteen; direct bestellen en binnen drie dagen had ik ’t in huis.

  • Surya Atmadja zegt:

   Cisca Cress is de zuster/familie van Richard C , schrijver van Petjok

   • Ælle zegt:

    Petjok of Petjoh?
    Ister ook Negerhollands:

    Het Onzevader, versie 1770:

    Ons Vaeder Ju die bin na binne die Hemel
    Ju Naem wort geheiligt
    Ju Kooningrik kom
    Ju wil geskiet na Aerde glik na binne die Heeme l Gief ons van Dag ons daglik Broot
    Vergeef ons ons skylt, glik ons le vergeef ons Skyldenaar sender.
    En no lej ons na binne Versueking
    Maer verlos ons van die Quaet.
    Want van Ju bin die Kooningrik
    Die Kragt en die Heerlikheit
    Na die Eewigheit. Amen.

    In Indonesia, the people of mixed Dutch descent are also called Blaster(an). Check it out!
    https://www.instagram.com/sateblasteran/

 79. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Sinds tien jaar houdt ze zich bezig met ondersteunende projecten in Indonesië; die zorgen voor de bouw van scholen voor kinderen van wie één of beide ouders zijn overleden, zodat ook deze kansarme kinderen weer een toekomst hebben””””””””””””

  Op zicht lijkt het een goed doel. Maar ik geef mijn centen liever aan de arme Indische mensen die daar volledig verwaarloosd moeten proberen te leven. Daarbij kunnen enkele van die arme kinderen wel ouders/grootouders hebben die na de oorlog tot de moordende permudas behoorden.
  Arme kinderen een beter leven geven behoord tot de taak van hun regering, maar ja de politiek denkt daar anders over.

 80. Ron Geenen zegt:

  “””””””Sate Blasteran Revolutionary Satay 🎪 Bazaar Al Azhar Kebayoran””””””””

  Revolutionary??????

 81. Anton zegt:

  AOW wordt berekend vanaf je 15e jaar dat je in NL gewoond hebt.
  Voor elk jaar dat je daar gewoond telt voor 2% van het maximale.
  Dus 65 – 15 = 50; dit x 2% = 100%
  Als je dus10 jaren na je 15e jaar daar in NL gewoond hebt, heb je recht op :
  10 x 2% = 20%.
  (als je in die tussen tijd uit de Nederlandse payrol bent geweest; dan ben je het dan ook naar rato kwijt).
  Je kon na vertrek nog bijspekken maar ik denk dat je dat binnen een jaar moet regelen.
  En daarboven op krijg je eens per jaar naar rato ook nog vakantie bijslag…
  Gewoond in de kolonien zoals Nieuw Guinea telt helaas niet mee,
  Not sure about NL beroeps militairen in het buitenland geplaatst; maar ik denk als dienstplichtige wordt de tijd wel meegeteld.

  • Ælle zegt:

   Omdat mijn oudste zus die geëmigreerd was en later terugkwam, had ze haar AOW kunnen ‘redden’ als ze 15,000 gulden had gestort. Nu krijgt ze slechts zoveel procent AOW en een Amerikaans pensioentje. Dus voor haar nú, huis verkopen en gedwongen rijden in een ouwe Japanse bak.
   Life is
   a dream for the wise,
   a game for the fool,
   a comedy for the rich,
   a tragedy for the poor.
   ~ Sholom Aleichem

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Nu krijgt ze slechts zoveel procent AOW en een Amerikaans pensioentje. “”””””””””

    In Amerika kom een persoon pas in aanmerking voor Social Security (aow) als hij/zij minstens 10 jaren hebben gewerkt en bijgedragen. En als echtgenoot, die van haar is gescheiden, krijgt zij ook van hem wat.(Het aantal jaren getrouwd geweest). Moet wel er achter aan gaan en ter plaatse aanvragen en papieren invullen.

  • Jan A. Somers zegt:

   In verband met het verhogen van de AOW-leeftijd zal er wel iets gaan veranderen. Maar daar hebben die Indische oudjes zoals ik niets mee te maken. Maar in het buitenland wonenden moeten er maar een beetje haast mee maken.

 82. Ron Geenen zegt:

  “””””””””In verband met het verhogen van de AOW-leeftijd zal er wel iets gaan veranderen. “””””””””

  In Amerika is de SS-leeftijd (aow) al lang verhoogd.

 83. Ælle zegt:

  .
  Iedere Nederlander krijgt vanaf 65 jaar recht op een AOW uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en van het inkomen en leeftijd van de partner. Tot 2015 bestaat er recht op een partnertoeslag afhankelijk van hoeveel de jongere partner verdient die nog geen AOW ontvangt.

  • Ælle zegt:

   Vanaf 1 januari 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar + 6 maanden (was 65 jaar + 3 maanden in 2015). De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.
   De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

   • Ælle zegt:

    AOW-leeftijd in stappen omhoog
    De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

    Tabel: versnelde verhoging AOW-leeftijd
    U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is:
    na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden
    na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden
    na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden
    na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
    na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden
    na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden
    na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67
    Let op: bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is daarom nu nog niet bekend. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

   • Ron Geenen zegt:

    Wat is het percentage inhoud premie aow voor de werkenden?
    Ik hoorde van de SVB/PUR dat op het meerdere van het spaarbedrag van ongeveer Euro21000 per persoon en bij een koppel het meerdere van ongeveer Euro 40000 een belasting wordt ingehouden van 8.4% en sociale voorzieningen 28.4%. Ik heb hiervan geen last in US, maar vind dat percentage wel hoog en ik vraag mij af wat dat allemaal inhoud.

  • Jan A. Somers zegt:

   “De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en van het inkomen en leeftijd van de partner.” De hoogte van mijn uitkering is alleen afhankelijk van de leeftijd van mijn partner. Alleenstaand volle AOW, gehuwd beiden > 65+ beiden elk gedeeltelijke AOW. Andere inkomens, bijv. pensioen, lijfrente of klusjes hebben geen invloed. Het is voor het pensioen wel zo dat de grondslag beïnvloed wordt door de AOW. Je betaald ook geen pensioenpremie tot de hoogte van je AOW-premie.
   “vind dat percentage wel hoog ” De premie voor de AOW is niet dekkend voor de uitkeringen. Belasting betaalt mee. Ik dacht dat dat deels komt doordat niet werkenden geen premie betalen, maar wel AOW krijgen. En niet werkenden krijgen (kregen?) ook de belastingvrije voet uitgekeerd. Doordat dit meestal het geval was bij niet werkende (huis)vrouwen werd het wel eens aanrechtsubsidie genoemd.

  • Wal Suparmo zegt:

   Hoe is het met een Nederlander ( houder van een Nederlands paspoort) die nooit lang em nooit in Holland heeft gewerkt.Of hij rechte heeft of de AOW? Ook de vraag of Holland dubble staatsburgerschap toelaat? Bijvoorbaat bedank voor de informatie.

   • Ælle zegt:

    Als men als Nederlander in het buitenland werkt of woont vanaf de 15de levensjaar worden de volle jaren ervan afgetrokken. 2% Per jaar. Dat is bij mij gebeurd, omdat ik vele jaren in Londen heb gewoond.

   • Wal Suparmo zegt:

    Bedank voor de informatie over de AOW. Nu nog wachtende over de dubbele staatsburgerschap.Bedankt!

   • Ælle zegt:

    The most you can currently get is £115.95 per week. Dat is 147.57 Euro
    In Engeland heerst al jaren onder de bejaarden doffe armoe, vooral in Londen.

   • Ælle zegt:

    Eeuwenlang werden in Engeland arme bejaarden die er erg aan toe waren, ondergebracht in liefdadigheidshofjes/ almhouses die nu (gerestaureerd) van historisch belang erkend worden en die te bezichtigen zijn. In Nederland zijn het de bekende Begijnhofjes, vroeger alleen bestemd voor bejaarde vrouwen. Wat een hypocrisie was dat allemaal geweest! Grrr …
    http://www.geffrye-museum.org.uk/explore-the-geffrye/virtualtour/restored-almshouse-html/
    http://www.access-nl.org/about-access/features/lifestyle/almshouses-and-other-hofjes-in-the-netherlands.aspx
    The Geffrye is set in almshouses built in 1714 by the Ironmongers’ Company, with a bequest from Sir Robert Geffrye, twice master of the Company and former Lord Mayor of London. For almost two hundred years the almshouses provided homes for around fifty poor pensioners. They are now recognised for their historical importance as Grade I listed buildings.

   • Ælle zegt:

    Men mag als men boven de 60 is wel gratis reizen met de bus in Londen.
    https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/adult-discounts-and-concessions/60-london-oyster?intcmp=1763

   • Ælle zegt:

    Een ‘Freedom Pass zou in Nederland ook niet misstaan.

    You may be eligible for a Freedom Pass if you’re:
    Blind, or partially-sighted, or
    Profoundly or severely deaf, or
    Without speech, or
    Have a disability, or have suffered an injury which makes walking more difficult, or
    Have no arms, or have a long-term loss of the use of both arms, or
    Have a learning disability, or
    Have been refused a licence on the grounds of your disability
    Find out more about the Disabled persons Freedom Pass.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Hoe is het met een Nederlander ( houder van een Nederlands paspoort) die nooit lang em nooit in Holland heeft gewerkt.Of hij rechte heeft of de AOW? Ook de vraag of Holland dubble staatsburgerschap toelaat? Bijvoorbaat bedank voor de informatie.”””””””””””

    Dubbele staatsburgerschap heeft er niets mee te maken. U heeft net kunnen lezen dat een Indonesier werken voor een Indonesische zaak gevestigd in NL voor het aantal jaren in NL ook recht heeft op AOW en vrouwlief, niet gewerkt hebbende, ook het krijgt.
    Misschien is dat een van de redenen waarom al die vluchtelingen Europa in vluchten. Heb medelijden met de hardwerkende belastingbetaler.

   • Jan A. Somers zegt:

    AOW heeft niets met al of niet werken te maken. Het is een basisuitkering, gekoppeld aan het minimumloon voor alle ouderen in Nederland. Dat is een groot goed in de armoedebestrijding. En voor de belastingbetaler maakt dat niet veel uit, je betaalt voor je pensioen geen pensioenpremie over het bedrag van de AOW.

   • Wal Suparmo zegt:

    Ik heb toch maar gelijk.De AOW is een SOCIALISTISCH WET en niets mee maken met assurantie of werk activiteit..De vader van Hr Surya Admadja heeft zelf eenn AOW toelage gekregen omdat hij 3 jaar in Holland heeft gewoont als verregenwoordiger van de Bank Indoneia.Dus je moet ooit in Holland legaal hebben gewoont.Gewerkt of niet.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””AOW heeft niets met al of niet werken te maken. Het is een basisuitkering, gekoppeld aan het minimumloon voor alle ouderen in Nederland. “”””””””””””

    Het ligt er maar aan hoe het is opgezet. Ik herinner mij nog voor dat ik naar de US vertrok, dat er van mijn salaris 8% werd ingehouden voor de AOW pot. En alleen werkenden moesten dat van hun inkomen betalen. Eerst werd de inhouding bepaald naar het inkomen van een GEZIN. Toen er niet genoeg geld binnenkwam, werd het woord GEZIN verandert IN IEDERE WERKENDE.
    Hoe die 8% werd genoemd maakt niets uit, maar de werkende was het wel kwijt.
    In Amerika heb je ook een soort AOW, social security genaamd. Alleen is het hier opgezet in het belang van de werkenden. Als je niet werkt, heb je ook geen rechten.

   • Jan A. Somers zegt:

    “boven de 60 is wel gratis reizen ” Mijn Zeeuws meisje en ik reizen in de trein en bus met korting. Zeven keer per jaar met de trein vrij reizen na 09.00 uur. Maar gratis reizen is niet gratis hoor. De belastingbetaler betaalt mee. Zal in Londen niet anders zijn. Inburgeringscursus: Voor niets gaat de zon op.

   • Jan A. Somers zegt:

    “alleen werkenden moesten dat van hun inkomen betalen” Hoe of je er ook naar kijkt, het geld voor de uitkering moet ergens vandaan komen. Als het niet uit een AOW-premie komt, komt het uit een andere belasting. In een democratie heb je voor de regeling keuzevrijheid. In Nederland is gekozen voor uitkering voor alle inwoners, de kosten (gedeeltelijk) te betalen door werkenden. (premie heffen van niet-werkenden was indertijd lastig en duur in uitvoering). Maar die werkenden betalen dan geen premie voor hun bedrijfspensioen over het pensioendeel dat door de AOW wordt gedekt. Om het moeilijker te maken: over het bedrag van uw AOW/pensioenpremie hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Dat wordt weer ingehaald door inkomstenbelasting over de uitkering, ook te betalen door de uitkeringsgerechtigden die nooit AOW-premie hebben betaald. Op deze wijze betalen ook niet-werkenden indirect voor hun niet betaalde AOW-premie.

 84. Surya Atmadja zegt:

  Wal Suparmo zegt:
  10 februari 2016 om 6:40 pm

  Pak Surya. Betekent het dat In donesiers die door hun kantooren in Holland hebben gewerkt b.v als vertegenwoordiger( soms tot 15 jaar), ook recht hebben op de AOW?
  ============================================================================
  100% Betoel.
  Mijn ouwe heer ( Dir. bij B.I ) was gedetacheerd voor iets meer dan 3 jaar.
  Toevallig vroeg ik toen hij al 75 jaar was of hij ook AOW kreeg
  Alleen NIET met terug werkende kracht en zo lang hij leeft , daarna kreeg mijn moeder haar eigen AOW (50%).
  Had hij 10 jaar lang AOW gekregen, voor uang bumbu ( bumbu geld)

 85. Ron Geenen zegt:

  “””””””Ik dacht dat dat deels komt doordat niet werkenden geen premie betalen, maar wel AOW krijgen. “””””””””””

  En dat is iets wat ik en vele anderen nooit zullen begrijpen en/of kunnen bevatten. Geldt dit ook voor elke vreemdeling met een verblijfsvergunning? Immers 50% tot 70% is werkeloos.
  Als dat zo is, is het niet zo leuk voor de werkende belasting betaler.

  • Ælle zegt:

   Iemand zonder Nederlandse nationaliteit kan zich NIET ZOMAAR in Nederland vestigen.
   Bent u een migrant? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig om hier te wonen. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Bij gezinshereniging heeft u bijvoorbeeld een Nederlandse partner nodig. Of u heeft een partner nodig die hier LEGAAL verblijft met VOLDOENDE (!!!) inkomsten.
   Dream on …

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””””Bij gezinshereniging heeft u bijvoorbeeld een Nederlandse partner nodig. Of u heeft een partner nodig die hier LEGAAL verblijft met VOLDOENDE (!!!) inkomsten.”””””””””

    Aan alles is blijkbaar een mouw te passen, want de stroom houd aan. Ze gaan niet naar hun mede landgenoten in hun buurlanden. Ze weten dat ze daar niet welkom zijn.

   • Ælle zegt:

    Aan alles is blijkbaar een mouw te passen, want de stroom houdt (met een t) aan. Ze gaan niet naar hun mede landgenoten in hun buurlanden. Ze weten dat ze daar niet welkom zijn.
    Kunt u zich aub nader verklaren met ‘de stroom’ en ‘Ze’ en ‘Ze’?
    Moet het spreekwoord ‘aan iets een mouw weten te passen’ een wijsheid of een waarheid verbeelden? Of probeert u de JP-lezers ‘iets’ op de mouw te spelden?

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Kunt u zich aub nader verklaren met ‘de stroom’ en ‘Ze’ en ‘Ze’?””””””

    Een beetje naïef. Afrikaanse vluchtelingen, die via de Middellandse zee Europa in gaan. Een stroom van meer dan 50000 in Nl en dit jaar een verwachting van ruim 90000. Is dat geen stroom?
    Trouwens het zijn ook uw belasting centen, die opgegeten worden.

   • Ælle zegt:

    Het AIAS deed reeds in het jaar 2000 een onderzoek over de Toelating van Vluchtelingen in Nederland en hun Integratie op de Arbeidsmarkt. Heel interessant leesvoer van 119 pagina’s om opnieuw te bestuderen. Er wordt o.a. geschreven over ‘typen’ asielzoekers in de economische theorie. In de landen waar indertijd de vluchteling vandaan kwam, met name Iran, Irak, Somalië, Sri Lanka en Afghanistan heerste politieke onrust en werden mensen onderdrukt.
    http://aiasbase.nl/uploaded_files/publications/RR2.pdf
    In fd.nl van dinsdag lees ik dat “Syrische vluchtelingen hun toekomst in Nederland ‘hacken'”.
    Ze begonnen twee maanden geleden en kunnen nu al een volledige website bouwen. Zestien Syrische vluchtelingen, de meesten nog zonder verblijfsvergunning, zijn de uitverkoren deelnemers van HackYourFuture, (oprichter is Gijs Corstens) een training programmeren voor vluchtelingen. Sinds een paar weken komen ze iedere zondag vanuit asielzoekerscentra in alle hoeken van het land naar Amsterdam. Hier krijgen ze programmeerles, van Nederlandse software-ontwikkelaars.

   • Wal Suparmo zegt:

    Geachte Hr/Mevr AELLE. Wegens nog geen antwoordt ontvengen. Kunt u mij mischien inlichten of dubbele staatburgersshap ook geldig is voor Nederland? Allereerst bedankt!

   • Ælle zegt:

    Neemt u me niet kwalijk, heer Suparmo, uw vraag heb ik blijkbaar over het hoofd gezien. Bovendien werd ’t nogal laat en moest ik nog de binnenkant van mijn ogen bekijken.

    Over dubbele nationaliteit gesproken, iedere Nederlander met een dubbele nationaliteit wordt persoonlijk beoordeeld,
    Hier is de lijst:
    In sommige landen krijgt u automatisch de nationaliteit van het land waar u bent geboren. Ook bepaalt ieder land zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Griekenland of Iran is het juridisch … niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk … niet geaccepteerd,
    Als u getrouwd bent met een Nederlander, mag u uw eigen nationaliteit houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
    Vluchtelingen die genaturaliseerd willen worden, mogen hun oorspronkelijke nationaliteit houden. Ze moeten erkend vluchteling zijn in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
    2e nationaliteit komt niet meer in bevolkingsregistratie
    Sinds 6 januari 2014 wordt de 2e of volgende nationaliteit … niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit … niet meer in het bevolkingsregister als u zich laat inschrijven.

    Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.

    Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
    Turfmarkt 147
    2511 DP Den Haag
    Postbus 20301
    2500 EH Den Haag
    Telefoon: (070) 370 79 11

    MVG,,

    (Mw) Ælle

   • Ælle zegt:

    Bent u een migrant? Of kent u een migrant?
    http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/1456756530/12

 86. Ron Geenen zegt:

  “”””””https://www.svb.nl/int/nl/aow/aanvragen/aow_aanvragen_als_u_buiten_nederland_woont/”””””””

  Bovenaan de SVB pagina heeft de kleur van snoepjes. Hoe gepast.

 87. Ælle zegt:

  My first experience in the Netherlands was very pleasant, extremely pleasant. I mean, I got my residence permit, refugee status, within four weeks of arrival. People treated me extremely well.
  ~ Ayaan Hirsi Ali
  Feb. 2, 2016
  Ayaan Hirsi Ali is still a shadow. But her voice at the telephone is clear, tough, cool. It is that of a young Somali woman who has undergone genital mutilation, who has lived in Saudi Arabia, Ethiopia, Kenya, before being betrothed to a Canadian cousin she had never seen before. Hirsi Ali escaped from Germany to the Netherlands.

  She worked as an interpreter in the Islamic Dutch ghettos, she graduated, became a Liberal MP, helped Van Gogh to make the film “Submission” and then disappeared. Now she talks with me about Europe from her think tank, the American Enterprise Institute. Hirsi Ali recently released her third book on Islam, “Heretic”, an optimistic book on the reform of Islam.
  ~ Giulio Meotti

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””the American Enterprise Institute. Hirsi Ali recently released her third book on Islam, “Heretic”, an optimistic book on the reform of Islam.”””””””””””

   Een indo vriend, die een PhD in sociologie heeft, schreef mij, dat hij, na het lezen van haar boek, nu begrijpt waarom er vele Amerikanen op Donald Trump gaan stemmen.

 88. Wal Suparmo zegt:

  Aan dhr GEENEN. Hirshi Ali heeft zo’n hekel aan de Mohammadanen omdat ze als kind GESOENAT( BESNEDE) was volgend de Mohmmadaanse wet.Zo doen de kan zij geen ORGASME krijgen,KASIAAN TOH! Jaofja?

 89. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Ik heb toch maar gelijk.De AOW is een SOCIALISTISCH WET en niets mee maken met assurantie of werk activiteit..””””””””””””

  Op het moment dat een persoon bij een solocitatie aangenomen wordt, begint hij/zij te werken ook voor de buren en hun kinderen. En als hij/zij aan het einde van de maand zijn/haar salaris strookje krijgt, ziet hij/zij alles wat er afgaat als een vorm van belasting.

  • Wal Suparmo zegt:

   Over belasting kan ik niet praten of het een form van assurantii premie is of niet.Maar mensen uit Indie die toen in Holland in 1950 kwamen te werken. Hebben de AOW die toen nog niet bestond,kregen de AOW toch later in de 1970-er.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Hebben de AOW die toen nog niet bestond,kregen de AOW toch later in de 1970-er.”””””””””

    Ik weet niet precies hoe ik uw zin moet lezen. Maar de Indo’s die in 1950 kwamen, konden net zoals andere NL’ers pas aow opbouwen van 1957 en ze moesten wel dan 15 jaar zijn. Dat is mij duidelijk gemaakt. Dus na 1957 hadden ze dezelfde rechten, namelijk 2% per jaar. Ik zie niet het probleem. Verder heb ik aangegeven wat het verschil is tussen NL en de VS.
    Graag uitleg als u iets anders bedoeld.

 90. Ælle zegt:

  Omdat ’t geoorloofd is op Java Café off-topic te schrijven wil ik mededelen dat de Italiaanse student Giulio Regeni op 3 februari dood werd gevonden in een sloot op straat in Caïro, halfnaakt, brandwonden van sigaretten en uitgetrokken vingernagels. Hij was doodgemarteld, had zeven gebroken ribben, aan zijn geslachtsdeel (penis) tekenen van electrocutie (brandwonden) en een hersenbloeding. Hij had namelijk als wetenschapper in Cambridge kritisch over de Egyptische regering van president Abdel Fattah al-Sisi geschreven. Aanvankelijk werd de 28-jarige Regeni uit Fiumicello, Italië, op 25 januari vermist nadat hij niet op een afspraak met een vriend verscheen. De eerste minister van Italië, Matteo Renzi, laat het er niet bij.
  Vanaf het tijdstip dat de Egyptische minister van binnenlandse zaken Magdi Abdel Ghaffar aan de macht kwam verdwenen honderden of wel meer mensen in een netwerk van geheime detentie centra die worden gerund door veiligheidsdiensten. Toen ik net per abuis op een Egyptische site terecht was gekomen wilde men mij ook tjekken … Eewww!

 91. Ron Geenen zegt:

  Een off-topic met betrekking tot cybercriminelen. Zie hoeveel emails er in 16 uren werden aangevallen en hoe NL er ook een steentje aan meedraagt.
  https://www.wordfence.com/blog/2016/02/wordpress-password-security/?utm_source=list&utm_medium=email&utm_campaign=pwsec2

 92. Ælle zegt:

  Memories …
  Wie kent niet onze good old ‘Toko de Zon’ ?
  Ik kocht er als kind een onsje witte druiven, hahaha

 93. Ron Geenen zegt:

  “””””””””De volgende tekst ivb world news/ The Guardian mag niet ontbreken in deze serie.””””””””

  En dat is waarschijnlijk de reden dat de vluchtelingen niet naar die landen vluchten, maar naar Europa.

 94. Ron Geenen zegt:

  “””””””””The Guardian noemde eerder, vorig jaar oktober alreeds, zes (6) redenen.waarom vluchtelingen in grote aantallen naar Europa vluchten.””””””””””””

  Is dit het beeld dat je dan ziet:

  • Ælle zegt:

   Ha ha ha ha ha ha
   Omdat ook dit jaar weer veel migranten worden verwacht, blijven provincies en gemeenten op zoek naar meer capaciteit voor de opvang van asielzoekers. Mogelijk ook bij u in de buurt.
   De NOS wil graag weten hoe u denkt over het vluchtelingenvraagstuk om een beter beeld te krijgen wat er leeft in de maatschappij. Inmiddels hebben zo’n 50.000 mensen daarvoor een enquête ingevuld. Het is de bedoeling om op basis van die informatie journalistieke verhalen te maken.
   Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. De enquête kan nu niet meer worden ingevuld.
   Premier Rutte zei eerder deze maand nog dat de Turkse maatregelen om de doorstroom te beperken effect lijken te hebben. Uit de instroom van de laatste dagen valt die conclusie echter niet te trekken.
   Vluchtelingen deinzen terug voor harde wind
   VANDAAG, 18:00BINNENLAND, BUITENLAND
   Ha ha ha ha ha ha ha
   http://nos.nl/artikel/2087918-vluchtelingen-deinzen-terug-voor-harde-wind.html

   • Ælle zegt:

    Het aantal vluchtelingen dat noodgedwongen in Griekenland moet blijven tot eind maart zal oplopen van 33.000 nu naar ongeveer … 100.000. Dat is een grote opgave voor een land dat uit een diepe economische crisis moet opkrabbelen.

    No one is free, even the birds are chained to the sky.
    ~ Bob Dylan

   • Ælle zegt:

    EU countries need to ‘wake up’ over refugee crisis, says UNHCR
    Migrants are different from refugees but the two sometimes travel alongside each other.
    ZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZzzzzz

   • Ælle zegt:

    Jangan lupa: Wij waren gedwongen VLUCHTELINGEN geweest
    De repatriëring of evacuatie van Nederlanders uit Nederlands-Indië, respectievelijk Indonesië kan ingedeeld worden in verschillende golven.

    1. De eerste golf (1945-1950, capitulatie Japan, 100.000 personen) was hoofdzakelijk de repatriëring van hen die tijdens de Japanse bezetting in kampen gevangen zaten, en deels onmiddellijk, deels na een aantal jaren naar Nederland terugkeerden.

    2. De tweede golf (1950-1957, souvereiniteitsoverdracht, onbekend aantal personen) was het direct gevolg van de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië aan Indonesië: bestuursambtenaren, het politieapparaat, de rechterlijke macht en het leger keerden naar Nederland terug. Na de opheffing van het KNIL in juli 1950 keerden ook veel ex-KNIL-militairen terug.

    3. De derde golf (1957-1958, Nieuw Guinea, 20.000 personen) was het gevolg van anti-Nederlandse acties in verband met de Nieuw-Guinea-kwestie: de Nederlander werd tot ongewenste vreemdeling verklaard.

    4. De vierde golf (1962, Nieuw Guinea, 14.000 personen) betrof de evacuatie van alle op Nieuw-Guinea verblijvende Nederlanders ten gevolge van de overdracht (mede dankzij de USA, Kissinger) van Nieuw-Guinea aan Indonesië.

    5. De vijfde golf (1957-1964, Spijtoptanten, onbekend aantal personen) betrof de zogenaamde spijtoptanten, ex-Nederlanders, die na de soevereiniteitsoverdracht kozen voor het Indonesische staatsburgerschap, maar op deze keuze terugkwamen.

    [6. Een laatste groep is in/door (erbarmelijke) omstandigheden achtergebleven.]

    Bron: Toelichting boten- en passagierslijsten

    Bij 4. behorende uitleg en verklaring:
    ‘De Act of Free Choice in West-Irian ontrolt zich als een GRIEKSE tragedie’, meldde de Amerikaanse ambassade in juli 1969 aan Washington in een nu vrijgegeven telegram. ‘Indonesië kan en wil geen andere oplossing toestaan dan dat West-Irian deel van Indonesië blijft.’ Tegelijkertijd constateerde ambassadeur Galbraith dat ‘wellicht 85 of 90 procent’ van de bevolking sympathiseerde met de onafhankelijkheidsbeweging.In plaats van iedere Papoea een stem te geven, selecteerde Indonesië 1022 Papoea-leiders die tijdens een zwaarbewaakte bijeenkomst unaniem voor aansluiting bij Indonesië stemden. Die mushawara was nog gaande toen president Nixon in juli 1969 een bezoek bracht aan president Soeharto.Zoals nu blijkt, had Nixon instructies ontvangen van zijn Nationale Veiligheidsadviseur, Henry Kissinger. Deze zei onomwonden dat Nixon de kwestie West-Irian niet moest aansnijden en dat de VS niet in verband moesten worden gebracht met de omstreden Act of Free Choice.Volgens de Indonesische website Laksamana.net, die de vrijgegeven documenten publiceert, ‘heeft Kissinger royaal geprofiteerd van zijn steun’ aan de inlijving van West-Irian: ‘Hij werd directeur van de in New Orleans gevestigde Freeport-McMoRan Copper and Gold, die in West-Papoea de grootste goudmijn ter wereld exploiteert.’

    Met dank aan de Volkskrant.

   • Ælle zegt:

    Who/Wie is Kissinger? He is himself a refugee from Germany! How ironic!
    Kissinger, who is now 92, was born in Germany and fled the Nazi persecution of the Jews, coming to the United States in 1938. He became a naturalized citizen in 1943.
    “I am proud to say that Henry Kissinger is not my friend. Count me in as somebody who will not be listening to Henry Kissinger,” Sanders said.
    Eewww!
    A must read article:
    http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/13/hillary-clinton-henry-kissinger-harms-her-campaign

   • Ælle zegt:

    I’ve not quite finished: “I am proud to say that Henry Kissinger is not my friend,” continued Sanders. “I will not take advice from Henry Kissinger. And in fact, Kissinger’s actions in Cambodia, when the United States bombed that country, overthrew Prince Sihanouk, created the instability for Pol Pot and the Khmer Rouge to come in, who then butchered some 3 million innocent people, one of the worst genocides in the history of the world. So count me in as somebody who will not be listening to Henry Kissinger.”
    Photo: Bernie Sanders speaks during a during a Democratic presidential primary debate with Hillary Clinton at the University of Wisconsin–Milwaukee, February 11, 2016. (AP Photo / Morry Gash)
    http://www.thenation.com/article/a-debate-christopher-hitchens-would-surely-have-appreciated/

   • Ælle zegt:

    Een doordenkertje van mij speciaal voor de intellectuelen onder ons:
    “Owners of dogs will have noticed that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they will think you are god. Whereas owners of cats are compelled to realize that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they draw the conclusion that they are gods.”
    ~ Christopher Hitchens (The Portable Atheist: Essential Readings for the Nonbeliever)

 95. Ron Geenen zegt:

  De volgende tekst email uit NL ontving ik van een professor in sociologie:
  Blijf lekker in de USA.
  Hier zal oorlog komen tussen moslims en Europeanen. Ik hoop dat de eersten voorgoed en definitief geneutraliseerd worden.
  Al deze problemen dankzij zwak en corrupt bestuur en regenten hier. M.n. de EU.
  Politici en EU staan lichtjaren van de burgers. Dat probleem zal eerst opgelost moeten worden.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik merk dat de heer Trump ergens bovenaan staat. En zijn leerling, de heer Wilders ook.

  • Ælle zegt:

   Tijdens mijn zoektocht naar informatie ten behoeve van een bejaarde Belanda en zijn Argentijnse wettige echtgenote die zich weer in Nederland willen vestigen, stuitte ik op veel obstakels die niet verschillen met die van asielzoekers. Asielzoekers ontvangen op z’n minst nog een brief. De Belanda moet ’t maar aan de lijve ondervinden. Men wordt van hot naar her gestuurd net als een paard.
   Brief aan asielzoekers aan de Nederlandse grens
   file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/brief-staats-venj-aan-asielzoekers-aan-de-grens-nederlands.pdf

 96. eppeson marawasin zegt:

  Correct Kaartlezen -wat & hoe- Auteur: Wolfram Schwieder – ISBN 9789021536910

  e.m.

 97. Ælle zegt:

  Een ‘must read’ over het feit waarom er zo veel jonge mannen vluchteling zijn.
  https://www.quora.com/Why-are-so-many-refugees-young-men
  Statistieken van The UNHCR (= United Nations High Commissioner for Refugees) – The UN Refugee Agency
  http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
  file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/Daily_Arrival_Greece_08022016.pdf
  http://nos.nl/op3/artikel/2067181-waarom-vluchten-meer-mannen-dan-vrouwen.html
  Bekijk hoe fotograaf Teun Voeten en video artist Maaike Engels overvallen worden met pepper spray en groot mes door … drie vluchtelingen: https://www.youtube.com/watch?v=C_ygH1wHNec
  Het lachen vergaat me intussen …

 98. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””Ik merk dat de heer Trump ergens bovenaan staat. En zijn leerling, de heer Wilders ook.””””””””””

  Ik weet niet of je Wilders als een leerling van Trump kan bestempelen. De heer Wilders was al lang bekend als een politicus, die via een duidelijke taal (van het volk) sprak en hun mening deelde.
  Al deze problemen dankzij zwak en corrupt bestuur en regenten politiek. M.n. de EU.

  Politici en EU staan lichtjaren van de burgers verwijdert. Dat probleem zal eerst opgelost moeten worden.
  Velen die Mevrouw Ayaan Hirsi Ali laatste boek hebben gelezen, begrijpen waarom er mensen zijn die op de heer Trump gaan stemmen. Trump is een republikein en zal het straks (misschien) moeten opnemen tegen een Democraat (Clinton?).
  Dit werd mij onlangs zelf vanuit Nederland door een Indo per email verteld. Verder laat mij de politiek koud, want ik zit in US met een NL paspoort.

 99. Wal Suparmo zegt:

  ‎Mas Jalidin‎ ke Rumah Sakit Jiwa Online (RSJO)

  CHINA DECLARES WAR ON ISLAM: Prayer In Mosques Is Outlawed And All Muslim Shopkeepers Must Sell…
  ———————————————-
  Wal Suparmo: Only China is able to control fully Mohammadanism as they do to Marxism!

 100. Wal Suparmo zegt:

  Een VARKEN in de machine,WORST komt er uit.In Indoneia, WORST er in, een BABI( baby) komt er uuit.,

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””In Indoneia, WORST er in, een BABI( baby) komt er uuit.,”””””””””

   Ha, daarom is er nooit een vader, want de vader verandert van worst in varken.

 101. Wal Suparmo zegt:

  Alleen Cina kan het Mohammadanisme en Marxisme in controlle houden.

 102. Ælle zegt:

  Zullen we nu eindelijk over ETEN praten? Tot mijn stomme verbazing word ik opgeschrikt door CNN die een onderwerp aanroert dat me na aan het hart ligt. “Veertig Indonesische gerechten waar we niet buiten kunnen”. geillustreerd met kleurenfoto’s. Eerder zijn er enkele bij die herinneringen oproepen aan toen froeher. Bij sommige moet ik passen, omdat ik geen gevogelte eet. Niets op twee poten, roep ik dan. Ook jullie zijn bij mij veilig, voeg ik er grinnikend aan toe.
  Veel gerechten maak ik zelf. Fluitje van een cent. Neem bijvoorbeeld de Rawon met veel kloeweknoten.tot ’t zwart ziet.
  Oma P. en Mama waren de (keuken-) koningin en respectievelijk de prinses. Er bestond een soort concurrentiestrijd tussen de twee dames. Wiens eten smaakte ’t lekkerst. Natuurlijk kozen we altijd voor onze moeder. Oma was om te beginnen een perfectionista in julienne gesneden groentes, wat ik nooit zal kunnen nabootsen. Niets was haar te moeilijk. Juist omdat ze analfabeet was?
  Trouwens, het artikel stond 15 augustus 2011 al in het nieuws nadat rendang als beste gerecht van de wereld werd gekozen. Dat betekent twee uren roeren in de pan bij Rendang Padang.
  http://edition.cnn.com/2016/02/24/foodanddrink/40-indonesian-foods/index.html
  Bon appétit!

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””””””Trouwens, het artikel stond 15 augustus 2011 al in het nieuws nadat rendang als beste gerecht van de wereld werd gekozen. Dat betekent twee uren roeren in de pan bij Rendang Padang.””””””””””””””””””

   Ik wist niet dat Randang Padang als beste gerecht werd uitgeroepen. Voor mij was het altijd al een van de beste en ik maak het met plezier. Maar uw schrijven van 2 uren roeren klopt niet. Wanneer ik van 2 kilo vlees randang Padang maak heb ik vaak ongeveer 5 uren nodig om het te maken. En ik maak het volgens mijn moeder haar recept, die in Padang is geboren. Dus zonder suiker toevoeging.
   P.S.: ik vond het leuk naar alle gerechten gepresenteerd op de website, die u stuurde, te kijken en te lezen.
   Dank daar voor.

   • Jan A. Somers zegt:

    “5 uren nodig om het te maken’ En vergeet niet een nacht over te laten staan.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””“5 uren nodig om het te maken’ En vergeet niet een nacht over te laten staan.”””””””””

    Niet moeilijker maken dan het al vaak is. Eigenlijk is randang Padang heel gemakkelijk te maken. Het enige is tijd maken. De tijdsduur om rendang te maken heeft vooral ook te maken met de hoeveelheid vlees en de grote van de pan of wadjan. Ik heb 3 wadjans: voor 2 mensen, voor 8 mensen en voor zeker ongeveer 25 mensen te koken. Sinds ik niet meer voor grote groepen kook, hangt de grote wadjan als relikwie in de garage.

   • Ælle zegt:

    You are so welcome, Ron Geenen. Kon vanmorgen vroeg de slaap niet meer vatten en ben gaan surfen, waarna ik bij cnn (cable news network) terecht kwam. De vorige middag wilde mijn zus mij trakteren op indisch van de warung, want ze wist dat ik in de lappenmand zat, maar koos de verkeerde toko, want ik kende die winkel. De bami zat vol stukjes … kip. Bleef over het bakje sajur lodeh en babi ketjap. Ook bracht ze in een bruine papieren zak een akelig uitziende uit de kluiten gewassen worstenbrood mee. Ik moest raden of er een wel een wowo in het broodje stak.Zeker bij de Turkse bakker naast de Indische toko gehaald, die de klok heeft horen luiden, maar niet weet hoe een Brabants wowobroodje gemaakt wordt.
    Met opgewarmde rijst van 3 dagen begon ik aan de lodèh en babi ketjap. De lodeh was okay, maar de b.k. was oud. Met extra ketjap is vergeefs een poging gedaan om ’t tot nieuw leven te brengen.

    Dat de rendang mij 2 uren heeft gekost om te roeren, niet om te maken, is de waarheid. Een vrouw van Padangse oorsprong heeft ’t mij zelf geleerd. Ergens moeten er nog foto’s in omloop zijn van deze gedenkwaardige zomerdag dat Élodie mij leerde de echte rendang te koken.

   • Surya Atmadja zegt:

    Ron Geenen zegt:
    27 februari 2016 om 5:45 am
    2 uren roeren klopt niet. Wanneer ik van 2 kilo vlees randang Padang maak heb ik vaak ongeveer 5 uren nodig om het te maken.
    ==============================================
    Rendang Padang kan men ook in “2 uren” maken .
    Dat doe ik ook in mijn Amsterdamse keuken.
    Alleen zal de smaak mss anders zijn .
    In principe is het een soort slow fusion(?) koken , zoals de sayur Gudeg .
    Trouwens welke moderne vrouw of man met een baan in Indonesia of Europa uuuuren lang kan koken ?
    5/6 uren is redelijk normaal, dat doet mijn oude tantes , echte orang Padang (aangetrouwd).

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””””In principe is het een soort slow fusion(?) koken , zoals de sayur Gudeg .
    Trouwens welke moderne vrouw of man met een baan in Indonesia of Europa uuuuren lang kan koken ?”””””””””””

    Bij mij in de buurt is een Indonesische toko die ook kant en klare spijzen in pakjes verkoopt. Heb eens met haar daar over gesproken. Toen ze van mij hoorde dat ik uit het Padangse kwam, vroeg ze me 2 pakjes van 2 verschillende merken uit te proberen. Beide pakjes waren kant en klaar voor rendang te maken. Het ene pakje was van Indofood en de tweede was van Munik. Ik heb bij beiden kokos melk uit een kan er bij gedaan.
    Het eerste was een Javaans maaksel met suiker en had weinig smaak.
    Het pakje Munik daarentegen kwam heel dicht bij de originele smaak en was ook goed heet.

    Ik weet niet wat u onder moderne man of vrouw verstaat en dat in verband brengt met koken. Nogmaals ik heb in Ca bijna altijd 2 banen gehad en daarnaast was ik de persoon die thuis kookte.
    Diverse gerechten kookte ik in grotere hoeveelheden en verdeelde ze in stalen hotel pannetjes om ze dan in te vriezen. Koken doe ik met plezier en maakte er altijd tijd voor. Ook nu nog. Pas nog een grote hoeveelheid eigen sambal gemaakt.

 103. Ron Geenen zegt:

  “””””””””De lodeh was okay, maar de b.k. was oud. Met extra ketjap is vergeefs een poging gedaan om ‘t tot nieuw leven te brengen.”””””””””

  Waarom niet nasi goreng gemaakt. Stukjes vlees er uit gevist en in kleinere stukjes gesneden. Een beetje olie in de wadjan, uitje snipperen, sambal en trassi toevoegen, vlees er bij opbakken, een ei desnoods er bij. Goed roeren en dan de koude rijst van gisteren als laatste er door halen. Dan afmaken met wat ketjap. 15 a 20 minuten werk.

  • Surya Atmadja zegt:

   Het pakje Munik daarentegen kwam heel dicht bij de originele smaak en was ook goed heet.
   =============================================================
   MUNIK is de betere Indonesische fabrieksbumbu.
   Zelfs in Jakarta is het duur . In grote mall te verkrijgen.
   Ook is het redelijk heet voor mij .Ben niet meer gewend.
   Dus ik houd bij 1 van de vele Hollandse bumbu, welke weet ik niet meer .
   Wel moet je extra santan erbij doen en nog langer af en toe opscheppen(niet roeren !).
   Het is monikkenwerk als je de “echte”smaak van vroeger wil benaderen.

 104. Ron Geenen zegt:

  “”””””””MUNIK is de betere Indonesische fabrieksbumbu.
  Zelfs in Jakarta is het duur . In grote mall te verkrijgen.””””””””””

  Cost in CA $2.90, valt dus mee. En inderdaad altijd , hier, een blik santen van 6 oz er bij. Pas bij deze toko Ketjap kaki tiga en krupuk gekocht. Naast de Munik hebben ze nog 5 andere merken. Blijkbaar maakt de moderne Indonesier ook meer gebruik van deze verpakkingen.

 105. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””PT.Sarimunik Mandiri is a premier food seasonings company in Indonesia, created with a mission to produce the tastiest cuisine within minutes. All products are marketed under the Munik brand name”””””””””””””

  En ik kan jullie de Munik aan bevelen, tenminste als het ook in NL wordt verkocht. Als er pedis op staat, dan is het ook pedis. Dus rekening mee houden. De gerechten waarbij klappermelk wordt vereist, apart toevoegen. Hun gerecht voor Ikan Pesmol is ook goed, maar voor mij iets te zoet.
  Ik verander dat op mijn manier door er meer pit aan te geven.

 106. Ælle zegt:

  De gerechten waarbij klappermelk wordt vereist, apart toevoegen.
  Hoezo apart?

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””De gerechten waarbij klappermelk wordt vereist, apart toevoegen.
   Hoezo apart?””””””””

   Sorry, ik was niet duidelijk. Munik maakt de kruiden kant en klaar in pakketjes, maar voor mij ontbreekt de klappermelk. Als het recept klappermelk vereist, dan bijvoegen.

   • Surya Atmadja zegt:

    Als het recept klappermelk vereist, dan bijvoegen.
    =============================================
    Biar gurih. Lekkerder , de traditionele huis tuin keuken gemaakte bumbu wordt ook vaak bijgevoegd met de santan van 3 klappers.
    Hoeveel pakjes of kleine blikjes ?
    Mestaal moet men het uitproberen.
    Munik is te koop in Nederland. (Orientaa ,Wah Nam Hong etc )
    Ikan Pesmol Betawi is echt een lekker gerecht, favoriet van min vader .
    Ketjap tjap Kaki Tiga is niet lekker .
    Wat populair is bij de nieuwe generatie Indoneiers zijn de Kecap van de merk ABC (Manis).
    Voor de oudjes (mijn generatie) is het Tjap Bango (een oude merk).
    Mijn oma maakte vroeger eigen ketjap , die volgens overlevering beter is dan de “fabrieks” ketjap Bango (ooievaar http://www.bango.co.id/)

 107. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Like so? https://www.youtube.com/watch?v=5gsOq0vtlZo“”””””””””””

  Dit y-tube filmpje geeft ook duidelijk aan dat je klappermelk zelf apart moet toevoegen. Ook laat hij zien dat het vlees niet eerst gebraden en dichtgeschroeid moet worden. Vervolgens zie ik hem diverse kruiden blaadjes toevoegen en zeer waarschijnlijk ook koenjit blaadjes.
  Koenjit blaadjes geven een geur en koenjit poeder ruikt niet, maar kleurt alleen geel.
  Ik zie Munik als een goede basis en men kan vandaar uit de smaak naar eigen wens wat veranderen of aanpassen.
  De kleur van de rendang was op het filmpje ook zwart/donkerbruin en hij heeft ook zowat droog gekookt. Ik zag heel weinig olie aan de kant, toen hij het vlees naar een andere zijde had geschoven. Mijn probleem was de taal, want ik verstond er geen jota van.

  • Surya Atmadja zegt:

   Ron Geenen zegt:
   28 februari 2016 om 12:46 am
   De kleur van de rendang was op het filmpje ook zwart/donkerbruin en hij heeft ook zowat droog gekookt. Ik zag heel weinig olie aan de kant, toen hij het vlees naar een andere zijde had geschoven.
   ===================================
   Dat zijn de kenmerken dat het een goede rendang is .
   De meeste rendang in Nederland ( bij de afhaal toko, pasar malams etc) zijn in mijn ogen ook geen rendang !

 108. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Hoeveel pakjes of kleine blikjes ?”””””””
  Blikje coconutmilk is 6 oz = 177.44 ml

  “”””””Ikan Pesmol Betawi is echt een lekker gerecht, favoriet van min vader .””””
  Voor mij ook een lekker gerecht, al verander ik het wel wat naar eigen smaak. Mag niet te zoet zijn en graag een betje pedis.

  “”””””Ketjap tjap Kaki Tiga is niet lekker .”””””””
  “”””””Wat populair is bij de nieuwe generatie Indoneiers zijn de Kecap van de merk ABC (Manis).””””

  Kaki Tiga medium is voor mij lekker. Is vaak ook duurder dan ABC. Daarentegen worden hier ABC en Jans (manis) hier erg veel verkocht, omdat het merendeel van de Indonesiers van Java komen.
  Ik moet medium vaak bestellen, omdat ze het niet in voorraad hebben.

  “””””””Mijn oma maakte vroeger eigen ketjap , die volgens overlevering beter is dan de “fabrieks” ketjap Bango (ooievaar””””””””””””
  Volgens mijn moeder maakte haar moeder Chevalier, toen ze het hotel-restaurant Belantung in Padang hadden, ook zelf o.a. haar klapper olie, ketjap en diverse ingredienten voor het koken. Dat gaf haar controle over de keuken. Immers je kon toch niet wachten op een leverancier.

 109. Ron Geenen zegt:

  “”””””””En voor een account en inloggen probeer:””””””””””””

  Heb een email kunnen versturen, maar ze maken bij voorbaat al een verschil of je in NL of in het buitenland woont.

 110. Wal Suparmo zegt:

  Mijn vriend CORMANE die op 5 jarige leefijd geduurend 3 jaren lang in het kamp van rijst met PINDANG BANDENG( uit de KENDIL) had geleeft.Vind dit er lekkerste gerecht van Indonesie.Als hij uit de USA komt. Dan wil hij in in Indonesie allee maar dit gerecht eten tot grote ergenis van zijn vrouw( Evie Broers). En brengt dan een paar KENDILS mee terug naar de USA.

 111. Ælle zegt:

  In de Nederlandse vertaling staat dat het een Indische jongen is met gigantische handen.
  http://maxxbay.livejournal.com/4283836.html
  Indische of Indiase jongen?
  Indiaas betekent ‘van, uit, betreffende de republiek India’.
  (1) Bij dat Indiase restaurant hebben ze heerlijke rode curry.
  (2) In Bombay heeft hij zich in de Indiase keuken bekwaamd.
  Indisch kan zowel ‘van, uit (het huidige) India’ betekenen, als ‘van, uit (het huidige) Indonesië’. Het is het bijvoeglijk naamwoord bij de historische naam Indië. Met Indië worden de voormalige kolonies in Zuid- en Zuidoost-Azië aangeduid: Brits-Indië (of Voor-Indië), dat onder meer de huidige landen Pakistan, India en Bangladesh omvatte, en Nederlands-Indië (ook Achter-Indië), het huidige Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea.
  In Nederland verwijst Indische keuken gewoonlijk naar (gerechten uit) de keuken van de vroegere kolonie Nederlands-Indië.
  (3) In Den Haag, de Weduwe van Indië, kun je heerlijk Indisch eten.
  (4) Het maken van een echte Indische rijsttafel kost veel tijd, maar dat vindt mijn Javaanse buurvrouw geen probleem.
  In België verwijst Indisch gewoonlijk naar het huidige India of de voorlopers ervan, omdat de Nederlandse koloniale context in België minder bekend is.
  (5) In Bombay heeft hij zich in de Indische keuken bekwaamd.
  (6) De Indische keuken is meer dan 4000 jaar oud en net zo divers als India zelf.
  Bijzonderheid
  Indiaans(e) betekent ‘van, als van, betreffende indianen’.

 112. Ron Geenen zegt:

  Ik dacht alle Indorock in Den Haag is gestart en dat de Rockstad is geworden door de Indo’s
  http://nos.nl/op3/artikel/2091027-den-haag-krijgt-eigen-rocktour.html

 113. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””, ‘heeft Kissinger royaal geprofiteerd van zijn steun’ aan de inlijving van West-Irian: ‘Hij werd directeur van de in New Orleans gevestigde Freeport-McMoRan Copper and Gold, die in West-Papoea de grootste goudmijn ter wereld exploiteert.’””””””””””””

  Eigenlijk is dit een algemene kennis dat een ieder toch dient te weten. De politieke rottigheid van elke regering waar ook ter wereld ten koste van haar bewoners. Of het nu Amerika, Indonesie of Nederland is.

  • Jan A. Somers zegt:

   En een zekere heer Bot heeft gedurende zijn ministerschap goed gezorgd voor zijn na-ministerse inkomen. Alleen een beetje fout gegaan, hij is niet meer welkom bij minister Ploumen na binnengesmokkeld lobbyen voor de levering van marineschepen aan Indonesië. Commentaar op 7 maart in de NRC over een eerder geplaatst groot artikel : Iemand met Bots ervaring had wijzer moeten zijn.

   • Surya Atmadja zegt:

    Over BOT
    Alleen een beetje fout gegaan, hij is niet meer welkom bij minister Ploumen na binnengesmokkeld lobbyen voor de levering van marineschepen aan Indonesië
    ================================================================
    Nee toch ?
    Nederland staat te smeken om te kunnen leveren aan Indonesia.
    Niet alleen kant en klare oorlogsschepen van Sigma klasse maar ook de T.O.T formule werd toegepast.
    T.O.T= Transfer of Technology .
    Nu kan Indonesia in principe kleine(re) schepen exporteren zoals naar Filipijnen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik zou het hele artikel in de NRC maar eens lezen. Dan schrikt u over de door de heer Bot gevolgde procedure. Geniepig tussen andere zaken gestopt. Daar gaat het over, niet over de contacten die de Werf Daamen hierover heeft met Indonesië. Die zijn gewoon zakelijk, die werf wil schepen bouwen en leveren. Maar minister Ploumen was gewoon betrokken bij een beslissing waarbij regels van de VN gevolgd moeten worden. Ik ken die niet, maar ik vermoed dat het ging om het gebruik dat van wapens kan worden gemaakt. Die gelden voor elke exportvergunning voor wapens. Niets bijzonders hoor, er wordt heel wat gelobbyd in Den Haag. Maar lobbyen moet op een fatsoenlijke, transparante manier gebeuren. Zoals het een ex-minister betaamt. Iedereen trouwens.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””Niets bijzonders hoor, er wordt heel wat gelobbyd in Den Haag. Maar lobbyen moet op een fatsoenlijke, transparante manier gebeuren. “”””””””””

    Lobbyen is een vorm van omkopen. Het verschil is dat een regering figuur het mag doen, maar wanner iemand uit het publiek het doet, het strafbaar is.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Lobbyen is een vorm van omkopen.’ In Nederland niet hoor. Als je rechten studeert krijg je daar een college voor. Het is gewoon reclame maken voor je zaak, of je nou een stofzuiger aanprijst of marineschepen, of toestemming voor de bouw van een supermarkt. Het is een vak op zichzelf. Maar je moet wel duidelijk zijn wie je bent en waarvoor je komt. En regeringsfiguren lobbyen zelf niet, het zijn gewoon burger zakenlui. Die misschien minister zijn geweest, maar dat is geweest. (maar wel een groot netwerk hebben!) De normale lobbyisten zijn allemaal bekend, nette mensen, maar wel slim. Het ging ongeveer (uit mijn hoofd) als volgt: Mijn personal banker (geldzaken) belt me op, hij heeft wat leuke dingen voor me. Hij mag best komen, dat doet hij elk jaar. Hij heeft drie onderwerpen, daar praten we onder de koffie een uurtje over, ik kan er meteen voor inschrijven als ik dat wil. Een beetje slordig onderin heeft hij ook nog een leuk papiertje, of ik daar meteen ook maar iets mee wil doen. Het is een abonnement voor een loterij, gewoon tekenen bij het kruisje. In dit geval was het bij minister Ploumen, zij doet naast ontwikkelingswerk ook buitenlandse handel. Hij kwam voor zijn firma, zoals hij dat vaker doet, misschien voor hulpprojecten. Oud-collega’s onder elkaar. Maar op het eind van het gesprek ook nog en passant even een vraag naar de exportvergunning van marineschepen. Waarbij hij ‘vergeet’ te zeggen of hij lobbyt voor de werf of voor Indonesië. Niet meer welkom bij minister Ploumen.

 114. Ron Geenen zegt:

  “”””””””Whereas owners of cats are compelled to realize that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they draw the conclusion that they are gods.””””””””””

  I do not like cats!

 115. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””Iemand met Bots ervaring had wijzer moeten zijn.””””””””””””

  Money talk! Daar heeft hij ook ervaring in.

 116. Ælle zegt:

  Omdat ik begaan ben met het lot van de medemens, te beginnen met de Indo, wil ik iedereen waarschuwen voor de ZWARTE SCHIMMEL./STACHIBOTRIS/BLACK MOLD/ …
  Lees er maar over, want ik heb er persoonlijk schade van (gehad?).
  http://www.schimmels.org/zwarte-schimmel/
  HOE en WAAR te ontdekken:

 117. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Omdat ik begaan ben met het lot van de medemens, te beginnen met de Indo, wil ik iedereen waarschuwen voor de ZWARTE SCHIMMEL./STACHIBOTRIS/BLACK MOLD/ “””””””””

  Bedankt voor de goede informatie. Tijdens mijn makelaars periode kwam ik vaak in huizen die te koop waren en heb dat probleem ook gezien.

 118. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Hij heeft drie onderwerpen, daar praten we onder de koffie een uurtje over, ik kan er meteen voor inschrijven als ik dat wil. “”””””””””

  9 van de 10 keer is het geen papiertje, maar een envelope met steun voor een project en pecunia.
  Niets verkeerd en het blijven heren in een 3 delig pak of kostuum. Laten we elkaar geen mietje noemen en voor de gek houden.
  Bij verkiezingen is vaak ook veel geld nodig om kosten te dekken. Wie betalen die grote bedragen!

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik heb het even voor u opgezocht: De heer Bot is bij het ministerie bekend als lobbyist voor zijn hoedanigheid als voorzitter van Radio Nederland Wereldomroep en het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie. Heel respectabel dus. En de minister en ambtenaar waren daar dus op voorbereid. Maar in het gesprek ontpopte hij zich tussen neus en lippen door als lobbyist voor Damen shipyards en pleite hij voor een verklaring van geen bezwaar voor de export van marineschepen. Minister Ploumen werd dinsdag in de Tweede Kamer over deze berichtgeving in de NRC bevraagd. Hieruit bleek dat de heer Bot vaker politieke en commerciële belangen vermengt en niet transparant te werk gaat als lobbyist. De minister: “Dat is niet verstandig, want dan is de deur de volgende keer dicht.”

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Hieruit bleek dat de heer Bot vaker politieke en commerciële belangen vermengt en niet transparant te werk gaat als lobbyist. De minister: “Dat is niet verstandig, want dan is de deur de volgende keer dicht.”””””””””””””

    Voor steun en pecunia gaat de deur altijd open. Eens wordt zij ook een lobbyist en heeft steun nodig.

 119. Ælle zegt:

  De bekende Chinese kunstenaar Ai Wei WEi was in Lesbos; wat zocht hij daar? Hoop?
  http://www.theguardian.com/world/video/2016/mar/09/ai-weiwei-visits-migrants-at-greek-border-camp-video
  “He who fears he shall suffer, already suffers what he fears.”
  ~ Michel de Montaigne

  • Ælle zegt:

   Effe nog eentje voor Ai:
   Without hope, there is no despair;
   There is only meaningless suffering
   ~ D. Morgestern

  • Ælle zegt:

   191 369, 250.000 or/of 470.000 Syriërs killed/gedood? SCPR verzint maar wat!

   THE fog of war frustrates statisticians: knowing for sure how many Syrians have died can seem as difficult as brokering a lasting peace. The last precise death toll published by the UN was 191,369 in August 2014, followed by an estimate of more than 250,000 in August 2015. But it then stopped updating the figure because of dwindling sources of good information. On February 11th the Syrian Centre for Policy Research (SCPR), a non-profit group, claimed that the true figure is now almost double that estimate at about 470,000.

   This number may seem large, but even the UN emphasised that its figures were conservative. It erred on the side of rigour rather than completeness, and only counted people whose names it knew and whose deaths were confirmed by more than one source.
   Extreme conditions have forced more approximate approaches. The SCPR divided Syria into 700 regions, and asked three local experts in each to give detailed information. If one gave an answer more than 10% apart from the others, they were replaced with two different “informants”. Rabie Nasser, an author of the report, says resampling happened in only about 10% of cases. The figure of 470,000, which comes with a 5% margin for error either side, is the sum of the average answers across regions.

   Relying on people to estimate the body count in large areas rent by civil war is bold. All sorts of biases could have crept in, not to mention the risk that the “informants” will have tweaked their figures to suit their own political agenda (though Mr Nasser says his team tried to find independent sources).

   Nonetheless, 470,000 could be close to the true figure. Since mid-2015 Russian bombs have added to the casualties. And whereas the UN figure only included deaths directly caused by fighting, the SCPR figure includes indirect deaths (about 15% of the total). The war has blasted hospitals and ruptured supplies of clean water, allowing disease to spread. Over time, Mr Nasser expects indirect deaths to climb as a proportion of the total.

   No one really knows how many have died in Syria; the 470,000 figure is only one estimate. The UN’s approach is that with such decay in the underlying data, it is better to be cautious than to risk losing credibility. Mr Nasser takes a different line. “If you’re in a conflict where people die, then you don’t give up.”

   • Ælle zegt:

    In juli 2014 werden er nog 17.064.854 Syriërs geteld. Waar zijn al die miljoenen mensen nu allemaal gebleven?

 120. Ælle zegt:

  Op een boerderij in Gelderland zijn vijftig dode koeien en kalveren gevonden. De boer kon niet meer voor de dieren zorgen. Ze kregen af en toe eten en drinken en de mest bleef liggen.

  En niemand kon voor de boer zorgen om voor zijn vee te zorgen? En dat in Nederland waar wel voor vreemden wordt gezorgd.
  1Timotheus 5:vers 8 < Het Boek
  "Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben (in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen) mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige."

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Zo iemand is slechter dan een ongelovige.””””””””””””””””

   U discrimineert!

   • Ælle zegt:

    1Timotheus 5:vers 8 < Het Boek
    Het Boek discrimineert, bedoelt U?
    Bent U al waklker?

   • Ælle zegt:

    1Timotheus 5:vers 8 < Het Boek
    Het Boek discrimineert, bedoelt U?
    Bent U al wakker?

   • Ælle zegt:

    ABOUT THE HTB BOOK LIST COPYRIGHT ABOUT THE PUBLISHER
    Version Information
    This Biblica translation of the entire Bible is for the Dutch language, which is primarily used in Netherlands. An estimated 20 million people speak Dutch as their mother tongue. This translation uses an informal language style and applies a meaning-based translation philosophy. It was translated from the biblical languages and was completed in 1988.

   • Ælle zegt:

    1Timotheüs 5 vers 8 in de oorspronkelijk taal, koinè-grieks, waarin het geschreven werd. “ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων.” of met leestekens: “εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.”
    met hier een van de laatste vertalingen, revised in 2013, in het Engels:
    Certainly if anyone does not provide for those who are his own and especially for those who are members of his household he has disowned the faith and has is worse than a person without faith.
    De eerste brief met instructies van de zendeling Paulus aan Timotheüs waarschijnlijk geschreven vanuit het toenmalige Macedonië. In die tijd bestond er nog geen sociale dienst, aow of pensioenregeling en werden weduwen en wezen aan hun lot overgelaten.
    De boer uit Ewijk die zijn werk niet meer aankon had ook hulp nodig gehad, terwijl een groep – p r o m i n e n t e – inwoners van de gemeente Beuningen in een open brief zijn steun uitspreekt voor de komst van een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 mensen tussen Beuningen en Ewijk. De ondertekenaars scharen zich achter de verantwoording die burgemeester en wethouders vorige week, ook al in een open brief, aflegden over hun beleid. De brief is ondertekend door diverse bekende en minder bekende inwoners van de gemeente. Onder hen pastoor Harry van Doorn, predikant Conny van den Berg, en vertegenwoordigers uit onder meer het onderwijs en belangenorganisaties.

  • Ælle zegt:

   De pijn verdelen ivm Fosfaatrechtenstelsel
   Het ontstaan van de Boerenleenbank vindt zijn basis in de landbouwcrisis eind 19e eeuw. Het directe gevolg van de crisis was dat de prijzen in hoog tempo daalden. De Nederlandse regering was … niet bereid om beschermende maatregelen voor de boeren te treffen en bankiers hadden …geen belangstelling voor het ‘kruimelwerk’ bij de boeren.
   … In 1972 ontstaat door fusie uit de twee coöperatieve banken Raiffeisen en Boerenleenbank de nieuwe Rabobank. De bank waar voorheen onze grootouders op hun klompen hun spaarduitjes naar toe brachten en waar nu de agrarische ondernemer per auto zijn miljoenenlening afsluit.
   … Een geldautomaat zal worden opgenomen in de gevel van het monumentale pand van de Boerenbond, die net als de Boerenleenbank haar wortels in Huisseling heeft. Het kantoorpand is verkocht.
   Staatssecretaris Marcel van Dam lost ’t als volgt op: ‘We hebben geprobeerd de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen’. = Met melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereiken over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in.
   http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10868547/zo-ziet-fosfaatrechtenstelsel-er-vanaf-2017-uit

  • Ælle zegt:

   40 Tot 50 boeren worden jaarlijks geholpen omdat ze niet meer goed voor hun vee zorgen. Zij kampen veelal met sociale of psychische klachten. Soms gaat het mis, zoals bij de veehouder in Ewijk waar donderdag 50 dode kalveren en koeien in de stal werden gevonden.
   Deze boer was niet bekend bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, zegt voorzitter Toon van Hoof. Bij deze hulporganisatie komen jaarlijks 80 tot 100 meldingen binnen over verwaarloosde dieren of andere problemen op veehouderijen.
   Veelal zijn het buren, artsen of vertegenwoordigers van voer- en zuivelbedrijven die aan de bel trekken. Bij de helft van de meldingen moeten hulpverleners van het loket in actie komen. Dat aantal is sinds de oprichting in 2001 stabiel.
   Nederland telt zo’n 40.000 veehouderijen. “Een paar keer per jaar gaat het mis, zoals in Ewijk. We kunnen helaas niet alles in de gaten houden”, zegt Van Hoof.
   Lees zaterdag meer in de Gelderlander over boeren in nood. Dat kan ook online via krant.gelderlander.nl.

 121. Why would an unbeliever even care about discrimination in this case?
  The point being made is that a person who claims to be a believer but does not act accordingly, is a deceiver in Gods’ eyes while an unbeliever by definition cannot be called a deceiver of the faith because he has no faith. That is why this comment was made in the Bible.
  As far as the Netherlands is concerned, it does not surprise me that the farmer in this story did not get any help because there are very few believers left in this country!

 122. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Bent U al waklker?””””””””””

  Waarom is een ongelovige slecht?

  • robertmacare zegt:

   Een ongelovige is niet “slecht” maar volgens de bijbel is het “slecht” voor een ongelovige.
   Als je niet gelooft in de Bijbel dan maakt het verder niets uit toch?

   • Jan A. Somers zegt:

    En volgens de Koran ook slecht voor de ongelovige. Op hem wachten geen 70 hoeren.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””En volgens de Koran ook slecht voor de ongelovige. Op hem wachten geen 70 hoeren.”””””””””””

    Misschien hebben ze daarom ook allemaal geslachtsziekten en dat geeft ook hun gedrag weer.

   • Wal Suparmo zegt:

    Volgens de Koran zijn het geen hoeren maar 72 permannente engelen zijn.Dus zal het wel een leuke Mohammadaanse Porno hemel zijn.

 123. Wal Suparmo zegt:

  En die ongelovige moet natuurlijk een Mohammadaan zijn?

  • robertmacare zegt:

   Heeft niets te maken of je Mohammedaan of wat je dan ook bent.
   Volgens de Bijbel heeft iedereen “free will” dus kies maar het geloof of geen geloof zoals je wilt.
   Als je dood ben vind je wel uit of je de juiste keuze heb gemaakt…helaas kan je dan niet meer van keuze veranderen.

 124. Wal Suparmo zegt:

  Alleen maar de eerste persoon in de wereld heeft een FREE WILL.Anders als men BLIND of krankzinnig enz geboren bent. De Biibel is allang verjaard en mnet als een expired medicijn kan het vergif worden voor de mens.

  • robertmacare zegt:

   Zoals ik eerder zij, geloof wat je wil.

  • Jan A. Somers zegt:

   “kan het vergif worden voor de mens” Maar ook prachtige kunst, zowel beeldhouwwerken, schilderijen als muziek. En niet te vergeten de bouwkunst, o.m. prachtige kathedralen met bijbelse taferelen. Bij de restauratie in Den Bosch is er ook een engel geland, die heel bijbels modern met haar mobieltje aan het oor staat. Je schijnt haar ook te kunnen bellen, en krijgt dan antwoord.Van de Koran ken ik alleen maar uitingen in de architectuur, vooral in Spanje, maar er zal nog veel meer moois bestaan wat ik niet ken. De hygiënische wetten uit de bijbel zijn ook nog steeds modern.

 125. Ron Geenen zegt:

  “””””””That is why this comment was made in the Bible.””””””””””

  The comment was made by a person and not bible. And when I can help a person I will do it without asking what kind of believe he/she has.

 126. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””””The comment I was referring to was the one in 1Timothy 5:8, as mentioned by Elle.”””””””””

  Zegt me totaal niets. De Jap van toen was net zo erg als IS vandaag.

 127. Wal Suparmo zegt:

  ISIS heeft als voorbeeld de NAZI Duitsers en de Jap van Heideki Tojo.

 128. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””inwoners van de gemeente Beuningen in een open brief zijn steun uitspreekt voor de komst van een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 mensen tussen Beuningen en Ewijk. “””””””””””””””

  Beuningen, praat me er niet over. De slechtste periode uit mijn leven doorgebracht.

 129. Wal Suparmo zegt:

  Sorry.Weer rectificatie;Volgens de Koran zijn het geen hoeren maar 72 permannente engelen Dus zal het wel een leuke Mohammadaanse Porno hemel zijn.

 130. Peter van den Broek zegt:

  mijn Iraanse schriftgeleerde wees mij op een wijdverbreid misverstand tenminste bij niet-islamkenners over de 72 maagden voor martelaren:

  The English word “whore” (German Hure, Danish hore, Swedish hora, Dutch hoer, Proto-Germanic *hōrōn, masculine form Gothic hors, Proto-Germanic *hōraz) is thought to stem from the Proto-Indo-European verb root *keh₂- “to love” and is not etymologically related to the Arabic (Semitic and thus non-Indo-European) word houri.

 131. Wal Suparmo zegt:

  72 Permannente maagdelijk engeltjes of in het Indonsisch BIDADAI PERAWAN ABADI.

 132. Ælle zegt:

  Een zekere Cassandra (voor mij onzeker) schrijft 10 jaar geleden op een site (= wetenschapsforum) het volgende over maagden in ’t paradijs …
  “Volgens sommigen gaat het hier om een vertaalfout en staat er eigenlijk 72 druiven😉 (Niet zo vreemd als het lijkt, druiven waren toentertijd het voedsel van koningen oid.)
  Vrouwen mogen volgens de korandeskundigen al blij zijn als ze uberhaupt in de hemel terechtkomen. Bij hen schijnt het namelijk opeens weer relevant te zijn dat ze zelfmoord gepleegd hebben.
  Niet dat ik erg blij zou zijn met 72 mannelijke maagden… Lijkt me nogal vermoeiend😯 Zeker als ze niet voor niets als maagd gestorven zijn… De koran zegt trouwens niets over de leeftijd van die maagden😉 ”

  Cassandra’s opmerking over de leeftijd vond ik ’t leukst. Een maagd van 80 of 90 bijvoorbeeld?
  De druiventrossentheorie kwam van Christoph Luxenberg van wie gespeculeerd wordt dat hij een christen Libenees is. Een Arabist, Thomas Milo, en journalist van Trouw, Eildert Mulder, hebben zich er in ’t nabije verleden in verdiept.

 133. robertmacare zegt:

  Dus niemand weet wat de Koran eigenlijk zegd?
  Doe maar je eigen vertaling dan klinkt het de mooiste…jammer dat Mohammed, Budha etc. dood gebleven zijn…niet zoals Jesus die volgens de Koran alleen maar een profeet was maar toch na drie dagen weer levend was.

  • Surya Atmadja zegt:

   robertmacare zegt:
   12 maart 2016 om 7:39 pm
   Dus niemand weet wat de Koran eigenlijk zegd?
   ============================================
   Het is een klein moeite om de wijze google te raadplegen.
   Houri is een meisjes naam.
   No. Nama Arti Asal Kelamin
   1 Houri peri persia Perempuan.

   En geen “publiekevrouw” of “gevallen vrouw” .
   Op mijn boekenplank staan de Al Qur’an, Bijbel en Bhagawad Gita broederlijk naast elkaar.
   Budhisme is geen geloof , maar manier van leven.

   • Ælle zegt:

    Boeddhisme is geen geloof maar wel een religie. Denk aan de Stupas waarin de relikwiën; dat zijn Boeddha’s botjes, tanden, aalmoeskom, de as van zijn crematie, werden bewaard om vereerd te worden met lichtjes, bloemen en wierook. waar mijn grootmoeder ook dagelijks aan mee heeft gedaan totdat ze tot het besef was gekomen dat het haar geen scheet had opgeleverd. Afgezien van de offers die ze zich heeft getroost in haar leven, het jaarlijkse tempelbezoek en de kosten die ze maakte. Tijdens een van haar tochten nam zij mij mee met etenswaren en geld, in de betjak om nu te getuigen.

    Verhoogde de Boeddhist veroveraar van Tibet, Koeblai Khan niet een prominente lama/monnik van het Sakya klooster tot de positie van geestelijke leider? Need I say more?

   • Ælle zegt:

    Reincarnatie is MOEILIJK
    Exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama is “making a fool” of Tibetan Buddhism with suggestions he may not reincarnate, or reincarnate as something inappropriate, and the faithful are not buying it, a Chinese official wrote on Monday.
    Ha ha ha
    Writing in the state-run Global Times, Zhu Weiqun, chairman of the ethnic and religious affairs committee of the top advisory body to China’s parliament, said the Dalai Lama had to respect tradition. (Dus …)
    “The Dalai Lama continues to proclaim his reincarnation is a ‘purely religious matter’ and something only he can decide, but he has no way to compel admiration from the faithful,” wrote Zhu, known for his hardline stance on Tibet.
    “He’s been proclaiming he’ll reincarnate as a foreigner, as a bee, as a ‘mischievous blond girl’, or even proposing a living reincarnation or an end to reincarnation,” he added.
    “All of this, quite apart from making a fool of Tibetan Buddhism, is completely useless when it comes to extricating him from the difficulty of reincarnation,” wrote Zhu, who was involved in the past in Beijing’s failed efforts to talk to the Dalai Lama’s representatives.
    Ha ha ha ha ha
    Tibetan Buddhism holds that the soul of a senior lama is reincarnated in the body of a child on his death … Eewww!
    Algemene bezwaren tegen reïncarnatie zijn zo oud als de wereld. Het argument van Tertullianus (3de eeuw): als reïncarnatie waar zou zijn, waarom zijn baby’s dan niet als oude mensen, namelijk wijs en ervaren, en tegelijkertijd traag met leren? Het argument van Lucretius (1ste eeuw v.C.): alles wat we weten zit in ons hoofd. Hoe kunnen de herinneringen van een stervende in een ongeboren kind terecht komen, speciaal als die stervende dement was?
    Ik lach me ‘kripoet’; ben zeker ook gereïncarneerd.
    http://skepsis.nl/reincarn/

 134. Wal Suparmo zegt:

  Ik heb de Koran nooit bestudeeerd en kan natuurlijk geen commentaar geven maar ik leeft temidden van de Mohammadaanse gemeenschap . De WERKELIJKHEID IS , in de Mohmmadaanse wereld is, dat volgens de Mohammadaanse wet de vrouw alleen maar de helft van de rechten heeft van de man in geval van erfenis en de vrouw NIET de zelfde /gelijke rechten heeft bij een echtscheiding dan de man.Ook wordt verteld dat er meer vtouwen in de Mohammadaanse HEL zijn dan de man. Maar het Mohamaddanisme is gezegd als strijder en berschemer te zijn van de vrouw en daarom zijn de Mohammadaanse vouwen o zo happy en werkeiijk zich volkomen OVERGEVEN, alhoewel misschien als 2de of 4de vrouw, aan het Mohammadaanisme.

  • Surya Atmadja zegt:

   Wal Suparmo zegt:
   12 maart 2016 om 8:36 pm
   Ik heb de Koran nooit bestudeeerd en kan natuurlijk geen commentaar geven maar ik leeft temidden van de Mohammadaanse gemeenschap .
   =========================================================
   DUS TOCH !
   Heb al lang de bruine vermoeden dat het zo was , gezien de uitlatingen , en hoe pak Wal de Moslims Mohamedanen noemt.
   Doet me denken aan de oude Westerse kolonialen zoals vele Nederlanders , wij Moslims worden vroeger ook Mojametanen, Moezelmannen ( gelukkig geen Mosselman) genoemd.

   Salam Sejahtera
   Van een “bijbelvaste” Moslim

  • Jan A. Somers zegt:

   “Mohammadaanse wet de vrouw alleen maar de helft van de rechten heeft van de man in geval van erfenis” Dat is volgens het Nederlandse erfrecht ook wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd en kinderen hebt. Met als verschil dat je die helft niet erft, maar al vanuit het huwelijk eigendom is van de langstlevende. Daarom hoef je over die helft ook geen erfbelasting te betalen. En van de andere helft erf je met een kindsdeel mee met de kinderen. Daar zit dan weer een belastingvrije voet in. En als er geen kinderen zijn, dan gaat die helft ook naar de langstlevende. Anders is het wanneer je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, wat het geval kan zijn als er een bedrijf in het geding is met mogelijke schulden. Die schulden gaan dan niet over naar de langstlevende. Je kunt die erfenis dan beneficiair aanvaarden. Je erft dan alleen het batig saldo van de erfenis, na aftrek van eventuele schulden. Voor de afwikkeling van een erfenis moet je toch al naar de notaris (voor een verklaring van erfrecht), en die rekent alles voor je uit.

 135. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Voor de afwikkeling van een erfenis moet je toch al naar de notaris (voor een verklaring van erfrecht), en die rekent alles voor je uit.””””””””””

  In CA is het gelukkig ten bate van de bewoner/eigenaar zodanig geregeld, dat je een Trust kan opzetten en daar een trust nooit dood kan gaan, heb je bij het overlijden van de eigenaar(s) een voortzetting van het eigenaarschap zoals de overleden eigenaar(s) dat in de trust zelf hebben opgeschreven. Daarbij is een notaris hier slecht iemand die alleen handtekeningen in aanwezigheid van de desbetreffende personen, waarmerkt. En dus niet iemand op het niveau van een Nederlandse advocaat. In mijn makelaars periode was ik ook een notaris volgens de Californische wet en heb daar een test voor moeten afleggen. Een handtekening waarmerken kost slecht tussen $15 en $30. Een gedocumenteerde trust opzetten gebeurd door een advocaat en de kost voor dat werk kost tussen $699 en $1500. (concurrentie) Daarna kan men het zelf als eigenaar later aanpassen en veranderingen aanbrengen en dat laten waarmerken door een plaatselijke notaris. De belastingen blijven bij een trust buiten bereik.

 136. Wal Suparmo zegt:

  Mohamaddanisme is geen goddienst omdat het ook de wereldse dingen regeld met hun wetten Syahriah.Het is een ISME of IDEOLOGIE zoals het MARXISME.

 137. Wal Suparmo zegt:

  Bij de Mohammadaanse wet is eenvoudig de redden dat de erfrechten van de vrouw de helft is dan van de man omdat de man de broodwinnerer is. Weer VERJAARDE WETTEN.Ook met zweepslagen enz.

  • Surya Atmadja zegt:

   Wal Suparmo zegt:
   13 maart 2016 om 9:43 pm
   Bij de Mohammadaanse wet is eenvoudig de redden dat de erfrechten van de vrouw de helft
   ================================================
   1. Bij de Hukum Waris Islam is duidelijk beschreven wat de legitieme aandeel van alle erfgenamen.
   In de praktijk wordt het meestal toegepast bij de erfgenamen in de rechte lijn, al dan niet met de Hukum Waris Perdata( ex BW) .
   Als “moderne”en “moderate”Moslim ( geen Muhametaan, mohamedaan, Muzzelman etc) kan men kiezen tussen Moslim erfrecht in combinatie met de “ex BW”.

   Waar iedereen uiteindelijk dezelfde portie krijgen.

   2. Dit klopt voor geen meter.
   (Mohamaddanisme is geen goddienst omdat het ook de wereldse dingen regeld met hun wetten Syahriah.).
   Omdat Jodendom, Christendom hun gelovigen bepaalde regels / wetten geven.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Omdat Jodendom, Christendom hun gelovigen bepaalde regels / wetten geven.” Ja, voor de jarenlange tocht door de woestijn waren er hygiënische wetten nodig, waar de moderne gezondheidstechniek op heeft ingespeeld. Zie bijvoorbeeld Deuteronomium, 23: Statenbijbel (modernere vertaling):
    13 Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. 14 U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken.
    12 Gij zult ook een plaats hebben buiten het leger, en daarhenen zult gij uitgaan naar buiten. 13 En gij zult een schopje hebben, benevens uw gereedschap, en het zal geschieden, als gij buiten gezeten hebt, dan zult gij daarmede graven, en u omkeren, en bedekken wat van u uitgegaan is.
    Willibrordvertaling:
    13 Buiten het kamp moet er een gelegenheid zijn, waar ge heen kunt gaan. 14 Bij uw uitrusting moet ge een schop hebben, en als ge buiten het kamp uw behoefte doet, moet ge daarmee een kuiltje graven en uw uitwerpselen bedekken.
    Zo iets heet tegenwoordig een latrine, en ook een afgedekte vuilstort.
    Voedingswetten i.v.m. gezondheid. Het nieuwe volk had ook wetgeving nodig. De tien geboden bijvoorbeeld. Nu nog de basis van onze wetboeken.

 138. Wal Suparmo zegt:

  De Pengadilan Agama geeft alleen maar vonnisen uit, en niets temaken heeft met BW( KUUHP). En bepaald dat de rechten van de Mohammdaanse vrouw alleen maar de helft is dan materi rechten van de man. STOP.!Het is inderdaad waar dat de Joden en Christnen bepaalde wereld wetten hebben maar FACULATIEF van toepassing I . NIET de Mohmmaddaanse SYARIAH dat een DWINGENT RECHT is. Dus not apple to apple.En dit is de oorzaak van de hele commotie in de wereld waar de tien milloenen en zal hunderden millioenen worden van hongerige Mohamaddaanen met eeen grote mond, hun heil zoeken en hun land van HEMELSE WELVAARD( RACHMATAN LIL ALAMIN) verlaten.

  • Wal Suparmo zegt:

   Volgens de laatste survey zijn 16 landen de gelukkigste in de wereld waar van DENEMARKEN de kroon spand.Dit is de grooste beledingen voor de Mohammadanen want geen enkel Mohammadanse land is genoemt als zijnde rahkmatan lil alamin( land van hemelse welvaart).Dit wordt een bestorming van de instantie die dit bericht heeft gelanceerd.

   • Ælle zegt:

    Daarom schreef Michael Mannheimer ook het volgende:
    Europa wordt door de islam opgevreten. Waren er in 1945 nog in totaal 600.000 moslims in Europa, nu zijn dat er al meer dan 50 miljoen. In het Verdrag van Lissabon (Verdrag van Lissabon – Hoofdinhoud – Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. Het Verdrag van Lissabon is op 1 december 2009 in werking getreden.) heeft Europa zich ertoe … verplicht om nog eens … 50-100 miljoen moslims Europa binnen te laten. Tot uiterlijk … 2050. Overwegend uit de Noord-Afrikaanse landen. Maar steeds meer ook uit de ten zuiden van de Sahara gelegen gebieden van het zogenaamde zwarte Afrika. 90% van alle sinds de jaren-90 van de vorige eeuw naar Europa gekomen immigranten is moslim.

   • Ælle zegt:

    Uit een Italiaanse krant
    L’ambasciata tedesca ad Ankara e il consolato di Berlino a Istanbul sono rimasti chiusi oggi per paura di un possibile attacco terroristico. E così, anche una scuola tedesca sia nella città affacciata sul Bosforo sia nella capitale./De Duitse ambassade in Ankara en het consulaat (van Berlijn) in Istanbul werden vandaag gesloten uit angst voor een mogelijke terroristische aanslag. En ja, zelfs … een Duitse school in de stad met uitzicht op de Bosporus in de hoofdstad.
    Bron: US.it

   • Jan A. Somers zegt:

    “Europa wordt door de islam opgevreten” De Islam heeft in Spanje prachtige architectuur achtergelaten. Plus de algebra. En ik dacht nog wel andere zaken. Indo-kindertjes in Spanje?

   • Ælle zegt:

    De Duitse ambassade in Ankara en het consulaat (van Berlijn) in Istanbul werden vandaag gesloten uit angst voor een mogelijke terroristische aanslag. En ja, zelfs … een Duitse school in de stad met uitzicht op de Bosporus in de hoofdstad, maar intussen …twee dagen later …
    zijn in een drukke winkelstraat, het bekende Taksimplein, een toeristische trekpleister, in de Turkse stad Istanbul bij een zelfmoordaanslag zeker vier doden en tientallen gewonden gevallen. Er wordt ernstig rekening gehouden met meerdere aanslagen in de stad.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Algebra Muslim? Wat dacht je hiervan, Jan?” Ik ben waarschijnlijk slachtoffer van de mooie vooroorlogse geschiedenisverhalen op school in Soerabaja. Het hele Midden Oosten plus Noord-Afrika plus Iberisch schiereiland was kennelijk bevolkt door Arabieren (later Moren genoemd, Moslim is volgens mij na-oorlogs, komt na Mohammedaan). In de VOC-tijd werden Molukkers soms ook Moren genoemd. In Wenen stonden zij aan de poort van Europa! Verslagen door Koning dinges. Net als alle Zuid-Molukkers die Ambonezen waren. (en Zuid-Molukken bestaat niet eens, het is de Ambon-archipel). En in Nederland wonen allemaal Hollanders. En op de Britse eilanden wonen allemaal Engelsen. Het Midden Oosten heeft ons heel veel cultuur gebracht, de Wijzen kwamen niet voor niets uit het Oosten! Het gekke hiervan was dat dat ook voor Indische scholen zo was, alhoewel ze toch niet uit de Kleine Soenda-eilanden kwamen. Maar het mooiste vond ik nog de Arabische naam: Al-Gibr of Al-Gabr. De wiskundige Al-Chwarizmi schreef een boek over het rekenen met letters: hisab al-djabr wa al-muqabala (Arabisch: حساب الجبر و المقابلة), waarschijnlijk was dat aanleiding tot het algemene gebruik van het woord algebra.

 139. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Europa wordt door de islam opgevreten” De Islam heeft in Spanje prachtige architectuur achtergelaten”””””””””””

  Best mogelijk dat ze dit keer niets achter laten, maar blijven en zich uitbreiden, alles over nemen en omvormen. Valt er dan nog wat te bewonderen? Wordt er niet erg naïef door diverse Europese regeringen gedacht? U woont daar. Wat denkt U?

  • Jan A. Somers zegt:

   “Best mogelijk ” A(l)s is verbrande turf. Er gebeuren rare dingen in de wereld, maar dat is altijd zo geweest, en zal altijd zo blijven. Prachtig Nederlands gezegde: De mensheid lijdt het meest, voor het lijden dat hij vreest enz. Precies weet ik het niet meer, krimpende hersenen! Sommige mensen denken dat je alles ideaal kunt maken, maar ik denk aan veel leukere dingen. Gisteren op de terugweg van mijn dochter in de taxi een Iraanse chauffeur. En onze thuiszorg is toevallig ook een Iraanse. Wat is de wereld toch gemengd, net als al onze Indische gemeenschap. Van alles en nog wat.

   • Wal Suparmo zegt:

    Rassen kunnen gemakkelijker met mekaar omgaan .Wat er maar ooit gebeurd was.Hollanders en Duitsers zijn weer goede maatjes.En Amerikanen met Jappeners midem ditto.Maar bij GODSIENST of IDEOLOGI of GELOOF is het weer helemaal anders.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””En onze thuiszorg is toevallig ook een Iraanse.”””””””””””

    Thuiszorg, is dat een Nederlands woord voor baboe?

   • Jan A. Somers zegt:

    “Nederlands woord voor baboe” Gewoon even WMO raadplegen. In Nederland wordt redelijk goed gezorgd voor mindervalide mensen zoals wij. Maar je moet er wel werk van maken. Een Nederlandse baboe is goedkoper.

 140. Wal Suparmo zegt:

  Ik heb niets tegen wat voor goddienst of ideologie maar ook.Want over smaak valt niet tetwisten.En ben zelf van meninhg dat zij die der aan geloven, hun goddienst zo goed mogelijk te beleiden.Maar alleen hun communistische doctrine om hun sprirituele kolonisasi aan de hele mensdom in de werld op te dingen( van persiatie tot barbaarheid), Soals allen maar tevinden is in het EVANGELIE en de DAKWAH, daar ben ik ervoor tegen. Ook omdat het tegen de RECHTEN VAN DE MENS is.

  • JPF Barneveld Binkhuijsen zegt:

   Ron,
   Het woord baboe wordt niet meer gebruikt in Indonesie, men vind het te denigrerend, doet aan de Nederlandse tijd denken. Het is nu pembantu, letterlijk helper.

 141. Wal Suparmo zegt:

  SORRY WEER RECTIFICATIE.Ik heb niets tegen wat voor goddienst of ideologie maar ook.Want over smaak valt niet tetwisten.En ben zelf van mening dat zij die der aan geloven, hun goddienst zo goed mogelijk te beleiden.Maar alleen hun communistische doctrine om hun sprirituele kolonisatie aan de hele mensdom in de wereld op te dingen( van persuatie tot barbaarheid), Soals allen maar tevinden is in het EVANGELIE en de DAKWAH, daar ben ik ervoor tegen. Ook omdat het tegen de RECHTEN VAN DE MENS is.

 142. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Een Nederlandse baboe is goedkoper.”””””””””””””

  Misschien is dat wel de oplossing voor de vluchtelingen. Iedereen gelukkig.

 143. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Het woord baboe wordt niet meer gebruikt in Indonesie, men vind het te denigrerend, doet aan de Nederlandse tijd denken. Het is nu pembantu, letterlijk helper.”””””””””

  Is er iets aan het werk verandert? Alleen de titel? De verandering van een job description zie je overal als een vorm van een zoetstemmertje. Vooral de titel “Manager” is tegenwoordig erg populair, maar houd in werkelijkheid niets in.

 144. Wal Suparmo zegt:

  De THEORIE van godsienst v erspeiding in het Chistendom en Mohammadanisme is eerst persuasief en alle mooie verhaaltje van zachtheid enz. Maar de PARACTIJK bewijst anders. Het begint met UITSCHELDERIJ, ISSOLATIE, BOIKOT , tot VERDOEMMENIS. ( Vooral bij het Mohammadanisme is het desnood een kopje kleiner maken). DIT IS TEGEN DE RECHTEN VAN DE MENS.

 145. Ælle zegt:

  Oekraïense asielzoekers krijgen geen terugkeerpremie meer …
  Sorry! Er is een onverwachte fout opgetreden bij het downloaden van dit bestand = Brief regering
  Nummer 2016Z05833 Publicatiedatum 22 maart 2016 Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Voortouw commissie Veiligheid en Justitie

 146. Ron Geenen zegt:

  Het duistere verleden van Ruud Lubbers en de verdwenen 30 miljard aan pensioen gelden.

  http://www.geennieuws.com/2012/05/ruud-lubbers-de-premier-van-de-verdwenen-30-miljard/#comments

 147. Ælle zegt:

  Johan Cruyff is dood. Dat is geen goed nieuws! Hij ruste in vrede, Amen

  • Ælle zegt:

   Zijn leuke quotes om te onthouden:

   – ‘Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.’

   – ‘Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.’

   – ‘Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van het spel.’

   – ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’

   – ‘Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat.’

   – ‘Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken.’

   – ‘Als Italianen één kans krijgen, maken ze er twee.’

   – ‘Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch.’

   – ‘Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.’

   – ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren.’

   – ‘Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken.’

   Met dank aan AD.

 148. Ælle zegt:

  The Islamic State terror group plans to transform the restive area of Poso in Central Sulawesi into one of its strongholds in Southeast Asia, police said on Monday (28/03).

 149. Ron Geenen zegt:

  Quote van de heer Somers: En in Nederland wonen allemaal Hollanders. En op de Britse eilanden wonen allemaal Engelsen. “””””””””””

  Hollanders wonen hoofdzakelijk in Noord en Zuid Holland. Alle anderen zijn dacht ik Nederlanders.
  Dito met Engelsen. Vertel een Schot niet dat hij een Engelsman is. Hij slaat je verrot. Zelf hun Engelse koningen heet in Schotland Elisabeth de Tweede.

  • Jan A. Somers zegt:

   Jammer dat mijn grapje niet is overgekomen. Ik zal meer serieus moeten worden.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Jammer dat mijn grapje niet is overgekomen. Ik zal meer serieus moeten worden.””””””””””

    Een gevaarlijk grapje, zou ik zeggen. Friezen, Achterhoekers en Limburgers zouden het al niet waarderen als ze voor Hollander uitgemaakt worden. Maar als u een Schot voor een Engelsman uitmaakt kan het uw leven kosten. Bij het Amerikaans bureau CE Lummus in Den Haag meegemaakt hoe een NL manager moest maken dat hij wegkwam toen hij een Schotse Designer uitmaakte voor Engelsman. Ik dacht dat met de Nationaliteit niet valt te spotten.

  • Peter van den Broek zegt:

   Als ik een brief vanuit het buitenland verstuur met het opschrift “Holland” komt die zonder problemen aan. Ik wil daarmee zeggen dat voor buitenlanders Holland=Nederland is.

   Als iemand vraagt: are you from Holland? zeg ik zonder problemen ja. De vraag is of iemand mij ueberhaupt vraag of ik uit Holland komt.

   Engels geeft daarbij wat problemen: are you dutch?? Dit is afkomstig van Duitsch of Dietsch… kijk maar naar “ben ik van Duitsche bloed” of “van Dietsche bloed”.

 150. Peter van den Broek zegt:

  oeps

 151. Wal Suparmo zegt:

  Volgens de B PPT( Bureau Voor Bestrijdin g van Terrorisme) wordt de ISIS in Indonesia door 21 Mohammmadaanse partijen en organisaties gesteund. Er is geen ISIS zonder Mohammadanisme.

 152. jkakebeeke zegt:

  Hello. Sorry, my Dutch writing is terrible so I will do this in English please Hope you can help me locate Klein Sungai Karang (sp.??) in Sumatra where my parents, Willem & Tineke Kakebeeke (Hogewind), lived after the War and where I was born. I know it is near Sungei Putih but where exactly (if using Google maps) eludes me since road names, etc., are spelled differently on every map I have tried.Many thanks
  Jacob Kakebeeke-Montreal
  jkakebeeke@hotmail.com

 153. Ron Geenen zegt:

  @P van den Broek schrijft: Als ik een brief vanuit het buitenland verstuur met het opschrift “Holland” komt die zonder problemen aan. Ik wil daarmee zeggen dat voor buitenlanders Holland=Nederland is. “”””””””””””

  Allemaal mogelijk en misschien meer in Europa dan elders in de wereld. Vorige week was ik bij T-mobile voor mijn smartphone. Ik wilde weten wat het kost bellen met NL omdat mijn jongere zus ook een smartphone via T-Mobile heeft. Zij woont in Zuid-Holland en dus zei ik op de vraag van de persoon bij T-Mobile dat ze in Holland woont. Deze jonge dame keek op haar computer en zei me dat ze “Holland” niet kon vinden. Toen vroeg ik haar te kijken naar de “Netherlands” en dat vond ze direct.

  Ik ben trouwens benieuwd als u een Fries of een Limburger aanspreekt en vraagt of ze Hollander zijn, wat ze U zullen zeggen. En een Schot uitmaken voor een Engelsman zou ik u beslist niet aanbevelen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Mijn Zeeuws meisje zal niet boos worden als u denkt dat ze een Hollandse is. Ze weet dat er veel domme mensen in de wereld zijn. Brieven voor Boerhaave waren geadresseerd naar Europa. Die kwamen gewoon bij hem aan. Vóór de tijd van de postcode moest je ons adres schrijven als Rijswijk, Z.H. In Nederland zijn er twee Rijswijken.

 154. Ælle zegt:

  Veel Nederlandse mkb’ers hebben via een Panamese tussenpersoon een bedrijf opgezet in een belastingparadijs. Het gaat om offshoreven-nootschappen, stichtingen en trusts.
  Required documents when opening an … offshore account< the following documents and pieces of information are typically required by most banks:
  Passport
  National ID
  Bank Statement (where fund will be taken from)
  Information on: basic personal background, source of funds, purpose of setting up account (all these are commonly required information as part of the bank’s set-up process for investments)

  http://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/how-to-explain-offshore-banking-and-when-it-is-naughty-to-a-5-year-old#img-1
  Ha ha ha ha ha

  • Ælle zegt:

   Dirty little secret: Dutch translation/vertaling:
   Wat ze u nooit zullen vertellen is dat het allemaal doorgestoken kaart is.
   http://interactive.fusion.net/dirty-little-secrets/

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Dirty little secret: Dutch translation/vertaling:
    Wat ze u nooit zullen vertellen is dat het allemaal doorgestoken kaart is.
    http://interactive.fusion.net/dirty-little-secrets/“”””””””””

    Jaren geleden had ik als makelaar een client die door ziekte hulp behoevend was en alleen mobiel was via een rijdend stoeltje. Haar echtgenoot was door zijn zaken miljonair geworden en reeds overleden. Zij had een Duits jong echtpaar in huis, die voor haar zorgden. Ik verkocht haar een 2 lagen huis met een lift. een paar jaren later stierf zij en mocht ik het weer verkopen. Zij liet per erfenis ook een paar miljoenen aan het jonge Duitse echtpaar. Voordat ze naar Duitsland vertrokken, vertelden ze mij dat ze het geld via een belasting paradijs hadden weggesluisd. Blijkbaar is die weg niet moeilijk te vinden.

 155. Ron Geenen zegt:

  “”””””Mijn Zeeuws meisje zal niet boos worden als u denkt dat ze een Hollandse is. “””””””””

  Het heeft niet te maken met boos worden, maar meer rekening houden met de medemens. Ieder mens heeft nu eenmaal zijn eigen ik om af te reageren.

 156. vandenbroek zegt:

  Gisteren heb ik voor het eerst naar het programma “Back to school”” gekeken. Het gaat over een wedstrijd tussen middelbaarscholieren en hun ouders met onderwerpen zoals Aardrijkskunde en Geschiedenis. De vragen zijn niet al te moeilijk maar de antwoorden zijn wel schrikbarend. Als dat niveau (waar verbleef Wilhelmina tijdens de Oorlog?) dient voor te stellen, begin ik toch aan de kennis van Geschiedenis van de gemiddelde Nederlander te twijfelen.

 157. Ælle zegt:

  Een uitstervende kunst van chinese cormorant manier van vissen, foto’s zijn te mooi om te missen:
  http://www.theguardian.com/world/gallery/2016/apr/06/dying-art-of-chinese-cormorant-fishing-in-pictures

  • Ron Geenen zegt:

   Bedankt voor de inderdaad prachtige fotografie.

   • Ælle zegt:

    Ja, prachtig.
    Hier heb ik ook iets nieuws voor Indo’s en Molukkers ….Tadaaaaaaa;
    http://ngotjeh.nl/

    “Ngotjeh wil de ogen en oren zijn van de Indische en Molukse senioren. Zij moeten zichzelf en hun verleden herkennen in de interviews en reportages die in het blad staan. Daarnaast wil Ngotjeh het rijke, culturele verleden van deze senioren delen met jongere generaties, zodat zij zich bewust(er) worden van hun eigen culturele achtergrond.”

    Eat your heart out, Bert!

 158. Ron Geenen zegt:

  Free Speech on Trial: What Message Is Being Sent?
  by George Igler • April 11, 2016 at 5:00 am
   This miscarriage of justice being orchestrated against Geert Wilders is merely one aspect of the many prosecutions being carried out under laws less about prevention and punishment of actual crimes, and more about criminalizing dissent against the demographic transformation of Europe.
   After terror outrages in the name of Islam, its apologists perform defensive operations that try to render Islamic doctrine immune from scrutiny.
   The eagerness with which social media giants, such as Facebook and Twitter, have imposed a policy of enforced silence — in concert with Europe’s leaders — is a further irony that will not be lost on future historians.
   If the criminal justice systems of European nations continue to pursue charges against whoever questions or criticizes Islam, what hope is there then for the silent members of the Muslim community who might wish to speak out?

  The miscarriage of justice being orchestrated against Dutch MP Geert Wilders is merely one aspect of the many prosecutions being carried out under laws less about prevention and punishment of actual crimes, and more about criminalizing dissent against the demographic transformation of Europe. (Source of Wilders photo: Flickr/Metropolico)
  The spread of jihad is irreparably undermining Europe’s post-War reputation as a continent of security and peace.
  In addition, free speech seems increasingly regarded by mainstream politicians as dangerous and archaic. Diversity of opinion often appears seen as an obstacle to multiculturalism, the objective of which, ironically, is diversity.
  These dual trends are set to come to a head in the Netherlands next year, in elections set to follow the conclusion of the trial of Dutch MP Geert Wilders this November. Wilders is the leader the Netherlands’ Party for Freedom (Partij voor de Vrijheid, or PVV), which currently tops the country’s polls. He faces imprisonment on a charge of hate speech, for saying that the Netherlands could use “fewer Moroccans.”

 159. Ælle zegt:

  Van toeten noch blazen weten …..
  Waarom gaf Saudi Arabië de Maleisische MP Najib Razak $681miljoen kado, zonder iets ervoor terug te verwachten?/Saudi Arabia has said a $681m transfer to the personal bank account of Malaysian prime minister, Najib Razak, was a “genuine donation with nothing expected in return”.

  Aanwijzing #1/Clue #1:
  Malaysia and Saudi Arabia have set up a US$2.5 billion joint-venture company (JVC) to spearhead the flow of foreign direct investments from the Middle East as well as make strategic investments in high-impact projects here.
  Under the plan, Malaysia to provide US$1 billion and Saudi Arabia the other US$2.5 billion.
  The companies said in a joint statement on Wednesday, Sept 30 the JV company is the result of a partnership between the government’s 1Malaysia Development Bhd (1MDB) and PetroSaudi International Ltd (PSI).
  The JVC’s objective is to seek, explore, and participate in business and economic opportunities which will provide long-term sustainable economic development of Malaysia. It is expected to actively make investments in the renewable energy sector.
  For PSI, this is its first in this region, reflecting Saudi Arabia’s confidence in Malaysia and economic prospects here.
  1MDB is wholly owned by the Malaysian Government of Malaysia and it was set up recently to spearhead initiatives for long-term sustainable economic development and draw FDI into the country.
  PSI, based in Al-Khobar, Saudi Arabia, is mandated to carry out investments which can strengthen the relationships between the country and key countries worldwide.

  Bron/Source: business and market 2009

 160. Ælle zegt:

  http://fd.nl/ondernemen/1149559/boeren-kiezen-weer-vaker-voor-emigratie
  Oei, oei, straks kunnen we naar onze pakken melk fluiten, hahaha
  De initiatiefnemers voor Farms4sale, dat zich toelegt op begeleiding van agrarische emigraties, zien ook meer interesse onder Nederlandse boeren voor Spanje en Portugal.
  De afgelopen jaren trokken niet meer dan 65 agrariërs per jaar weg. Rond het millennium was nog sprake van een piek van 325 boerenfamilies die naar het buitenland verkasten. Een belangrijke motivatie was toen het dure melkquotum, waardoor melkveehouders hun bedrijf moeilijk konden uitbreiden.
  Net als in China kunnen de boeren ook drone-piloot worden. De Chinese dronefabrikant DJI heeft de ambitie om 10.000 mensen op te leiden tot agrarisch dronepiloot.

 161. Wal Suparmo zegt:

  Werkelijk een intelegente vraag. ik wil alleen maar aantonen dat als de Chinesen 10.000 mensen willen oplijden voor sgraraisch drone pilot is gewoon voor hun want ze hebben ooit 5000 mensen opgeleid tot Engelse tolk voor de Olympische spelen.

  • Jan A. Somers zegt:

   In Nederland is nu op de uni een taaltoets verplicht. Op zichzelf al een aanfluiting voor het voorgaande onderwijs. Nog erger: heel kleine slagingspercentages! Je zou er depri van worden. Meer info? Weet niet. Misschien een inburgeringscursus op de peuteropvang?

 162. Ælle zegt:

  De nieuwe groep, na één jaar als vee bij elkaar verzameld, ter-dood-veroordeelden in Indonesië, mannen en vrouwen uit heel de wereld. Eén van de Bali-bombers, de bom maker, Umar Patek, daarentegen kreeg slechts 20 jaar gevangenisstraf voor het doden van 202 onschuldige personen. Een geluk, ze hadden geen drugs bij zich. http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/paradise-for-terrorists-36-bali-bombers-that-killed-92-australians-are-walking-free/story-fni0cx12-1226904341271
  De baas, Sorena, verantwoordelijk voor de drugs van Amado kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Amado’s verhaal: http://deathpenaltynews.blogspot.nl/2011/01/frank-amado-actual-story.html

  1. Lindsey Sandiford, Verenigd Koninkrijk
  2. Mary Jane Veloso, Philippijnen
  3. Yusman Telaumbanua, Indonesië
  4. Serge Atlaoui, Frankrijk
  5. Gareth Cashmore, Verenigd Koninkrijk
  6. Zulfiqar Ali, Pakistan
  7. Lee Chee Hen, Malaysië
  8. Frank Amado, USA
  9. Lim Jit Wee, Malaysië
  10. Seck Osmane, Senegal
  11. & 12. Agus Hadi & Pujo Lestari, Indonesië
  13. Humphrey Jefferson Ejike Eleweke, Nigerië

  Bron: http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2016/apr/28/death-row-indonesia-prisoners-firing-squad

  • Wal Suparmo zegt:

   Omar Patek heeft 202 mensen gedood en krijgt 20 jaar maar de drug koeriers en verkopers van b.v I kg kan 100.000 mensen effecteren waar onder minstens mischien 5000 dood.Want in indonesia gaan gemiddeld 5 mensen dood aan drugs
   .

 163. Ælle zegt:

  Vluchtelingenkamp in Syrië moest donderdagmiddag, op Nederlandse bevrijdingsdag dodelijke luchtaanvallen ondergaan. De geweldadige regering van Bashar al-Assad wordt ervan beschuldigd …
  http://www.theguardian.com/world/2016/may/05/airstrike-hits-refugee-camp-in-northern-syria-say-activists
  Mijn idee is bevestigd, want ik lees bijvoorbeeld in Opinion Haaretz de tekst:
  When Adolf Hitler first sent Jews to die, Europeans and Americans agreed that it was not their problem. Israel may be about to make the same mistake about Assad’s killings in Syria.
  http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.717992
  ~ Shlomo Bolts May 05, 2016

 164. Ælle zegt:

  When Adolf Hitler first sent Jews to die, Europeans and Americans agreed that it was not their problem. Israel may be about to make the same mistake about Assad’s killings in Syria.

  Shlomo Bolts May 05, 2016 3:28 PM
  read more: http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.717992

  • Ælle zegt:

   Vergelijk Adolf Hitler met Bashar al-Assad, ze hebben beiden donker haar en blauwe ogen en een tandenborstel-snor, de ene z’n vrouw heet Eva de andere Asma, die worden overladen met luxe cadeaux, beiden hebben drie broers en een zus, Bashar studeerde eerst voor oogarts, Adolf voor beeldend kunstenaar, etc.
   http://www.famousfix.com/topic/adolf-hitler-character/wiki

   • Jan A. Somers zegt:

    Volgens mijn moeder spreek ik net als Soekarno. En we hebben beiden donker haar, reebruine ogen, geen snor. Beiden civiel ingenieur. Beiden de bersiap meegemaakt. De een thee drinkend op het terras van het gouverneurshuis, kijkend naar voorbijdrijvende onthoofde Brits-Indische militairen, de ander in de Simpangclub/Werfstraatgevangenis. Heel goed vergelijkbaar allemaal. Toch wel leuk!

 165. Ælle zegt:

  Bashar al-Assad’s government accused of airstrike on refugee camp; kurang adjar!
  Israel should open its borders and allow 1 million or more Syrian Muslim refugees to enter just as Western Europe has.
  http://www.theguardian.com/world/2016/may/05/airstrike-hits-refugee-camp-in-northern-syria-say-activists

 166. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””En we hebben beiden donker haar, reebruine ogen, geen snor. Beiden civiel ingenieur.””””””””””””

  Hij heeft wel een topie op.

 167. e.m. zegt:

  @Hij heeft wel een topie op.@

  — Info mss met een reden onder de pet gehouden . . .

  e.m.

 168. Ron Geenen zegt:

  “””””””— Info mss met een reden onder de pet gehouden . . .”””””””””””””

  Samen met de kutu?

  • eppeson marawasin zegt:

   • Ron Geenen zegt:

    Ik zie pijltje op foto, maar zie de betekenis niet. Of is de linker foto ook een afbeelding van de rechter persoon? Als dat het geval is kan hij beter dat hoedje ophouden.

   • Ælle zegt:

    Pitjie of fez ipv toupet, omdat botak, net als de apostel Paulus en de profeet Elisa.

 169. Ælle zegt:

  Vanavond keek ik halverwege een talkshow op de Duitse TV een thema over Colonia Dignidad, waarover een geromantiseerde film is gemaakt getiteld Colonia.
  Wat ik aan flarden hoorde vertellen gaf me aanleiding om er meer over te weten te komen.
  Wat mij betreft mag heel de wereld de geschiedenis ervan op hoogte worden gebracht.
  C.D. kreeg later de naam Villa Bavaria.
  In de hoop dat tv-programmamakers, journalisten, historici en wie dan ook deze geschiedenis zouden willen bekend maken draag ik hier een steentje bij.
  Het verhaal begint in 1961 met de komst van 60 blonde, blauwogige kolonisten ver ten zuiden van Santiago, in Chili waarvan de leider Paul Schäfer Schneider, een ex-nazi, was.
  Een uitgebreid Duits verslag leest U hier waar Frank Walter Steinmeier (Bondsminister van Buza) zijn mond open doet:
  https://www.tagesschau.de/inland/coloniadignidad-103.html

  • Ælle zegt:

   Paul Schaefer werd geboren in 1921 in de rustige stad Troisdorf (uitspraak Troosdorf), vlakbij de Nederlandse grens met Duitsland, in Westfalen Hij was een arme student, en zodanig knullig dat op een dag terwijl hij een vork hanteerde om zijn schoenveters los te krijgen hij zijn rechteroog per ongeluk met die vork uit zijn hoofd stak.
   Er wordt gezegd dat hij jaren later zich tot de elite Nazi SS corps probeerde te voegen, maar werd geweigerd vanwege deze kwaal.
   Ofschoon hij als verpleger in een Duits veldziekenhuis in het bezette Frankrijk werkte, beweerde hij in later leven,dat zijn glazen oog het gevolg was van een oorlogsblessure/verwonding.
   An excerpt/ fragment from The Torture Colony, an essay by Bruce Falconer, door mij vertaald.

 170. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Het verhaal begint in 1961 met de komst van 60 blonde, blauwogige kolonisten ver ten zuiden van Santiago””””””””””

  Als werktuigkundige van een schip was ik ook in Rio de Janeiro. Zag een platenzaak en ging binnen. 2 dames en een man, alle 3 blond en blauwe ogen (vielen erg op). Kocht een paar lp’s en bij het afrekenen, hoorde ik het duitse accent. Vroeg hoe lang ze al in Rio waren. Sinds 1946!

 171. Jan A. Somers zegt:

  In Nederland zullen ook vast wel NSB-ers uit Indië rondlopen. Misschien ook wel een verdwaalde SS-er, Kenpeitai-er, of bersiapper. Ik heb er nog geen last van gehad. Net zomin als van een losse IS-er of andersoortige figuur met bomgordel..

 172. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””Net zomin als van een losse IS-er of andersoortige figuur met bomgordel..””””””””””

  Wees blij want dat is eenmalig!

 173. e.m. zegt:

  BERSAMA MAJU

  Culturele Molukse avond in Theater De Beun in Heiloo.

  De Molukken, Eiland der Koningen, een groen eilandengroep in de Indische Archipel is een culturele schat waar veel over te vertellen is.

  Theatergroep Cahaya Maluku biedt u, op uitnodiging van BersaMaju, een kans om meer te weten te komen over de Molukse cultuur in een prachtige voorstelling in Theater De Beun op vrijdag 20 mei a.s. Deze bevlogen groep artiesten neemt u mee in een stukje geschiedenis en de daarbij horende cultuur van de Molukken.

  Gastheer: Rocky Tuhuteru

  Optredende artiesten:
  – Tifa Bunji uit Krimpen
  – Masohi uit Dordrecht
  – Sabine Dissels – Tulaseket (Asli Maluku) uit Wormerveer
  – Duo Lisa Noya & Wim Lohy

  Locatie Theater de Beun
  Adres Willibrordusweg 2 1851 HB Heiloo
  Datum 20 mei 2016
  Tijd 20:00 – 23:00 (zaal open 19:30)

  http://www.ticketkantoor.nl/shop/cahayamaluku

 174. Ælle zegt:

  Lang niet van mij gehoord, omdat ik met zenuwpijnen (via schouderblad) loop en nu uiteindelijk morphinepillen voorgeschreven krijg. Levophanol is in Nederland nog niet te krijgen. Paracetamol met codeïne, Tramadol, Lyrica etc. helpen niet!
  Blijf gezond! ’t Mooiste wat er is.

  • HenkAnthonijsz (1926) zegt:

   Mijn vrouw loopt al zeker tien dagen met veel pijn in haar rechterbeen van boven naar beneden. Ze kan niet meer lopen. Pillen helpen niet. Vandaag dokter weer geweest.
   SLIJMBEURSONTSTEKING! Morgen krijgt ze een injectie toegediend! Is te hopen dat het helpt. Ze heeft al zoveel medicijnen geslikt, niets heeft geholpen.

   • Ælle zegt:

    Wat is een slijmbeursontsteking?
    Op de botdelen die uitsteken zit een soort stootkussentje, dit wordt de slijmbeurs genoemd. Bij een klap, val of overbelasting kan een slijmbeurs geïrriteerd of beschadigd raken en zichzelf vullen met vocht of bloed. Als een slijmbeurs vaak geïrriteerd raakt, kan een blijvende zwelling met een vochtophoping ontstaan. De slijmbeurswand is dan continu dikker. Dit is een slijmbeursontsteking,BURSITIS. Er zijn nog twee oorzaken van een slijmbeursontsteking:

    Bacteriële oorzaak: bacteriën die in de slijmbeursholte binnendringen en zo een infectie veroorzaken.
    Reuma:ten slotte kunnen bij een ziekte als reumatoïde artritis of jicht ontstekingen in slijmbeurs ontstaan.

    Ik kreeg jaren terug voor jicht aan mijn voorvoet Arcoxia wat goed hielp. En mocht geen varkensvlees, vette vis en zo eten.Dieet is belangrijk.

 175. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Lang niet van mij gehoord, omdat ik met zenuwpijnen (via schouderblad) loop en nu uiteindelijk morphinepillen voorgeschreven krijg. “”””””””””””

  Mijn hemel, morphine is een gevaarlijke drug. Dat is bestrijden van een probleem waarbij een ander probleem kan ontstaan. Ik zou een goede acupuncturist zien te vinden. Good luck.

  • Ælle zegt:

   De bezorger kwam een uur geleden met Oxycodone hydrochloride (=semi-synthetisch) van Lannacher.
   Ik zit intussen al in de 6de (!) week van creperen van de pijn. Niets helpt, ’t wordt alleen erger, vooral als ik buk om iets op te rapen met de rechterhand. De bijsluiter waarschuwt voor verstopping. Shit nog aan toe!

 176. Ron Geenen zegt:

  “”””””””Mijn vrouw loopt al zeker tien dagen met veel pijn in haar rechterbeen van boven naar beneden. Ze kan niet meer lopen. Pillen helpen niet”””””””

  Als ze een shot voor de pijn krijgt, is het dacht ik ook een soort morphine. Hier heet dat een cortisone shot. Heb ook een versleten rug. De lage botten van mijn rug, aangeduid met L1, L2, L3 en L4 hebben niet meer het beschermde laagje er tussen. Dat laagje wordt er langzaam uitgedrukt. Dat heet hier bulgen. Dat er uitdrukken kan ook tegen de zenuwen van het ruggenmerg kanaal drukken. Daar lopen o.a. de zenuwen van de hersenen naar je voeten. Wanneer zo’n zenuw wordt geklemd kan dan in een been erg veel pijn veroorzaken. Heb af en toe pijn, maar blijft doorgaan.
  Heb ook een buurman met de zelfde rugklachten. Pillen van de dokter hier in CA hielpen niet. Deze Mexikaanse man ging toen over de grens naar Mexico en kreeg van de dokter het medicijn Osteral Piroxicam. Dit product kan niet in Amerika verkregen worden. Heb van hem een pil genomen en de pijn was voor een paar dagen weg. Heb het merk naar mijn huisdokter gebracht.
  Dat is het sterkste merk dat ik ken, zei ze, maar niet hier te koop. Het heeft een sterkte van 20mg per pilletje.
  Heb via hem een paar dozen besteld en neemt een pilletje in wanneer ik wat werkzaamheden moet doen, zoals mijn zwembad schoonmaken of de poolfilter.

  • Ælle zegt:

   Kenacort is een geweldige obat! De arts moet wel goed kunnen prikken.
   Belangrijk om te weten over (stofnaam) triamcinolon (= Kenacort)
   Bijnierschorshormoon (corticosteroïd)
   Remt ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Het werkt binnen enkele uren.
   Wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij ernstige ontstekingen een rol spelen, zoals luchtwegontstekingen, reumatische aandoeningen, ontstekingen van de huid, de darmen. Wordt ook gebruikt bij nierziekten, ernstige allergische reacties, na orgaantransplantaties, bij kanker en bij misselijkheid door chemotherapie.
   Wordt vaak gebruikt als stootkuur. Dit is een behandeling van enkele dagen tot 2 weken. Hiervan merkt u binnen enkele uren effect.
   De belangrijkste bijwerkingen in het begin zijn: maagdarmklachten, hoofdpijn en spierpijn. Ook kunt u last krijgen van veranderingen in emoties, vocht in uw benen of handen en heeft u meer kans op infecties.
   Gebruikt u dit medicijn langer dan meerdere weken of krijgt u vaker per jaar een stootkuur? U kunt zwaarder worden en een bol gezicht krijgen. Ook komen huidklachten voor (zoals blauwe plekken) en broze botten.
   Een gebruik langer dan 2 tot 3 weken, moet u langzaam afbouwen. Dit is omdat uw eigen aanmaak van bijnierschorshormoon weer zelf op gang moet komen.
   Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.

  • Ælle zegt:

   Awas met Osteral Piroxicam uit Mexico, Ron!
   Osteral (Piroxicam) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It may cause an increased risk of serious and sometimes fatal heart and blood vessel problems (eg, heart attack, stroke). The risk may be … greater if you already have heart problems or if you take piroxicam for a long time. Do not use piroxicam right before or after bypass heart surgery. U is dus gewaarschuwd en eveneens die Mexicaanse buurman van U!
   Have a nice day! Bij ons is de temperatuur gedaald en de zon laat zich niet meer zien.

   • Ælle zegt:

    Aduh, aduh, aduh, ik ga maar naar bed, want de pijn heeft ’t weer van de tabletten gewonnen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Cortisone is geen morfine. Helpt vaak goed, maar je moet tijdig weten te stoppen. Morfine is ook geen probleem, als je tijdig weet te stoppen. Van de apotheek krijg je van beide afgepaste hoeveelheden die geen problemen geven. En ze kijken je hele lijst na op schadelijke combinaties waarna je een nieuw lijstje krijgt. Dat lijstje moet je eigenlijk bij je dragen voor als er onverhoopt iets met je gebeurt. Mijn Zeeuws meisje en ik hebben in het mapje van de ID-kaart ook zo’n lijstje en naam en adres/telefoon van mensen die gewaarschuwd moeten worden. Op de mobiel staan toetsen voor ICE. 1.partner, 2.dochter in Nederland, 3.buren.

   • Ælle zegt:

    Cortisone is geen morfine. Waar slaat deze zin op, Jan? Dat weet toch iedereen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Zie in een bericht hiervoor: ” een soort morphine. Hier heet dat een cortisone shot” Naar aanleiding hiervan.

  • Jop Delfos zegt:

   Beste Ron,
   Eindelijk ben ik er in geslaagt om op deze E-mail te reargeren. Computer perkaras!!

   Ik heb mijn L3&L4 verpest in mijn farm jaren, in de 60ger jaren, toen er nog geen bulk handeling bestond en ik zakken graan en kunstmest op mijn rug naar de machines droeg.
   Na diverse medische pogingen, kwam ik uiteindelijk terecht bij een chiro practor. Die behandelt mij nu al ruim 20 jaar met groot success. Mijn linker boven- dijbeen deed altijd pijn, maar niet na zijn behandeling. Ik ga iedere 5-6 weken naar hem toe, om de zaak in handen te houden. Just maintenance!
   Oorspronkelijk gaf ik het op na ongeveer 2-3 jaar, want het was wel weer goed dacht ik. Het was voor hem zijn ‘brood en boter’, maar wel mijn centen! Toen ik na een paar jaar weer terug kwam. omdat de pijn weer op kwam, nam hij weer een X=ray en was verschrikt wat hij zag.
   Ik zij vragend een operatie, toen zij hij eerst behandelen en dan kijken. Na vier weken, 2-3 maal per week en weer een X-ray was hij zelf verbaast dat hij het toch weer ‘goed’ had gekregen. Vandaar nu ‘just maintenance’!!
   Onze West Australian Private Insurence vergoed 43.5% van de kost, omdat we in de hoogste band zitten.
   Mijn artheritis houd ik koest met pure Emu olie te wrijven op al mijn gewrichten. Ik koop die olie hier van een farmer, die Emus teelt voor de olie productie.
   Een Deventer studie vriend van mij die in Noord Cal. woont,( Angeles?) en hier ook een huis heeft, bracht mij een Emu olie product dat hij in de U.S. gekocht had. Dat was zwaar ‘verfijned’ helaas en deed derhalve niets voor mij. Ik ben de naam helaas vergeten.
   Het vermeldt “Emu- something” or “something-Emu”!!
   Ik hoop mischien een klein lichtpunt te hebben kunnen geven. If so, Success.

   Hartelijke groeten,

   Jop Delfos.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””””Een Deventer studie vriend van mij die in Noord Cal. woont,( Angeles?) en hier ook een huis heeft, bracht mij een Emu olie product dat hij in de U.S. gekocht had. Dat was zwaar ‘verfijned’ helaas en deed derhalve niets voor mij. Ik ben de naam helaas vergeten.
    Het vermeldt “Emu- something” or “something-Emu”!!
    Ik hoop mischien een klein lichtpunt te hebben kunnen geven. If so, Success.”””””””””

    Beste Jop,

    Ik ken dat product goed. Het heet Blue Emu. En in vergelijking met andere massage producten ook vrij duur. Ik zit nog al lang achter de computers, vooral als ik veel fotowerk heb te editing. Tussen de 6 en 10 uren. Kreeg op een gegeven moment last van mijn rechter pols door het werken met de muis. Heb dat spul gekocht en mijn pols een paar dagen ingewreven en de pijn is weg.
    Chiropractor hier in California wordt door de medische wereld niet erg erkent. En in ieder geval niet door de insurance gedekt. Deze mensen werken ook vaak in de sportwereld.
    Door hun situatie is het erg moeilijk een goede te vinden tegen een redelijke prijs.

 177. Ron Geenen zegt:

  “””””””””De bijsluiter waarschuwt voor verstopping. Shit nog aan toe!””””””””””””

  Diep shit

  • Ælle zegt:

   Diep shit is DEEP DOO-DOO! Zeg dat wel! Ha ha ha ha ha …

  • Jan A. Somers zegt:

   Die waarschuwingen zijn medisch niet zo belangrijk, maar hebben vooral een juridische functie. Hiermee schermt de fabrikant zich af tegen aansprakelijkheid. Het innemen van het medicijn gebeurt namelijk op uw eigen verantwoordelijkheid. Als je het lijstje (lijst!) helemaal doorneemt ga je gillen of moet je weer naar de dokter voor depressie. En tegen die verstopping verkopen ze u ook graag ander spul.

 178. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.”””””””

  Daarom wil ik geen cortisone injectie hebben.

 179. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””U is dus gewaarschuwd en eveneens die Mexicaanse buurman van U!””””””””””””

  Mijn Mexikaanse buur neemt het geloof ik al voor 20 jaar in. En soms 2 a 3 pillen tegelijk.
  Ik doe het heel sporadisch en alleen bij erge pijn slechts 1 pil. Bv de laatste keer was ongeveer 3 maanden geleden.

 180. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Awas met Osteral Piroxicam uit Mexico, Ron!””””””””””

  Is het niet zo dat alle mediale drugs zij werkingen hebben?

 181. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””””Aduh, aduh, aduh, ik ga maar naar bed, want de pijn heeft ‘t weer van de tabletten gewonnen.”””””””””””

  Sterkte maar.

 182. Wal Suparmo zegt:

  Als je pijn hebt.Kan je juist niet slapen Dan licht je alleen maar uuren te kniezen voor niets.Het is geen oplossing.

 183. Ælle zegt:

  Weer opgestaan met dezelfde pijnen, ten einde raad Medinova gebeld, maar die werken niet met zenuwpijnen (Neuralgieën).
  Meer dan 100 jaar geleden werd men ingespoten met ijskoude vloeistof; een oplossing van kleine stukjes ijs, keukenzout en salmiak. Whatever, als de pijn maar overgaat!

 184. Wal Suparmo zegt:

  Volgend de Indo dokter DIRKSEN uit Makassar, is cortisone een oude obat uitgevonden voor de peniciline in WWII..

 185. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Cortisone is geen morfine. Helpt vaak goed, maar je moet tijdig weten te stoppen. Morfine is ook geen probleem, als je tijdig weet te stoppen. “””””””””””

  Cortisone is wetenschappelijk gezien geen Cortisone of omgekeerd. Een medisch persoon hier zei me, dat het wel “family related” producten zijn. Morfine is een addictive vorm van een drug en morfine een steroid. Ze hebben medisch gezien het zelfde doel, de bestrijding van pijn. De morfine in de medische wereld hier krijgt een extra toevoeging. Wetenschappelijke testen hebben vaak het zelfde resultaat. Voor de mens in de straat kan je dan zeggen dat ze medisch gezien het zelfde zijn.

 186. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Hiermee schermt de fabrikant zich af tegen aansprakelijkheid. Het innemen van het medicijn gebeurt namelijk op uw eigen verantwoordelijkheid.”””””””””””

  En in de VS niet altijd. Handige en knappe advocaten weten vaak enorme bedragen aan schadevergoeding voor hun klanten te bemachtigen. Wist u b.v. dat er een miljarden dollar pot opzij is gezet voor slachtoffers van asbestos? Broer van mijn vrouw in Florida heeft als lasser voor een grote vliegtuigmaatschappij gewerkt. Dat was in de jaren 60. Nu had op oude leeftijd een long probleem. De advocaten zijn bij hem niet weg te slaan. Heeft ook al diverse grote bedragen uitgekeerd gekregen. Een ieder wordt uit die grote pot betaald.

  • Jan A. Somers zegt:

   “slachtoffers van asbestos” Zou best kunnen, maar asbest is dan ook geen medicijn. Veel gebruikt in de scheepsbouw (dissertatie over asbestose op De Schelde in Vlissingen, tot ca. 1965) en als brandveilig isolatiemateriaal. Veel gebruikt met cement, Eterniet. In Nederland op het ogenblijk heisa over chroomverf, o.a. bij defensie. Heb ik vroeger thuis ook gebruikt als grondverf op metaal. Beter dan menie. (mijn mening: hoe slechter, des te beter). In bovengenoemd proefschrift het overlijden van een vrouw in Westkapelle aan asbestose. Haar man werkte als isoleerder op De Schelde. Vóór het wassen van zijn werkkleding klopte ze die eerst uit.

 187. Ron Geenen zegt:

  “””””””””). In bovengenoemd proefschrift het overlijden van een vrouw in Westkapelle aan asbestose. “”””””””””””

  En nu de vraag? Is zij door het overlijden van haar echtgenoot, goed gecompenseerd geworden?
  Hier is het gewoon een miljoenen dans.

  • Jan A. Somers zegt:

   “goed gecompenseerd geworden” Dat weet ik niet, dissertatie is een wetenschappelijk stuk, geen hand ophouden. Het interessante van dit onderwerp is niet dat haar echtgenoot is overleden, maar (indirect) zij zelf.

 188. Ælle zegt:

  Na verwoede pogingen van de huisarts om me van de zenuwpijnen af te helpen door een mislukte dubbele dosis Oxicodone voor te stellen via de assistente waar ik gisterenavond superduizelig en doodmisselijk van werd zonder een fractie verlichting te hebben ondervonden blijf ik toch zoeken naar het wondermiddel. Zoekt u met me mee? Intussen zoek ik als troost mijn bantal zonder goeling maar weer op, terwijl buiten de zon zo heerlijk schijnt …

 189. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””dissertatie is een wetenschappelijk stuk, geen hand ophouden. Het interessante van dit onderwerp is niet dat haar echtgenoot is overleden, “”””””””””””””””””””

  Ik dacht niet dat wanneer een vrouw haar man verlies door de schuld van een bedrijf, dat het een kwestie van “hand ophouden”. Integendeel, het is een vorm van moord.

  • Jan A. Somers zegt:

   Voor de tweede keer: Niet de man die op De Schelde werkte is overleden, maar zijn vrouw. Moord kunt u mischien vinden in een dissertatie over strafrecht, compensatie in een dissertatie over burgerlijk recht, maar het proefschrift is medisch. Zie ook Wikipedia.
   Stumphius was jaren lang werkzaam als de bedrijfsarts van scheepswerf ‘De Schelde’ in Vlissingen. Als bedrijfsarts kreeg Stumphius veel patiënten die last hadden van ademhalingsproblemen en pijn in de onderbuik. Na verder onderzoek bleek dat het om zeldzame mesothelioom ging. Dit is een vorm van long- en buikvlieskanker die alleen voorkomt bij blootstelling aan asbestvezels.
   Stumphius begon zijn onderzoek nadat hij deze hoge frequentie van mesothelioom opmerkte onder havenwerkers. In 1969 publiceert Stumphius zijn proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking. Voor zijn onderzoek had Stumphius de beschikking over het pathologische laboratorium op Walcheren. Tijdens het onderzoek werd gekeken naar slijm dat geproduceerd werd tijdens het ziektebeeld, en naar weefsels van mesotheliomen die verkregen waren na een biopsie of autopsie. Bovendien maakten Stumphius en zijn werknemers onderscheid tussen de verschillende beroepen van de testpersonen. Hierdoor konden ze zo nauwkeurig mogelijk het verband tussen asbest en mesothelioom aantonen.

 190. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Zoekt u met me mee? “””””””””””””

  Een paar goede acupuncture behandelingen misschien! Mij heeft het in het verleden goed geholpen.

  • Ælle zegt:

   Vanmorgen de eerste behandeling in mijn leven gehad van een Nederlandse acupuncturist. Er gingen naalden in de voet en arm en één in de nek. Zonder garantie of ;t werkt. Volgende week terug. Er werden verwarmings elementen geplaats boven de voet en de arm.
   Bij aanhoudende pijn tijdens het weekeinde moet ik maandag terug naar de huisarts.

 191. Ron Geenen zegt:

  “”””””””Vanmorgen de eerste behandeling in mijn leven gehad van een Nederlandse acupuncturist””””””

  Heeft u ook een naald(en) in uw oor gehad?
  Ik ben door een Chinese arts met een Amerikaanse diploma behandeld geworden. Deze man had een Phd in medicijnen. Gedurende de jaren dat hij verbonden was aan een ziekenhuis, maakte hij uitgebreide studies betreffende Acupuncture. Een ziekenhuis rapport gaf het volgende weer. Een hond werd voor het ziekenhuis door een auto aangereden. Dr. Lee vroeg de hond naar zijn operatie tafel te brengen. De hond was stervende. Direct na het overlijden begon hij met zijn acupuncture naalden te werken en bracht het dier weer tot leven.
  Deze arts vertelde mij dat alle zenuwen van een mens samen komen in het oor. Daarom mijn vraag boven.

 192. Ron Geenen zegt:

  “”””””Voor de tweede keer: Niet de man die op De Schelde werkte is overleden, maar zijn vrouw””””””””””

  Het maakt toch niet uit wie het slachtoffer is of werd? Mijn zwager is daar nu in februari aan overleden. De advocaten gaan haar helpen volgens de Amerikaanse methode.

 193. Ælle zegt:

  Vanavond werd me aangeraden een behandeling van dry needling te proberen. Sommige mensen kennen het verschil niet tussen spieren en zenuwen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik ben twee jaar bij de neuroloog in Delft en een jaar bij neurologie bij het LUMC bezig gehouden. Er zijn ruim 300 zenuw/spieraandoeningen, en vooral de overgangen, waarvan de meeste niet behandeld kunnen worden. Na de laatste behandelbare mogelijkheid is er nog naar een overerfelijke aandoening gekeken (in verband met mijn nakomelingen), daarna zijn we gestopt. Wetenschap is leuk, maar eens houdt het op. In verband met dry needling, het meeste onderzoek werd uitgevoerd met EMG’s (met naalden), zowel op zenuwbundels als met afzonderlijke zenuwdraadjes. Bij het LUMC noemden ze dat peuteren, ik noemde dat ‘pielen’. Die term kende ik al uit mijn eigen onderzoekwerk.

   • Ælle zegt:

    Vorig jaar november schreef Catherine Bejarano de volgende reactie: November 3, 2015 at 22:05
    I had dry needle done to my right and left shoulder. My right twitched unbelievably throughout an 8 minute treatment. When completed I carried on with my normal physical therapy routine. However, once completed I felt horrific pain in my right upper chest area down into my right arm. It is now the next day and I am still feeling this horrific pain. Can it be related to the dry needling?

    Er kwam geen reactie op. Ik zit nu echt niet te wachten op dagenlange gruwelijke pijnen en zeker niet op afstervende zenuw banen.
    Tot over 5 dagen …

   • Jan A. Somers zegt:

    Bij de EMG wordt een zenuw via een naaldje met een schokje geprikkeld en gemeten hoe lang het duurt eer dat de spier reageert. Leuk op de monitor mee te kijken. Ook hele reeksen op één plek i.v.m. vermoeiing verschijnselen. Afhankelijk van de aandoening die wordt onderzocht worden de relevante zenuwen en spieren gekozen. Eerst mag de aankomend neuroloog meten dan komt de professor ook wat kunstjes doen. Bij de single fiber metingen duurt het lang voordat ze een enkel vezeltje te pakken hebben, dat is het ‘pielen’. Je moet geen haast hebben.

 194. Ron Geenen zegt:

  Jop schrijft: Computer perkaras!!
  Dit laat mij even een zijstap maken. Heb namelijk een microsoft app gevonden voor microsoft werk. Het heet Snipping Tool. Het laat je op diverse manieren en grootte what op je computer screen is te zien, kopiëren en als plaatje in je tekst per email versturen. Je click met je muis op een gedeelte dat je wilt hebben, houd de muis ingeklikt en trek het naar beneden/rechts. Laat dan los en je ziet het gedeelte dat je dan als plaatje kan versturen.
  Een kleine zijsprong dat kan helpen.

 195. Wal Suparmo zegt:

  ZWARTE PIET MOET BLIJVEN.
  Mijn TOEKANG KEBON Jasman was ooit gevraagt door mijn school om als Zwarte Piet te spelen omdat hij een beetje Hollands babbelt.( later door hij door de Jappaners als ROMUSHA naar Birma gezonden en kwam half blind terug maar met een mondje vol Engels).Op school naast Sinterklaas geschreeuwde hij met en zwaar Javaans accent: ” EN WIE WIL IN DE KAROOONG.”..! De Huilende en weg lopende kinderen waren haast niet meer tegen te houden.!

 196. Ron Geenen zegt:

  Censorship in the EU.
  Dear Friend of Gatestone,
  On Tuesday, the European Union (EU) announced a new online speech code to be enforced by four major tech companies, including Facebook and YouTube.
  On Wednesday, Facebook deleted the account of Ingrid Carlqvist, Gatestone’s Swedish expert.
  It’s no coincidence.
  Ingrid had posted our latest video to her Facebook feed — called “Sweden’s Migrant Rape Epidemic.” As you can see, Ingrid calmly lays out the facts and statistics, all of which are meticulously researched.
  It’s a video version of this research paper that Gatestone published last year. The video has gone viral — racking up more than 80,000 views in its first two days.
  But the EU is quite candid: it is applying a political lens to their censorship, and it now has teams of political informants — with the Orwellian title of “trusted reporters” — to report any cases of “xenophobia” or “hate speech” to Facebook for immediate deletion.
  It’s political censorship. It’s outrageous. And it’s contrary to our western values of free speech, political freedom and the separation of mosque and state. But in another way, it’s a tremendous compliment — the world’s censors think that Gatestone Institute’s work is important enough and persuasive enough that it needs to be silenced.
  Well, not if we have anything to say about it. We raised such a ruckus about this attack that the Swedish media started reporting on Facebook’s heavy-handed censorship. It backfired, and Facebook went into damage-control mode. They put Ingrid’s account back up — without any explanation or apology. Ironically, their censorship only gave Ingrid’s video more attention.
  Facebook and the EU have backed down — for today. But they’re deadly serious about stopping ideas they don’t like. They’ll be back.

 197. Ælle zegt:

  Indo nieuws uit A’dam:
  Een Amsterdammer heeft dinsdag een 90 centimeter lange krokodil gevonden in de kruipruimte onder zijn huis. Hij belde verschrikt de politie.
  90 Cm lang? Krokodil was ‘dood’ en opgezet. Zeker een souvenir van een op de Holland-Amerika-Lijn varende Indo. Wij kregen er ooit ook één, gevuld met zaagsel, waar iedereen bang van was.

 198. Jan A. Somers zegt:

  Vandaag Vaderdag. Doen we gelukkig niet aan. Vandaag ook een goede smoes: Afscheid van de pastor van onze parochie vanwege zijn ouderdom/overplaatsing. Daar heb ik heel wat uitvaarten mee gedaan. Een voorganger van hem had mij daarvoor gestrikt, gezien mijn ervaring zou dat goed bij mij passen. Prachtig afscheid. En weer thuis toch een beetje vaderdag. Zeeuws meisje zorgde voor Rendang en sambal goreng boontjis.

 199. Wal Suparmo zegt:

  Laat Hillary Europa redden en Trump de USA.

  • Ælle zegt:

   Beter is het redden van West Papoea.
   Stop de Indonesische illegale bezetting van West Papoea
   Meer dan 500.000 Papoea’s zijn omgekomen als direct gevolg van de Indonesische bezetting. Het rijke eiland wordt door de Indonesische regering uitgebuit en verhandeld. Nationale en internationale maatschappijen vestigen zich er voor mijnbouw, houtindustrie of voor het boren naar olie. Er zijn tienduizenden Indonesische soldaten in West-Papoea gestationeerd om iedereen die voor onafhankelijkheid is, die de Morgenster vlag hijst, of zich publiekelijk afvraagt of de Indonesische bezetting wel rechtsmatig is, gevangen te nemen of te vermoorden. Dagelijks worden de mensenrechten in deze Nederlandse ex-kolonie op wrede wijze geschonden. Voor alleen al het hijsen van de Morgenstervlag krijg je 15 jaar gevangenisstraf. Daarom blijft het een noodzaak dat we Nederlanders blijven vertellen over de bijzondere band die ons beide volkeren met elkaar hadden.
   http://freewestpapua.eu/activiteit/herdenking-van-de-proclamatie-van-west-papoea-1-juli-1971/?instance_id=42

 200. Ron Geenen zegt:

  “”””””””Daarom blijft het een noodzaak dat we Nederlanders blijven vertellen over de bijzondere band die ons beide volkeren met elkaar hadden.””””””””””

  Een ideaal streven, maar een ijdele hoop.

 201. Ron Geenen zegt:

  “”””””””Praten we nu over Ronaldo?””””””””””””

  U wordt persoonlijk en dat moet u beslist niet doen. Lees o.a. maar Huib Otto schrijven.

  • Ælle zegt:

   So many times, people told me I can’t do this or can’t do that. My nature is that I don’t listen very well.
   ~ Chantal Sutherland and I

 202. Ælle zegt:

  Brexit – waarom? Te worden een USA state
  Omdat 26.90 % van de bevolking is reeds obees.
  Het is niet ongewoon dat ondervoeding en obesitas naast elkaar bestaan in hetzelfde land, in dezelfde gemeenschap in dezelfde huishouding. Just like America a a a a a a a a a a

  • Ælle zegt:

   https://twitter.com/dominicru?ref_src=twsrc%5Etfw
   William Turner wrote in The Rescuing of Romish Fox: “Byrdes of on kynde and color flok and flye allwayes together.” It is still in common use today — talk about staying power!
   h h h h h h h h h h

  • Ælle zegt:

   Brexit – waarom? Te worden een USA state

   https://twitter.com/David_R_Wheeler
   I told you so before!

   • Ælle zegt:

    Make UK the 51st state
    By David Wheeler
    Updated 2349 GMT (0749 HKT) June 29, 2016
    cnnmoney john oliver brexit freak out_00000000

    Source: CNN

    John Oliver loses it over Brexit vote 02:22
    Story highlights
    David Wheeler: Don’t freak out about Brexit; it’s not the worst thing. Why not see it as opportunity for UK to become 51st state?
    Call it a ‘Brentrance,’ he says, with many benefits: EU would have 50 states for trade, less regulation, easier travel
    Wheeler: Plus, Americans LOVE the British, especially when they talk

    Anyone for tennis?

 203. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””Het is niet ongewoon dat ondervoeding en obesitas naast elkaar bestaan in hetzelfde land, in dezelfde gemeenschap in dezelfde huishouding. Just like America a a a a a a a a a a””””””””””””””””

  Grappig dat verschillende nichtjes van mij in NL zeker 2 maal zo breed zijn dan een paar nichten hier in CA. Ik kon dat beoordelen na het zijn van een foto van die meiden te samen.

 204. Ælle zegt:

  Een overzees territorium van de Verenigde Staten van Amerika in de Zuidelijke Grote Oceaan, dat we kennen als Amerikaans-Samoa scoorde in 2007 het hoogst met 74.6 %. De Britten moeten maar oppasssen, want bij Brexit staat hun veiligheid niet op het spel, wel hun gezondheid!

  • Ælle zegt:

   Barack Obama
   US President
   “The people of the United Kingdom have spoken, and we respect their decision. The special relationship between the United States and the United Kingdom is enduring, and the United Kingdom’s membership in NATO remains a vital cornerstone of U.S. foreign, security, and economic policy. “

 205. Ælle zegt:

  Op veiling catawiki.nl staat een schilderij aangeboden van Gerard Adolf Mangold, kunstenaar uit Nederlands Indië, geboren in Semarang, woonde en werkte in Batavia, later in Blaricum.
  – #26. Adolf Mangold ( 1858 – 1941) – Rode Clematis bloem met groen blad.-
  Helaas is de bloem in acquarel niet een rode clematis maar een cactusbloem of epifilium (Epyphillum), waar nog weinig voor is geboden (5 Euro)
  Wat is er meer over hem als kunstenaar en persoon bekend, behalve dat hij een leerling was van Mesdag (Panorama in Den Haag)?

 206. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Brexit – waarom? Te worden een USA state””””””””””””””

  Ik betwijfel of dat ooit gebeurd. In 1778 werd Engeland als koloniaal bezitter van 13 Amerikaanse staten met de hulp van Nederland (vloot en geld) verdreven. Independence Day!

 207. Ælle zegt:

  Terwijl ik treur om het over-(het)-lijden van mijn oudste broer, lach ik om de eigenaardigheden (ouwe koek) uit Indonesië die wij allemaal in het verleden reeds gekend hebben. https://www.youtube.com/watch?v=SnCYEQozKSM

 208. Ron Geenen zegt:

  Er wordt nogal eens vergelijkingen gemaakt tussen Amerika en Europa, en ook zelf alleen Nederland en Amerika. Voor hen die dat doen, hier is een artikel dat net werd gepresenteerd en de grote verschillen tussen de verschillende staten.
  http://www.msn.com/en-us/money/markets/states-with-the-most-americans-on-disability/ar-BBumh5G?li=BBnb7Kz#image=BBumCtx|4

  • Ælle zegt:

   Vijftien jaar geleden verscheen in nrc handelsblad M (magazine) van september 2001 op de voorplaat een grote kleurenafbeelding van Andy Tielman, gekleed in een zwarte losgeknoopte bloes, die het bovenste deel van zijn borst-tatoo versierd met krulletjes en stippen ontbloot. Zijn grijzend haar draagt hij tot in de nek en zijn ogen zijn bedekt achter een hippe zonnebril.
   De titel Taaie indorockers, de tweede jeugd van de Indische gitaarvirtuozen, nodigt uit om direct vanaf bladzijde 58 tien pagina’s met 14 foto’s gevuld te bekijken.
   Grappige uitvergrote teksten in kleur benadrukken hun verleden. “In Nederland werden we in een pension gedouwd en gingen we muziek maken” en “We konden goed jiven. Dat vonden de meiden fantastisch. Die zaten ons achterna. Dat was rock’n’roll’.
   Heerlijk!

   Schrijver is Paul Andersson Toussaint en fotograaf is Jeroen Scheffer.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Andy Tielman””””””””””””””

    Hij is ook een paar jaar weggeweest van Nederland en heeft in Australia met zijn vrouw buiten gewoond. Het artikel dat ik nog ergens heb spreekt van het moeilijk hebben in NL vanwege de discriminatie.

   • Ælle zegt:

    Was dat niet Loulou de drummer die naar Australië emigreerde? Andy heeft, naar horen vertellen, ergens primitief, zonder enige luxe, geleefd.

 209. Ælle zegt:

  Andy Tielman’s laatste concert in 2011 op 28 mei in het Bintang Theater, Tong Tong Fair, Den Haag: https://www.youtube.com/watch?v=lqV4u_3pWck

 210. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””Andy heeft, naar horen vertellen, ergens primitief, zonder enige luxe, geleefd.””””””””””

  Nee, het was Andy en echtgenote en hij leefde inderdaad vrij primitief ergens buiten. Daar is ergens een you-tube filmpje er van.

  • Ron Geenen zegt:

   Wij beiden hebben geloof ik gelijk. Hier lees maar:
   Asia Pacific[edit]
   Although he enjoyed success in Europe, Tielman became upset over hysterical actions by fans, which included cases where women slit their wrists in front of the stage to get his attention. In the 1990 TV interview with Sonja Barend Tielman said: “That’s nothing to be proud of. […] It’s just very, very sad. […] I just could not stand it anymore. […] Maybe the Beatles could deal with that kind of thing. Not me.”[14]

   In the late 1970s Tielman abruptly ended his music career and left his family and property to live as a hermit in the jungles of Kalimantan among the Dayak people. In the TV interview with Sonja Barend he recalls: “The Dayak hunted monkeys for food. I just hunted wild chicken.” For over 2 years he lived a low profile and meditated until a female fan tracked him down in the Bali backwoods. For over a year the young German woman, who later became his wife, Carmen Tielman, stayed with him there until he decided to return to the “civilised” world and resume his career.[14]

   Tielman then moved to Australia and lived there for 5 years. In the 1980s he toured Asia, Australia, New Zealand and Hawaii. Occasionally he would return to the Netherlands, where he gradually restarted his recording career. After the influential book Rockin Ramona was published in 1989, the Netherlands was re-discovering and rehabilitating its musical pioneers and Tielman was getting more and more recognition as a founding father of Dutch pop music.[6]

  • Ron Geenen zegt:

   Gevaarlijk in Medan? Lees het volgende:
   Turkey: Child Rape Widespread, Media Blackout
   by Robert Jones • September 3, 2016 at 5:00 am
    The journalist who reported the rape for the newspaper Birgun, said that that he and the newspaper received countless death threats on social media for reporting the case.
    Turkey’s constitutional court in July annulled a criminal code provision punishing all sexual acts involving children under the age of 15 as “sexual abuse”, giving a six-month period for parliament to draw up a new law.
    The facts on the ground indicate that the sexual abuse of children in Turkey is extremely widespread and the Turkish state authorities are not acting responsibly.
    When Syrian babies and other children, as well as women, are being raped and treated horribly in Turkey, and their abusers go free; when journalists covering these abuses are threatened; when publication bans are imposed on the crimes committed against Syrians, and when criminals are given “good conduct abatement” by courts, Turkey seems to be one of the last countries on earth to have the moral right to demand visa-free travel in Europe or anywhere else.

 211. Ælle zegt:

  Hoe wreed ‘religie’ is wordt op deze video bewezen! In Allah’s naam?
  I’m disgusted. Bah!

 212. Wal Suparmo zegt:

  Over religie valt niet te dicusseren want het is net als smaak.Ik hou van gado-gado en jij van nasi goring.Ik ben geen Mohammadaan wat eigenlijk ook geen religie is maar een IDEOLOGIE.Net als MARXISME etc.Maar als men praat over WREEDHEID in het het zelfde. Want het hele kolonialisme en vooral in Zuid Amerika zijn de mensen vermoord in naam van LIEFDE van Yesus.Ik ook de moord van honderden duizenden Indiananen en aborigines in Australia. Ik beschauw het Christendom en Mohamaddanisme net als de ANGKOT chauffeurs hier in Indonesie hier, die over passagiers vechten.Want in het met de communistische doctrine van het EVANGELIE en de DAKWAH staat om ALLE MENSEN in de hele wereld met de respective VERJAARDE geloof spititueel te koloniseren.

  • JPF Petbar zegt:

   Oei, ik zou dat maar niet te hard zeggen, ja ook in het relatief tolerante Indonesie. Of de FPI komt bij u langs, en u weet het de politie doet niets.

 213. Wal Suparmo zegt:

  VERBETERING: Alenea 5 van boven IK met EN zijn .Alenea 2 van onder : SPITITUEL moet zijn SPIRITUEEL. Bedank!

 214. Ron Geenen zegt:

  De Java café doet aan vrije nieuwsgaring. Voor hen die zich afvragen waarom ik op mijn website en boven balk een kolom met het woord “Hackers” heb gemaakt. Mijn website wordt over de hele wereld gelezen. Ik krijg daar via de beschermer Wordfence een wekelijkse update van.
  Maar ik krijg ook updates van hackers, die via mijn paswoord proberen binnen te komen. Reden: 99 van de 100 gaat het om geld. Ik betaal haast nooit via het internet. Maar zo’n 15 uren geleden hebben figuren uit SINGAPORE, CHINA,BRAZILIE, KOREA, INDIA, RUSLAND, ANTIGUA, BARBADOS, POLAND EN ISRAEL geprobeerd mijn website http://myindoworld.com/hackers/ te veroveren. Gelukkig wist Wordfence ze na 5 pogingen te blokkeren. Misschien helpt mijn pagina boven een beetje.
  Ron

 215. e.m. zegt:

  Lifestyle journaliste Hortence Chen gaat ‘back to her roots’ op het Indonesische eiland Java.

  Deze bestemming stond al lange tijd op mijn wensenlijstje. Voornamelijk omdat mijn opa geboren en opgegroeid is op dit eiland.

  http://www.telegraaf.nl/vrij/26660569/__VRIJ_in…_Indonesie__.html

 216. Ælle zegt:

  Ik baal als ik het volgende bericht in de krant lees,”uit Libië de bevestiging dat de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is doodgeschoten.” Volgens de Nieuwsuur-medewerker had Oerlemans wel een kogelvrij vest aan, maar trof een kogel hem in zijn zij en raakte hem in zijn hart.

 217. Ælle zegt:

  http://www.nytimes.com/2016/10/04/world/asia/jakarta-indonesia-canals.html?smid=tw-share&_r=0
  Lijken van vermisten die verstoppingen veroorzaken in de riolen van Jakarta.
  Blij dat ik er niet meer woon.

  • Ron Geenen zegt:

   Niet geweten dat het al zo erg is. En dan zie je op een van de foto’s een persoon proberen een vis te vangen. Lili kuning zeker.
   Alle gekheid op een stokje. En daar wonen in die stad meer dan 10 miljoen mensen.
   Onbegrijpelijk. Daarnaast zal het ook enorm stinken.

   • Jan A. Somers zegt:

    “een persoon proberen een vis te vangen. ” Lust u paling? Krengenvreter. Als u met een stok roert in een rottend verdronken beest, geheid dat er een paling uit kronkelt. Kijk bij een vissershaven even naar de riooluitmonding in de haven. Daar vindt u vast wel een bun of kaar voor hangen. Om paling levend vers te houden. Ik vind overigens gerookte paling wel lekker, maar voor een krengenvreter wel wat duur.

  • Ælle zegt:

   Sometimes they find human corpses — the missing victims of flash floods. Iewww!

 218. Wal Suparmo zegt:

  Sorry LILI ,moet zijn LELE (kuning).OK?

  • Ron Geenen zegt:

   OK, ik heb al eerder geschreven dat ik geen Indonesisch of maleis spreekt. Heb die uitdrukking alleen onthouden. Gelukkig heeft een goed verstaander slechts een half oor nodig.

 219. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””spreekwoord zegt half woord, niet oor. “””””””””””

  Ja dat weet ik. Ik gebruikte (for the fun) wat mijn moeder altijd tegen ons kinderen zei als wij niet luisterden.

 220. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””””Ik vind overigens gerookte paling wel lekker, maar voor een krengenvreter wel wat duur.””””””””””””

  Zowat elke vis is een krengenvreter, toch. Maar in die rivier krijgen die vissen ook allerlei ziekten naar binnen. Wat te denken van weggegooide pleisters/verbanden van rottende wonden, enz.

 221. Wal Suparmo zegt:

  Mijn oom wil niet meer in de Amstgerdamse Rijnkanaal vissen omdart de vissen behalve naar diesel olie smaken, maar ook een paar vissen met( gebruikte) condomen in de buik gevist.

 222. Ron Geenen zegt:

  Hij kan die condooms ook verkopen. HA!

 223. Wal Suparmo zegt:

  Hij is te dom oimhet tedoen.Misschien bent U er geintresseerd?

 224. Ælle zegt:

  Een beetje afwijkend van wat er zich in het verleden afgespeeld heeft iets up-to-date van nieuws wat jullie misschien interesseert.
  11 oktober 2016 Amphia zet robotchirurgie in bij alvleesklierkanker
  BREDA (vandaag)- Het Amphia heeft als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland een zogenaamde Whipple-operatie uitgevoerd met behulp van de robot. Tijdens deze operatie wordt de kop van de alvleesklier verwijderd, samen met de galblaas, de twaalfvingerige darm, een deel van de galwegen en soms ook een deel van de maag.

  Jaarlijks krijgen zo’n 2300 mensen in Nederland de diagnose alvleesklierkanker. Dat is niet best!

 225. Ron Geenen zegt:

  Geen reactie, maar vrije nieuwsgaring.
  Ben de laatste tijd nogal bezig met mijn fotografie. Kreeg van een neef uit Almelo een paar foto,s van het monument Bangkinang en ook opnamen in Bronbeek. Dit laatste op mijn verzoek. Met het manipuleren van mijn software ben ik tot het volgende resultaat gekomen. Heb het als een Gallery op mijn website geplaatst. Kan de Gallery geopend worden en de foto’s kunnen dan in een groter formaat bekeken worden. Een paar extra opmerkingen. B.v. achter de opname van het Bronbeek monument stond een lantaarnpaal. Dat stoorde mij en ik heb het verwijderd. Ook de herfst bladeren op de betonnen fundatie heb ik maar verwijderd. Ook bij het monument in Bangkinang zijn diverse achtergronden, zoals blauw metalen hekwerk door mij verwijderd.
  http://myindoworld.com/pictures/bangkinang-bronbeek-memorial/?
  doing_wp_cron=1476293563.0538270473480224609375

  En als extra, het volgende. Ben al een poosje bezig met opnamen te maken van zonsondergangen.
  Ook hier heb ik met software wat kleuren aangepast en gekropt. Mijn laatste Gallery.
  http://myindoworld.com/pictures/california-sky/

  Commentaar is welkom, want daar leer ik ook van.

 226. Ælle zegt:

  Ochtendnieuws: Koning Bhumibol Adulyadej van Thailand overleed op 88-jarige leeftijd na kort ziekbed, instabiel nadat hij hemodialyse kreeg om zijn bloed te zuiveren en nierfalen te behandelen.
  Hij zat 70 Jaar op de troon? Da’s lang.

  • Ælle zegt:

   Thailand’s lèse-majesté laws: Iewww!
   Strict lèse-majesté laws in Thailand make it a crime to criticise, defame or insult members of the royal family. Any Thai can open a case, which can see people jailed for up to 15 years on each count.
   In practice, this means any open discussion or critical reporting about the royal family is considered illegal.
   The military junta, which took power in a 2014 coup, has been criticised for using the law to stifle political opposition.
   In 2015, a man was jailed for 30 years over six Facebook posts and the local printer of the New York Times refused to publish an edition with a story on the king.
   Pas op! Geen majesteitsschennis aub. U riskeert gevangenisstraf.

 227. Ron Geenen zegt:

  Deze docu is een vervolg op het boek dat Boudy heeft geschreven. Natuurlijk ken ik alle personen en diverse van heel dichtbij, zoals Rudy op de front page. De film heeft ook een link op mijn website. Ik dacht dat het een goede weergave is van de Indo in California. Daniel Ungerer is de echtgenoot van mijn nicht Meity en met hem heb ik jaren gekookt/gecatert voor allerlei Indo parties en meegedaan aan de kookklassen.

  • Ælle zegt:

   De link plaatste ik met op de eerste plaats u in gedachten, de enige echte Amarindo, of zit ik ernaast?

   • Ron Geenen zegt:

    Ben heus niet de enige. In Ca zijn er ongeveer 100000 heb ik al gehoord. En misschien wel meer. En de heer Lemon is ook een Amerindo hoor. Immers hij is ook een schrijver op dit net. Maar dank.

 228. Ron Geenen zegt:

  De volgende rechtszaak gaat dus de vrije meningsuiting in Nederland bepalen.
  https://www.gatestoneinstitute.org/9171/geert-wilders-justice

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s