Veteranenorganisaties stellen eigenbelang boven waarheidsvinding

Veteranenorganisaties verdraaien de uitkomsten van het onderzoek naar extreem geweld in de Indonesië-oorlog. Volgens de onderzoekers Thijs Brocades Zaalberg, Rémy Limpach en Esther Zwinkels is dat contraproductief.

Buitengerechtelijke executie van kampongbewoners door militairen van het Depot Speciale Troepen in Sulawesi in 1947

Door Thijs Brocades Zaalberg, Rémy Limpach en Esther Zwinkels.

Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties proberen de conclusies over het structurele karakter van marteling, executies, collectieve bestraffingen en andere vormen van extreem Nederlands geweld in Indonesië tussen 1945 en 1949 nog altijd buiten de deur te houden. Dit bleek weer recent tijdens rondetafelgesprekken die de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken organiseerde over het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1949’. Het breed opgezette programma maakte tijdens de presentatie op 17 februari korte metten met het sinds 1969 gehandhaafde standpunt van de Nederlandse regering dat ‘excessen’ slechts incidenten waren geweest.

Het kabinet, dat een week daarvoor inzage had gehad, aanvaardde deze harde conclusie diezelfde dag nog. Dit was tegen het zere been van de veteranenvoormannen, die – om de harde boodschap te ontzenuwen – met een mix van relativeren, drogredeneringen, bagatelliseren en het opwerpen van rookgordijnen al maanden twijfel zaaien bij hun achterban. Spijtig is dat zij ook in de Tweede Kamer geen moment stil stonden bij de Indonesische slachtoffers tijdens de laatste grote koloniale oorlog– iets dat dit jaar op 4 mei op de Dam voor het eerst wel gebeurde.

Kleine pleister

Vier voorlieden van het Veteranen Platform en van het Veteraneninstituut leverden liever stevige kritiek op het onderzoek vanwege de te grote focus op Nederlandse extreme geweldpleging – hoewel dat overduidelijk het centrale onderwerp voor het onderzoek was dat door drie historische instituten is geïnitieerd.

Om te beginnen zouden de historici geen aandacht hebben voor de hulp die door de militairen werd verleend. Dergelijke geïmproviseerde hulpverlening vond weliswaar plaats, maar was niet meer dan een kleine pleister op een diepe wond die de krijgsmacht zelf mede had veroorzaakt. De legermacht was ook niet in Indonesië ingezet om hulp te verlenen.

Het tweede mantra is de constante verwijzing naar Indonesisch extreem geweld als rechtvaardiging voor Nederlandse wandaden, als het ware om Nederlandse extreme geweldpleging hiertegen weg te strepen. De onderzoekers besteden overigens wel degelijk aandacht aan bijvoorbeeld de gruwelen van de zogeheten Bersiap-periode, en ook aan later gepleegd Indonesisch extreem geweld. Zij doen dit echter niet om te relativeren, zoals de veteranenkopstukken graag zouden zien.

Wie zich door de talloze rapporten, soldatendagboeken en andere bronnen worstelt, kan namelijk onmogelijk volhouden dat het gros van het Nederlandse geweld tegen ongewapende gevangenen en burgers zuiver reactief en door wraakgevoelens gedreven was. Deze acties stonden vaak op zichzelf en vonden veelal buiten directe gevechtsoperaties plaats. Bovendien vormden Nederlandse geweldplegingen die wel reactief waren vaak forse en exemplarische overreacties.

Nog een argument om de veteranen te ontzien vormt de stelling dat de overgrote meerderheid van de militairen niet bij extreem geweld was betrokken. Vaag verwijzend naar het onderzoek goochelde luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranen Platform, cijfers uit zijn hoed om aan te tonen dat 95 procent van de 220.000 militairen geen blaam trof: het zou dus gelukkig allemaal wel meevallen was de impliciete boodschap. Precieze cijfers zijn door systematische verhulling door de krijgsmacht echter niet te reconstrueren. Zij staan dan ook niet in de studie.

Maar stel dat dit percentage klopt? Dan zouden ruim 10.000 Indië-veteranen over de schreef zijn gegaan, wat het structurele karakter nog eens zou onderstrepen.

Afleidingsmanoeuvre

Pijnlijker nog was het moment waarop Van Griensven de waarde van dagboekaantekeningen over oorlogsmisdaden – nota bene door zijn eigen achterban opgetekend – probeerde te ontkrachten. Het past in een patroon van het in twijfel trekken van bewijsvoering en redeneringen door de veteranenvoormannen en andere critici. Overdadig kwalitatief bewijs wordt terzijde geschoven als het opportuun is.

Een andere beproefde afleidingsmanoeuvre is de bewering dat het onderzoek de veteranen collectief als oorlogsmisdadigers wegzet. Het paradoxale aan deze vaak herhaalde boodschap is dat het daarmee juist de veteranenvoormannen zijn die zout in de wond strooien van de hoogbejaarde Indië-veteranen en hun nazaten. Wat zij zelf stellig blijven verkondigen staat namelijk haaks op de harde maar wel genuanceerde conclusie van het onderzoek dat de krijgsmacht als instituut extreem geweld op structurele basis heeft toegepast. Het zijn de militaire leiders en wegkijkende politici die hoofdverantwoordelijk zijn.

Daarmee haalt het onderzoek veel verantwoordelijkheid weg bij de individuele militairen, die in het kader van een grimmige guerrillaoorlog een haast onmogelijke taak moesten uitvoeren. Niettemin dragen militairen die over de schreef gingen zelf nog steeds substantiële verantwoordelijkheid.

Ook aantijgingen over overdreven moralisme of ‘zelfkastijding’ worden door de veteranenkopstukken gebruikt om onderzoekers in diskrediet te brengen. Een in dat kader terugkerend verwijt is dat de historici bij hun oordelen hedendaagse normen en waarden zouden hanteren. Voor alle duidelijkheid: de onderzoekers baseren zich bijvoorbeeld op Nederlandse martel- en executieverboden, die door de toenmalige legerleiding werden uitgevaardigd. Het doden en martelen van gevangenen was ook destijds niet toegestaan. Dat de legerleiding in de praktijk daar net zo goed de andere kant op keek, doet daar niks van af.

Veteranenlobby

Tot slot valt op dat de veteranenvoormannen met hun afwerende en deels ontkennende reflexen bevestigen wat zij aan de deelstudie over de nasleep van de oorlog heftig bekritiseren. In Een kwaad geweten (deelstudie van het onderzoek, door Meindert van der Kaaij) wordt vastgesteld dat de veteranenlobby decennialang vergaande politieke druk heeft uitgeoefend en onderzoek heeft tegengewerkt. Overigens zijn er ook veel veteranen en nazaten die kritisch onderzoek juist wel toejuichen en het pijnlijke verleden onder ogen willen zien, maar die stemmen lijken door hun belangenbehartigers te worden genegeerd.

Uiteraard is het begrijpelijk dat het de taak van veteranenorganisaties is om voor hun achterban te gaan staan. De Indië-veteranen die veelal voor hun nummer opkwamen zijn door een kortzichtige en opportunistische overheid misleid over de aard van de missie en hebben op meerdere manieren verliezen geïncasseerd en offers gebracht. Maar deze methode van relativeren, bagatelliseren en verdraaien is contraproductief. Een dergelijke reflex dwarsboomt de collectieve verwerking van deze zwarte bladzijde uit het koloniale verleden. Het hindert bovendien de defensie-organisatie, die zich nadrukkelijk als een lerende organisatie wil positioneren, bij het leren van belangrijke lessen.

 

Dit artikel verscheen eerder in de NRC, 3 juni 2022.

 

 

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

147 reacties op Veteranenorganisaties stellen eigenbelang boven waarheidsvinding

 1. Ziska Kountul-Loth zegt:

  Denken zeker weer zgn smartengeld te kunnen los te kunnen krijgen. Wanneer wat er aan de Indonesische bevolking gedacht?

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

 2. “met een mix van relativeren, drogredeneringen, bagatelliseren en het opwerpen van rookgordijnen al maanden twijfel zaaien bij hun achterban”… Proef ik hier enige frustratie van deze gesubsidieerde “wetenschappers?” Ik heb de meeste deelstudies gelezen en ben bepaald niet onder de indruk van wat er in die vier jaar stdie aan aanvullende informatie boven tafel is gekomen. Het is voornamelijk meer van hetzelfde. De geringe aandacht die Limpach c.s. krijgen zit hen kennelijk hoog, vandaar deze weinig wetenschappelijke actie, Zij zouden blij moeten zijn met elk soort discussie over het onderwerp.

  • Jansen zegt:

   Zogenaamde wetenschappers zijn het denk ik
   Na de oorlog hebben we in een gezinskamp gezeten met Japanse bewaking tegen de Indonesiers.Buiten deze kampen was je niet zeker voor je veiligheid
   Achteraf praten is altijd heel gemakkelijk.

 3. Maar niets over de 20.000 Japanse zwaar bewapende militairen .

 4. P van Geldere. zegt:

  Waarheidsbevinding, is niet een zelf meegemaakte werkelijkheid.
  De Hollandse deden wat zij moesten doen in het voormalig Nederlands – Indië.
  En dat in opdracht van de Nederlandse regering Die leefde nog met het VOC in hun gedachten.

 5. J.l.a.bosch@gmail.com zegt:

  Wat een kortzichtige reactie. Ondertiteling van de foto klopt niet, je kan er van alles onderzetten. Wachten op een ijsje kan ook. Ligt eraan wat je wil geloven. Vergeet niet dat er een dekolonisatie oorlog woedde, de PKI de macht wilde grijpen en Soetomo een moslimstaat wilde stichten. Oude rekeningen werden onderling verrekend. Kampongs brandde al en vele doden te betreuren voordat het KNIL poolshoogte kwam nemen. Ik wil niet ontkennen dat er geregisseerde zuivering werd voltrokken met veel doden tot gevolg. Uit eerste hand vernomen hoe zo’n zuivering uitgevoerd werd. Helaas mocht ik geen opname of aantekeningen maken.

 6. Dokter SOETOMO heeft de BOEDI OETOMO ( Schoonsteven) opgericht .Die een NATIONALE staat wilde oprichten.BUNG TOMO is alleen maar een radio agitator die de pemoeda’s heeft opgehitst.KARTO SOEWIRJO is de persoon die een Islamitische saat wilde oprichten .en ten doodveroordeelt.

 7. kalemol zegt:

  Indië veteranen zijn door een kortzichtige overheid misleid? Dat is nogal een beschuldiging. Maken de onderzoekers die beschuldiging ook waar? Als ze die beschuldiging niet hard kunnen maken zouden ze hun excuses moeten aanbieden.

  • R.L. Mertens zegt:

   @kalemol; door een kortzichtige overheid misleid etc.’- Niet alleen de veteranen; maar het gehele Nederlandse volk werd misleid met; ‘Indië bevrijden, het Indonesische volk beschermen tegen een stelletje oproerkraaiers, een Japans maaksel, Soekarno de collaborateur, voor orde en rust etc. etc.’ Nb. net na een nazi bezetting , terwijl R’dam nog in puin was, werden alle gelden aangewend om oorlogstuig aan te schaffen. Om daar de roep om vrijheid te smoren! Zelfs de grondwet werd, terwijl de troepen al onderweg waren, gewijzigd om ook dienstplichtigen te kunnen uitzenden. Met een debacle als slot en duizenden slachtoffers! Een historische schande! – Die nu nog nazindert!

 8. Rob Alberts zegt:

  Met de nodige afstand naar oorzaak en gevolg kijken blijft dus blijkbaar nog steeds moeilijk voor deze geschiedenis?

  Blijkbaar zitten er nog heel veel emoties bij de levende betrokkenen? Waarbij ik ook zie dat deze emoties op volgende generaties wordt door gegeven.

  (Oorlogs-)Geweld geeft alleen maar slachtoffers!

  Vredelievende groet,

 9. 74 jaar na de laatste Politionele Actie vindt er in Nederland nog steeds een verwoede discussie plaats over het militaire ingrijpen van het kabinet Drees in Indonesie. Nederland heeft zich ernstig misdragen en waarschijnlijk volgens huidige maatstaven de mensenrechten geschonden. Terwijl Nederland in de VN al tot de orde werd geroepen. Het verbaast mij zeer dat de discussie nog steeds erg bepaald wordt door oud militairen die in deze oorlog gevochten hebben.Als historicus heb ik in het Nationaal Archief in Den Haag en in het NIOD Archief, de Indische Afdeling hiervan in Amsterdam onderzoek gedaan. Veel staatsdocumenten en dagboek fragmenten heb ik ingezien. Een uiterst geweldadige periode waar Nederland niet trots op hoeft te zijn. Dat het geweld van 2 kanten kwam is geen reden sterke kritiek te hebben op deze laatste Nederlandse koloniale oorlog. De sociaal democratische premier in deze periode, de gerespecteerde Willem Drees vertelde zijn herinneringen aan politicoloog Hans Daalder. Zijn boek, de Drees biografie kwam uit in 2004. Het boek kreeg de titel: “Vier jaar nachtmerrie De Indonesische Kwestie (Uitgegeven bij uitgeverij Balans in 2004)
  De twee Politionele Acties zijn niet de enige oorlog die Nederland voerde. In de provincie Atjeh op Noord Sumatra heeft de Atjeh oorlog (1873-1904) onder de KNIL militairen Colijn en Van Heutz ruim 30 jaar geduurd. Met vele slachtoffers. Deze zinloze oorlog die ging om de “pacificatie” van Atjeh leverde geen winners op slechts vele dode Atjehers en KNIL soldaten.Op het Van Heutsz monument aan de Amsterdamse Apollolaan wordt nog steeds niets vermeld over de rol van KNIL militairen Colijn en Van Heutsz en de vele slachtoffers van 30 jaar Atjeh Oorlog. Een kleine tekst paneel op de achterkant vermeld de oorsprong van dit monument maar geeft geen verdere informatie over de Atjeh oorlog.Op het Hollandse Kerkhof in Banda Atjeh liggen de vele jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die in 30 jaar gestorven zijn in de Atjeh Oorlog.Ik bezocht Atjeh zelf en bezocht ook dit kerkhof waar de Nederlandse KNIL soldaten liggen. Ik heb er foto’s van gemaakt.Het deed mij denken aan de Vietnam Oorlog. Nederland heeft ook van de Atjeh Oorlog niets geleerd en er nooit excuses voor gemaakt.

  Drs Roger Thomas, Azie Historicus (Association for Asian Studies, USA)

  • kalemol zegt:

   De Indonesische generaal Nasoetion, strijder voor een onafhankelijk Indonesië van het eerste uur, zegt dat Indonesië veel te danken heeft aan Van Heutsz. Zonder hem had Indonesië Aceh nooit behouden.

   • R.L. Mertens zegt:

    @kalemol; ‘veel te danken etc.’- Nasoetion bedoelt ‘als gevolg van ….’- Alsof het moderne centrum van Rotterdam te danken(!) is aan….. het bombardement door nazi’s in 1940!.

   • Roger Thomas zegt:

    Een terechte opmerking. Na de onafhankelijkheid en het ontstaan van de Republiek Indonesie nam Jakarta de rol van de Nederlanders over in Atjeh. De onderdrukking van de Atjehers ging door maar nu door Jakarta. Generaal Nasution rechtvaardigde de rol van Indonesie als nieuwe bezetter van Atjeh. Toen ik Atjeh bezocht waren er veel militaire legerposten en veel Indonesisch soldaten die in Atjeh zeer hardhandig optraden. De Atjehers hebben zich verzet tegen iedere overheerser, tegen de Nederlanders en tegen de nieuwe staat Indonesie.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Roger Thomas zegt 8 juni 2022 om 9:52 am: “Na de onafhankelijkheid en het ontstaan van de Republiek Indonesie nam Jakarta de rol van de Nederlanders over in Atjeh”.

    Toch kreeg Atjeh op een gegeven van het centrale gezag in Jakarta nog in hoge mate zelfbestuur, met de Sharia wetgeving als kers op de taart. Daar kunnen de Papoea’s in geannexeerd Irian Barat, thans Papua, nog naar fluiten.

 10. R.L. Mertens zegt:

  @kalemol; ‘veel te danken etc.’- Nasoetion bedoelt ‘als gevolg van ….’- Alsof het moderne centrum van Rotterdam te danken(!) is aan….. het bombardement door nazi’s in 1940!.

  • kalemol zegt:

   U kunt blijkbaar in het hoofd van de heer Nasoetion kijken, ik niet. Ik kan alleen zijn woorden weergeven, zoals zijn uitspraak dat Indonesië niet had bestaan zonder Nederland.

 11. R.L.Mertens zegt:

  @kalemol: ‘ in het hoofd kijken etc.’ – Gewoon; interpretatie! Met dank= toch iets anders, als tengevolge van….Zoiets als: met dank aan JP.Coen zijn er bijna geen Bandanesen meer….

 12. baukegeersing zegt:

  Drie onderzoekers van het Dekolonisatieonderzoek, Brocades Zaalberg, Limpach en Zwinkels, stellen hun eigen antikoloniale ideologie boven de waarheidsvinding in hun bijdrage in de NRC d.d. 4 juni 2022.. Zij beweren dat sprake was van een breed opgezet onderzoeksprogramma, terwijl de focus van het onderzoek slechts op het vermeende structureel excessieve geweld van de Nederlandse militairen was gericht. De conclusies van dat eenzijdige en vooringenomen onderzoek zijn gebaseerd op, wat zij noemen, ‘overdadig kwalitatief bewijs’, d.w.z. een reeks van eigen meningen en politieke opvattingen. Prof. Gert Oostindie erkende in de presentatie dat zij geen hard, feitelijk bewijs hadden voor hun conclusies. Daarmee valt de bodem onder dit onderzoek weg. De drie beroepen zich op het boek, Een kwaad geweten, Meindert van der Kaaij. Dat boek kenmerkt zich door eenzijdigheid, vooringenomenheid en leugens richting o.a. de veteranenorganisaties. Wat in dat boek staat over Westerling en de Zuid-Celebes-affaire is zelfs laster en smaad. Van der Kaaij baseert zich op Limpach, die echter in zijn boek tenminste 50 fouten heeft gemaakt in dat deel van de geschiedenis van de dekolonisatie. (zie website Elsevier Magazine). Het Dekolonisatieonderzoek gaat bijkans geheel voorbij aan de chaos, terreur, wreedheden, de tactiek van de verschroeide aarde en ander onheil voor de bevolking, aangericht door de republikeinen, misdadigers, krijgsheren, gevechtsgroepen en pure terroristen. Het niet beschrijven van deze historische context is een van de grote omissies van het onderzoek. De bewering dat de humanitaire acties van de Nederlandse militairen een kleine pleister zouden zijn op een zelf veroorzaakte wond is smaad en laster. Limpach heeft eerder dergelijke beweringen gedaan. Oostindie bevestigde daarentegen schriftelijk dat dit optreden van de Nederlandse militairen bewonderenswaardig was, maar geen voorwerp van het onderzoek. Deze drie menen de veteranenorganisaties de maat te kunnen nemen met valse beschuldigingen, aantijgingen en het op de man spelen. Met teksten die wetenschappers onwaardig zijn. Aan het eind van hun beschouwing in de NRC komt de aap uit de mouw. Het gaat hen om collectieve verwerking van zwarte bladzijden uit het koloniale verleden. Nederland massaal op de bank bij de psychiaters, Brocades Zaalberg, Limpach en Zwinkels. Ik raad hen aan eens studie te maken van de vijf principes van wetenschappelijke integriteit: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Als het Dekolonisatieonderzoek daaraan wordt getoetst blijkt het geen wetenschappelijk onderzoek te zijn. Nu er ook al geen sprake is van feitelijke, concrete onderbouwing voor de conclusies, valt de bodem onder dit onderzoek weg. De drie willen dat aan het zicht van de lezers onttrekken met hun aanval en aantijgingen richting de Nederlandse veteranenorganisaties. Een nogal doorzichtige afleidingsmanoeuvre.
  Mr. Bauke Geersing, Coördinator Onafhankelijk Onderzoekgenootschap AURORE.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘geen wetenschappelijk onderzoek etc.’- Nog maar enkele maanden na een nazi bezetting 1945 werden alle gelden aangewend om met overmacht van lucht- zee- en landmacht de roep om vrijheid na eeuwen van bezetting in Indië te smoren. Met meer dan 200.000 Indonesische slachtoffers en ca.7000.000(verbrande kampongs/desa’s!) die huis en haard verloren werd de overdracht vooral onder druk van de VN/wereldforum in dec.1949 gerealiseerd. Een historische debacle die nu na 72 jaren nog nazindert. Nu zelfs ene coordinator onafhankelijk onderzoekgenoodschap Aurore(= godin van de dageraad) in het geweer roept om tot een wetenschappelijk onderzoek te komen. -Nu mr. Bauke; kom op; met uw wetenschappelijk(!) onderzoek!

   • kalemol zegt:

    U telt ook de Indonesiërs mee die slachtoffers werden van hun extremistische, misdadige mede-Indonesiërs? U kunt natuurlijk niet de mensen tellen die door toedoen van KNIL en KL in leven zijn gebleven. Dat is dan weer jammer. Maar in het huidige woke tijdsgewricht deugt u wel.

   • R.L.Mertens zegt:

    @Kalemol:’ die slachtoffers werden etc.’ – Alle slachtoffers die door toedoen van Nederland’s waanzin zijn gevallen! Ook die bersiap slachtoffers. Nederland lokte (!) bersiap uit!

   • baukegeersing zegt:

    Beste Mertens,
    Ik kijk uit naar de betrouwbare bronnen waarop u uw beweringen hebt gebaseerd. Daarna zal ik nader inhoudelijk reageren. Als u wilt kennis nemen van de resultaten van de werkzaamheden van AURORE, verwijs ik u naar http://www.dekolonisatie-nedindie.nl.

   • R.L. Mertens zegt:

    @baukegeersing; ‘betrouwbare bronnen etc.’- Het Atlantisch Handvest (voorloper VN); ‘Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht’! Nederland ondertekende het te Londen, dd. 24-9-1941! Het verloochende dit in de 7 dec.1942 HM rede; waarin het zelfbeschikkingsrecht niet eens werd genoemd! Dit tot grote teleurstelling van de enige Indonesische minister in dit Londen kabinet; Soejono. – Vandaar ook de Proklamasi op 17/8-1945! Van Nederland was niets meer te verwachten! – Het verloochende dit wederom(!) in het 1e gesprek met de Republiek Batavia 4/10-1945 tussen moh,Hatta en van der Plas (op aandringen van de Britten); geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok= bersiap!
    note; alles te lezen/controleren via Google/Wikipedia

 13. baukegeersing zegt:

  Mertens, dat dacht ik al. Vooringenomen gebral zonder behoorlijke inhoudelijke onderbouwing. Zoals u de plank geheel misslaat m.b.t. de proclamatie van 17 augustus 1945. Ernstig! Ik verwijs u naar http://www.dekolonisatie-nedindie.nl.

  • A. Olive zegt:

   “de proclamatie van 17 augustus 1945.”
   De proclamatie van 17 augustus 1945 was eigenlijk een declaratie en niet een proclamatie.
   Een proclamatie kan niet uitgeroepen worden als men nog niet zelfstandig is.
   Amerika bv. heeft een “Declaration of Independence”. Pas later toen Amerika al zelfstandig was kwam de “Proclamation of Emancipation.”

   • Bert Siap zegt:

    @A.Olive : Grappig op 31 december 2015 om 11:16 uur ,schreef u precies het zelfde maar dan op Indisch4ever .Een asli Indonesier Surya Atmadja schreef toe een repliek ook op 31 december maar dan op Java Post ! Surya geboren 1949 is intussen wijlen .Surya beslist geen kampong Indonesier maar erg belezen ,was het half om half met u eens .Hij schreef de situatie van Amerika t.o.v het Britse Rijk en die situatie in 1945 was totaal verschillend ! De rol van Kolonisator Nederland was eigenlijk al in maart 1942 uitgespeeld .Na 1942 werd Japan de nieuwe Kolonisator en die verleende de onafhankelijkheid aan die nieuwe Repoeblik ,dat was nog net voor de capitulatie van Japan .Jan Somers schreef toen : Nederland houdt officieel vast aan de datum 27 december 1949 en dat is hun goed recht .Indonesia houdt vast aan hun tanggal 17 augustus 1945 en dat is ook hun goed recht ! Nederlandse diplomaten lopen de deur plat bij die Indonesische ambassade op 17 augustus voor een gratis hapje en drankje en idem dito doen die Indonesiers dat bij Koningsdag .😎😊😁Volgens de Nederlandse versie ben ik ( geboren maart 1949 ) geboren nog net op Nederlands grondgebied ,volgens Indonesia was het toen al Indonesisch grondgebied .Welke versie is voor mij het meest sympathiek ? Toch wel die Indonesiche versie ! 280 miljoen Indonesiers houden vast aan 17 augustus 1945 en misschien 280 Indische Nederlanders houden vast aan 27 december 1949 .

   • A. Olive zegt:

    “Na 1942 werd Japan de nieuwe Kolonisator en die verleende de onafhankelijkheid aan de nieuwe Repoepliek.”
    Japan heeft nooit de onafhankelijkheid aan de Republiekijnen gegeven.
    Op 29 april 1945 kwam een investigating Commitee for Preparatory work for Indonesia (Wikipedia) maar Japan heeft nooit independence aan Indonesia gegeven. Sommigen geven dit als reden voor de Romusha fiasco van Soekarno.
    Vandaar het feit dat de Proklamatie eigenlijk een Declaratie is.
    Pak Siap ik mis pak Surya

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘voor ingenomen gebral etc.’- Voor ingenomen? Gewoon een analyse van ; oorzaak en gevolg! Historische feiten (!), die zijn beloop kregen met een … debacle als slot voor Nederland! En waarvoor terecht onze koning jl. zijn spijt heeft betuigd. – En u wil daar een wetenschappelijke onderzoek aan wijden? Om die arme/bedrogen drommels van veteranen 72 jaar na dato recht te doen? – Proklamasi 17/8 noemden Soekarno/Hatta het ; een formele uitspraak(!)over bepaalde rechten! Rechten, met verwijzing naar het door Nederland ondertekende Atlantisch Handvest; Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht. Het is Nederland, die chicaneerde met leugens; Indië bevrijden; orde en rust, een volk beschermen tegen oproerkraaiers, een Japans maaksel etc.l
   Over gebral gesproken

   • kalemol zegt:

    Het is nu makkelijk om te zeggen dat ‘het Indonesische volk’ achter Soekarno stond. Maar is dat ooit gemeten? Veel oudere Indonesiërs verwelkomden de NLers uit de kampen. Er wordt ook vaak gezegd: de Nederlanders hadden meteen met Soekarno moeten praten. Maar wilde Soekarno dat wel? En als hij dat had gewild en het was ook gebeurd, zou zijn achterban hem dan niet hebben vermoord? Met de kennis van nu is het makkelijk praten misschien, maar niemand had zicht op de situatie (Soekarno ook niet).

   • Bert Siap zegt:

    Ach Pak Olive ,die Jappen zullen wel officieel hun handen in onschuld hebben gewassen “” Wij hebben die onafhankelijkheid niet verleend !”” Zal wel maar wie zwijgt stemt toe ,ze hadden het al zo vaak beloofd ( Veel beloven weinig geven ,doet een gek in vreugde leven !) Er schenen ook nogal wat Jappen aan Indonesische kant te hebben gevochten .Maar ja moet je ruim zien ,aan Nederlandse kant vochten ook ex SS soldaten ( er vochten + 20.000 Nederlanders voor die Duitsers ) Ja Pak Surya was een aardige kerel ,hij komt wel van de Pribumi klasse ,zeg maar hogere Indonesische klasse ..Zijn hele familie vocht tegen die Nederlanders .

   • A. Olive zegt:

    “Zijn hele famillie vocht tegen die Nederlanders.”
    Ja en dan mogen wij ons afvragen waarom hij liever elk jaar naar Indonesia met vacantie ging in plaats van met vacantie naar Holland vanuit Indonesia.
    Ik neem het hem echter niet kwaalijk dat hij liever in Holland woonde.

   • baukegeersing zegt:

    Mertens louter propaganda wat u opschrijft. Het past binnen de vrijheid van meningsuiting.
    Het is onhistorische kletskoek, wat u verkoopt. Het is geen geschiedschrijving en het is onjuist. Kijk nu eens op http://www.dekolonisatie-nedindie.nl .

   • R.L. Mertens zegt:

    @baukegeersing; ‘onhistorisch kletskoek etc.’- Oh ja? Bewijs het …’wetenschappelijk’!

   • R.L. Mertens zegt:

    @kalemol; ‘met de kennis nu etc.’- Inderdaad, toen had ons beleid helemaal geen kennis of …wilde men helemaal niet Indië prijs geven! Al vanaf ondertekening van dit Handvest verzocht Roosevelt/ USA de ondertekende landen hun koloniën in kennis te stellen van dit besluit. Nederland talmde tot de 7 dec.1942 HM rede ( 1 1/2 jaar later) waarin met geen woord over het zelfbeschikkingsrecht werd gerept! Vandaar dat daarna de VN/USA Nederland indertijd dwong die ‘politionele oorlog’ te beëindigen en tot overdracht te gaan!
    – Op 27 dec.1949 werd onder gefluit en gejoel van duizenden Indonesiërs de driekleur gestreken! En Bung keek glimlachend toe….! – Aan boord van ons vertrek dec.1949 uit Priok stammelde mijn vader; ‘verrek, wij zijn er uit getrapt….’

 14. Bert Siap zegt:

  Tja ene Mark Rutte is nu premier van Nederland ,staat “” Het Nederlandse Volk “” achter hem ? Zou mijn hand er niet voor in het vuur willen steken ! Zijn populariteit schijnt heden te dage op het nulpunt te staan ,toch blijft hij premier ,misschien bij gebrek aan beter ? Zal ook wel zo zijn geweest bij Bung Karno . Soekarno was charismatisch ,sprak vele talen en was een fervente vrouwenjager .De rest van die Indonesische leiders konden niet echt bij hem in de schaduw staan .Bung Karno vermoorden ? daar zou geen enkele tegenstander van Soekarno zijn vingers aan branden ,Bung was immens populair ! Daarom noemde het volk hem ook Bung en die stugge ,stijve generaal Soeharto Pak ( meneer ) Soekarno wilde eigenlijk nog niet de onafhankelijkheid uitroepen ,volgens hem te vroeg maar hij en Hatta werden door die pemoeda,s gedwongen ! Ik geloof wel dat . inderdaad niemand enig zicht op de situatie had maar dat hadden ze in dat net bevrijde Nederland ook niet .Trouwens het was zo pal na de nederlaag van de AS-mogendheden een grote totale chaos op onze aardbol ..Er verschenen 2 grote nieuwe Supermachten en die ene Superpower ,De U.S.A wilde zo snel mogelijk van dat kolonialisme af ,ook iets wat niet zo snel was doorgedrongen bij die brave politici van Nederland .

 15. Bert Siap zegt:

  Ratu Wilhelmina pernah mengobrol ringan dengan Presiden Roosevelt .Setelah itu Presiden Roosevelt berkata “” Oh sayang ,dia pikir dia bisa mempertahankan koloninya ! 🤣😂 Koningin Wilhelmina had eens een klein gesprekje met President Roosevelt na afloop zei President Roosevelt “” Oh die arme schat ,ze denkt dat zij haar kolonien mag houden !”” Hield Wilhelmina zo veel van die kolonie in Azie ? Welnee ,ze hield wel van die uang die die aardolie velden op Sumatra en Borneo opbrachten voor de Koninklijke Olie ,zij had koffers vol met aandelen .Die koffers met aandelen had zij wel mooi meegenomen naar Engeland .Ze zei nog tegen haar escorte “” Daar zit het kapitaal van de Oranjes !””

 16. baukegeersing zegt:

  Wat het toch Mertens dat u voortdurend feitelijke onjuistheden en propaganda verkoopt? Het lijkt op het CPN-verhaal van destijds. Interessante verdraaiing van de geschiedenis volgens Russische stijl.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘lijkt op het CPN verhaal etc.’- Nog steeds bang voor De Waarheid?

  • Pierre de la Croix zegt:

   baukegeersing zegt 24 juni 2022 om 10:14 pm: “Interessante verdraaiing van de geschiedenis volgens Russische stijl”.

   Russische stijl? Dat lijkt mij te hoog gegrepen. Het is gewoon weer het idiote gedraai van een door Belandahaat verwarde man die voor geen enkele rede vatbaar is.

   • baukegeersing zegt:

    Ik denk dat u gelijk hebt. Belandahaat is de ‘motor’ van Mertens uitlatingen. Ik heb nog geen enkele keer kunnen lezen dat hij serieus en met respect ingaat op hetgeen een ander te berde brengt. Nu weer die onzinnigheid over angst voor De Waarheid. Zonder in te gaan op hetgeen ik hem schreef.

   • Pierre de la Croix zegt:

    baukegeersing zegt 26 juni 2022 om 10:08 pm: “Ik denk dat u gelijk hebt”.

    Mijn dag is weer goed, meneer Geersing. Dat zegt niet iedereen tegen mij. Dank u wel.

    Ik denk dat de heer ing. R.L. Mertens zichzelf devalueert door zijn puberaal gedrag. Moet hij weten. Erger is dat hij daarmee de agressie opwekt van andere bezoekers van deze eerbiedwaardige site en er zo ook de sfeer verpest. Actie lokt immers reactie uit …..

 17. R.L. Mertens zegt:

  @baukegeersing; ‘serieus en met respect etc.’- U zou toch ook ‘wetenschappelijk en inhoudsvol’ reageren. Wat heeft u tot nog toe ‘ter berde gebracht’? – Dan aantijgingen; belanda haat, onzinnigheid; Russische stijl etc. En dat praat over ‘serieus en met respect …’
  Mijn controleerbare feiten zijn; Verloochening van het zelfbeschikkingsrecht; geen merdeka, provocaties; waardoor bersiap ontstond! – Nederland lokte bersiap uit!

 18. baukegeersing zegt:

  Mertens wat u beweert over de oorzaak van de Bersiap is onhistorische kletskoek. Leest u Bussemaker, Cribb en Frederick er eerst eens op na. Door te beweren dat Nederland de Bersiap heeft uitgelokt, geeft u glashelder aan dat u de feiten en de historische context niet kent, noch respecteert. Verdiept u zich ook eens in de Japanse periode en lees het boek van Benedict Jansen, De andere bezetting, 2021. Beweren dat Nederland de Bersiap uitlokte is ontluisterend en beledigend voor de slachtoffers ervan.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘onhistorisch kletskoek etc.’- Deze feiten staan historisch vast! De weigering(!) van het zelfbeschikkingsrecht te Batavia 4/10-’45, gesprek vd.Plas-moh.Hatta ( Chronologisch Documentatie Overzicht door mr.JA.Mommersteeg; Keesing Historisch Archief 1947) deed Soekarno dd.5/10-’45 een voedsel boycot afkondigen! En boenoeh belanda/dood aan de Hollanders werd de strijdkreet. Al in de Japanse periode (die ik ook meegemaakt heb!) was er een anti stemming. Wij, buiten de kampen, werden welleswaar als vijand beschouwd, doch links gelaten. De razende woede die toen ontstond is terug te brengen naar de vooroorlogse tijd van; vernederingen; verboden voor honden en inlanders, door PID( Politike Inlichtingen Dienst) veroorzaakt jacht op nationalisten; propvolle gevangenissen en het concentratie kamp(!) Boven Digoel/Nw.Guinea waar nationalisten in een malariagebied opgesloten, vanzelf(!) bezweken. Nederland provoceerde; een Japans maaksel, Soekarno de collaborateur etc. en verwachtte/hoopte( zoals in Soerabaja) dat de Britten deze furie zouden neerslaan. En dan ‘verongelijkt’ het over bersiap hebben? Wat een gotspe!

  • Pierre de la Croix zegt:

   R.L. Mertens zegt 28 juni 2022 om 11:13 pm: “Al in de Japanse periode (die ik ook meegemaakt heb!) was er een anti stemming”.

   Ik heb me maar niet verdiept in de polemiek over de waarheid en niets dan de waarheid tussen de heren Geersing en Mertens. Aangezien ik de heer Mertens al langer dan vandaag via zijn schrijfsels ken, heb ik de neiging de heer Geersing te geloven.

   Typerend voor de heer Mertens vind ik wel het zinnetje: “Al in de Japanse periode (die ik ook meegemaakt heb!) was er een anti stemming”. “Die ik ook heb meegemaakt!”, mét uitroepteken, om de heer Geersing en andere lezers dat feit nog maar eens goed in te peperen!

   Jawel, hij was er al, maar de tjelana monjèt (hansop) nauwelijks ontgroeid. Nochtans lijkt de heer Mertens de suggestie te willen wekken dat hij die “anti stemming” toen zelf in de volle diepte van de intentie had gevoeld en de draagwijdte ervan als een volwassene ten volle had begrepen.

   Whom do you think you are kidding, Mr. Mertens?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix:’een anti stemming etc.’ – Als je uiterlijk niet zo opviel in die maatschappij, dan je inderdaad ook niet zo veel te duchten!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 1 juli 2022 om 11:04 am: “@PierredelaCroix:’een anti stemming etc.’ – Als je uiterlijk niet zo opviel …… “.

    Ik snap die hele zin niet. Wat bedoelt de heer Mertens er mee?

 19. baukegeersing zegt:

  Mertens het is steeds hetzelfde liedje. Ik noem feiten en bronnen, u gaat daar niet op in en komt met uw eigen schrijfsels. Als u zich in uw eigen ‘waarheid’ gelukkig voelt, het zij zo. Waarom beschrijft u onze vaderlandse geschiedenis uitsluitend in zo zwart mogelijke termen en beoordeelt u die naar de inzichten van nu? De vrijheid van meningsuiting maakt dat mogelijk. Met integere, evenwichtige, wetenschappelijke historiografie heeft het niets te maken. Vooral uw formulering…’nog maar eens goed in te peperen.’ maakt duidelijk hoe u bezig bent. Gelijk hebberigheid, eenzijdigheid en niet open staan voor andere feiten en de historische context. .Ik wens u veel succes en als u er enig geluk in schept, ligt daar de waarde. van uw schrijfsels.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing: ‘ feiten en bronnen etc.’ : Welke ?? U verwijst(!) naar auteurs, hun studie ‘s etc. Kom met uw (inhoudelijk) commentaren op door mij genoemde feiten(!): de verloochening door Ned. van het Atlantisch Handvest 1941! En daardoor gevolgen: uitlokken van bersiap!

 20. baukegeersing zegt:

  Het door uw beweerde standpunt van de Nederlandse regering m.b.t. het Atlantisch Handvest 1941 als oorzaak van de Bersiap. Ik zou erop gaan promoveren Mertens. Ik kijk er naar uit!

  • Bert Siap zegt:

   Mertens overwoog na die hetze tegen hem ,asiel aan te vragen bij de Republik Indonesia maar die zullen dat wel weigeren en hem vanwege zijn Belgische achternaam verwijzen naar de Belgische ambassade .😂😜🤣

   • Pierre de la Croix zegt:

    Bert Siap zegt 2 juli 2022 om 11:11 pm: “Mertens overwoog na die hetze tegen hem ,asiel aan te vragen bij de Republik Indonesia maar die zullen dat wel weigeren …..”.

    Ach heer Siap, waarom zou de Republiek aller Indonesiërs een sympathisant door dik en dun als de heer ing. R.L. Mertens een permanente verblijfsvergunning weigeren? Alles wijst er op dat de heer Mertens er niet aan denkt zijn heil te zoeken bij zijn vrienden en liever tussen de Belanda2 Boesoek verkeert, met uitzondering van de 17de augustus, wanneer hij zich ongetwijfeld zal melden op de Indonesische ambassade voor gratis lemper en ondé-ondé.

    Is het een vorm van masochistische zelfkastijding of iets anders dat hem ervan weerhoudt het land van verderfelijke kolonialisten te verlaten in ruil voor een domicilie in Indonesia Merdeka? Of weet de heer Mertens donders goed dat hij beter af is onder die Belanda2 Boesoek dan onder zijn vrienden in de Gordel van Smaragd?

    Het zier er naar uit dat de heer Mertens het geheim zijner raadselachtige keuze niet zal prijsgeven en ons aldus ruimte geeft tot wilde speculatie. De karmische wet van oorzaak en gevolg wederom aan het werk ……..

   • R.L. Mertens zegt:

    @BertSiap;’Belgische achternaam etc.’- Het zijn de Belgen, die de ‘Olanders’ een spiegel voorhouden; David Reybrouck; ‘verbijsterend hoe weinig historisch besef er veel Nederlanders is’. David bedoelt mi. het verdonkeremanen van feiten! Indonesië heeft een dure tol(!) moeten betalen voor zijn merdeka! En Nederland speelde de vermoorde onschuld! Om over die ‘koloniale nazaten’ maar te zwijgen!

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘masochistische zelfkastijding etc.’- Vanwege mijn zienswijze op het (mijn) Indië verleden? Ik denk eerder dat u daaraan lijdt; nu het groot onderzoek is afgerond. Met een ‘moordend resultaat’ van ons toenmalig beleid

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 5 juli 2022 om 9:39 pm: “@PierredelaCroix; ‘masochistische zelfkastijding etc.’- Vanwege mijn zienswijze op het (mijn) Indië verleden?”

    Neen meneer Mertens, bent u écht dom óf pienter boesoek, omdat u bewust om des pudels kern heen draait?

    Als u zichzelf niet dom vindt, probeert u mijn posting van 3 dezer 1100 pm, 3de alinea, nog eens begrijpend te lezen. Een paar keer desnoods. Wellicht zult u dan begrijpen dat mijn vermoeden van uw diepe neiging tot masochisme en zelfkastijding niet is ingegeven door uw zienswijze op uw/het Indië verleden, maar door het feit dat u er nog steeds voor kiest te blijven wonen in het land van de Belanda Boesoek, te midden van de door u blijkbaar zo gehate Nederlanders. Iedere stap buiten uw deur brengt u tussen die Belanda Boesoek. Dat moet voor u een kwelling zijn, maar kennelijk peurt u daaruit een orgasmisch genoegen.

    Daar gaat het om, meneer Mertens. Kankeren en klagen op de Nederlanders en intussen in hun land blijven wonen. Dat maakt uw praatjes ongeloofwaardig en u zelf belachelijk.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix:’ om des poedels kern etc’ – Dus kritiek hebben op overheidsbeleid van voorheen is opkrassen? – Onze huidige regering, ja zelfs de koning heeft onomwonden excuses aangeboden voor die periode. – Wordt het niet tijd dat u eens bij zelf nagaat of tropenkolder nog steeds geldt?

  • Pierre de la Croix zegt:

   baukegeersing zegt 2 juli 2022 om 10:29 pm: “Het door uw beweerde standpunt van de Nederlandse regering m.b.t. het Atlantisch Handvest 1941 als oorzaak van de Bersiap. Ik zou erop gaan promoveren Mertens”.

   Hora est.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘standpunt Nederlandse regering etc.’- Wat valt er te promoveren? De ondertekening van het Atlantisch Handvest 24/9-1941; ‘elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht’, staat vast! De verloochening(!) idem Batavia 4/10-1945, gesprek vd.Plas- moh.Hatta; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka. Onze vaderlandse historicus dr.L.de Jong vermelde het reeds in zijn Koninkrijk in de 2e Wereldoorlog 1988(!) dl.12/2e helft. Van Mook werd door den Haag verboden het woord zelfbeschikkingsrecht te benoemen!
   – Opvallend is het dat geen van huidige historici/ Indië kenners dit Handvest nb. de kern(!) van het conflict benoemt/aanhaalt!

  • Pierre de la Croix zegt:

   R.L. Mertens zegt 6 juli 2022 om 10:41 am: “@PierredelaCroix:’ om des poedels kern etc’ – Dus kritiek hebben op overheidsbeleid van voorheen is opkrassen?”

   Met de voortdurende obsessieve kritiek die u op Nederlands overheidsbeleid van voorheen hebt, zou u inderdaad beter kunnen opkrassen , tot heil van u zelf en uw omgeving.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix: ‘ tot heil en zegen etc’ – Voor/van al dat ‘ koloniale gewroet’ is mij door het verleden opgedragen hier te blijven! Tot betere tijden!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 7 juli 2022 om 1:46 pm: “@PierredelaCroix: ‘ tot heil en zegen etc’ – Voor/van al dat ‘ koloniale gewroet’ is mij door het verleden opgedragen hier te blijven!”

    Tsjonge-jonge, meneer Mertens! Nog even en u gaat vertellen dat er bij uw geboorte een heldere ster aan de hemel verscheen en een koor van engelen uw komst op aarde verkondigde om deze zegenrijke opdracht te vervullen.

 21. baukegeersing zegt:

  Het is niet opvallend dat u persisteert in het debiteren van feitelijke onjuistheden. Mythes zijn zeer hardnekkig, zeker als die marxistisch zijn ‘gefundeerd’.. Causa finita!

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘feitelijke onjuistheden, mythes etc.’- Benoem ze; en waarom?
   Marxistisch gefundeerd; hoe, waarom?
   -U als advocaat zorg toch ook voor bewijsmateriaal? Dan plots ; causa finita te roepen?

   • Pierre de la Croix zegt:

    De pot verwijt de ketel …..

    Toegegeven, bij de heer ing. R.L. Mertens is het boter aan de galg gesmeerd oftewel “pertjoema”, maar toch jammer dat de heer Bauke Geersing met zijn “causa finita” kennelijk afziet van een lesje onderbouwd argumenteren.

   • baukegeersing zegt:

    Mertens lees het boek van prof. dr. Karel van het Reve, Het geloof der kameraden.. Goed voor uw zelfkennis. Uw type komt er voortdurend in voor!

   • R.L. Mertens zegt:

    @baukegeersing; ‘geloof der kameraden etc.’- Wat heeft dit met mijn stelling te maken; Nederland lokte bersiap uit.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix; ‘ boter aan de galg etc’ – Kom van het kruis af en spuit uw kennis! In plaats van anderen boter om de mond te smeren!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 7 juli 2022 om 1:54 pm: “@PierredelaCroix; ‘ boter aan de galg etc’ – Kom van het kruis af en spuit uw kennis!”

    Warrige, wellicht grappig bedoelde, beeldspraak die iets met mijn naam van doen moet hebben en als ik van u toch al mijn kennis mag verspreiden, dan heet dat niet “kennis spuiten” maar “kennis spuien”, dus zonder “t”.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PieredelaCroix;’spuien etc.’- Goed opgemerkt; nou die kennis nog…!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 7 juli 2022 om 8:42 pm: “Goed opgemerkt; nou die kennis nog…!”

    Ach meneer Mertens, in tegenstelling tot u loop ik niet te koop met mijn kennis. Zeker niet, als mijn kennis zich als de uwe zou beperken tot één thema. Ik zou er anderen niet mee willen vervelen.

   • Rob Alberts zegt:

    In zijn algemeenheid komen de meeste reacties op deze blogpost mij nogal vijandig over.
    Terwijl de inhoud van deze blogpost toch meer verdient.

    Vredelievende groet,

   • Rob Alberts zegt 8 juli 2022 om 9:16 am: “In zijn algemeenheid komen de meeste reacties op deze blogpost mij nogal vijandig over. Terwijl de inhoud van deze blogpost toch meer verdient”.

    Tja meneer Alberts, ik had ook liever gezien dat deze “blogpost” is als een gezellige virtuele huiskamer waar de bezoekers over de aangedragen onderwerpen van gedachten wisselen zonder een missionaire drang om een bepaalde mening, c.q. boodschap, aan anderen op te dringen.

    Helaas heeft een enkeling dat niet goed begrepen en blijft doordrammen op het eigen favoriete thema, daarmee de indruk wekkend dat hij vindt dat de andere bezoekers van de huiskamer domoren zijn, die constant bij de les, ZIJN les, gehouden moeten worden. Dat van arrogantie, betweterigheid en bekrompenheid druipend gedrag wekt bij anderen irritatie en van irritatie komt agressie en van agressie een onwenselijke rot sfeer op dit blog dat inderdaad een beter lot verdient.

    Het euvel kan natuurlijk op simpele manier uit de wereld worden geholpen. Wellicht dat u als vredelievend mens te dien aanzien suggesties kunt doen bij de beheerder van de huiskamer, c.q. de webmaster, die effect zullen sorteren.

    Geen woorden dus, maar daden. Zoals u schrijft verdient deze “blogpost” inderdaad meer.

 22. Bert Siap zegt:

  Ja verf kun je spuiten ,slagroom ook ,Heroine ook ,je kunt ook al iemand nat spuiten en je kunt of niet een spuitje halen vanwege Covid 19 of zo maar KENNIS kun je alleen spuien ! 1-0 voor Semarang Boys dus ! 😂🤣😎

 23. baukegeersing zegt:

  Mertens u hebt nu wel het grootste dieptepunt bereikt door te beweren dat Nederland de Bersiap heeft uitgelokt. Daarvoor bestaat in gewoon Nederlands het woord ‘raaskallen’..
  Als een dappere Don Quichot veegt u met één groots gebaar alle wetenschappelijke studies, die het tegendeel laten zien van wat u beweert, in de prullenbak. U lijkt op de man die zichzelf in de spiegel aanschouwt, en zichzelf er niet vindt uitzien. Hij pakt de spiegel, gooit die op de grond en roept: ‘Zo, dat probleem heb ik ook weer opgelost!”. U kent ongetwijfeld de geschiedenis van de echoput. Dat ding bestaat nog steeds in Nederland. .Als je daar iets hard inroept krijg je het versterkt terug. Koning Lodewijk Napoleon zal verheugd zijn dat er zelfs in 2022 in Nederland nog iemand woont die de echoput zo adoreert dat hij via Java Post steeds er blijk van geeft graag onzinnigheden versterkt terug te horen. Neem eens een welgemeend advies aan Mertens. Lees dat boek dat ik u aanraadde. Vlucht niets steeds in vragen stellen en onzinnigheden uitkramen. Nederland is een redelijk ontwikkeld land. Er is ook hulp voor u voorhanden.

  • Bert Siap zegt:

   @Bauke Geersing zegt aan Mertens “” Er is ook hulp voor u voorhanden !”” Nou dat meen ik toch in alle bescheidenheid ernstig te betwijfelen ! Natuurlijk goed bedoeld van Dhr Geersing maar sommige mensen zijn niet meer te helpen ! Die staan op met hun mantraatje “” Belanda Boesoek !”Belanda Boesoek !”” .en gaan,s,avonds naar bed en dreunen dan weer 2x “”Belanda Boesoek !”” op .Soms zelf 3 x voor het slapen maar dan heeft die persoon een pajit muda teveel op .🤣😂😜

   • R.L. Mertens zegt:

    @BertSiap; ‘belanda boesoek etc.’- Dat riepen toen de Indonesiërs. En mi. terecht! Zelfs sommige nazaten/volgers zijn nog steeds boesoek!

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘diepte punt bereikt etc.’- U zou toch als wetenschapper inhoudelijk reageren op mijn stelling; Nederland lokte de bersiap uit? Dan persoonlijke aantijgingen te uiten?

 24. R.L. Mertens zegt:

  @BertSiap; ‘belanda boesoek etc.’- Dat riepen toen de Indonesiërs. En mi. terecht! Zelfs sommige nazaten/volgers zijn nog steeds boesoek!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja meneer Mertens, mocht de heer Siap zo tolol zijn en het belang van uw boodschap van 1138 uur pm, ondanks de uitroeptekens, niet hebben begrepen of niet hebben willen begrijpen, dan voor alle zekerheid een minuutje later toch maar een herhalinkje tegen aan gegooid.

   Nu maar lekker tidoeren dan. Morgen weer een dag om fris en fruitig verder te drammen op uw favoriete thema: Belanda Boesoek!

   Al een uitnodiging gehad voor de viering van 15 augustus op de Indonesische ambassade?

   • A. Olive zegt:

    “Al een uitnodging gehad voor de viering van 15 augustus op de Indonesische ambasade?”
    Als niet op 15 augustus dan toch wel voor een uitnodiging naar Brussels op 16 december.
    Manneke pis heeft alle zeikerds uitgenodigd op zijn verjaardag om de kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit te blussen.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Doeh Pak Olive, met al die data heb je mij wakker gemaakt. Het grote gebeuren voor de heer ing. R.L. Mertens vindt natuurlijk niet plaats op 15 augustus, maar op 17 augustus, Hari Proklamasi. Gratis lemper, ondé-ondé en nasi goedek voor genodigden.

    Op 15 augustus gaan alle reactionaire (neo)kolonialisten naar het Indisch Monument in Den Haag om te herdenken dat op die dag in 1945 WO II in Azië was afgelopen maar voor velen in NOI de ellende nog niet was afgelopen. Ik zal dan thuis de bendeira hijsen en in stilte bij al diegenen zijn, aan wie ik mijn leven heb te danken, dus ook bij die veteranen die vrijwillig of verplicht orde op zaken kwamen stellen in de Indische archipel.

    Wist overigens niet dat Mas Kentjing, de Brusselse wildplasser, op 16 dec jarig is. In welk jaar geboren?

   • R.L. Mertens zegt:

    @AOlive/PierredelaCroix; ’17 aug.1945 etc.’- Als ik het Indonesia Raya aanhoor; …tanah tumpah darahku.. dan voel ik mij aangesproken; want ook ik ben daar geboren! En dan is deze datum; historisch gerechtigd! Helaas miskent door Nederland; met alle gevolgen van dien.- Onlangs bezocht ik Soerabaja, de stad van mijn jeugd. En logeerde uiteraard in hotel Modjopahit het vm. Oranje hotel. Bolwerk van het kolonialisme en nog steeds in dezelfde staat; balzaal(!), tennisveld, zwembad, fitnes ruimte, ruime kamers met goudkleurige(!) hang/sluitwerk, sanitair kranen etc. Zag de schilderij in de hal; hoe onze driekleur op 19 sept.1945 door woedende pemoeda’s tot rood/wit werd verscheurd. En in mijn woonplaats Ambarawa toen de aloon aloon bevolkt werd met een opgewonden menigte; zo begon bersiap! – Soerabaja; nu een stad met skyscrapers, enorme malls bezocht door alle lagen(!) van de bevolking. Een duidelijke economische groei! ‘Indonesia madjoe!’ En terecht!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 11 juli 2022 om 9:39 pm: “@AOlive/PierredelaCroix; ’17 aug.1945 etc.’- Als ik het Indonesia Raya aanhoor; …tanah tumpah darahku……. Een duidelijke economische groei! ‘Indonesia madjoe!’ En terecht!”

    Wees dus consequent meneer Mertens. Blijf niet hangen tussen die door u verfoeide Belanda Boesoek. Pak uw koffers en reis af naar uw Utopia, voor goed. Win – Win. U gelukkig bij de Indonesiërs, de Indonesiërs gelukkig met u en achterblijvers als ik dol gelukkig zonder u.

 25. Bert Siap zegt:

  Nah kami ingin membuka Crowdfunding untuk one way tour ke Indonesia dengan jalan kaki (!) 🤣😂😜

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierefelaCroix/BertSiap: ‘ dol gelukkig etc. ‘ – Indonesië is verschoond(!) van kolonialen. Die zijn nl. hier. Althans de restanten!

   • Bert Siap zegt:

    Over die “” Heil Staat Indonesia “” gesproken het is inderdaad een “”Heil staat ! “” maar voor wie ? Twee % beheerst 80 % van die Indonesische economie van die 10 superrijken in Indonesia zijn er 8 van een bepaalde etnische minderheid .Economische Steun van de Staat voor sociaal zwakkeren is 18.75 euro voor een moeder met kind per maand ! In Nederland is dat 1090 euro + kinderbijslag +allerlei vele extraatjes : Gratis O.V ,Gratis Stadspas ,,Gratis computer en laatst kregen mensen aan de onderkant van de maatschappij 800 euro zogeheten Energie toeslag .Erkende vluchtelingen worden financieel geholpen .Nederland was in de jaren 50 niet erg sociaal op vele gebieden ! Maar is dat nu WEL !! In die “”Heil Staat “” Indonesia wordt een sociaal zwakkere alleen maar naar onderen getrapt en het liefst in de kali geschopt ! Corruptie tiert er welig ,nog erger dan in het Soeharto tijdperk .De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer .Waarom zouden er toch zoveel illegale Indonesiers in Nederland zijn ? Dankzij het door hun verdiende geld in Nederland steunen zij hun familie in Indonesia .Politie en Justitie legt die illegalen geen haarbreed in de weg ,Want zij zijn niet crimineel en verdienen zelf hun geld .Hoe vinden die illegalen dan onderdak ? Nou ze worden geholpen door Indische Nederlanders .Zou Mertens ook goedkoop een kamertje verhuren aan illegale Indonesiers ? Of ze werk aanbieden ? Een illegaal verdient + 12 euro netto per uur niet veel misschien maar voor hun wel ! Als een Indonesiche illegaal aan mijn deur klopt gaat mijn deur open en zal ik hem helpen per slot van rekening hebben wij de zelfde achtergrond /bloed.

   • R.L. Mertens zegt:

    @BertSiap: ‘ heilstaat etc’ – Indonesië bestaat pas 72 jaar! Toen we in 1950 vertrokken was ca 6% van de 70 milj. inwoners alphabeet! Het gros(!) leefde in kampongs: geen elektriciteit, waterleiding, riolering etc. – Een volk dat 3 eeuwen(!) in ontwikkeling is stop gezet!
    En nu; een ‘ economische tijger in ZO Azië!
    – Corruptie: hier geen corruptie? Zie Uber! Hier hebben we een ‘beschaafde (achter kamer)corruptie’

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 12 juli 2022 om 10:59 am: “@BertSiap: ‘ heilstaat etc’ – Indonesië bestaat pas 72 jaar! Toen we in 1950 vertrokken was ca 6% van de 70 milj. inwoners alphabeet!”

    Reden te meer meneer Mertens, om voorgoed naar Indonesia te vertrekken om de 72-jaar jonge republiek ter plekke te helpen zich te verheffen tot heilstaat aller Indonesiërs, ook voor de miljoenen allerarmsten en aldus de schade helpen herstellen die de door u zo gehate Belanda Boesoek in 300 jaar (volgens uw – bedrieglijke – tijdrekening) heeft aangericht. Met uw kennis van land en volk, uw visionaire blik, uw obsessieve dadendrang, alsmede uw kennis en kunde, zult u zeker slagen in uw missie.

    Uw voordeel: Weg uit het land van de gehate Belanda Boesoek om te verkeren onder vrienden, diep gevoel van bevrediging bij het verrichten van goede werken voor een eeuwenlang getormenteerd volk en last but not least, kans om in de nadagen van uw leven te worden uitgeroepen tot Pahlawan Indonesia. Wellicht zit er zelfs een standbeeldje voor u in.

    Vele mensen tobben met de vraag wat de zin is van hun leven. U meneer Mertens, krijgt die zin op uw oude dag zo maar in de schoot geworpen! Grijp de kans. Ik wuif u graag uit op Schiphol.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Dhr Mertens leest mijn gedachten, want ik dacht ook aan het Pemoeda congres in 1928, waar de kiem werd gelegd van de Eenheidsstaat Indonesie..Bij het Pemoeda congres in oktober 1928 waren aanwezig Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Indonesische jeugd, Jong Celebes, Jong Ambon, Katholiek Jongelingen Bond, Betawi jeugd , Sekar Rukun en andere organisaties.

    Let wel Jong Ambon was vertegenwoordigd, van een afscheidingsbeweging als de RMS, de Zuid-Molukken kon helemaal geen sprake zijn, zo’n (deel)republiek gebaseerd op het christelijk geloof was tegen de principes van de Indonesiers. Datzelfde mag gezegd worden van hey katholieke Timor. . Over Papoea Nieuw-Guinea laat ik me maar niet uit.

    Dat er dan aan indonesie van na 1949 de strenge democratische eis wordt gesteld over het besluit van Soekarno en de zijnen om de afgesproken “serikat” staatsvorm binnen 6 maanden na de souvereiniteitsoverdracht om te zetten in een centraal van uit Jakarta bestuurde republiek grenst toch aan ongelofelijke arrogantie van post-kolonialen. We hebben het toch over zelfbeschikkingsrecht. Kolonialen zijn wel de laatsten om een oordeel te vellen over Indonesië van na 1949.

   • Pierre de la Croix zegt:

    vandenbroek@libero.it 1953 zegt 19 juli 2022 om 12:12 am: ” Kolonialen zijn wel de laatsten om een oordeel te vellen over Indonesië van na 1949″.

    Waarom zo aanmatigend, meneer Van den Broek? Ook kolonialen durven om zich heen te kijken, staan open voor nieuwe ontwikkelingen en komen tot frisse inzichten, wat van sommige “regulars” op de Indische sites JP en I4E niet kan worden gezegd.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Aanmatigend? …. Als elke gerechtvaardigde kritiek op het deprimerend Nederlands koloniaal beleid wordt afgedaan als Belanda Boesoek en de persoon in kwestie een enkele reis naar Indonesie toegewenst wordt , is dat toch iemand monddood verklaren. Datzelfde werd vroeger in het fascistisch Nederlands.Indie ook gedaan, Nederlanders werden vriendelijk verzocht verplicht vrijwillig terug te keren naar het vaderland en de Inlanders kregen een enkele reis Boven-Digoel of een andere buitenplaats cadeau.

    Dezelfde fascistische of rechts-extremistische taal mag nu hier gespuid worden en dat wordt dan afgedaan als “open voor nieuwe ontwikkelingen en komen tot frisse inzichten”. Volgens mijn bescheiden mening herhaalt de Geschiedenis zich, voor een goede verstaander:
    l’historie se rèpète, la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce ,

   • Pierre de la Croix zegt:

    vandenbroek@libero.it 1953 zegt 19 juli 2022 om 3:33 pm: “Aanmatigend? …. Als elke gerechtvaardigde kritiek op het deprimerend Nederlands koloniaal beleid wordt afgedaan als Belanda Boesoek en de persoon in kwestie een enkele reis naar Indonesie toegewenst wordt , is dat toch iemand monddood verklaren. Datzelfde werd vroeger in het fascistisch Nederlands.Indie ook gedaan, Nederlanders werden vriendelijk verzocht verplicht vrijwillig terug te keren naar het vaderland en de Inlanders kregen een enkele reis Boven-Digoel of een andere buitenplaats cadeau”.

    Ik geloof toch dat u als geleerd man niet goed begrepen hebt waar het in mijn door u gewraakte postings écht om gaat, meneer Van den Broek. Ik verwijt “de persoon in kwestie” al jaren dat hij eens een keertje moet ophouden het zelfde liedje te zingen nadat hij zijn punt al lang heeft gemaakt. Voortdurend tamboereren op het zelfde thema, bovendien door blinde haat op een bevolkingsgroep gevoed is in iedere beschaafde, wel gemanierde kring “not done”, dus ook niet of juist niet, op een “Indisch gerelateerde” website als JP.

    Als “de persoon in kwestie” dan ook nog blijk geeft van inconsequent doen en denken, niet leeft naar zijn uitspraken en laf vlucht in allerlei omtrekkende bewegingen wanneer vragen hem niet goed uitkomen, dan mag deze “persoon in kwestie” wat mij betreft rustig worden aangepakt. Hij zou ook zijn geconfronteerd met zijn gedram in reëel gezelschap, onder familie (“daar heb je hem weer”), onder vrienden (als hij die nog heeft), binnen zijn werkkring. Kortom, in het werkelijke leven zou “de persoon in kwestie” al lang zijn uitgekotst door zijn eentonige, verwrongen kijk op de wereld.

    Kennelijk met groot dédain en minimaal respect voor mensen in zijn virtuele omgeving, i.e. de Indische sites JP en I4E, blijft hij onverdroten zijn mantraatje uitdragen, te pas en te onpas. Onder een ander gesternte zou “de persoon in kwestie” het met zijn mentaliteit kunnen hebben gebracht tot absoluut heerser, van wie het kenmerk is dat zo’n persoon geen tegenspraak duldt. Welnu, ik houd niet van absolute heersers, ook niet van personen die het gelukkig niet zijn geworden maar het DNA van absolute heersers in zich dragen, dus ook niet van “de persoon in kwestie”. Ik vind dat absolute heersers en zij die zich in alles als zodanig manifesteren zoals “de persoon in kwestie” bestreden moeten worden. Ik doe dat met de mij beschikbare middelen op deze site, het woord, zo lang de webmaster het gedoogt.

    U schrijft verder, kennelijk doelend op mijn niet aflatende kritiek op de stuitende uitingen van “de persoon in kwestie”: “Dezelfde fascistische of rechts-extremistische taal mag nu hier gespuid worden en dat wordt dan afgedaan als “open voor nieuwe ontwikkelingen en komen tot frisse inzichten”.

    Tja …. over aanmatigend gesproken. Ik zou mij dus volgens u bedienen van “fascistische of rechts-extremistische taal’. Ik zou uw ongetwijfeld welgevulde geleerdenbibliotheek nog maar eens raadplegen om te weten te komen wat fascisme en rechts extremisme nou precies inhoudt. Pour acquit de votre conscience.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Ach Heer de la Croix. Ik woon in het land waar het woord fascisme is uitgevonden,. En dan moet ik dus in mijn boekenkast kijken wat fascisme en rechts-extremisme inhoudt. Kom toch Heer de la Croix, denk toch eindelijk eerst na voordat U mij weer beschuldigt.

    Ik werd eens door een onverdachte bron beschuldigd van fascistische ideeën louter en alleen omdat ik belangstelling toon voor het fascisme en ook omdat ik in Italië woon. De verlichte conclusie werd getrokken dat ik wel een een fascist moet zijn. Een onvergeeflijke fout. Staat zwart op wit geschreven op I4E , dus de bron is onverdacht.

   • Pierre de la Croix zegt:

    vandenbroek@libero.it 1953 zegt 20 juli 2022 om 12:54 pm: “Ach Heer de la Croix. Ik woon in het land waar het woord fascisme is uitgevonden,. En dan moet ik dus in mijn boekenkast kijken wat fascisme en rechts-extremisme inhoudt. Kom toch Heer de la Croix, denk toch eindelijk eerst na voordat U mij weer beschuldigt”.

    Ach heer Van den Broek, u geeft weer eens blijk de kunst van begrijpend lezen niet te beheersen. Heb ik u van fascisme beschuldigd? Het was toch andersom, dat bleek althans uit uw insinuaties dat ik “fascist” en “extreem rechts” was.

    Als ik degene zou zijn die u op I4E van fascisme of fascistische ideeën dan wel sympathieën hebt beticht, dan mag u dat van mij gerust schrijven. Onder bronvermelding graag en natuurlijk met “context” .

 26. Bert Siap zegt:

  @ Mertens zegt op 12 juli 2022 om 10:59 “” Indonesia bestaat pas 72 jaar !”” ………………..Ja als je uitgenodigd bent op die Kedutaan Indonesia op 17 augustus 2022 a.s .moet je vooral met deze boodschap aan komen zeilen “” Selamat ulang tahun ke 73 ( tujuh puluh tiga ) Wordt je gegarandeerd die ambassade uitgeflikkerd ! Indonesia bestaat op 17 augustus 2022 precies 77 jaar ! TUJUH PULUH TUJUH ! Andere tijdlijnen zoals 27 december 1949 bestaan officieel niet in Indonesia ! Die bestaan alleen bij Indische KOLONIALEN ! Weet u meteen bij welke groep u behoort .Ik ben geboren 6 maart 1949 Tegal Midden Java in de Republik Indonesia .😜😎

  • Bert Siap zegt:

   Nederland erkent 17 augustus 1945 als Onafhankelijkheid dag van Indonesia pas in 2005 .Maar desalniettemin erkent Nederland 17 -08-1945 het ook als zodanig .Veel Indo,s hebben daar moeite mee ,ik weet het maar het is niet anders .17 augustus 1945 geboorte Republik Indonesia .

   • R.L. Mertens zegt:

    @BertSiap: ‘ 72 jaar etc’ – Want pas na de overdracht in dec.1949 kregen ze eindelijk (na 5 jaar nodeloos geweld!) de gelegenheid om hun maatschappij op te bouwen! Nu een land met ca. 230 miljoen inwoners! Met bewondering kijk ik naar mijn geboorte land, met een gebied dat zich uitstrekt van Schotland tot Turkije! Hiduplah Indonesia Raya!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 12 juli 2022 om 6:12 pm: “Met bewondering kijk ik naar mijn geboorte land, met een gebied dat zich uitstrekt van Schotland tot Turkije! Hiduplah Indonesia Raya!”

    Nou meneer Mertens, nogmaals, wat let u, wees consequent. Pak uw koffers en reis voorgoed af naar het land van uw bewondering, ver weg van de door u zo gehate en verafschuwde Belanda Boesoek.

    Er is in uw 72 jarige Utopia volgens u nog veel werk te verrichten, omdat die Belanda Boesoek, wederom volgens u, 72 jaar geleden een zootje hebben achter gelaten dat, wederom volgens u, natuurlijk in 72 jaar niet zo maar kan worden hersteld.

    Het 72 jaar jonge land kan gedreven mannen als u die herculische taken aankunnen dus heel goed gebruiken.

    Laat mij weten wanneer u vertrekt. Ik wuif u gaarne uit op Schiphol.

 27. Bert Siap zegt:

  @ Nu een land met 230 miljoen inwoners !”” Waar haalt u toch die onzin vandaan ? Google lariekoek .nl ? Indonesie heeft nu bijna 280 miljoen inwoners .Het land strekt zich niet uit van Schotland tot Turkije maar van Sabang tot Merauke ! De Republik Indonesia bestaat officieel op 17 augustus 2022 ,tujuh puluh tujuh tahun =77 jaar en na al die maffe berekeningen van u ,bestaan ze nog 77 jaar .Bauke Geersing heeft helemaal gelijk “” U slaat alleen maar onzin uit (!) “”

  • R.L. Mertens zegt:

   @BertSiap; ‘heeft helemaal gelijk etc.’- O jeeh, alweer de Belanda naar de mond praten….

  • Pierre de la Croix zegt:

   Bert Siap zegt 12 juli 2022 om 6:34 pm: “.Indonesie heeft nu bijna 280 miljoen inwoners .Het land strekt zich niet uit van Schotland tot Turkije maar van Sabang tot Merauke ! De Republik Indonesia bestaat officieel op 17 augustus 2022 ,tujuh puluh tujuh tahun =77 jaar en na al die maffe berekeningen van u ,bestaan ze nog 77 jaar ……..” .

   R.L. Mertens zegt 12 juli 2022 om 10:59 am: “@BertSiap: ‘ heilstaat etc’ – Indonesië bestaat pas 72 jaar! Toen we in 1950 vertrokken was ca 6% van de 70 milj. inwoners alphabeet!”

   Tjonge-jonge, wat wordt er weer gegoocheld (niet “gegoogeld”) met geboorte data en leeftijden en demografie. Was de weledelgeleerde heer Mr. Dr. Ir. Jan A. Somers nog maar in ons midden om licht in mijn duisternis te laten schijnen.

   Plotseling vindt ook de heer ing. R.L. Mertens dat Indonesia “pas” 72 jaar bestaat. Dat kan kloppen, op 27 december 1949 werd Indonesia een staat met souvereine bevoegdheden. Maar hoe vaak schreef de zelfde heer Mertens dat Indonesia al een souvereine staat was vanaf 17 augustus 1945, dus ruim 4 jaar eerder, bij het proclameren van de onafhankelijkheid door de aartsvaders Soekarno en Hatta. Om die bewering kracht bij te zetten voegde de heer Mertens in één van zijn schrijfsels er aan toe dat Indonesia op die datum meteen werd erkend door India en nog een ander land, waarvan ik de naam ben vergeten; het was zoiets als Atapoepoe in de Stille Zuidzee. In ieder geval bestond India op 17 augustus 1945 nog niet als souvereine staat en had het dus formeel niets te erkennen. Op dat punt had de heer Mertens weer eens royaal van zijn dikke duim gebruik gemaakt.

   Hamvraag aan de heer Mertens: Waarom nu eens 17 augustus 1945 als officiële geboortedatum van de staat Indonesia, dus als zodanig erkend door de internationale gemeenschap, o.m. vertegenwoordigd in de VN en dan toch weer 27 december 1949, de dag waarop Nederland formeel de souvereiniteit over het gebied (ex NNG) overdroeg? Er kan toch maar één datum de officiële geboortedatum zijn van een land? Anders roewet toch, 2 keer naar de Indonesische ambassade voor gratis odé-ondé en lemper?

   Dan de bewering van de heer Mertens, dat de souvereine staat Indonesia in 72 jaar zelfstandigheid de rechtstatelijke vereisten nog niet op orde kan hebben omdat de Belanda Boesoek een teringzooi had achter gelaten. Zou dat écht de (enige) reden zijn? Staat Indonesia bij voorbeeld niet heel hoog op de ranglijst van corrupte landen? En betekent corruptie niet misbruik van toegekende bevoegdheden of macht voor persoonlijk gewin, dus ten koste van al diegenen die geen positie hebben met de mogelijkheid tot “bijverdienen”?

   Hoe zit het in Indonesia met de rechtszekerheid van de burger in het algemeen? Na het vermeende wanbeleid van de Belanda Boesoek ter zake, zou Indonesia er toch alles aan zijn gelegen om de onafhankelijkheid van de rechtspraak te garanderen en er aldus voor te zorgen dat rechters niet vatbaar zijn voor corruptie en/of politieke druk?

   Intussen lijkt Indonesia er wel in te zijn geslaagd in 72 jaar tijd haar bevolkingsaantal op te stuwen van 70 djoeta (Mertens) tot 280 djoeta (Siap). Boekan main dese, als dat waar is. Op die teringzooi die de Belanda Boesoek achterliet kon de liefde (laat ik het daar maar op houden) kennelijk wel ongebreideld haar gang gaan. Pluspuntje misschien?

   Jammer voor die Javaanse badaks, de orang oetans, de Sumatraanse tijgers en olifanten, de boejoengs en andere prachtige binatangs, jammer van dat tropisch oerwoud en van die kali’s die niet meer schoon en helder zijn, jammer van de bergen, die bruin zijn door de ontbossing. Die teringzooi kan na 72 jaar toch moeilijk aan wanbeheer van de Belanda Boesoek worden geweten.

   • Bert Siap zegt:

    Tja beste P.P om gegevens te achterhalen van die Indonesische bevolking explosie hoef je niet perse een Mr .Dr.Ir te wezen gewoon googelen en de juiste website aantikken ! In 1960 had Indonesie nog “” maar “” 87.751.066 inwoners nu in juli 2022 hebben zij er 279.130.000 ,tegen die tijd dat u dit stukje heeft gelezen ,hebben zij waarschijnlijk al de grens van 280 miljoen bereikt ! Voor 2050 wordt verwacht dat Indonesia een bevolking heeft van 335 miljoen mensen ! De vier rijkste miljardairs bezitten meer dan 100 miljoen van de armste Indonesiers tezamen .Onder Pak Harto was die corruptie nog enigszins onder controle ,behalve dan zijn vrouw ,die had Pak Harto niet onder controle ! Nu is corruptie schering en inslag ! Kind van de rekening ? De armste van de armsten !

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘anders roewet etc.’- Inderdaad; door begrippen; soevereiniteit/maatschappij door elkaar te halen/lezen! @ rechtszekerheid etc.- Van de Inlandse burger in tempo doeloe; Boven Digoel! @corruptie; alle(!) Europeanen hadden een goed bestaan! Die harderrre werkers, aldus du Perron.

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 15 juli 2022 om 11:49 am: “@PierredelaCroix; ‘anders roewet etc.’- Inderdaad; door begrippen; soevereiniteit/maatschappij door elkaar te halen/lezen!”

    Hoezo “begrippen; soevereiniteit/maatschappij door elkaar te halen/lezen!”, meneer Mertens? Als u problemen hebt met lezen en begrijpen van tekst in de Nederlandse taal, dan hoeft het nog niet aan die tekst te liggen.

    Dat u mijn tekst niet snapt, blijkt zonneklaar uit uw verwijzing naar Boven Digoel (mét uitroepteken ook nog) en naar een uitspraak van meneer Du Perron. Die verwijzingen slaan als een tang op een dikke tjèlèng of babi. Het ging in mijn bijdrage immers om de vraag waarom de Republiek Indonesia na 72 jaar onafhankelijkheid nog steeds schrikbarend hoog scoort op de lijst van corrupte staten en over de rechts(on)zekerheid van de burgers in die republiek. Na 72 jaar bevrijding van de Belanda Boesoek zou Indonesia die kenmerkende steunpilaren van een rechtsstaat toch stevig hebben kunnen verankeren?

    Vol verwachting klopt mijn tololhart.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘tollol hart etc.’- Ik schreef over de Indon.maatschappij die pas na 1950 kon plaatsvinden. Dat is dus NU 72 jaar na dato!- Corruptie; Al in tempo doeloe was er corruptie! Waardoor wij; Europeanen een goddelijke bestaan hadden. En zij; de Inheemsen, die hieraan meewerkten eveneens! (minder goddelijk, dat wel.) En zie vandenBroek Gini coefficient; dan vind ik het nu zeker mee vallen!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 18 juli 2022 om 9:03 pm: “@PierredelaCroix; ‘tollol hart etc.’- Ik schreef over de Indon.maatschappij die pas na 1950 kon plaatsvinden. Dat is dus NU 72 jaar na dato!- Corruptie; Al in tempo doeloe was er corruptie!”

    Dus als Indonesia na 72 jaar niet in staat is geweest om de corruptie tot “acceptabel” niveau terug te dringen, i.e. bij voorbeeld – laat mij mild zijn – tot nomor doeapoeloeh van de minst corrupte landen, dan heeft die Belanda Boesoek het toch weer gedaan, want die was ook corrupt in tempo doeloe en hield er een koloniaal luizenleventje aan over.

    Typische Mertensiaanse drogredenering. Denkt de heer ing. R.L. Mertens nu echt dat ik en andere lezertjes zo tolol zijn dat ze in zijn kinderlijke gedraai trappen?

 28. R.L. Mertens zegt:

  @BertSiap:’72 jaar 2’ – Met een gebied als : dat zich uitstrekt…

 29. Peter van den Broek zegt:

  Om de inkomensongelijkheid van landen te vergelijken is het in economische kringen gebruikelijk de Gini coefficient of Index te gebruiken. Nul (0) geeft aan volledige ongelijkheid en 100 geeft aan volledige gelijkheid. Bij Nederland was het laatst bekende cijfer 71,9. Om niet van chauvinisme beschuldigd te worden, geef ik voor de volledigheid ook maar Italie aan, 64,1 . Bij Indonesië was het laatst bekende cijfer 61,8. De Verenigde Staten had als Gini 58,6.

  Voor bovenstaand Heren kan ik het boekje aanraden “How to lie with Statistics”, in het verleden verplichte literatuur voor eerstejaars economiestudenten in Rotterdam bij het vak Statistiek

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix/BertSiap; ‘ Ned.; Gini coëfficiënten de 71,9 etc’ – Bij ca.17 milj.inwoners. Indonesië 61,8 bij 280 miljoen inwoners! Dus…..

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Wat betreft Gini gaat het natuurlijk om de relatieve (sic) verhoudingen en de context waarin de beweringen worden gedaan.

    Maar nu even wat anders een citaat uit onverdachte bron:
    : “De (nationalistische) leiders hadden bovendien een charisma­tische uitstraling en de (17 augustus 1945) proclamatie werd gedragen door een grote meerderheid van de bevolking (de volkswil?) . Ook gold voor Indië het Atlantic Charter: the right of all peoples to choose the form of government. De Japanse capitulatie hield weliswaar formeel het herstel van het Nederlandse gezag in, maar vooral was hier sprake van onvermogen tot het handhaven van feitelijk gezag en van gezichtsverlies door de capitulatie van het KNIL op 8 maart 1942.

    Als ik het citaat begrijpend lees dan past deze uitspraak precies in het zo vaak schoongeveegde en verguisde straatje van dhr. Mertens. Zijn tegenstrevers mogen toch niet ontkennen, dat dhr Mertens nu op punten een voorsprong heeft, hij draagt om wielertermen te gebruiken nu wel de groene trui. Waar is de bezemwagen?

   • Pierre de la Croix zegt:

    vandenbroek@libero.it 1953 zegt 16 juli 2022 om 5:50 pm: “Ook gold voor Indië het Atlantic Charter: the right of all peoples to choose the form of government. Als ik het citaat begrijpend lees dan past deze uitspraak precies in het zo vaak schoongeveegde en verguisde straatje van dhr. Mertens. Zijn tegenstrevers mogen toch niet ontkennen, dat dhr Mertens nu op punten een voorsprong heeft ……..,”.

    Tja …. wie die tegenstrevers in de loop der jaren aandachtig heeft gevolgd, zal zeker hebben gezien en begrepen dat dezen het zelfbeschikkingsrecht van de inheemse volkeren van de Indische archipel NIET hebben ontkend.

    Hun tegenstreven betrof het voortdurend herhalen van de van Belandahaat doordrenkte mantra van de heer Mertens, dat Nederland in zijn koloniale beleid door en door slecht is geweest. Dat mag hij in het kader van de vrije meningsuiting wel doen, maar wanneer hij zijn punt luid en duidelijk heeft gemaakt is dat voldoende, de lezers op deze site en op I4E waar hij zich ook roert, zijn niet tolol.

    Maar de heer Mertens lijkt te denken dat die lezers niet gewoon, maar zelfs hevig tolol zijn. Hij gaat onverdroten door met zijn Belanda Boesoek tirades bij iedere gelegenheid die zich voordoet. Daarbij schuwt hij geschiedvervalsing niet en grossiert hij in uitroeptekens in zijn schrijfsels, om daarmee zijn boodschap nog eens goed in de harde tololhersenpan te stampen.

    Het moet de aandachtige waarnemer ook niet zijn ontgaan dat de heer Mertens ieder redelijk antwoord op iedere aan hem gerichte vraag of op ieder redelijk commentaar op zijn beweringen ontwijkt en vlucht in boek citaten of onbegrijpelijk, soms onwelvoeglijk taalgebruik, zoals de eerste de beste puber zou doen die op een zonde wordt betrapt.

    Tenslotte, over dat Atlantic Charter “….. the right of all peoples to choose the form of government ….” gesproken:

    Hebben alle volkeren van de Indische archipel zich mogen uitspreken over het besluit van Soekarno en de zijnen om de afgesproken “serikat” staatsvorm binnen 6 maanden na de souvereiniteitsoverdracht om te zetten in een centraal van uit Jakarta bestuurde republiek?

    Heeft die centrale regering het zelfbeschikkingsrecht erkend voor de Zuid Molukkers en Papoea’s en voor andere naar zelfbestuur strevende volkeren waarvan wij niet weten?

    Toen de Portugezen Oost Timor verlieten, had de centrale Indonesische regering in Jakarta geen poten genoeg om met veel geweld en bloedvergieten de macht in het gebied over te nemen. To hell met dat Charter en “the rights of all peoples to choose …..”. Dit keer had Indonesia de internationale gemeenschap niet mee. De Republiek moest zich terugtrekken. Mazzel voor de Oost Timorezen, pech voor even eerder de Papoea’s, die dat gelukje niet hadden in de vigerende geo-politieke verhoudingen van toen.

    Voor de heer Mertens geen zaken om zich over op te winden, geen brede genuanceerde blik op de toepassing van het Charter, “the right of all peoples to choose the form of government …”. Als de Belanda Boesoek dat alles hadden gedaan, dan was het voor de heer Mertens natuurlijk different cook. Dan had de Belanda Boesoek de heer ing. R.L. Mertens wel met vlammend zwaard op zijn pad getroffen. Vóór zelfbeschikking van de Zuid Molukkers, vóór die van de Papoea’s, vóór die van het volk van Tim-Tim.

    Mertens een voorsprong op punten. Welke punten?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘Atlantic charter etc.’- Al in 1928 werd de eed der Inlandsen jongeren; Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra etc. van geheel Indië uitgesproken; ‘satu tanah, satu bangsa, satu behasa; Indonesia!’ – Jong Papoea bestond toen nog niet. Want geheel Nw.Guinea leefde toen nog in een stenen tijdperk. De verloochening(!) door Nederland van het ondertekende zelfbeschikkingsrecht is de kern(!) van wat er na aan ellende is gebeurd! – De kwesties; RMS Molukken en Free Papoea zijn door Nederland ontstaan; ‘de tijdbommen van Van Mook’; indertijd als tegenwicht voor de Republiek. Vandaar mi ook de geringe belangstelling van de VN/wereld forum. In tegenstelling met wat in Oost Timor is gebeurd!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 18 juli 2022 om 9:29 pm: “@PierredelaCroix; ‘Atlantic charter etc.’- Al in 1928 werd de eed der Inlandsen jongeren; Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra etc. van geheel Indië uitgesproken; ‘satu tanah, satu bangsa, satu behasa; Indonesia!’ – Jong Papoea bestond toen nog niet. De kwesties; RMS Molukken en Free Papoea zijn door Nederland ontstaan; ‘de tijdbommen van Van Mook’ ……”.

    Tja …. die geletterde jongeren zwoeren die eed in 1928 omdat zij zich allen onder het koloniale juk verdrukt voelden. Eenheid maakt macht, moeten zij toen zeer ten rechte hebben gedacht. Eénmaal merdeka en de onderdrukker terug in zijn hok (Djojobojo: “keboh poetèh loengo kandang”), dachten sommige bevolkingsgroepen toch anders over die “eenheid” en zeker anders over “eenheid” onder Javaanse hegemonie.

    Maar daar dacht die centrale regering in Jakarta toch anders over. Die ging zelf Belanda Boesoek spelen. Marinierslandingen op Ambon en Ceram, president van de RMS, Dr. Chis Soumokil, gevangen gezet en tenslotte geëxecuteerd. Max Alkadri, Sultan van Pontianak, om onduidelijke redenen 10 jaar in de Tjipinang gevangenis geparkeerd. Even later Nieuw Guinea in de schoot geworpen gekregen. De inheemse bevolking onderdrukt, hun land uitgebuit. Buitenlandse waarnemers de toegang tot het gebied geweigerd. Jakarta speelt weer Belanda Boesoek. De drommel weet, waar en wanneer nog meer inheemse volken van de archipel het zelfbeschikkingsrecht met harde hand is ontzegd. Denk ook aan Indonesia’s optreden in Tim-Tim!

    De heer ing. R.L. Mertens is nog steeds blind en doof voor deze zaken. Right or wrong my Indonesia, maar hij verkiest toch comfortabel in het land van de Belanda Boesoek te blijven. Hij verzint iedere keer opnieuw drogredenen om zijn gelijk maar door de strotten van al die anders denkende tolols op JP en I4E te duwen, te djedjel zo gezegd, op z’n Semarangs. Hij denkt dat hij daarmee de grote Kang kan uithangen, maar hij maakt zich met zijn doorzichtige uitvluchten onsterfelijk belachelijk.

   • A. Olive zegt:

    Pierre de la Croix schrijft omtrent Nieuw Guinea: “Buitenlandse waarnemers de toegang tot het gebied geweigerd.”
    Niet alleen buitenlandse maar ook hun eigen media. Mijn vriend in Manokwari kan I4E en JP niet zien. Zelfs niet de propaganda van de heer Mertens.
    https://360info.org/indonesian-law-systematically-stifles-journalists/

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix;’sommige bevolkingsgroepen etc.’- Die groepen, die altijd geprofiteerd hebben van het Nederlands gezag. Veelal Christelijk, dus gezagsgetrouw, sociaal verheven boven de anderen; in overheidsdienst; Knil etc. Terwijl op de Molukken zowat 80% Moslim aanhangt. – Zo ook de nieuwbakken Papoea groep. In rap tempo na 1950 is een groep volgens de Indië doctrine opgeleid; zie de doc. hoe ze met muziek en het portret van koningin Juliana voorop defileerden voor de in het wit gestoken gg..
    Toen de VN jr.’60 voor Nw.Guinea met een plebisciet kwam kozen ze nb. in bijzijn van Nederlandse waarnemers, voor Indonesië! Dus hoezo; naar zelfbestuur strevende volkeren? – Voor de Republiek zijn deze groeperingen; collaborateurs.
    ‘Eenheid in verscheidenheid’. Orde en rust moet er zijn. En dus moeten deze groeperingen(!), in Tempo Doeloe djahats genoemd, tot de orde worden geroepen; gepacificeerd= vrede gebracht, zoals destijds in Atjeh; ca. 200.000 doden etc. Helaas; de geschiedenis herhaalt zich…En dat alles door toedoen van Nederlands beleid!
    -Opmerkelijk is het, dat Minehassa/Menado eens de 12e provincie van Nederland genoemd, totaal is opgegaan in de Republiek!

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    “dachten sommige bevolkingsgroepen toch anders over die “eenheid”. Sommige bevolkingsgroepen lijkt mij zwak en onduidelijk uitgedrukt, Neem nou die groep uit de Molukken. Zij hadden met elkaar gemeen dat zij Geregistreerd waren in de koloniale maatschappij d.w.z, ; gedoopt met een christelijke voornaam (zie geboortebewijzen), als getrouwd dan was het huwelijk geregistreerd (zie huwelijksregister), als overleden dan was een overlijdingsakte beschikbaar, zie regeringsalmanak of Burgerlijke Stand.
    Niet verwonderlijk is dan dat ze Nederlands onderwijs hadden genoten, de mannen. in dienst waren bij het KNIL of andere Gouvernementsinstelling. Onder hen waren velen Gelijkgesteld aan…….
    Deze personen waren niet afkomstig uit de gehele Molukken, maar alleen uit een paar eilanden in Zuid-Molukken. De scheidslijn betrof juist de Godsdienst dat een existentiële bedreiging vormde voor de Nationale eenheid van de Republik en met alle vreedzame middelen moest worden verhinderd. Het is natuurlijk niet toevallig dat al deze afscheidingsbeweging zich pas profileerden na de Japans bezetting. Het paste naadloos in de verdeel- en heerspolitiek van Nederland van na de Japans bezetting. Want zeg nou zelf, wat betekende de RMS eigenlijk politiek in de vooroorlogse periode, toch niets?

    De hele discussie over de zgn afscheidingsbewegingen in Zuid-Molukken, Timor, maar ook Nieuw-Guinea had meer te maken met de interpretatie van het “Interne” en “Externe” Zelfbeschikkingsrecht, maar dat kan, gezien de tentoongestelde kennis onze Staatrechtdeskundige de la Croix beter uitleggen.

 30. Bert Siap zegt:

  Tja ik luister nog weleens naar die echte krontjong muziek en het liefst dan die van Guus Becker .Onderstaande reactie in het Bahasa Indonesia trof ik aan ,deze reactie was van een Indonesische jonge man ,die verrukt was van de fotografische plaatjes van het oude Hindia Belanda ! @ “” Hampir tak bisa berkata kata indahnya Indonesia di masa lalu !”” De vertaling luidt “” Ik kan nauwelijk onder woorden brengen hoe mooi dat Indonesia vroeger was !”” Met Indonesia bedoelde hij natuurlijk Hindia Belanda oftewel Nederlands Indie ! Ja die Indonesische jeugd laat zich niet bedonderen “” In die koloniale tijd was alles veel schoner en beter geregeld ! “” Vinden zij ..Dat neemt niet weg dat ,dat koloniale bewind recht van spreken had ! helemaal niet ! Nederlands Indie werd inderdaad op vele gebieden goed bestuurd maar het grootste bezwaar van die Indonesische elite was .”” Jullie hebben ons goed bestuurd maar JULLIE hebben ons bestuurd !!””………………………………………..

  • R.L. Mertens zegt:

   @BertSiap; ‘Indon. jonge man, die verrukt was etc.’- Bij mijn eerste ontmoeting met een toekang saté; was die ook verrukt en uitte; ‘wanneer blijft u weer hier?’ Had nl. 5 porties besteld….

 31. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Ik haal niet voor niets het citaat uit Onverdachte bron aan:

  Klik om toegang te krijgen tot somers_09web.pdf

  Ik kon het citaat met enige moeite terugvinden want toen ik de web site raadpleegde vond ik een tekst waarbij net de zinssnede over het Atlantisch Handvest ontbreekt, toch wel merkwaardig op het slordige af. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald of verdraaid?

  Neem nou de laatste reactie over die “Indonesische jonge man”. Niet alleen de bron blijft onvermeld maar als een paar reacties eerder dhr Siap zo belerend heeft over 279.130.000 Indonesiers, waar is dan de context en de representativiteit van de uitspraak gebleven? Afgezien van een inconsistente denkwijze worden uitspraken wel naar de conclusies geschreven. Als dit niet een vooroordeel is, wat is deze mantra dan wel?

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 17 juli 2022 om 10:19 am: “Ik haal niet voor niets het citaat uit Onverdachte bron aan: Klik om toegang te krijgen tot somers_09web.pdf”.

   Wijlen de weledelzeergeleerde heer Mr. Dr. Ir. Jan A. Somers door de heer P. van den Broek genoemd als “onverdachte bron”. Wel, wel, wel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar goed, andere tijden en over de doden niets dan goeds. Of is het “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

 32. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  De verwijzing van dhr Siap naar corruptie ten tijde van Soeharto en zijn vrouw 10 persen is niet zo handig. Kunt u zich voorstellen bij het Koninklijk bezoek waarbij onze Prins der Nederlanden mevr. Soeharto verwelkomde, Die twee hadden toch allebei roomboter op hun hoofd, of vergis ik me? Als dit geen cognitieve dissonantievan dhr Siap is, is, wat is het dan?

  Ik krijg stellig de indruk dat sommige Heren geen Nederlandse kranten lezen, want wat moet ik bij sommige politici denken die na een comfortabele politieke carrière geruisloos een baan als lobbyist aannemen.De Heren mogen mij uitleggen hoe ik zulke verschijnselen mag benoemen, rekening houdend met de definitie van corruptie bij de Corruption Perception Index.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 19 juli 2022 om 12:24 am: “Ik krijg stellig de indruk dat sommige Heren geen Nederlandse kranten lezen, …..”.

   Tja meneer Van den Broek, hebt u niet zelf vele malen verkondigd, dat “indrukken” nog geen feiten zijn, dus ook “stellige” indrukken niet?

 33. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Ik kom terug op de Gini coefficient voor de bepaling van de inkomensongelijkheid in een land, onafhankelijk van de corruptie.

  Hoe was het met de Gini-coefficient in het voormalig Nederlands Indie gesteld, beheerd door verlichte en Ethische Nederlanders?
  Aan het begin van de vorige eeuw kreeg op een tabaksplantage een Indonesische werknemer 2 sen per dag = hfl 0,02/dag en de administrateur HFL 600/maand. Dat werd gerechtvaardigd door het feit dat de Inlander andere economische behoeftes had dan zijn blanke baas. Tegelijkertijd werd verteld dat hij beter werd betaald dan inlanders in andere koloniale landen.die uitspraak was beleg op het brood van de inlander. Met datzelfde argument werden inlandse KNIL-soldaten en ambtenaren anders=lager betaald dan Europeanen.

  Maar die inkomensongelijkheid had verstrekkende en politieke gevolgen. Dat wordt in de instructief video van een onverdachte bron als Bronbeek uitgelegd.

  Het kiesrecht was namelijk ook gekoppeld aan de mate van belasting betalen. Een ander eis was dat alleen personen van Europese afkomst gerechtigd te kiezen, dat werd later veranderd in de eis dat degene Nederlands kon lezen en schrijven. Aangezien het onderwijsbudget van het Gouvernement eerlijk= gelijkelijk werd verdeeld tussen 2 bevolkingsgroepen, eenieder 50%. was tegen het begin van WO2 2% van de Inlandse pardon indonesische bevolking gealfabetiseerd. Om niet van liegen met statistiek beschuldigd te worden was dus 98 % van de Indonesische bevolking ondanks alle ethische bedoelingen analfabeet. Daar werd wat groots verricht.

  Natuurlijk zijn dit Belanda-Boesoek verhalen, maar als we over gelijkheid en rechtvaardigheid willen spreken in een koloniale samenleving zoals Nederlands-indie, wat voor een boodschap mag dan worden verteld. Deze vraag stel ik aan onze deskundigen dhr Siap en De la Croix.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek;’gelijkheid en rechtvaardigheid in een koloniale samenleving etc.; – De pers in de jr.’30 Nieuws van den Dag olv.Karel Wybrands; wees op de gevaren van die ziekelijke ethische ziekte; ‘waarom de kloof tussen Europeaan en inlander(kleine i ) dempen. Laat de inlander maar aan zijn kant van de kloof blijven en daar doen wat men hem toeroept om te doen. En mocht hij praatjes hebben of zijn hand opheffen tegen het gezag, men paste de methode als in Brits India; met 100 betrouwbare soldaten en 20.000 patronen is er geen kans op revolutie in Insulinde; een aderlating kost bloed ….’

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    @ Heer Mertens Gelijkheid en Rechtvaardigheid is meetbaar. Thomas Piketty, een Franse econoom heeft dat netjes uitgelegd: inequality is not the result of economics or technological change, but is rooted in ideology and politics. How so and why is it important to understand its roots ………. I define “inequality regime” as the Justification [used] for the structure of inequality and also the institutions — the legal system, the educational system, the fiscal system — that help sustain a certain level of equality or inequality in a given society.

    Zijn concept kan heel goed toegepast worden op het koloniale Nederlands-Indie. Door meetbaar en comparatief te werk te gaan vermijd je van die loze beweringen dat ik de Geschiedenis met de hedendaagse blik bekijk, ik heb niet voor niets het voorbeeld van hfl 0,02 en hfl 600 gebruikt. Zoals Piketty zit in het juridisch (Europeaan/Inlander), educatieve (Hollandse school) , het fiscale (misbruikt voor het kiesrecht) koloniale systeem de ongelijkheid dus onrechtvaardigheid ingebakken. wat moet ik dan nog meer zeggen. Alles wat ten voordele van het systeem wordt gezegd, dient louter als een Rechtvaardiging , althans zoals sommige Heren de zaak presenteren.
    Ik zal dan wel weer kritiek krijgen op mijn verwijzing naar de intellectueel Piketty, maar het anti-intellectualisme is ook een kenmerk van het fascisme. dan is de cirkel rond.

    Dat een journalist als Karel Wybrands zulke extremistische ideeën kon spuien in de krant was voor die tijd niet vreemd. Het fascisme van Mussolini kwam sterk op in Italie. Hitler was al lang bezig met de Nacht der lange messen en in Nederland kwam Mussert in beeld. Maar Nederlands-indie hield zich niet onbetuigd. Sukarno werd via een schertsproces monddood gemaakt, de non-cooperatie gedachte werd geboren, ook zonder het Atlantisch Handvest had het Indonesische nationalisme doorgedru

    De haat tegen de Nederlandse kolonialen heeft diepe oorzaken. Toen de Makassarezen stenen naar de vrachtwagen gooiden waarinOlga Brokken, de moeder van Jan Brokken naar het Japanse kamp werd vervoerd, vroeg zij zich af wat ze verkeerd had gedaan. . Natuurlijk had ze niks verkeerd gedaan, ze mag toch niet verantwoordelijk gesteld worden voor dingen die ze niet had gedaan? Maar zij was voor de Indonesiers wel het vleesgeworden archetype van het Nederlands kolonialisme.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 20 juli 2022 om 6:32 pm: “Natuurlijk zijn dit Belanda-Boesoek verhalen, maar als we over gelijkheid en rechtvaardigheid willen spreken in een koloniale samenleving zoals Nederlands-indie, wat voor een boodschap mag dan worden verteld. Deze vraag stel ik aan onze deskundigen dhr Siap en De la Croix”.

   Tja meneer Van den Broek, u moet goed lezen hoor. Dat heb ik u al eerder geadviseerd. Ik ben geen deskundige op het gebied van “Belanda Boesoek verhalen”. Daarvoor moet u bij de heer ing. R.L. Mertens zijn. Die grossiert er in, tot vervelens toe.

   Bij mijn weten heb ik mij niet diepgaand ingelaten over “gelijkheid en rechtvaardigheid in een koloniale samenleving zoals Nederlands-indie”, waarmee ik niet zeg dat die er niet zou zijn. Iedere tolol die met een hedendaagse bril naar de koloniale samenlevingen (let op het meervoud!) van toen kijkt, zal bevestigen dat die niet uitmuntten in gelijkheid en rechtvaardigheid voor de gehele bevolking in die samenlevingen (let weer op het meervoud). Maar wat hebben wij er aan om daarover bij voortduring te lamenteren. In de westerse wereld hebben de ex kolonisatoren hun fouten erkend, excuses aangeboden, herstelbetalingen gedaan en ontwikkelingshulp geleverd. Wat valt nog meer te doen?

   Ik houd mij liever bezig met het heden. Wat bakken de ex gekoloniseerde landen van hun vrijheid, met als lichtend voorbeeld wat zich afspeelt in de moderne westerse maatschappij die waarden als mensenrechten en democratie nastreeft en ter waarborging daarvan allerlei instituten heeft opgericht en in stand houdt?

   In dat licht bezien zou Indonesia, na te zijn gekoloniseerd en te hebben gezucht onder uitbuiting en ongelijkheid, haar stinkende best moeten doen om ten aanzien van het waarborgen van de waarden van de rechtsstaat het veel beter te doen dan de voormalige kolonisator. In 72 jaar onafhankelijkheid heeft die staat ruimschoots de gelegenheid gehad om zich als moderne rechtsstaat te manifesteren. Dat lijkt jammerlijk mislukt, vide de hoge plaats van de Republiek op de ranglijst van corrupte landen en de vele rapportages door de jaren heen dat er over respect voor zelfbeschikking (het door de heren Van den Broek en Mertens veel geciteerde Atlantic Charter: the right of all peoples to choose the form of government) en voor de mensenrechten ook niet valt te juichen.

   Dat u, meneer Van den Broek en in uw kielzog de heer ing. R.L. Mertens (of is het anders om?) het altijd over een andere boeg willen gooien en de schijnwerpers richten op het schandelijke beleid van de Belanda Boesoek in Nederlands Indië in het verre verleden is uw zaak, maar ik vind het thema niet ter zake doende oude koek, wind die voorbij is waarvan, zoals bekend, geen molens draaien.

 34. R.L. Mertens zegt:

  @PierredelaCroix; ‘liever bezig met het heden etc.’- En dat zegt u nu na jarenlange deelname aan de discussies op deze site; Javapost, zoals indertijd werd geïntroduceerd; ‘wil terugblikken op de gebeurtenissen in de geschiedenis. Niet vanuit nostalgische hang naar tempo doeloe. Maar veel meer(!) vanuit een kritische blik(!) op het verleden…’! – U bent gewoon op het verkeerde adres beland. Vandaar steeds weer uw mantra(!); die boesoeke Belanda. U bent nl. door dat gedoe inderdaad boesoek geworden( u weet het; oorzaak geeft gevolg!) Ergo; zelfs zo gebleven! Bij u geldt geen voortschrijdend inzicht! -Vandaar nu uw vlucht naar het heden; met uw stokpaardje; de corruptie daar! Terwijl we hier nu nb. te maken hebben met affaires; een prominente politica met Uber, een miljoenen mondkapjes deal en; nu zelfs een tv, ster/drugshandelaar, die zomaar gratie heeft gekregen! En dat in een koninkrijk dat al ca 3 eeuwen bestaat! – Voor u; geldt zeker geen gratie vanuit dat verre verleden. Ook niet, als uw molens weer de andere kant opwaaien.

  • Pierre de la Croix zegt:

   R.L. Mertens zegt 21 juli 2022 om 9:53 pm: “@PierredelaCroix; ‘liever bezig met het heden etc.’-“.

   Oeps meneer Mertens, welk een tirade tegen mij veroorlooft u zich. Die verraadt wederom uw armoede van geest en intolerantie tegen alles en iedereen die u niet blindelings volgen.

   Meer dan deze reactie acht ik u niet waard. Ik ga lekker tidoeren.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘armoede etc.’- Voila, de Indo gelijkend op; maar hautain naar die Inlander. Nog steeds, zelfs 3/4 eeuw na dato. -En dat praat over armoede van geest en intolerantie!

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    @dhr Mertens Ik ga door op het door U genoemd Atlantic Charter want de politieke interpretatie die Churchill gaf aan dit Charter i.c. Zelfbeschikkingsrecht oftewel self-determination: wordt in Nederland weinig aandacht geschonken . Hij zegt in het parlement:

    …At the Atlantic meeting, We had in mind, primarily, the restoration of the sovereignty, self-government and national life of the States and Nations of Europe now under the Nazi yoke, and the principles governing any alterations in the territorial boundaries which may have to be made. So that is quite a separate problem from the progressive evolution of self-governing institutions in the regions and peoples which owe allegiance to the British Crown.
    https://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2344&context=theses

    Churchill beperkt het Zelfbeschikkingsrecht tot de landen in Europa met uitsluiting van d eBritse kolonie . Natuurlijk volgde Nederland die interpretatie, het kwam de Nederlandse politici wel uit.

    Maar dat stond lijnrecht tegenover de Amerikaanse politiek van Rooseveldt m.n. hun beleid in de Philipijnen zie anti-colonial politics of Roosevelt in https://www.jstor.org/stable/2145412

    Na de Japanse capitulatie had dit natuurlijk gevolgen voor de gebeurtenissen in Zuid-Oost Azie, met name voor het Brits ingrijpen in Nederlands-Indie.

   • R.L. Mertens zegt:

    @vandenbroek; ‘states and nations of Europe etc.’- Dat maakte Churchill ervan, nadat hij op een oorlogsschip in Plancentia Bay 11 aug.1941 zijn handtekening (met tegenzin) zette onder die van de VS pres,Roosevelt bij het Atlantic Charter. Want hij wilde/moest de VS mee tronen de oorlog in te gaan. Tjarda in Batavia, maakte van Churchill interpretatie meteen gebruik van, door de vraag van een Indonesische Volksraad lid te beantwoorden met, ‘dat het alleen voor de Europese koloniën(1) gold’! Indonesische min..Soejono van het Londen kabinet pleitte vurig om het zelfbeschikkingsrecht in de 7 dec,1942 HM rede op te nemen. Het mocht niet baten want hij was de enige! Ook van Mook stemde tegen. Mi. was dit ook de reden, dat op 17 aug.1945 de Proklamsi werd uitgesproken. Want van Nederland was toch niets meer te verwachten. – Het is dr.L.de Jong, die in het Koninkrijk in de 2e wereldoorlog dl.11/12 -1988 (!)dit benoemde. Vreemd genoeg dat het zelfs nu ontbreekt(althans aan de hand van de samenvattingen) bij de deelstudies van het dekolonisatie onderzoek.
    Het zelfbeschikkingsrecht; nb. de kern van het conflict!

 35. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  @dhr Mertens
  Ik neem de reactie van dhr. de la Croix voor kennisgeving aan. Kwalificaties? Ik twijfel tussen tussen non-valeur in de franse betekenis of persona non grata in de Italiaanse betekenis van het woord.
  Laten we niet te lang stilstaan bij deze episode en overgaan tot de orde van de dag.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 22 juli 2022 om 3:15 pm: “@dhr Mertens
   Ik neem de reactie van dhr. de la Croix voor kennisgeving aan. Kwalificaties? Ik twijfel tussen tussen non-valeur in de franse betekenis of persona non grata in de Italiaanse betekenis van het woord”.

   Tja ….. als de heer Van den Broek mijn reactie voor kennisgeving aanneemt, waarom dan toch die raadselachtige toevoeging waaruit eenvoudige lezertjes als ik niet kunnen opmaken wie hij nu bedoelt met “non valeur” en “persona non grata”. Aangezien de heer Van den Broek als serieus beoefenaar van wetenschap altijd prijs stelt op solide onderbouwing van beweringen, verbaast het mij dat hij deze nu achterwege heeft gelaten.

   Het zij evenwel zo. Ik neem zijn reactie verder ook maar voor kennisgeving aan. Ik heb een baas gehad die bepaalde binnenkomende brieven (het was nog in de papieren tijd) voorzag van de aantekening NOZ, oftewel “Niet Over Zeuren”. Die verdwenen in het cylindrisch archief.

 36. Pierre de la Croix zegt:

  R.L. Mertens zegt 22 juli 2022 om 9:56 pm: ”
  @PierredelaCroix; ‘armoede etc.’- “En dat praat over armoede van geest en intolerantie!”

  Ach meneer Mertens, die kwalificatie van geestelijke armoede (altijd maar weer het zelfde mantraatje in allerlei toonaarden zoemen en nooit intelligent reageren op commentaar), plus uw absolute intolerantie jegens gezichtspunten, leek en lijkt mij een mooie, duidelijke en beschaafde samenvatting van wat ik van u vind en waarover ik in de loop der jaren heb geschreven.

  Herhaling en detail lijkt mij overbodig, want voor u met uw koelit badak toch boter aan de galg gesmeerd oftewel pertjoema, en andere lezers hebben u ook al lang door.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix; ‘pertjoema etc.’- Ach wat jammer toch: deed juist zo mijn best om zo intelligent mogelijk op u over te komen. ‘we shall overcome; one day …. ‘, zongen de pemoeda’s toen.

   • A. Olive zegt:

    “we shall overcome”
    Die pemuda’s zongen niet alleen in het Engels. ze gebruikten ook een bijbel vers volgens de heer Mertens

 37. Bert Siap zegt:

  @ Wie SHELL overkom wan dee ! 😜 Bukan main apakah Pemoeda itu mengambil kursus bahasa Inggris ? 😂🤣😎

 38. Bert Siap zegt:

  @Pak Olive :Ja sommige Pemoeda,s lazen zelfs voor uit De Thora ! Toch was het meest geliefde lied van die Pemoeda,s niet “”Wie SHELL overkom wan dee !”” maar het oer Hollandse “”Daar bij die molen ,heb ik die Indo,s bestolen !”” Het voorstel om “” Daar bij die Molen “” tot Indonesisch Volkslied te bombarderen haalde het net niet ! 😎🤣😂

  • R.L. Mertens zegt:

   @A.Olive,BertSiap; ‘daar bij die molen etc.’- Hoe laatdunkend nu nog over die Inlanders wordt gesproken. Alsof uitsluitend kampong uitschot ten strijde gingen. Er waren ook geschoolde; bv. KW3/HBS ‘ers die mee vochten; De TRIP; tentara Republik Indonesia Pelayar(studentenleger) De Indonesische revolutie werd breed gedragen; het was een volks revolutie; ‘nooit meer de volksliederen; het Wilhelmus, Kimigayo, van andere landen te moeten zingen dan onze eigen Indonesia Raya’! – De proklamasi op 17 aug.1945 was een meesterzet! Het eerste(!) land na de 2e werelddoorlog, die zich onafhankelijk verklaarde! En alles wat Nederland daarna deed; was een stapje te laat…..

   • Bert Siap zegt:

    Aha ! 😂 Koren op uw molen ! 😎 Alle molenaars zijn nog geen dieven ! ( Niet iedereen over 1 kam scheren ) 😜Maar sommige Pemoeda,s hadden duidelijk een klap van de molen gehad ! 😒 Nou even naar het topic ! Veteranen -organisaties stellen eigenbelang boven waarheidsbevinding ! Men vindt geen molenaar of hij at gestolen koren ! 😎Wat betekent dit ? Ieder zoekt zijn voordeel ook al is het ten koste van anderen ! Wat moeten die veteranen organisaties dan zeggen ? 😘 Ja onze leden zijn als beesten tekeer gegaan ! Sommige Pemoeda,s zijn inderdaad ook als beesten tekeer gegaan ! net als sommige veteranen .😜 Dus die veteranen organisaties stellen eigenbelang boven waarheidsbevinding ,ja inderdaad net zoals die Indonesische regering ! Die veteranen weten natuurlijk dat er dingen gebeurt zijn ,die het daglicht niet kunnen verdragen Maar die Indonesische regering ontkent zelfs die hele Bersiap ,die naam mag ook niet uitgesproken worden ,zie “”onze”” vriend Bonny M 😂🤣😎

 39. Bert Siap zegt:

  Het Nederlandse volkslied ,dat eeuwenoude Wilhelmus en dat Indonesia Raya zijn eigenlijk Nationale strijdliederen .Ze wekken hun volksgenoten op om achter hun land te gaan staan ! Daar bij die Molen is een liefdeslied ! Man vindt de liefde van zijn leven bij die Molen ! 😍Hopelijk ( Ik betwijfel het ) ziet Martens het verschil ! 🤣😂😜

  • A. Olive zegt:

   “Ze wekken hun volksgenoten op om achter hun land te staan !”
   Volksgenoten en land tida ada in het Wilhelmus.
   Het gaat over Willem en Philip en niets anders.

   • Bert Siap zegt:

    @Het gaat over Willem en Philip en niets anders “” Ja klopt maar het is zo,n warrig verhaal ,dat die Geuzen het maar als strijdlied zijn gaan gebruiken .misschien bij gebrek aan beter ? Die tekst moet zogenaamd uit de mond van Willem komen ,de auteur heeft alles waarschijnlijk uit zijn dikke djempol gezogen Toen snapten de mensen er al niets van en nu snappen ze er nog weinig van .Het meest mysterieuze Volkslied aller tijden ! Tegelijkertijd ook een van de oudste volksliederen .

  • R.L. Mertens zegt:

   @BertSiap: ‘ bij die molen etc. ‘ – Is ook een eeuwen oude strijd lied! De strijd van Don Quichot! Zoals Nederland indertijd met zijn politionele acties!

 40. Bert Siap zegt:

  Trouwens Philip zal toen wel Felipe hebben geheten en Willem Guillaume ,want Willem van Oranje bediende zich van de Franse taal .Maar goed ook dat Guillaume Orange geen inburgering examen Nederlands had afgelegd !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s