Veteranenorganisaties stellen eigenbelang boven waarheidsvinding

Veteranenorganisaties verdraaien de uitkomsten van het onderzoek naar extreem geweld in de Indonesië-oorlog. Volgens de onderzoekers Thijs Brocades Zaalberg, Rémy Limpach en Esther Zwinkels is dat contraproductief.

Buitengerechtelijke executie van kampongbewoners door militairen van het Depot Speciale Troepen in Sulawesi in 1947

Door Thijs Brocades Zaalberg, Rémy Limpach en Esther Zwinkels.

Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties proberen de conclusies over het structurele karakter van marteling, executies, collectieve bestraffingen en andere vormen van extreem Nederlands geweld in Indonesië tussen 1945 en 1949 nog altijd buiten de deur te houden. Dit bleek weer recent tijdens rondetafelgesprekken die de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken organiseerde over het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1949’. Het breed opgezette programma maakte tijdens de presentatie op 17 februari korte metten met het sinds 1969 gehandhaafde standpunt van de Nederlandse regering dat ‘excessen’ slechts incidenten waren geweest.

Het kabinet, dat een week daarvoor inzage had gehad, aanvaardde deze harde conclusie diezelfde dag nog. Dit was tegen het zere been van de veteranenvoormannen, die – om de harde boodschap te ontzenuwen – met een mix van relativeren, drogredeneringen, bagatelliseren en het opwerpen van rookgordijnen al maanden twijfel zaaien bij hun achterban. Spijtig is dat zij ook in de Tweede Kamer geen moment stil stonden bij de Indonesische slachtoffers tijdens de laatste grote koloniale oorlog– iets dat dit jaar op 4 mei op de Dam voor het eerst wel gebeurde.

Kleine pleister

Vier voorlieden van het Veteranen Platform en van het Veteraneninstituut leverden liever stevige kritiek op het onderzoek vanwege de te grote focus op Nederlandse extreme geweldpleging – hoewel dat overduidelijk het centrale onderwerp voor het onderzoek was dat door drie historische instituten is geïnitieerd.

Om te beginnen zouden de historici geen aandacht hebben voor de hulp die door de militairen werd verleend. Dergelijke geïmproviseerde hulpverlening vond weliswaar plaats, maar was niet meer dan een kleine pleister op een diepe wond die de krijgsmacht zelf mede had veroorzaakt. De legermacht was ook niet in Indonesië ingezet om hulp te verlenen.

Het tweede mantra is de constante verwijzing naar Indonesisch extreem geweld als rechtvaardiging voor Nederlandse wandaden, als het ware om Nederlandse extreme geweldpleging hiertegen weg te strepen. De onderzoekers besteden overigens wel degelijk aandacht aan bijvoorbeeld de gruwelen van de zogeheten Bersiap-periode, en ook aan later gepleegd Indonesisch extreem geweld. Zij doen dit echter niet om te relativeren, zoals de veteranenkopstukken graag zouden zien.

Wie zich door de talloze rapporten, soldatendagboeken en andere bronnen worstelt, kan namelijk onmogelijk volhouden dat het gros van het Nederlandse geweld tegen ongewapende gevangenen en burgers zuiver reactief en door wraakgevoelens gedreven was. Deze acties stonden vaak op zichzelf en vonden veelal buiten directe gevechtsoperaties plaats. Bovendien vormden Nederlandse geweldplegingen die wel reactief waren vaak forse en exemplarische overreacties.

Nog een argument om de veteranen te ontzien vormt de stelling dat de overgrote meerderheid van de militairen niet bij extreem geweld was betrokken. Vaag verwijzend naar het onderzoek goochelde luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranen Platform, cijfers uit zijn hoed om aan te tonen dat 95 procent van de 220.000 militairen geen blaam trof: het zou dus gelukkig allemaal wel meevallen was de impliciete boodschap. Precieze cijfers zijn door systematische verhulling door de krijgsmacht echter niet te reconstrueren. Zij staan dan ook niet in de studie.

Maar stel dat dit percentage klopt? Dan zouden ruim 10.000 Indië-veteranen over de schreef zijn gegaan, wat het structurele karakter nog eens zou onderstrepen.

Afleidingsmanoeuvre

Pijnlijker nog was het moment waarop Van Griensven de waarde van dagboekaantekeningen over oorlogsmisdaden – nota bene door zijn eigen achterban opgetekend – probeerde te ontkrachten. Het past in een patroon van het in twijfel trekken van bewijsvoering en redeneringen door de veteranenvoormannen en andere critici. Overdadig kwalitatief bewijs wordt terzijde geschoven als het opportuun is.

Een andere beproefde afleidingsmanoeuvre is de bewering dat het onderzoek de veteranen collectief als oorlogsmisdadigers wegzet. Het paradoxale aan deze vaak herhaalde boodschap is dat het daarmee juist de veteranenvoormannen zijn die zout in de wond strooien van de hoogbejaarde Indië-veteranen en hun nazaten. Wat zij zelf stellig blijven verkondigen staat namelijk haaks op de harde maar wel genuanceerde conclusie van het onderzoek dat de krijgsmacht als instituut extreem geweld op structurele basis heeft toegepast. Het zijn de militaire leiders en wegkijkende politici die hoofdverantwoordelijk zijn.

Daarmee haalt het onderzoek veel verantwoordelijkheid weg bij de individuele militairen, die in het kader van een grimmige guerrillaoorlog een haast onmogelijke taak moesten uitvoeren. Niettemin dragen militairen die over de schreef gingen zelf nog steeds substantiële verantwoordelijkheid.

Ook aantijgingen over overdreven moralisme of ‘zelfkastijding’ worden door de veteranenkopstukken gebruikt om onderzoekers in diskrediet te brengen. Een in dat kader terugkerend verwijt is dat de historici bij hun oordelen hedendaagse normen en waarden zouden hanteren. Voor alle duidelijkheid: de onderzoekers baseren zich bijvoorbeeld op Nederlandse martel- en executieverboden, die door de toenmalige legerleiding werden uitgevaardigd. Het doden en martelen van gevangenen was ook destijds niet toegestaan. Dat de legerleiding in de praktijk daar net zo goed de andere kant op keek, doet daar niks van af.

Veteranenlobby

Tot slot valt op dat de veteranenvoormannen met hun afwerende en deels ontkennende reflexen bevestigen wat zij aan de deelstudie over de nasleep van de oorlog heftig bekritiseren. In Een kwaad geweten (deelstudie van het onderzoek, door Meindert van der Kaaij) wordt vastgesteld dat de veteranenlobby decennialang vergaande politieke druk heeft uitgeoefend en onderzoek heeft tegengewerkt. Overigens zijn er ook veel veteranen en nazaten die kritisch onderzoek juist wel toejuichen en het pijnlijke verleden onder ogen willen zien, maar die stemmen lijken door hun belangenbehartigers te worden genegeerd.

Uiteraard is het begrijpelijk dat het de taak van veteranenorganisaties is om voor hun achterban te gaan staan. De Indië-veteranen die veelal voor hun nummer opkwamen zijn door een kortzichtige en opportunistische overheid misleid over de aard van de missie en hebben op meerdere manieren verliezen geïncasseerd en offers gebracht. Maar deze methode van relativeren, bagatelliseren en verdraaien is contraproductief. Een dergelijke reflex dwarsboomt de collectieve verwerking van deze zwarte bladzijde uit het koloniale verleden. Het hindert bovendien de defensie-organisatie, die zich nadrukkelijk als een lerende organisatie wil positioneren, bij het leren van belangrijke lessen.

 

Dit artikel verscheen eerder in de NRC, 3 juni 2022.

 

 

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

53 reacties op Veteranenorganisaties stellen eigenbelang boven waarheidsvinding

 1. Ziska Kountul-Loth zegt:

  Denken zeker weer zgn smartengeld te kunnen los te kunnen krijgen. Wanneer wat er aan de Indonesische bevolking gedacht?

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

 2. “met een mix van relativeren, drogredeneringen, bagatelliseren en het opwerpen van rookgordijnen al maanden twijfel zaaien bij hun achterban”… Proef ik hier enige frustratie van deze gesubsidieerde “wetenschappers?” Ik heb de meeste deelstudies gelezen en ben bepaald niet onder de indruk van wat er in die vier jaar stdie aan aanvullende informatie boven tafel is gekomen. Het is voornamelijk meer van hetzelfde. De geringe aandacht die Limpach c.s. krijgen zit hen kennelijk hoog, vandaar deze weinig wetenschappelijke actie, Zij zouden blij moeten zijn met elk soort discussie over het onderwerp.

  • Jansen zegt:

   Zogenaamde wetenschappers zijn het denk ik
   Na de oorlog hebben we in een gezinskamp gezeten met Japanse bewaking tegen de Indonesiers.Buiten deze kampen was je niet zeker voor je veiligheid
   Achteraf praten is altijd heel gemakkelijk.

 3. Maar niets over de 20.000 Japanse zwaar bewapende militairen .

 4. P van Geldere. zegt:

  Waarheidsbevinding, is niet een zelf meegemaakte werkelijkheid.
  De Hollandse deden wat zij moesten doen in het voormalig Nederlands – Indië.
  En dat in opdracht van de Nederlandse regering Die leefde nog met het VOC in hun gedachten.

 5. J.l.a.bosch@gmail.com zegt:

  Wat een kortzichtige reactie. Ondertiteling van de foto klopt niet, je kan er van alles onderzetten. Wachten op een ijsje kan ook. Ligt eraan wat je wil geloven. Vergeet niet dat er een dekolonisatie oorlog woedde, de PKI de macht wilde grijpen en Soetomo een moslimstaat wilde stichten. Oude rekeningen werden onderling verrekend. Kampongs brandde al en vele doden te betreuren voordat het KNIL poolshoogte kwam nemen. Ik wil niet ontkennen dat er geregisseerde zuivering werd voltrokken met veel doden tot gevolg. Uit eerste hand vernomen hoe zo’n zuivering uitgevoerd werd. Helaas mocht ik geen opname of aantekeningen maken.

 6. Dokter SOETOMO heeft de BOEDI OETOMO ( Schoonsteven) opgericht .Die een NATIONALE staat wilde oprichten.BUNG TOMO is alleen maar een radio agitator die de pemoeda’s heeft opgehitst.KARTO SOEWIRJO is de persoon die een Islamitische saat wilde oprichten .en ten doodveroordeelt.

 7. kalemol zegt:

  Indië veteranen zijn door een kortzichtige overheid misleid? Dat is nogal een beschuldiging. Maken de onderzoekers die beschuldiging ook waar? Als ze die beschuldiging niet hard kunnen maken zouden ze hun excuses moeten aanbieden.

  • R.L. Mertens zegt:

   @kalemol; door een kortzichtige overheid misleid etc.’- Niet alleen de veteranen; maar het gehele Nederlandse volk werd misleid met; ‘Indië bevrijden, het Indonesische volk beschermen tegen een stelletje oproerkraaiers, een Japans maaksel, Soekarno de collaborateur, voor orde en rust etc. etc.’ Nb. net na een nazi bezetting , terwijl R’dam nog in puin was, werden alle gelden aangewend om oorlogstuig aan te schaffen. Om daar de roep om vrijheid te smoren! Zelfs de grondwet werd, terwijl de troepen al onderweg waren, gewijzigd om ook dienstplichtigen te kunnen uitzenden. Met een debacle als slot en duizenden slachtoffers! Een historische schande! – Die nu nog nazindert!

 8. Rob Alberts zegt:

  Met de nodige afstand naar oorzaak en gevolg kijken blijft dus blijkbaar nog steeds moeilijk voor deze geschiedenis?

  Blijkbaar zitten er nog heel veel emoties bij de levende betrokkenen? Waarbij ik ook zie dat deze emoties op volgende generaties wordt door gegeven.

  (Oorlogs-)Geweld geeft alleen maar slachtoffers!

  Vredelievende groet,

 9. 74 jaar na de laatste Politionele Actie vindt er in Nederland nog steeds een verwoede discussie plaats over het militaire ingrijpen van het kabinet Drees in Indonesie. Nederland heeft zich ernstig misdragen en waarschijnlijk volgens huidige maatstaven de mensenrechten geschonden. Terwijl Nederland in de VN al tot de orde werd geroepen. Het verbaast mij zeer dat de discussie nog steeds erg bepaald wordt door oud militairen die in deze oorlog gevochten hebben.Als historicus heb ik in het Nationaal Archief in Den Haag en in het NIOD Archief, de Indische Afdeling hiervan in Amsterdam onderzoek gedaan. Veel staatsdocumenten en dagboek fragmenten heb ik ingezien. Een uiterst geweldadige periode waar Nederland niet trots op hoeft te zijn. Dat het geweld van 2 kanten kwam is geen reden sterke kritiek te hebben op deze laatste Nederlandse koloniale oorlog. De sociaal democratische premier in deze periode, de gerespecteerde Willem Drees vertelde zijn herinneringen aan politicoloog Hans Daalder. Zijn boek, de Drees biografie kwam uit in 2004. Het boek kreeg de titel: “Vier jaar nachtmerrie De Indonesische Kwestie (Uitgegeven bij uitgeverij Balans in 2004)
  De twee Politionele Acties zijn niet de enige oorlog die Nederland voerde. In de provincie Atjeh op Noord Sumatra heeft de Atjeh oorlog (1873-1904) onder de KNIL militairen Colijn en Van Heutz ruim 30 jaar geduurd. Met vele slachtoffers. Deze zinloze oorlog die ging om de “pacificatie” van Atjeh leverde geen winners op slechts vele dode Atjehers en KNIL soldaten.Op het Van Heutsz monument aan de Amsterdamse Apollolaan wordt nog steeds niets vermeld over de rol van KNIL militairen Colijn en Van Heutsz en de vele slachtoffers van 30 jaar Atjeh Oorlog. Een kleine tekst paneel op de achterkant vermeld de oorsprong van dit monument maar geeft geen verdere informatie over de Atjeh oorlog.Op het Hollandse Kerkhof in Banda Atjeh liggen de vele jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die in 30 jaar gestorven zijn in de Atjeh Oorlog.Ik bezocht Atjeh zelf en bezocht ook dit kerkhof waar de Nederlandse KNIL soldaten liggen. Ik heb er foto’s van gemaakt.Het deed mij denken aan de Vietnam Oorlog. Nederland heeft ook van de Atjeh Oorlog niets geleerd en er nooit excuses voor gemaakt.

  Drs Roger Thomas, Azie Historicus (Association for Asian Studies, USA)

  • kalemol zegt:

   De Indonesische generaal Nasoetion, strijder voor een onafhankelijk Indonesië van het eerste uur, zegt dat Indonesië veel te danken heeft aan Van Heutsz. Zonder hem had Indonesië Aceh nooit behouden.

   • R.L. Mertens zegt:

    @kalemol; ‘veel te danken etc.’- Nasoetion bedoelt ‘als gevolg van ….’- Alsof het moderne centrum van Rotterdam te danken(!) is aan….. het bombardement door nazi’s in 1940!.

   • Roger Thomas zegt:

    Een terechte opmerking. Na de onafhankelijkheid en het ontstaan van de Republiek Indonesie nam Jakarta de rol van de Nederlanders over in Atjeh. De onderdrukking van de Atjehers ging door maar nu door Jakarta. Generaal Nasution rechtvaardigde de rol van Indonesie als nieuwe bezetter van Atjeh. Toen ik Atjeh bezocht waren er veel militaire legerposten en veel Indonesisch soldaten die in Atjeh zeer hardhandig optraden. De Atjehers hebben zich verzet tegen iedere overheerser, tegen de Nederlanders en tegen de nieuwe staat Indonesie.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Roger Thomas zegt 8 juni 2022 om 9:52 am: “Na de onafhankelijkheid en het ontstaan van de Republiek Indonesie nam Jakarta de rol van de Nederlanders over in Atjeh”.

    Toch kreeg Atjeh op een gegeven van het centrale gezag in Jakarta nog in hoge mate zelfbestuur, met de Sharia wetgeving als kers op de taart. Daar kunnen de Papoea’s in geannexeerd Irian Barat, thans Papua, nog naar fluiten.

 10. R.L. Mertens zegt:

  @kalemol; ‘veel te danken etc.’- Nasoetion bedoelt ‘als gevolg van ….’- Alsof het moderne centrum van Rotterdam te danken(!) is aan….. het bombardement door nazi’s in 1940!.

  • kalemol zegt:

   U kunt blijkbaar in het hoofd van de heer Nasoetion kijken, ik niet. Ik kan alleen zijn woorden weergeven, zoals zijn uitspraak dat Indonesië niet had bestaan zonder Nederland.

 11. R.L.Mertens zegt:

  @kalemol: ‘ in het hoofd kijken etc.’ – Gewoon; interpretatie! Met dank= toch iets anders, als tengevolge van….Zoiets als: met dank aan JP.Coen zijn er bijna geen Bandanesen meer….

 12. baukegeersing zegt:

  Drie onderzoekers van het Dekolonisatieonderzoek, Brocades Zaalberg, Limpach en Zwinkels, stellen hun eigen antikoloniale ideologie boven de waarheidsvinding in hun bijdrage in de NRC d.d. 4 juni 2022.. Zij beweren dat sprake was van een breed opgezet onderzoeksprogramma, terwijl de focus van het onderzoek slechts op het vermeende structureel excessieve geweld van de Nederlandse militairen was gericht. De conclusies van dat eenzijdige en vooringenomen onderzoek zijn gebaseerd op, wat zij noemen, ‘overdadig kwalitatief bewijs’, d.w.z. een reeks van eigen meningen en politieke opvattingen. Prof. Gert Oostindie erkende in de presentatie dat zij geen hard, feitelijk bewijs hadden voor hun conclusies. Daarmee valt de bodem onder dit onderzoek weg. De drie beroepen zich op het boek, Een kwaad geweten, Meindert van der Kaaij. Dat boek kenmerkt zich door eenzijdigheid, vooringenomenheid en leugens richting o.a. de veteranenorganisaties. Wat in dat boek staat over Westerling en de Zuid-Celebes-affaire is zelfs laster en smaad. Van der Kaaij baseert zich op Limpach, die echter in zijn boek tenminste 50 fouten heeft gemaakt in dat deel van de geschiedenis van de dekolonisatie. (zie website Elsevier Magazine). Het Dekolonisatieonderzoek gaat bijkans geheel voorbij aan de chaos, terreur, wreedheden, de tactiek van de verschroeide aarde en ander onheil voor de bevolking, aangericht door de republikeinen, misdadigers, krijgsheren, gevechtsgroepen en pure terroristen. Het niet beschrijven van deze historische context is een van de grote omissies van het onderzoek. De bewering dat de humanitaire acties van de Nederlandse militairen een kleine pleister zouden zijn op een zelf veroorzaakte wond is smaad en laster. Limpach heeft eerder dergelijke beweringen gedaan. Oostindie bevestigde daarentegen schriftelijk dat dit optreden van de Nederlandse militairen bewonderenswaardig was, maar geen voorwerp van het onderzoek. Deze drie menen de veteranenorganisaties de maat te kunnen nemen met valse beschuldigingen, aantijgingen en het op de man spelen. Met teksten die wetenschappers onwaardig zijn. Aan het eind van hun beschouwing in de NRC komt de aap uit de mouw. Het gaat hen om collectieve verwerking van zwarte bladzijden uit het koloniale verleden. Nederland massaal op de bank bij de psychiaters, Brocades Zaalberg, Limpach en Zwinkels. Ik raad hen aan eens studie te maken van de vijf principes van wetenschappelijke integriteit: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Als het Dekolonisatieonderzoek daaraan wordt getoetst blijkt het geen wetenschappelijk onderzoek te zijn. Nu er ook al geen sprake is van feitelijke, concrete onderbouwing voor de conclusies, valt de bodem onder dit onderzoek weg. De drie willen dat aan het zicht van de lezers onttrekken met hun aanval en aantijgingen richting de Nederlandse veteranenorganisaties. Een nogal doorzichtige afleidingsmanoeuvre.
  Mr. Bauke Geersing, Coördinator Onafhankelijk Onderzoekgenootschap AURORE.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘geen wetenschappelijk onderzoek etc.’- Nog maar enkele maanden na een nazi bezetting 1945 werden alle gelden aangewend om met overmacht van lucht- zee- en landmacht de roep om vrijheid na eeuwen van bezetting in Indië te smoren. Met meer dan 200.000 Indonesische slachtoffers en ca.7000.000(verbrande kampongs/desa’s!) die huis en haard verloren werd de overdracht vooral onder druk van de VN/wereldforum in dec.1949 gerealiseerd. Een historische debacle die nu na 72 jaren nog nazindert. Nu zelfs ene coordinator onafhankelijk onderzoekgenoodschap Aurore(= godin van de dageraad) in het geweer roept om tot een wetenschappelijk onderzoek te komen. -Nu mr. Bauke; kom op; met uw wetenschappelijk(!) onderzoek!

   • kalemol zegt:

    U telt ook de Indonesiërs mee die slachtoffers werden van hun extremistische, misdadige mede-Indonesiërs? U kunt natuurlijk niet de mensen tellen die door toedoen van KNIL en KL in leven zijn gebleven. Dat is dan weer jammer. Maar in het huidige woke tijdsgewricht deugt u wel.

   • R.L.Mertens zegt:

    @Kalemol:’ die slachtoffers werden etc.’ – Alle slachtoffers die door toedoen van Nederland’s waanzin zijn gevallen! Ook die bersiap slachtoffers. Nederland lokte (!) bersiap uit!

   • baukegeersing zegt:

    Beste Mertens,
    Ik kijk uit naar de betrouwbare bronnen waarop u uw beweringen hebt gebaseerd. Daarna zal ik nader inhoudelijk reageren. Als u wilt kennis nemen van de resultaten van de werkzaamheden van AURORE, verwijs ik u naar http://www.dekolonisatie-nedindie.nl.

   • R.L. Mertens zegt:

    @baukegeersing; ‘betrouwbare bronnen etc.’- Het Atlantisch Handvest (voorloper VN); ‘Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht’! Nederland ondertekende het te Londen, dd. 24-9-1941! Het verloochende dit in de 7 dec.1942 HM rede; waarin het zelfbeschikkingsrecht niet eens werd genoemd! Dit tot grote teleurstelling van de enige Indonesische minister in dit Londen kabinet; Soejono. – Vandaar ook de Proklamasi op 17/8-1945! Van Nederland was niets meer te verwachten! – Het verloochende dit wederom(!) in het 1e gesprek met de Republiek Batavia 4/10-1945 tussen moh,Hatta en van der Plas (op aandringen van de Britten); geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok= bersiap!
    note; alles te lezen/controleren via Google/Wikipedia

 13. baukegeersing zegt:

  Mertens, dat dacht ik al. Vooringenomen gebral zonder behoorlijke inhoudelijke onderbouwing. Zoals u de plank geheel misslaat m.b.t. de proclamatie van 17 augustus 1945. Ernstig! Ik verwijs u naar http://www.dekolonisatie-nedindie.nl.

  • A. Olive zegt:

   “de proclamatie van 17 augustus 1945.”
   De proclamatie van 17 augustus 1945 was eigenlijk een declaratie en niet een proclamatie.
   Een proclamatie kan niet uitgeroepen worden als men nog niet zelfstandig is.
   Amerika bv. heeft een “Declaration of Independence”. Pas later toen Amerika al zelfstandig was kwam de “Proclamation of Emancipation.”

   • Bert Siap zegt:

    @A.Olive : Grappig op 31 december 2015 om 11:16 uur ,schreef u precies het zelfde maar dan op Indisch4ever .Een asli Indonesier Surya Atmadja schreef toe een repliek ook op 31 december maar dan op Java Post ! Surya geboren 1949 is intussen wijlen .Surya beslist geen kampong Indonesier maar erg belezen ,was het half om half met u eens .Hij schreef de situatie van Amerika t.o.v het Britse Rijk en die situatie in 1945 was totaal verschillend ! De rol van Kolonisator Nederland was eigenlijk al in maart 1942 uitgespeeld .Na 1942 werd Japan de nieuwe Kolonisator en die verleende de onafhankelijkheid aan die nieuwe Repoeblik ,dat was nog net voor de capitulatie van Japan .Jan Somers schreef toen : Nederland houdt officieel vast aan de datum 27 december 1949 en dat is hun goed recht .Indonesia houdt vast aan hun tanggal 17 augustus 1945 en dat is ook hun goed recht ! Nederlandse diplomaten lopen de deur plat bij die Indonesische ambassade op 17 augustus voor een gratis hapje en drankje en idem dito doen die Indonesiers dat bij Koningsdag .😎😊😁Volgens de Nederlandse versie ben ik ( geboren maart 1949 ) geboren nog net op Nederlands grondgebied ,volgens Indonesia was het toen al Indonesisch grondgebied .Welke versie is voor mij het meest sympathiek ? Toch wel die Indonesiche versie ! 280 miljoen Indonesiers houden vast aan 17 augustus 1945 en misschien 280 Indische Nederlanders houden vast aan 27 december 1949 .

   • A. Olive zegt:

    “Na 1942 werd Japan de nieuwe Kolonisator en die verleende de onafhankelijkheid aan de nieuwe Repoepliek.”
    Japan heeft nooit de onafhankelijkheid aan de Republiekijnen gegeven.
    Op 29 april 1945 kwam een investigating Commitee for Preparatory work for Indonesia (Wikipedia) maar Japan heeft nooit independence aan Indonesia gegeven. Sommigen geven dit als reden voor de Romusha fiasco van Soekarno.
    Vandaar het feit dat de Proklamatie eigenlijk een Declaratie is.
    Pak Siap ik mis pak Surya

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘voor ingenomen gebral etc.’- Voor ingenomen? Gewoon een analyse van ; oorzaak en gevolg! Historische feiten (!), die zijn beloop kregen met een … debacle als slot voor Nederland! En waarvoor terecht onze koning jl. zijn spijt heeft betuigd. – En u wil daar een wetenschappelijke onderzoek aan wijden? Om die arme/bedrogen drommels van veteranen 72 jaar na dato recht te doen? – Proklamasi 17/8 noemden Soekarno/Hatta het ; een formele uitspraak(!)over bepaalde rechten! Rechten, met verwijzing naar het door Nederland ondertekende Atlantisch Handvest; Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht. Het is Nederland, die chicaneerde met leugens; Indië bevrijden; orde en rust, een volk beschermen tegen oproerkraaiers, een Japans maaksel etc.l
   Over gebral gesproken

   • kalemol zegt:

    Het is nu makkelijk om te zeggen dat ‘het Indonesische volk’ achter Soekarno stond. Maar is dat ooit gemeten? Veel oudere Indonesiërs verwelkomden de NLers uit de kampen. Er wordt ook vaak gezegd: de Nederlanders hadden meteen met Soekarno moeten praten. Maar wilde Soekarno dat wel? En als hij dat had gewild en het was ook gebeurd, zou zijn achterban hem dan niet hebben vermoord? Met de kennis van nu is het makkelijk praten misschien, maar niemand had zicht op de situatie (Soekarno ook niet).

   • Bert Siap zegt:

    Ach Pak Olive ,die Jappen zullen wel officieel hun handen in onschuld hebben gewassen “” Wij hebben die onafhankelijkheid niet verleend !”” Zal wel maar wie zwijgt stemt toe ,ze hadden het al zo vaak beloofd ( Veel beloven weinig geven ,doet een gek in vreugde leven !) Er schenen ook nogal wat Jappen aan Indonesische kant te hebben gevochten .Maar ja moet je ruim zien ,aan Nederlandse kant vochten ook ex SS soldaten ( er vochten + 20.000 Nederlanders voor die Duitsers ) Ja Pak Surya was een aardige kerel ,hij komt wel van de Pribumi klasse ,zeg maar hogere Indonesische klasse ..Zijn hele familie vocht tegen die Nederlanders .

   • A. Olive zegt:

    “Zijn hele famillie vocht tegen die Nederlanders.”
    Ja en dan mogen wij ons afvragen waarom hij liever elk jaar naar Indonesia met vacantie ging in plaats van met vacantie naar Holland vanuit Indonesia.
    Ik neem het hem echter niet kwaalijk dat hij liever in Holland woonde.

   • baukegeersing zegt:

    Mertens louter propaganda wat u opschrijft. Het past binnen de vrijheid van meningsuiting.
    Het is onhistorische kletskoek, wat u verkoopt. Het is geen geschiedschrijving en het is onjuist. Kijk nu eens op http://www.dekolonisatie-nedindie.nl .

   • R.L. Mertens zegt:

    @baukegeersing; ‘onhistorisch kletskoek etc.’- Oh ja? Bewijs het …’wetenschappelijk’!

   • R.L. Mertens zegt:

    @kalemol; ‘met de kennis nu etc.’- Inderdaad, toen had ons beleid helemaal geen kennis of …wilde men helemaal niet Indië prijs geven! Al vanaf ondertekening van dit Handvest verzocht Roosevelt/ USA de ondertekende landen hun koloniën in kennis te stellen van dit besluit. Nederland talmde tot de 7 dec.1942 HM rede ( 1 1/2 jaar later) waarin met geen woord over het zelfbeschikkingsrecht werd gerept! Vandaar dat daarna de VN/USA Nederland indertijd dwong die ‘politionele oorlog’ te beëindigen en tot overdracht te gaan!
    – Op 27 dec.1949 werd onder gefluit en gejoel van duizenden Indonesiërs de driekleur gestreken! En Bung keek glimlachend toe….! – Aan boord van ons vertrek dec.1949 uit Priok stammelde mijn vader; ‘verrek, wij zijn er uit getrapt….’

 14. Bert Siap zegt:

  Tja ene Mark Rutte is nu premier van Nederland ,staat “” Het Nederlandse Volk “” achter hem ? Zou mijn hand er niet voor in het vuur willen steken ! Zijn populariteit schijnt heden te dage op het nulpunt te staan ,toch blijft hij premier ,misschien bij gebrek aan beter ? Zal ook wel zo zijn geweest bij Bung Karno . Soekarno was charismatisch ,sprak vele talen en was een fervente vrouwenjager .De rest van die Indonesische leiders konden niet echt bij hem in de schaduw staan .Bung Karno vermoorden ? daar zou geen enkele tegenstander van Soekarno zijn vingers aan branden ,Bung was immens populair ! Daarom noemde het volk hem ook Bung en die stugge ,stijve generaal Soeharto Pak ( meneer ) Soekarno wilde eigenlijk nog niet de onafhankelijkheid uitroepen ,volgens hem te vroeg maar hij en Hatta werden door die pemoeda,s gedwongen ! Ik geloof wel dat . inderdaad niemand enig zicht op de situatie had maar dat hadden ze in dat net bevrijde Nederland ook niet .Trouwens het was zo pal na de nederlaag van de AS-mogendheden een grote totale chaos op onze aardbol ..Er verschenen 2 grote nieuwe Supermachten en die ene Superpower ,De U.S.A wilde zo snel mogelijk van dat kolonialisme af ,ook iets wat niet zo snel was doorgedrongen bij die brave politici van Nederland .

 15. Bert Siap zegt:

  Ratu Wilhelmina pernah mengobrol ringan dengan Presiden Roosevelt .Setelah itu Presiden Roosevelt berkata “” Oh sayang ,dia pikir dia bisa mempertahankan koloninya ! 🤣😂 Koningin Wilhelmina had eens een klein gesprekje met President Roosevelt na afloop zei President Roosevelt “” Oh die arme schat ,ze denkt dat zij haar kolonien mag houden !”” Hield Wilhelmina zo veel van die kolonie in Azie ? Welnee ,ze hield wel van die uang die die aardolie velden op Sumatra en Borneo opbrachten voor de Koninklijke Olie ,zij had koffers vol met aandelen .Die koffers met aandelen had zij wel mooi meegenomen naar Engeland .Ze zei nog tegen haar escorte “” Daar zit het kapitaal van de Oranjes !””

 16. baukegeersing zegt:

  Wat het toch Mertens dat u voortdurend feitelijke onjuistheden en propaganda verkoopt? Het lijkt op het CPN-verhaal van destijds. Interessante verdraaiing van de geschiedenis volgens Russische stijl.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘lijkt op het CPN verhaal etc.’- Nog steeds bang voor De Waarheid?

  • Pierre de la Croix zegt:

   baukegeersing zegt 24 juni 2022 om 10:14 pm: “Interessante verdraaiing van de geschiedenis volgens Russische stijl”.

   Russische stijl? Dat lijkt mij te hoog gegrepen. Het is gewoon weer het idiote gedraai van een door Belandahaat verwarde man die voor geen enkele rede vatbaar is.

   • baukegeersing zegt:

    Ik denk dat u gelijk hebt. Belandahaat is de ‘motor’ van Mertens uitlatingen. Ik heb nog geen enkele keer kunnen lezen dat hij serieus en met respect ingaat op hetgeen een ander te berde brengt. Nu weer die onzinnigheid over angst voor De Waarheid. Zonder in te gaan op hetgeen ik hem schreef.

   • Pierre de la Croix zegt:

    baukegeersing zegt 26 juni 2022 om 10:08 pm: “Ik denk dat u gelijk hebt”.

    Mijn dag is weer goed, meneer Geersing. Dat zegt niet iedereen tegen mij. Dank u wel.

    Ik denk dat de heer ing. R.L. Mertens zichzelf devalueert door zijn puberaal gedrag. Moet hij weten. Erger is dat hij daarmee de agressie opwekt van andere bezoekers van deze eerbiedwaardige site en er zo ook de sfeer verpest. Actie lokt immers reactie uit …..

 17. R.L. Mertens zegt:

  @baukegeersing; ‘serieus en met respect etc.’- U zou toch ook ‘wetenschappelijk en inhoudsvol’ reageren. Wat heeft u tot nog toe ‘ter berde gebracht’? – Dan aantijgingen; belanda haat, onzinnigheid; Russische stijl etc. En dat praat over ‘serieus en met respect …’
  Mijn controleerbare feiten zijn; Verloochening van het zelfbeschikkingsrecht; geen merdeka, provocaties; waardoor bersiap ontstond! – Nederland lokte bersiap uit!

 18. baukegeersing zegt:

  Mertens wat u beweert over de oorzaak van de Bersiap is onhistorische kletskoek. Leest u Bussemaker, Cribb en Frederick er eerst eens op na. Door te beweren dat Nederland de Bersiap heeft uitgelokt, geeft u glashelder aan dat u de feiten en de historische context niet kent, noch respecteert. Verdiept u zich ook eens in de Japanse periode en lees het boek van Benedict Jansen, De andere bezetting, 2021. Beweren dat Nederland de Bersiap uitlokte is ontluisterend en beledigend voor de slachtoffers ervan.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing; ‘onhistorisch kletskoek etc.’- Deze feiten staan historisch vast! De weigering(!) van het zelfbeschikkingsrecht te Batavia 4/10-’45, gesprek vd.Plas-moh.Hatta ( Chronologisch Documentatie Overzicht door mr.JA.Mommersteeg; Keesing Historisch Archief 1947) deed Soekarno dd.5/10-’45 een voedsel boycot afkondigen! En boenoeh belanda/dood aan de Hollanders werd de strijdkreet. Al in de Japanse periode (die ik ook meegemaakt heb!) was er een anti stemming. Wij, buiten de kampen, werden welleswaar als vijand beschouwd, doch links gelaten. De razende woede die toen ontstond is terug te brengen naar de vooroorlogse tijd van; vernederingen; verboden voor honden en inlanders, door PID( Politike Inlichtingen Dienst) veroorzaakt jacht op nationalisten; propvolle gevangenissen en het concentratie kamp(!) Boven Digoel/Nw.Guinea waar nationalisten in een malariagebied opgesloten, vanzelf(!) bezweken. Nederland provoceerde; een Japans maaksel, Soekarno de collaborateur etc. en verwachtte/hoopte( zoals in Soerabaja) dat de Britten deze furie zouden neerslaan. En dan ‘verongelijkt’ het over bersiap hebben? Wat een gotspe!

  • Pierre de la Croix zegt:

   R.L. Mertens zegt 28 juni 2022 om 11:13 pm: “Al in de Japanse periode (die ik ook meegemaakt heb!) was er een anti stemming”.

   Ik heb me maar niet verdiept in de polemiek over de waarheid en niets dan de waarheid tussen de heren Geersing en Mertens. Aangezien ik de heer Mertens al langer dan vandaag via zijn schrijfsels ken, heb ik de neiging de heer Geersing te geloven.

   Typerend voor de heer Mertens vind ik wel het zinnetje: “Al in de Japanse periode (die ik ook meegemaakt heb!) was er een anti stemming”. “Die ik ook heb meegemaakt!”, mét uitroepteken, om de heer Geersing en andere lezers dat feit nog maar eens goed in te peperen!

   Jawel, hij was er al, maar de tjelana monjèt (hansop) nauwelijks ontgroeid. Nochtans lijkt de heer Mertens de suggestie te willen wekken dat hij die “anti stemming” toen zelf in de volle diepte van de intentie had gevoeld en de draagwijdte ervan als een volwassene ten volle had begrepen.

   Whom do you think you are kidding, Mr. Mertens?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix:’een anti stemming etc.’ – Als je uiterlijk niet zo opviel in die maatschappij, dan je inderdaad ook niet zo veel te duchten!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 1 juli 2022 om 11:04 am: “@PierredelaCroix:’een anti stemming etc.’ – Als je uiterlijk niet zo opviel …… “.

    Ik snap die hele zin niet. Wat bedoelt de heer Mertens er mee?

 19. baukegeersing zegt:

  Mertens het is steeds hetzelfde liedje. Ik noem feiten en bronnen, u gaat daar niet op in en komt met uw eigen schrijfsels. Als u zich in uw eigen ‘waarheid’ gelukkig voelt, het zij zo. Waarom beschrijft u onze vaderlandse geschiedenis uitsluitend in zo zwart mogelijke termen en beoordeelt u die naar de inzichten van nu? De vrijheid van meningsuiting maakt dat mogelijk. Met integere, evenwichtige, wetenschappelijke historiografie heeft het niets te maken. Vooral uw formulering…’nog maar eens goed in te peperen.’ maakt duidelijk hoe u bezig bent. Gelijk hebberigheid, eenzijdigheid en niet open staan voor andere feiten en de historische context. .Ik wens u veel succes en als u er enig geluk in schept, ligt daar de waarde. van uw schrijfsels.

  • R.L. Mertens zegt:

   @baukegeersing: ‘ feiten en bronnen etc.’ : Welke ?? U verwijst(!) naar auteurs, hun studie ‘s etc. Kom met uw (inhoudelijk) commentaren op door mij genoemde feiten(!): de verloochening door Ned. van het Atlantisch Handvest 1941! En daardoor gevolgen: uitlokken van bersiap!

 20. baukegeersing zegt:

  Het door uw beweerde standpunt van de Nederlandse regering m.b.t. het Atlantisch Handvest 1941 als oorzaak van de Bersiap. Ik zou erop gaan promoveren Mertens. Ik kijk er naar uit!

  • Bert Siap zegt:

   Mertens overwoog na die hetze tegen hem ,asiel aan te vragen bij de Republik Indonesia maar die zullen dat wel weigeren en hem vanwege zijn Belgische achternaam verwijzen naar de Belgische ambassade .😂😜🤣

  • Pierre de la Croix zegt:

   baukegeersing zegt 2 juli 2022 om 10:29 pm: “Het door uw beweerde standpunt van de Nederlandse regering m.b.t. het Atlantisch Handvest 1941 als oorzaak van de Bersiap. Ik zou erop gaan promoveren Mertens”.

   Hora est.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s