Aangifte tegen Rijksmuseum om gebruik term ‘bersiap’ in expositie

Rijksmuseum in Amsterdam. Foto ANP.

Het Comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, heeft aangifte tegen het Rijksmuseum in Amsterdam gedaan vanwege discriminatie en groepsbelediging. Aanleiding is het gebruik van de term ‘bersiap’ in de tentoonstelling Revolusi! over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend.

Behalve tegen het museum zelf is er ook aangifte gedaan tegen museumdirecteur Taco Dibbits en curator Harm Stevens. De aangifte is vandaag online ingediend, zegt Jeffry Pondaag van het Comité.

Bersiap betekent in het Indonesisch ‘sta paraat’. In Nederland wordt de term gebruikt voor de gewelddadige periode direct na het eind van de Tweede Wereldoorlog, in de strijd om onafhankelijkheid van Indonesië. Jonge strijders vielen toen niet alleen Indische Nederlanders aan, maar ook Chinezen en Molukkers, iedereen die werd verdacht van steun aan de Nederlandse kolonisator.

Aanvankelijk leek het erop dat de term in de tentoonstelling van het Rijksmuseum niet zou worden gebruikt. De Indonesische gastcurator en historicus Bonnie Triyana schreef in een opiniestuk in NRC dat de term werd vermeden omdat die een racistische lading heeft. Later meldde het museum dat het anders zat.

Niet in de ban

Directeur Dibbits zei tegen NRC dat de term niet in de ban is gedaan en dat die wat hem betreft ook niet racistisch is. “Wij leggen de term uit, we duiden hem en plaatsen hem in de historische context van al het geweld in die tijd.” In het interview benadrukt hij dat Triyana een opiniestuk schreef. “Het is op persoonlijke titel geschreven.”

Het Comité Nederlandse Ereschulden is daar verbolgen over. “Het Rijksmuseum gaat willens en wetens door met het gebruik van een term die Indonesiërs op een koloniale wijze stigmatiseert”, staat in een verklaring op de site van het comité. “Het hele concept van de bersiap voedt het racistische cliché dat Indonesiërs beestachtige wilden zijn. De term wordt ook gebruikt om het kolonialisme te legitimeren door te praten in de trant van: waar twee vechten hebben twee schuld.”

Volgens het Comité wist het woord bersiap de koloniale machtsverhoudingen uit. Het wordt “onterecht voorgesteld als een etnische strijd terwijl het een vrijheidsstrijd was tegen een buitenlandse bezetter”. Daarmee worden de Indonesische doden uitgewist, zegt Pondaag.

Het Comité Nederlandse Ereschulden zette zich eerder onder meer in voor de slachtoffers van het bloedbad dat Nederlandse militairen aanrichtten in Rawagede op Java in 1947.

 

Dit artikel verscheen eerder op de website van de NOS, 21 januari 2022.

 

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

154 reacties op Aangifte tegen Rijksmuseum om gebruik term ‘bersiap’ in expositie

 1. P van Geldere. zegt:

  Een uitenlandse bezetter ,dat kan niet.
  Indonesië heette het pas met ingang van 1januari 1950.
  De onafhankelijk strijd gebeurde in de periode ’45 – tot/met 31
  december 1949.
  Dit was overeenkomstig de verklaring van Lingdjati getekend
  27 december 1949..

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja heer Van Geldere …. leefde onze eminente weledelgeleerde heer Jan Somers nog maar. Die wist het allemaal zo precies en kon zijn weten ook helder aan anderen overbrengen. Maar goed ….. u zult het met mij moeten doen.

   Voor zover ik weet had de souvereiniteitsoverdracht plaats in Den Haag op 27 december 1949. Op die datum werd Nederlands Indië de vrije “Republik Indonesia Serikat”. De Boeng maakte van die vrijheid vrijwel direct misbruik om dat “Serikat”, i.e. de federale staat Indonesia, om zeep te helpen en eenzijdig de eenheidsstaat onder centraal (= zijn) gezag uit te roepen.

   Dan over Linggadjati: De overeenkomst van Linggadjati (meestal het Akkoord van Linggadjati genoemd) is een op 15 november 1946 gesloten politiek akkoord tussen de Commissie-Generaal namens de Nederlandse regering en de leiding van de eenzijdig uitgeroepen Republik Indonesia. Op 20 juli 1947, de dag voor de Eerste politionele actie, zegde luitenant-gouverneur-generaal Huib van Mook de overeenkomst op.
   Bron: Wikipedia.

   • J. van Santen zegt:

    Jawel, men noemde dat toen “handige smeerlapperij” van Soekarno. Dat was dan ook direct een daad van “agressi” tegenover delen van zijn eigen Indonesische bevolking.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘misbruik etc..’- In mei 1948(!) hielden de, door van Mook gevormde deelstaten een vergadering te Bandoeng met de Republiek zonder(!) Nederland; uitkomst; RIS in overgangsfase wordt vertegenwoordigd door 3 leden en 1 Nederlandse commissaris. HvK Beel begreep al meteen dat de Federalen de kant van de Republiek hebben gekozen. – Vandaar ook de aanzet tot de 2e actie; het elimineren van de Republiek- In wezen een vlucht voorwaarts met een debacle als slot.

  • krukcor zegt:

   Indonesia is onafhankelijk sinds 17 aug.1945. Titik. Waarom zitten Nederlanders toch dikwijls te zeuren met Linggajati, RIS, etc.? Koloniaal gedachte en gedrag is nog niet weg.

   • Henry van Amstel zegt:

    Lees eens een boek. Op 27 december 1949 is in Amsterdam de overdracht getekend en niet eerder. Een staatkundige entiteit verandert niet omdat Sukarno, die bij de Nederlanders een zekere reputatie had, opgehitst door een paar kwajongens opeens onafhankelijkheid uitroept.

   • RLMertens zegt:

    @kruckor/HenryvanAmstel; ‘Onafhankelijkheidsdag etc.’- Onze Plakkaat van Verlatinge werd dd.27-7- 1581 uitgeroepen/vastgelegd; en erkenden daarbij de Spaanse vorst Philips 2 niet meer als staatshoofd. Op 4- 7- 1776 verklaarde Amerika zich onafhankelijk van Engeland. De desbetreffende data werden door voormalige bezetters (!) erkend!
    – Wat wij/ vooral nazaten van die ‘kolonialen’/ nu doen; is het chagrijn van de verliezer(!) om vast te houden aan een administratieve afhandeling(!) van een verloren heerschappij.
    – ex. Min.Bot op 17 aug. 2015; ‘mijn aanwezigheid mag worden gezien als politieke(!) als morele(!) aanvaarding van die datum 17- aug.1945 ! Dus……

   • De heer Mertens blijft maar doorgaan met het verspreiden van onwaarheden. Ik zal nog hem eenmaal van repliek dienen, daarna niet weer. De Acte van Verlatinghe (Plakkaat) werd in 1581 vastgesteld door de Staten Generaal van de Nederlanden. Dat was al vele jaren een erkende staatkundige entiteit. De onafhankelijkheid van deze Nederlanden werd in 1648 (jazeker, 67 jaar later) bij de Vrede van Munster getekend. Er was geen sprake van erkenning door Spanje van het Plakkaat uit 1581.
    De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 werd uitgebracht door legitieme vertegenwoordigers van de toenmalige 13 koloniën aldaar. Pas in 1783 werd de onafhankelijkheid een feit door middels het wederzijds tekenen van een Verdrag. Pas toen werd deze door de Britse regering erkend. Dat Amerika 1776 beschouwd als startjaar is natuurlijkbegrijpelijk. Vanwege de goede betrekkingen doen we dat nu allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat het louter historisch gezien juist is. In beide gevallen werd de verklaring uitgeroepen door erkende staatkundige entiteiten met, in beide gevallen, uitgebreide en zorgvuldige voorbereidingen.
    In Indonesië daarentegen was er geen spraken van enige entiteit. Soekarno c.s. hadden weliswaar hun (dubieuze) sporen verdiend tijden de Japanse bezetting maar verder was het destijds gewoon een stelletje rebellen, hoe serieus we hen tegenwoordig ook nemen. Dat Indonesië er anders over denkt is prima maar dat wil niet zeggen dat NL anno 2022 aan geschiedvervalsing moet doen. Ik heb het al vaker betoogd: het zou volslagen absurd zijn te denken dat NL destijds die verklaring van Soekarno stante pede had geaccepteerd. Dat er daarna een treurspel van gemiste kansen heeft plaatsgevonden doet daar niets aan af.

   • RLMertens zegt:

    HenryvanAmstel; ‘onwaarheden etc.’- Oh ja? Heb beweerd/gemeld dat het op die door mij gemelde data is gebeurd? De landen Spanje en Engeland hebben hun voormalige bezette(!) landen toch erkend? En ook die data gerespecteerd! Dat is toch: the point!
    @ Indonesië geen sprake van entiteit=wat echt bestaat? Wie bepaalt dat; de bezetter?Land en volk hebben al eeuwen bestaan! @’Stelletje rebellen etc.’- Ook onze Willem van Oranje. En onze verzetsstrijders tijdens nazi periode? Nogmaals Nederland ondertekende te Londen 24-9- 1941(!) het Atlantisch Handvest(voorloper van de VN); elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht(!); Het verloochende(!) dit bij 1e gesprek met de Republiek, Batavia 4-10- 1945 vd.Plas-Hatta; geen zelfbeschikkingsrecht=geen merdeka! dus amok=bersiap! Terwijl de Britten juist bij Nederland pleitten om tot een vergelijk te komen! Echter van Mook dd.7/10-’45 Mountbatten aandrong om harder optreden. ( de kastanjes voor Nederland uit vuur halen) Zelfs nog meer olie op het vuur gooide met provocerende uitspraken; een Japans maaksel, Soekarno een collaborateur etc. Hij die nb. in het gevang/ verbannen is tijdens de Nederlandse bezetting; zou hij in het verzet gaan tegen Japan? Japan, die nb. in luttele dagen heel Java onder de voet liep met: Azië voor de Aziaten. Over absurditeiten gesproken! – Van Mook wist, door info, dat vele Indische Nederlanders buiten de de beschermede (Japanse) kampen waren- hierover zelf ook door Britten er op geattendeerd- en gevaar liepen bij eventualiteiten. Alsof ook den Haag maling had aan die onbeschermde Indische families( vrouwen, kinderen, oudjes zonder vaders) Het Nederlands beleid heeft bersiap uitgelokt!! Wij werden geslachtofferd voor herbezetting van Indië. Over geschiedvervalsing gesproken.

 2. Henry van Amstel zegt:

  Jeffrey Pondaag is een uitermate vermoeiend figuur…

 3. J. van Santen zegt:

  Het Links-Groen verwijderen van realiteit in heden en verleden – om er ziek van te worden

 4. J.van Santen zegt:

  Trouwens …, wat zijn hier Indonesiers? Het waren toendertijd bepaalde elementen uit de Indonesische bevolking die tekeer gingen. Opgestookt door een vroegere bezettingsmacht Japan.

 5. Ik las het persbericht van KUKB, waarin o.a. staat dat Japan Indië ‘in drie dagen op de fiets’ veroverde. Nu ging de verovering snel, maar vanaf de landing bij Tarakan (Borneo) duurde het nog zo’n twee maanden, en de Slag in de Javazee werd niet op de fiets gewonnen, dacht ik.

  Bedenkelijker lijkt mij een zin als ‘Door de Bersiap als periode van eenzijdig Indonesisch geweld voor te stellen, worden de tienduizenden burgerdoden van het Britse bombardement op Surabaya uitgewist’. Nog even afgezien van de link die met de Bersiap wordt gelegd: de Britten hebben destijds (nadat hun commandant Mallaby was gedood) de stad veroverd met krachtige inzet van hun militaire macht, waarbij de luchtmacht militaire posten aanviel met precisiebombardementen. Van het platbombarderen van de stad – ‘met tienduizenden burgerdoden’ – is geen sprake geweest. (Na afloop zijn officieel 1.681 dode Indonesische militairen geteld, waaronder veel jongeren. Bussemaker (blz. 253 en 255) vermoedt overigens dat dit dodenaantal veel hoger is geweest, gelet op de zeer felle straatgevechten.)

  Wat mij opvalt, is het gemak waarmee het persbericht dit soort ‘feiten’ terloops de wereld in brengt: een bombardement van Soerabaja als een tweede soort Dresden. Dit lijkt mij een vorm van ‘fake news’ die zorgen baart. De discussie over de koloniale geschiedenis van Indië is al niet zo makkelijk. Zolang allerlei groepen hun eigen ‘feiten’ erop na gaan houden, lijkt mij enige vorm van wederzijds begrip voor elkaars standpunten onmogelijk.

 6. Wensel zegt:

  Dit is een notoire Bersiap-ontkenner. Waarom wordt die man zo’n groot podium geboden, zonder dat daarbij wordt gezegd wat voor vlees we in de kuip hebben?

  • Indisch4ever zegt:

   Ik weet niet of Pondaag elk bruut geweld van opgefokte Indonesiërs ontkend.
   Ik zie hem wel aan voor iets dergelijks.
   Zijn vlees? Indonesiër, van Indisch-Nederlandse afkomst, verdwaald in de assimilatie, belandahater ????

 7. Ahrend Siebelhoff zegt:

  Mijn ouders zijn aan de dood ontsnapt van Bersiap roepende Indonesiërs. Het heeft helemaal niets te maken met racisme.

 8. E. Mutter zegt:

  De hele situatie rond de term bersiap en het Rijksmuseum riekt aan alle kanten. Natuurlijk mag die Indonesische historicus die term op zijn Indonesische manier interpreteren en zijn mening geven.Ik neig echter, gezien de attitude van de leiding van het Rijksmuseum bij het herzien van de onderschriften bij koloniale voorwerpen etc, de Heren Dibbets en Stevens niet te geloven als ze stellen dat ze geen voorkennis hadden van het gewraakte interview van de Indonesische historicus. Volgens beide heren zal in de tentoonstelling de term bersiap gehandhaafd worden en er zal een verklarende tekst bij komen. Ik vraag me af wat de inhoud van die tekst is. Kent iemand die? Nogmaals wantrouw de leiding van het Rijksmuseum!! Zij zitten in het kamp van die Politiek correcte hap.

  • R.L. Mertens zegt:

   E.Mutter; ‘politiek correcte hap etc.’ – Bersiap aanduiding hoort bij Revolusi, zoals ook de hongerwinter hoort bij de periode ’40- ’45, toen Nederland nog een kolonie was van Duitsland. De aanduiding hongerwinter is in wezen ook racistisch te bestempelen. Want alleen Nederlandse inlanders hadden daar last van!

 9. Dominicus van den Bergh zegt:

  What’s in the name? Aan de geschiedenis wordt gemakshalve voorbijgegaan. De koloniale bezetting van den Indische archipel begon op het moment de Portugezen en daarna de belanda’s rond 1608 voet aan wal zette en duurde tot aan het vertrek van de restanten van het KNIL en de KL midden 1950. Het ge oh over een naam al dan niet verbonden aan een beperkt tijdsbestek vind ik beschamend. Geschat wordt dat tijdens “the regime of fear and a state of violance” (Henk Schulte Nordholt) minstens 4 miljoen inheemsen zijn omgekomen met name na 1814 en met name na oprichting van het KNIL in 1830. Zie; Geweld en geweten. Koloniale oorlogvoering en militaire ethiek in Nederlands Indië 1816 – 1941 Militaire Spectator. De grootvader van mijn vrouw een Pruis heeft aan diverse “expedities” van de meer dan 150 expedities onder meer met van Heutz in Atjeh en Colijn op Lombok (slachting Tjahra Negara) mee gedaan. “Zult gij ons nog langer vertrappen, Uw hart vereelten door het geld, En, doof vor de eisch van recht en rede, de zachtheid tergen door geweld? (Sicco Roorda, pagina 448 Roofstaat van Ewald Vanvught). Vanaf voet aan wal zetten door de belanda’s is er verzet gepleegd tegen wrede onmenselijke koloniale bezetting eindigende in de laatste bloedige stuiptrekkingen van van het koloniale schrikbewind van 1945 tot 1949. Een beetje bekvechten over een naam is misselijkmakend. Laat de benaming en beschrijving eens over aan de gekoloniseerden. Stel u vooral terughoudend en deemoedig op. De bumiputra en de mixen daarvan die een onafscheidelijk onderdeel zijn geweest van het schrikbewind in privé en militair is het gepast vooral de kaken stijf op elkaar te houden en van geluk spreken dat zij zijn opgevangen door de kolonisator. Klagen over de wijze waarop is eveneens misselijkmakend. Tot slot waar haalde de kolonisator nog het gore lef vandaan om de gekoloniseerde meer dan 900 miljoen Gulden (zie Staatsblad) te laten betalen als herstelbetaling aan de kolonisator. Men heeft het nog gedaan ook.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Dominicus van den Bergh zegt 22 januari 2022 om 10:15 pm onder meer:

   1. “Vanaf voet aan wal zetten door de belanda’s is er verzet gepleegd tegen wrede onmenselijke koloniale bezetting eindigende in de laatste bloedige stuiptrekkingen van van het koloniale schrikbewind van 1945 tot 1949”.

   Dat lijkt mij een beetje kort door de bocht, meneer Van den Bergh. De geschiedenis leert dat de Belanda’s in hun zeilscheepjes door diverse lokale toeans in de archipel ook met égards werden ontvangen en zelfs om hulp werden gevraagd in de strijd tegen concurrerende lokale toeans.

   Ook effe de tijdlijn in de gaten houden, a.u.b. Het is niet zo dat die nare Belanda’s meteen met “de wrede onmenselijke koloniale bezetting” in de hele archipel begonnen “vanaf voet aan wal zetten”. Cornelis de Houtman en degenen die na hem kwamen hadden daar domweg te weinig mannetjes voor.

   2. “Een beetje bekvechten over een naam is misselijkmakend. Laat de benaming en beschrijving eens over aan de gekoloniseerden”.

   Ach …. een iegelijk beleeft de geschiedenis op zijn eigen manier. Die vele duizenden onschuldige, weerloze bersiapslachtoffers zullen niet gedacht hebben toen ze werden geroentjing, getjintjang, verkracht, hen de ogen werden uitgestoken en de borsten afgesneden “ach, onze voorvaderen en wij hebben het er zelf naar gemaakt”. Diegenen die de pogrom hebben overleefd en de nabestaanden van hen die op wrede wijze werden vermoord zullen dat ook niet hebben gedacht. De “bersiap” was een periode waarin EXCESSIEF GEWELD werd bedreven door een club laf, los geslagen Indonesisch tuig.

   Ik vind dat alle duizenden vermoorden postuum, hun nabestaanden én zij die de tijd hebben meegemaakt en overleefd, recht hebben op hun eigen beleving en naamgeving van die voor hen vreselijke periode.

   Het bagatelliseren, ridiculiseren, vergoelijken en zelfs ontkennen van wat er in de bersiaptijd gebeurde maakt míj misselijk.

   • J. van Santen zegt:

    “De “bersiap” was een periode waarin EXCESSIEF GEWELD werd bedreven door een club laf, los geslagen Indonesisch tuig” is nu precies de juiste bewoording! Laat aan hen het woord, welke – zojuist teruggekomen uit de kampen – hun hoop hadden gevestigd in de opbouw van een nieuw Nederlands-Indie. Deze bedrogen groep mensen, waarvan misschien nog een enkeling in leven is, zou het nog eens helder kunnen weergeven. Al dat geklets van anderen nadien, noemt men met ferme vaderlandse term “gelul in de ruimte” (excusé voor deze uitdrukking). Het helpt dan ook niet met dergelijke mensen van gedachte te wisselen.

   • Dominicus van den Bergh zegt:

    Heer de la Croix u bedoelde dit met égards?

    De Verovering door de VOC van de Banda-eilanden, met als slotepisode het bloedbad van Banda van 1621, was de geleidelijke militaire verovering van de Banda-eilanden door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) van 1609 tot 1621.[4] De eilanden werden grotendeels ontvolkt door de gevechten, hongersnoden, moordpartijen en deportatie. Hiermee werd het door de VOC gewenste monopolie op de specerijenhandel afgedwongen, met name de handel in nootmuskaat, foelie en kruidnagel.[1]
    Begin april 1609 arriveerde een VOC-vloot, aangevoerd door Pieter Willemsz. Verhoeff, op Banda Neira en wilde er de vestiging van een fort afdwingen. De Bandanezen wilden vrijhandel zodat ze de kooplieden van de verschillende Europese mogendheden tegen elkaar uit konden spelen en hun producten aan de hoogste bieder verkopen.[5] De VOC begeerde echter een monopolie op de specerijenhandel, zodat de Bandanezen hun producten alleen aan de Nederlanders mochten verkopen.[1] De onderhandelingen verliepen stroef.
    Op een zeker moment in eind mei 1609 lokten de dorpshoofden van Banda Neira Verhoeff en twee andere commandanten, die hun schepen hadden verlaten om op het strand te onderhandelen, de bossen in. Daar liepen ze in een val en werden ze vermoord.[1] De op het strand achtergebleven lijfwacht werd ook vermoord. In totaal werden 46 Nederlanders gedood.[6] Als vergelding plunderden de VOC-soldaten verschillende Bandanese dorpen en verwoestten zij de schepen van de dorpelingen.[1] De Engelsen leverden wapens en munitie aan de Bandanezen.[1] In augustus werd ten slotte een vredesverdrag gesloten dat gunstig was voor de VOC: de Bandanezen erkenden het VOC-gezag en het VOC-monopolie op de specerijenhandel.[1] Datzelfde jaar werd Fort Nassau gebouwd op Banda Neira om de nootmuskaathandel te beheersen.[7][8]
    Rest mij nog te melden dat een voorvader van mij, kapitein bij de VOC was en op zijn laatste reis in 1740 in Batavia is overleden.

   • Pierre de le Croix zegt:

    Dominicus van den Bergh zegt 23 januari 2022 om 6:27 pm: “Heer de la Croix u bedoelde dit met égards? … etc.”

    Ach meneer Van den Bergh, u pleegde met een brede armzwaai geschiedvervalsing door het navolgende te schrijven (zie Dominicus van den Bergh zegt 22 januari 2022 om 10:15 pm); “De koloniale bezetting van den Indische archipel begon op het moment de Portugezen en daarna de belanda’s rond 1608 voet aan wal zette ….. “. Dan veroorloof ik mij het door u open gelaten hiaat in de zorgvuldigheid te dichten door er op te wijzen dat wat u beweerde alleen al practisch helemaal niet mogelijk was.

    Voorts schrijft u, wederom met die brede armzwaai: “Vanaf voet aan wal zetten door de belanda’s is er verzet gepleegd tegen wrede onmenselijke koloniale bezetting eindigende ….”. Ook dat is onwaar, c.q. ongenuanceerd. Er zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis dat vertegenwoordigers van de VOC door plaatselijke leiders met veel ceremonie werden ontvangen en dat zij zelf ook met gepaste hormat wisten te reciproceren.

    Ik dacht er goed aan te doen wat nuance aan uw misleidende, tendentieuze verhaal toe te voegen.

   • R.L. Mertens zegt:

    @DominicusvandenBergh; ‘de bumiputra en de mixen etc.’- Waren trouwe Vaderlanders! Kolonisatoren bij uitmunt. Zoals hen altijd is voorgehouden; ‘heb u lief mijn Nederland, ….heb u lief mijn Neeeederland! Hen; hun leed bagatelliseren, vooral het tjingtjangen etc. treft hun oranje hart, hun Neerland’s bloed, wat door de aderen vloeit! Om maar te zwijgen wat hun kaken doen…

 10. Jean Andries Schell de Nijs zegt:

  Nederland en vele Nederlanders kunnen hun koloniale DNA niet kwijt.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nou en …. meneer Schell de Nijs? Wat is daar zo slecht aan?

   Slecht zou zijn als die Nederlanders met het verkeerde DNA weer eens ergens op de wereld een kolonietje gingen starten om het land te exploiteren en zijn inlanders uit te buiten, zoals de centrale regering van de Republik Indonesia nu doet in voormalig Nederlands Nieuw Guinea, thans West Papoea genoemd.

   • Benedict Janssen zegt:

    En dan is er ook nog de bezetting van Oost-Timor (1975 -1999) https://www.history.com/this-day-in-history/indonesia-invades-east-timor , waar het leger van Soeharto vreselijk heeft huisgehouden.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja heer Janssen, de Indonesiërs die zo hard voor hun merdeka hebben gevochten, gunden en gunnen het anderen niet.

    Nooit gehoord van:

    “WAT GIJ NIET WILT, DAT U GESCHIEDT,
    DOET HET OOK AAN ANDEREN NIET”

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘ West Papoea etc.’- Linggadjatti overeenkomst; door beide landen ondertekend Batavia 25-3-1947; art.3 De verenigde staten van Indonesië omvat het gehele(!) grondgebied van Nederlands Indië. En wat deed Nederland; Nw.Guinea blijft Nederlands; om tot zelfbeschikking te komen! Nb. een gebied waar in 300 jaar niet naar werd omgekeken. Waar de inwoners overwegend nog in een stenen tijdperk leefden. Gevolg; anti Nederland stemming; bedrijven genationaliseerd, personeel ( Indische blijvers) ontslagen en tot armoe gedreven etc. -Nederland leerden de Papoea’s marcheren, volkslied, vlag etc. en uiteraard om anti Indonesië te zijn. Tot de VN wederom ingreep en bedongen werd, dat er een volksstemming werd gehouden olv.de VN, in aanwezigheid(!) van Nederland; Uitslag de Papoea’s kozen voor Indonesië!! Gevolg; dat er nu nog steeds de ( Nederlandse) Papoea’s ijverden voor hen toen al door Nederland(!) beloofde onafhankelijke staat. Met alle noodlottige gevolgen. Want Indonesië wil natuurlijk de gezworen eenheidsstaat; van Sabang tot Merauke nimmer opgeven.- Een koloniale (bloedige)erfenis van ; daar werd iets groots verricht!

 11. Indisch4ever zegt:

  Heer van den Bergh, u schrijft:
  De bumiputra en de mixen daarvan die een onafscheidelijk onderdeel zijn geweest van het schrikbewind in privé en militair is het gepast vooral de kaken stijf op elkaar te houden

  Nogal etnisch discriminerend van u. Mensen zijn niet verantwoordelijk voor keuzes van voorouders. Dat soort erfzonde-denkwijzes heeft al genoeg ellende op de wereld veroorzaakt.
  Bedenk wel dat Nederlands kolonialisme was onafscheidelijk van de Nederlandse cultuur
  En verantwoordelijk voor die cultuur zijn de Nederlanders, ook uw voorouders.
  Dus……. in uw eigendrogredenering… hebt u geen recht van spreken op deze site.
  Wees wat meer bescheiden.

  • Dominicus van den Bergh zegt:

   Geachte heer of mevrouw tot in de eeuwigheid, ik stel niemand verantwoordelijk voor de geschiedenis zelfs Atilla de Hun niet wiens DNA in 10% van de westerse Europese man aanwezig is. Zie de HAPLO genetische kaart van Europa. Van moeders zijde stamt mijn vrouw ook uit een mix van een KNIL militair en Pruis en inheemse via het Tangsi model en later weer vermengd met een Nederlandse KNIL militair. Het meedoen met de kolonisator stamt al van voor de VOC jongens de lakens uit gingen delen en ook de badhanddoeken. Zie het beloop met de Toegoenezen onder de Portugezen. Wat is hier etnisch discriminerend aan? Het zijn geschiedkundige feiten. Ik hoorde het mijn schoonmoeder bij herhaling zeggen; “Indië was van ons”. Het is ons door de Amerikanen afgepakt. Feitelijk had zij gelijk; de belanda’s hadden immers de gordel van smaragd toch “eerlijk” veroverd. Niet met een rolletje Rang of Kwatta reep maar met het Mannlicher -95 5 schots snelvuur repeteergeweer. Zie de ethische koers 1888 – 1915. Het KNIL bestond uit een 30.000 man waarvan een 25.000 man inheemse militairen, voornamelijk manschappen en de lagere rangen en voor een 25% uit Europese militairen voornamelijk de onderofficieren en officieren. Een groot gedeelte daarvan was van Duitse afkomst zo ook de grootvader van mijn vrouw * 1862 † 1913. Leg uit waar hier de etnische discriminatie ligt. Het zijn gewoon de geschiedkundige feiten. Echter de belanda’s en de nakomelingen daarvan en de mixen willen hun eigen geschiedenis niet kennen en zijn meesters in het verzinnen van allerhande emotionele drogredenen. Het loopt dwars door Indische families heen ook die van ons. Wat opvalt is, dat de jongere generatie zoals wij van bouwjaar 1945 – 1950 er een wat andere kijk op nahouden dan de bouwjaren daarvoor, zeg maar de Indië was van ons generatie en ons is verschrikkelijk leed aangedaan door de allochtone bevolking. Die van; er werd wat groots verricht. Van de feiten willen zij niets weten of weten het niet.. Vrijwel geen onderwijs voor de bumiputra. Slavernij tot ver na 1863. 140 artsen voor de inheemsen op een bevolking van 40 miljoen en zegge en schrijven 4 ziekenhuizen voor de 40 miljoen allochtone bevolking. Daar is inderdaad wat groots verricht incluis het gedwongen cultuurstelsel. 30.000 man houdt een bevolking van 40 miljoen in dwang terwijl hier op dit moment 40.000 man politieagenten niets eens een stelletje voetbal holigans en de Mocro maffia in dwang kunnen houden. Voorwaar toentertijd in Indië een knappe prestatie. Ik neem het mijn voorouders op geen enkele wijze kwalijk hoe zij toentertijd leefden en handelden evenmin mijn schoonouders.Sterker nog had ik in de 19e eeuw geleefd of de eerste helft 20ste eeuw was ik waarschijnlijk ook naar de Oost gegaan. Immers ik ben uiteindelijk ook met zo’n heggenvreter getrouwd zoals de commandant van mijn schoonvader mijn schoonmoeder typeerde toen hij permissie vroeg om met haar te mogen trouwen. Mijn voorvader bij de VOC zat er niet mee om slaven te vervoeren (ik heb zijn manifesten) immers nog heden ten dagen zweren onze huidige roergangers met de hand op de handleiding van de almachtige en zijn profeet waarin direct al op de eerste pagina’s de instructies staan hoe slaven te behandelen tot en met het mogen doodknuppelen van de ongehoorzame. Onze majesteit roept deze almachtige regelmatig aan om hulp en bijstand; “zo waarlijk helpe mij god almachtig”. Nu u…

   • Indisch4ever zegt:

    Dominicus van den Bergh, je zegt zelf dat je geen recht van spreken, vanwege een VOC-voorvader…. reageer dan niet in dit soort onderwerpen.
    Je hebt het over mixen die geen recht hebben te spreken over hun geschiedenis, die van de ouders, de familie en vrienden. Daarmee tref je een bepaalde etnische groep, de indo-europeanen, en voornamelijk die, want de totoknazaten zijn in veel mindere mate bezig met hun voorgeschiedenis te Indië.

    Heb je indo-kinderen ? Zeg je tegen hen ook dat zij de kaken stijf op elkaar moeten houden over dit soort kwesties.

 12. Maud Lebert zegt:

  ‘Merdeka en de opkomst van de Republiek’. Voor wie er interesse in heeft, kan de diskussie over de inhoud van dit boek op maandag 14 februari 2022 òf life te Spui 25 Amsterdam òf on-line (spui25@uva.nl) volgen.
  Moderator is Harry Poeze. Andere deelneem(st)ers zijn o.a. Bonnie Triyana, en natuurlijk de auteur Henk Schulte Nordholt.
  In ieder geval iets om de discussies hier in gang te houden.

  • R.L. Mertens zegt:

   @MaudLebert; ‘debat in de Balie, Amsterdam’- Vandaag 29/1-’22 om 14.oo nm via streaming te volgen; https: //debalie.nl/programma/de-indonesische-blik-op-350-jaar-nederlandsche overheersing

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 29 januari 2022 om 1:22 pm: Vandaag 29/1-’22 om 14.oo nm via streaming te volgen; https: //debalie.nl/programma/de-indonesische-blik-op-350-jaar-nederlandsche overheersing”.

    Daar gaat-ie weer, de heer Mertens wild rijdend op zijn koeda kèpang, zijn stokpaardje: “blik-op-350-jaar-nederlandsche overheersing”. Mana bolé?

    Hij blijft het fabeltje geloven en als feit uitventen dat 350 jaar geleden, METEEN na de landing van de eerste Nederlanders in het gebied (Banten) met 3 door stormen verfomfaaide scheepjes en een door scheurbuik geteisterde bemanning, de NEDERLANDSE OVERHEERSING en daarmee koloniale onderdrukking van de gehele archipel, van Sabang tot Merauke, een feit was.

    Denkt de heer ing. R.L. Mertens écht dat zijn lezers zo tolol zijn dat ze dit geloven? Misschien heeft hij carrière gemaakt in de reclamewereld gewerkt en daar ingetrechterd heeft gekregen dat in de overdrijving de overtuigingskracht schuilt.

    Of heeft hij toch iets meegekregen uit zijn jeugd in NOI, waar hij op de Nederlandstalige lagere school zeker dit lied heeft meegezongen uit “Kun je nog zingen, zing dan mee”:

    Hollands vlag, je bent mijn glorie
    Hollands vlag, je bent mijn lust
    ‘K roep van louter vreugd “Victorie”
    als ik je zie aan vreemden kust

    Refrein:

    Aan de zee en aan de wal,
    Hollands vlag, waait overal

    Met zo’n lied in de kepala ga je als kind in het fabeltje geloven dat 350 jaar geleden de TOTALE OVERHEERSING van de Indische archipel een feit was.

    Whom do you think you are kidding, Mr. Mertens?

   • Maud Lebert zegt:

    Hartelijk dank voor de tip Mhr. Mertens. Het was heel interessant de discussie te volgen.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierrefelaCroix; ‘350 jaar overheersing etc.’- Dit is de titel van het debat in de Balie, Amsterdam. Niet via stream gekeken/ geluisterd? – Met die 3 verfomfaaide scheepjes en een door scheurbuik geteisterde bemanning begon; nou ja poëtisch uitgedrukt uitgedrukt, die overheersing. Want die scheurbuik lieden met hun bleke blikken werden door de Inheemsen voor monsters aangekeken. Uitgebeeld; op het diorama venster van het museum onder het vrijheidsmonument, met als onderschrift; de komst der barbaren! Verder op; als laatste venster: het einde van Indië!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Maud Lebert zegt 29 januari 2022 om 11:04 am: “‘Merdeka en de opkomst van de Republiek’. Moderator is Harry Poeze. Andere deelneem(st)ers zijn o.a. Bonnie Triyana, en natuurlijk de auteur Henk Schulte Nordholt”.

   Nou … zo te zien is Bonnie nog niet onder begeleiding van de marechaussee in het vliegtuig richting Indonesia gezet. Nu maar zien of hij racisme blijft koppelen aan het alhier gebruikte begrip “Bersiap” voor lafhartig, wreed verkrachten en vermoorden van duizenden weerloze vrouwen, kinderen en mannen.

   Voor de goede orde: Volgens Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is “racisme” de opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere”. Bonnie zal toch niet geloven dat al die duizenden slachtoffers, dus ook de vermoorde kinderen, racisten waren en om hun racisme op de meest wrede wijze om het leven mochten worden gebracht?

   De racisme kaart wordt tegenwoordig veel te snel getrokken. Helaas maakt niet alleen Bonnie zich daaraan schuldig. Maar hij heeft met zijn domme uitspraak in ieder geval de hele Indische gemeenschap op het hart getrapt en een respectabel instituut als het Rijks Museum op het verkeerde been gezet.

   Overigens: Naar mijn mening dient het Rijksmuseum zich te richten op kunst en kunstvoorwerpen van alle vormen uit alle culturen en zich niet in te laten met zaken als de Indonesische revolutie.

   • Maud Lebert zegt:

    @ ‘dient het Rijksmuseum zich te richten op kunst en kunstvoorwerpen…’. zegt mhr dlCroix. Het gaat ook anders. In West Tonado (Noord Sulawesdi) werd het Indonesia Holocaust Museum geopend: ‘Shoah: How was it humanly possible’ op 27 januari 2022 de International Day of Remembrance voor slachjtoffers.
    Ik weet niet of deze dag ook in NL herdacht werd. Hier tenminste niet en dat ofschoon er heel wat schlachtoffers te herdenken zijn, maar ik denk, dat het aangezien het niet om Zwitsers ging, dat het òf niet belangrijk genoeg is òf dat men hen vergeten heeft.

    Nog even terzijde mhr dlCroix. De titel van de discussie heette werkelijk ‘…-op-350-jaar-nederlandse-overheersing’ en was geen verzinsel van de hr. Mertens. Bovendien werd deze these niet alleen door de Indonesische deelneemsters, maar ook door de NL gerelativeerd en juist gezet.

 13. Pierre de la Croix zegt:

  @ ‘dient het Rijksmuseum zich te richten op kunst en kunstvoorwerpen…’. zegt mhr dlCroix. Het gaat ook anders. In West Tonado (Noord Sulawesdi) werd het Indonesia Holocaust Museum geopend: ‘Shoah: How was it humanly possible’ op 27 januari 2022 de International Day of
  Remembrance voor slachjtoffers. Ik weet niet of deze dag ook in NL herdacht werd”.

  Om met het laatste, het gemakkelijkste te beginnen mevrouw Lebert, “wij” in Nederland doen ons best om goed te maken dat er 102.000 Joden, Roma en Sinti uit NL zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen en dat er bitter weinig zijn terug gekeerd, om te ervaren dat ze eigenlijk niet welkom waren. We hebben in A’dam een herdenkingsmuur met alle namen van de slachtoffers, tegenover het Auschwitzmonument, gemaakt door Jan Wolkers. Bij dat monument wordt of is, als ik mij niet vergis, vandaag de holocaust herdacht.

  Pee-Es: Vanochtend het boek “Het verraad van Anne Frank” gekocht. Het dagboek zelve las ik al in 1958 of 1959, aan boord van de zeesleepboot “Titan” van de firma Wijsmuller. Het zat met andere boeken, vooral stichtelijke werken, in de “zeemanskist” die op Curacao namens een protestantse organisatie aan boord kwam.

  Ik ben aangenaam verrast dat er in Indonesia een Holocaust Museum is geopend. Voor een land dat bijna 100 % Islamitisch wordt geacht toch niet vanzelfsprekend. How come? De enige verklaring die ik heb is, dat de streek die u noemt, West Tondano, Noord Sulawesi, n.m.m. ook de Minahassa genoemd, in meerderheid protestants christelijk is en als zodanig via het Oude Testament meer affiniteit heeft met de lotgevallen van het Joodse volk dan de moslims.

  Just my 2 pennies.

  Tja …. dan uw opmerking “De titel van de discussie heette werkelijk ‘…-op-350-jaar-nederlandse-overheersing’ en was geen verzinsel van de hr. Mertens”.

  Misschien komt het verhaal niet uit de koker van de heer Mertens (in welk geval hij dat ten zeerste zou betreuren), maar hij spreekt het niet tegen en wappert al jaren met het verhaal, om zijn mantra van de Blanda Boesoek met enig “wetenschappelijk” bewijs te kruiden.

  Wij hoeven nog geen Jan Somers te zijn om de ware geschiedenis van de verovering van de archipel te kennen. Dat ging “kletas-kletis”, oftewel stukje bij beetje. Verdragje hier, oorlogje daar, fortje erbij.

  De heer Mertens is toch niet zo dom dat hij echt gelooft dat het handje vol mannen van Cornelis de Houtman dat als eerste uit Nederland voet aan wal zette op een paar plaatsen in de archipel, meteen op alle 13.000 (?) bewoonde eilanden in het gebied de Nederlandse vlag plantte en en passant de totale bevolking begon te pacificeren, c.q. onderdrukken. Als de heer Mertens dat gelooft, dan gelooft hij zeker ook nog dat de aarde plat.

  Ik denk eerder dat de heer Mertens ieder middel aangrijpt om Nederland en de Nederlanders in kwaad koloniaal daglicht te stellen en dat hij daarbij ook een potje geschiedvervalsing niet uit de weg gaat.

  • Maud Lebert zegt:

   @ ‘how come?’ Ja, dat weet ik ook niet. In ieder geval was de duitse ambassadeur bij de opening aanwezig. en ik zag heel wat (grote) fotos van Anne Frank. Het kan best zijn,, zoals u denkt, dat het komt, omdat men daar christelijk protestant is. Maar waarom men dan een Holocaust museum opent , geen idee. Misschien krijg ik het antwoord nog, dan kan ik het u verder vertellen.
   Ik krijg nl. op FB regelmatig fotos en verhalen, krantenknipsels (in het Nederlands) van Mitologi Manado. Daarbij worden aan KNIL, soldaten, officieren; Indischen, die zich op de een of andere manier onderscheiden hebben, herinnert. Met oeroude vergeelde fotos en indien mogelijk hun levensloop. Ook aan vrouwen en hun gebeurtenissen wordt er herinnert. Nog nooit eerder over hen gehoord.
   Ik heb er niet over gehoord, dat er hier een Holocaust herdenkingsdag was. Degenen die destijds Joden geholpen hebben hier binnen te komen, zijn verguisd, hebben hun job verloren, zijn in armoede gestorven. Nu pas beseft men, wat ze gedaan hebben.
   Als u eens wist wat er hier allemaal op het ogenblik aan de hand is. Als voorbeeld de kunsttentoonstelling van Bührle. Maar dat is off topic.

   • A. Olive zegt:

    “how come?”
    Wij kunnen ons ook afvragen waarom er in Jakarta een groot monument is van de fictional Ben Hur, een Joodse prins, in zijn chariot met 4 paarden. Dan vraag ik mij ook nog af waarom er in het 20000 rupiah bankbiljet een beeld is van de Hindugod lord Ganesh.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Maud Lebert zegt 30 januari 2022 om 5:05 pm: “@ ‘how come?’ Ja, dat weet ik ook niet”.

    Bij wat ik al heb geschreven over de bewoners van de Minahas(s)a schiet mij ineens te binnen dat de streek, met Menado als hoofdstad, in goede oude koloniale tijden “de 12de provincie van Nederland” werd genoemd (de huidige 12de provincie, Flevoland, was toen nog Zuiderzee/IJsselmeer). Daaruit spreekt een sterke oriëntatie van de bewoners op Nederland en de Nederlanders, welke naast het christendom ook tot het besluit zou hebben geleid om voor het hele land in beeld te brengen waartoe rassenhaat kan leiden.

    Enfin, allemaal guess work. Waarom geen contact opgenomen met de directie van het museum en de vraag gesteld? Ik zit niet op FB, Twitter en die andere (a)sociale media. Moet het doen met een krantje, de radio en TV!

    A. Olive zegt 30 januari 2022 om 5:53 pm: “how come?” “Wij kunnen ons ook afvragen waarom er in Jakarta een groot monument is van de fictional Ben Hur”.

    Nou …. mevrouw Lebert zegt dat het geen beeld van Ben Hur was. Ik denk het ook niet, of de Indonesiërs zijn/waren bewonderaars van Charlton Heston, de Amerikaanse acteur die Ben Hur speelde in de gelijknamige film uit 1959.

    Toen ik begin tachtiger jaren v.d.v.e. op zakenbezoek in Jakarta was, werd ik gereden over een brede verkeersweg met op een plein of de middenberm, dat weet ik niet meer, een enorm beeld van een gespierde meneer die een vlammende schaal van steen hoog boven zijn kepala hield. Mijn Nederlandse begeleider wist niet wie of wat het beeld voorstelde, wel dat het door de Nederlandse expats “Jan Panas” werd genoemd.

  • Bertsiap zegt:

   @Pierre de la Croix : Denk dat hier twee (2) dua begrippen door elkaar gehaald worden ten eerste het begrip AANWEZIGHEID en het begrip OVERHEERSING van het eerste is waarschijnlijk wel sprake van het tweede beslist niet over die tijdspanne van 350 jaar dus !

   • Maud Lebert zegt:

    @ ‘twee begrippen door elkaar gehaald worden’.. Juist. De titel van de discussie was echter ‘overheersing’. Maar in de discussie zelf ging het over de ‘aanwezigheid’.

   • R.L. Mertens zegt:

    @Bertsiap; ‘overheersing etc.’- Gewapende aanwezigheid= mi. ook overheersing!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 30 januari 2022 om 9:32 pm: “Gewapende aanwezigheid= mi. ook overheersing!”

    Ja hoor meneer Mertens, en de aarde is zo plat als een dubbeltje.

   • R.L.Mertens zegt:

    @PieredelaCroix:’ gewapend etc’ – Als een foto van een jager met een dode konijn. Als de jager niet was geweest; leefde het konijn nog…

 14. Maud Lebert zegt:

  @ ‘een groot monument is van de fincitonal Ben Hur’ .Sorry als ik u moet korrigeren, ik heb dit monument ook gefotografeerd, maar het heeft niets met Ben Hur te maken (wie zou hem in Indonesie dan al kennen), maar het is een monument van Arjuna Wijaya. Monumenten in Indonesie, waar paarden in voorkomen, hebben een bepaalde traditionele betekenis. Kijk maar eens naar Madura, waar overal statuen en afbeeldingen van vliegende paarden voorkomen, of op krissen, waar paarden met vleugels op voorkomen.

 15. A. Olive zegt:

  “Ben Hur”
  In 1989 reden we vanuit Priok op een wijde boulevard de stad in en kwamen langs een levensgroot gouden monument met een chariot en 4 paarden. De gids vertelde ons dat dat Ben Hur was en wij vroegen ons af in de bus waarom zoiets in Jakarta en hij vertelde ons dat het gemaakt was om de mensen wat te geven. Dit klonk ons ook raar in de oren..
  Nou begin ik mezelf te wantrouwen want ik kan dit nergens op Google terug vinden. Het zou kunnen dat het hele ding is weggehaald maar dat is ook onwaarschijnlijk.
  Mvr. Lebert, zou u misschien een kennis in Jakarta kunnen vragen of er wel zoiets bestond?

  • Maud Lebert zegt:

   @ ‘Ben Hur’. Ik heb het mijn kennis in Jakarta gevraagd. Even op zijn antwoord wachten.

  • Maud Lebert zegt:

   @ ‘Ben Hur’. Nochmaals mhr. Olive, het is een statue van– zoals ik al eerder schreef- Arjuna Wijaya en zeer zeker niet van Ben Hur. Mijn kennis uit Jakarta heeft mij geantwoord, dat het er nog steeds staat. Over ‘Ben Hur’ nog nooit gehoord. Ik heb er ergens een foto van, maar aangezien ik zoveel fotos van Indon. heb, heb ik geen zin ernaar te zoeken. Bovendien kan ik het u niet toesturen.
   Wat het 20000Rp bankbiljet betreft, staat er nergens een Ganescha op, maar een Balinese danseres. Ook op de andere bankbilletten niet. ook niet op oudere uitgaven. Kijkt u maar eens op http://id.wikipedia.org/wiki/Rp.20.000. Deze link kreeg ik van mijn kennis uit Jakarta.

   • Maud Lebert zegt:

    @ bedankt voor de foto van de statue Arjuna wijaya. Ik heb vnl de paarden gefotografeerd. Ik moet ook eens proberen hoe ik een foto hier kan plaatsen. Het bespaart veel woorden!

   • Indisch4ever zegt:

    Beste Maud Lebert,
    Upload een plaatje naar elders op het internet
    Kopieër het adres
    Plak het in een reactie.
    Post hier een plaatje :https://postimages.org/
    En noteer het adres.
    Bijv dit adres geeft onderstaand plaatje, maar dan zonder “”
    “”https://i.postimg.cc/VvWt5q6q/beeldje-balidanseres2.jpg””

   • Maud Lebert zegt:

    @ beeldje. bedankt voor de uitleg. Zal het proberen. Klinkt gecompliceerd.

   • A. Olive zegt:

    “Ben Hur”
    Dank voor uw moeite mvr. Lebert
    Ik kende het monument van Arjuna en er is ook een kleinere ergens verguld op een hoge muur of zoiets. Waar ik het over had was een levensgrote Romeinse chariot met 4 paarden . Of mijn ogen hebben mij bedrogen of ze hebben het weggehaald na 1989.
    Net zoals dat bankbiljet met lord Ganesha.

   • Maud Lebert zegt:

    @ Chariot met Arjuna. Wij bedoelen hetzelfde Mijnheer Olive. Ik ben er zeker van dat ik daar een foto van heb gemaakt, een vergulde chariot met 4 paarden ervoor en Arjuna in de chariot met pijl en boog. De foto, die Indisch4Ever gestuurd heeft, is een deel ervan. Ik denk niet, dat het weggehaald is. Waarom ook.
    Wat Ganesch betreft, heb ik uw foto (wat knap van u dat te kunnen posten) doorgestuurd naar Jakarta. Even wachten wat mijn zegsman ervan denkt.
    Ik heb contact met Duitse expats die in Indonesie leven, via Facebook. Het is net als hier op de JP, behalve dat er geen vast thema is. Als er iets is wat ik graag wil weten, stel ik die vraag en dan antwoord men daarop. Zoals overal weet iedereen het altijd beter, maar ik kan dan zelf zien wat ik ermee kan beginnen. Met de administrator sta ik in verbinding met whatsapp, dat is vlug en makkelijk en dikwijls belt hij me zelfs op. Ik denk dat hij blij is weer eens Duits te kunnen praten.
    Een beetje off topic- zoals altijd, maar ik hoop toch een antwoord voor u te kunnen krijgen. Helemaal geen moeite hoor. Vriendelijke groet.

   • Maud Lebert zegt:

    @ Ganescha. Ik heb net bericht uit Jakarta gekregen. Het 20.000 Rp biljet met de Ganescha erop is heel oud en is niet meer in omloop. Dat gebeurd natuurlijk overal. oude bankbiljetten worden door nieuwe vervangen. Ik denk dat dit uw vraag heeft beantwoord.

   • A. Olive zegt:

    “Wat knap van u dat te kunnen posten”
    Als ik iets vind dan kijk ik of youtube een video daarvan heeft en vaak is het zo.
    Wat de chariot betreft moet ik wel aannemen dat het van Arjuna is. Nogmaals bedankt mvr. Lebert voor het uitzoeken hiervan.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Maud Lebert zegt 1 februari 2022 om 9:28 am onder meer: “Het is net als hier op de JP, behalve dat er geen vast thema is”.

    Wie wil ngobrol buiten een vast thema om, dus vreemd of off topic wil gaan, kan terecht op “Java Café”, waarover kroegbaas Buitenzorg schrijft: “Welkom in het Java Café, de vrijplaats voor off topic onderwerpen, borrelpraat zo u wilt. De pait staat ingeschonken. Laat het u smaken. De bar is open tot de schoonmaker komt”.

    Alleen loopt het er niet zo storm, terwijl men er toch ongetest en ongepast (= zonder Coronapas) terecht kan.

   • Maud Lebert zegt:

    @ de pait staat ingeschonken. Ik denk dat de Duitse ex-pats geen pait kennen en ze hebben helaas geen Café waar ze kunnen borrelen en roddelen (!). Ze zijn blij als er een thema komt, waar ze hun mening over kunnen schrijven. En ik ben blij dat ik de administrator privé kan contacteren als ik iets bijzonders wil weten.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Maud Lebert zegt 2 februari 2022 om 9:45 am: “Ik denk dat de Duitse ex-pats geen pait kennen”.

    Die Duitsers kennen het woord niet, maar “schnaps” zeker wel.

    De Belanda’s die hun jenever (“klarer Schnaps” voor de Duitsers) meebrachten naar de archipel, gingen hun drankje “paït” noemen of liefkozend “païtje”, de Maleise vertaling van het Nederlandse “bittertje” voor jenever. Van het bittertje kennen wij de afgeleiden “bitterballen” als borrelhapje en “bittergarnituur”. Op koningsdag, voorheen bijna een eeuw lang koninginnendag, wordt in de Hollandse clubs in den vreemde nog steeds “Oranjebitter” geschonken.

    In de Indische literatuur komt het woord “paït” of “païtje” veelvuldig voor en alle djongossen in restaurants, de soos en privé huishoudens begrepen wat er mee werd bedoeld als de toeans er naar vroegen. Het favoriete merk in die tijd: De vierkante pot van de firma Bols of “Bolles” voor de djongossen, want Indonesiërs hadden moeite met het uitspreken van 2 medeklinkers achter elkaar.

 16. Jean Andries Schell de Nijs zegt:

  Op het laatst lees je reacties die het originele thema helemaal voorbij lopen. Is het thema werkelijk zo belangrijk?

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach meneer Schell de Nijs, wanneer een thema is uitgekauwd en herkauwd en iedere andere aanvulling weinig tot geen waarde toevoegt behalve voor degene die meent nog eens in herhaling te moeten vervallen, dan is het toch ook goed dat de vrije gedachtewisseling traploos overschakelt van “topic” op andere onderwerpen.

   Ik bij voorbeeld ben blij met de wending die het discours heeft genomen richting Holocaust Museum in de Minahas(s)a en de betekenis van megalomane beelden in Jakarta. Met name de bijdragen van mevrouw Lebert daarover hebben mij op mijn oude dag verrijkt.

  • Maud Lebert zegt:

   @ is het thema zo onbelangrijk’. Er bestaan mogelijkheden om over dit thema (welk?) meer te weten te komen. Als u op KITLV News Update/ January 2022 kijkt, is er een video waar mv. Alison Fischer over haar research spreekt met het thema: ‘How does law shape colonial hierarchies and specifically racial hierarchies in the Netherlands as a post colonial community’.
   Dan kunt u ook op KITLV on-line op donderdag 17 februari van 09:00 tot 12:00 uur meer ervaren over ‘Independence, decolonization, violence war in Indonesia 1945-1950’.

 17. Maud Lebert zegt:

  @ ‘waarom geen contact opgenomen met de directie van het museum?’ Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het was namelijk een foto op fb met de uitleg erbij. Ik zal eens aan de administrator van Mitologi Manado om meer infos vragen. dus even geduld. Ik zal zien wat ik kan doen. En ik hoop dat mhr JA Schnell de Nijs mij dit off-topic thema kan vergeven. Maar als er vragen gesteld worden, behoren er ook zover mogelijk antwoorden bij
  U heeft gelijk wat de ’12e provincie’ betreft, maar toen ik er jaren geleden was, heb ik van een pro-nederlandse stemming niets gemerkt.. Wat daar wel gebeurd(e), is een heel sterke christelijke missionering en financiëele ondersteuning.

  • Maud Lebert zegt:

   @ Holocaust Museum in Tonado/ Noord Sulawesi.
   ‘How was it humanly possible’ Let us never forget. Opening van het Holocaust Museum.
   Hier het antwoord op mijn vraag aan Mitologi Manado
   ‘Since 15/16/17/18 century some portugis,spain,VOC, dutch european some of them Jews come to minahasa and mix married with local minahasa. So there is always Jews community in minahasa. The area that was build this museum actually was synagogue and jews activ community in tonado minahasa. so they plan open museum for history like holucast and jews history in indonesia and indonesia and minahasa.’
   Vian Apeles Togas
   Ik heb nog gevraagd of de joden daar niet geinterneerd werden. Want de ouders van een schoolvriendinnetje van mij waren het wel. Waarom en waar ben ik niet te weten gekomen. Dus even wachten op het antwoord op deze vraag.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dank voor uw bijdragen van 9.46 en 11.30 am mevrouw Lebert.

    Ik heb mij altijd geïnteresseerd in de geschiedenis van de Joden maar heb niet geweten dat er in de Minahas(s)a ook een Joodse gemeenschap is ontstaan die zich er heeft gehandhaafd, overigens de Joden eigen.

    U vraagt zich af of Joden door de Jappo’s werden geïnterneerd. Ik had een Joodse
    kennis die vertelde dat zij met haar moeder in het Jappenkamp had gezeten, met andere Joodse gezinnen. Zij zei dat Joden door de Japanner niet werden opgepakt en geïnterneerd omdat zij in Europa door bondgenoot Nazi Duitsland werden vervolgd en vernietigd, maar domweg omdat de Japanner hen beschouwde als “Belanda”, wat ook op hun persoonsbewijs (soerat keterangan) werd vermeld.

    Op het persoonsbewijs van mijn moeder staat bij “bangsa”: “Belanda Indo”. Die toevoeging “Indo” die haar (en als afgeleide haar kinderen, mijn zus en mij) de internering bespaarde, kostte nog moeite omdat zij in Rotterdam was geboren, weliswaar uit totok vader en “inlandse” moeder, maar dus toch verdacht.

    Ik heb ergens gelezen dat de Jappo’s zich in den beginne geen raad wisten met die smeltkroes van kleuren en groeperingen in NOI. Wie was nu de moesoeh die opgesloten moest worden en wie niet? Zij kwamen zelf uit een homogene gemeenschap. Iedereen back home was Japanner, leek op een Japanner, sprak Japans en gedroeg zich als een Japanner. Zo kwam het dat de ene Japanse commandant in zijn gebied de Indo’s mét de totoks liet opsluiten en de andere de Indo’s, voor zover niet militair, “vrij” liet rondlopen. Er was kennelijk geen centraal beleid voor de behandeling van Belanda’s met Indonesisch bloed.

    Een klein beetje terug naar het topic. Misschien dat het Rijksmuseum aan dat onderwerp van de internering van burgers in bezet NOI ook een tentoonstellinkje wil wijden. Telkens maar weer Rembrandt en zijn Nachtwacht gaat toch ook vervelen. Een hele krasse Japanse ervaringsdeskundige als gastcurator moet nog wel te vinden zijn. Moeten ze wel oppassen dat zijn uitspraken over Indo’s niet leiden tot een relletje en een kort geding.

   • Maud Lebert zegt:

    @of Joden door Jappos werden geïnterneerd’,Ah nu begrijp ik waarom de joodse ouders van mijn schoolvriendinnetje werden geïnterneerd. Omdat ze ‘belandas’ waren. We hadden echter ook een Duitse jongen op school, die ook geïnterneerd was. Duitsers door Japanners geïnterneerd? Ik heb er nooit naar gevraagd, was er niet in geinteresseerd. Maar het is me wel opgevallen, dat hij door de andere jongens gemeden werd. Waarom weet ik niet.
    Mijn gesprekspartner van Minahasa heeft mij niet concreet op mijn vraag geantwoord, of de joodse gemeente in Minahasa ook door de Japanners geïnterneerd werden. Hij schreef, dat ze naar Asy waren. Dat zal wel Australie zijn. Maar gingen ze voor of nà de bezetting en zijn ze ooit weer terug gekomen? Ik moet mijn vraag een beetje anders stellen. Het interesseert me n.l. Hopelijk ook andere lezers. Sorry indien dit niet het geval is.

 18. Maud Lebert zegt:

  @ ‘Jan Panas’. Het statue (is het nu het of de?) met de vlam in de hand, noemen de duitse expats in Jakarta de ‘Pizza man’. Maar eigenlijk is het ‘pemuda membangun’ (dus géén bersiap!!) Zie http://www.flokq.com/blog/iconic-statue-jakarta deze link ook van mijn kennis in Jakarta gekregen.
  Overigens wat ‘bersiap’ betreft, om op het thema terug te komen mhr. Schnell de Nijs, riep mijn indonesische pencak silat leraar voor de oefeningen begonnen, altijd’ bersiaaaaap’.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. zo kan een gewoon woord, ook door brave Indonesische padvinders gebruikt, een hele negatieve lading krijgen.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘negatieve lading etc.’- Vandaar dat ook historicus Bonnie Triyana het woord bersiap wil verbannen uit (zijn) Revolusi. Zoals de hongerwinter bij de Nederlandse nazi tijd hoort, hoort bersiap bij de Revolusi! Een andere Indonesische historicus benoemde het; youtube; tragedi bedarah dalam bersiap! Bonnie heeft wel iets terecht aangehaald waarmee indertijd in de Indische maatschappij en in die hele ‘politionele oorlog’ vooral als propaganda werd gebruikt; de Indonesiër als primitieve ongeciviliseerde en dader van gewelddadigheden(amok) wordt opgevoerd! In alle legeronderdelen werd dit bij de KL nieuwkomers, door vooral Knil’ers, bijgebracht. Ook vooraf aan de uitzendingen naar Indië werden in Nederland de nieuwbakken dienstplichtigen door Indische specialisten; die primitieve vooral gewelddadigheden van de Inlander, bijgebracht. – Limpach; De Brandende Kampongs van gen.Spoor; ‘ volgens een officier; probeerden talrijke Indo Europeanen- halfbloeden- nog Nederlandser(!) te zijn dan de Nederlander. En waren zij de ergste inlandertrappers(!), van alles wat hier rondloopt. De doctrine dreef vooral op het herhaald wijzen van Indonesisch massa geweld’! Terwijl bersiap door toedoen van Nederland’s beleid(!); geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka is ontstaan! Zelfs uitgelokt(!) om de Britten te verleiden tot een hardere optreden tegen de Republiek.( 7/10’45 gesprek van Mook – Mountbatten/ gen.Christensen) Wij, buiten de beschermde kampen werden het 1e.doelwit van een fanatieke woedende meute. Terwijl wij tijdens de Japanse tijd vrijwel ongemoeid in/tussen hen hebben geleefd. Ergo dat dit Indisch bersiap leed zelfs nu door onze eigen Rijksmuseum wordt verkwanseld!. En nu nb. door u gebruikt wordt tot legimitatie van die ‘politionele oorlog’! Over brave padvinders gesproken….

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 31 januari 2022 om 6:20 pm: “@PierredelaCroix; ‘negatieve lading etc.’- Ergo dat dit Indisch bersiap leed zelfs nu door onze eigen Rijksmuseum wordt verkwanseld!. En nu nb. door u gebruikt wordt tot legimitatie van die ‘politionele oorlog’! Over brave padvinders gesproken….”.

    Uw retoriek staat weer bol van de nonsens, meneer Mertens.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘bol van nonsens etc.’- Welke nonsens?

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 31 januari 2022 om 11:47 pm: “Welke nonsens?”

    Die van u, meneer Mertens.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘nonsens etc.’- Was toen altijd de reactie op uitingen van het Indonesische nationalisme! – Nog Hollandser, dan een Hollander te zijn?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nog meer onbegrijpelijke lariekoek.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘lariekoek etc’- Als techneut daag ik iedereen/ historicus ea. uit; om mijn beweringen/stellingnames met argumenten(!) te weerleggen. Ook u, desnoods met uw lariekoek!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 2 februari 2022 om 9:09 pm: “@PierredelaCroix; ‘lariekoek etc’- Als techneut daag ik iedereen/ historicus ea. uit om mijn beweringen/stellingnames met argumenten(!) te weerleggen ……”.

    Met andere woorden, als u geen techneut zou zijn, dan zou die behoefte er ook niet zijn om iedereen en mij in het bijzonder uit te dagen.

    Ik schreef al eerder dat uw retoriek bol staat van de onbegrijpelijke nonsens.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘onbegrijpelijk etc.’- Voor u? Uw argumentatie? Als mathematisch opgeleid, redeneer ik rationeel over wat feitelijk geschied is met; oorzaak en gevolg. Gevolg zonder oorzaak bestaat/kan niet.- Als u bv. door uw stoel zakt, dan zijn de stoelpoten te zwak of u bent te dik! Dat is laatste is veelal het geval; voor hen die aan napraterij doen zonder enig vorm van zelf kennis!

   • A. Olive zegt:

    “Gevolg zonder oorzaak bestaat niet”
    Het gevolg van diefstal is omdat het door een dief wordt gepleegd.. Het gevolg van moord is omdat het door een moordenaar wordt gepleegd. Wij hebben allemaal remmen om dit te voorkomen maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Het zijn psychopaths zonder geweten.of empathy.
    Het is nou eenmaal een feit dat er slechte mensen zijn onder elk volk. Er zullen altijd moordenaars tussen ons zijn omdat ze nou eenmaal slecht zijn.en zich ontpoppen als de gelegenheid zich voordoet.

   • R.L. Mertens zegt:

    @AOlive; ‘remmen om dit te voorkomen etc.’- Ook voor hen die meer dan 300 jaar in eigen vaderland onderdrukt/ vernederd werden? De geschoolden, die borden moesten lezen met; ‘verboden voor honden en inlanders ( dus eerst honden..)! Die na een verhongerde 3,5 Japanse bezetting/overheersing te horen kregen van de oude bezetters(!) de Belanda; geen merdeka! Matagelap werden; bersiaap, boenoeh belanda brulden. En wij ( moeders, kinderen, oudjes -zonder vaders) buiten de beschermde(!) kampen ( waar overwegende blanken zaten) werden aan die horden overgeleverd. Wij werden door Nederland’s beleid(!); niet praten met Republiek, een Japans maaksel, Soekarno een collaborateur etc. het 1e doelwit.- Mijn gram gaat voornamelijk uit naar die toenmalige politiek leiders; Romme, Beel, Logemann, Drees sr., van Mook ea.! – JdeKadt; de Indonesische Tragedie verwoorde het; ‘wat ons overblijft is schaamte over zoveel bekrompenheid, onbekwaamheid en wat we verknoeid hebben!’

 19. Dominicus van den Bergh zegt:

  In 1927 verscheen in Batavia een afschrikwekkende foto in het blad D’Oriënt. Militairen van
  het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) droegen het levenloze lichaam van Si Patai, een
  van de leiders van de communistische opstand op West-Sumatra, als een neergeschoten tijger
  opgehangen aan een stok door een kampong.Zo moest de toegestroomde bevolking worden
  ingeprent waartoe verzet leidde.

  1. Dergelijk gruwelijk machtsvertoon was maar gedeeltelijk in lijn met de eerste officiële doctrine van het Nederlandse koloniale leger, die een jaar later in druk zou verschijnen.Deze schreef voor dat bij een gewapende opstand de leiders van het verzet moesten worden opgepakt, maar verordonneerde ook dat tegen verzet ‘krachtig, doch humaan’ moest worden opgetreden.

  2. Het was niet de eerste keer dat er een tegenstelling bestond tussen het militaire denken en
  doen in de kolonie. Al tijdens de oorlog om Java, in 1826, waren de eerste geluiden te horen
  geweest dat de bevolking met clementie moest worden behandeld. In de praktijk had het
  optreden van het KNIL tijdens de verovering van de Indonesische archipel zich echter
  vooral gekenmerkt door grof geweld tegen de inheemse strijders en bevolking.

  ‘A regime of fear’ Over die gewelddadige Nederlandse gezagsvestiging en, breder, het gewelddadige karakter van de koloniale staat Nederlands-Indië is in de Nederlandse historische wereld de laatste jaren een zekere consensus ontstaan. Het was Henk Schulte Nordholt, specialist in de moderne geschiedenis van Indonesië, die in 2000 als eerste Nederlands-Indië typeerde als ‘a state of violence’. Met ongekend geweld, dat naar schatting 125.000 Indonesiërs het leven kostte,breidde het koloniale leger in de jaren 1870- 1910, de periode van het modern imperialisme, de macht van Nederland in de archipel uit. ‘Colonial expansion created a state of violence’, zo stelt hij, ‘[…] colonial violence established a regime of fear’.

  3 Zijn stelling is sindsdien niet weerlegd, integendeel. Het is nog maar zo kort geleden.

  Artikel behelst 256 pagina’s. Bron: Militaire Spectator. Wie interesse heeft kan ik het gehele artikel e-mailen.

 20. Maud Lebert zegt:

  @ ‘Indo-Europeanen- halfbloeden’ ????????????? (schrijft de Heer Mertens). Hebben we bezoek van Winnetou?

  • R.L. Mertens zegt:

   @MaudLebert; ‘Winnetou etc.’- Ik citeerde uit Limpach’s boek; De Brandende Kampongs van gen.Spoor. En die citeerde het uit de militaire rapporten/verslagen(!); die allemaal opgeslagen zijn in het Kon.Militaire Instituut. Deze uitdrukkingen; halfbloed etc. waren normaal gangbaar in het voor- en naoorlogse Indië! -Uit het boek Paradijsvlucht 1935 van Erwin Berghaus/Hans Martin; Halfbloed; ‘het is de verwarrende, vaak verbijsterende aanblik van één dier vrouwen, wier vader een blanke en wier moeder een bruine was. Halfbloed is halfwereld! Deze zonen en dochters der Europeanen erfden meer, dan hun toekomt(!). Eén drubbel blank bloed schijnt voldoende om machtswil (!) van ons ras ook in wezen te laten ontplooien’. De kinderen van de toewan besars wilden zelf toewan besars zijn. Het is vaak een haast verbijsterende vaderlandsliefde(!) juist bij de halfbloed, die op de voorpost staan!’ – zie nu op deze site; de scribenten, die furieus op Bonnie Tryana reageren -Joh.Fabricius; Halfbloed 1941: ‘Den Indo; die immer eenigzins een tragische verschijning is in de Indische samenleving; een meng product van twee rassen, niet als gelijkwaardig door het eene, zich verheven wanend(!) boven het andere’ Hoezo halfbloeden ???? Indie was een racistisch, zelfs een fascistisch maatschappij; ( met een gg.met exorbitante(!) rechten!) Lees daar over in de vooroorlogse romans over Indië; bv. J.Kleian: njai Mirdja ea. Want dan kan u zich ietwat inbeelden over die tempo doeloe! – Soerabaja 1946/1949 eveneens nog gebruikelijk, dat een puur Hollandse matroos het over zijn halfbloed meisje had. Niet zelden stelt hij zich zelf voor; als volbloed Nederlander! Wij kregen op school als mededeling, dat er een volbloed Nederlander als hoofd der school is aangesteld!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 1 februari 2022 om 10:39 pm: “@MaudLebert; ‘Winnetou etc.’- Ik citeerde uit Limpach’s boek …..””

    Je had ook nog Harry Potter en de Halfbloed Prins.

   • Maud Lebert zegt:

    @ Winnetou. Mijn dank voor de moeite die u heeft gedaan mijnheer Mertens om mij over deze uitdrukking te informeren. Ik weet van wanten.

   • R.L. Mertens zegt:

    @MaudLebert; ‘die koloniale maatschappij etc.’ – U heeft de Balie streaming gezien; ook de voordracht van Esmee (3e generatie) inhoudelijk gevolgd?; de empathie voor de Inlander, die zich in die koloniale maatschappij zich staande moest houden.- Mag u aan bevelen te lezen; dr.L.de Jong; Het koninkrijk in de 2e wereldoorlog dl.11a/1e; de koloniale maatschappij., Jacob Zwaan: Ned.Indië 1940-1946, HC.Beynon; Verboden voor honden en inlanders, Pramoedya Ananta Toer; Aarde der mensen! In Indonesië weergaloos verfilmd, via Netflix ( waarom niet bij ons op tv.?) te zien; met in hun eigen rollen; Indonesiërs, Indo’s en Nederlanders.

   • Maud Lebert zegt:

    @ mag u aanbevelen te lezen. Nogmaals dank mijnheer Mertens voor de moeite die u doet. Ik heb de meeste boeken (en nog heel veel meer) die u heeft aanbevolen gelezen en ik heb de links, zoals u kunt weten, gevolgd.

   • Maud Lebert zegt:

    @ halfbloed. Mijnheer Mertens ik weet dat er begrippen zijn die in een bepaald tijdvak ‘normaal’ waren om het niet alleen maar te gebruiken maar ook de betekenis, die men daaraan gaf tot de facto te maken. U heeft op mijn ‘Winnetou’ gereageerd, dat U Rémy Limpach heeft geciteerd. Dat is okay, maar waarom eigenlijk?
    U was bovendien zo vriendelijk mij op literatuur te verwijzen met het begrip ‘halfbloed’. Nogmaals, zo was het nu eenmaal. Vandaag de dag is het anders- hoop ik.
    Het gaat zelfs tegenwoordig zo ver, dat alles wat in de verste verte als rassistisch beoordeelt wordt, vernietigt moet worden. Wat Nederland betreft, gaat het ,zover ik het weet, over de ‘zwarte Piet’ en het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen.
    Als u eens wist hoe het hier in Zwitserland loopt! Een heel eenvoudig versje om de kinderen het tellen te leren, ‘Die zehn Negerlein’, is verboden. Schokolade gebakjes mogen niet meer ‘Negerkuss’ en ‘Mohrenkopf’ heten, Historische gebouwen moeten hun naam ‘zum Mohr’ afdekken. Dit alleen om een paar voorbeelden te noemen. Boeken, waar ergens het woord ‘neger’ staat, worden verboden! Gelukkig dat Rémy Limpach dit niet heeft geweten en zijn boek in het Nederlands is verschenen. Dus alle literatuur op het gebied van halfbloed (per slot rassistisch) zou moeten verboden worden. Waarom niet verbrandt?
    Volgens mij heerst tegenwoordig een puritanische beeldenstorm. (ten minste hier )
    Anyway, nogmaals bedankt

   • R.L. Mertens zegt:

    @MaudLebert; ‘ Indo Europeanen – halfbloeden etc.’- Met zoveel ??? waarop ik vermoede, dat u zich daarover bijzonder aan stoorde. Maar dat was in Indië toen de gewoonste zaak; vandaar mijn citaties/reacties. -Waarom alles vernietigen? Het is toen zo geschied(!). En dat men juist nu ook moet weten/ervan leren; wel of niet zo te handelen. Ik weet ook dat vele Indo’s liever daar niet over willen praten; dat zij bv. een Inlandse moeder/oma hebben. Kijk eens naar de huwelijksfoto’s uit die tempo doeloe; waar zelden de Inlandse moeder van de bruid/bruidegom op staat .Ook de huwelijks foto van mijn ouders 1934, waarop fier mijn Zwitserse opa en overige familie op stonden ; maar niet mijn Javaanse oma! Toen ik mijn vader/moeder hierop attendeerde antwoordde mijn vader; ach, het was toen al eenmaal zo….Ik (1936) heb me toen altijd vreselijk geërgerd aan de houding tegenover Inlanders; Ons maleise taal/gesprek was altijd in gebiedende wijs; ‘ambil itoe/ haal dit, Sini’/ kom hier etc.
    -Wat geschied is; verbieden/niet over praten …is geschied vervalsing! – U heeft toch ook de voordracht in de Balie van ene Esmee( 3e.. gen.) begrepen? Die met empathie; het lot van de inlander in die koloniale tijd moest ondergaan, vertolkte?

   • Maud Lebert zegt:

    @ ‘met zoveel ???’Die, mijnhheer Mertens, hebben betrekking tot uw citaties/reacties, waarbij u Rémy Limpach citeerde. Maar op mijn vraag ‘waarom eigenlijk’ heeft u geen antwoord gegeven, maar een nog uitgebreider relaas over het gebruik van deze uitdrukking ‘halfbloed’, oftewel ‘Indisch Europese mix’, zoals D. van den Bergh het gelieve te noemen, en dat, ofschoon ik geschreven had, dat ik ‘van wanten weet’. Een heel gewoon Nederlands gezegde uit de scheepvaart, wat betekent, dat men er alles van afweet. Desalniettemin vond u het nodig om mij literatuur aan te bevelen over dit thema.
    Behoort u tot het soort mannen die van mening zijn dat een man een vrouw moet uitleggen waar het over gaat, omdat ze het anders niet kan begrijpen? Ik kan u geruststellen mijnheer Mertens, ook al was het van uw kant goed bedoelt, maar ik heb geen bijlessen nodig, ook niet van u.
    Thema ‘halfbloed’ en ‘mixen’ Ja zeker stoor ik mij daar bezonders aan.Ten eerste gaat het zgn om het ‘bloed’ en afkomst, Ten tweede worden deze mensen tot dieren gedegradeerd. Alle reden om hen om zeep te brengen. De Joden werden tot ‘wanzen’. Niet geweten dat dit in Nazi Duitsland is gebeurd? En al heeft de heer D. van den Bergh vandaag de dag geschreven dat er geen rassen bestaan, zo bestond er in Nazi Duitsland zeer zeker een rassentheorie, waardoor millioenen mensen hun leven op de vreselijkste manier verloren.
    De Indische Nederlanders kon men weliswaar niet physisch om zeep brengen, per slot vloeide er nog Nederlands bloed in hun aderen, maar ze werden psychisch geindoctrineerd. ‘Ze waren meer Nederlands dan de Nederlanders’ en trapten op de Indonesiers. Ja zeker het Stockholmer Syndrom!
    Volgens u willen degenen, die een inheemse moeder/grootmoeder hebben daar niet over spreken. Waar heeft u deze gegevens vandaan? Nooit iets over gehoord bij mijn Indische vrienden en kennissen. Overigens, waar en waarom zou men over zijn afkomst moeten/willen spreken? Small talk? Mijn persoonlijke ervaring is, dat men mij alleen vanwege mijn naam vraagt, waar ik vandaan kom.
    Een foto, waarop fier mijn grootvader staat. Nu ja, in dien tijd stonden overal ter wereld, ongeacht hun afkomst, alle heren der schepping ‘fier’ op oficieële fotos. Dus ook uw opa. Niks bijzonders.
    Nooit fotos van inheemse moeders/grootmoeders? Ik heb heel wat mooie fotos van Inlandse vrouwen uit dien tijd gezien, of nu moeders of grootmoeders. De heren fotographen hielden ervan inheemse vrouwen te fotographeren. Bij voorkeur met blote borsten.
    ‘Ons maleis gesprek/taal was altijd in de gebiedende wijs’. Ik weet niet hoe en waar u opgegroeid bent (interesseert me ook niet) Maar daaraan kan ik me niet herinneren.. In ieder geval was dat nooit bij mij /ons thuis het geval. Wij hebben onze bediendes/mandoers altijd beleefd behandelt en gevraagd of ze dit of dat voor mij/ons konden doen.
    U vraagt of ik de voordracht van de Balie begrepen heb? Ah, mijnheer Mertens, mijn IQ was er net genoeg voor. Aub géén bijlessen!
    Hiermede is wat mij betreft, deze discussie beëindigt. Mantap!

 21. Jean Andries Schell de Nijs zegt:

  Ik vraag me af of dat men niets anders te doen hebben dan een origineel thema uit te breiden tot een zinloos debat.

  • Maud Lebert zegt:

   @ Mijnheer Schell de Nijs, ik wacht met spanning op uw zinvolle bijdrage.

   • Jean Andries Schell de Nijs zegt:

    Ik weet niet of het zin heeft wat bij te dragen om het daarna met dergelijke reacties niet meer te kunnen herkennen.

   • Maud Lebert zegt:

    @ of het zin heeft…Dat kunt u pas weten als u het heeft gedaan. Als volgens u uw (zinvolle) bijdragen ‘niet meer te herkennen’ zouden zijn, dan staat het u vrij om te verwijzen naar uw oorsprongkelijke bijdrage. Kritiek mag best, maar wat moeten zulke uitvluchten?

   • Jean Andries Schell de Nijs zegt:

    Het schijnt dat het woord kritiek meer lijkt zo zie ik het dus zo is het.
    En mijn kritiek schijnt niet aanvaardbaar te zijn ik heb mijn jeugd doorgebracht in het Kamp Ambarawa Vi en de gevolgen van de Indonesische vrijheidsoorlog en het Nederlandse Antwoord daarop beleefd.
    Daarvandaan dat ik me afvraag wat voor een nut al deze hypocritische heibel heeft.
    Bersiap is een normale Indonesische oproep, die voor alle soort acties kan dienen.
    Wat gekomen is was al jaren voor de wereldoorlog aan het gisten.

 22. Dominicus van den Bergh zegt:

  Waar verzandt deze discussie nu in? Het gaat om een woord en wel “bersiap”. De voormalige kolonist / bezetter / onderdrukker plakt er een andere betekenis aan dan de gekoloniseerde en wel een betrekkelijke korte periode van september 1945 tot einde 1945 waarin vanwege het ontstane vacuüm men de kans zag zich onder het juk uit te wringen. Dat verliep in veel gevallen niet zachtzinnig. De gekoloniseerde plakt er een plaatje op en dat van de kans vanwege het ontbreken van het koloniale bezettingsleger en de roergangers van het schrikbewind en ontbreken van het Mannlicher-95 snelvuur repeteergeweer nu daadwerkelijk onder het juk vandaan te kruipen en na 350 jaar tabee te zeggen met de mededeling; het is nu wel genoeg geweest zoals op 15 augustus 1945 is uitgesproken. Daar dacht de Hofstadgroep in de dagen anders over en wist nog steeds niet van ophouden. Reeds in mei 1945 had men de betrokkenen in Indië in het geniep kunnen laten weten; houd goede moed. Zodra de keizer weg is worden jullie zelfstandig. Zet maar vast een idee op papier voor de afhandeling om een en ander gladjes te laten verlopen. Krek eender de Engeltjes hebben gedaan met India. (zie Freedom at Midnight). Die unieke kans heeft men rond de Hofvijver niet gegrepen. Integendeel men stond er op dat direct nadat buur weg was en geen nagels om aan de kont te krabben het grootste leger ooit uit de grond te stampen om de bruintjes mores te leren. Wat denken zij wel. Nog eens vijf jaar moord en doodslag, ellende en bloedvergieten er aan toegevoegd. Voorwaar een eervolle expeditie om in termen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger te spreken. De nabestaanden aan Nederlandse zijde en die van Indisch Europese mixen willen willens en wetens niets weten van 350 jaar geschiedenis met uitzondering zich druk te maken over een woord. Het is kennelijk het gevolg van gereformeerde genen die ook strijd wilde leveren over een woord in de handleiding van één van de drie Abrahmische doodsculten.

 23. Pierre de la Croix zegt:

  Dominicus van den Bergh zegt 4 februari 2022 om 12:02 am: “Waar verzandt deze discussie nu in? Het gaat om een woord en wel “bersiap”.

  Tja meneer Van den Bergh, ik weet niet of het handjevol mensen dat zich op deze site en I4E hevig roert na het nieuws dat onder de vlag van het Rijksmuseum een tentoonstelling over de Indonesische revolutie wordt georganiseerd, representatief is voor de Indische gemeenschap en voor de Nederlandse samenleving als geheel. Ik denk van niet.

  Ik denk dat Corona, de voor- en nadelen van de vaccins en boosts tegen het virus, de prijsstijgingen, het belabberde onderwijs en de tekorten in “de zorg” het volk meer bezighouden. Dus …… much ado about nothing. U zou uw kostbare tijd dus beter ergens anders aan kunnen hebben besteed dan aan ergernis over het “off topic” gezwets van uw medemens.

  Maar goed, u bent toch in uw toetsenbord geklommen om uw ergernis een uitlaatklep te geven. Zo komt het althans op mij over. Prima idee. Hard lopen helpt ook. Anderen slaan uit boosheid hun vrouwen of gaan zwaar aan de fles. Niet doen. Vrouwen slaan tegenwoordig hard terug.

  Op navolgende uitspraken van u wil ik toch wel in gaan:

  Quote.
  De nabestaanden aan Nederlandse zijde en die van Indisch Europese mixen willen willens en wetens niets weten van 350 jaar geschiedenis met uitzondering zich druk te maken over een woord. Het is kennelijk het gevolg van gereformeerde genen die ook strijd wilde leveren over een woord in de handleiding van één van de drie Abrahmische doodsculten.
  Unquote

  1. Ik ben mij “willens en wetens” wél bewust van 350 jaar aanwezigheid in de Indische archipel, maar kijk genuanceerd aan tegen die periode en de rol die “wij” daarin hebben gespeeld. Ik zal niet de enige zijn.
  2. Ik heb geen last gehad van gereformeerde genen toen ik in opstand kwam tegen de uitspraak van een Indonesische historicus dat het woord “bersiap” in het licht van de Indonesische revolutie niet gebruikt zou mogen worden, omdat de term “racistisch” zou zijn.
  3. Ik heb geen idee wat u bedoelt met “één van de drie Abrahmische doodsculten”. Ook als u “Abrahamitisch” zou hebben bedoeld, dan zie ik het verband nog niet met “doodsculten”, noch met het onderhavige thema “Aangifte tegen ….”.

  Een laatste opmerking van mij over een andere uitspraak van u: “Die unieke kans heeft men rond de Hofvijver niet gegrepen. Integendeel men stond er op dat direct nadat buur weg was en geen nagels om aan de kont te krabben het grootste leger ooit uit de grond te stampen om de bruintjes mores te leren”.

  Ik ben ervan overtuigd dat het aan de hofvijver genomen besluit mij – en vele anderen – het leven heeft gered en veraangenaamd. De ongebreidelde ordeloosheid en daarmee de ongebreidelde rechteloosheid in de archipel kon “door het grootste leger ooit uit de grond gestampt” worden gebreideld.

  Ik heb als opgroeiende knaap nog vele jaren nadat het uit de kleigrond gestampte leger was vertrokken, geleefd in de vrije Republik Indonesia en heb (ook letterlijk) aan den lijve ervaren hoe de rechteloosheid in de samenleving terugkeerde, niet alleen voor de (Indische) Nederlanders.

  Het is in dit goede Nederland mode geworden om zich te wentelen in schuldbewustzijn. Oo Oo ….. wat zijn we slecht geweest voor de bruintjes en wat ons is aangedaan in de bersiaptijd is eigen schuld dikke bult. Wellicht dat het Calvinisme in deze wél als oorzaak valt aan te wijzen. Of is deze manier van zonden belijden toe te schrijven aan de Roomsen?

  Nog even en iedereen – behalve ik – loopt zichzelf geselend en jammerend en in zak en as gehuld door de straten. Of dat wat helpt?

  • A. Olive zegt:

   “Of dat helpt”
   Ik ben volkomen eens met wat er hier boven geschreven is door de heer Pierre de la Croix.
   Om alles en iedereen te bestempellen met racism helpt alleen degenen die de Westerse civilizatie wil ondermijnen..
   Niemand wil racist genoemd worden dus als men ervan wordt beschuldigd of verdacht dan is de discussie over en ben je fout..
   Daarom dat dit te pas en te onpas wordt gebruikt.
   In de Vs beginnen ouders eindelijk te protesteren tegen het onderwijs van “Critical Race Theory” en de “Internal tax Revenue” (belasting) is nu ook aan het onderzoeken waar al die miljoenen dollars zijn gebleven van de BLM. De organizers zijn er mee vandoor gegaan nadat ze miljarden aan schade hebben veroorzaakt.

   • R.L. Mertens zegt:

    @A.Olive; ‘Westerse civilisatie etc.’- Daar gaat het helemaal over! Het gaat/ging om onrecht; nu en in het verleden! Gewoon kritisch terugblikken…dan al die zaken uit verleden voor zoete koek aannemen cq. napraten!

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix;’die ongebreidelde ordeloosheid etc.’- Die ontstond door ons beleid; geen merdeka! En dat, nb.na een meer dan 300 jaar bezetting @Sharir; ‘van een op hen neer kijkende ras’!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik heb het al eerder geschreven meneer Mertens: Niets maar dan ook niets rechtvaardigt het ongebreidelde wrede mishandelen, mutileren, verkrachten, vermoorden van duizenden weerloze burgers, vrouwen, kinderen, mannen, van allerlei kleur door lafhartige pemoeda’s in bersiaptijd en ook ver daarna. De wrede daden zijn bekend, ik hoef er geen bloemlezinkje over te houden.

    Steeds weer vergoelijkt u deze lafhartige daden met de mantra dat deze een oorzaak hebben, t.w. 350 jaar koloniaal bewind.

    Dat u met “350 jaar” steeds overdrijft zou ik kunnen wijten aan uw gebrek aan historische kennis en hardleersheid. Het zij dan zo.

    Dat u de laffe pemoeda lustmoordenaars die excessief geweld pleegden tegen weerloze vrouwen, kinderen, mannen van allerlei landsaard de hand boven het hoofd blijft houden is voor mij sluitend bewijs dat er bij u een steekje los is geraakt.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘rechtvaardigt etc.’- Dus met verwijzing naar de veroorzaker(!); het Nederlands beleid(!), zou ik die molest/moorden op mij/familie ea. rechtvaardigen? Ik verafschuw dat geweld maar verafschuw nog meer onze politici, die ons die beestachtige furie lieten ondergaan. – Door de Britten gewaarschuwd ( in overleg te treden), dat wij buiten de beschermde kampen in gevaar waren, bleef het beleid; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka met daarbij gevoerde provocaties; ‘een Japans maaksel, niet praten met de Republiek etc.’. Van Mook eiste 7/10-’45 zelfs hard optreden van de Britten. Ook onze Haagse regering te Londen 9/10-’45 idem. Soekarno deed schriftelijk gen.Christensen weten, dat er gevaar bestond dat de roerige meute zich niet meer kon beheersen. – Als de ellende dan losbarst; speelt onze regering; de vermoorde onschuld! – Zoals ook nu; door het Rijksmuseum, die zich allerlei bochten wringt aangaande de benaming; bersiap. Her/erkennen(!) niet eens het Indisch leed! – Wij werden geslachtofferd voor herbezetting van Indië! Wie heeft er eigenlijk steekje los?

   • Pierre de la Croix zegt:

    HERHALING van Pierre de la Croix zegt 5 februari 2022 om 10:06 pm:

    Quote

    Ik heb het al eerder geschreven meneer Mertens: Niets maar dan ook niets rechtvaardigt het ongebreidelde wrede mishandelen, mutileren, verkrachten, vermoorden van duizenden weerloze burgers, vrouwen, kinderen, mannen, van allerlei kleur door lafhartige pemoeda’s in bersiaptijd en ook ver daarna. De wrede daden zijn bekend, ik hoef er geen bloemlezinkje over te houden.

    Steeds weer vergoelijkt u deze lafhartige daden met de mantra dat deze een oorzaak hebben, t.w. 350 jaar koloniaal bewind.

    Dat u met “350 jaar” steeds overdrijft zou ik kunnen wijten aan uw gebrek aan historische kennis en hardleersheid. Het zij dan zo.

    Dat u de laffe pemoeda lustmoordenaars die excessief geweld pleegden tegen weerloze vrouwen, kinderen, mannen van allerlei landsaard de hand boven het hoofd blijft houden is voor mij sluitend bewijs dat er bij u een steekje los is geraakt.

    Unquote

    Einde herhaling. Ik heb mij welvoeglijkheidshalve in nette bewoordingen uitgedrukt. Jammer dat nette bewoordingen niet aan u zijn besteed. Om Java Post netjes te houden laat ik het hier toch maar bij.

  • Dominicus van den Bergh zegt:

   Geachte heer de la Croix,

   Allereerst een aantal misvattingen uit de weg ruimen.

   Het woord revolutie of revolusie kan voor wat betreft de Indische Archipel niet van toepassing zijn. Een revolutie ontketent zich tegen op dat moment al dan niet rechtsgeldige overheid, despoten, koningen, dictators en de meer. Zoals de Franse- en Russische revoluties. De Archipel kende geen rechtsgeldige overheid tot aan 17 augustus 1945 maar bestond uit een bezettingsmacht, eerst in privéhanden en na faillissement werd de bezettende macht het Koninkrijk der Nederlanden met aan het hoofd een soeverein. De eeuwenlange strijd was niet meer en niet minder een vrijheidsstrijd tegen de koloniale bezetter op welke wijze hier men dan ook naar wil kijken. Onze eigen vrijheidsstrijd aangevangen met het Plakaet van Verlatinghe, gevolgd door een 80 jarige vrijheidsstrijd wordt in de annalen al om geroemd echter uiteindelijk de Proclamasie mag geen naam hebben en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds door de koning niet erkend.

   Racisme bij deze affaire is eveneens een misvatting. Rassen bestaan niet voor mensen. Wel voor bijv. kippen en honden. De bedoeling daarvan is dat men met dezelfde soort door fokt. Europeanen noch Nederlanders is een ras zo ook is de bevolking van de Archipel geen ras. In deze verwijs ik u naar de HAPLO indeling van de wereld en met name Europa met de stammenverbanden. De Aziatische lijn van mijn familie is pas laat in de familie gekomen met de geboorte van onze dochter in 1968. Daarvoor liggen de genetische lijnen (DNA) voornamelijk in Zweden, Engeland, Duitsland en Nederland. Die van u zeer waarschijnlijk van uit de Frankische stammen met later Aziatische genen die zeer waarschijnlijk dan al honderden jaren geleden reeds vermengd zijn. Dus discriminatie van rassen is niet bestaand en dag in dag uit een volkomen misvatting.

   Uw leven heeft u niet te danken aan de inzet van dienstplichtige militairen uit Nederland. U heeft uw leven te danken aan de opoffering van de Britse, Amerikaanse, Australische en Nieuw Zeelandse troepen die Nippon uiteindelijke verslagen hebben. Het veel gebruikte woord “bersiap” (sta paraat) door de koloniale bezetter waarvan de z.g. Indo’s part and parcel deel van uitmaakten kwam al in feite reeds tot een einde, eind november 1945 toen Britse troepen met name Ghurka detachementen (Brits Indiërs) op Java arriveerden. De eerste troepen vanuit Nederland waarvan een groot deel ex vrijwillige Nederlandse SS-ers waarvan men de beschikking en keuze had uit tienduizenden die de keuze hadden naar Indië of naar Nieuwensluis, arriveerden pas na maart 1946.

   Over schuldgevoelens hoeft u bij mij of mijn familie niet aan te komen. Die zijn er niet. De feiten liggen voor wat betreft het koloniale verleden van Nederland en Europa zoals die zijn. De kunst is deze goed weer te geven. Ik neem het mijn voorouders (kapitein bij de VOC noch de grootvader van mijn vrouw meegedaan bij de slachting op Lombok onder Colijn en gedecoreerd door koning Willem III op geen enkele wijze kwalijk. Het waren mensen van de tijd net zoals mevrouw Maxima part noch deel heeft aan het verleden van haar vader. Vanwege de betrokkenheid van de grootvader van mijn vrouw een Pruis † 1913 zal ik een afzonderlijke toelichtening inbrengen over het doen en laten van de Europeanen in de gordel van smaragd.

   • A. Olive zegt:

    “Rassen bestaan niet voor mensen.”
    Ito dia!
    Als er geen rassen zijn voor mensen dan zijn er ook geen rasists. Probleem opgelost, we ontkennen het gewoon.

   • R.L. Mertens zegt:

    @A.Olive; ‘niet voor mensen etc.’- Wel voor super mensen; de USA superman!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dominicus van den Bergh zegt 6 februari 2022 om 5:09 pm: “Geachte heer de la Croix …”,

    U begint uw brief met “Allereerst een aantal misvattingen uit de weg ruimen”. Die van u of die van mij? Ik wil u in ieder geval helpen met “weg ruimen”. Punt-puntsgewijs (geleerd van mijn leraar Nederlands, die “puntsgewijs” niet compleet en dus niet juist vond).

    1. Ik ben het met u eens dat “revolutie/revolusi” niet van toepassing is op de Indonesische vrijheidsstrijd. Ik heb de kreet overgenomen, omdat de geplande expositie in het Rijks – waar het allemaal om is begonnen – die titel draagt. Als ik een andere – voor u en mij passender – titel voor die tentoonstelling zou hebben gebruikt, dan zou er semantische verwarring kunnen zijn ontstaan, net als m.b.t. de kreet “bersiap”.

    2. U schrijft in de 2de alinea: “Racisme bij deze affaire is eveneens een misvatting. Rassen bestaan niet voor mensen”. Tja …. heb ik de termen “ras” en “racisme” gebruikt? Maar goed, als er geen mensenrassen bestaan, dan zijn er nog steeds groepen mensen die zich van andere groepen onderscheiden naar uiterlijke lichaamskenmerken zoals huidskleur, gelaatstrekken, lichaamslengte, stand van de ogen, afmetingen van de neus en nog veel meer. Als een bepaalde groep mensen op grond van gedeelde groepskernmerken geen “ras” mag heten, dan zal er een andere naam voor worden gevonden. In de VS hebben ze er al een officiële oplossing voor gevonden: Daar is men African American, White Caucasian, Asian American, Native American, enz. Andere namen voor het zelfde beestje: Mensenras.
    Ik weet het niet zeker, maar staat zelfs niet in onze eigen grondwet dat discriminatie op grond van ras is verboden? Als het begrip “ras” is genoemd en “ras” eigenlijk niet bestaat, dan zal ons wakkere parlement in spoedzitting bijeen moeten komen voor een grondwetswijziging.
    Ras is alleen, weet je ’t meteen als er ras op staat …….. Kent u het reclamemelodietje nog voor die groene pepermuntjes?

    3. “Uw leven heeft u niet te danken aan de inzet van dienstplichtige militairen uit Nederland”. Die opmerking van u vind ik aanmatigend. Hoe weet u dat zo zeker?
    Zij waren niet de enigen. Dat klopt.
    – Ik heb OOK mijn leven te danken aan mijn verzorgers tijdens de oorlog en de bersiap, t.w. mijn (inlandse) grootmoeder, moeder en tante. Zij zorgden dat ik te eten had en beschermden mij..
    – Ik heb mijn leven OOK te danken aan dokter Soedjono, onze Indonesische huisarts tijdens de Jappo bezetting, die mij al had opgegeven, maar toch medicijnen voor mij wist te regelen en “vergat” een rekening te sturen.
    – Ik heb mijn leven OOK te danken aan Japanners, die zich tijdens de bersiap voorbeeldig kweten van hun taak om burgers te beschermen. Velen zijn daarvoor gesneuveld, op straat en o.m. dood gemitrailleerd door de tralies van hun cel in de gevangenis, door dappere Pemoeda’s.
    – Ik heb OOK mijn leven te danken aan onze trouwe baboe die ons tijdens de bersiap met gevaar voor eigen leven eten wist te brengen.
    – Ik heb OOK mijn leven te danken aan de troepen uit Brits Indië en Nepal in Britse dienst, die samen met de Jappo’s de burgers in mijn woonstad enige bescherming boden. “Enige”, want ze waren met te weinig.
    – Toen kwamen de Nederlandse troepen (KNIL en KL) om de bescherming van de bevolking over te nemen. De buurt waar ik woonde was “frontlinie” en bleef onveilig. Er werd dagelijks geschoten. Moord en rampok waren aan de orde van de nacht.
    Ik ben allen die ik hier heb genoemd veel dank verschuldigd.

    4. U schrijft ook: “Over schuldgevoelens hoeft u bij mij of mijn familie niet aan te komen. Die zijn er niet”. Nou …. gelukkig maar. Ik ben blij voor u en de uwen en ik ben blij dat we ook op dit punt op één lijn zitten. Want schuldgevoelens voor wat onze voorvaderen hebben gedaan helpen niemand verder.

    Ik hoop hiermee misvattingen, voor zover die aan mij zouden kunnen worden toegeschreven, te hebben opgehelderd.

    Nu maar lekker tidoeren. Morgen weer een dag.

   • Maud Lebert zegt:

    @ ‘Rassen bestaan niet voor mensen, wel voor bijv. kippen en honden’ schrijft de Heer D. van den Berg. ‘ de bedoeling daarvan is dat men met hetzelfde soort doorfokt’.
    De heer de la Croix heeft daar heel omzichtig en diplomatisch een antwoord op gegeven, waar ik volkomen mee eens ben. Maar had er toch – wat minder diplomatisch- een scherfje bij willen dragen. Misschien weet de Heer van den Bergh het niet (meer), maar joden (en nog andere bevolkingsgroepen) werden met pseudo-wetenschappelijke argumenten tot een ‘minderwertige Rasse’ benoemd. Reden om hen uit te rotten. Daarentegen werden de Duitsers ‘met hetzelfde soort’ tot een elitäre arische Herrenrasse ‘ door gefokt’.Nog nooit over Lebensborn gehoord? Dat waren rassistische Zuchtanstalten. Kopulation alleen door degenen met Duits bloed, en met certificaat bevestigt, dat het ‘van allen smetten vrij’ was. Deze Anstalten waren niet alleen in Duitsland maar ook in de bezette gebieden met hetzelfde doel : de arische Herrenrasse door te fokken.
    ‘Dus discriminatie van rassen is niet bestaand’? What about holocaust?Is dat ook een ‘volkomen misvatting’? Van welke planeet komt deze mhr van den Bergh?

 24. Dominicus van den Bergh zegt:

  Indische rillingen.

  Was Hendrikus Colijn, vooroorlogs premier van Nederland, een oorlogsmisdadiger? Of was wat hij in de kampongs en dessa’s uitvoerde, van een andere orde dan My Lai en Bloedrivier? Het was, in zijn dagen, in elk geval geen ‘exces’ maar alledaagse, algemeen Europese, koloniale praktijk. Dat maakt het niet minder erg. Dat maakt het erger. Vorige maand verscheen van Ewald Vanvugt De maagd en de soldaat: Koloniale monumenten in Amsterdam en elders. Uitg. Jan Mets, 160 blz., OPNIEUW GAAT een rilling door Nederland, bij het bekend worden van koloniale praktijken. Deze keer wordt de opwinding veroorzaakt door een brief van een van de belangrijkste Nederlandse staatslieden van deze eeuw aan zijn vrouw, waarin hij zijn hart lucht dat onder zijn bevel op het koloniale slagveld vrouwen en kinderen werden vermoord. Herman Langeveld heeft de brief gepubliceerd in Dit krachtig leven van handelen: Hendrikus Colijn 1869-1944, deel 1: 1869-1933.
  Ruim 103 jaar nadat de 25-jarige tweede luitenant van de infanterie zijn vuurdoop beschreef, kan iedereen meelezen:

  ‘Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer ½ jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen.’ Zijn vrouw schreef in de marge: ‘Hoe vreeselijk!!’

  Colijn, de grote vaderlander, militair, politicus en zakenman, de vleesgeworden verstrengeling van kolonialisme en kapitalisme, staat in het publiek met bloed bespat. En Nederland rilt. In de Noord-Brabantse gemeente Woudrichem wil een plaatselijke politicus de naam van de oliebaron en minister-president van een straatnaambord poetsen. Gisteren nog was hij een ondernemend staatsman van het grootste Nederlandse formaat, en vandaag is hij een militaire massamoordenaar die Woudrichem bezoedelt.

  IN DE ZEVENTIENDE en achttiende eeuw bestuurde de VOC de koloniale onderneming in het geheim, zoals de koninklijke kabinetten deden in de eerste helft van de negentiende eeuw. Kritiek werd niet geduld. Enkele maanden na het verschijnen van Max Havelaar in 1860 zei de bekende politicus W.R. baron van Hovell in de Tweede Kamer: ‘Er is de laatste tijd een zekere rilling door het land gegaan, veroorzaakt door een boek.’ Sinds Multatuli een deel van het publiek wakker schudde, is het een terugkerend ritueel: bij het verschijnen van een onthullend verhaal – document, rapport, televisiefilm, brief – over de koloniën, gaat er een rilling door Nederland.
  Kort voordat koningin Beatrix in 1995 naar Indonesië ging om haar weinigzeggende Jakartaanse tafelrede te houden, getuigden in televisiefilms Indonesische overlevenden van verscheidene militaire moordpartijen onder Nederlands bevel, niet in 1894 op Lombok, maar in 1947, onder kapitein Westerling op Sulawesi (toen Celebes), en onder iemand anders in de kampong Rawahgedeh op Java. Ook in 1995 verzamelde de pers reacties op het bekend worden van de ‘excessen’. Sommige politici eisten een nieuw onderzoek en een openbaar debat over de koloniale tijd. Maar de hoge ambtenaren die over de Nederlandse geschiedenis gaan – de universiteitsprofessoren en andere beroepshistorici – voelden zich aangesproken en schamperden dat alles allang stond beschreven.

  STEEDS OPNIEUW gruwt een deel van de natie over wat in de koloniën is gebeurd, terwijl anderen de zoveelste onthulling laconiek afdoen als oude koek. Was Colijns standrechtelijke groepsexecutie op Lombok iets bijzonders? Of volgde hij de gangbare praktijk?
  Opnieuw schamperen de meeste beroepshistorici over de onthulling. Inhoudelijk kan Colijns brief over het ‘verschrikkelijk werk’ voor niemand een verrassing zijn. Elke biografische notitie vermeldt zijn relatie met J.B. van Heutsz, de grootste koloniale houwdegen van zijn tijd. De ‘overwinnaar van Atjeh’ werd in 1898 gouverneur van Atjeh. Colijn was sinds 1895 in Atjeh, waar hij soms met een colonne door vijandelijk gebied trok. Zoals gebruikelijk bij koloniale legers maakte ook het Nederlandsch-Indische leger zelden of nooit krijgsgevangenen: gewonde tegenstanders werden gedood. In 1901 werd Colijn de adjudant van de gouverneur. Toen Van Heutsz in 1904 gouverneur-generaal van Oost-Indië werd, bleef Colijn zijn rechterhand. Zoals bekend bracht Van Heutsz ‘de afronding van het gezag’ tot stand. In een reeks veroveringsoorlogen en -oorlogjes bleven de strijdkrachten met moderne langeafstandswapens meestal buiten het bereik van de inheemse krijgers. In sommige streken achtervolgden zij met inheemse huurtroepen de vijand tot in zijn huis, om het traditioneel in brand te steken.

  Onder Van Heutsz zijn tal van dorpen en dynastieën bijna routinematig uitgeroeid. Tijdens het optreden van overste G.C.E. van Daalen en zijn mannen met bajonetten in de Gajo-vallei in 1904 werden in vijf maanden volgens de officiële telling 2902 tegenstanders gedood, waaronder 1159 vrouwen en kinderen. Het was tussen een kwart en een derde van de totale bevolking. Een paar jaar later, bij de aanval op Zuid Bali in 1906, vielen volgens het Militaire Verslag aan Nederlandse kant vier doden, terwijl het totale aantal gesneuvelde vijanden officieel werd geschat op ‘ongeveer zeshonderd personen’. Volgens Balinese bronnen vielen op één dag duizenden doden. Zelfs de lage schattingen van de aantallen slachtoffers tijdens het opperbevel van Van Heutsz, opgeteld uit de officiële verslagen van de veldslagen, komen tot vele duizenden.

  LANGEVELDS biografie van Colijn is een belangrijk boek, maar het is natuurlijk geen nieuws dat de latere ‘grote Nederlander’, minister-president en oliedirecteur zijn loopbaan begon als koloniaal militair. Het kan ook nauwelijks schokkend zijn dat een tweede luitenant van de infanterie honderd jaar geleden in de tropen een sigaar kon opsteken, om vervolgens te ontdekken dat zijn soldaten opgetogen twaalf of dertien vrouwen en kinderen hadden gedood.
  Na de brieven aan zijn vrouw en aan zijn ouders over zijn bloeddoop op Lombok heeft hij nooit meer geschreven over soldaten met bajonetten voor ‘onaangenaam werk’ en mensen die om genade vroegen, maar het is zeker dat hij die nog vaak tegenkwam. Soortgelijke gebeurtenissen als de moord op Lombok hebben hij en anderen talloos vaak meegemaakt. Het schokkende is niet dat Colijn als koloniale officier een bijzondere ploert was, maar juist dat hij ÇÇn van (bijna) allen was. Het is schokkend dat Nederland het bloed aan de handen van de staatsman pas wil zien nu hij ze zelf in een intiem moment heeft opgestoken.

  Het is altijd opmerkelijk hoe sommige historici hun best doen de opgelaaide belangstelling te doven. Zij maken de aanleiding van de commotie heel klein (het begin van een verdwijntruc) en zoeken zeker niet naar grotere verbanden. In de kakografie van commentaren die elke Indische rilling begeleidt, viel mijn oog in NRC Handelsblad op de benauwdste en de boeiendste observaties. De Leidse hoogleraar Nederlandse geschiedenis, Jan Bank, besprak prominent Langevelds nieuwe Colijn-biografie. Bank heeft zelf, met C. Vos, een boek(je) gemaakt over Colijn waarin de vuurdoop op Lombok hem is ontgaan. Aandoenlijk kronkelt de professor als een worm om van de haak te komen. De mannen met de bajonetten staan voor een te belangrijk onderwerp om onder te sneeuwen met kritiek op een boekbespreking. Maar de benauwde kijk op de geschiedenis door de rijksprofessor is een te gaaf hedendaags voorbeeld van traditionele koloniale geschiedschrijving om onvermeld te blijven. Steeds vermijdt hij zorgvuldig de term ‘koloniale oorlog’. Consequent noemt hij de Nederlandse verovering van Lombok in 1894 ‘de expeditie’.
  Het Nederlandsch-Indische leger landde aanvankelijk op het eiland met 4400 man, van wie bijna de helft in gevangenschap werd meegevoerd als dwangarbeiders. Later arriveerden tenminste zeshonderd man hulptroepen en nog eens honderden dwangarbeiders. Vanaf Madoera werden 2000 koelies aangevoerd, die tegen het gebruikelijke dagtarief op Lombok achter de linies het veroverde gebied ‘raseerden’: gebouwen, bomen, struiken – alles ging plat voor een beter schootsveld voor de kanonnen. Maar Bank noemt de massale en langdurige inspanningen van leger en marine met een gezagsgetrouwe en verhullende term: ‘de politionele actie’. En de mensen op Lombok die tegen de indringer vochten, zijn niet in een negentiende-eeuws regeringscommuniqué maar vorige week in NRC Handelsblad: ‘opstandelingen’.
  De meeste beroepshistorici zijn niet bezig met de geschiedenis, maar met hun carrière. Bank complimenteert Colijns biograaf met zijn moed om de waarheid te vermelden, waarschijnlijk omdat hij het zelf niet zou durven, zeker niet als hij in dienst was van een universiteit die aan zijn hoofdpersoon een eredoctoraat had gegeven.

  VAN EEN WIJDERE blik op Colijns optreden getuigde A.Th. van Deursen, tot voor kort hoogleraar aan de Vrije Universiteit, met zijn reactie: ‘Toevallig herlas ik onlangs een paar Nederlandse kinderboeken uit de negentiende eeuw. Je schrikt je te pletter over de houding tegenover andere rassen. Het racisme, dat was toen heel gewoon.’
  Uit Colijns brief over zijn ‘verschrikkelijk werk’ op Lombok citeert Langeveld in zijn spraakmakende biografie ook: ‘In den oorlog kan men geen jongejuffrouwen gebruiken. Voor de ijzeren wet der noodzakelijkheid zwijgt alles.’ Wat Colijn bedoelt met de eerste zin is duidelijk genoeg. Met de raadselachtige tweede zin lijkt hij te verwijzen naar de algemeen gangbare opvatting – misschien wel de kern van de koloniale overtuiging – dat het sterven van de niet-Europese mensen op plaatsen waar de Europeanen kwamen zich voltrok volgens een natuurwet. De ‘inferieure rassen’, de ‘mindere soorten’, moesten wijken voor de beschaving en het christendom. ‘Voor de ijzeren wet der noodzakelijkheid zwijgt alles.’
  Niet alleen kinderboeken, ook drukwerk van de overheid en de wetenschap, de roman, de krant, de fotografie, het theater, de boy-scouts en nog veel meer, waren deel van het complex van elkaar versterkende beeldvormers, dat voor de Europeanen hun plaats als wereldheersers rechtvaardigde. Edward W. Said beschreef in Culture and Imperialism (1993) de netwerken die in het Westen de hele samenleving doorlopend hielden ondergedompeld in de koloniale ideologie. Victor Kiernan schreef Lords of Mankind (1969), een andere meesterlijke geschiedenis van kolonialisme en racisme.

  De diep ingevreten opvattingen dat het creperen van de overzeese mensen ‘vreeselijk!!’ is, maar dat ‘Voor de ijzeren wet der noodzakelijkheid alles zwijgt’, zolang wij het maar goed hebben, komen uit de koloniale tijd. Destijds wist iedereen in Nederland dat in Oost-Indië vaak een sigaar werd opgestoken door de opzichter, terwijl zijn ondergeschikten op overheidskosten de plaatselijke mannen, vrouwen en kinderen ombrachten. Talrijke koloniale militairen moesten ook wel eens aan hun vrouw of vrienden iets kwijt over hun mannen met de bajonetten en het ‘onaangenaam werk’. Sommigen oud kolonialen brachten naast hun verhalen en batiks ook schedels en botten mee. En een enkeling getuigde in geschriften van de overzeese wreedheden.
  Het koloniale doden is lange tijd een vast bestanddeel geweest van de Nederlandse (en Europese) cultuur. In 1917 publiceerde het geïllustreerde weekblad Buiten, ter verstrooiing en ontspanning, een stukje bladvulling door een oud-militair die deelnam aan de ‘pacificatie’ van Flores onder kapitein Christoffel in 1907 en 1908. In een ‘Oostersch schetsje’ doet hij kalm de ontstellende mededeling: ‘Ik was daar groepscommandant en ging zelfstandig op patrouille. We hadden daar marechaussee brigades, dus Javanen en Ambonezen door elkaar. Ik had last gekregen verschillende kampongs in een bepaald gebied te bezoeken. Om de kerels aan te moedigen werd voor elk afgeslagen hoofd een rijksdaalder betaald. (…) Een van mijn Ambonezen, Lewakabessie geheten, was er een kraan in… Hij had een paar Inlanders voor zich gezien, was hen achterna gehold, het pad afspringend, en had hen zien verdwijnen in een nauwe rotsspleet. Deze gaf toegang tot een smal, maar vrij diep hol, waar zich 52 Inlanders verborgen hielden. Ogenblikkelijk had onze “dapperen” het vuur geopend en natuurlijk was elk schot raak! Zo nu en dan vloog er een speer op hem af, maar deze waren gemakkelijk te ontwijken. Ik kwam te laat om nog enige vrouwen en kinderen te kunnen redden. Enige dagen later was er groot feest in ’t bivak: Lewakabessie had 52 ringgits (rijksdaalders) uitbetaald gekregen en hem was de bintang (eremedaille) in uitzicht gesteld.’

  Veertien jaar na Colijn op Lombok zag een andere Nederlandse bevelvoerder hoe een van zijn mannen 52 ingesloten mensen doodschoot. En hij schreef over dit ‘verschrikkelijk werk’ niet aan zijn vrouw, maar in een weekblad.

  COLIJNS OPTREDEN op Lombok in een groter verband gezien maakt duidelijk dat hij deel is van een sterke traditie. In Nederlands-Indië, en overal waar de Europeanen zich met geweld de wereld toe-eigenden.
  De lijst is lang. Luitenant (later kapitein) Colijns optreden op Lombok paste binnen een brede Europese traditie. In 1896 veroverden de Britten Ashanti voor de tweede keer, na er in 1874 al te zijn binnengevallen, en in 1897 trokken ze onder Lord Lugard Benin binnen. Tijdens de Mahdi- of Derwisj-oorlog wist het Brits-Egyptische leger van 26.000 man op 2 september 1898, in de slag bij Omdurman, binnen vijf uur elfduizend Sudanezen te doden. Onder het opperbevel van Sir Horatio Herbert (later Lord) Kitchener werden die avond en de volgende dag de zestienduizend gewonde Sudanezen bijna allen doodgeslagen. Volgens sommigen was voor de gewonden die op geen enkele verzorging konden rekenen, de doodsklap een genadeslag. Bij de ontsteltenis over Colijns ‘verschrikkelijk werk’ op Lombok mag het duidelijk zijn dat hij als koloniale bloedjas een van velen was.

  DE KOLONIALE tijd heeft een actueel belang als periode waarin de Europese houdingen tegenover andere culturen zo ingesleten raakten dat overzee hele volksstammen en volkeren konden of moesten ondergaan, terwijl het in Europa goed ging. Zoals de vrouw van Colijn slikte het moederland de wreedheden overzee, af en toe rillend – ‘Hoe vreeselijk!!’ – maar gewoonlijk aan andere dingen denkend. Als de mensen in de Sudan en overal waar ze vandaag ellendig zitten te sterven, eruitzagen als Europeanen, zouden we hen dan ook laten creperen, vrijwel zonder iets te doen? In de koloniale tijd hielp het racisme het thuisfront de gemoedsrust te bewaren tijdens de ‘vreselijke massacres’ overzee. Het lijkt of deze tijd nog niet voorbij is.
  Multatuli schreef in Max Havelaar het beroemde zinnetje over ‘een dorp dat pas was veroverd door Nederlandsche soldaten, en dus in brand stond’. Onder meer door Multatuli’s werk kan iedereen al sinds vijf generaties weten dat de Nederlanders die in Oost-Indi‰ dorpen lieten platbranden en vrouwen en kinderen vermoorden, een traditie gaande hielden. Maar dit onderwerp is nooit bestudeerd. In Nederland bestaat veel aandacht voor het eigen leed. De documentatie en studie van wat het land en de bewoners in de oorlog van 1940-1945 is aangedaan, krijgt van de overheid en de wetenschap ruime steun. Maar over de noodzaak van studie of openbaarmaking van wat de Nederlanders in hun eigen aanvalsoorlogen in de koloniën hebben aangericht, met ramingen van de aantallen slachtoffers van de ‘Europese expansie’, spreekt niemand. Bron: De Groene Amsterdammer.

  Naar schatting hebben gedurende het schrikbewind van Nederland meer dan 4 miljoen inheemsen het leven gelaten als gevolg van geweld en meegebrachte ziekten en veelal verhongeren.
  Bij de jaarlijkse herdenking in Den Haag op 15 augustus wordt er met geen woord gerept over deze slachtoffers en staan er mannen fier aangekleed in een uniform van het voormalige koloniale bezettingsleger alsof deze de Aziatische en tweede bezetter verslagen hebben. Het is maar welk toneelstukje je wilt opvoeren. De Brits, de Amerikanen, de Australiërs, de Nieuw Zeelanders zijn er niet bij laat staan een delegatie van Indonesiërs met uitzondering van de ambassadeur. Trouwens de geallieerden ontbreken al helemaal op 4 mei op de Dam zo druk zijn wij met ons zelf bezig.

  • R.L. Mertens zegt:

   @DominicusvandenBergh; ‘de Brandende Kampongs van gen.Spoor etc.’- Een dubbel zo dik boek van/door werkstudent de Zwitser/Nederlandse Remy Limpach: met nog veel meer drek uit ons Indië verleden. Uit zijn onderzoek van archief bronnen, in dozen opgeslagen in Koninklijk Militair/ Nationaal Archief, die onze historici(!) tot nog toe links(!) hebben gelaten! Uit officiële(!) militaire rapporten, correspondentie, geheime documenten, brieven/ dagboeken van veteranen etc. Een aaneenschakeling van van moordlust, sadisme, verkrachtingen, lijkschendingen etc. Alle ‘verhalen doorspekt met etnische vooroordelen/ racisme, in doctrine hoe rot de Inlander is en vooral hoe barbaars’.
   -Citaat; ‘van de gewortelde Nederlanders van het ‘koloniale trojka’/ militairen, planters, ambtenaren waren vooral de planters en Knil officieren die doordrongen waren van een gevoel van superioriteit tegen over de Inlanders. En de nieuwe dienstplichtigen werden ook zo ‘opgevoed’. Zo noteerde KL korporaal AT.H. in zijn dagboek de balans; hoeveel deze week er weer te grazen zijn genomen…
   note; geen één Nederlander is ooit voor de rechter verschenen! – Uit een recent Brits onderzoek over het koloniale verleden blijkt; dat wij toch nog behoorlijk trots zijn op ons verleden….

   • Dominicus van den Bergh zegt:

    Ik heb het boek. Zie ook Roofstaat van Ewald Vanvught. Een van mijn boekplanken beslaat ongeveer 2 meter aan boeken over voormalig Nederlandsch Indië. Plus het nodige aan digi materiaal.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja … als “belezenheid” en “wijsheid” nu eens synoniemen waren …..

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘wijsheid etc.’- Veel lezen, doet veel weten….Niet lezen,….alleen maar napraten….levert niets op= onwetendheid!

   • R.L. Mertens zegt:

    @DominicusvandenBergh; ‘2 m’ boeken etc.’- Idem, na het lezen jr.’80 van de dr.L.de Jong; de Indië delen 11-12. Een mus read is; J.de Kadt; De Indonesische Tragedie 1949(!): het treurspel van gemiste kans en Jaren, die dubbel telden; met een verslag van het begin van bersiap in Batavia.

 25. Jean Andries Schell de Nijs zegt:

  Nederland schreef de historie vanuit zijn KOLONIALE DNA en Indonesia vanuit zijn ANTIKOLONIALE DNA.
  En hebben de debateurs al eens nagegaan hoeveel tijd en energie ze hebben verkwetst om hun idee aan anderen op te dringen?

  • Pierre de la Croix zegt:

   Jean Andries Schell de Nijs zegt 8 februari 2022 om 5:55 am: “En hebben de debateurs al eens nagegaan hoeveel tijd en energie ze hebben verkwetst om hun idee aan anderen op te dringen?”

   Nou meneer Schell de Nijs, dit open forum Java Post is er – dacht ik – voor iedereen die haar/zijn mening wil geven over een bepaald aangereikt thema of een stuk wil schrijven over een zelf gekozen onderwerp, waarvoor Java Café is open gesteld door de webmaster.

   Dat men wel eens van “on topic” afglijdt naar “off topic”, moet wat mij betreft ook kunnen. Alles hoeft niet strak te zijn georganiseerd binnen vaste kadertjes. Dat zou typisch Nederlands zijn, terwijl een site gericht op alles wat met Indië te maken heeft, best Indisch- Nederlands roewet mag zijn.

   Beauty is in the eyes of the beholder. Naar mijn oordeel – dat ik natuurlijk niet aan u wil opdringen – is op deze site “on” en “off topic” geen sprake van “opdringen”. Grosso modo althans.

   Eén enkeling doet dat wel. Te pas en te onpas berijdt hij zijn stokpaardje en zoemt hij zijn mantra “Belanda boesoek”. Ook als het thema zou gaan over de homoseksualiteit van een garnaal in de Bandazee, dan zou hij aan het verhaal toch zo’n draai weten te geven, dat het de schuld is van de Nederlanders dat die garnaal homofiel is en als gevolg daarvan de hele menselijke bevolking van de Indische archipel 350 jaar lang is onderdrukt door die door-en-door slechte Noordzee Germanen en hun bastaard satrapen. Dan wordt “vrije meningsuiting”, door de voortdurende herhaling van het zelfde, opdringerig en riant vervelend.

   Pee-Es: Wat is overigens “verkwetst”?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘een garnaal etc.’- Onze Indië politiek heeft toch een debacle geleid!
    Je moet een garnaal zijn, die dat niet wil aanvaarden! En boesoek ook …

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ach meneer Mertens, beter een domme homofiele garnaal dan een door Belandahaat verblinde idioot, zal ik maar zeggen.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘belanda haat etc.’- Heb u lief mijn Neeeederland. Heb u lief mijn …..(wie men lief heeft, kastijdt men….)

 26. Adat zegt:

  Een mens of een volk dat vecht voor zijn vrijheid is bereid om heel ver en heel diep te gaan. Als ik de discussies zo lees op diverse sites gaat in mijn beleving iedereen daar aan voorbij. De Fransen hebben voor hun vrijheid gevochten tegen de bezetter Nazi Duitsland en schuwde geen enkel middel en wij kregen dat op het vwo in de jaren 80/90 met de paplepel ingegoten tijdens de geschiedenis lessen. Maar wat is dan het verschil tussen de Franse vrijheidsstrijders en de Indonesische vrijheidsstrijders?

 27. Dominicus van den Bergh zegt:

  Heer de la Croix, u staat natuurlijk te popelen om het zojuist uitgekomen boek aan te schaffen.

  “De Indische doofpot”
  Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd
  Maurice Swirc | Taal: Nederlands € 35,-

  • Pierre de la Croix zegt:

   Dominicus van den Bergh zegt 8 februari 2022 om 10:52 am: “Heer de la Croix, u staat natuurlijk te popelen om het zojuist uitgekomen boek aan te schaffen”.

   Neen, meneer Van den Bergh, waarom zou ik? Ik heb al een boek.

   • Bertsiap zegt:

    @ Boek over “” De Indische doofpot “” Pierre de la Croix schrijft “” Ik heb al een boek “” Ja ik ook zelfs 2 boeken maar ik ben wel geinteresseerd in het boek “” De Indische Stoofpot “”

   • Pierre de la Croix zegt:

    Wah, tjilaka besar ….. al uitverkocht dese. Misschien nog op de Pasar Boekoe Moerah van Pak Djahat?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘Indische doofpot etc.’ – Juist aanschaffen om te lezen; hoe Drees sr. de Internationale Verjaringswet Oorlogsmisdaden, muv.(!) de gepleegde oorlogsmisdaden 1945-1945 (!) wettig(!) verklaarde! – Anno heden door de Hoge raad naar de Indische stoofpot verwezen nav. de Indonesische claims van het comité Nederlandse Ere Schulden van Jef Pondaag. Oorlogsmisdaden verjaren nimmer!

 28. Dominicus van den Bergh zegt:

  Geachte mevrouw Lebert,

  alvorens u kritiek uit raad ik u aan u eerst eens te verdiepen in de genografie en de HAPLO indeling van de mensheid. Dat randfiguren zoals de poppensnor zich uitlaten over “rassen” wil dit nog niet zeggen dat de wetenschap zo in elkaar steekt. De poppensnor had nog nooit van DNA gehoord evenals heden ten dage de meeste mensen op den aardkloot. Jodendom is evenmin een ras noch HAPLO groep maar zijn aanhangers van een religie met imaginaire figuren evenals HIndu’s, boeddhisten en muzelmannen. Veelal worden nationaliteiten verhaspelt met “ras” en of religies. Na bestudering van de genografie zult u tot de slotsom komen dat rassen of rasindeling voor de mensheid niet bestaat. Zo lopen de genetische lijnen van veel bewoners van het gebied aangeduid als Nederland terug tot de Janmacultuur van West Rusland en de Ukraine.

  Genografie is de jonge tak van wetenschap die onderzoek doet naar de afstammingsgeschiedenis van de mens. Genografie maakt hierbij gebruik van het DNA van mensen, anders dan taalrelaties en archeologische vondsten zoals in andere wetenschappelijke takken.
  World Map of Y-DNA Haplogroups.png

  Door gebruik te maken van kleine verschillen tussen het DNA van verschillende individuen, is het in principe mogelijk een volledige stamboom op te stellen van de mensheid. In de praktijk wordt er gebruikgemaakt van twee soorten DNA, die het mogelijk maken een globale genealogie van de mensheid op te stellen op een tijdschaal van tienduizenden jaren:

  Voor de mannelijke lijn is dat het Y-chromosoom, dat de vader doorgeeft aan zijn zonen maar niet aan zijn dochters (en uiteindelijk dus terug te leiden valt tot de ‘Y-chromosomale Adam’).
  Voor de vrouwelijke lijn is dat het mitochondriaal DNA dat de moeder via de eicel doorgeeft aan haar kinderen, maar dat haar zonen niet verder doorgeven en dus informatie bevat over de afstammingslijn van moeder op dochter op kleindochter (en uiteindelijk dus terug te leiden valt tot de ‘Mitochondriale Eva’).

  Door de geringe mutatiesnelheid van de betrokken types DNA kan deze informatie, in combinatie met de geografische spreiding van bepaalde mutaties, goed gebruikt worden om (pre-)historische migratiepatronen te achterhalen.

  De resultaten van dit type DNA-onderzoek worden op individueel niveau meestal weergegeven door personen in te delen in zogenaamde haplogroepen, die een zekere combinatie van mutaties combineren met een zekere regionale spreiding. De oerhaplogroep voor mannen is het Y-chromosoom A (haplogroep A). Mensen die deel uitmaken van deze haplogroepen zijn de San en Hadza, dit zijn vaak culturen waar de taal klikken bevat. De oerhaplogroep voor vrouwen is uitgestorven (L0), maar de zeer nauw daaraan gerelateerde haplogroep L1 is ook nog aanwezig bij de San en Hadza. De dominante haplogroepen in Noordwest-Europa zijn H voor vrouwen (ca. 50%) en R1b en I voor mannen (respectievelijk ca. 50% en 25%).

  Op wereldschaal is er een sterke overeenkomst tussen haplogroepen en taalgebieden, haplogroepen en architectuur, haplogroepen en overlevingstechnieken etc. Op kleinere schaal is de overeenkomst vaak minder duidelijk: zo vormen bijvoorbeeld de Basken qua mitochondriaal DNA geen duidelijk aparte groep ten opzichte van de andere Europeanen in de omgeving. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de culturele verschillen hier van een relatief recente datum zijn, en niet gerelateerd aan prehistorische migratiepatronen.

  Hoewel genografie nog sterk in ontwikkeling is, belooft deze wetenschap een waardevolle aanvulling te geven op traditionele studie van de culturele verspreiding zoals die bijvoorbeeld wordt bestudeerd door de archeologie.

  Huidige ontdekkingen door deze tak is bijvoorbeeld dat er in de prehistorie grote groepen mensen naar Amerika zijn getrokken. Vroeger dacht men dat dit slechts een klein groepje was, tegenwoordig weten we dat dit veel meer groepen zijn geweest. Veelal haplogroepen vanuit Aziatische streken die aan de Beringstraat grenzen maar ook een haplogroep die doet denken aan een prehistorisch zeevaardersvolk door zijn pontificale aanwezigheid op eilanden in de Stille Oceaan, de Aziatische kustlijnen en dus ook heel Amerika.

  Men kan zelf ook meedoen aan een project waar men zich kan laten testen op zijn of haar haplogroep en te weten kan komen waar zijn of haar voorouders dus vandaan zijn gekomen. Dit moet ons ook tot nieuwe ontdekkingen brengen. Inheemse stammen die weinig tot niet onderhevig zijn geweest aan genetische verandering in de laatste eeuwen worden ook getest.

  • Maud Lebert zegt:

   @ Beste mijnheer van den Bergh
   Uw met verve geschreven relaas met veel details is prachtig. Knappe kerel! Alle andere mensen op deze aardkloot zijn er dom bij vergeleken.
   Het is klaarblijkelijk een nieuw gebied voor u. Maar het is heel veel ouwe koek. Genografie, door u beschreven als een ‘jonge tak van de wetenschap’, is gewoon een nieuw jasje voor de aloud bekende anthropologie, met veel borduursels eraan om het interessant te maken. Om over de HAPLO indeling maar te zwijgen.
   U bent dus een voorstander van de theorie dat er alleen maar één mensensoort bestaat. (homo sapiens) maar geen rassen, ja die heten nu variëteiten. Want op de een of andere manier moeten die soorten toch wel uit elkaar gehouden kunnen worden. Eén momogene mensensoort, welk een wensdroom van alle totalitaire staten. Maar als alles toch één pot nat is, hoe komt het dan dat het witte soort zich beter voelt dan het zwarte en/of gele soort en deze zwarte soort, zoals in de geschiedenis na te lezen is, tot bedienden, slaven, eigendom en zelfs tot gekoloniseerden maakten. Toch nog een Herensoort?
   Volgens u zou men door de DNA Analyse te weten kunnen komen tot welke familie men behoort. Waarom zo moeilijk? Dat kan door heel gewone familie stamboomonderzoek. Daarvoor hoeft men zich niet te laten testen, zoals u aanbeveelt. Daarmee volgt u in de voetstappen van uw ‘randfiguur’, die het Duitse volk op hun ‘zuivere Duitse afkomst’ liet testen. Dus toch geen theorie maar een nieuwe ideologie?
   Uw ‘randfiguur’ had inderdaad geen idee van DNA, dat was destijds nog niet bekend, maar ook al zou dat zo geweest zijn, had hij zijn volk tot ‘Herrenrasse’ benoemd en andere volken tot ‘minderwaardige rassen’ gedegradeerd. Wie had het hem kunnen verbieden?
   Zijn ideologie leidde ertoe, kinderen van andere volken, zoals bv Polen, die blauwe ogen en blonde haren hadden, uit hun families te rukken en in streng nationaal sozialistische Duitse families te integreren, als toekomstige generatie van het Duitse Rijk. Ook met DNA Analysen konden ze als volwassenen hun oorspronkelijke families niet meer terugvinden.
   Niets tegen DNA Analysen. Het is uitstekend in de forensiek.
   Volgens uw theorie van één mensensoort, zouden joden dus alleen aanhangers van een bepaalde religie zijn. Meent u nu werkelijk dat ze dààrom vermoord werden? en niet door proclamatie tot een minderwaardig ras te behoren?
   U heeft Hitler hautain en met minachting ‘een randfiguur zoals de poppensnor’ genoemd. U schijnt
   niet te (willen) weten, dat deze poppensnor een wereldoorlog heeft doen ontstaan waardoor miljioenen en nogmaals miljioenen mensen zijn omgekomen, Europa in het verderf heeft gestort, en na de capitulatie duizenden mensen op de vlucht waren en nog eens duizenden zich het leven hebben genomen. Ik kan me niet voorstellen, dat u dat niet bekend is, maar misschien laat u dat koud.
   De manier hoe u schrijft, geeft meer inzicht in uzelf dan waarover u schrijft.
   Dat is mijn antwoord op uw ‘raad’. Beste groeten.

 29. Pierre de la Croix zegt:

  Adat zegt 8 februari 2022 om 7:51 am: “Maar wat is dan het verschil tussen de Franse vrijheidsstrijders en de Indonesische vrijheidsstrijders?”

  Nou …. de taal natuurlijk en ik vermoed dat de Maquis alpinopetjes op hun kepala hadden en de pemoeda’s en pelopors een koeploek of kopiah, dan wel tjapings wanneer zij overdag vredig hun sawahs bewerkten.

  Alle gekheid op een stokje: Het woord “vrijheidsstrijder” zegt het al. Ze strijden om hun vrijheid. Geen verschil in intentie. De modus operandi is andere koek. De Geuzen waren onze vrijheidsstrijders. Ook geen lieve jongens wanneer ze een Spanjool of Paap te pakken hadden. Daar moeten ze in het Prado van Madrid ook maar een tentoonstellinkje aan wijden. Ik heb al een titeltje voor ze: “Revolucion”. Maar misschien dat Cuba het copyright opeist. Ketjeboer mijn idee.

  Waarom ik mij in deze discussie (over de Indonesische vrijheidsstrijd) meng is, dat ik vind dat (a) de dubieuze rol van de Nederlanders doorgaans – gelukkig niet altijd – wordt overbelicht en de Indonesiërs niet ook als bad guys worden neergezet, maar veel meer als slachtoffer (b) een geobsedeerd schrijvertje met kopkleppen op zelfs de bersiap moorden, verkrachtingen, martelingen, Nederland in de schoenen wil schuiven; zij het indirect via een oorzaak-gevolg stelling , maar toch, en ik zie niet enig teken van veroordeling van de laffe daders, noch enig teken van empathie en compassie voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

  Ik gun de Indonesiërs hun vrijheid van harte, maar laten wij niet blind en doof zijn voor het excessieve geweld dat ook zij pleegden op hun tegenstanders en niet alleen, of bij voorkeur niet, die in militair uniform.

  Het ergste vind ik wel, dat de Indonesische regering nu zelf ook kolonisatortje speelt in voormalig NNG en het zelfbeschikkingsrecht van andere volkeren in de archipel aan haar sandal2 matjan lapt. Timoer-Timoer alias Tim-Tim heeft Indonesia, na er jaren flinke bloedbaden onder de bevolking te hebben aangericht, moeten prijsgeven. Maar dat deed Indonesia ook alleen maar schoorvoetend, onder internationale druk. Vergeten is het lijden onder het juk van die nare Belandas. Vergeten het spreekwoord “Wat gij niet wilt dat u geschiedt ……”.

  Ik vind dus dat “we” maar eens moeten ophouden met ons zelf te flagelleren en roepen dat “wij” de grote boeman zijn in de Indonesische “Revolusi” waaraan dadelijk een tentoonstelling in het Rijks wordt gewijd. Ik heb begrepen dat daarvoor de beroemde “Nachtwacht” effe in de donkere kelder wordt gestald, zijnde een extreme uiting van Neder-Germaanse grootheidswaan en racisme waarvoor “wij” ons dienen te schamen .

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix; ‘als slachtoffer etc.’- Wie/wel land is slachtoffer in deze ‘koloniale’ oorlog? Wie is de veroorzaker van al die ‘vrijheids/ellende? – In de tentoonstelling Revolusi hebben ze de nachtwacht bij de foto Drees sr. opgesteld…

 30. Adat zegt:

  @Pierre de la Croix; ik ben het deels met u eens echter ik zit dan nog steeds met de vraag…..Hoe was het mogelijk dat er zoveel haat was tegen de Belanda’s en de Indo’s..? Want als het echt klopt wat wij altijd beweren dat Tempo Doeloe voor elk mens en persoon een mooie tijd was waarom dan die haat en drang naar vrijheid??? Weet u het?

  • Pierre de la Croix zegt:

   Adat zegt 8 februari 2022 om 4:46 pm: “Hoe was het mogelijk dat er zoveel haat was tegen de Belanda’s en de Indo’s..? Want als het echt klopt wat wij altijd beweren dat Tempo Doeloe voor elk mens en persoon een mooie tijd was waarom dan die haat en drang naar vrijheid??? Weet u het?”

   “Hoe was het mogelijk ….”. “Weet u het?”.

   Daar vraagt u mij wat, mevrouw of meneer Adat. Over het thema zijn boeken vol geschreven door mensen die veel knapper zijn dan ik. En die boeken zijn gelezen door geleerden, die ook regelmatig van zich laten weten op Indisch gerelateerde sites als Java Post. Eén van die geleerden adviseert mij regelmatig welke boeken ik dien te lezen, daarmee aangevend dat ik ruimschoots te kort schiet in mijn kennis over en visie op het koloniale Indië, Tempo Doeloe en de Indonesische vrijheidsstrijd.

   Dus …. wie ben ik om uw prangende vragen te beantwoorden?

   Maar goed, u hebt mij in verleiding gebracht en ik ga er in trappen, daarmee de geleerde bagger trotserend die in reactie ongetwijfeld over mij zal worden uitgestort.

   De Indische archipel zit, zoals u wel weet, vol met een grote verscheidenheid aan volken met hun eigen uiterlijk, taal, zeden en gewoonten. Ik beperk mij tot Java waar het grootste deel van het bestuurlijke, economische en sociale leven van de kolonie zich afspeelde én tot de autochtone bewoners van dat eiland, de Javanen, Soendanesen en Madoeresen die de overgrote meerderheid van de bevolking in de archipel vorm(d)en. Gemakshalve zal ik de verschillende bewoners van Java gewoon “Javanen” noemen.

   Welnu, in de eerste plaats ben ik ervan overtuigd dat Indonesia na een vreedzaam verlopen overgangsproces onafhankelijk zou zijn geworden, als de Jappo’s geen roet in het eten zouden hebben gegooid. De tijd van kolonisatoren en koloniën liep ten einde zonder hen.

   Dat het nietige Nederland tot de komst van de Jappo’s heel lang de baas kon spelen wijt ik voor een belangrijk deel aan de Javaanse adat (zedenleer). Daarin speelt ONDERDANIGHEID een grote rol. De mindere heeft de meerdere op allerlei manieren respect te betonen, bij voorbeeld door te “djongkok”, de hurkende houding die men moet aannemen in de nabijheid van een meerdere. Voor alle duidelijkheid: Het gaat hier dus om de relatie meerdere – mindere ONDER JAVANEN.

   In de Javaanse taal en in mindere mate in de Soendanese en Madoerese talen zijn de verschillen in rangen en standen weerspiegeld en de ONDERDANIGHEID van de één t.o.v. de ander automatisch ingebouwd. De taal kent nl. in de basis 3 taalsoorten die men gebruikt, afhankelijk van de betrekking waarin iemand staat tot de persoon over wie of tot wie men spreekt. “Ngoko” is de taal die men spreekt onder gelijken en binnen de familie, “Krama” de taal van beleefdheid en wellevendheid naar vreemden, “Krama Inggel” de taal der ONDERDANIGHEID, de taal die de mindere VERPLICHT is te spreken tegen de meerdere.

   De koloniale rangen en standenmaatschappij was dus geen, of tenminste niet uitsluitend, de uitvinding van de koloniserende Nederlanders! De Javaan kende zijn plaats in de samenleving en betrachtte door zijn “adat” als vanzelfsprekend “hormat” jegens de overzeese vreemdelingen, te meer waar zij zagen dat hun eigen meerderen, de inlandse vorsten en bestuurders, op gelijke voet met de nieuwkomers verkeerden of door hen werden onderworpen. Die hormat betekende vanzelfsprekend een ONDERDANIGE houding. Wie schreef ook alweer dat Javanen “het zachtste volk der aarde” waren?

   Was het door de aard van de Javaan dat “onderdanigheid” hoofdregel in zijn “adat” kon worden of maakte de “adat” de Javaan onderdanig? Muulek dese. Ajam en telor vraag.

   In ieder geval hebben de VOC en later het daaruit voortgekomen N.I. Gouvernement én de Indische samenleving daarvan kunnen profiteren.

   Edoch …. het zachtste volk der aarde was ook gemakkelijk op te hitsen. Een leven lang opgekropte onderdanigheid moest wel ergens een uitweg kunnen vinden.

   Ik denk dat de Jappo’s die uitweg boden, zij het misschien onbedoeld. “Asia bangoen” was hun leus. Zij kwamen om hun mede Aziaten te bevrijden van het Europees kolonialisme. Toen de oorlogskansen in de Pacific keerden, begonnen zij Indonesische jongelui een militaire opleiding te geven en op te hitsen tegen de Europese kolonialisten, c.q. tegen de (Indische) Nederlanders.

   Ik zie en hoor die zogenaamde “Heiho’s”, hulpsoldaten, nog door onze straat marcheren, onder commando van een Jappo, een korporaal of zo. Met bamboe roentjing of pentoengs (lange stokken) als een geweer over de schouder mee gedragen, zongen zij krijgshaftig (ik hoor en zie ze nu nog duidelijk):

   Awaslah Ingris dan Amerika,
   Moesoeh seloeroeh Asia

   refrein:

   Amerika, di strika,
   Ingris, di linggis

   en dan gescandeerd, mijn moeder dreigend aankijkend:

   Belanda djoega, belanda djoega.

   Het zaad voor de bersiap was onder deze jongelui gezaaid. In het gezagsvacuüm na 15 augustus 1945 zou het met de snelheid van het licht ontkiemen. De oeroude Javaanse adat van wellevendheid, van djongkok en sembah vergeten. De geest uit de fles. De weerloze vrouwen, kinderen en mannen van allerlei landsaard de pisang.

  • Maud Lebert zegt:

   Beste Adat. Ik hoop dat ik een aanvulling op het antwoord van de heer de la Croix mag geven. Volgens mijn bescheiden mening, was de (opgekropte) haat ook daaraan te danken, dat de Nederlanders en de Indo-Europeanen zich van de bevolking afgeschot hadden en in dit land in hun eigen wereld leefden en uitsluitend in hun eigen kringen verkeerden. Daar kreeg geen inheemse, wat voor status of rang ook, toegang toe, bv tot de soos, het inbegrip van het sociale leven van Nederlanders en Indo Europeanen. Hadden ze inheemse vrienden? interesseerden ze zich voor kultuur, zeden en gewoontes maar vooral voor hun gevoelens. Hoe voelt men zich ,als men in eigen land uitgesloten wordt? Hoe voelt men zich als men voor een vreemd volk in eigen land tot herendiensten verplicht wordt en gedwongen is voor het eigen levensonderhoud met hen en voor hen te werken?
   De na-oorlogse moordpartijen waren al vòòr de oorlog afzienbar geweest, als men (de Nederlanders en Indo-Europeanen) zich persoonlijk met de bevolking in contact zouden zijn geweest mbt tot zie bovenstaande.
   Hiermede mijn eigen ervaring.
   Mijn moeder ging eens naar Tegal (om welke reden weet ik niet) en nam mij, toen nog een klein kind, mee. Wij logeerden bij een indische familie met kleine kinderen. Op een dag besloot mijn moeder, dat we naar het strand zouden gaan en nam een picnic voor ons mee. Dat was echter zoveel, dat we het niet op konden en dus gaf mijn moeder het aan de mensen die daar leefden. Ik zal nooit vergeten hoe die mensen, die op ons af kwamen rennen om wat eten te krijgen, er uitzagen. Onze bedienden waren schoon en altijd keurig gekleed, maar deze mensen waren vies, in lompen gekleed en uitgemergeld. Ze konden mijn moeder niet alleen genoeg bedanken, maar waarschuwden haar uitdrukkelijk bovendien. En dat heb ik heel goed verstaan. Mevrouw gaat u aub vlug weg uit Tegal, anders wordt u vermoord. Door wie, wilden of konden ze niet zeggen. Elke keer weer drongen ze erop aan. Dus, men wist in de bevolking heel goed wat de Nederlanders en Indische Europeanen te wachten stond. Het tijdpunt echter nog niet. En dat jaren vòòr de oorlog!
   Terug bij de familie werd het een gespreksthema. Niemand kon het geloven. Waarom zou men ons willen vermoorden? Mijn moeder vond het belangrijker dat deze mensen honger hadden en geen eten kregen en besloot er nog eens naar toe te gaan om hen eten te brengen. Ik weet niet hoe dat afgelopen was, want we gingen al gauw uit Tegal weg. Maar na de onafhankelijkheid heb ik gehoord, dat deze indische familie inderdaad vermoord werd.
   MIsschien helpt u dat wat verder Adat? Vriendelijke groet

   • Bertsiap zegt:

    Ik kijk hier naar een foto genomen in 1933 met het opschrift :I.E.V ( Indo Europees Verbond ) Sinjo Noni Belanda Rasis melebihi Belanda totok ! Vertaling niet nodig toch ? Ja zo dachten die Indonesiers over die Indo,s ! Jammer maar waar .

   • R.L. Mertens zegt:

    @MaudLebert; ‘opgekropte haat etc.’- In 2002 werd in het film museum, Amsterdam films vertoond uit tempo doeloe; ‘van de Koloniën niets dan goed!’ Er was een fragment j.’20; de uitbetaling van de salarissen op een onderneming. Een rij hurkende koelies. die gehurkt hun muntstukken uit de handen van een blanke toean, geassisteerd door de Indo opzichter die geldbuidel vast hield, moesten opvangen!. Al staande(!), met de linkerhand in de zij(!) gestoken, liet hij lachend de muntstukken op de opgevouwen handen van de koelie vallen. Maakte af en toe een draaiende beweging waarbij de koelie zich in alle bochten wrong om toch de geldstukken op te vangen. En zijn Indo assistent lachte fijntjes mee….

   • Maud Lebert zegt:

    @ Mijnheer Mertens. met betrekking tot de film die u vermeld heeft, heb ik nooit geweten, dat Indo’s opzichters (mandoers?) op ondernemingen waren. Was dat niet ‘beneden hun stand’?
    Wat het gedrag van de Nederlander betreft, is het beschamend, maar het heeft in principe niets met de nationaliteit te maken, maar wel met het karakter van deze persoon. Er zijn helaas op de hele wereld zulke typen, die naar beneden trappen (als ze er de gelegenheid toe krijgen) en naar boven likken, als het in hun voordeel is.
    Waar koloniale macht of dictaturen heersen is het makkelijk hun perverse neiging, om andere mensen te kwellen en te vernederen, uit te leven. Ook in het dageliijkse leven komen deze mensen voor. Als het niet bij mensen lukt, dan bij dieren.en als deze dieren zich te weer zetten, worden ze afgemaakt, omdat ze er de schuld van krijgen kwaadaardig te zijn. De kwelgeest gaat vrij uit.
    Ik heb zo’n buurjongen met deze aanleg gekend. Hij heeft het als volwassene in zijn functie als militär met plezier op Indonesische gevangenen uitgeoefend. Het was geen spel met munten, maar met levens en weliswaar op de meest verwerpelijke manier. Helaas werd hij nooit daarvoor terecht gesteld.
    Wat dat ‘met de hand in de zij’ betreft. Nou,dat moest die kerel wel om zichzelf te tonen hoe geweldig hij was. Maar ook mijn kokkie stond meestal met haar linker hand in de zij in de pot te roeren. Natuurlijk was haar eten geweldig, daar niet van.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Bertsiap zegt 11 februari 2022 om 2:51 pm onder meer: “Ik kijk hier naar een foto genomen in 1933 met het opschrift :I.E.V ( Indo Europees Verbond ) Sinjo Noni Belanda Rasis melebihi Belanda totok!”

    Tja … die Sinjo’s en Noni’s waren dus zo gezegd katholieker dan de paus, of mutatis mutandis Islamitischer dan de Profeet Mohamed. Vanaf onze kerosi males in Nederland, met een glaasje bir Bintang onder handbereik, de mindset doordrenkt van de hier geldende moderne mores over gelijkheid en gelijke kansen, is het gemakkelijk oordelen over wat daarginds in de vooroorlogse kolonie Nederlands Indië allemaal rammelde aan rechtvaardigheid in de sociale verhoudingen.

    Wat ik mis in deze en soortgelijke observaties, zo niet accusaties, is een stukje nuancering, een context, een belichting tegen de achtergrond van de tijd waarin het waargenomene zich afspeelde. Redelijk denkende mensen als u en mevrouw Lebert (zie Maud Lebert 11 februari 2022 om 12:16 pm) zijn ontvankelijk voor nuance. Reden waarom ik de moeite neem om nog een paar kanttekeningen te plaatsen bij haar en uw bijdragen onder referte.

    1. Het is genoegzaam bekend dat het vooroorlogse Indië een klassenmaatschappij was waarbij niet alleen inkomen en bezit bepaalde waar men hoorde, boven op de stapel of helemaal onderaan of in het midden, maar bovendien “kleur”. “Wit” was in het algemeen de garantie voor de betere posities in sociale en economische zin, voor half-wit was dat niet zo vanzelfsprekend, tenzij groot grondbezitter, of met een “goede partij” getrouwd of in Nederland een universitair diploma behaald, “bruin” doorgaans keplètèt (plat gedrukt) onderop.

    Hoe had ik mij gedragen wanneer ik als “half-wit” sinjo in die maatschappij was opgegroeid en er als volwassene mijn weg moest zien te vinden? Ik weet het niet, maar ik denk dat ik niet der keerlen god zou zijn, maar mij als zo wit mogelijk zou willen onderscheiden! Heel laf en verwerpelijk natuurlijk, maar in de strijd om het bestaan de beste strategie, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen.

    Mijn stiefvader had een jachtvriendje, Indo met een mooie Franse naam (geen “De la Croix”!), die “klein landbouwer” was zoals dat toen heette en ver buiten de stad met vrouw en een schare kinderen in een goeboeg tevreden en pretentieloos leefde tussen de inlanders. Zulke Indo’s waren er ook.

    Overigens …. in vooroorlogs Nederland, dus in het zelfde tijdsgewricht als dat waarin “Sinjo Noni Belanda Rasis melebihi Belanda totok!” zich afspeelde, waren de klassenverschillen ook duidelijk aanwezig en bepalend voor de omgang met elkaar, al waren de grenzen niet door kleur bepaald. Armeluis’ kinderen werden ook meedogenloos gediscrimineerd door hun leeftijdgenoten uit de betere milieus en zelfs hun onderwijzers. Het was dus niet alleen in het koloniale leven waar mensen de tropenkolder kregen en zich gingen afzetten tegen de minder bedeelden om hoger op te komen!

    2. Bertsiap: “Ja zo dachten die Indonesiers over die Indo,s ! Jammer maar waar”.
    Geen speld tussen te krijgen. Maar ik schreef al een paar keer eerder op dit blog voor wie zou willen begrijpen: Niets maar dan ook niets kan de duizenden wrede moorden op, verminkingen, martelingen, verkrachtingen van, weerloze vrouwen, kinderen en mannen rechtvaardigen of zelfs maar vergoelijken. Punt uit! Dit zijn laffe misdaden tegen de menselijkheid waarvan de daders in deze tijd voor een tribunaal zouden worden gesleept en veroordeeld. Aangezien het hier gaat om slachtoffers van allerlei soorten en kleur, zou ik evenwel niet willen spreken van “genocide”, de moord op een volk.

    3. Maud Lebert 11 februari 2022 om 12:16 pm, “Ik zal nooit vergeten hoe die mensen, die op ons af kwamen rennen om wat eten te krijgen, er uitzagen. Onze bedienden waren schoon en altijd keurig gekleed, maar deze mensen waren vies, in lompen gekleed en uitgemergeld. Ze konden mijn moeder niet alleen genoeg bedanken, maar waarschuwden haar uitdrukkelijk bovendien”.

    Tegal ….. de geboorteplaats van mijn vader. Zijn vader, mijn opa, werkte er op kantoor van de Semarang-Cheribon spoorwegmaatschappij, later “Zustermaatschappijen”, later NIS. Ik ben er nooit geweest. Te onveilig in die na-oorlogse tijd. Men ging niet zo maar op reis.
    Maar goed …..

    Direct na de oorlog en bersiap en vele maanden daarna kwamen dagelijks 2 inlandse meisjes, opgeschoten gendooks, ook in vieze lompen gehuld, bij ons hun bordje rijst halen. Onze “klantjes” noemden we ze. Ze zeiden niets tegen ons kinderen, aten gehurkt met de handen hun bordje leeg en verdwenen stil van het erf. Op een gegeven moment kwamen ze niet meer. Bedreigd door hun eigen bangsa uit de kampong? Wat deed de eigen bangsa überhaupt voor dit soort verschoppelingen?

    Wat deed en doet het huidige Indonesia voor haar allerarmste bevolking, hoeveel zijn het van de 170 miljoen, die niet kunnen rekenen op een dagelijks bordje rijst met sajoer bajem en een stukje gerèh? Af en toe duikt een berichtje op over de diepe armoede in het land. Leven onder een atap dakje langs een spoorbaan, bij een vieze kali of onder een brug. Ook broodmager, ook in gombèlan gekleed. Ik denk dat er miljoenen van die allerarmsten in de vrije republiek Indonesia leven.

    Waarmee ik slechts wil zeggen dat niet uitsluitend met het beschuldigende vingertje moet worden gewezen naar die Belanda Boesoek die zich als koloniale toean verrijkte over de rug van de inlanders. In het onafhankelijke Indonesia is een lokale elite opgestaan die zich schaamteloos heeft verrijkt en nog steeds verrijkt, ten koste van haar eigen bangsa! Eigen volk bedonderen en uitbuiten is erger, dan wanneer een vreemdeling het doet!

    4. Een nichtje van mij, moderne jonge vrouw, in Nederland geboren en getogen, woonde niet zo lang geleden enige jaren in Jakarta als vrouw van een “expat”. De baas van haar man had gezorgd voor een mooi huis met zwembad in een goede (rijke) buurt van de stad. Natuurlijk had zij bedienden, nu “pembantu” geheten, voor de was, de keuken en de verzorging van haar 2 jonge kinderen, net als in de goede oude koloniale tijd. Geleidelijk kreeg zij ook Indonesische vriendinnen via het werk van haar man en het sociale werk dat zij als vrijwilligster voor een bepaalde organisatie deed. Met enige afschuw en veel compassie vertelde ze hoe de pembantoe’s van deze vriendinnen, bevoorrechte Indonesiërs, werden afgebeuld en afgesnauwd voor een schijntje. Van de Belanda Boesoek geleerd of “just doing what comes naturally”?

   • R.L. Mertens zegt:

    @MaudLebert; ‘met karakter etc.’- Door de Indische Staatsregeling art.161: Europeanen- Inlanders werd de Indische maatschappij gevormd! Oftewel; een ‘bubbel van Europeanen’ met daaronder(!)in: Indo European! En de ‘bubbel met Inlanders’; bovenin de Vreemde Oosterlingen en onderin: de Inlanders! – Voor mijn middelbare school examen heb ik Augusta de Wit; Orpheus in de dessa jr.’20 gelezen; Over de sympathie van de blanke toean voor de invalide fluit spelende Inlandse si Bengkok en een voorval van diefstal; waarover ‘den Indo zei; in hun hart zijn alle Inlanders dieven’. @ ‘beneden hun stand’; lees
    Victor Ido( Indo auteur) De Paupers 1912; over de kleine Boeng! *mI. het is die(!) maatschappij, die de mensen heeft gevormd/ hun ‘karakter heeft bepaald!- Zij, die inderdaad karakter toonden oa Ernst Douwes Dekker (DD); de vader van de Indonesische revolutie!, Dahler ea. hadden geen rustig bestaan in die ‘tempo doeloe’!

   • Maud Lebert zegt:

    @Beste mijnheer Mertens. Doet u geen moeite mij te overtuigen met citaten van auteurs van welke couleur dan ook en hun verwijzing dat de maatschappij de karakters vormt van typen zoals op uw filmpje te zien zijn.Integendeel zulke typen krijgen van zo’n systeem carte blanche om hun sadistische neigingen uit te leven, zonder te moeten vrezen daarvoor terecht gesteld te worden, want het systeem geeft hen juist deze mogelijkheden..
    Als ik u goed begrepen heb, is volgens u het systeem, resp. de maatschappij er de schuld van en niet deze typen, die het systeem, in dit geval het Nederlandse koloniale beleid, tot hun voordeel benutten.
    Legt u aub uw koloniale bril even af.
    Elk mens ist verantwoordelijk voor zijn doen en laten ook als er een systeem is, waarmee hij zijn handelingen kan vergoelijken
    Zoals ik al schreef zijn deze typen er ook vandaag de dag nog, zonder koloniale macht. Kijk maar eens om u heen.
    U heeft gelijk, tempo doeloe was geen rustige tijd voor degenen die niet met het systeem meededen, maar vandaag de dag evenmin. Beste groeten.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Pee-Es – In mijn stukje van vandaag, 1511 uur, schreef ik onder meer: “Wat deed en doet het huidige Indonesia voor haar allerarmste bevolking, hoeveel zijn het van de 170 miljoen, die niet kunnen rekenen op een dagelijks bordje rijst met sajoer bajem en een stukje gerèh?”

    Af en toe kijk ik wat er op de zuster site I4E te beleven valt en zie, ik werd op mijn wenken bediend. Twee maal onder elkaar schreef ene Anoniem vanmiddag iets over die honger in het huidige Indonesia onder het topic “Peilig bersiap gesloten” of zoiets, helemaal onderaan.

    Just to whom it may concern.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘honger in het huidige Indonesië etc.- Voor u verheugend dit te vernemen? Vooringenomenheid? Of is het leed vermaak?

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 13 februari 2022 om 6:12 pm: “@PierredelaCroix; ‘honger in het huidige Indonesië etc.- Voor u verheugend dit te vernemen?”

    Nog maar een keertje mijn tekst lezen en vooral uw best doen die te snappen, meneer Mertens.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix;’ten koste van hun eigen bangsa etc.’- Ik hoor u zeggen; ‘ach, ze kunnen het nog steeds niet…..ze zijn nog niet rijp ….
    – Niet naar het museum? ( de Java koffie is gratis…)

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik begrijp uit uw antwoord dat u mijn tekst niet hebt gesnapt meneer Mertens. Dom van mij dat ik u toch – tegen beter weten in – de gelegenheid heb willen geven als verstandig mens uit de hoek te komen.

 31. R.L. Mertens zegt:

  @PierredelaCroix; ‘Indische doofpot etc.’ – Juist aanschaffen om te lezen; hoe Drees sr. de Internationale Verjaringswet Oorlogsmisdaden, muv.(!) de gepleegde oorlogsmisdaden 1945-1945 (!) wettig(!) verklaarde! – Anno heden door de Hoge raad naar de Indische stoofpot verwezen nav. de Indonesische claims van het comité Nederlandse Ere Schulden van Jef Pondaag. Oorlogsmisdaden verjaren nimmer!

  • Bertsiap zegt:

   Een kleine aanvulling op het verhaal van Mw Lebert van 11 feb om 12:16 .Ik ben ook in Tegal geboren en heb mij dus een beetje verdiept in die tijd voor de oorlog .Tegal en Semarang waren een bolwerk van opstandige communisten ,die hebben inderdaad de wapens opgenomen ! Daar zijn veel slachtoffers bij gevallen ,dit had dus niets met die Bersiap te maken .

   • R.L. Mertens zegt:

    @Bertsiap; ‘opstandige communisten etc.’- Waren het niet nationalisten? Die toen ook massaal naar concentratie kamp(!) Boven Digoel 1926 werden verbannen> In die tijd was ieder opstand een communistische opstand, volgens het gouvernement. IFM.Salim( broer van Agus) verbleef daar 15 jaar!! Zijn boek ; Bakermat van de Indonesische Onafhankelijkheid(1980).Digoel; een broedplaats van malaria; waar de gestraften bij te weinig kinine vanzelf in gekte vervielen en dood gingen! Soekarno; ‘hoe kan ik ooit genoeg treffende woorden vinden om de opofferingen te herdenken van die duizenden, van wie de lichamen in de naamloze graven van Boven Digoel liggen’!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s