‘Bersiap’: negeren van het Nederlandse kolonialisme

De discussie over het wél of niet gebruiken van het begrip bersiap in een Rijksmuseumtentoonstelling is inmiddels ook opgepikt in Indonesië. De in Amsterdam woonachtige journalist Aboeprijadi Santoso schreef een artikel voor The Jakarta Post.

Jonge Indonesische vrijheidsstrijders in de buurt van Djokjakarta.

Door Aboeprijadi Santoso

Een Indonesische historicus is in Nederland mikpunt geworden van een publieke woede. Een controverse leidde tot bijna hysterische properties na de aankondiging dat de term ‘bersiap’ (sta paraat) tijdens een speciale tentoonstelling volgende maand in het Rijksmuseum met de titel ‘Revolusi, Indonesische onafhankelijkheid’, – de eerste in zijn soort – niet meer zou worden gebruikt.

Om de tentoonstelling in te leiden schreef gastconservator Bonnie Triyana, de hoofdredacteur van de Indonesische website Historia, voor het NRC een opiniestuk waarin werd gesuggereerd dat ‘het woord bersiap niet mag worden gebruikt in de periode na de Japanse capitulatie, omdat het een racistische toon draagt.’

De reactie van het publiek was overweldigend.

Bersiap is een Indonesisch woord maar geen Indonesisch begrip. Veel Indonesiërs gebruikten termen als rampokan (overval), serbuan (aanval) en dergelijke om de aanvallen van vrijheidsstrijders tijdens de revolutionaire onafhankelijkheidsstrijd aan te duiden.

In de Nederlandse context draagt ​​het begrip echter een diep emotionele waarde, en leidt tot grote woede, omdat het verwijst naar de gewelddadige aanvallen en de moorden op duizenden Indischen van gemengde Nederlands-Indonesische afkomst en veel Ambonezen en anderen die toen als pro-koloniaal werden beschouwd. Bersiap was een kreet die de revolutionaire jeugd gebruikte als reactie op de komst en vernedering door de Nederlandse troepenmacht die na de Japanse capitulatie in 1945 met de Britse bondgenoot terugkeerde.

Hoe vreemd dit voor de meeste Indonesiërs ook moge klinken: voor de Nederlanders en Indischen die het slachtoffer werden van massaal geweld raakt het begrip een open zenuw en is diep pijnlijk. Het moge duidelijk zijn – en dient dus gerespecteerd – dat het een symbool is geworden van hun lijden.

De reactie van het publiek kwam snel. Een organisatie genaamd Federatie van Nederlands-Indisch (FIN), opgericht door de eerste en tweede generatie van de Indische gemeenschap, schreef een protestbrief en dreigde het Rijksmuseum voor de rechter te brengen. Soortgelijke woede-uitingen volgden. Het museum gaf daarop snel toe en liet weten tijdens de tentoonstelling het woord bersiap wel degelijk te gebruiken.

Wat was gebeurd? Bonnie had een kopie van zijn column naar het Rijksmuseum gestuurd daags voordat deze door NRC Handelsblad werd gepubliceerd. Er kwam geen reactie van het museum. Er was inderdaad geen correctie of speciale opmerking hierover van het museum toen het zijn eerste persconferentie hield op 11 januari, toen de complexiteit van de periode werd uitgelegd.

Gezien de woedende reacties van het publiek zei museumdirecteur Taco Dibbits echter enkele dagen later tegen de krant: ‘De term bersiap zal niet worden verboden (…) We gebruiken het in de tentoonstelling en in de inleiding van het boek. Gebruik van het woord zal niet worden verboden. We zullen het geweld en het lijden waar de term naar verwijst niet ontkennen.’ Over Bonnie’s artikel zei hij: ‘dat is zíjn mening’. Vreemd genoeg ontkende hij dat het museum Bonnie’s artikel had ontvangen voordat dit werd gepubliceerd.

Ook de krant is van koers veranderd. Bonnie’s artikel, eerst getiteld ‘Verbied het woord bersiap omdat het racistisch is’ (NRC-website, 10 januari), is nu, enigszins eufemistisch, zo niet verontschuldigend, veranderd in ‘De vereenvoudigende term bersiap is niet goed voor de periode’ (NRC-artikel 12 januari).

Hoe om te gaan met de controverse?

Het is duidelijk dat het Nederlandse gebruik van de term bersiap eenzijdig en bekrompen is. Het was een etnocentrisch begrip omdat de Nederlanders – de slachtoffers en hun families – het uitsluitend gebruiken voor het geweld dat de Indonesische revolutionaire jeugd veroorzaakte tegen hen en Indonesische Chinezen, en andere slachtoffers, namelijk de lokale bevolking die ook als Nederlandse collaborateurs werden beschouwd, negeren.

Er waren namelijk wel degelijk gelijksoortige geweldsuitbarstingen onder Indonesiërs, zoals die in de steden Brebes, Tegal en Pemalang aan de noordkust van Midden-Java (genaamd peristiwa tiga daerah), in Surakarta (revolusi sosial), Noord-Sumatra, Atjeh (Cumbok) en Bali (Margarana), alle gepleegd door de lokale bevolking tegen lokale aristocraten en ambtenaren die als pro-Nederlands werden beschouwd. Zowel de bersiap-acties als deze opstanden waren een essentieel onderdeel van de revolutie, zoals ik eerder aangaf in mijn artikel in The Jakarta Post (15 november 2017).

Bovendien vertelde voormalig minister van Buitenlandse Zaken Roeslan Abdulgani mij in een interview in 1996 dat de bersiap werd voorafgegaan door weken van Britse bombardementen tijdens de heilige maand Ramadan in 1945, die toenmalig president Soekarno en premier Sjahrir ertoe brachten op te roepen tot een beëindiging van het geweld.

Dus waarom hebben Nederlanders een zeer selectief geheugen? Dat was ook het eerste deel van Bonnie’s standpunt. Verder suggereert Bonnie dat deze selectiviteit een racistische emotionele ondertoon heeft, wat destijds ook van belang was. Want zou er wel een bersiap zijn geweest, concludeert hij, als de Nederlanders niet waren teruggekeerd om Indonesië opnieuw te koloniseren?

De vorm en aard van dit racisme is misschien discutabel, maar om te suggereren dat bersiap de moeder was van alle geweld, en tegelijkertijd de strijd voor vrijheid van het volk te ontkennen, dat is een te eenzijdige benadering. Dit impliceert inderdaad een zekere mate van racisme, want het bersiapgeweld werd mogelijk gemaakt door aanhoudend racisme en onrecht in de voorafgaande decennia die de geschiedenis van het Nederlandse kolonialisme kenmerkten.

Tenslotte, ironisch genoeg kan deze bersiap-controverse ook zo zijn nut hebben. Het biedt de Nederlands-Indische gemeenschap, een ondergewaardeerd deel van de Nederlandse samenleving, de mogelijkheid om de specifieke context van bersiap beter te leren kennen. En een museum heeft de taak een open en evenwichtige kijk op de geschiedenis en de aard van het kolonialisme te bieden.

 

Dit artikel verscheen eerder in Engelse versie onder de titel ‘Bersiap: ignoring Dutch colonialism’ in The Jakarta Post, 20 januari 2022. Vertaling: Java Post.

 

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

36 reacties op ‘Bersiap’: negeren van het Nederlandse kolonialisme

 1. P van Geldere. zegt:

  Bersiap,is een woord dat vermoedelijk niet in een Indonesch woordenboek zal staan.Als je de Bersiap periode zelf hebt mee gemaakt dan leest het woord heel anders.
  Wij hadden net de Jappen gehad en toen de peloppoers of wel de Haiho”s.
  Bersiap moet vermeld blijven ook in Indonesië.

  • Frans Colman zegt:

   Het-ook onder Indonesiërs- gezaghebbende woordenboek “Kamus Indonesia-Belanda” van A. Teeuw vermeldt onder het lemma “siap” ook “jaman siap-siapan(, bersiap), begin van revolutie (1945-1947), woelige tijd na de Japanse capitulatie;”.

 2. Interessant artikel, Bert, dank.

  Mijn oog viel op de alinea over Abdulgani, die in 1996 zou hebben gezegd “dat de bersiap werd voorafgegaan door weken van Britse bombardementen tijdens de heilige maand Ramadan in 1945,…”. Dat lijkt mij echt onzin. De eerste Britse militairen arriveerden pas eind september (een kleine eenheid Schotten landde op 28.09.45 in Batavia), en toen was in Soerabaja de boel al behoorlijk aan het gisten. Na het Vlagincident van 19.09 werd de stemming op straat steeds gewelddadiger. Toen de Japanse wapendepots in handen vielen van de pemoeda’s was het hek definitief van de dam. Op 02.10 gaf de lokale Kempetai zich over, en lag de macht van Soerabaja in Indonesische handen.
  Het aan de Bersiap voorafgaan van ‘weken van Britse bombardementen’ komt uit de Fabeltjeskrant.

  Het bevestigt maar weer het belang van het objectief en zorgvuldig vastleggen van de geschiedenis, om daarmee zoveel mogelijk ‘fake news’ te voorkomen.

  • Indisch4ever zegt:

   Bombardementen tijdens ramadan 1945 ?
   Als ik deze pagina zie https://aladhan.com/ramadan-calendar/1945
   Dan was de ramadan in augustus / begin september 1945.

   Ik denk wel dat de komst van Britse troepen de sluimerende revolutie heeft aangezet tot een volgend niveau : het gewelddadig verzet . Primair uit politiek nationalisme, maar secundair slipte mee etnische haat en moordzucht, al dan niet met als doel bevolkingsgroepen te terroriseren en zo te verdrijven.

   • @Indisch4ever: Dat denk ik ook: de terugkeer (na 15.08.45) in de samenleving van de Europeanen (uit de kampen, de komst van RAPWI teams en eind september van deze Schotten) had grote argwaan gewekt onder de pemoeda’s: die toename aan blanke koppen in het straatbeeld wees in hun optiek op een (poging tot) herstel van de koloniale situatie, van terugkeer van Westers/Nederlands bestuur.
    En daar hadden ze natuurlijk geen ongelijk in, lijkt mij.

    Het geweld dat volgde lijkt mij (geheel of deels) te verklaren door de zeer anti-Westerse ‘brainwash’ die de (school)jeugd kreeg tijdens de Japanse bezetting, samen met de training in (semi) militaire korpsen als de Seinendan, Keibodan en Barisan Pelopor, waar Japanse instructeurs de rekruten fysiek en mentaal hardden. Daarbij werd geleerd dat geweld een normaal middel was om een doel te bereiken.

 3. Pierre de la Croix zegt:

  In mijn Kamus Praktis NL – BI/Bi – NL van J. Muh. Arsath Ro’is staan “siap” (klaar, gereed) en “bersiap” (zich klaar maken; wees paraat; in actie komen) vermeld. Dan ook nog Van Ronkel’s “Maleis woordenboek”, 5de druk, 1946 er op nageslagen met ongeveer het zelfde resultaat.

  Alleen in het woordenboek van Teeuw (met medewerking en bijdragen van I. Supriyanto, T. Iskandar en H. Vruggink) de connotatie “begin van revolutie (1945-1947), woelige tijd na de Japanse capitulatie” maar dat naslagwerk is ook van veel latere datum (1990). Kennelijk wisten Teeuw en de zijnen toen nog niet dat er in Indonesia anders over werd gedacht.

  Ik heb mij ooit laten vertellen of ergens gelezen dat “bersiap” eigenlijk uit de padvinderij in Indië stamt, naar de opdracht van Baden Powell aan zijn volgelingen, “Be prepared”, “Wees (voor)bereid”.

  BP had de padvinderij opgericht om de jeugd al vroeg militaire vaardigheden aan te leren, nadat hij had gezien dat zijn landgenoten als soldaat onvoldoende voorbereid waren voor de strijd tegen de Afrikaander Boeren in de Boerenoorlog.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix; ‘wees paraat etc.’- Dat is ook wat bersiap aanduidt; geef acht! ( aan alle omstandigheden ); om in actie te komen etc.! Die jeugd, die onze tijd totaal niet naar school ging/onderwezen werd, in die Japanse tijd naar school moest(!), volop moest marcheren, zingen; militaire liederen; Antjurkenlah moesoeh kita itoe la Ingris dan Amerika! Verdelg onze vijanden; Engeland en Amerika. En dan als uitroep; Belanda djoega; en ook Nederland! Wezen dan, als ik naar hen keek; met hun houten geweren/stokken vervaarlijk in mijn richting. Ik moest me gedeisd houden, want…

 4. Adriaan Intveld zegt:

  Dit stuk toont maar weer aan dat ook deze Indonesiër zijn eigen geschiedenis niet kent. Hij schrijft o.a.:
  “Bersiap was een kreet die de revolutionaire jeugd gebruikte als reactie op de komst en vernedering door de Nederlandse troepenmacht die na de Japanse capitulatie in 1945 met de Britse bondgenoot terugkeerde”.
  Tja, als je dat gelooft ga je voorbij aan het feit dat pas in maart 1946 Nederlandse troepen in Indonesië werden toegelaten om de Britse posities over te nemen. En juist in periode tussen ongeveer oktober 1945 en begin 1946 was de Bersiap het heftigst…

  • P van Geldere zegt:

   Hallo Adriaan,in die periode ” 45 beginn ’46 zaten wij nog in Nederlands – Oostindië .
   Het begin van de Bersiap .Toen wij in ( Holland ) kwamen werden onze verhalen over de Bersiap ook nooit geloofd.
   Wij hielden dan ook ons mond maar dicht.
   Iedereen liep hier te kraaien “‘ Roterdam en hongerwinter etc.”

  • Pierre de la Croix zegt:

   Adriaan Intveld zegt 23 januari 2022 om 4:40 pm: “Dit stuk toont maar weer aan dat ook deze Indonesiër zijn eigen geschiedenis niet kent”.

   Tja heer Adriaan, misschien niet kennen, misschien bewust anders interpreteren en presenteren.

   In mijn krantje NRC van afgelopen weekend een interessant artikeltje van niemand minder dan Ian Buruma, historicus en schrijver, onder de kop “Propaganda bij wijze van geschiedschrijving”.

   Met voorbeelden uit de recente geschiedenis van de Volksrepubliek China en het Rusland van Poetin laat hij zien dat onder verschillende leiders in min of meer autocratische regimes de officiële geschiedenis wordt herschreven of accenten worden verlegd. Hij schrijft o.m.: “Vladimir Poetin wil, net als Xi Jingping in China, niet alleen het heden beheersen, maar ook de manier waarop het verleden moet worden gezien.

   Het zelfde zou in Indonesia gaande kunnen zijn en verklaring, waarom “bersiap” en “bersiaptijd” niet in het geschiedenisboek van het land voorkomen, althans niet in de betekenis die wij in Nederland, en met name de Indische Nederlanders (behoudens een paar uitzonderingen) er aan hechten. Men wil liever de heroïek van de vrijheidsstrijd belichten en het laffe, ongebreidelde, wrede moorden op en mishandelen van weerloze burgers, vrouwen, kinderen en mannen van diverse signatuur, onderschoffelen. Maloe toch?

   Ik heb al eerder geschreven dat Indonesia wat mij betreft het recht heeft, haar geschiedenis anders te zien dan wij. Maar het moet niet zo ver gaan dat een Indonesiër, in casu meneer Bonnie Triyana, ons Nederlanders moet gaan opleggen dat wij de Indonesische kijk op de geschiedenis moeten volgen.

   Als wij aardig willen zijn tegen de Indonesiërs, dan handhaven wij de kreten “bersiap” en “bersiaptijd” in het verhaal van de betreffende tentoonstelling “Revolusi” in de betekenis die wij in Nederland en met name de Indische Nederlanders er al 76 jaar aan hechten en plaatsen in een voetnoot hoe de Indonesiërs tegen die begrippen aankijken.

   Anders moet vriend Bonnie maar snel terug naar zijn land. Wij moeten ons niet lenen voor het uitdragen van Indonesische regeringspropaganda in ons eigen land.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘kijk op geschiedenis etc.’- Bersiap is wel degelijk een onderdeel van hun Revolusi. Ook door hun historici benoemd en vastgelegd! Zie hiips://youtu.be/elj3ZvBGijE; een tragedie ! Dat ene Bonnie deze tragedie liever niet benoemt is zijn zaak. Erger is het, dat onze(!) historici van deze expositie meegaan en het willen verbannen! Het zegt meer; hoe men hier over het Indisch leed denkt!

   • RLMertens zegt:

    @PierdedelaCroix; ‘bersiap link’- https://youtu.be/eLj3ZvBGijE

   • RLMertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘bersiap link 2’ – Helaas niet te openen. Het tv.doc. staat op mijn iphone: whatsapp. Uit Indonesië!; Tragedi (!) Berdarah dalam Periode Bersiap Balas Dendam Pejuang …in het behassa door een Indonesische historicus/journalist. (Helaas zonder Engelse ondertiteling)

  • RLMertens zegt:

   @PvanGeldere; ‘onze verhalen etc.’- Na aankomst in januari 1950; op de lagere school, nav. een 4 mei herdenking, vertelde ik mijn schoolgenoot over mij over gekomen bersiap; deze keek mij aan en antwoordde; ‘wat had je dan gedacht, na meer dan jaar 300 jaar bezetting(!)?’ – Nu, na 3/4 eeuw; hij heeft mij de ogen geopend…

 5. Pascal zegt:

  Het artikel is van dienaard, dat ik mij afvraag:”wat beweegt de schrijver van het stuk, om het op deze wijze in een Indonesische krant te laten publiceren?”
  Wellicht in samenwerking met Jeffrey P.

  • RLMertens zegt:

   @Pascal; ‘wat beweegt de schrijver etc.’ – Nou, gewoon commentaar op wat in Nederland gebeurt nav. de uitspraak van een Indonesische historicus. In een Indonesische krant, want schrijver Santoso woont daar. Geraakt door zijn opmerkingen over het vroegere racisme en door hem herkende emotionele(!) waarde van bersiap bij het Indische publiek? Het is toch duidelijk, dat wij die bersiap aanduiding met al zijn gruwelen, door de aantallen slachtoffers te vergroten een aanduiding genocide te bewerkstellen. Waardoor , die hele revolusi een soort bendeachtige strijd is geworden. En daar reageert de schrijver Santoso op.

   • Pascal zegt:

    “Gewoon commentaar” en “aantallen vergroten”, “racistisch”.

    Het is commentaar welke de Jap in die tijd gebruikt kon hebben, ophitsend, bijna fascistisch, niet een weergave van wat er speelt.
    Aantallen afgeslachtte families zijn niet vergroot, net zo min als de aantallen vermoorde, vermeende, communisten in de jaren 60.
    Racisme is gaande in West Papua, vele vele malen erger dan er ooit geweest is in Nederlands-Indië.
    Heeft u wel eens een Papua- Indonesiër samengesteld gezin gesproken?

   • RLMertens zegt:

    @Pascal; ‘niet de weergave etc.’- In onze tempo doeloe niet; Europeanen – Inlanders? Aantallen tellen alleen uit officiële (wetenschappelijke) geregistreerde bronnen; ca.3000 en ca 2500 vermiste slachtoffers tijdens de bersiap periode. – Uw verwijzing naar jr ’60. communistische slachtoffers, zegt al wat u in feite wil bereiken! En wat Santoso ook bedoelt in zijn reactie. – West Papoea is een ‘koloniale erfenis uit; daar werd iets groots verricht’. En wat denkt u dat Nederland daaraan zal doen?
    En u?
    note; las dat de Black matter Indonesia zich het lot van de Papoea’s aantrekt; onze Papoea’s !

   • Pascal zegt:

    Nederland doet niets aan de situatie voor de Papua’s, daarvoor zijn de vriendschappelijke belangen te belangrijk.
    Als we over slachtoffers praten, alle slachtoffers, dan zijn de Papua’s nog steeds slachtoffer.
    Op 1 December hijs ik de Morgenster.
    Evenals de RMS vlag op 25 April de RMS.

   • Pierre de la Croix zegt:

    RLMertens zegt 25 januari 2022 om 4:34 pm: “Nou, gewoon commentaar op wat in Nederland gebeurt nav. de uitspraak van een Indonesische historicus. In een Indonesische krant, want schrijver Santoso woont daar”.

    Geplaatst op 23 januari 2022 door Buitenzorg: “De in Amsterdam woonachtige journalist Aboeprijadi Santoso schreef een artikel voor The Jakarta Post”.

    Waar woont meneer Santoso nou?

   • R.L.Mertens zegt:

    @PierredelaCroix: ‘Santoso etc. – pardon; waar hij woont= waar hij vandaan komt!

 6. Pierre de la Croix zegt:

  R.L.Mertens zegt 25 januari 2022 om 11:52 pm: “,,,,, ‘Santoso etc. – pardon; waar hij woont= waar hij vandaan komt!”

  Ik ben veel nonsens van de heer ing. R.L. Mertens gewend, maar deze uitspraak “waar hij woont = waar hij vandaan komt” komt wat mij betreft – voorlopig – als nomor satoe uit zijn arsenaal van holle frasen retoriek.

 7. R Geenen zegt:

  “”Bersiap’: negeren van het Nederlandse kolonialisme””
  Is dat wel zo? Of is het meer het negeren van het laffe gedrag van moordzuchtige Indonesiers die de kans zagen Nederlanders en Indische Nederlanders, die na ruim 3 1/2 jaren in o.a. Japanse kampen, zoals Bangkinang op Sumatra, als wandelende skeletten zonder weerstand, zich aan vergrepen en met kapmessen en bamboe speren, afmaakten? De Olo straat (Padang) moorden van meer dan 30 voornamelijk vrouwen, jonge meisjes en kinderen was daar toch een duidelijk voorbeeld van. Al dit soort moorden vonden zo ook plaats op andere delen van Sumatra en vooral ook op Java. Allemaal moorden gepleegd tijdens een periode dat de jappen gevangenissen opengingen en o.a. de Indische Nederlanders zwaar ondervoed, vel over been, geen weerstand, overgeleverd werden aan Indonesisch tuig. Ik weet een ander woord voor Bersiap = Genocide!
  Hoe zou ik het anders moeten noemen b.v. de familie van mijn vrouw is overkomen? Zij was nog geen 2 jaren oud, toen ze wees werd. En van mijn familie van 24 doden, zijn er de helft door Indonesiers vermoord. 5 werden er o.a. in Bandung in stukjes teruggevonden. Laat iedere Indo zijn verhaal doen! Alleen al mijn website heeft van vele, o.a. geemigreerden, Verzoeken gekregen of hun verhaal ook een plaats kon krijgen.

  • RLMertens zegt:

   @R.Geenen; ‘= genocide etc.’- Waarom wilt u de bersiap genocide= volkerenmoord noemen? – Ooit gelezen ‘verboden voor honden en inlanders’? Hoe zou het bij u aankomen als u ook inlander was geweest?- En dan na een Japanse periode van honger en ellende ( 4 miljoen Indonesiërs zijn van honger omgekomen) 15/8’45; de Nederlanders in kampen het Wilhelmus fier horen zingen bij de gehesen driekleur … en bij de intocht der Britten ook Nederlandse Nica soldaten mee zien komen? En dan na de proklamasi 17/8’45 de gehesen rood/wit vlag bij de gebouwen verwijderd zien worden door de Japanners, geholpen door Indische Nederlanders? Erger werd het, toen op 4/10-’45 1e.gesprek met de Republiek; vd.Plas- Hatta bekend werd; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Gevolg amok= bersiap!
   Oorzaak en gevolg. De ellende had ons bespaard geweest als van Mook, die wist(!), dat de Indischen, buiten de beschermde kampen in gevaar waren. En dan nog provoceren; Soekarno een collaborateur, een Japanse maaksel etc.
   *note; voor de goede orde; moord en doodslag is nimmer goed te praten. Maar het is zeker goed; te weten waarom/waardoor het zo gelopen is! – Wij, buiten de beschermde kampen betaalden de tol(!) voor herbezetting van Indië!

   • A. Olive zegt:

    “Oorzaak en gevolg”
    Met zo’n redenatie zou de Holocaust ook geen genocide genoemd kunnen worden.want daar was ook oorzaak. Hoe racistisch en onjuist het ook moge zijn.

   • R.L. Mertens zegt:

    @AOlive; ‘hangt af van de oorzaak etc. ‘- Oh ja; heb ik dat beweerd? Begrijpend lezen aub.; genocide = volkeren moord= een volk uitmoorden. Bij bersiap; ca. geregistreerde 5500 doden alsmede ook zelfs Indonesische- (!) en andere etnische groepen; = genocide?- In de Atjeh oorlog werd de gehele Gajo vallei ontvolkt(!) door gen. van Daalen. Op Banda werd nagenoeg de gehele bevolking uitgemoord! Hoe en waarom gemoord werd; doet niet ter zake!

   • A. Olive zegt:

    “Oh ja;; heb ik dat beweerd? Begrijpend lezen aub”
    Als ik het goed begrepen heb dan heeft u zich afgevraagd waarom de heer Geenen de Bersiap genocide noemt om hem daarna te wijzen naar de oorzaak.alsof dat de Bersiap geen genocide maakt.
    Een volk hoeft niet uitgemoord te worden voordat men het genocide kan noemen. Waar heeft u dat begrijpend gelezen?
    De VN heeft het over gedeeltelijk moorden. De VN heeft het niet over percentage of aantal. .

   • R.L. Mertens zegt:

    @A.Olive; ‘als of dat etc.’- Ik heb 2 zaken aangehaald; oorzaak en gevolg van bersiap!
    Bersiap = geen genocide omdat er niet sprake van is van ; volkeren moord; stelselmatig en opzettelijk uitroeiing(!) van een etnische groep of een deel(!) daarvan! Er was toen geen sprake van om de (Indisch)Nederlanders uit te roeien; wel hen te verdrijven! Men vermoorde zelfs eigen volk, Chinezen ea. die van pro Nederland werden verdacht. Bovendien de ca. 3500 geregistreerde slachtoffers tov. ca. 250.000 Indische Nederlanders= is dat als uitroeien te beschouwen? ( vandaar dat voorstanders dat aantal slachtoffers poogt het op te schalen naar hogere aantallen) – Een volk dat onderdrukt wordt(de mindere partij) grijpt altijd naar ( het enige tegen middel) ; geweld!

   • Pascal zegt:

    U heeft een getekend beeld, wellicht Stockholm Syndroom, bij de woke generatie zal u vast veel punten scoren. En gesubsidieerde stichtingen zullen u wellicht van harte welkom heten om uw trieste verhaal te verkondigen.

    Ik kan mij bedenken dat u nu in de Indische gemeenschap, in Nederland,
    die toen een gewoon leven hebben geleid in de Gordel van Smaragd, een gewone baan hadden, levend met, tussen en onder de Indonesiërs, geen medestanders heeft voor uw verhaal.
    Misschien bent u totok die mea culpa wil, de waarheid zal aan u niet besteed zijn.

   • A. Olive zegt:

    Heer Mertens, u maakt uw eigen definities van genocide. Nou komt u op met de reden dat de Bersiap was om te verdrijven. De Beriapers hadden alleen een doel voor ogen en dat was het moorden van Nederlanders en Nederlands gezinden zelfs onder hun eigen bangsa.
    Met de Holocaust werden niet alleen Joden maar ook andere groepen vermoord. De Bersiap voldoet volkomen aan de definitie van de VN charter van 1948 welke draai u er ook aan wil geven. Ik hou op met deze discussie want zoals gewoonlijk komt u altijd terug op uw mantra..

   • Pierre de la Croix zegt:

    A. Olive zegt 29 januari 2022 om 2:06 pm: “Heer Mertens, u maakt uw eigen definities van genocide ……”.

    In mijn tijd in het Nederlandse leger stond op menig mededelingenbord in de kazernes, als aanvulling op het leerzame “Handboek Soldaat”:

    Art. 1: De luitenant heeft altijd gelijk.
    Art. 2: Als de luitenant geen gelijk heeft, dan treedt art. 1 in werking.

    De retoriek van de heer Mertens doet mij daaraan denken. Militaire humor omgezet in tragische ernst.

    Wat valt daar nu aan te doen?

   • R.L. Mertens zegt:

    @A.Olive/Pascal/PierredelaCroix; ‘Stockholm syndroom etc.’- Inderdaad; ik ben een overlevende(!) van een heuse genocide uit Ambarawa ’45-’46! Oom vermoord, tante gewond, oom vermist! Maar ik (+moeder, broertje) heb het overleefd om daarvan nu getuigenis te geven! Voor hen van het soort; ik zal handhaven!
    * Kijk niet naar de VN genocide verdrag, ook niet in het Nederlands woordenboek.
    De Nederlandse politie acties na die genocide, met meer dan 200.000 etnische Indonesische slachtoffers….

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 29 januari 2022 om 9:00 pm: “Kijk niet naar de VN genocide verdrag, ook niet in het Nederlands woordenboek. De Nederlandse politie acties na die genocide, met meer dan 200.000 etnische Indonesische slachtoffers….”.

    Tja meneer Mertens….. de wet van oorzaak en logisch gevolg. Weet u nog wel?

    Of gaat die wet alleen maar op ter verontschuldiging van misdaden, begaan aan Indonesische kant?

   • R.L. Mertens zegt:

    @A.Olive/Pascal/PdelaCroix; ‘bersiap = genocide?’- Zou er nou één land in de wereld zijn, die Nederland zou steunen om bersiap als genocide te bestempelen? * Een paard achter de wagen spannen…! @ PdelaCroix; ‘ca.200.000 slachtoffers’; nav. bersiap? Niet om Indië te heroveren?

 8. R.L. Mertens zegt:

  @A.Olive/Pascal/PdelaCroix; ‘bersiap = genocide?’- Zou er nou één land in de wereld zijn, die Nederland zou steunen om bersiap als genocide te bestempelen? * Een paard achter de wagen spannen…! @ PdelaCroix; ‘ca.200.000 slachtoffers’; nav. bersiap? Niet om Indië te heroveren?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s