Zaak tegen Nederlandse Staat om misdaden Japan tijdens Tweede Wereldoorlog

Meer dan 300 keer protesteerde de Stichting Japanse Ereschulden op de stoep van de Japanse ambassade in Den Haag. Zonder resultaat. Tijd voor een andere aanpak, aldus een persbericht

Japanse ambassade, Den Haag

De Stichting Japanse Ereschulden (SJE) start een procedure tegen de Nederlandse staat vanwege de oorlogsschade die Nederlanders hebben opgelopen tijdens de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Op eerdere verzoeken voor compensatie is geen reactie gekomen, daarom stapt de stichting naar de rechter.

De stichting wil een compensatieregeling, omdat veel slachtoffers van de Japanse bezetting fysieke en geestelijke schade hebben opgelopen. Ook zijn huizen en andere bezittingen van slachtoffers vernietigd.

De SJE stelt dat voor compensatie niet bij Japan kan worden aangeklopt door het vredesverdrag dat de Nederlandse staat in 1951 met het Aziatische land sloot. Volgens de stichting is de Nederlandse Staat tot op de dag van vandaag niet bereid zelf volledige compensatie te bieden, terwijl die daartoe wel verplicht is.

“Nederland heeft in het verdrag afstand gedaan van vorderingen van de Nederlandse oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden jegens Japan. Als gevolg hiervan kunnen de Nederlandse slachtoffers de Japanse staat niet met succes aanspreken op de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd en de schade die hierdoor is veroorzaakt”, staat in een persbericht.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de NOS, 11 augustus 2020.

 

Over het verdrag uit 1951 en de daaruit voortvloeiende uitkeringen, lees:
Wegens buitensporig leed. Java Post, 5 februari 2011.
De Claims van Andijvielucht (II). Java Post, 30 juni 2014.

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

29 reacties op Zaak tegen Nederlandse Staat om misdaden Japan tijdens Tweede Wereldoorlog

 1. Roger Thomas zegt:

  Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler hiervoor opdraaien? Nederland had de Japanse inval niet kunnen voorkomen. Na de Tweede Wereld Oorlog werd Indonesie onafhankelijk in 1949. De Indonesiers, vooral arme Javanen die met tienduizenden in Birma dwangarbeid moesten verrichten hebben nooit een claim in kunnen dienen. Waarom aankloppen bij Nederland dat zelf veel fouten heeft gemaakt in de koloniale periode. De bezetting van Japan en de internering van Nederlanders en Indische Nederlanders in de oorlogstijd is niet veroorzaakt door Nederland zelf maar het gevolg van de veroveringsoorlog van Japanse in geheel Zuidoost-Azie in het kader van de Groot Aziatische Welvaartsfeer (een historische term voor de politiek van expansie van Japan vanaf 1942 in Azie).

  Roger Thomas, historicus Moderne Geschiedenis Zuidoost-Azie

  • Bart Huysman, kunstenaar en tentoonstellingsmaker zegt:

   Misschien is dit een ander pad naar, bijvoorbeeld, het uit betalen van achterstallige soldij, traktementen en salarissen? Internationale of bi-laterale overeenkomsten openbreken is een heel lastig traject.

  • Natuurlijk kan Nederland de aanval van deJapaners niet verhinderen omdat Nederland zelf de oorlog heeft verklaard aan Japan op 7/8 Novemver 1941.

   • Bart Huysman zegt:

    Hear hear, goede opmerking.

   • Arthur Olive zegt:

    Jammer dat Nederland de oorlog heeft verklaard aan Japan anders had de jap ons nooit aangevallen. Eigen schuld.

   • Jan A. Somers zegt:

    “dat Nederland de oorlog heeft verklaard aan Japan” Vertel!

   • Arthur Olive zegt:

    “Dat Nederland de oorlog heeft verklaard aan Japan.”
    Ik heb die zin aangehaald omdat pak Suparmo dat beweerde voor zijn redenering.
    Er werd zelfs gezegd dat dat een goede opmerking was.

   • Jan A. Somers zegt:

    Dat mag Pak Suparmo dan vertellen. En waarom dat een goede opmerking was. Klaarblijkelijk weet nog niemand wat het zich bevinden ‘in de staat van oorlog’ betekent.

   • Arthur Olive zegt:

    Japan is de oorlog begonnen met een act of war (Pearl Harbor) dus de gealieerden bevonden zich in een staat van oorlog met Japan.

   • Jan A. Somers zegt:

    Dat klopt. Maar zich bevinden in een staat van oorlog is geen oorlogsverklaring. Het is een bevinding, die mij het recht geeft ter verdediging de wapens op te nemen.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘mij het recht geeft etc.’- De wapens op te nemen om …een verdedigingsoorlog te voeren! Dus, bv. een aanvalskanon tegen een verdedigingskanon etc. Uiteraard met echte kanon munitie. De uitwerking; doden, gewonden; daar schuilt geen verschil in.

   • J.A. Somers zegt:

    “om …een verdedigingsoorlog te voeren” Eerst maar eens goed lezen. Ik ben geen oorlog begonnen, dat doet de vijand. Ik mag de wapens gebruiken ter verdediging. Ik heb ter verdediging de krijgsmacht ter beschikking. De staat heeft daar het alleenrecht van, en de verplichting. Hoe vaak heb ik het hier al geschreven?:
    “(,,,) heeft het Japanse keizerrijk bewust gekozen voor een beleid van geweld. (…) De Nederlandsche regeering aanvaardt deze uitdaging en neemt tegen het Japansche keizerrijk de wapenen op.” En ook; “(…) Nederland zich in oorlog beschouwd met Japan.” Omdat u kennelijk niet begrijpend kunt lezen: Nederland verklaart geen oorlog, maar beantwoordt de oorlogsverklaring van Japan. Dat is overigens de plicht van een staat, zorgen voor de veiligheid. Daar betaalt u ook belasting voor! Daarvoor heb ik mijn officiersopleiding gehad, en ben daar trots op. Hoe was het bij u in de militaire dienst?

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers; ‘zorgen voor veiligheid etc.’- Had gg.Tjarda dat ook voor ogen?

   • Jan A. Somers zegt:

    Weer niet goed gelezen. Dat was niet de beslissing van de GG. De oorlog met Japan was een rijksaangelegenheid, de beslissing tot verdediging werd dus door de koninkrijksregering in Londen genomen. De GG maakte over de NIROM dit bekend. Lees dat nog maar eens een keer en probeer te begrijpen hoe de verhoudingen in elkaar zaten..

 2. Paul van den Brand zegt:

  Hoever moet je daarmee gaan? Moeten ook al die Nederlanders, die hun huis verloren hebben door toedoen van geallieerden en Duitsland, procederen tegen de Nederlandse overheid? Zij hebben nauwelijks iets aan schadevergoeding ontvangen. Mijn overgrootouders en mijn grootouders raakten hun bezittingen ook kwijt. Na 75 jaar houdt het wel een keer op.

 3. Toby zegt:

  De Nederlandse staat heeft ook al de bezittingen van de Indische en gewone Nederlanders die daar woonden ingepikt, dat is hun ook nooit teruggegeven, dus hoezo van de Nederlandse belastingbetaler?

 4. Robert Fermin. zegt:

  Het gezegde, ” Beter laat dan nooit” zal waarschijnlijk niet meer toepasselijk worden in deze tijd van een pandamec die nog lange niet over zal zijn. Ook nooit vergoeding met het afslachten door pemoedas na de kaputielatie van Japan ons ondergaan. Geld, uiteindelijk zal nooit pijn en leed kunnen vergoeden. Carpe Diem beste vrienden, geniet van wat zonnenschijn.

 5. Peter F.J. Rotteveel zegt:

  Hoewel ik uit eigen ervaring maar al te goed weet welke ellende de Japanners in mijn geboorteland hebben aangericht tussen december 1941 en 15 augustus 1945 en mede verantwoordelijk te houden zijn voor de chaos in de periode daaropvolgend, is deze actie voor herstelbetalingen voor geleden persoonlijke schade en verliezen niet alleen zinloos omdat dit onderwerp in de gesloten (vredes)verdragen is behandeld en afgedaan. Misschien niet tot ieders tevredenheid om het eufemistisch te formuleren. Het wordt trouwens tijd om na 75 jaar de strijdbijl nu eens eindelijk definitief te begraven.

 6. Lieuwe De Haas zegt:

  Het wordt tijd dat die vuile Jappen schadevergoeding betalen, moet je zien hoe rijk ze zijn geworden van al het roofgeld van ons in Indie!

  • Jan A. Somers zegt:

   Wat hebben ze van mijn ouders geroofd?

  • RLMertens zegt:

   @LieuwedeHaas;’ roofgeld van Indië etc.’- Dat vond de Stichting Japanse Ereschuld in 1e instantie ook. Tot zij tot inkeer kwamen, dat niet Japan maar Nederland Indië leeg geroofd heeft! Meer dan drie eeuwen lang ….dus. Zoiets heet voortschrijdend inzicht! Jammer, dat u nog niet tot dat inzicht is gekomen. De Stichting wel…. . 75 jaar, na dato!

 7. Nogmaals.1) de vijanden van Japan was China,Amearika en England.Om zijn materie en levens van zijn soldaten te besparen ,was Japan van plan om Ned-Indie als INDO CHINA tebehandelen en daarom nog bezig met van.Mook als Ekonomische Miniter(Directeur generaal) te handelen.Maar gesabottereerd door de oorlog verklaring van de koningin.Ook wass Ned-Indiek belachelijk verdedigd door 75000 KNIL en 10000 Australische soldaten onder een Mayoor generaal en een kolonel.Tegen 300.000 Japanse soldaten onder een paar geneaal met Buffalo vliegtuigen tegen Zero’s.

  • Jan A. Somers zegt:

   “en daarom nog bezig met van.Mook als Ekonomische Miniter(Directeur generaal) te handelen.” ff de tijdlijn:
   Het aan grondstoffen arme Japan dreef voor zijn militaire expansie bijna volledig op de import. Na de op 9 april 1937 met Nederland gesloten overeenkomst inzake de economische betrekkingen verzocht op 16 mei 1940 Japan om nieuwe handelsbesprekingen, herhaald op 20 mei op veel scherpere toon. Op 12 september arriveerde een Japanse handelsdelegatie onder Kobayashi in Batavia voor onderhandelingen over leveranties van voor de oorlog belangrijke grondstoffen aan Japan. Ten behoeve van de 4000 Japanse vissers met 500 schepen in Indië zouden 65 visserijstations moeten worden opgericht; deze vissers werden echter beschouwd als spionnen gezien hun activiteiten nabij strategisch belangrijke punten. De Japanners wensten ook de oprichting van landbouw-, bosbouw- en mijnbouwmaatschappijen. Yoshizawa, vanaf 28 december leider van de Japanse onderhandelingsdelegatie, stelde op 16 januari 1941 bovendien de eis dat Nederlands-Indië zich zou aansluiten bij de gemeenschappelijke welvaartssfeer van Oost-Azië onder Japanse leiding. Op 17 juni werden de onderhandelingen afgebroken en op 27 juni keerde Yoshizawa naar Japan terug. Op 25 juli verwierp Japan het daags tevoren door president Roosevelt van de Verenigde Staten gedane voorstel Indo-China te neutraliseren, waarop op 26 juli de Verenigde Staten de handel met Japan stil legde, hierin op 29 juli gevolgd door Nederlands-Indië. Tevens werden de Japanse saldi in Indië geblokkeerd. Zeker driekwart van de Japanse buitenlandse handel kwam stil te liggen waaronder vijf miljoen ton aardolie(producten), voor een groot deel afkomstig uit Indië. Tegelijkertijd werd in Indië de militaire noodtoestand uitgeroepen. Op 6 september 1941 besloot de Japanse Kroonraad tot oorlog met de Verenigde Staten, Nederlands-Indië en Groot-Brittannië indien de onderhandelingen vóór 10 oktober niet naar tevredenheid van Japan zouden zijn afgerond, een datum die naderhand werd verschoven naar 25 november. Op 19 november 1941 begonnen Nomara en Koeroesoe namens Japan nieuwe besprekingen met de Verenigde Staten waarbij Amerika de ontruiming van Frans Indo-China en de door Japan bezette delen van China eiste. Inmiddels waren Japanse vlooteenheden al uitgevaren, op weg naar een ontmoetingspunt nabij de Koerillen en op 29 november besloot in Tokio een conferentie van ministers en militaire bevelhebbers tot oorlog

 8. Frits Siegel zegt:

  Ik wacht nog steeds op een financiële genoegdoening.
  . Ik had een Indische vader en een blanke Hollandse moeder. Vader ging in het verzet, werd door de kempetai gearresteerd en gemarteld. Heeft tot 1945 in verschillende gevangenissen doorgebracht. Mijn moeder wilde niet het vrouwenkamp in en vluchtte met 5 kinderen de bergen in. Heeft bijna 3 jaren zonder middelen geleefd. Wij hebben veel honger geleden!. Ik ben persoonlijk op mijn 52 jaar ,wegens oorlogstrauma afgekeurd en kwam in de WAO te regt.Ik ben 84 en leef nog.Heb nog nooit een cent gezien!!!!
  Frits Siegel

  • Lieuwe De Haas zegt:

   De vuile Jappen hebben een goed deal gehad van de Nederlandse regering in de fifties, was waarschijnlijk georganiseerd door de heren in Den Haag, zij waren allemaal partij van de arbeit, en nog steeds van mening dat de Nederlanders in Indie uitbuiters waren geweest en dus genoeg hadden verdient, en jammer dat ze toevallig 3 en een half jaar werden geteisterd door die vuile Jappen in de kampen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s