De ‘witte hadji’ Snouck als avonturier

Christiaan Snouck Hurgronje

Deze islamoloog en arabist was een van de eerste westerlingen die doordrong in Mekka. Later streek hij voor onderzoek neer in Java en Atjeh. En steeds weer schreef hij voorbeeldige etnografieën.

Door Dirk Vlasblom

Snouck Hurgronje in Mekka

Philip Dröge heeft een scherp oog voor intrigerende, weinig bekende stukjes geschiedenis dicht bij huis. Dat bleek eerder uit zijn boeken Moresnet (2016), over dat vergeten buurlandje van Nederland, en De schaduw van Tambora (2015), een huiveringwekkend verhaal over de vulkaanuitbarsting van 1815 in Nederlands-Indië. Met Pelgrim, een biografie van de Leidse islamoloog en arabist Christiaan Snouck Hurgronje, heeft hij alweer een boeiend onderwerp te pakken dat niet is opgenomen in de vaderlandse geschiedeniscanon. 

Bij zijn dood gold Snouck Hurgronje (1857-1936) in Nederland als een groot man, wegens zijn verdiensten voor de wetenschap en zeker ook voor de stabiliteit van de kolonie Nederlands-Indië. Omdat hij wetenschappelijk adviseur was geweest van generaal Van Heutsz, de bedwinger van Atjeh, is hij in het postkoloniale tijdperk in een wat minder gunstig daglicht komen te staan.

Zo niet in Leiden, zijn alma mater, waar zijn grote kennis van de islam werd overgedragen op nieuwe generaties studenten. De 150ste verjaardag van zijn geboorte, in 2007, was aanleiding voor een herdenking van deze illustere alumnus, met een tentoonstelling en de eerste Nederlandse uitgave van Mekka, een standaardwerk van Snouck uit 1888. Hij was een van de eerste westerlingen die – in 1885 – wisten door te dringen tot de heilige stad van de islam, verboden gebied voor niet-moslims.

Dat hij zich voor deze gedurfde onderneming bekeerde tot de islam is niet altijd begrepen. Dat hij zijn tocht liet faciliteren door de Nederlandse autoriteiten al evenmin. Het consulaat in Jeddah zat dringend verlegen om informatie over het doen en laten van pelgrims uit Nederlands-Indië tijdens de hadj, de jaarlijkse bedevaart. Die smeedden daar mogelijk opstandige plannen tegen het bewind in Batavia. De consul en zijn superieuren in Den Haag zochten een loyale vaderlander met een diepgaande kennis van de islam en de Arabische taal. En daar was de 28 jaar jonge Snouck, een arabist die in 1880 was gepromoveerd op Het Mekkaansche feest, een studie van de hadj.

De Ka´aba in Mekka

Exotisch karakter

In de ondertitel van zijn boek zet Dröge (1967) zijn personage neer als ‘wetenschapper, spion, avonturier’. De lezer krijgt de neiging deze volgorde om te draaien. Dröge heeft Snouck duidelijk niet als onderwerp gekozen om zijn academische merites, maar om diens avontuurlijke levensloop, het exotische karakter van zijn werkterrein en zijn omstreden samenwerking met het koloniale bestuur.

Dröge is een vlot verteller, maar niet heel stijlvast. Soms vereenzelvigt hij zich met zijn personage. Zo is Snouck het hele boek door ‘Christiaan’, als was hij de protagonist van een roman. Als Dröge de besnijdenis van Snouck beschrijft, kijken we mee naar de Arabische barbier en naar de lappen om het bloeden te stelpen. De nadering van Jeddah, als Christiaan zich op het snikhete dek bevindt van het stoomschip Prins Hendrik, wordt al even inlevend beschreven.

Die empathische passages contrasteren sterk met Dröge’s analyse van Snoucks drijfveren. Op die momenten blijkt de biograaf een verrassend lage dunk te hebben van zijn held. ‘Hoezeer hij vreemde volkeren en culturen ook interessant vindt, de Indonesiërs en Arabieren blijven voor hem objecten die je kunt bestuderen, geen individuen tegenover wie hij maar enige verantwoordelijkheid voelt. Hij kan heel sociaal en vriendelijk zijn, maar dat is slechts een trucje om zijn onderzoek te vergemakkelijken.’ Daar kan Christiaan het mee doen.

Na het Mekkaanse avontuur verlegt Snouck zijn werkterrein naar het Oosten. In 1888 gaat hij onderzoek doen naar ‘instellingen van de islam in Nederlands-Indië’, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Eerst verdiept hij zich tijdens een rondreis in de islam op Java, waar hij als ‘witte hadji’, een unicum in die dagen, in hoog aanzien staat.

Maar eigenlijk wil hij naar Atjeh, dat hem in gesprekken met Atjehse pelgrims is gaan fascineren. In deze vrome islamitische landstreek in het uiterste noorden van Sumatra stuit het Nederlandse gezag op taai verzet bij zijn pogingen het oude sultanaat in te lijven bij de kolonie. In 1890 krijgt Snouck toestemming van de gouverneur om onderzoek te doen in Atjeh. Na een verblijf van een half jaar concludeert hij dat er in het rebelse gebied twee groepen machthebbers zijn: de traditionele hoofden (uléëbalang) en de machtige schriftgeleerden (ulama). Zij hebben niet dezelfde belangen. Zo schaadt de vooral door ulama geleide guerrilla de peperexport van de hoofden. Snouck adviseert toenadering te zoeken tot de laatste en de legertjes van de ulama juist ‘hard te slaan’.

Zijn conclusies stuiten aanvankelijk op weerstand in Batavia, maar in 1898, na een uitputtende en uitzichtloze guerrillaoorlog van meer dan een kwart eeuw, doet de militaire gouverneur van Atjeh, Van Heutsz, een beroep op Snouck. Hij wordt diens ‘wetenschappelijke adviseur’. Als de nieuwe eeuw aanbreekt, is het verzet op zijn retour en kiezen steeds meer hoofden de kant van Nederland.

Gekonkel in de kolonie

Snouck Hurgronje op latere leeftijd

Dröge besteedt veel pagina’s aan het politieke gekonkel in de kolonie en de behendige manier waarop Snouck daarop inspeelt om zijn onderzoeksagenda uit te kunnen voeren én het beleid te beïnvloeden. Maar de wetenschapper Snouck Hurgronje komt er bij Dröge wat bekaaid vanaf. Hij noemt diens grote boeken – Mekka (1888), De Atjehers (1893-94) en Het Gayoland en zijn bewoners (1903) – in het nawoord diens ‘meest waardevolle erfenis’. Toch maakt hij niet duidelijk wat de wetenschappelijke betekenis van zijn hoofdpersoon is geweest.

De genoemde boeken zijn voorbeeldige etnografieën. Zo schetst Snouck een onthullend beeld van het pre-Saoedische Mekka, bestuurd door Hasjemitische sjarifs en Turkse pasja’s, waar de ‘buren van Allah’ (de Mekkanen) de ‘gasten van Allah’ (de pelgrims) schaamteloos uitzuigen. De heterodoxe islam van Atjeh, waarin soennitische, sji’itische en pre-islamitische tradities waren verweven, was nooit eerder zo compleet beschreven. En het bergvolk van de Gayo in het binnenland van Atjeh was nimmer door een westerling bezocht, laat staan beschreven.

Lang voordat veldonderzoek gewoon werd, leerde Snouck de talen van de gemeenschappen die hij bestudeerde, ging hij er wonen en vormde hij zich een beeld uit eigen observaties en gesprekken. Snouck beschikte over een uitzonderlijk waarnemingsvermogen en wist snel door te dringen in de sociale mechanismen en machtsverhoudingen van samenlevingen die hij nooit eerder had bezocht.

Dat Dröge ‘duikt in het vergeten leven’ van Snouck, zoals te lezen is op de achterflap van Pelgrim, gaat wat ver. Een belangrijk deel van dat leven, dat een derde van deze biografie beslaat, is Snoucks verblijf in Jeddah en Mekka. Die episode is al in 2007 uitvoerig beschreven aan de hand van nieuw archiefonderzoek door de Leidse arabist Jan Just Witkam. Hij schreef een inleiding van 175 pagina’s bij zijn vertaling van Snoucks Mekka, het Duitse origineel uit 1888. Dröge zegt in zijn nawoord alleen dat Witkam deze editie ‘zeer zorgvuldig heeft geannoteerd’.

 

Philip Dröge: Pelgrim. Leven en reizen van Christiaan Snouck Hurgronje. Wetenschapper, spion, avonturier. Spectrum, 360 blz. € 19,99

Dit artikel verscheen eerder in NRC, 1 februari 2018.

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

35 reacties op De ‘witte hadji’ Snouck als avonturier

 1. Wal Suparmo zegt:

  Snouck Hurgronje is een overgrootvader van onze vriend wijlen Surya Atmadja. Hij praat d’r niet graag over omdat hij zijn vrouw en kinderen zo maar in Indie had verlaten om voor de derde keer trouwen met een domineesdochter in Holland.

  • Bill Zitman zegt:

   “onze wijlen vriend Surya Atmadja” enz. Waar heb je dit vandaan? Zo komen praatjes de wereld in….of wees duidelijker en vermeld je bron!

  • Bill Zitman zegt:

   @Wal Suparmo
   Kenapa kita tidak melihat balasanmu? Je bent altijd zo vlot met reageren, maar nu we vragen van welke informatie en voor welke reden je dit verhaaltje geschapen hebt, horen we niets meer.
   Toevallig zit ik in Jakarta en heb je belediging met de broer van “onze wijlen vriend” besproken en o.a. ook hun stamboom bekeken.
   Je hele reactie hierboven is uit je duim gezogen…..maar waarom?

   • hansvschaik zegt:

    Bill, woont die broer nog steeds op de Jalan Tanah Abang ii ? (vroegere laan Trivelli)?

   • Bill Zitman zegt:

    @ hansvschaik
    Het ouderlijk huis in Laan Trivelli was 3 jaar geleden verkocht, maar zijn broer woont net om de hoek in Cideng. Ze hadden Laan Trivelli sinds 1953 in de familie – de ouders allebij hoogleraren en gemengd huwelijk, moeder Soendanese en de vader van Banten precies zoals we al wisten. Hans, zouden we elkaar kunnen ontmoeten in Zoetermeer vanaf 18 mei tot 9 juni?

   • hansvschaik zegt:

    Bill, je vraagt me of ik tussen 18 mei tot 9 juni naar Zoetermeer kan komen.
    Dat weet ik nu nog niet, want ik ben net uit het ziekenhuis (ben nog herstellende van een lichte beroerte -stroke). Zoals je weet heb ik gewoond op laan de Riemer (29, huis bestaat niet meer) = nu jl Tanah Abang III. Ik ben in 1944 geboren te Batavia.
    Hartelijke groet, Hans

   • Bill Zitman zegt:

    Hans, ik wilde je uitnodigen om als onze gast op de CAS Reunie (19 mei) te komen, maar we kunnen je ook opzoeken. Schrijven we nog wel over!

 2. Walter zegt:

  Buitengewoon interessant

 3. Jan A. Somers zegt:

  Snouck Hurgronje wist de Indische overheid te overtuigen dat de onderhandelingen met de Atjeese vorsten altijd op niets zouden uitlopen.
  Tijdens het VOC-bewind, maar ook in de 19e eeuw werden afspraken gemaakt met de vorsten, bezegeld met een contract, een verdrag in volkenrechtelijke zin. Deze verdragen werden vaak niet nagekomen, en na een veelal bloedige terechtwijzing werd dan een nieuw verdrag van vrede en vriendschap gesloten. Afgezien van zo af en toe een bezwering op de Bijbel en Koran, speelde religie in die verdragen met de inheemse vorsten nauwelijks een rol. In Atjeh hadden de vorsten weliswaar macht over hun onderdanen, het gezag berustte echter bij de religieuze leiders en plaatselijke volkshoofden, de oelama’s en de oelèëbalang. Er was nauwelijks nog sprake van vorstelijke macht, de religieuze leiders hadden de jihad uitgeroepen. De heilige oorlog tegen het op westerse leest geschoeide Nederlands-Indische leger, een strijd die door geen van beide partijen kon worden gewonnen. Handhaving van recht tegenover een martelaarsplaats in het paradijs. Waarbij het regelmatig terugkerende gezichtsverlies van de Nederlanders het verzet van de Atjeërs alleen maar aanwakkerde.
  De religieuze achtergrond van het verzet van de Atjeërs werd in 1892 door Snouck Hurgronje in het ‘Verslag omtrent de religieus politieke toestanden in Atjeh’ beschreven. In dezelfde tijd verscheen van de hand van generaal Van Heutsz ‘De onderwerping van Atjeh’. Snouck Hurgronje was antropoloog en arabist, was moslim geworden en zelfs hadji, en sprak met de Atjeërs in hun eigen taal waardoor hij hun vertrouwen genoot. In zijn hiervoor genoemde verslag voor de Nederlandse regering, in 1893 omgewerkt tot ‘De Atjehers’, beschreef hij, uitgaande van de ceremoniële positie van de sultans en andere vorsten en het feitelijke gezag van de oelama’s en de oelèëbalang, wat er met het beleid in Atjeh allemaal mis was gegaan. Ondanks grote verschillen tussen beide geschriften, maar ook tussen beide persoonlijkheden, kwamen Van Heutsz en Snouck Hurgronje tot een ongeveer gelijke conclusie. Hiermee zou er een eind aan de oorlog komen.

 4. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Het volgende citaat geeft toch een éénzijdig en gekleurd beeld van de persoon Snouck Hurgronje, : ……. Omdat hij wetenschappelijk adviseur was geweest van generaal Van Heutsz, de bedwinger van Atjeh, is hij in het postkoloniale tijdperk in een wat minder gunstig daglicht komen te staan…..

  Snouck Hurgronje was toch iets meer als wetenschappelijk adviseur van Van Heutz. Hij gebruikte zijn wetenschappelijke prestige om de politiek in Nederlands Indie te bepalen, dat is dus iets anders als wetenschappelijk advies.

  Zijn adviezen vormden de grondslag voor het van regeringswege uitgegeven tweedelige werk De Atjèhers (1893-1894ì). Hij bepleitte een ommezwaai in de Atjèh politiek, te weten het opgeven van de afwachtende houding en KRACHTDADIG breken van het verzet in geheel Atjèh en onderhorigheden.
  De uitvoering van deze taak werd in 1898 op Snoucks aandringen opgedragen aan kolonel J.B. van Heutsz, die zich bij de operaties in Groot-Atjèh zeer had onderscheiden.

  Aan menige door Van Heutsz geleide operatie nam Snouck persoonlijk deel, en enkele aanmerkelijke successen waren alleen aan door hem ter plaatse verkregen inlichtingen te danken, hij was een echte informant.

  Ter bereiking van de pacificatie van Atjeh, zou bestuurlijke bijstand evenwel niet kunnen worden ontbeerd. Deze taak kreeg Snouck, inmiddels in april 1898 tot adviseur voor Inlandse en Arabische Zaken benoemd, te vervullen. Een groot gedeelte van de jaren 1898-1901 vertoefde hij daartoe in Atjèh.

  Het aantal slachtoffers aan inheemse zijde spreekt boekdelen over de kwalijke rol van Snouck Hurgronje. Hij mag best op gelijke voet behandelt worden als Van Heutz

  • Jan A. Somers zegt:

   “toch iets meer als wetenschappelijk adviseur” Gelukkig zijn er altijd nog mensen die vanuit hun formele functie meer doen dan alleen het hun opgedragen werk. De wereld zou er anders veel slechter bij staan. Zelf was ik bij TNO aangesteld als wetenschappelijk onderzoeker. Maar dan doe je toch van alles en nog wat, zaken die je als nuttig voorkomen en anders blijven liggen? Je gaat toch niet afwachten tot er wat gebeurt? En soms veel leuker en belangrijker is dan het werk waar je oorspronkelijk voor bent aangesteld.

 5. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Hallo,Snouck Hurgronje heeft bloed aan zijn handen, dat is toch wel at anders , dan wat onschuldig wetenschappelijk werk doen, dat is toch niet waardevrij. Hij zette zich toch wel politiek in. Dan is hij toch sturend bezig?

  Ik kwam vaak op de fiets van huis naar school (Christelijk Lyceum Delft) langs het TNO-terrein aan de lage Kleiweg. Wat voor experimenten ze daar op dieren doen is me altijd een vraag gebleven. dan ga je toch leukere en nuttige dingen doen.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Dan is hij toch sturend bezig?” Gelukkig heeft hij die mogelijkheid gegrepen. Dat herinner ik me nog van mijn eigen werk, meestal als uitvloeisel van je eigen werk. Als hij die kans niet zou hebben gegrepen zou er nog meer bloed zijn gevloeid, de oorlog tegen de verkeerde mensen. Dat gebeurde ook in de bersiap. Afspraken met het stadsbestuur werden niet nagekomen door de bersiappers, en de politie deed niets. Afgesproken evacuatieritten werden verlinkt, die ritten werden aangevallen. De Brits-Indische chauffeurs waren het zat als schietschijf te dienen en gingen toen hun eigen weg. Niks afspreken, gewoon ergens in een wijk iedereen uitnodigen die mee wilde, volle bak, wegrijden. Kwamen altijd ongeschonden aan in Perak. Ook later, afspraken met de Indonesische onderhandelaars werden niet geaccepteerd door de TNI en de strijdgroepen.
   “op de fiets van huis naar school (Christelijk Lyceum Delft) langs het TNO-terrein aan de Lage Kleiweg.” Dan moest u wel met het pontje over, het CLD (Delftweg) was toen nog aan de andere kant van de Vliet. In de TNO-vestiging aan de Lange Kleiweg was o.a. het Primatencentrum gevestigd. Daar werden dierproeven gedaan die elders niet mochten/konden worden gedaan. In al die andere laboratoria mochten voor dierproeven hooguit muizen, ratten, en cavia’s worden gebruikt. Die primaten waren een essentiële schakel in het geneesmiddelenonderzoek. Maar er werd ook gedragsonderzoek verricht. Daar was ook het Biochemisch Laboratorium van TNO gevestigd. In die vestiging werd ook onderzoek verricht naar detectie en afweer van strijdgassen. De directeur, dhr. Ooms, ging met zijn externe contacten vaak buiten zijn boekje, zoals zo vaak bij TNO. Dat heeft internationaal veel waardering opgeleverd, tot in de Veiligheidsraad, en het voorzitterschap van een vaste VN-commissie. De voorzitter van de onderzoekcommissie naar het gebruik van gifgassen in Syrië is dan ook een Nederlandse. Toegang was strikt geheim. Als ik moest tekenen in het register zei de portier, mij kennend, kruisje mag ook.
   In datzelfde complex zat ook het Adviesbureau der Genie. Dat was o.a. het centrale rekencentrum voor de krijgsmacht, bemand (vrouwen waren er toen niet bij) met pas afgestudeerde wiskundigen die daar hun dienstplicht vervulden. Daar heb ik plezierig mee samengewerkt bij het grote internationale onderzoek naar bodemverontreiniging met minerale olie. Zelf werkte ik bij het Instituut voor Gezondheidstechniek TNO, begonnen in een oud herenhuis in Den Haag en daarna verhuisd naar het TNO-complex Zuidpolder in Delft.

 6. van den Broek van een andere generatie zegt:

  
De laatste Atjeh-oorlog, kan met recht een dieptepunt uit de Nederlandse koloniale geschiedenis genoemd worden. Ongeveer 100.000 inheemsen werden gedood.
  De oorlog kende vele dieptepunten, zoals de oorlogsmisdaden die met medeweten van van Heutsz (1851-1924), door Nederlandse militairen zijn gepleegd. Uiteindelijk was hij als hoogste militair en later Gouverneur daarvoor verantwoordelijk.

  Een klokkenluider schreef hierover, maar de potentaten snoerden deze Fanoy de mond. Ik citeer :
  ‘In voorkomende gevallen doodt men zelf vrouwen en kinderen’, schreef Fanoy in zijn ontslagbrief die op het ministerie van Koloniën belandde. ‘Gevangenen worden gemarteld en zonder enige vorm van proces geëxecuteerd, allemaal met medeweten van Van Heutsz. Het is onverenigbaar met mijn geweten om nog mee te doen met zulke operaties.’
  De brief verdween uiteindelijk in de doofpot en Fanoy kreeg een onbeduidend kantoorbaantje in Batavia.” Waren dit excessen of was er sprake van structureel geweld?

  De kwestie is het volgende: aangezien Snouck Hourgronje zelf meeging op expeditie, in hoeverre was hij betrokken bij deze oorlogsmisdaden? Deze man kon na zijn verblijf in Atjeh als gerespecteerd en gevierde Professor rustig zijn wetenschappelijk ambt uitoefenen in Leiden. Ook hij had wat groots verricht in het verre Nederlands Indie. Voor veel minder zijn andere mensen aangeklaagd en door de publieke opinie veroordeeld.

  • Jan A. Somers zegt:

   Waar en wanneer is er een aanklacht tegen hem ingediend? Gevonnist? Zo niet, hoe weet u dan dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd?

 7. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Heer Somers, ik dacht dat U Rechten heeft gestudeerd, maar dat heb ik verkeerd begrepen. Ik heb geschreven ,,hij was betrokken bij….”. wellicht weet U wat dat betekent, het Nederlands van mij laat soms te wensen over….

  Geeft niet hoor. Kijk U even naar oorlogsmisdaden zoals gedefinieerd tijdens WO2 en terugwerkend toegepast bij het Neurenberger Oorlogstribunaal.

  Dhr Somers wilt dus in het verlengde beweren dat Hitler geen oorlogsmisdadiger was, omdat hij niet voor het gerecht is gedaagd (aanklacht en veroordeling etc.). Dat geeft een hele nieuwe kijk op de geschiedenis. Wellicht mijn dom antwoord op die toch wel intelligente vraag. zoals dhr Somers e.e.a. wel kwalificeert.

 8. Jan A. Somers zegt:

  “,,hij was betrokken bij….”. ” Tja, het gaat om de puntjes. Als ik zou schrijven dat u was betrokken bij de moord op uw vrouw? Betrokken zijn is in Nederland mogelijk al aanleiding tot aanhouding en ondervraging. En Hitler was al dood, en als er geen persoon is die kan worden vervolgd, wordt er niet vervolgd. De nog levenden werden wel vervolgd en veroordeeld. En dat u mij toedicht dat “dus in het verlengde beweren dat Hitler geen oorlogsmisdadiger was, omdat hij niet (…)” is uw prietpraat. Ik zal dat nooit kunnen beweren omdat hij nooit is vrijgesproken of van vervolging ontslagen. Ik kan hem hoogstens een heel akelige man vinden. Maar dat was Alva ook! Is die overigens veroordeeld voor zijn verantwoordelijkheid? Als u schrijft: “was hij als hoogste militair en later Gouverneur daarvoor verantwoordelijk.” Is al zwaar genoeg. Was hij verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden? Op zich al een zware beschuldiging!
  “en door de publieke opinie veroordeeld.” Tja, dat getwitter.

 9. van den Broek van een andere generatie zegt:

  In de val getrapt.

  Neem nou bijvoorbeeld dhr Hirohito. Volgens de Somers redenering ook geen oorlogsmisdadiger, maar een heel akelige man.
  En Hirohito was niet dood, en als er een persoon is die kan worden vervolgd, wordt er niet vervolgd (verificatiebeginsel).

  Ik kan soms wel glimlachen om zijn wel doordachte uitspraken.

  • Jan A. Somers zegt:

   “bijvoorbeeld dhr Hirohito.” U was wel in de gelegenheid het OM te verzoeken deze man te vervolgen. Is dat al gebeurd? Een rechter zoekt niet zelf z’n klantjes uit. Maar misschien doet u zo’n verzoek wel gaande uw bersiap-onderzoek. Daar bent al een heel eind in.

 10. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Een verzoek om een dode man, weliswaar een hemelse zoon te vervolgen lijkt me onbegonnen werk.
  Een rechtszaak naar burgerlijk rechtigen tegen bvb de Indonesische Staat is weliswaar een niet uit te sluiten optie maar een niet voor de hand liggend keuze.

  Mijn onderzoek naar de Bersiap staat nog in de kinderschoenen. Ik vul niet al te zeer in het wilde weg gegevens in een database.

  • Jan A. Somers zegt:

   “lijkt me onbegonnen werk.” Inderdaad! Zoals u weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, is vervolging alleen mogelijk in te stellen tegen een persoon. Maar bij zijn leven had dat door u dus best gekund, maar dat is niet gebeurd. En hier is er nu geen persoon meer. Overigens heeft indertijd bij de berechting voor oorlogsmisdaden van Japanse personen niemand een vervolging ingesteld tegen Hirohito. Kennelijk niet interessant. Ook is de heer Soekarno nooit vervolgd voor zijn medewerking aan de werving en arbeid van romusha’s. Kennelijk ook niet interessant. Eigenlijk wel fijn dat al die lui al dood zijn. Geeft rust in de tent. Kunnen we weer gewoon vooruit. Natuurlijk kunt u een vervolging instellen tegen de Indonesische staat. Er was tijdens de bersiap weliswaar geen Indonesische staat, maar een NLM houdt zijn verantwoordelijkheid over daden, gepleegd in gebieden toentertijd ‘under Effective Control’, ook na realisatie van hun doelstelling, de staat Indonesië. Er zijn vanuit Indonesië toch ook vervolgingen ingesteld tegen de Nederlandse staat? Voor mij hoeft het niet hoor. Het staat in de boeken in mijn boekenkast. lekker rustig. Ik zou al blij zijn met een echt bersiapbankje.

   • van den Broek van een andere generatie zegt:

    Bovenstaande is wel een wat oppervlakkige analyse, wat heet een opeenstapeling van vooroordelen en veronderstellingen?

    Een aanklacht tegen dhr Hirohito had wellicht zin gehad tijdens zijn controversiële staatsbezoek in Nederland, maar toen liep ik nog in mijn korte broek rond. Daargelaten dat ik geen belanghebbende ben zoals Jeffry Pondaag, maar dat begrijpen alleen advocaten.
    Wellicht had iemand van de Totoks een aanklacht kunnen indienen , zij waren toch de meerderheid tijdens de Japanse bezetting, maar die is waarschijnlijk door het Nederlands establishment tegengehouden, vanwege de zakelijke belangen zoals KLM-landingsrechten.Nederland had veel te verliezen.

    Het is opmerkelijk, dat het Indo’s waren die openlijk ageerden zoals bij het bezoek van de Japanse premier Kaifu (het boeket-incident) en de actie tegen Lubbers (het dubbele ei-incident) , Indo’s hadden weinig, dus weinig te verliezen.

    Als een aanklacht tegen Hirohito was doorgezet, dan had ik wel willen zien of dat staatsbezoek in 1971 was doorgegaan. Vergelijk dat eens met het voorgenomen staatsbezoek van de Indonesische president SBY. De RMS had een aanklacht tegen hem ingediend. die weliswaar door de Rechtbank werd afgewezen, maar om gezichtsverlies te vermijden zegde SBY het staatsbezoek af terwijl zijn regeringsvliegtuig taxiede op de landingsbaan van Jakarta. Dhr Hirohito weet wat gezichtverlies is en had zeker garanties gekregen van de Nederlandse regering dat geen klachten zouden worden ingediend tegen hem als oorlogsmisdadiger. Dat blijkt wel.
    De Indonesische president Megawati, dochter van een collaborateur, dacht er helemaal niet aan Nederland te bezoeken. Kennelijk niet interessant genoeg voor de zakelijke belangen.

    De uitspraak over het bestaan van Indonesië tijdens de Bersiap spreekt boekdelen. Als ik zou moeten kiezen tussen dhr Somers of mevr. Zegveld als pleitbezorger, dan kies ik voor de blauwe ogen van Mevrouw de advocaat.

   • R Geenen zegt:

    @Het is opmerkelijk, dat het Indo’s waren die openlijk ageerden zoals bij het bezoek van de Japanse premier Kaifu (het boeket-incident) en de actie tegen Lubbers (het dubbele ei-incident) , Indo’s hadden weinig, dus weinig te verliezen. @

    Twee jaar later heeft meneer Lubbers de heer Gerrit van der Schuyt, want die gooide het ei, uitgenodigd tot een gesprek. Hij wilde de redenen weten van het protest. Na het verhaal gehoord te hebben, zei Lubbers dat hij dat allemaal niet wist. Over kennis van Indische gebeuren gesproken.

   • Jan A. Somers zegt:

    ” (het boeket-incident) en de actie tegen Lubbers (het dubbele ei-incident) , ” Een beetje zielig. Maar in ieder geval weer eens wat anders dan rendangrecepten vergelijken.
    “dan kies ik voor de blauwe ogen van Mevrouw de advocaat.” goeie keus!!! Bij mij hoeft u overigens ook geen moeite te doen, ik ben advocaat noch procureur, en kan u dus niet van dienst zijn. En zo’n honorarium heb ik ook niet nodig. Ik ben een tevreden, gepensioneerd mens. Hoef dus ook niet zo hijgerig te doen. Voor af en toe wat kakelen ben ik gelegitimeerd, ik heb mijn eieren gelegd.
    “spreekt boekdelen.” Heeft u in die boeken wel eens gezocht naar het lidmaatschap van de staat RI bij de VN? Als u even verder neust vind u wel het lidmaatschap van de staat RIS, maar dan bent enkele jaren verder. Die bersiap heeft niet zo lang geduurd. Voor Soerabaja .globaal tussen 29 september en eind november 1945. Met de feitelijke moordpartijen vanaf ca, 15 oktober 1945.

 11. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Het lidmaatschap van de VN! Sinds wanneer is de Volksrepubliek China lid van de VN? 1971, daarvòòr bestond China zeker niet!! Kom nou Heer Somers, even doordenken en dan pas wat kakelen. Het eierleggend laten we over aan de kippen zonder kop.

  Aangezien ik geen belanghebbend ben, noch persoonlijk schade heb geleden in de Bersiaptijd, noch in mijn rechten aangetast ben in de Bersiaptijd, kan ik volgens geldend Nederlands Recht geen aanklacht in een Civiel proces aangaande Bersiap indienen. Ik dacht dat Jeffry Pondaag, Vz van de Stichting Ereschulden Nederland eerst zelf een aanklacht indiende, maar door de Rechter werd teruggefloten. Toen heeft hij weduwen uit Rawagede een aanklacht laten indien en met succes, zie ook:
  https://javapost.nl/2015/02/03/indonesische-vechtjas/#more-9402

  Over een aanklacht tegen de Indonesische Staat heeft Mevr. Zegveld in Moesson van Augustus 2016 (zit in mijn database met een link naar het artikel) het volgende gezegd:
  ……”Je kunt Indonesië niet verantwoordelijk houden wanneer het toen niet bestond (lijkt me heel logisch) Alleen als je aanvaardt dat Indonesië inderdaad een soeverein land was vanaf 1945 , dan zou je bij Indonesië uit kunnen komen. Juridisch gezien zijn er twee kant: Ofwel Indonesië bestond in 1945 en dan is Indonesië nu verantwoordelijk voor wat die bendes toen deden. …..”
  Je dient …..”wel aan te tonen dat er een lijn is te trekken tussen de bendes van toen tot het huidige regime…”.

  Zelfs een leek die geen Rechten heeft gestudeerd begrijpt deze toch wel logische redenering. .

  En hoe lang de Bersiap heeft geduurd? Daarover geeft mijn database een steeds duidelijker en ander antwoord dan sommige goedgelovige mensen menen te denken.

  Hijg, hijg.

  • Jan A. Somers zegt:

   Even kort, want ik ben met leukere dingen bezig. “Ofwel Indonesië bestond in 1945” Maakt niks uit. De entiteit Republiek Indonesië had sinds 17 augustus 1945 effective control over die gebieden, zelfs over heel Java en een groot deel van Sumatra. En is daarmee verantwoordelijk, die overgaat op de naderhand gevormde RIS. Zie bijvoorbeeld M.N. Shaw, International Law, Hoofdstuk 5, The subjects of International Law, de paragrafen Insurgents and Bellligerents, en National Liberation Movements (NLMs). Maar ik dacht ook in de Geneefse Rode Kruisverdragen. Even beperkt tot Soerabaja: Op 3 september 1945 werd een Indonesisch bestuur gevestigd, de Pemerintah Republik Indonesia Daerah Soerabaja, en de bevolking werd opgeroepen de Japanse vlaggen te vervangen door de rood-witte vlaggen van de Republiek. Een bekendmaking van de Kenpeitai, dat het gezag tot de komst van de geallieerden in Japanse handen bleef, werd genegeerd. Diverse grote demonstraties vonden plaats waarbij opgeroepen werd te strijden tegen de Japanners en de Nederlanders, en de overname werd geëist van belangrijke gebouwen. (…) Op 10 september werden door het republikeinse bestuur voormalige leden van de Peta en de Heiho opgeroepen zich te melden, waarna zich een groot aantal strijdgroepen vormde. Shibata kreeg van Huyer de opdracht voorbereidingen te treffen voor de komst van de geallieerde troepenmacht. Shibata riep direct 3000 man terug uit Poedjon, zij werden echter bij aankomst op het station door pemoeda’s gevangen genomen. Nog dezelfde avond werd door een groep voormalige Peta, Heiho en Seinendan-soldaten een actieplan opgesteld: het mobiliseren van het (kampong)volk met de kreet siááááp, het gevangen nemen en ontwapenen van Japanse militairen en het bezetten van de telefoon- en telegraafkantoren. Effective Control! (…) Op 25 oktober landden 4000 man van de 49e Indian Infantery Brigade onder brigade-generaal A.W.S. Mallaby in Soerabaja. De landing werd door de PRI geaccepteerd (Effective Control!) nadat de republikeinse leiders in Batavia op de hoogte waren gesteld (Effective Control!) en de Britten hadden uitgelegd slechts te willen zorgen voor de evacuatie van de geïnterneerden en de Japanse militairen. Over de acties van de Britten werd overleg gevoerd met het gemeentebestuur en de door dat bestuur aangewezen strijdgroepen (Effective Control!). Ik hoefde bovenstaande niet eens te verzinnen, gewoon selecteren, kopiëren, plakken. Werd wel wat saai. U had het al lang zelf kunnen lezen, had mij al die moeite bespaard
   En vóór 1971 was China (niet de Volksrepubliek) al lid van de VN, opgevolgd door diens rechtsopvolger, de Volksrepubliek. En als permanent lid van de Veiligheidsraad (orgaan van de VN) ook gewoon overgegaan. Zo gemakkelijk kan volkenrecht zijn. Nu maar terug naar mijn leuke dingen, de geschiedenis kan de boekenkast weer in.

 12. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Wat maakt niks uit!!!!! als ik de Andere partij niet erken, wat voor respect heeft de Andere voor mij. Het is weer één van die hoogdravende, arrogante uitspraken van een Grote Boeng. Wil ik in gesprek komen met Indonesiērs dan dienen we toch op gelijk niveau te staan of gaan we op de neo-koloniale toer door te ontkennen dat ze na 17 Augustus 1945 en vòòr 27 December 1949 niet bestonden, althans dat denken die ex-kolonialen, een vorm van neokolonialisme avant la lettre (colonial mind set) Vandaar dat we tot op heden niks zijn opgeschoten in het begrijpen van de Bersiap,

  Anders is effective control toch relevant? vertel dat maar aan de Bersiapslachtoffers.
  Wellicht is het sommigen opgevallen dat het woord Effective Control in de Rechtszaken waarbij Indonesische slachtoffers betrokken waren geen enkele rol speelde, althans in de vonnissen wordt daarover met geen woord gerept. De landsadvocaat was zo slim deze valkuil of beter gezegd slangenkuil te vermijden. Dat zou ik op goed advies wel dienen te doen, ja, ik ben gekke Henkie.

  Waar ik steeds mee zit zijn de steeds weerkerende gebeurtenissen bij Bersiapgevallen rondom het begin van Oktober 1945.
  Eind September 1945: Brief van Soekarno aan Mountbatten, Herstel van de koloniale status in Indonesië oproer kan veroorzaken
  1 Oktober 1945 Republikeinse leiders gaven instructie om alle Nederlanders als vijanden te behandelem en hen te interneren. Er wordt opgeroepen tot een voedselboycot.
  2 Oktober 1945 Ir. Sukarno schreef als reactie op verklaring van Gen. Christison (bevelhebber Britse troepen in Ned. Indie) in het dagblad Merdeka dat als de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republik door de Britten wordt ondergraven, Indonesia geweld zal gebruiken.
  9 Oktober Verklaring i.c. brief van Sukarno waarin hij sprak dat de Indonesich-Nederlandse strijd trekken vertoonden van een rassenoorlog
  10 Oktober besluit van Sukarno om Indo-Europeanen te interneren voor hun bestwil!!! dat is volgens sommigen die onbekende man die tip 17 Augustus op de trappen van een burgerhuis ook wat declameerde!!!!

  Is dit toeval dat deze gebeurtenissen in de Bersiap een veelbetekende rol speelden?
  Meer dan 50.000 Indo-Europeanen worden naar de Interneringskampen getransporteerd of gedeporteerd! Zijn het in wezen geen Concentratiekampen?
  Die volksverhuizing veel op wat nu ethnische zuiveringen worden genoemd, is er zoals Sukarno zegt sprake van Rassenoorlog en dienen we de bijbehorende terminologie te gebruiken? Want zeg nou zelf zaten de Nederlanders , Totoks en Indo-Europeanen om woorden uit die tijd te gebruiken, niet veelal in ghetto’s. Hadden de Japanners niet dezelfde tactiek gebruikt om Nederlandse invloed buiten te sluiten door hen in de oorlog in kampen op te sluiten? hHbben de Indonesiërs niet dezelfde tactiek gebruikt?
  Daarover spreekt Mevr. M. van Delden zelfs niet over over, laat staan dat ze het woord Genocide in de mond neemt. .

  Als ik zou mogen kiezen tussen dhr Somers en Captain & Sinke , dan kies ik toch de Indische speurende ogen van die twee als onderzoekers.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Wat maakt niks uit!!!” Had u kunnen begrijpen met een beetje begrijpend lezen. Of deden ze daar op het CLD niet aan? Voor de verantwoordelijkheid maakt het niks uit of je staat bent of NLM met gebieden under effective control. Had u meteen kunnen begrijpen (door mij enkele keren herhaald) dat de RI gezag had over heel Java (zie ook in Javapost ‘De vrijheidstrein’) en grote delen van Sumatra (met de bij dat gezag horende verantwoordelijkheid), maar dat gezag niet effectueerde met de beschikbare politie en PETA. Bovendien met de nog aanwezige Japanse troepen. Maar wel, zoals in Soerabaja, de bersiap uitriep op 29 september 1945. Alleen merkte ik daar aanvankelijk niet zoveel van, tot 15 oktober draaide ik mijn normale melkbezorgingsrondes in het hele gebied tussen Darmo en het Rode Kruis op Toendjoengan. Ja, veel demonstraties en af en toe Japanners tjintjangen, maar als je je er niet mee bemoeide kon je gewoon doorrijden. Verder wacht ik uw eieren maar af.

   • Jan A. Somers zegt:

    ff vergeten. Ik heb bericht ontvangen dat mijn bijdragen aan het grote onderzoek zijn doorgespeeld aan de betrokken onderzoekers en onder de aandacht zullen worden gebracht van onze Indonesische collega’s. Mocht dus weer ff kakelen!

 13. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Het probleem van dhr Somers is, dat hij om de hete brij draait. Het sleutelwoord Recognition , Erkenning als internationaalrechtelijk begrip niet in de mond wil nemen, waarschijnlijk de term niet begrijpt althans ik heb niet de indruk dat hij dit begrip bestudeerd heeft.
  Eerst praat hij over Effective Control en even later beweert hij dat de RI ..dat gezag niet effectueerde met de beschikbare politie en PETA. Moet ik dat dan aan Indische dovemansoren uitleggen? Dat is en blijkt wel onbegonnen werk.

  Geef niet want in deze zaak maar ook een rechtszaak waar Bersiapslachtoffers het begin en eindpunt zijn, speelt dit internationaal-rechterlijk begrip geen enkele rol. Hij geeft zelf aan dat hij advocaat noch procureur is, daar is alles mee gezegd.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik houd maar op met uw niet willen begrijpen. En inderdaad zijn er vele Indische dovemansoren. Erkenning is een heel ander verhaal. ‘Informele’ erkenning was er vanaf de besprekingen tussen Van Mook en de Indonesische leiders (incl. Soekarno) op 23 oktober 1945. Vanaf ‘Hoge Veluwe’ was er feitelijke erkenning. Erkenning bestaat in vele soorten, kunt u zelf wel vinden. Gangbaar is de declaratoire erkenning, een politiek instrument, niet volkenrechtelijk. In ons geval was het een declaratoire (geen wettelijke) erkenning van een regering, zodat het gesprek voort kan gaan, het ultieme doel van het volkenrecht. Citaat uit Kooijmans: “(…) het voortijdig erkennen van opstandelingen als de wettige regering van het betroken land geldt als een volkenrechtelijke onrechtmatige daad, aangezien dit een ontoelaatbare inmenging in de interne aangelegenheden van het betrokken land is. Dit geldt ook bij een voortijdige erkenning als staat van een gebied dat een afscheidingsbeweging wenst los te maken uit het oorspronkelijke staatsverband. In de praktijk wordt wel tot erkenning de facto overgegaan (…)”. En hoe kan het in uw ogen dat de RIS op 27 december 1949 in dankbaarheid de door Nederland overgedragen soevereiniteit aanvaarde? Ze snapten heel goed dat op 15 augustus 1945 de vooroorlogse staatkundige status quo was hersteld! (zie capitulatievoorwaarden).
   “dat gezag niet effectueerde met de beschikbare politie en PETA.” Waarom kunt u toch niet lezen? Het gezag liet toch toe dat politie en PETA niet in actie kwam tegen de roofmoordpartijen. Iets niet doen wat nodig is, is ook een onrechtmatige daad. De eerste behandelde zaak in de rechtenstudie is over de juffrouw die niet genegen was een druppende kraan dicht te draaien waardoor de benedenbuurman waterschade kreeg. Feitelijk iets anders, maar juridisch hetzelfde als verantwoordelijkheid voor de bersiapslachtoffers.
   “althans in de vonnissen wordt daarover [het woord Effective Control J.S.] met geen woord gerept” Ik vermoed dat u het over Rawagede heeft, maar dat is andere koek. Die zaak heeft niets met het statelijke Effective Control te maken. Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid in operationele sfeer, de verantwoordelijkheid voor buitensporig handelen. Dat zou overigens leuke jurisprudentie zijn voor de verantwoordelijkheid voor de bersiapmoorden.
   “Hij geeft zelf aan dat hij advocaat noch procureur is, daar is alles mee gezegd.” Dat was een correcte constatering van u. Mr.Dr. (de correcte volgorde!) is inderdaad wat anders dan advocaat/procureur. Zij moeten nog hun boterham verdienen, ik niet.

 14. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Het willekeurig selecteren en kopiëren is ook een middel om tot een gelegenheidsargument te komen. Bestudeer je geconcentreerd en aandachtig (wat heet begrijpend lezen) dan weet elk weldenkend persoon dat Prof. Kooijmans het heeft over afscheidingsbewegingen in een Staat. Dat is toch iets anders dan de gebeurtenissen (o.a. Recognition) in de dekolonisatie-periode, we hebben het hier wel over de gebeurtenissen over de onafhankelijkheid, inclusief oorlog van de Republik Indonesia. Dat weet Kooijmans wel, maar ene Mr.Dr.ir. (de nog correctere volgorde) nog steeds niet, maar wat niet is ,kan nog komen, hijg hijg.

  Kooijmans staat met zijn opvatting over een voortijdige erkenning als onrechtmatige daad wel in zijn eentje. Een oppervlakkige lezer vergeet gemakshalve i.c. ziet over het hoofd , dat de talloze en nutteloze malen geciteerde Shaw de opvatting van Prof. Kooijmans niet onderschrijft, althans Shaw maakt er geen melding van in zijn werken. Voor de objectiviteit en volledigheid had dat wel mogen worden vermeld.Voor het begrijpend lezen is dat wel essentieel

  een leek kan zich toch in de moderne internationaalrechterlijke literatuur oriënteren. Aan te raden is Nollkaemper “Kern van het internationaal publiekrecht” en/of leentje buur te spelen bij Akehurst’s “Modern Introduction to International Law”. Daarin wordt op overzichtelijke wijze de Internationaalrechterlijke behandeling van gekoloniseerde volken die zich onafhankelijk verklaarden Self-determination) ook voor leken duidelijk uitgelegd.

  Hopelijk geven onze historici en wetenschappers bij het onderzoek naar de dekolonisatie ook aandacht aan dat proces bij het Nederland-Indonesisch conflict i.v.m. andere kolonisatoren, alhoewel ik weet dat historici substantiële problemen hebben met het bestuderen van buitenlandse bronnen.

  • van den Broek van een andere generatie zegt:

   Excusez. Eèn maar essentieel woordje ontbreekt in het eerste gedeelte van mijn vorige reactie……:…Het willekeurig selecteren en kopiëren is ook een middel om tot een gelegenheidsargument te komen. MAAR bestudeer je geconcentreerd en aandachtig (wat heet begrijpend lezen) dan weet elk weldenkend persoon ……

   Voor de aandachtige en begrijpende lezer: ikzelf heb het niet over Effective Control. Maar als iemand daar de afgelopen jaren doodgemoederd over kakelt (zijn eigen woorden) daarbij zelf zegt dat het niets te maken heeft met de moorden, met verantwoordelijkheid in operationele sfeer=ander woord voor oorlogsmisdaden. Wie ben ik om hem tegen te spreken. Deze persoon spreekt toch in zijn in- en verbeelding tegen zichzelf en spreekt daarbij ook eens zichzelf tegen.?
   Dat is wel een heel aparte manier om met zichzelf in discussie te gaan, zo kunnen we de komende jaren weer wat tegemoet zien over Effective Control of woorden van gelijke strekking. Een kleine Boeng wenst mr. Dr.ir Somers veel genoegen en vooral sterkte..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s