Vergeten verhalen zijn verzwegen verhalen

Door Kester Freriks

Vergeten verhalen, verzwegen herinneringen, verdrongen gebeurtenissen:
het zijn de sleutelwoorden van de laatste jaren. Er verschijnen meer boektitels dan ooit met de woorden ‘vergeten’ en ‘verzwegen’. Er is zelfs een begrip dat met zwijgen te maken heeft, het ‘Indisch zwijgen’.

Dat zwijgen heeft te maken met enkele traumatische gebeurtenissen uit het Nederlands-Indische verleden: na de Tweede Wereldoorlog bevocht Nederland in een hevige strijd de Indonesische onafhankelijkheid. De jonge soldaten van toen verborgen na terugkeer hun gruwelijke belevenissen, vaak tot op de dag van vandaag. Ook de opsluiting in Japanse kampen van vele duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders zorgde voor zo veel pijn en verdriet, dat woorden tekortschieten. Mensen die dit hebben meegemaakt hulden zich in stilzwijgen; ze waren niet, zoals een andere uitdrukking suggereert, Oost-Indisch doof, ze waren wel onbereikbaar voor hun dierbaren.

Aankomst repatrianten op Schiphol

Aankomst repatrianten op Schiphol

Na aankomst in Nederland werden ze kil en vijandig bejegend. Ze vonden slechts één antwoord: van stilte, van zwijgen. Dat lijkt veilig. Voor familieleden is dat zwijgen echter een bron van verdriet en van vragen. Afgelopen jaar werden ‘verzwegen en vergeten verhalen’ van de Eerste Wereldoorlog opgehaald, omdat die oorlog honderd jaar geleden begon. Ook van de Tweede Wereldoorlog worden verhalen ‘levend’ gehouden.  

Boosheid, verzet en ongeloof

Het leek onbestaanbaar dat het voormalig Nederlands-Indië ooit onafhankelijk zou worden. Na de laatste wereldoorlog gebeurde dat echter wel. Dit leidde tot veel boosheid, verzet en ongeloof. Daarom is er één verleden verzwegen: ons Indische verleden. Wat heeft zich daar afgespeeld?

Om enkele voorbeelden te noemen: Het vergeten verhaal (2014) van een onwankelbare liefde in oorlogstijd, van thrillerschrijver Charles den Tex en journaliste Anneloes Timmerije. Dat is behalve een liefdesverhaal ook een weergaloos spannende roman van meer dan vierhonderd bladzijden, gebaseerd op authentieke documenten, interviews en nooit eerder geraadpleegdebronnen, die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en Australië. Of een ander, wat ouder voorbeeld: De verzwegen soldaat (2012) van Sylvia Pessireron over een Molukse vader en zijn dochter. Het boek Indisch zwijgen (2002) is een familiekroniek in interviewvorm, ook van Timmerije.

Opvallend genoeg is het bij zulke verhalen belangrijk dat ze aanspraak maken op ‘authenticiteit’. Pessireron opent haar boek met het beeld van een ondoorgrondelijke vader die elke dag aan het raam staat, turend in de verte. Gaandeweg blijkt dat haar vader militair was in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL), door de Nederlandse regering schandelijk behandeld. Tijdens de oorlog stond hij bloot aan martelingen. Eenmaal aangekomen in Nederland wilde hij zijn kinderen niet lastig vallen met verbittering, schaamte en machteloosheid.

Mensen uit de kolonie waren niet welkom

Het zwijgen of vaak welbewust vergeten is onlosmakelijk verbonden met het voormalige Nederlands-Indië. De eerste generatie die na deoorlog aankwam in Nederland is met dat zwijgen begonnen. Ze pasten zich aan, konden hun verhaal over de Japanse kampen niet kwijt ineen land dat geheel in de ban was van zijn eigen ‘veelbezongen Hongerwinter’ en dito verzetshelden.

Ook waren de mensen uit de kolonie hier niet welkom: Nederland kampte met voedsel- en woningtekort. Om Indonesië voor Nederland te behouden, ontketende ons land de politionele acties. Tienduizenden soldaten dachten op vredesmissie te gaan, maar ze raakten verstrikt in een bittere, uitzichtloze oorlog waarin excessen plaatsvonden jegens de Indonesische bevolking. Zijzelf stonden tegenover felle onafhankelijkheidsstrijders. Deze oorlogshandelingen en het zwijgen erover hebben trauma’s veroorzaakt, tot op de dag van vandaag.

Het gaat om ouders, soms grootouders

In het binnenkort te verschijnen onthullende interviewboek Op klompen door de dessa van Hylke Speerstra komen de mannen van toen aan het woord: ze waren soldaat, dwangarbeider onder de Japanse bezetter, gevangene. Zij vertellen verhalen die nooit eerder zijn verteld. Een van hen, een bijna honderdjarige die de wrede tijd van de Japanse bezetting overleefde, zegt wel emoties te hebben „maar ik loop liever niet met ze te koop”.

Opvallend is dat de auteurs van al deze boeken met vergeten verhalen gemiddeld vijftig tot zestig jaar zijn. Het gaat om hun ouders en soms grootouders. De stroom aan herinneringsboeken heeft ermee te maken dat deze generatie voor henzelf en voor hun kinderen – de kleinkinderen van de stille zwijgers – gebeurtenissen uit de levens van toen en daarginds willen reconstrueren.

Maar kan de waarheid wel echt achterhaald worden? In de loop van de tijd zijn herinneringen vertekend en vervaagd. In het boek van Den Tex en Timmerije staat een cruciale zin over het verzwijgen, het in stilte hullen: ‘Stilte houdt de gedachten klein.’

Ook kinderen werden verzwegen

Het kortgeleden verschenen documentenboek Liefde in tijden van oorlog (2013)  van Annegriet Wietsma en Stef Scagliola heeft een meer dan suggestieve ondertitel: Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost. Nederlandse militairen legden het al snel aan met Indonesische meisjes uit de kampong. ‘Baboes’noemden ze die. En de kinderen die uit deze tropenliefdes voortkwamen, zijn in veel gevallen door de vaders verzwegen. Opnieuw dat beladen woord.

Niet alle verhalen komen in boekvorm terecht, er zijn ook andere media die het verzwegene openbaar maken. Een veel bezochte site voor het voormalige Nederlands-Indië heet Javapost.nl. Hier staan getuigenissen over onderwerpen die vergeten dreigden te raken, maar aan het licht worden gebracht.
Zo is er het aangrijpende verhaal van dochter Liesje de Leeuw die haar vader Eduard de Leeuw memoreert, reserveofficier in het KNIL, die zich tijdens de oorlog op Java verborgen hield om aan de doodsbedreiging door Japanners te ontkomen.
Zijn dochter tekende dit dramatische, geheime verhaal op. Dat De Leeuw als militair onderdook, heeft hem zijn leven met schaamte en angst achtervolgd. Een trauma dat niet nalaat effect te hebben op zijn kinderen, onder wie dochter Liesje, en zelfs zijn kleinkinderen.

De combinatie van archiefonderzoek, interviews met betrokkenen of hun kinderen is maatgevend voor het verbreken van het zwijgen. Dat al deze verhalen hun oorsprong vinden in het vroegere Nederlands-Indië is beslist geen toeval. De getuigen van toen zijn gemiddeld tachtig jaar oud, vaak ouder. Hun verhalen lagen decennialang opgeslagen in hun geheugen, als vergeten. Gelukkig worden al die slapende verhalen uiteindelijk wakker omdat mensen van een of twee generaties later willen weten hoe het vroeger was. Zolang mensen van toen leven, bestaan vergeten verhalen niet.

x

Kester Freriks (Jakarta, 1954) werkt momenteel aan het boek Echo’s van Indië. De Indonesische onafhankelijkheid in verhalen en herinneringen, te verschijnen in augustus 2015.

Dit artikel verscheen eerder in NRCNext, 1 januari 2015.

Dit bericht werd geplaatst in 6. Onderzoek, Aanspraken en Verwerking en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

81 reacties op Vergeten verhalen zijn verzwegen verhalen

 1. Ed Vos zegt:

  Een interessant artikel waarop ik later gaarne (indien ik daartoe de behoefte gevoel) terug wil komen.

  Het is wel erg makkelijk om de oorzaak van het zwijgen alléén maar af te wentelen op de kille en vijandige ontvangst in Nederland
  Deze verklaring heb wel vaker gehoord.

  Maar wat, wanneer je pro-Republiek was, sympathie had voor Soekarno, of tijdens de wereldoorlog met de Japanners had gecollaboreerd, of een loyaliteitsverklaring had ondertekend?
  Dat je als bruintje geen Indonesiër was maar zelfs een zekere vijandigheid en haat jegens hen had?

  Om andere voorbeelden uit het artikel te noemen:

  1. Tienduizenden soldaten dachten op vredesmissie te gaan, maar ze raakten verstrikt in een bittere, uitzichtloze oorlog waarin EXCESSEN plaatsvonden jegens de Indonesische bevolking.

  2. Een van hen, een bijna honderdjarige die de wrede tijd van de Japanse bezetting overleefde, zegt wel emoties te hebben „maar ik loop liever niet met ze te koop”.

  3. Nederlandse militairen legden het al snel aan met Indonesische meisjes uit de kampong. ‘Baboes ’noemden ze die. En de kinderen die uit deze tropenliefdes voortkwamen, zijn in veel gevallen door de vaders verzwegen. Opnieuw dat beladen woord.

  4. Zo is er het aangrijpende verhaal van dochter Liesje de Leeuw die haar vader Eduard de Leeuw memoreert, reserveofficier in het KNIL, die zich tijdens de oorlog op Java verborgen hield om aan de doodsbedreiging door Japanners te ontkomen.

  Dit soort (en andere) eventualiteiten ga je toch niet zo maar aan de grote klok hangen?

  Het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat de ” Indische cultuur ” een cultuur is waarin vrijheid van meningsuiting ondergeschikt gemaakt wordt aan het gevoel de underdog te zijn, of waarin mensen van elkaar verwachten één front te vormen. Uitgesproken meningen, of meningen van andersdenkenden zijn daarvoor niet toepasbaar, of worden niet getolereerd.

  En ja, wanneer je zelf als jongeling in de jaren zestig van de vorige eeuw je hebt bezig gehouden met The Beatles en The Stones, daarnaast aan je toekomst moest denken en daarvoor hard moest studeren om je Middelbare School diploma te halen, of wellicht aan het puberen was, had je nauwelijks belangstelling voor de verhalen van je ouders (of andere familieleden) maar dat betekende nog niet dat deze verhalen niet onderling werden verteld.
  Dat beslist niet.

  Dat zij niet werden opgetekend is natuurlijk iets anders, dat is een ander verhaal.

  • Ed Vos zegt:

   Tot slot, vanwege het aantal woorden per bijdrage. Het kwam mij voor dat in de oorlog in Nederland iedereen in het verzet zat, en vrijwel iedereen een Jood in huis had. De realiteit bleek anders te zijn.

   In het “Indisch” geval zat iedereen in het Jappenkamp, of iedereen maakte de bersiap mee.
   Dat bleek ook niet het geval te zijn. De dominantie van de “binnenkampers’, degenen die de bersiap hadden meegemaakt en de bewering dat iedereen tot in de 2e, 3e, generatie daarvan last had in de vorm van trauma’s, had als resultaat dat dat velen maar er maar het zwijgen toe deden ( of wat nog erger was, in ander geval ook naar persoonlijke trauma’s zocht).
   Omdat hun verhalen toch niet zo spectaculair waren en toch niet naar hen werd geluisterd. Dus de oorzaak van dat zwijgen moet men zelf ook zoeken bij hen die uit de archipel vertrokken.


 2. Even lezen en het vliegtuig in je opnemen en kijk er is een mooie foto te zien op het adres zie boven

  • Wal Suparmo zegt:

   3 jaar lang haden wij KLM vliegtuigen gevlogen .De eis was 100 vlieguuren te hebben ( meelopen) soals de Filipijnse en Zuid Amerika vliegers.Maar mijn vrienden zijn al na 25 uuren LOS (een zelf na 15 uuren) en zelf gevraagt om instructreur teworden maar geweigert omdat ze niet in een koud klimaat willen wonen.

 3. Ed Vos zegt:

  Ik zag de foto bij het artikel. Ik dacht dat iedereen met de boot vanuit Indië naar Nederland vertrok.

  • Sandra zegt:

   Geachte heer Vos, in augustus 1965 zijn mijn ouders met ons, 4 kleine kinderen als een van de laatsten per vliegtuig in Nederland aangekomen. En zoals vele indischen vertelden ze inderdaad nooit wat over hun verleden, zowel wat er in Indonesië is gebeurd als in Nederland toen ze hier arriveerden. Zeer jammer dat ik het ze niet meer
   kan vragen.

   • Ed Vos zegt:

    @Sandra
    Insgelijks; nu op latere leeftijd ben ik maar weer gaan spoorzoeken, binnen afzienbare tijd naar Oost-Java.

    In de jaren ’90 was het Bali en Lombok.
    Ik ontdekte daar op Lombok het graf van mijn Duitse grootvader uit Bamberg (Beieren) en zag dat hij een maand voordat mijn moeder werd geboren overleed.
    Nooit geweten, want nooit gevraagd en mij nooit verteld!
    Zo iets simpels, kost u niets dat vragen
    Kunt u nagaan.

    Dat gebied — Oost Java Modjokerto — is voor mij nog steeds een groot mysterie en wat de familie daar betreft een witte vlek, en iedereen die daarvan meer kan vertellen is inmiddels overleden. Je moet het nu hebben van info uit de tweede hand.

   • Ferry Kool zegt:

    Sandra
    misschien hebben wij wel bij elkaar in het vliegtuig gezeten.
    wij waren ook een van de laatste, hoe oud ben jij ??
    wij gingen toen ook terug alleen zonder vader die moesten nog blijven.
    mijn vader zit nu in Bronbeek.
    en heeft er nooit over gepraat, heb pas sinds kort vernomen dat hij een trauma heeft.
    en er nachten van wakker ligt.
    hij kan en wil er niet over praten.
    maar dat er wat gebeurd is weet ik zeker.

    ferry

   • Wal Suparmo zegt:

    Voordat het Yudaisme , Christentendom en het Mohammadanisme bestaat .WETEN WIJ NIET WIE EN WAT GOD/ALLAH /YAHVE IS. Volgens het Mohammadanisme. Is Al
    lh de creatie en monopolie van het Mohamdanism. Daarom is het strafrechtelijk berb oden voor NON MOHAMMADAANEN het woord Allah te gebruiken.Dit is de vonnis van het HET HOOGERECHTHOF. Trouwens
    de godsdienst zelf beweert dat het geloof alleen maar door HET HART(GEVOEL) kan geaceperteed worden maar niet door de HERSENS(VERSTAND) .En daar door moet men de hersens maar in de knieen stoppen( denkul) en voor de Mohammaden moet het tussen de lenden zijn went in hun prornografische HEMEL wordt men door 72 eewig maadelijke engelen op gewacht.Uiteraart is relegie dat NOOIT GEREVALUEERS is geworden al lang VERJAARD en zoals een medicijn dat EXPIRED IS, juist een GIF is geworden voor de men.Is er een ander bewijs?

  • Sandra zegt:

   Klopt, ik hoorde pas geleden nog, na meer dan 40 jaar dat de vader van mijn vader ook nederlander was, terwijl ik altijd dacht dat hij ambonees was. En ook dat hij zijn gezin met 9 kinderen in de steek had gelaten. Ik was afgelopen vakantie een avondje in Jakarta, ontmoette daar de laatst overlevende broer en hij vertelde dat mijn opa was overleden, dus niet was weggelopen. Dus toch allemaal onbeantwoorde vragen……..

 4. Ik hoop dat thet boven genoemde boek ook in Bahasa Indonesia word vertaald onder de nu jeugdige bevolking is er vaak vraag naar literatuur over WW2 en de tijd kort daaop uit een ander stand punt dan hun eigen verhalen.

  • Ed Vos zegt:

   Via Facebook kwam ik er achter dat er een grote vraag was naar prentbriefkaarten en informatie uit Tempo Doeloe, dat is de tijd na het cultuurstelsel tot zeg 1920. Er was ergens een discussie gaande over het Nederlandse kolonialisme. Kolonialisme was wellicht niet goed te praten, maar dit houdt niet in dat je alles wat Nederlands en koloniaal was zo maar tot de grond gelijk moest maken of laat verpulveren. Ook die koloniale gebouwen behoorden tot een periode uit de eigen geschiedenis.

   BANGKIT INDONESIA
   (Bangunan dari Era Kolonial Kota-kota di Indonesia)

   Zo mondde de discussie uit over wat zij — de Indonesiers tegenwoordig — zelf presteerden: schaamteloze milieuvervuiling, de onderdrukkende macht van de rijken, van de industriëlen en politici (de nieuwe kolonialen)

   Ik vind — voor het moment — dit soort discussies belangrijker en beter voor het zelfinzicht en zelfkritiek, dan jongeren op te zadelen met post-traumatische stress (verhalen) van de generatie van de tachtigers en negentigers waarin men in Nederland in bepaalde hoek zeer goed in is.

   Voor het overige is trauma no 1 nog steeds de KUDETA. de tijd waarin Indonesiërs ELKAAR bevochten en zij niet gezamenlijk optraden tegen een gezamenlijke vijand uit het buitenland. Begrijpelijk .

  • Wal Suparmo zegt:

   ik ben van ” beroep ” vertaler geworden na mijn pensioen. Dus IF ANY graag mij te contacten al het zo ver is.

 5. H.A. Naberman zegt:

  Ik ben in 1958 naar Nederland gekomen en heb totaal andere ervaringen opgedaan. Ook van de Japanse bezettingstijd en de bersiap periode heb ik totaal andere herinneringen. We hebben altijd in Batavia/Jakarta gewoond en in Nederland in Amsterdam, misschien dat daar het verschil in lag.

 6. joost van bodegom zegt:

  Voor de liefhebbers: Op klompen troch de dessa. Zo luidt de Friese titel van het door Freriks genoemde in november vorig jaar uitgekomen boek.
  Een openhartige, schrijnend onthullende bijdrage aan de trieste belevenissen van een 18-tal na-oorlogse Friese Indië veteranen. Een zeer welkome bundel verhalen van mannen die voor het eerst van hun leven hun verhaal kwijt kunnen aan een breed publiek. Daarvoor meestal alleen in familiekring en/of onder lotgenoten.
  Opmerkelijk is dat Speerstra niet alles pikt wat er wordt verteld. In één geval tekent hij het verhaal wel op maar in zijn verantwoording achterin neemt hij afstand en noteert hij zijn twijfels. Het gaat om een zogenaamde Rawagede belevenis. Bravo auteur!
  De eerste druk was binnen een paar weken uitverkocht.
  Van harte aanbevolen. Niet om te oordelen of te veroordelen maar om te weten te komen wat er is gebeurd. Het moet voor de vertellers over het algemeen een geweldige opluchting zijn, hoop ik.
  De Nederlandse vertaling verschijnt volgens mijn informatie omstreeks maart.
  Beetsterzwaag, alle lezers een goed jaar toegewenst, Joost van Bodegom.

 7. Wal Suparmo zegt:

  Mensen die uit de kolonien kwamen waren niet welkom.Maar Islamieten uit Turkye, de Midden Oosten en Noord Afrika wel welkom met de redenen dat ze werken.Toen in Algiers een aardbweging gebeurde, kregen honderen Algerijen in gratisch ticket van de regering voor familie bezoek.Maar niet aan Indonesiers toen er vele rampen in Indonesie gebeurde.

  • Wim ten Wolde zegt:

   De spijker op de onnozele Nederlandse kop!

  • Ed Vos zegt:

   Mensen uit de kolonien
   Islamieten
   uit Turkye, de Midden Oosten en Noord Afrika
   honderen Algerijen
   Indonesiers toen er vele rampen in Indonesie gebeurde.

   Een mondvol, en de vraag wie u met Indonesiers bedoelt
   U doet ook aan stemmingmakerij, vindt u zelf niet?

   • Ed Vos zegt:

    @Wal Suparmo

    Dat u een uitspraak doet waaraan een luchtje van discriminatie en racisme kleeft, kan ik u niet aanrekenen Indonesië voor de Indonesiërs was uw motto toch?

    Weg met de Belanda, Dutch go home.

    Dat is hetzelfde als “Nederland voor de Nederlanders”, “buitenlanders het land uit. ”
    Toch?

    Van de andere kant zou je verwachten dat door de komst van migranten uit de koloniën (Indië), hun positieve invloed merkbaar is in de Nederlandse samenleving, vooral gezien hun onvriendelijk en vijandige ontvangst.
    Ik tenminste, merk anno 2014(2015) daar weinig van.

    Door de komst van deze postkoloniale migranten is de Nederlandse samenleving zelf kolonialer en rechtser geworden.

    Deze migranten laten zien wat de Nederlanders in de koloniën tot stand hebben gebracht: multiculturele samenlevingen met veel discriminatie en racisme.
    .
    Die erfenis hebben migranten en hun organisaties uit de voormalige koloniën meegenomen naar Nederland.
    Terug naar de kolonisator.

 8. glemmens1940 zegt:

  Wij zijn in Maart 1946 in Nederland (Nijmegen) aangekomen en werden ook niet vriendelijk door de Nederlanders ontvangen – wij waren die Kolonialisten die de inlanders (zij noemden dat – Bruintjes !) slecht behandelden! Wat wist een zesjarige daar eigenlijk over ??
  Echter werd bij ons thuis elke zondag na het Indiese eten dat mij moeder had leren koken want voor de oorlog had zij nooit gekookt omdat wij een kokkie hadden – alle verhalen over de oorlog herhaaldelijk verteld. Aleen mijn vader sprak bijna nooit over zijn ervaringen in de Jappenkampen en hij was in verschillende vreselijke kampen geweest.
  Hij was voor ons ook in Banjoe Biroe – kamp 10 – geweest en had zijn naam daar op een muur geschreven zodat wij wisten dat hij daar geweest was en misschien nog in leven was?
  Mijn bijna 10 jaar oudere zus weet nog steeds veel te herinneren van de oorlogstijd en soms weet ik niet of het nu mijn herinneringen zijn of die van mijn familieleden, want ik was de jongste en werd in 1940 in Soerbaja’s R.K. ziekenhuis geboren.
  Mijn hele familie , waarvan de meesten het oveleefd hebben, heeft door die oorlog hu hele leven geleden !!

  Groetjes,
  Gerard Lemmens

  • Ed Vos zegt:

   Wij zijn in Maart 1946 in Nederland (Nijmegen) aangekomen en werden ook niet vriendelijk door de Nederlanders ontvangen – wij waren die Kolonialisten die de inlanders (zij noemden dat – Bruintjes !) slecht behandelden!—–

   Met alle respect over wat u heeft overkomen en ondergaan. U bent in 1946 gekomen , wij in 1958. In die tussentijd is in Nederland al heel wat gebeurd en veranderd: bvb aan behuizing en opvang. De Zuid-Molukkers werden in barakken ondergebracht (tijdelijk), dat waren de inlanders, waar anderen in hotels en pensions en zelfs in een groot paleis werden ondergebracht.

   Nederland kreeg naderhand meer ervaring met de opvang van grote aantallen mensen. Indien u vraagt aan oudere Hollanders hoe zij het hadden in in de jaren vijftg: geef mijn portie maar aan fikkie. Wij behoorden tot 1 der rijkste families op Oost-java. Het verschil met Nederland was dus erg groot. Daarnaast wist mijn vader (+mijn moeder) wel wat armoede was en ontbering. Wij kwamen vanuit Lombok, een der armste eilanden van Indonesie.

   Ja dan ga je geen verbale vivisectie plegen tijdens de avondmaaltijd. Vivisectie deed hij – mijn vader – dus wel, want hij had als hobby koken,
   en dat deed hij ook in Birma.

   Dat de hoteliers goedkoop inkochten om veel winst over de ruggen van hun gasten te
   maken, dat gebeurt nog (2014/2015) steeds.

   Ik denk dat wij in Nederland achteruit zijn gegaan (financieel) waar anderen er op vooruit zijn gegaan. maar het welzijn in Nederland stond op een hoger peil. Het begon allemaal met de ouwe Drees en de SAIP.

   • Ed Vos zegt:

    Het verhaal dat wij kolonialen waren dat hebben wij nooit gehoord. Gerad Lemmens

    Wij waren de rijke indonesiers die een boottocht konden betalen (anderen weer met een vliegtuig) waar vele Hollanders nog niet eens een ticket naar Amsterdam konden betalen en zij niet veel verder kwamen dan hun eigen dorp.

    Vergelijk het maar met die vluchtelingen die 6000 euro konden betalen voor een bootreis vanuit Syrie, en daar heeft men in Nederland ook al heel wat commentaar op.
    Vergeet ook niet dat veel van die vluchtelingen uit bvb Syrie meer in hun mars hebben dan dan velen uit het ‘gewone” Nederlandse volk. Zelfs een afgestudeerde ingenieur of arts zal het moeten doen met werk in de tuinbouw of aan de lopende band, op/onder het minimuminkomen. Zij moeten dankbaar zijn, zal de algemene mening in Nederland wel zijn.

    Dat zij, nooit hebben gevochten voor de Nederlandse vlag, zal mij om het even zijn, zij vallen onder de regels van de EU, van mensenrechtenorganisaties en van de Kerk.
    Zo zijn nu een maal de afspraken.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Wij zijn in Maart 1946 in Nederland (Nijmegen) aangekomen en werden ook niet vriendelijk door de Nederlanders ontvangen ” Wij zijn in juli 1946 in Vlissingen aangekomen. Goede en hartelijke ontvangst. Binnen enkele weken eigen woonruimte, wel in een noodwoning, maar heel Vlissingen lag plat. Dubbele distributiebonnen. Elke dag wijkverpleegster voor mijn vader. Direct HBS geregeld met een heel jaar gratis bijlessen om drie verloren jaren in te lopen. En als klap op de vuurpijl: Zeeuws meisje ontmoet!

   • Ed Vos zegt:

    @Jan A. Somers zegt:
    3 januari 2015 om 12:05 pm

    Een zonnig verhaal in 2015. Geluk gehad?

   • Jan A. Somers zegt:

    Er kan in Nederland heel erg veel. Maar je moet wel wat ondernemen. Wachten op vadertje staat, zoals in Indië gebeurde, kan hier erg lang duren. En een beetje geluk is nooit weg. Maar ook dat komt niet altijd aangewaaid.

   • Ed Vos zegt:

    Jan A. Somers zegt:

    4 januari 2015 om 11:11 am

    Er kan in Nederland heel erg veel. Maar je moet wel wat ondernemen. Wachten op vadertje staat, zoals in Indië gebeurde, kan hier erg lang duren. En een beetje geluk is nooit weg. Maar ook dat komt niet altijd aangewaaid. ———–

    Ben ik met u eens: geluk trekt geluk aan (of gelukkige mensen); geld trekt geld aan (geld genereert geld); armoede trekt armoede aan; mismoedigen trekken mismoedigen aan, en we hebben hier niet eens te maken met tegenpolen.
    .
    Dat zijn van die hele vreemde zaken die ik als levenslessen heb geleerd naast: “ada gula ada semut”.

    Ons rest slechts positief in het leven te staan, en je niet blijven laven aan negativiteit, want negativiteit trekt negativiteit aan..etc, etc.

 9. laura zegt:

  Mijn vader heeft daar ook gevochten.
  Hij vertelde er wel over en heeft voor zijn kinderen een boekje gemaakt met zijn belevenissen uit die tijd.

 10. RLMertens zegt:

  Indisch zwijgen heeft veelal te maken met het feit dat men bij aankomst hier niet voor Nederlander werd aangekeken/ aangesproken. In Indië behoorde je tot de groep Europeanen, dus Nederlander, die het voor het zeggen had. Met een lichte/blanke vel was je iemand. Vooral tov die inlanders.(kleine letter i!) Hier aangekomen, werd je ietwat nieuwsgierig/meewarig aangekeken. In jan.1950 Noordwijk a/zee dacht men, althans mijn school kameraden, dat wij pleegkinderen waren wegens onze Europese voor-achternamen. Een shock voor mij was die kolenboer sjouwer, zwart geblakerd van het roet, sjouwend met een zak kolen. De blanke straatveger etc.. Afgezien van wat uitjouwen door jeugdigen, vond ik dat de ouderen heel vriendelijker waren. Groeten jou zelfs eerder; ‘zo jongeman en hoe vind je het hier’ ? In Indië werd je door de totoks meestal bevelend aangesproken; ‘zo, je bal in onze tuin? Snel, en dan ophoepelen’. Met daarbij gezicht van ; ‘die katjongs, toch.’ Later in A’dam, heb ik ooit zo’n totok te grazen gehad, die het pochend over zijn afkomst/familie in Indië had;’ zo dat is dan afgelopen, want nu ben jij dezelfde boere l…als de rest.’ Onze ouders hadden het harder te verduren. Pijnlijker zelfs.

  • Ed Vos zegt:

   RLMertens zegt:

   4 januari 2015 om 8:34 pm
   Indisch zwijgen heeft veelal te maken met het feit dat men bij aankomst hier niet voor Nederlander werd aangekeken/ aangesproken. ——

   Indisch zwijgen heeft ook te maken dat je opkeek tegen de Hollander – een autoriteit – dus, anders kan ik het volgens uw redenering niet verklaren. Dat had je geleerd toen je in Indie woonde.
   Dat begon bvb al met het verstoppen van je oma in de keuken oid wanneer er hoog Hollandse visite kwam, of het beste en duurste servies te voorschijn halen, anders werd je niet voor vol aangemerkt en daar schaamde je je voor.

   Maar ik voel wel wat voor Pak Jan’s opmerking:
   “Er kan in Nederland heel erg veel. Maar je moet wel wat ondernemen. Wachten op vadertje staat, zoals in Indië gebeurde, kan hier erg lang duren. En een beetje geluk is nooit weg. Maar ook dat komt niet altijd aangewaaid.” ———–

   Voorbeeld: hoe lang geleden was er die stille tocht m.b.t de Indische kwestie?
   Het resultaat laat op zich wachten: zwijgen (stilte) alom
   Dan wordt er weer als vanouds gemord (op forums) over die laksheid van de Nederlandse regering.

   Komt er wellicht weer een petitie, en misschien wordt iedere indo wel aangespoord om een bagde op de mouw te spelden of een stickeractie met een niet misverstane tekst daarop op Facebook te starten met het idee dat een indo zich de mond niet laat snoeren.

   Nou geheid dat het kabinet dan denkt: “zo lang zij dat maar doen, zijn ze rustig en schuiven we de kwestie lekker op de lange baan naar een volgend kabinet. In the long run we are all dead.

   Het is een kwestie van patroonherkenning, allemaal zo voorspelbaar, en een trein kapen lijkt mij wel zeer onverstandig of het verkeer in Den Haag voor een dag platleggen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Als je iets in de doofpot wilt stoppen moet je een commissie oprichten. Zowel in de politiek, bestuur en verenigingen een belangrijke tool. Het wachten is op een enkele man/vrouw die er hard tegen aan gaat. Geen oude knar, dan hebben ze het over die ouwe zeikerd. Gelukkig al gauw dood. Probleem opgelost.

 11. e.m. zegt:

  @Dhr. J.A. Somers zegt: 5 januari 2015 om 11:07 am Het wachten is op een enkele man/vrouw die er hard tegen aan gaat.@

  Laat het stromen, laat het stormen,
  onze voet wordt niet vermoeid.
  Want wij weten dat ons morgen,
  nieuwe schoonheid open bloeit.
  Hij die kniest, moed verliest,
  vindt de bronnen niet
  naar ’t geluksgebied.
  Maar wie lacht, werpt de vracht
  van zijn zorgen in de nacht.

  🙂

 12. Henriëtte zegt:

  Ik ben in 1950 geboren in Indonesië, Bandung. Ik hoefde nooit terug (we móesten terug in ’53) Mijn vader was heel zwijgzaam over het feit dat zijn vader en broer naar Japan zijn gestuurd en hij op het dak van de garage leefde waar de Japanners hem niet konden vinden. Mijn moeder heeft nog steeds, nu in Januari 2015, moeite met accepteren van en dat heeft zijn gevolgen gehad voor ons, de kinderen, broer en zus. We zijn op zijn “Indisch” opgevoed in een land wat ons niet wilde accepteren maar onze moeder ook niet andersom.
  In Januari 2014 ben ik met 2 vriendinnen die daar niet zijn geboren, naar Java en Bali gegaan. Een vriendin heeft al een paar jaar op Bali overwinterd (haar moeder is daar geboren) en de andere is een volslagen totok. Tot mijn verbazing heb ik vanaf de minuut dat we vanaf Djakarta naar Bogor reden alleen maar gehuild!? Waarom? Na 3 weken had ik niet meer de behoefte om ooit terug te komen. Deels ook omdat een vriendin zich als een egotripper opstelde. Nu ben ik zover dat aldoor op mijn netvlies de beelden van Java zich opdringen. Ik wil weer terug………dat gróen, de lieve en tevreden mensen….heimwee naar iets wat ik niet weet…………

  • Ælle zegt:

   Wat u is overkomen, Henriëtte, gebeurde met velen. Hun leven is zodanig overhoop gebracht dat huwelijken erdoor verloren gingen ten koste van de kinderen die eruit zijn geboren. Er is veel meer gebeurd dan ik hier op een rij kan zetten als gevolg van een weerzien met het geboorteland van personen als u. Wat ik aanraad is om hulp te zoeken bij degenen die werkelijk hulp kunnen bieden om met dit verdriet om te gaan voordat het leven voor de zoveelste keer verziekt door verkeerde keuzes of ondersteboven wordt gegooid net als toen.
   Misschien willen anderen hierop ingaan?
   Ik wens u het beste voor de komende tijd. Hopelijk horen we nog iets van u. Hartelijk gegroet, Æ

   • Ælle zegt:

    “Sorrow prepares you for joy. It violently sweeps everything out of your house, so that new joy can find space to enter. It shakes the yellow leaves from the bough of your heart, so that fresh, green leaves can grow in their place. It pulls up the rotten roots, so that new roots hidden beneath have room to grow. Whatever sorrow shakes from your heart, far better things will take their place.”
    ― Rumi

 13. George zegt:

  De Indos en de Molukkers waren niet welkom in Nederland. Ze waren “ongewenste minderheden”. De Nederlandse politici wilden hen naar Madagascar sturen, zoals de Nazis dat wilden doen met de Joden en andere “ongewenste minderheden.”. Zoek nu maar uit of de Nederlandse politici veel beter waren dan de Nazis.

  • Jan A. Somers zegt:

   “De Indos (…) waren niet welkom in Nederland.” Eigenlijk niks van gemerkt. Binnen twee weken in Vlissingen een eigen woning. Weliswaar een noodwoning, maar een kwart van de Vlissingers had niets anders dan een noodwoning. Vanuit de kerk en door buren ook geholpen Op de HBS enkele klassen kunnen overslaan dank zij een jaar lang gratis bijlessen. Verdere studie geen problemen, vier jaar lang werkstudent bij dezelfde baas. Welkom bij Zeeuws meisje. Mijn hele verdere leven bij dezelfde baas. Ik weet het, er zijn veel mensen die het met minder hebben moeten doen. Maar ik ben niet de enige die het goed heeft gehad. Je moest er wel wat voor doen.
   Welke politici wilden Indo’s naar Madagaskar sturen? (zo iets zeggen mag overigens ook in een democratisch land). Ik dacht dat de Indo’s graag naar Nieuw-Guinea wilden gaan. Velen hebben zichzelf overigens naar verre landen gestuurd, waar ze meestal goed hebben geboerd. Eigen initiatief. Niet wachten op vadertje staat, kun je lang wachten. Het is jammer dat ik mijn grijs gedraaide plaat weer moest afspelen, maar lang niet alle Indo’s hebben het slecht gedaan. Ik geniet nog steeds van mijn ‘luxe’.

 14. Peter van den Broek zegt:

  @dhr George. Altijd die vergelijking tussen indischen en Joden, is dat soms één van die hardnekkige mythes waar sommige mensen in blijven geloven??
  De Nazis hadden na Madagascar als Lösung die Endlösung en wat hadden de Indischen??….de lucht van Andijvie!!!!! Als dhr George denkt dat #Zoek nu maar uit of de Nederlandse politici veel beter waren dan de Nazis#, dan wordt het tijd om zijn Geschiedenislessen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Vraag aan dhr George ……1601???

 15. Ælle zegt:

  http://www.dedokwerker.nl/vaticaan.html
  De tijd gaat voorbij, zonder dat het Vaticaan echt stelling hoeft te nemen. Totdat de Japanners vlak na … hun aanval op de Amerikaanse legerbasis Pearl Harbour de Paus willen bezoeken in het fascistische Italië. Hoe ver de over en were warme gevoelens waren is niet duidleijk, wel hield het vaticaan zich rustig en gedoogde Hitler de Paus, ook al had de Duitse dictator een hekel aan Pius XII in het bijzonder en Katholieken in het algemeen. (http://www.vernoeming.nl/adolf-hitler-geboorteakte-huwelijksakte-overlijdensakte)
  De enige feitelijke daad die het vaticaan had gedaan was het verstrekken van paspoorten aan Joden die zich tot het Katholicisme hadden bekeerd. Een deel van die paspoorten werden weer ingetrokken toen er getwijfeld werd aan de oprechtheid van de ‘bekeerlingen’. Mijn indruk is dat de Paus tussen alle pionnen heen probeerde te slalommen. maar dat hij het voorzichtigst was met die dicht bij hem stonden en dat waren de drie as-mogendheden, oftewel, de oorlogszuchtige landen.
  Hahaha, film moet reputatie van Paus Romain Eugenio Pacelli rechttrekken. (50) Shades of truth?! Hahaha
  http://www.demorgen.be/film/nieuwe-film-moet-reputatie-omstreden-paus-van-hitler-rechttrekken-a2237375/

  Vergeten verhalen zijn verzwegen verhalen. Zo, dat moest ik ook nog effe kwijt, en toen was er … koffie.

  • Ælle zegt:

   De Romeinse opperrabbijn Riccardo di Segni heeft de verandering van het omstreden informatieplakkaat over paus Pius XII in Holocaust-gedachtenisplaats Yad Vashem in Jeruzalem veroordeeld.

   • Wal Suparmo zegt:

    Het Christendom, Katholiek of Protestant was de kern van alle kolonisatie in de hele wereld.Die vele volkeren hevig had laten leiden . Inplaats van het Evangelie terkondigen wat ook een koliale sprituele ideologie is( net als de DAKWAH van het Mohammadanisme), gaan ze fisieke kolonialisme en slavernij uitoevenen onder de arme onontwikkelde volkeren in de hele wereld.Dit is een FEIT Heeft anderen een ander bewijs?.

   • van Beek zegt:

    Pak Wal Suparmo, het christendom werd waarschijnlijk als reden GEBRUIKT voor kolonisatie. Is absoluut niet de kern. Waar in de bijbel moedigt god aan om te koloniseren? De blanke kwamen daar puur om het land uit te buiten voor eigen gewin en daar de toewan en njonja besar uit te hangen. Dacht u nou werkelijk dat zij dit uit naam van het christendom hebben gedaan?

   • Ælle zegt:

    Heel het Midden Oosten is gearabiseerd. Dat zegt meer dan kolonisatie.

   • Wal Suparmo zegt:

    Alle godsdienten hebben de neiging om hun religie terverspijden. Maar het is hun niet percee opgedragen in hun leer.Het Judaisme is zelf dat het alleen maar voor de Joden zijn. Maar alleen 2 woestein religien hebben de communistische indoctrinatie van spiruele kolonisdatie van alle mens in de hele wereld.En dat is het Evangelie en de Dakwah.Dit zal wel duidelijk zijn voor Dhr Zonderbroek.

   • Ælle zegt:

    Dit zijn de Islam Veroveringen. Duidelijk toch!

  • Ælle zegt:

   Vuile Dievenbende!!! Daarom is 80% WOESTIJN! Ze hebben teveel zand.

   Defensie bestolen in Afghanistan: tien containers gevuld met stenen landen op Vliegbasis Volkel

   VOLKEL – Tien containers van Defensie zijn de afgelopen tijd op Vliegbasis Volkel geland met daarin stenen. In de containers zouden eigenlijk defensiematerialen moeten zitten die terugkwamen van de missie in Afghanistan. Dat melden anonieme bronnen dinsdag aan Omroep Brabant. De marechaussee bevestigt het verhaal.

   In de containers zouden volgens anonieme bronnen tenten, F16-onderdelen en heftrucks moeten zitten. Maar dat bleek na terugkomst op de vliegbasis niet zo te zijn. In plaats daarvan lagen er stenen in de containers. De stenen zouden in de containers gelegd zijn zodat niemand in Afghanistan zou merken dat de containers leeg waren.

   • Ælle zegt:

    Islam was brought into Indonesia by traders from Gujarat, India during the thirteenth century. De Europeanen hebben ’t handel drijven afgekeken van de hen.

 16. Wal Suparmo zegt:

  Het Christendom, Katholiek of Protestant was de kern van alle kolonisatie in de hele wereld.Die vele volkeren hevig had laten leiden . Inplaats van het Evangelie terkondigen wat ook een koloniale sprituele ideologie is( net als de DAKWAH van het Mohammadanisme), gaan ze fisieke kolonialisme en slavernij uitoevenen onder de arme onontwikkelde volkeren in de hele wereld.Dit is een FEIT Heeft anderen een ander bewijs?.

  • Indisch4ever zegt:

   Die zendingsdrang was niet de belangrijkste drijfveer tot kolonisatie.
   Primair wilde men rijk worden met kolonisatie.
   Die veroveringszucht werd gerechtvaardigd door er een “nobel” moraal aan te koppelen.
   Vooral voor Spanje en Portugal was dat ‘het christendom brengen’ .
   Maar slavernij en roofzuchtig heersen was al voorkomend voor 1500 buiten Europa.
   Ook zonder Europese heersers was daar de geschiedenis bloederig verlopen na 1500

   • Wal Suparmo zegt:

    Alle Christelijk Westerse landen , voor al de ex koloniale landen incl.Amerika en Australie, worden nu vervloekt door Allah omdat ze bestormt worden door tientallen( zal honderden) millioen Mohammadanen worden die hun land van rahmatan lil alamin verlaten haden en nog doen.

   • Indisch4ever zegt:

    Wal Suparno… je meent dat toch niet echt…. dat allah honderden miljoenen mensen vervloekt ? Foute meneer/mevrouw hoor …

   • Wal Suparmo zegt:

    Wat je maar ook beweerd hoe goed en nuttig religie is voor de mens en de wereld. Alleen de de 2 godsiensten van de woestijn hebben de hoogravende propaganda dat zij de mensenheid en de wereld beter zullen maken .Maar wta is het resultaat na 2015 jaren?. De mens en de wereld is minstens het zelfe als niet juist in een slechtere situatiie zo als nu gebleken en het bewijs is.

   • van Beek zegt:

    @wal Suparmo,

    Dan gelooft u toch wel in een erg haatdragende god. Gelukkig bent u niet representatief voor waar de meeste Moslims in geloven.

   • Wal Suparmo zegt:

    Mohammadanisme is inderdaad de juiste naam van een IDEOLOGIE die niet alleen maar het spirituele maar ook het matriale ( Syariat) regeld. Het communisme is eender..De Hongaarse waarzegster die in 1985, voorspeld heeft dat een NEGER die ooit in Asie heeft gewoont, president van de USA zal worden.Heeft ook voorspeld dat het Mohammadanisme in 2035 Europa zal berheersen voor dat het in 2080 van de wereld verdweent. Do not worry, het zal nog
    langduuren en niemand van ons zal het miscchien memaken.

   • van Beek zegt:

    Overigens in de koran worden de Christenen en Joden mensen van het boek genoemd.

    “Gods opdracht voor de mensen van het Boek

    Christenen en joden worden in de koran als de bewaarders van de Schrift genoemd: … omdat hun de bewaking van Allah’s Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. (Soera 5:44). God gaf de Schrift aan de christenen en de joden zodat zij aan de gehele wereld en ieder volk de ware kennis van God bekend konden maken: En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen… (Soera 3:187). Sommigen van de joden en christenenen vervulden deze opdracht, anderen niet. Zoals er ook getrouwe en ongetrouwe moslims zijn zo maakt de koran onderscheid tussen de getrouwe en ongetrouwe christenen en joden.”

    En verder

    ” De koranische kijk op de joodse en christelijke Schrift

    De koran leert dat alle Schrift op dezelfde manier gerespecteerd dient te worden:
    Gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald. ( Soera 4:136)

    Zeg: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen.” (Soera 3:84)”

    Bron: http://www.answering-islam.org/Dutch/green/watzegtdekoranoverdejoodseenchristelijkegeschriften.htm

    Ik denk niet dat God of Allah de christelijke volkeren zal vervloeken.

   • Ælle zegt:

    Heer Suparmo, hier staat het antwoord in de Schrift/brief van de apostel Petrus.
    Geliefden, dit is nu de tweede brief die ik U schrijf, waarin ik, evenals in mijn eerste, door herinnering UW vermogen om helder te denken opwek, opdat GIJ zoudt terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige profeten gesproken zijn en aan het door bemiddeling van UW apostelen [meegedeelde] gebod van de Heer en Redder. Want dit weet GIJ in de eerste plaats, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen met hun spotternij, die overeenkomstig hun eigen begeerten te werk gaan en zeggen: „Waar is nu de beloofde tegenwoordigheid van hem? Ach wat, van de dag af dat onze voorvaders zijn ontslapen, blijven alle dingen precies zo als sedert het begin der schepping.” Want overeenkomstig hun wens ontgaat dit feit hun aandacht, dat er door het woord van God van oudsher hemelen waren en een aarde, compact staande uit het water en te midden van water; en door die [middelen] werd de toenmalige wereld vernietigd toen ze door water werd overstroomd. (Aub, Lees hiervoor het boek Genesis 1:6) Maar door hetzelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen.
    De vertaling in BI
    Sebab kamu pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang pengejek-pengejek dengan ejekan mereka; mereka bertindak menurut keinginan mereka sendiri dan mengatakan, ”Mana kehadirannya yang dijanjikan itu?Dari saat bapak-bapak leluhur kami tertidur dalam kematian, segala sesuatu terus berlangsung tepat seperti sejak awal penciptaan.”
    Sebab, menurut keinginan mereka, fakta ini luput dari perhatian mereka, bahwa sejak zaman dahulu, melalui firman Allah ada langit dan tanah yang padat yang keluar dari air dan berdiri di tengah-tengah air; dan dengan sarana itu, dunia pada waktu itu mengalami kebinasaan ketika dibanjiri air. Tetapi melalui firman yang sama, langit dan bumi yang ada sekarang disimpan untuk api dan disediakan untuk hari penghakiman dan hari kebinasaan orang-orang yang tidak saleh.
    Surat Petrus kedua/ 2 Petrus 3: 3-7

    Dank u wel.

   • Jan A. Somers zegt:

    “worden de Christenen en Joden mensen van het boek genoemd.” Ja, hun kop hoeft er niet af. Wel mogen ze belasting betalen.

  • van Beek zegt:

   In de islam zijn er ook figureren en organisaties die dat propageren. Zou u in een wereld willen leven waar IS of boko haram het voor het zeggen heeft?

 17. ellen zegt:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Majapahit

  De kusten van Azie zijn sinds mensenheugenis de ontmoetingsplaats van handelaren, reizigers, avonturiers, geloofsverbreiders en veroveraars. De zeeroute tussen het Midden-oosten en China was een van de oudste en drukte vaarwegen waarlangs goederen, mensen en ideeen over grote afstanden oost- en westwaarts reisden. De handelsverbindingen in het vroegmoderne Azie omspanden alle kusten van de kenbare en bevaarbare zeeen, van Japan tot de kust van Oost-Afrika, van de Perzische Golf tot de eilanden in het oosten van de Indonesische Archipel. Chinese vloten bereikten in het begin van de 15e eeuw de Indiase kusten. Perzen onderhielden handelscontacten met Japan. Enzovoorts. Overal waar deze reizigers voet aan wal aan wal zetten, ontmoetten ze andere kooplieden. “Hier verzamelen zich kooplieden uit alle streken van de aarde”. (Bron: De oude Indische wereld. Door Ulbe Bosma en Remco Raben, 2003).
  Het werd de prekoloniale tijd genoemd, maar in wezen was het – net als later bij het koloniseren door de Europeanen – een reeks kruisingen der naties. Er werd handel gedreven, maar er werd ook veroverd en beinvloed. En er ontstonden honderden lokale samenlevingen. De ontmoeting en samenwoning van verschillende bevolkingsgroepen werden vaak door de lokale vorsten gereguleerd. Oorlogjes, veroveringen en slavernij, invloeden van verschillende godsdiensten, kwamen ook al voor.

  • Jan A. Somers zegt:

   Daar ben ik het mee eens. Handel is de oorsprong van het met elkaar omgaan van mensen. Ik heb teveel van iets, waar een ander te weinig van heeft. Zelfs al voordat er staatsvormen waren. Een gevolg daarvan was dat mensen door elkaar heen gingen lopen. En als je geen rechts houdt (sommigen houden links) komt het wel eens tot botsingen. Hier zit de oorsprong van het recht. Afspraken hoe of je het best met elkaar kunt omgaan. Maar het blijven natuurlijk mensen, die zich niet aan afspraken (willen) houden. Dan heb je strafrecht. Op recht mag je ook verwachtingspatronen hebben. We spraken bijvoorbeeld af in het verkeer rechts te houden (of links, maakt niet uit). Als je iemand tegen komt weet je wat die gaat doen, en kan je er rekening mee houden. Soms gaat het fout, een overtreding van het recht! En we spraken af dat je die ander daarvoor niet mag doodslaan. Dat schrijven we op in een wetboek. We hebben het wel eens over normen en waarden. Feitelijk is het anders om. We vinden iets goed of slecht, dat is een waardering, een waarde. We schrijven dan op hoe we dat gaan oplossen, de norm. Sorry dat ik zo apostolisch ben, het is hier lekker weer.

  • Surya Atmadja zegt:

   http://majapahit1478.blogspot.nl/2011/04/silsilah-raja-raja-majapahit.html
   Oprichter van Majapahit was volgens Carita Parahyangan (Van de Sundanezen) ene Raden Wijaya , een Sundanese Kroonprins.
   De oprichter van Srivijaya was getrouwd met een Sundanese prinses .
   De Indonesische beschaving werd begonnen in West Java , bij Salaka Nagara , bekend door Ptolomeus als de Zilveren Stad.

   Zo zie je maar dat bijna heel Nusantara in feite al lang onder de invloedsfeer van de bewoners van Java, door middel van handel, huwelijken, transmigratie , veroveringen en later door verspreiding van Islam.

  • Wal Suparmo zegt:

   De NIIS is een neiuwe Islam khalifaat! Heel prachtig!

 18. van den Broek zegt:

  Dhr Suparmo: U geeft wel een hele stellige bewering af: Dit is een FEIT Heeft anderen een ander bewijs?.

  Hoe kunt U dan de kolonisatie van de Engelsen verklaren? Die gingen van het Rooms-Katholicisme over naar het Anglicanisme, ergens in de 16de Eeuw. Als dat de kern van het kolonialisme is waar zie ik de sporen ervan in India,Pakistan, Bangladesh. India is vnl Hindoestaans en Pakistan en ook Bangladesh zijn zelfs Mohammedaans. dus van zendingsdrang kan men niet spreken.

  In wat dacht U van het kolonialisme Duitsland (Namibie) Belgie (Congo) of of all places Italie (Ethiopie) in Afrika??

  Ook van de Fransen (Algerije, Vietnam) kan ik mij geen zendingsdrang herinneren, maar misschien heeft U andere bewijzen. Dit om Uw beeld in zijn algemeenheid te beoordelen.

 19. van den Broek zegt:

  Enige nuanceringen: Arabisering is niet perse islamisering.

  Ik lees bijvoorbeeld dat Egypte in de 7de Eeuw door Arabische legers werd ingenomen, in de 9de Eeuw werd in geheel Egypte Arabisch gesproken en pas in de 14de Eeuw was Egypte overwegend islamitisch.

  Daarentegen Iran werd wel door Arabische legers ingenomen , het volk nam daarentegen niet de Arabische taal aan maar werd wel islamitisch.

  Ik heb eigenlijk nooit over islamitisch zendingswerk of missie gehoord maar daarover kan dhr Supermi wel meer zinnigs over zeggen of schrijven.

 20. Surya Atmadja zegt:

  Ælle zegt:
  17 maart 2015 om 6:50 pm
  Islam was brought into Indonesia by traders from Gujarat, India during the thirteenth century.
  ===================================================================
  FOUT !
  Gedeeltelijk waar, al sinds de 7de eeuw.
  Zie de opkomst van Perlak, Samudra Pasai en de opvolgster Achin( Atjeh) in Noord Sumatra.

  En a.u.b vergeet de rol van de Chinezen ! niet.
  Zie de Wali Songo ( de negen wali-verspreiders van de Islam in Midden/Oost Java) kwamen ook uit Campa (in de buurt van Vietnam) .

 21. Wal Suparmo zegt:

  Heer van Beek.Deze 2 woestein religien hebben hemelshoge THEORIEN, maar de PRACTIJK na 2015 jaar is juist anders om want de mens en de wereld zijn juist slechter geworden, en linea recta met hun prppaganda dat hun godsdienten een godsient van VREDE is. Religion in action en hoe mooi het is ziet men nu in het Midden Oosten ( NIIS) en Afrika(Boko Raram).Andere bewijzen?

 22. eppeson marawasin zegt:

  Dag Pak Wal Suparmo, op de eerste plaats je hebt Heilige Boeken, je hebt religies, je hebt nadenkende gelovigen en je hebt ‘domme mensen’. Het gaat dus niet om de religie, maar om ‘domme gelovigen’. Die laatsten halen de toppen van de publiciteit en verlagen hun religie daarmee. Kijkt u maar naar het onderstaand filmpje. Heeft niets met geloof te maken. Ja die domme gelovige, die daar staat te zwetsen, zegt wel dat het met geloof te maken heeft, maar wij – u en ik- weten wel beter. Toch ?!

  Op de tweede plaats: het is Dhr. Van den Broek, net zoals die Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken, wiens dochter Marilène (Marie-Helene Angela) getrouwd is met Prins Maurits, oudste zoon van Prinses Margriet en Mr Pieter van Vollenhoven.

  Nu zult u zich afvragen, heeft dit met ‘geloof’ te maken. Ja en Nee!

  Prinses Marilène is namelijk de eerste Katholiek die is ingetrouwd in het Protestantse Koningshuis. Prinses Maxima, thans Koningin, was de tweede Katholiek. Prinses Irene keerde destijds terug naar haar roots en eerde den Coninc van Hispanje (to be;)

  Het bijzondere aan het huwelijk van Prinses Marilène en Prins Maurits was, althans wat de oecumenische kerkelijke inzegening betrof, was dat de Protestantse Koningin Juliana en de eveneens (wat was-tie allemaal niet) Protestantse Prins Bernhard met hun beider lidmaatschappen van de Nederlandse Hervormde Kerk ook ter Communie gingen. Niet alle Katholieken, zeker de conservatienen, waren hier vol lof over en blij mee. We schrijven het jaar 1998 A.D.

  Zo zie je maar weer, met het geloof of zo u wilt de religieS daar is niets mis mee, maar wel met ‘domme gelovigen’.

  Daarom wordt niet voor niets geadviseerd om, als je de Thora, de Bijbel of de Al-Qur’an wilt bestuderen, je je moet laten begeleiden door deskundigen. En niet door ‘haatprekers’ of ‘valse profeten’. Maar ja, het kwaad is nu eenmaal in de wereld.

  ‘Domme gelovigen maken meer kapot dan je lief is’

  e.m.

  P.S. Deze bijdrage werd mede mogelijk gemaakt door Gilette Fusion …

 23. Wal Suparmo zegt:

  Jesus heeft nooit gezegd dat hij GOD zelf is en zelf aan zijn VADER( BAPA) hulp heeft gevraag toen hij gekruizig werdt..Ook “BAPA dengan saya enz ” zal het goede in deze wereld doen.En “niemand kan tot God komen zonder mij enz”.( dit alleen maar INVOUDIG gezegd om het niet gecompliseerd temakan). Maar zijn volgelingen/ apostels zijn GOEDE SALES MEN en zelfs Jesus als GOD GEPROKLAMEERD te hebben( als zijnde de schepper van deze hele COSMOS).Wat natuurlijk ook BANG MAKERIJ is en zo ook dat HUN leer LAKOE is in de wereld.

 24. Wal Suparmo zegt:

  Hr van Beek. Men kan natuurlijk ontkennen dat de Christelijke leer dat NIET de juiste leer was van JESUS door zijn volgelingan voor eigen belang VERBOGEN is( DIPLINTIR). Zoals dat Jesus niet de zoon is, maar God zelfs de construcie van de DRIE EENHEID etc( God,Vader,Zoon) . Een feit is dat er geen kolonialisme in de wereld bestaat zonder deze godsdienst.Jesus is een ADEPT die 10 jaren lang in India heeft woont en bij zijn terugkonst als zo doende met den dag zijn volgelingen tot grote aantaal groeide.Zo dat de Romeinse heerser als militairen gevaar in zien al ziende een opstand zal worden( subversief). En zo doende moest Jesus de maximum straf teoegepast worden met 2 gewone zware crimienelen( moordenaars), wat de doodstraf is aan het kruis .Voor de moordenaars was het een verschrikkelijhk leiden maar Jesus die het MIND OVER MATTER beheerst en als hij zijn leiden heeft getoond dan was het alleen maar met bepaalde redenen.

  • van Beek zegt:

   “Tritunggal atau Trinitas adalah doktrin Iman Kristen yang mengakui Satu Allah Yang Esa, namun hadir dalam Tiga Pribadi: Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama esensinya, sama kedudukannnya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya.”

   Bron: http://id.wikipedia.org/wiki/Tritunggal

   Ada satu perbedaan besar antara adjaran Islam dan adjaran Kristen. Adjaran kristen: tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bukankah didalam adjaran islam: mata ganti mata gigi ganti gigi? Didalam islam boleh membalas kalau di brontak untuk membela diri. Untuk pak Suparmo, saya berdoa, Semoga Allah memaafken bapa Suparmo untuk mengatakan bahwa Allah mengutuk kebangsaan kristen. Tuhan memberkati Pak Suparmo selalu.

   Verder is deze discussie off-topic en is het nutteloos om over dit soort onderwerpen te discusseren want dit gaat om kwestie van wat je gelooft.

   • Surya Atmadja zegt:

    Adjaran kristen:
    1. tampar pipi kanan, berikan pipi kiri.
    2. Bukankah didalam adjaran islam: mata ganti mata gigi ganti gigi?
    ============================================================
    1.Lukas 6.29.
    Denk niet dat men het letterlijk moet nemen.
    2.Een versie van oog om oog , tand om tand ? Mattheus 5:38-41

    Heb nog een probleem hoe ik in deze moderne tijd over het gebod ” gij zult niet begeren uws naasten vrouw”.
    De vrouw van mijn buurman( die woont naast mij ) is een begerenswaardige vrouw (de buuv ) .Ik mag haar niet begeren, maar de buuv van een paar huizen verder is ook begerenswaardig.
    Mag ik haar dan begeren ?

    groeten van een “bijbelvaste”Moslim.

   • van Beek zegt:

    Pak Surya wel de hele tekst citeren svp:

    Matthew 5:38-41New International Version (NIV)

    Eye for Eye
    38 “You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’[a] 39 But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. 40 And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. 41 If anyone forces you to go one mile, go with them two miles.

    Lucas – 6 : 29

    Slaat iemand je op de wang,-
    houd hem ook de andere voor;
    pakt iemand je mantel af,
    verhinder hem ook het hemd niet!

    Dit is de kern van de leer van Jezus, het nieuwe testament. Dus moet je eigenlijk wel letterlijk nemen.

    De islam leert ons het volgende:
    Omdat de Koran geopenbaard werd in de context van een intensieve oorlog hebben verscheidene passages betrekking op de behandeling van gewapende strijd. Oorlog was een hopeloze zaak op het Arabische schiereiland. Een opperhoofd werd niet geacht overlevenden te sparen na een strijd, sommige Koranische geboden lijken dit te delen. Moslims worden door God opgedragen: “…grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden.”(4:89) Extremisten zoals Osama bin Laden citeren zulke verzen maar doen dat selectief. Zij doen dit zonder de aansporingen voor vrede die bijna altijd volgen op de meer felle passages:”… Als zij zich van jullie afzijdig houden, niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden dan verschaft God jullie geen weg om tegen hen op te treden”(4:90)

    In de Koran is de enige toegestane oorlog die van zelfverdediging. Moslims mogen geen vijandigheden beginnen (2:190), oorlog is altijd slecht, maar soms moet je vechten om het soort vervolging te voorkomen zoals indertijd door Mekka werd toegebracht aan de moslims (92:191; 2:217), of om fatsoenlijke normen te behouden (4:75; 22:40) De Koran citeert de Torah, het Joodse heilige boek waarin toegestaan is te vergelden volgens het principe oog om oog, tand om tand, maar zoals het Evangelie, suggereert de Koran dat het verdienstelijk is, in de geest van liefdadigheid, af te zien van wraak (5:45) Vijandigheden moeten zo snel mogelijk tot een einde worden gebracht en moeten gestaakt worden zodra de vijand om vrede verzoekt.(2:192-193)

    Bron: http://www.moslima.nl/nl/geloof/vreedzamegezicht.php

   • Wal Suparmo zegt:

    HET IS MEER BELANGRIJK HOE JE BENT DAN WAT JE BENT.IEDER PERSOON IS VRIJ ZIJN EIGEN GODSDIENT TE BELEDEN IN WAT HIJ GELOOFD EN DIENT HET ZO GOED MOGELIJK TE DOEN.DIT IS OOK VOLGENS DE RECHTEN VAN DE MENS( HAM) . MAAR WAT SLECHT IS EN TEGEN DE RECHTEN VAN DE MENS IS , DE CHIRSTELIJKE GODSDIENST HEEFT HET EVANGELIE EN DE MOHAMMADAANSE DE DAKWAH, DAT ALLE MENSEN IN DE WERELD OF CHRISTEN OF MOHAMADAAN MOET WORDEN. DAT VELE CONFLICTEN ALS GEVOLG HEEFT ZO ALS NU IN DE WERELD TE ZIEN IS. REBUTAN MANUSIA SEPERTI SOPIR ANGKOT SAJA.

 25. Jan A. Somers zegt:

  Als ik dit zo allemaal lees, zijn die boeken vergeten noch verzwegen.

 26. Surya Atmadja zegt:

  Dit is de kern van de leer van Jezus, het nieuwe testament. Dus moet je eigenlijk wel letterlijk nemen.
  ==========================================================
  Daar ligt de grootste probleem.
  Het letterlijk overnemen zonder rekening te houden met de context en de tijd.
  Ik vraag me af of een goede Christen( Katholiek-Protestant) zijn ander wang toekeerde als hij/zij een klap kreeg.

  Kijk naar de ISIS of Taliban in Afghanistan , die beelden etc kapot maken omdat in Al Qur’an werd gezegd geen afbeeldingen te maken etc.(Men kan het opzoeken).

  Dus als mujahidin uit vele landen aansluiten bij de ISIS omdat ze hun broeders/zusters willen helpen verdedigen.
  Het is ook een verplichting van elke Moslim om de aangevallen broeders/zusters te helpen.
  Zijn de ontvoeringen , onthoofdingen en andere barbaarse daden tegen onschuldigen gerechtvaardigd ?
  Ben ik een “slechte”Moslim als ik niet ten strijde gaat ?
  De Majelis Ulama Indonesia(overwegend Sunni) verklaarden de daden van de ISIS als OnIndonesisch en HARAM.

 27. eppeson marawasin zegt:

  @Dhr. J. A. Somers zegt: 18 maart 2015 om 4:30 pm Als ik dit zo allemaal lees, zijn die boeken vergeten noch verzwegen.@

  — Op 17 maart 2015 om 1:43 pm ongeveer gingen de reacties ‘off topic’. Heb er ook aan meegedaan. Mea culpa !

  Op zoek gegaan naar een schuldige, kwam ik deze zinsnede van wijlen Pak Ed Vos tegen. Kan er nog steeds niet over uit …

  Ed Vos zegt: 2 januari 2015 om 1:36 pm
  @Sandra
  Insgelijks; nu op latere leeftijd ben ik maar weer gaan spoorzoeken, binnen afzienbare tijd naar Oost-Java.@

  Over ver-zwijgen gesproken …

  e.m.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s