‘Ik hoop dat doordringt dat Nederland ook dader is geweest’

INTERVIEW Historicus Rémy Limpach concludeerde in zijn uitgebreide boek uit 2016 dat Nederland zich wel degelijk schuldig maakte aan structureel extreem geweld in Indonesië. Onlangs verscheen een compacte editie. ‘Racisme zit in de koloniale erfenis.’

Historicus Rémy Limpach [foto Frank Ruiter]

Door Frank Vermeulen

„Als je kijkt naar de beeldenstorm nu”, zegt Rémy Limpach aan het slot van het gesprek, „dan is een van de grieven van veel demonstranten dat Nederlanders nog te weinig stilstaan bij het racisme waarop dat zogenaamd grootse koloniale verleden rustte. Deze monumenten verheerlijken personen, maar van de schaduwkanten van de geschiedenis weet men te weinig.” Met zijn onderzoek naar het optreden van Nederlandse militairen tijdens de Indonesië-oorlog (1945-1950), wil Limpach bijdragen aan een herziening van het Nederlandse zelfbeeld.

Eerst gaat het echter over de net verschenen ‘compacte editie’ van het boek waarmee Limpach in 2016 op slag beroemd werd in historisch Nederland: De brandende kampongs van Generaal Spoor. Het proefschrift veroorzaakte een schok. Limpach, die half-Zwitsers is, concludeert in die uitvoerig onderbouwde studie onder meer dat Nederland zich wel degelijk schuldig maakte aan structureel extreem geweld. Hij maakte een eind aan de sinds eind jaren zestig heersende communis opinio, ook in de politiek, dat de oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen in Indonesië ‘excessen’ waren.

Zijn onderzoek was mede aanleiding voor het kabinet om een nieuw onderzoeksproject te financieren van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) naar die koloniale oorlog. Limpach richt zich binnen dat project als onderzoeker bij het NIMH op de inlichtingendiensten.

Rémy Limpach: Brandende kampongs. Boom, 208 blz. € 22,50

Met Brandende kampongs is de baksteen uit 2016 teruggebracht tot tien procent van het origineel. Eigenlijk ontstond de gedachte om een samenvatting in het Indonesisch te maken uit een vraag van Indonesische onderzoekers met wie voor het grote project wordt samengewerkt om zijn bevindingen ook te kunnen lezen. Limpach: „Bovendien was in Indonesië kennelijk de vrees dat het grote onderzoeksproject bedoeld zou zijn om mijn harde conclusies over Nederlands geweld te bagatelliseren.”

Maar die vrees was dus ongegrond. Oorzaken en verantwoordelijken voor extreem structureel militair geweld staan ook in de compacte versie.

„Ja, dat is het antwoord op de klassieke waaromvraag waarmee ik in 2009 begon. Ik vroeg me af hoe het zover heeft kunnen komen. Ik was geïnteresseerd in de dynamiek achter dat geweld. Het was niet mijn doel om veteranen aan de schandpaal te nagelen. Ik laat dan ook zien dat de meerderheid niet bij extreem geweld betrokken was.”

Toch veroorzaakte u veel commotie. Wat deed u anders dan die Nederlandse historici die al tientallen jaren bezig waren met dit thema?

„Misschien had ik een enigszins frisse blik van buitenaf, vanuit Zwitserland. Ik heb me moeten inlezen om mezelf fit for the archives te maken. Misschien is het een generatiekwestie. Ik heb zeker ook van een goede timing geprofiteerd. In die zin dat sommige voorheen gesloten belangrijke archieven nu toegankelijk waren. En ik heb ervan geprofiteerd dat dit in Nederland een heel polariserend, emotioneel en beladen historisch onderwerp was, wat ik van tevoren niet wist.”

Is het niet zo dat geschiedschrijvers tot voor kort naar het conflict keken via de ogen van de Nederlandse militairen en dat u het perspectief heeft verbreed?

„Ik was niet de eerste die dit deed. Maar eerdere onderzoekers kregen minder aandacht. Ik heb geprobeerd slachtoffers, daders, Britten, Japanners, Indonesiërs, Nederlanders en al hun geweldplegingen onder het vergrootglas te leggen. Dat hangt met elkaar samen. Dat is misschien dat neutrale, Zwitserse van mij.”

U ziet zich als het Rode Kruis van de geschiedschrijving?

„Haha, nee, ik ben gevormd door mijn Duitse promotor. En ik heb geluk gehad, ik heb goede leraren geschiedenis gehad. Maar de Duitsers zijn er al wat langer aan gewend zeer kritisch naar het eigen verleden te kijken. Om ruiterlijk ook daderschap en verantwoordelijkheden te benoemen. Wat mij opviel is dat er veel in de doofpot werd gestopt, dat er weinig transparantie was. Ik heb geprobeerd dat niet nog eens dunnetjes over te doen, maar juist man en paard te noemen en verantwoordelijken aan te spreken.

„Het noemen van namen is onderdeel van het verwerkingsproces: niet alleen kapitein Westerling maar ook generaal Spoor, landvoogd Van Mook of procureur-generaal Felderhof. De historicus heeft ook de taak om het verhaal te vertellen en de bronnen toegankelijk te maken om zo een bijdrage aan het debat te leveren.”

Historicus Rémy Limpach [foto Frank Ruiter]

Als het gaat om buitensporig geweld tegen Indonesiërs, met name door het koloniale leger, het KNIL, zit daar ook niet een element van racisme in: dat men de vijand als een minderwaardige mensensoort zag?

„Zeker, racisme is inherent aan het kolonialisme, natuurlijk. Kolonialisme stoelt op racisme, rechtsongelijkheid, uitsluiting en onderdrukking. Dat zit ook in het dna van die KNIL-officieren. Mensen die destijds een stempel op het hele leger drukten omdat ze vaak sleutelposities innamen in de legerleiding, de inlichtingendiensten, voorlichtingsdiensten. Ook de brigadecommandanten waren bijna allemaal KNIL-officieren.

„Maar als je de vraag stelt wie voor het extreme geweld verantwoordelijk was, waren er structurele factoren die dat in de hand hebben gewerkt. Uiteindelijk is de krijgsmacht met een tekort aan militaire, politionele en justitiële middelen op pad gestuurd. Er was een tekort aan militairen, bestuurders en adequate voorlichting. De opleiding en de leiding schoot tekort en de selectie van troepen was deels problematisch. De KNIL-militairen bijvoorbeeld hadden veelal net een Japans krijgsgevangenschap doorgemaakt, ze waren getraumatiseerd, ze zonnen op wraak, maar ze werden losgelaten terwijl ze hadden moeten recupereren. Dat opportunisme kan men de overheid verwijten.

„Maar dat neemt niet weg dat ook veel militairen van de Koninklijke Landmacht over de schreef zijn gegaan. Ook bij de piepjonge dienstplichtigen en bij de oorlogsvrijwilligers waren er grote misstanden. Die laatsten hadden soms een crimineel verleden, of kwamen uit het verzet, waar de Conventies van Genève deels niet hoog in het vaandel stonden.”

Hoe onafhankelijk is het lopende onderzoeksproject? Er is een klankbordgroep van belangenorganisaties die zich ermee bemoeien. Eerder zorgde de VVD-fractie in de Tweede Kamer ervoor dat de vraagstelling werd aangepast: niet alleen het Nederlands geweld maar ook dat van Indonesiërs in de zogeheten Bersiap-periode moest erbij worden betrokken.

„Ja de VVD wilde dit. Maar al in het eerdere onderzoeksvoorstel in 2012 stond de Bersiap. Dat kun je niet weglaten. Je kunt die periode waarin veelal jeugdige nationalistische groepen dood en verderf zaaiden onder Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en Chinezen ook zien als een reactie op eerdere koloniale uitbuiting en onderdrukking. Je zou het deels kunnen zien als de storm die Nederland heeft gezaaid.”

Er is ook kritiek geweest dat het NIMH niet onafhankelijk zou zijn van het ministerie van Defensie. Het onderzoekscentrum van Justitie, het WODC, bleek dat immers ook niet te zijn.

„Ik kan alleen benadrukken dat het NIMH kritisch, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek doet, zoals blijkt uit onze boeken. We vermijden voor het ministerie pijnlijke conclusies niet. En we vragen geen goedkeuring voor publicaties. Die afstand blijkt ook uit de disclaimers in onze boeken waarin staat dat de mening van de auteur niet noodzakelijk de mening is van de minister.”

Waarom is generaal Spoor uit de titel geschrapt? Wilde u zo aangeven dat hij niet de enige was die verantwoordelijk was voor die brandende kampongs?

„Dat was een idee van de uitgever. Om het compacte karakter te laten zien. Maar dat is een goed punt: ik wijs zeker niet uitsluitend generaal Spoor aan als zondebok. Die verantwoordelijkheid was gelaagd. Je hebt de politieke top, juridische en bestuurlijke autoriteiten. En dan natuurlijk het militaire apparaat vanaf de legertop tot en met Jan Soldaat. Ik besteed veel aandacht aan de factoren die het geweld bevorderden, maar dat neemt niet weg dat iedere militair toch een keuze had. Er was geen noodzaak om als er een kameraad was gesneuveld naar een dorp te gaan en lukraak door de muren heen te schieten. Het zijn keuzes, maar die probeer ik begrijpelijk te maken. Daarbij vroeg ik me ook af: hoe zou jij in een dergelijke situatie optreden? Toen ik besefte dat ik niet kan uitsluiten dat ik net zo over de schreef was gegaan, moest ik wel even slikken.”

Bij de Duitse Vergangenheitsbewältigung weet men altijd wie de hoofdverdachte was: Adolf Hitler. Maar hoe zit dat in Nederland? Iedereen is medeverantwoordelijk dus niemand eigenlijk aanspreekbaar?

„Tot nu toe is het standpunt van het kabinet-De Jong over de Excessennota in 1969 nog steeds geldig: dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct heeft gedragen. Dus ik verwacht wel een nieuw Kamerdebat. Ik denk dat de Nederlanders kunnen leren van het Duitse onderzoek naar het optreden van de nazi’s. Ik wil niet aan whataboutism gaan doen onder verwijzing naar de Britten en de Fransen. In Frankrijk is zelfs sprake van les guerres de mémoires, dus Nederland is niet alleen.

„Ik hoop dat een van de uitkomsten zal zijn dat het Nederlandse zelfbeeld wordt bijgesteld. Nu staat nog het beeld centraal van een geweldloze kleine christelijke handelsnatie en moreel gidsland aan de Noordzee. Het zelfbeeld van: oké, we waren een koloniale mogendheid, maar we hebben het beter gedaan dan alle anderen. Daaraan droegen slogans als ‘Ethische Politiek met enkel goede bedoelingen’ bij, net als ‘rust en orde herstellen’ met ‘politionele acties’. Ik hoop dat er meer ruimte komt voor besef van Nederlands daderschap. Dat zou ook impact kunnen hebben op de omgang met publieke symbolen als standbeelden. Misschien moeten we nadenken over tegenmonumenten met informatiepanelen. Nog belangrijker vind ik dat het debat goed wordt gevoerd. Het gaat over racisme, en dat zit ook in de koloniale erfenis. Het moet sterker ter sprake komen in het onderwijs en in de media. De doorsnee Nederlander moet beseffen dat ons verleden niet alleen groots was, en dat we niet alleen slachtoffer waren van de Duitsers. Maar dat we zelf ook daders waren in Indonesië.”

 

 

CV
Rémy Limpach (1974) promoveerde in 2015 in het Zwitserse Bern op een proefschrift over Nederlands geweld tijdens de Indonesië-oorlog (1945-1950). In 2016 verscheen de vertaalde handelseditie: De brandende kampongs van Generaal Spoor. Het boek droeg bij aan een omslag in de perceptie van de koloniale oorlog.

Dit artikel verscheen eerder in het NRC, 2 juli 2020.

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

98 reacties op ‘Ik hoop dat doordringt dat Nederland ook dader is geweest’

 1. Een brandende kampong door Hollandse militairen dat nooit vermeld is geweest Dat is Kampung Pandean Lamper LOR Semarang.Met 4 gangen elk ongeveer met 40 huizen.Was vebrand om 11.00 op 5 November 1945.De bevolking was weg gejaagd met mitrralieur vuur.Met natuurlijk slagoffers.De kampong was verbrand omdat van daar de PEMOEDAS de troepen beschieten bij de brug van de Oostelijk Banjirkanaal.

  • joost van bodegom zegt:

   Dit hoor ik voor jet eerst, Aangezien er toen nog weinig of geen Nederlandse militairen in Semarang waren lijkt het me eerder een actie, al of niet uitgelokt, van Japanners, Sikhs of Gurkhas die er wel waren. Denk aan de slag om Semarang in oktober maar bv ook aan het vermoorden van 150 Japanners die in de Boeloe gevangenis door pemoeda’s werden vermoord. Door het ingrijpen van Majoor Kido en zijn Japanse troepen werd voorkomen dat er vervolgens 300 in dezelfde gevangenis opgesloten Nederlanders werden vermoord.

 2. John van Santen zegt:

  Zonder dader ook geen veroorzaker of uitlokker !

 3. Boudewijn van Oort zegt:

  Ik heb problemen met het idee van oorlogs misdaad. Zou je een oorlog kunnen voeren zonder misdaad? Misschien kon dat eens wel , maar nu niet meer.
  Wat opmerkelijk is dat in het verleden oorlogen verheerlijkt werden in beeld en poezie. Het was romantisch . The charge of the light brigade is een Engels gedicht dat slaat op de oorlog in Crimea in de mid negentiende eeuw.
  Maar dat doen we niet meer. Moderne techniek bracht daar een eind aan. Giftig gas, machine geweren , tanks en bommenwerpers sporen ons niet aan om een modern conflict te loven met gedichten. Het idee van een moderne oorlog zonder misdaad lijkt mij absurd.
  Oorlog is misdaad. Vanaf het moment dat geweld zich ontplooid zitten wij in de knoei.

  • Jan A. Somers zegt:

   “waar de Conventies van Genève deels niet hoog in het vaandel stonden.”
   “Moderne techniek bracht daar een eind aan.” Denk bijvoorbeeld aan de massabombardementen op Duitse steden: burgers! Denk bijvoorbeeld aan massabombardementen op Japanse steden, eindigend in twee kernbommen: burgers! Denk aan de brandende kampongs van generaal Mansergh: burgers. Denk aan de massamoorden van de Indonesiërs: burgers. Wanneer worden die ook in de discussie over oorlogsmisdaden betrokken? Waarom is er geen belangstelling van een promovendus?
   “Eigenlijk ontstond de gedachte om een samenvatting in het Indonesisch te maken ” Dat doe je toch als promovendus uit je zelf voor een onderwerp dat zich op Indonesische bodem afspeelt? Dat het ik ook gedaan, Een stapeltje van mijn dissertaties is via de diplomatieke post van BZ in Indonesië verspreid.

 4. Conrad Woldringh zegt:

  Frank Vermeulen vraagt:
  “Bij de Duitse Vergangenheitsbewältigung weet men altijd wie de hoofdverdachte was: Adolf Hitler. Maar hoe zit dat in Nederland?”
  Wie geinteresseerd is in deze vraag leze “De foutjescultuur – over de ontembare Haagse missiedrift” van M.C. Brands. Hollands Maandblad (mei, 2007).

  Moge het door Rémy Limpach genoemde “Nederlandse zelfbeeld” nu eindelijk kantelen, zodat we onze schuld kunnen bekennen en de Indonesiërs eindelijk kunnen vragen ons te verontschuldigen. En dat kunnen we o.a. doen door te accepteren dat de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 begon.

  • Jan A. Somers zegt:

   “dat de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 begon.” Je kunt van alles accepteren, net zoals de datum van 17 augustus 1945, maar het zet alleen geen zoden aan de dijk. De soevereiniteitsoverdracht was op 27 december 1949, en pas op die dattum kon de RIS als staat worden aangemeld bij de VN. Wat dan ook door Nederland is gebeurd.
   Weet u overigens wanneer de Nederlandse onafhankelijkheid/soevereiniteit is begonnen? Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Hoeft ook niet, staat in de boeken.

   • Zie voor de eerste onafhankelijkheidsverklaring van Nederland, het “Plakkaat van Verlatinghe”, getekend op 26 juli 1581, mijn blog:
    http://woldringh-naarden.blogspot.com/

   • Ook hier de vraag: begon de onafhankelijkheid van Nederland met dat Plakkaat van Verlatinghe op 26 juli 1581 of met het ondertekenen van het Verdrag van Münster op 15 mei 1648 toen een eind kwam aan de Tachtigjarige Oorlog en de republiek als soevereine staat werd erkend. Dat laatste telt en naar analogie voor Indonesië dus 27 december 1949.

   • Jan A. Somers zegt:

    “onafhankelijkheid van Nederland” U kunt dat plakkaat vergelijken met Soekarno op de stoep voor zijn huis, een eenzijdige verklaring zonder internationale doorwerking. Met het grote verschil dat het “Plakkaat van Verlatinghe” een besluit is van een regeringsorgaan, de Staten- Generaal, en Soekarno geen staatsrechtelijke achterban had. Het verdrag van Münster daarentegen is een volkenrechtelijke gebeurtenis, net als de Akte van Soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949. Door beide parlementen goedgekeurd, vandaar het recht van wet.
    Interessant hierbij was dat na het plakkaat de soevereiniteit over de Verenigde Nederlanden tevergeefs werd aangeboden aan achtereenvolgend hertog Frans van Anjou, een broer van de Franse koning, en aan koningin Elizabeth I van Engeland. Anjou werd een mislukking, Elizabeth hield niet van rebelse onderdanen.

 5. Ziska Kountul-Loth zegt:

  Gelukkig dat de Indonesiër dit achter zich wilt laten en niet dingen doet voor eigen gewin. De kleurlingen die hier demonstreren en blanken die de geschiedenis willen herschrijven moeten ook op het Afrikaanse continent demonstreren daar zitten de slaven handelaren. Maar dat durven ze niet,

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

 6. John van Santen zegt:

  Dat hele gedoe met racisme etc gaat me eerlijk gezegd behoorlijk de keel uithangen. Het wordt met name steeds gebezigd door hen die niet in Indie zijn geweest en uit een generatie zijn ontsproten waarbij Indie geheel onbekend was. Vooral de Heren officieren KNIL te willen gelijkzetten met racisten is een verderfelijke blik op de historie en zouden zulke lieden nooit een pen ter hand mogen nemen.
  Er vond in de toenmalige maatschappij een soort rangschikken plaats en kon je eerst na het uiterste best te doen, je verder toegang verschaffen, ‘er ging een deurtje open’. Vandaag de dag ligt zoiets geheel anders en hoef je alleen maar blijk te geven van een bepaalde mening en ‘hoor je er al bij’ ! Met racisme heeft dat helemaal niets te maken, het vond immers ook plaats binnen de eigen groep. Het gaf je de motivatie steeds als ‘beste uit de groep naar voren te komen’ ! Dus Heren historici, blijf hierbij even stilstaan en ga verifieren om tot een meer juiste zienswijze te komen ! Om te beweren dat de Indonesische jeugd (pemoeda’s etc) uit onderdrukking, koloniale uitbuiting en racisme zo te keer is gegaan tegen de Belanda’in de bersiapperiode, vind ik verder zo een onnozel en onnodig sterk poltitiek gezinde uitspraak, daar een ieder uit die Indie-tijd weet dat het de Japanners geweest zijn, met hun vuile werk van stoken en opzetten der bevolking, tegen de Nederlanders te ageren. Om ook tevens de Duitse “Vergangenheitsbewaltigung” (het verwerken van hun verleden) door de Duitse regering hierbij aan te halen is een totaal onnodig gebeuren in de context daar Duitse geschiedenis een geheel ander iets is, niet te vergelijken is met de Hitlertijd, het is hier helemaal “Fehl am Platz”. De hedendaagse Duitse regering is het woord niet waard genoemd te mogen worden en hun pogingen tot “bewaltigung” nog minder, zien zij toch overal neo-nazi’s de kop opsteken ! Duitse pogingen tot herziening van hun verleden nemen intussen al ziekelijke vormen aan van zelfverlooching (autorassisme)! Dat mag Nederland niet gebeuren ! Het allerliefst wil men ‘koloniaal’ Nederland op de knie zien zitten, iets wat vandaag de dag ons graag wordt gepresenteerd in de vorm van BLM (U weet wel). Het getuigt niet van een juist begrip de historische dingen van weleer op correcte manier weer te geven. Helaas doen Nederlandse historici daar ook aan mee. Mensen die alles willen ‘kapotpraten’, ondersteund door ‘grondige studie’, doen er beter aan hun mond te houden.

  • RLMertens zegt:

   @JohnvanSanten; ‘gedoe met racisme etc.’ – In Indië was het wettelijk geregeld!
   Art.163 van de Indische Staatsregeling; Europeanen-Vreemde Oosterlingen- Inlanders. Dus niet een horizontale/gelijkwaardige indeling; maar verticaal! De laagste trap voor de Inlanders! Wat dacht u hoe het daarna in die maatschappij er toe ging? – In het verzetsmuseum, Amsterdam, bij het gedeelte de Japanse bezetting in Indië, kan men via een koptelefoon beluisteren, hoe een (Indisch)Nederlander, een chinees en een Indonesiër zich Nederlands Indië herinnert; De Indonesiër: op school hoorde hij het verhaal van de arbeiders op de veen koloniën. Hij vroeg toen; ‘en wat doen toen die andere inlanders dan? De meester antwoordde woedend; die andere inlanders? Jullie zijn inlanders! Wij daar; zijn Nederlanders!’ – Hoogleraar UvA J.Breman;’Tot het erfgoed van de westerse beschaving behoort het racisme dat uitgaat van fundamentele ongelijkheid(!) van rassen’. En dat gebeurde bij wet in Indië. Toetreding van de Inlander tot het christelijke geloof gaf hem al een zetje hoger op die maatschappelijke trede. Een Europese school opleiding en een totale aanvaarding van het ‘Europees superieur gevoel'( met hart en ziel; wier Neerland’s bloed etc.) bracht je zelf tot Staatsblad Nederlander! – Zoals ook Limpach concludeert; ‘het gaat om racisme en dat zit ook in de koloniale erfenis’. Dat vooral door vele (Indisch) Nederlanders / koloniale adepten (al eeuwen lang) wordt verzwegen cq. verdonkeremaand!

   • John van Santen zegt:

    Ach meneer Mertens …….U moest eens weten….. zucht !

   • Jan A. Somers zegt:

    “Dus niet een horizontale/gelijkwaardige indeling; maar verticaal! ” Lijstjes zijn altijd verticaal. Somers komt onder Mertens, uw conclusie? Nogal wat Indo’s vinden ‘Hollanders’ maar niks. Daar sta je als Indo boven. Of je gaat emigreren, ben je van die zwartekousenkerk af, eventueel in te ruilen voor KKK. Kan je in je nieuwe land neerkijken op andere etniciteiten.

   • Jan A. Somers zegt:

    “dat gebeurde bij wet in Indië.” Waarschijnlijk heeft u de wet I.S. 1925, Art, 163, lid 5 niet gelezen. Dan heeft u ook het doel van de indeling niet begrepen. En alleen maar meegehuild met al die (vooral;) Indo’s die zich bedreigd gingen voelen door de resultaten van het etnisch beleid.

   • Jan A. Somers zegt:

    Sorry, ethisch beleid.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘art.163 etc. ‘- Een lijstje? Eén regel (!) waarin die maatschappij werd ingedeeld! ‘Hollanders maar niks etc.’- Ik heb helemaal over niet Hollanders. Heb heel wat Hollandse vrienden/kennissen. Ik gaat om de politieke maatschappelijke ‘koloniale’ situatie toen in Indië! Waar ik (gelukkig) alleen tot mijn 14e jr.heb doorgebracht. Wel veel over het leven/loopbaan van mijn vader/ familie heb horen vertellen. Dus van de volwassen generatie Ik dacht ook niet dat de Indo gemeenschap toen veel onder te lijden had( als Europeaan) Wel zij die kritisch waren tegen dat koloniale gedoe; du Perron; Indië een prachtig land. Jammer dat daar kolonialen wonen! – Ik wil helemaal niet emigreren; heb het hier reuze naar mijn zin! Vooral om die koloniale adepten van repliek te dienen, met hun tempo doeloe propaganda/onzin.

   • Jan A. Somers zegt:

    Een lijstje? Eén regel (!) waarin die maatschappij werd ingedeeld! ” Kijk eens een keer naar het verticale lijstje in I.S. 1925, Art.163. (…) onderscheiden tusschen Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navolgende regelen.
    (2). Aan de bepalingen voor Europeanen zijn onderworpen:
    (3). Aan de bepalingen voor Inlanders zijn
    (4). Aan de bepalingen voor Vreemde Oosterlingen zijn,
    (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. …. .
    Ook leuk, Art.131 (4):
    (4). Inlanders en Vreemde Oosterlingen zijn bevoegd om, voor zooverre zij niet reeds met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften zijn onderworpen, zich in het algemeen of voor eene bepaalde rechtshandeling te onderwerpen aan niet op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk en handelsrecht der Europeanen. (…)
    ” Heb heel wat Hollandse vrienden/kennissen.” En niet in al die andere provincies van Nederland?

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘ verticale lijstje etc.’- En wat zeggen al die verticale regels in de praktijk? Naar een gelijkwaardigheid? prof.Wertheim; ‘dit argument maakt deel uit van een typisch koloniale neiging om het bestaande overwicht en de bestaande privileges voor Europeanen met redelijk klinkende argumenten te motiveren. De strafrechtspleging, dus de samenstelling van rechtbanken en daar geldende processen was voor het berechten van Europeanen van veel sterkere waarborgen voor rechtszekerheid voorzien dan voor de Inlanders en vreemde Oosterlingen. In de treinen had je niet alleen een 1e, 2e en 3e klas, zoals in Nederland maar ook een 3e klas uitsluitend voor Inlanders. Zelfs de toiletten(!) bij het Departement van Justitie te Batavia, waar ik voor 1/2 jaar heb gewerkt, was er een WC voor de directeur(!), een WC voor de referendaris(sleutel bij de afd.Pers.zaken), een WC voor lagere ambtenaren en een WC voor Inlanders. Het rasonderscheid in de maatschappelijke leven, het dualistische van het rascriterium in de wetgeving(!) in betekenis zelfs nog verre overtrof’!- ‘Hollandse vrienden/kennissen etc.’- Door mijn werk begin jr.’60; het bouwen/opzetten van betoncentrales door heel Nederland; heb heel wat vriendschappen gesloten met alle soorten(!) Nederlanders; nimmer last gehad van racisme(!); ik was de eerste van mijn 3 andere collegae die een zakenauto kreeg. ik liet me niet discrimineren(!). In tegendeel juist veel meer sympathie ondervonden. Ik vond de Nederlanders hier veel ‘aangenamer dan de meeste’ Nederlanders in Indië! -Want hier konden zij zich niet meer onderscheiden(!) als toen! Mijn vader zei altijd; je boft dat je hier gestudeerd heb en je loopbaan heb gevolgd!

   • Jan A. Somers zegt:

    ” Naar een gelijkwaardigheid?” Heeft helemaal niets met gelijkwaardigheid of zoiets te maken. Een OPSOMMING van bevolkingsgroepen die te maken hebben met de voor hun geldende rechtsregels. Lees dan een keertje goed:
    Art.131. (…)
    (2). In de ordonnanties regelende het burgelijk- en handelsrecht worden:
    b. de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen (…) voor zooverre de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften dit eischen, hetzij aan de voor Europeanen geldende bepalingen, voor zooveel noodig gewijzigd, hetzij met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften onderworpen, terwijl overigens de onder hen geldende, met hunne godsdiensten en gewoonten samenhangende rechtsregelen worden geëerbiedigd, waarvan echter mag worden afgeweken, wanneer het algemeen belang of de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften zulks vorderen.
    (3). In de ordonnanties regelende het strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering worden, wanneer zij uitsluitend op Europeanen toepasselijk zijn, de in Nederland geldende wetten gevolgd, echter met die wijzigingen welke wegens de bijzondere toestanden in Nederlandsch-Indië noodig zijn; gelden zij, tengevolge van toepasselijkverklaring of van onderwerping aan gemeenschappelijke voorschriften, ook voor andere bevolkingsgroepen (…) dan worden die wetten slechts in zooverre gevolgd als met deze omstandigheid vereenigbaar is.
    (4). Inlanders en Vreemde Oosterlingen zijn bevoegd om, voor zooverre zij niet reeds met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften zijn onderworpen, zich in het algemeen of voor eene bepaalde rechtshandeling te onderwerpen aan niet op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk en handelsrecht der Europeanen. (…)
    Art.163. WANNEER bepalingen van deze wet, van algemeene en andere verordeningen, reglementen, keuren van politie en administratieve voorschriften ONDERSCHEIDEN TUSSCHEN Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navolgende regelen.
    (2). Aan de bepalingen voor Europeanen zijn onderworpen:
    1o. alle Nederlanders; (…)
    (3). Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand der Inlandsche Christenen, onderworpen allen, die behooren tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië, en niet tot eene andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders zijn overgegaan, gelijk mede zij, die, behoord hebbende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich in de inheemsche bevolking hebben opgelost.
    (4). Aan de bepalingen voor Vreemde Oosterlingen zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand dergenen onder hen, die het Christendom belijden, onderworpen allen, die niet vallen in de termen van het tweede of van het derde lid van dit artikel.
    (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. …. .

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘niets met gelijkwaardigheid of zoiets etc.’- Dat is nou precies wat in die Indische samenleving ontbrak; gelijkwaardigheid! De Inlander, bewoner van zijn eigen vaderland, die nimmer gelijkwaardig was/cq.werd behandeld! – prof.W.Wertheim; ‘de color line; de blanken in de bovenlaag en de gekleurder/Inlanders in de onderlaag.In de Ned.Indische wetgeving en rechtspleging werden de Europeanen van gemengde afstamming/indo’s als volledig gelijkgerechtigd beschouwd. Echter in de heersende maatschappelijke verhoudingen bestond echter toch zeer zeker(!) raciale discriminatie! Hoe meer pigment, hoe minder payement!
    – Vandaar dat DD/Indische partij voor een Indisch burgerschap was!

 7. JvAken zegt:

  “Racisme zit in de koloniale erfenis”; hiermee wil Rémy Limpach het koloniale verleden in een hedendaags context trekken en een koppeling maken die er niet is. Getuige de vergelijking die hij maakt met Hitler is er niets neutraals aan zijn onderzoek, integendeel, hij plaatst zichzelf hiermee buiten elke geloofwaardigheid. Waarom zou je überhaupt het zoveelste onderzoek doen? Heeft Indonesië hier überhaupt om gevraagd en zijn er ook Indonesische onderzoekers bij betrokken?

  Waarom komt er eigenlijk ook geen onderzoek naar de positieve kanten van het koloniale verleden? Als je het kolonialisme toch wilt bagatelliseren naar ‘halen en brengen’, dan wordt vooral het ‘halen’ benadrukt, maar over wat het ‘gebracht’ heeft hoor je weinig. Als je dan tòch recht wilt doen aan het verleden, moet je ook beide kanten van de medaille belichten. Daar heb je dan wel ècht neutrale onderzoekers voor nodig, maar of die bestaan? Ik betwijfel het.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Waarom komt er eigenlijk ook geen onderzoek naar de positieve kanten van het koloniale verleden?” Daarover, en ook over de neutrale kanten, is al vaak geschreven. Maar dat wordt niet leuk gevonden. Toen Van Mook met een Indonesische delegatie in Nederland aankwam voor kennismaking, keek men zijn ogen uit. Die extremisten waren keurige heren, jasje dasje, gepoetste schoenen, en spraken keurig Nederlands.

  • RLMertens zegt:

   @JvAken; ‘de positieve kanten van het koloniale etc.’- Onderzoek? Hele boekenkasten vol met hoe wij daar ethisch verantwoord werk deden! ‘- Uit Van de koloniën niets dan goeds; De vele home movies( 1912-1942 in het film museum, A’dam) laten zien; een tropische Wassenaar. Van slanke palmen en donkere bamboebossen, van blijde rijst oogstende lichtbruine menschen kinderen, van een donkergroen tropisch plantenkleed en dolce far niente. Van een eilandrijk, waar fier de vaderlandse driekleur wappert!- Journalist HJA.Hofland 1972; ‘Indië of de Oost, die was van ons. Wij waren geliefd bij de daar wonende inboorlingen, die voor ons de plantages onderhielden.’dit was de kern van de bijna even simpele wetenschap die mij op de lagere school en ook op de HBS(!) werd bijgebracht. Het was de publieke opinie. En in Indië? Publicist JvandenBerg: Zo was Indië,’De blanke minderheid had de kunde(!) – ja zelfs de roeping(!)- had om de kolonie tot bloei te brengen. De inlander was degene die – die kunde totaal niet had- vooral lui, zorgeloos en kinderlijk was. En de Indo; was een tussen figuur die voor links en rechts ‘spandiensten’ mocht verrichten. Maar daarbij niet gehoord mocht worden. Hoe meer blank bloed, hoe meer kansen op de maatschappelijke ladder!

   • JvAken zegt:

    Tempo Doeloe proza zal er ongetwijfeld meer dan genoeg zijn, maar ik doelde op onderzoek op wetenschappelijk niveau zonder vooringenomen stellingname. Neutraal dus.

   • RLMertens zegt:

    @JvAken; ‘neutraal onderzoek etc.’- Zie Limpach 2016; De brandende kampongs van generaal Spoor! -Toch wel opmerkelijk, dat bij de verkorte editie, de vermelding ‘van generaal Spoor’ is weggevallen. Zo maar? Hij de hoogste verantwoordelijk militair toen! Volgens Limpach was het een idee van de ‘uitgever’. Mij lijkt het meer om de naam Spoor zo mogelijk niet direct/zo min mogelijk met wandaden van het leger te laten associëren! Dus ….anderen/Jan soldaat te laten opdraaien voor deze zwarte bladzijden Spoor, nb.
    de commandant, die op 7 dec. 1947 op zoek naar ( één) verzetsstrijder Lucas het dorp Rawah Gedeh zowat uit moordde(!); hijzelf, (naar zijn zeggen) had er slechts 20 geëxecuteerd! Uit overwegingen van opportuniteit(!) niet vervolgd. Deze majoor is later In Nederland, vanwege zijn verdiensten, zelfs tot bevelhebber regio Eindhoven benoemd!
    En over de verdiensten van Westerling( op persoonlijk bevel van Spoor) maar te zwijgen
    – Over neutrale(!) wetenschappelijk onderzoek over de kolonie; Lees De Gids juni 1991: Kolonialisme. Door talrijke wetenschappers en hun Onderzoekresultaten!

 8. Benedict Janssen zegt:

  Limpach: “Je kunt die periode waarin veelal jeugdige nationalistische groepen dood en verderf zaaiden onder Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en Chinezen ook zien als een reactie op eerdere koloniale uitbuiting en onderdrukking. Je zou het deels kunnen zien als de storm die Nederland heeft gezaaid”.
  Ik mis echter een onderbouwing van hem voor deze bewering. In de literatuur lees ik dat het de felle anti-Westerse/Nederlandse propaganda is geweest tijdens de de Japanse bezetting die de jeugd behoorlijk heeft opgestookt / ‘gebrainwashed’ . Zo was er onder meer een zelfmoordkorps (Barisan Brani Mati) die aan het einde van de oorlog 50.000 leden kende (zie De Jong, 11b, 940). Daarnaast nog de bekende Barisan Pelopor, de Seinendan, de Keibodan, en dan was het nog de Hizboellah. Al deze militair gevormde jongeren waren tijdens de Bersiap als een storm, door Japan gezaaid tijdens de bezetting. Waarom weet/noemt Limpach dat niet?

  • Peter van den Broek zegt:

   “Felle anti-westers/Nederlandse propaganda – opgestookte en gebrainwashte jeugd – door Japan gezaaide storm” zijn begrippen die het Nederlands zelfbeeld bepalen, maar hoe dat in de Nederlands-Indische archipel precies leidde tot massamoord op tienduizenden Nederlanders, indo-Europeanen en hun sympathisanten heeft niemand mij duidelijk uitgelegd.
   Daarbij wordt, zie bovenstaande reacties, gemakshalve “vergeten” dat de Japanners met hun propaganda iets meer dan 3 jaar het voormalig Nederlands Indie bezetten, terwijl Nederlanders meer dan 300 jaar daar iets groots verrichtten. Het zijn van die mystificaties die de Vaderlandse geschiedenis op de verkeerde benen houden.

   Sinds enige tijd hou ik me bezig met de Bersiap, simpel gezegd het registreren van het aantal slachtoffers en de omstandigheden waaronder dat gebeurde. Dan kom ik op het Indonesisch daderschap en kan en mag ik mij niet tot bovenstaande hersenspinsel beperken. Ik mag als dhr Limpach zeggen dat ik “misschien een enigszins frisse blik van buitenaf heb, vanuit Italië. Ik lees me in om mezelf fit for the archives te maken. Misschien is het een generatiekwestie”.

   27 december 1949 is ook zo’n opmerkelijke datum, vanuit Nederlandse optiek gezien. Die datum is om duistere redenen in het collectief geheugen gebeiteld, maar heeft meer met neo-kolonialisme te maken.
   Ik verklaar me nader: wanneer was de Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten?
   Het gewoonlijke antwoord is 4 Juli 1776, die Amerikanen vieren morgen hun independence Day. Logisch toch, staat in de boeken.

   Maar als ik de geheel eigen Nederlandse redenering bij Indonesië volg en het criteria toepas op andere landen, dan werd de Verenigde Staten van Amerika eerst pas bij het verdrag van Parijs op 3 september 1783 door het Verenigd Koninkrijk erkend. Dat staat ook zo in de boeken, maar daar hebben de Amerikanen toch schijt aan.

   En nog wat anders. Duitsers hebben altijd van die prachtige uitdrukkingen zoals Vergangenheitsbewaltigung en wordt volgens Dudens gedefineerd als:
   “Auseinandersetzung einer Nation mit einem problematischen Abschnitt ihrer jüngeren Geschichte. In Deutschland besonders mit dem Nationalsozialismus”
   Zoals in Nederland met de dekolonisatieperiode in het voormalig Nederlands Indie. Aan de vergelijking Duitsland-Nederland is niks fouts aan.

   • Jan A. Somers zegt:

    “heeft meer met neo-kolonialisme te maken”: Gewoon volkenrecht, een internationaal verdrag. Goedgekeurd door beide landen, heeft dus kracht van wet. En daar heeft onze regering mee te maken. Wil je het anders? kan hoor. Moet je Indonesië vragen de onderhandelingen te heropenen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Sorry, goedgekeurd door beide parlementen en waarna geratificeerd.

   • Benedict Janssen zegt:

    #Peter van den Broek: dank voor uw reactie. Graag verwijs ik naar Prof R. Spector (VS) die in zijn boek ‘In the ruins of the Empire’ op blz 177 de Britse kolonel Van der Post citeert:’ They (de pemoeda’s) are smoldering with the repression, privations, and humiliations of the last three years’…’ they have also had a liberal education in the application of politics by violence. Human life seems a great deal cheaper deal to them than it did before 1941′.
    En vervolgt dan met het aanhalen van een Indonesische bron, de schrijver Idrus: ‘ The pemuda worshipped a new God in the form of boms, submarine guns and mortars’.

    Kortom, de observatie dat Japan tijdens de bezetting de jeugd behoorlijk heeft opgestookt ( en die storm daarna opstak tijdens de Bersiap) is geen Nederlands zelfbeeld, zoals u stelt, maar lijkt mij een opvatting die breed in internationale literatuur gedragen.

    Het klopt trouwens dat Japan veel effectiever het middel van de propaganda heeft ingezet op de bevolking – Leo Jansen ( U zult zijn dagboek wel kennen) heeft dat ook al vastgesteld. Ik vermoed dat Nederland zich niet zo bekommerde om propaganda, terwijl dit bovendien pas zo’n beetje in het interbellum in zwang kwam met de opkomst van de film. Japan zat daarentegen midden in een oorlog waarbij het de inzet nodig had van het Indonesische volk. Dus ging de propaganda machine vol aan: kranten, radio, film, en massademonstraties. En in het onderwijs en bij de militarisering van de jeugd.

   • RLMertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘ bezig met bersiap etc.’- Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok=bersiap! Zo simpel is het.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Dus amok=bersiap! ” Dat heeft u nu goed begrepen. Amok was van alle tijden. Ook te lezen als rampok. Plus mata gelap. Heeft allemaal niks met nationalisme te maken.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘amok etc.’- Bestond er toen geen nationalistische amok? Een republikeinse mata gelap? – Na aanleiding van ons beleid; geen merdeka, niet praten met Soekarno de collaborateur etc. hoorde ik toen niets anders dan:’boenoeh Belanda/dood aan de Hollanders’. ( en daar hoorde natuurlijk ook rampokken bij- zoals toen de Japanners binnen vielen en de Hollanders het hazenpad kozen naar ‘veiliger oorden’)

 9. Boudewijn van Oort zegt:

  Als je kijkt naar de beeldenstorm nu”, zegt Rémy Limpach aan het slot van het gesprek, „dan is een van de grieven van veel demonstranten dat Nederlanders nog te weinig stilstaan bij het racisme waarop dat zogenaamd grootse koloniale verleden rustte.”

  Ik geloof dat Remy gelijk heeft met deze opmerking.
  Het woord racisme is een ongedefineerd scheldwoord geworden , zoals andere “isms”. Dit is het scheldwoord du jour. Voorheen was “cummunism”, ‘”Facism ” een dergelijk scheldwoord. Ik vermoed dat je een boek hierover kan schrijven .

  Als ik het goed begrijp werd de VOC opgericht niet met het doel van racisme (* wat dat ook mag betekenen,) toe te passen , maar voor handel . Winst uit kruiden handel. De drang naar profijt van toendertijd was niet anders dan van vandaag. Een monopolie op de kruiden handel berijkte het zelfde doel dat Jef Bezos berijkt met Amazon. Iedere westerse consument, zelfs diegene die luidrugtig protesteeert over BLM , koopt liever producten uit landen zoals Bengal omdat die producten goedkoper zijn , en die zijn goedkoper omdat de mensen daar honger leiden en bereidt zijn voor een niemandal tien-twaalf uur per dag te zwoegen.

  Als racisme betekent dat ik bij voorkeur vrienden zoek die min of meer denken als ik , mijn taal spreken enz, en bij voorkeur spullenkoop die goedkoop zijn , zonder me druk te maken waar zij vandaan komen, dan ben ik ook racist. En wie is het dan niet?

  • Jan A. Somers zegt:

   “werd de VOC opgericht niet met het doel van racisme (* wat dat ook mag betekenen,) toe te passen , maar voor handel ” Veel meer dan dat. Het was oorlog en de Nederlanden stonden er niet goed voor. Bijzonder staatsmanschap van Van Oldenbarnevelt en Maurits: Voor de compagnieën was vereniging niet van belang, zij maakten toch wel winst. Maar alteen vereniging maakte dat Portugal die handel kon worden ontnomen, die zo het voor de oorlog nodige geld ging missen.

  • RLMertens zegt:

   @BoudewijnvanOort/JASomers; ‘winst uit kruidenhandel etc.’- Handel? Men eiste het alleen recht van opkoop. Tegen een door ons /bedongen prijs/traktaten. Instructie van de VOC leiding; ‘De eilanden van Banda en de Molukken zijn het voornaamste doelwit; gewisser bevelen dan alleen ten hoogste aanbevelen de eilanden waar kruidnagels en de notenmuskaat folie groeien, met tractaten of geweld(!) aan de Compagnie te verbinden. Ook om op elk eiland een fort op te werpen en met krijgsvolk(!) te bezetten’. – Onder dwang! Met wapens/buskruit kanonnen/musketten werden de tuinen van eigenaren zo nodig verwoest; hongitochten en volkeren moord! _ Hoezo handel drijven?

   • Jan A. Somers zegt:

    “Men eiste het alleen recht van opkoop.” Is dat zoo gek? Het Europese octrooibureau is notabene in Nederland gevestigd!
    “De eilanden van Banda en de Molukken” U vergeet de Ambon-archipel.
    “met tractaten of geweld” Er waren al verdragen! Maar die moeten dan ook worden nagekomen!
    “een fort op te werpen en met krijgsvolk(!) te bezetten’” Klopt, dat was per verdrag al overeengekomen. Om te voorkomen dat Portugal dit bij de onderhandelingen met Nederland zou innemen op basis van uti possidetis.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘is dat zo gek etc.’- Bij weigering van het traktaat werden de notenmuskaat tuinen met scheepsgeschut in puin geschoten! ‘ forten met krijgsvolk etc.’- Alleen tegen Portugese invallen? Om het gebied/bewoners te onderwerpen! Zoals ook Coen dat deed op Java. Naderhand/vHeutsz in de hele Indische Archipel! Pacificeren heette het; om van de zegeningen van het Nederlands bestuur te ervaren

 10. Benedict Janssen zegt:

  En deze passsage: ” De doorsnee Nederlander moet beseffen dat ons verleden niet alleen groots was, en dat we niet alleen slachtoffer waren van de Duitsers. Maar dat we zelf ook daders waren in Indonesië.” Allereerst: natuurlijk waren we ook dader. Wie in Nederland beweert het tegendeel? Heeft Limpens niet meegekregen dat de Koning excuses heeft gemaakt? En welke Nederlander beweert ‘dat ons verleden alleen groots was?’ Het lijkt mij dat Limpens de boel veel scherper neerzet dan in werkelijkheid het geval is.

  • RLMertens zegt:

   @BenedictJanssen; ‘dat de koning excuses etc.’- Na decennia(!) van ; ja maar etc. etc. tot de spijtbetuiging in 2005! En een koninklijk excuus in 2020. Maar zijn boek dateert uit 2016! Dus…Limpach heeft inderdaad de boel (eindelijk)scherper neergezet.
   – En zeker tot mijn deugd! Na al die ‘witwassers van ons verleden’! Al in mijn jeugd in Soerabaja 1946-’49 vernamen wij over wandaden tegen Indonesiërs. Was getuige van het Wonosobo trein transport; waarbij heel wat gevangenen door verstikking de dood vonden! Nadat ze dagen in ijzeren wagons in de tropenzon werden vervoerd en….. bij het eindpunt links werden gelaten!

   • John van Santen zegt:

    Oh er zijn echter ook verhaaltjes te over van ‘daden van menslievendheid’ tegenover de totoks, begaan door Indonesische naar ‘vrijheid, gelijkheidheid en broederschap’ verlangende pemoeda’s. Moet ik hierbij in details treden ? Ik kan u een verhaaltje vertellen uit Malang waar totoks in het ziekenhuis lagen en plotseling “bezoek” kregen ……
    Dan ken ik nog enkele verhalen van Nederlandse vrouwen, ongelukkig genoeg tijdens de bersiapperiode zwanger ……. Dan nog een van bejaarde mensen……., neen, ik houdt er mee op, ik wil die beelden niet nader specificeren. U noemt dit het willen ‘witwassen’ van ons verleden daar in Indie? En zeker tot uw deugd ? Schaamt u zich niet ? Foei !

   • RLMertens zegt:

    @JohnvanSanten; ‘daden van pemoeda’s etc.’- En die daden zijn zo maar begaan? Zonder enig aanleiding; zo maar vanwege de ondervonden ‘ethische menslievendheid’ van ons beleid( gedurende 3 eeuwen)? – Elk gevolg heeft een oorzaak! Wij daar werden geslachtofferd door/voor dat beleid; de herbezetting(!) van Indië. Terwijl de hele wereld/VN tegen ons waren. – Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok=bersiap! Zo simpel is het. -Waarvoor moet ik mij schamen? Omdat ik het eindresultaat; een Indië debacle heb meegemaakt/ondervonden?

 11. John van Santen zegt:

  Dat die Limpach zwaar links tilt had ik al in de schmiezen maar de details van uw voren aangehaald boek maakt me kotsmisselijk. Ik ken ook dergelijke inhoudelijkheden en wil het liefst al dat van mij wegvegen. Wat waren de mensen toch blij dat Nederlandse militairen kwamen opdagen om aan die boel een eind te maken ! Begrijpt U ?

 12. John van Santen zegt:

  Dat hele gedoe met merdeka was slechts voorbehouden aan een groepje mensen. De meer bedachtzame intellectuelen met hoger IQ waren nog steeds voor een samengaan met de totoks resp. Nederland en dit had ook beslist de meeste vruchten voor het land gebracht ! Daar is men in latere tijd wel erachter gekomen ! Al die merdekagroeperingen waren het resultaat van Japanse activiteit (anti-blank). De vooroorlogse Nederlands-Indische regering had allengs een weten en vermoeden hoe de ontwikkelingen hun beloop zouden krijgen (zie de diverse ‘schoonmaakacties’ in de 50-er en 60-er jaren)

  • RLMertens zegt:

   @JohnvanSanten; ‘een samengaan met totoks etc.’- Tijdens de bersiap schoten ze zelfs uit klapper bomen op de voornamelijk totok kamp bewoners.

   • John van Santen zegt:

    Ja maar dat waren van die domme lui met weinig IQ ! Ik sprak over diegenen met meer en hoger IQ, begrijpt u ?!

   • RLMertens zegt:

    @JohnvanSanten; ‘weinig IQ etc.’- Weinig IQ; hoe weet u dat? Onze bediendes (waar menig tottok zo liefdevol over spreekt), kebons, koelie’s ea.? Zouden die in die klapper bomen zitten? – ir.Soekarno, econoom Moh.Hatta, Sjahrir, dr. Ratulangi, Leimena ea. waren geschoolde Inlanders, die waren juist de nationalisten/leiders voor een merdeka!
    * ‘ Japanse activiteit etc.’- Japan beloofde bij aanvang een merdeka, echter, naderhand een(zelfde) bezetting/onderwerping; Peta opstand 1944, hongersnood door voedsel confiscatie etc. Vandaar 1945; merdeka, Indonesia never again the life and blood of any nation!

   • Jan A. Somers zegt:

    “echter, naderhand een(zelfde) bezetting/onderwerping;” Als u uw literatuur een beetje bijhoudt kunt u lezen dat: (ik citeer voor de zoveelste keer) Op 14 augustus 1945 waren Soekarno, Hatta en Radjiman teruggekeerd van hun reis naar Saigon alwaar veldmaarschalk Terauchi namens de Keizerlijke Japanse regering hun het Keizerlijk decreet met betrekking tot de op 17 juli toegezegde onafhankelijkheid had overhandigd. Op dezelfde dag maakte generaal Yamamoto de namen bekend van de leden van het Comité van Voorbereiding dat op 18 augustus voor het eerst bijeen zou moeten komen, met Soekarno als voorzitter en Hatta als vice-voorzitter.
    ” ‘na 17 augustus op Java en Sumatra een chaos etc.’- Helemaal geen chaos! ” Klopt! De Japanners hielden het goed in de hand. Maar nadat ze mochten vertrekken, toegestaan door een Nederlandse marineofficier, werd het goed fout.

 13. Peter van den Broek zegt:

  Voor zijn redenering Japanse propaganda ->Indonesische jeugd-> Bersiap haalt dhr Benedict Janssen eerst de Zuid-Afrikaan Laurens van der Post aan maar die noemt de Japanse propaganda niet bij name of is dat de vrije vertaling van “a liberal education in the application of politics by violence”. Tevens legt Van der Post niet expliciet het verband tussen de Japanse propaganda en Bersiap. Bersiap? welke Bersiap.

  Daarnaast haalt dhr Janssen de Indonesische schrijver Idrus aan, maar ook die heeft het niet over de Japanse propaganda in relatie tot de Bersiap. Wat die “submarine guns met de Pemuda’s te maken is mij volledig een raadsel.

  Het Gouvernement hield zich actief bezig met propaganda. Kritiek op het Gouvernement werd beschouwd als een aantasting van haar positie rn zij greep hard in. Er was sprake van persbreidel, de Politieke Inlichtingendienst PID en haar verklikkersapperaat waren alom aanwezig, de GG gebruikte de politiek zoals haatzaai-artikel en verbanningen om elke kritiek te smoren.

  Het geweld van de Pemuda’s was niet alleen tegen Nederlanders, Indo-Europeanen gericht. Direct na de Japanse capitulatie werden Chinezen ook zonder Japanse propaganda slachtoffer van het uitbrekend geweld, net zoals Indonesiers. Al begin oktober 1945 drongen georganiseerde Indonesische groepen Depok binnen en vermoordden christelijke Indonesiers.

  Direct na de Japanse capitulatie was er sprake van incidenteel geweld tegen Nederlanders en Indo-Europeanen, maar dat veranderde begin oktober 1945. Om dan de Japanse propaganda de schuld van de Bersiap in de schoenen te schuiven lijkt mij een niet hard te maken stelling.

  Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat alle pemoeda’s gelijk waren maar Bussemaker/Frederick(Soerabaja), van Delden (Bandoeng), Cribb (Batavia/Jakarta) tonen duidelijk aan dat er ook tussen de pemoeda’s verschillen waren. Maar ik zie ook overeenkomsten in de wijze waarop groepen pemoeda’s optraden

  • Jan A. Somers zegt:

   ” tonen duidelijk aan dat er ook tussen de pemoeda’s verschillen waren. ” En Somers voor Soerabaja..

 14. Benedict Janssen zegt:

  # Peter Van den Broek: het is niet zozeer mijn redenering, maar een visie die breed wordt gedeeld in de literatuur. Vd Post en Idrus worden geciteerd door Prof Spector – die uit zich vrij expliciet zou ik denken, zie de citaten. Zie ook Giebels, 385, die noteert dat de talloze pemoeda strijdgroepen voortkwamen uit de militaire en semi-militaire korpsen van de Japanse tijd. U schrijft dat u aan het lezen bent over de Bersiap, dus dan zult u het vast tegenkomen. Mocht u meer willen lezen over Japanse propaganda tijdens de bezetting, dan raad ik de dagboeken aan van Leo Jansen en Jan Bouwer, naast het recente boek van Ethan Mark. Veel leesplezier.

  • Peter van den Broek zegt:

   Als ik wat lees over de Bersiap kan ik dat niet als “leesplezier” bestempelen of er mankeert wat aan mijn perceptie.

   Het lukraak verwijzen naar boeken, die ik toevallig ken, daarbij selectief citaten aanhalen waarin ik het woord Japanse propaganda ook op semantische wijze niet kan onderkennen, heeft weinig nut.
   Dhr Janssen haalt het recente boek van Ethan Mark aan. Ik ben benieuwd hoe hij denkt dat Ethan Mark het verband tussen Japanse propaganda- Pemoeda’s -Bersiap legt. Mark zegt niet voor niets dat “de Indonesische beleving van deze (Japanse) acties afhangt van klasse, status en karakter”.

   Afgezien van dat heb ik niet het idee dat de aangehaalde auteurs weten hoeveel Nederlanders en Indo-Europeanen tijdens de Bersiap werden afgeslacht., laat staan waar en wanneer. Als zij niet weten wie de Bersiapslachtoffers waren en door welke groepen Indonesische strijders werden afgeslacht, dan is het speculatief dat er een link wordt gelegd tussen onbekende Bersiapslachtoffers – onbekende Indonesische strijders en ondefinieerbare Japanse propaganda.

   Deze “wereld-wijd” gedragen theoretische constructies=concepties zetten geen zoden aan de dijk, maar het is wel gemakkelijk om de schuld/verantwoordelijkheid in iemand schoenen te schuiven. Ik neem aan dat dhr Janssen het geschiedkundig onderscheid weet tussen oorzaak en aanleiding, althans ik leerde dat op bij geschiedenisles op de middelbare school

   • Benedict Janssen zegt:

    #P vd Broek: Hoe het zit met uw perceptie wil ik graag in het midden laten, maar het aan u (oprecht!) toegewenste leesplezier betreft de twee genoemde dagboeken en het boek van Mark mbt het onderwerp van Japanse propaganda – boeken die het lezen waard zijn omdat ze verdieping brengen over hoe het tijdens de bezetting eraan toe ging op Java. Maar goed, zo schiet het tussen ons niet erg op: als ik bronnen aanhaal ter onderbouwing ziet u dat als ‘het lukraak verwijzen naar boeken’ en ‘selectief citaten aanhalen’ etc. Het geeft mij de indruk dat u niet erg openstaat voor een mening, die anders is dan de uwe, zelfs niet als die afkomstig is van hooggeleerde heren als Prof Spector en Dr Giebels. Tegen zoveel (eigen)wijsheid kan ik niet op, en ik wens u nog een fijne dag.

 15. Frank Bikker zegt:

  In elke oorlog komen de schoften boven drijven, maakt niet uit van welke kant.

 16. baukegeersing zegt:

  Limpach is de schrijver van een boek waarin de basisbegrippen structureel massageweld, structureel extreem geweld en systematisch massageweld onduidelijk zijn omschreven. Hij erkent dat zelf in een KITLV publicatie uit 2017. Zijn verontschuldiging is dat er geen betere begrippen zouden bestaan. Die bestaan wel: rechtmatig en onrechtmatig geweld. Limpach erkent zelf in die KITLV publicatie dat zijn schema om militaire noodzaak vast te stellen in zijn boek niet is uitgewerkt. .Dat wil zeggen dat hij op basis van wetenschappelijk niet verantwoorde begrippen en een niet duidelijk schema meent te kunnen vaststellen wanneer er wel en niet sprake is van rechtmatig geweld. In zijn boek schrijft Limpach dat hij bewust op zoek is gegaan naar de zwarte bladzijden aan de kant van de Nederlandse militairen. Verder blijkt uit zijn boek een sterke moraliserende en politieke opvatting. E.e.a. betekent dat de conclusies die Limpach heeft getrokken wetenschappelijk niet verantwoord zijn. Met behulp van containerbegrippen en een onduidelijk schema voor de vaststelling van militaire noodzaak, heeft Limpach in feite alleen maar zijn eigen morele opvattingen opgeschreven. Ik heb in mijn boek over Westerling en de Zuid-Celebes-affaire 1946 – 1947 het boek van Limpach gedetailleerd geanalyseerd. Limpach heeft de historische context verkeerd geduid, De feiten staan niet op een rijtje, belangrijke primaire bronnen ontbreken of worden geridiculiseerd, manipulatie van gegevens uit primaire bronnen, verkeerd citeren, schromelijk overdrijven, choqueren, paranoia en ongepaste vergelijkingen. Limpach ontbeert voldoende militaire en juridische kennis. Waart deze eenzijdige en onvolkomen benadering van hem toe heeft geleid heb ik in mijn boek aangegeven op p.349. Een van de problemen is dat het dikke boek van Limpach volgens mij maar door weinig mensen van kaft tot kaft is gelezen. Dat neemt niet weg dat er toch over wordt geschreven, Zoals door de NRC-redacteur Frank Vermeulen die duidelijk aangeeft dat boek niet helemaal te hebben gelezen. Door de niet-wetenschappelijke, vooringenomen en eenzijdige benadering heeft Limpach Westerling en de Zuid-Celebes-affaire geheel op zijn kop gezet. Dat dit onwetenschappelijke boek uitgangspunt is van het dekolonisatieonderzoek .is dan ook niet aanvaardbaar. In het interview uit Limpach zich op enkele terreinen die hij kennelijk niet heeft onderzocht. Hij blijkt een aanhanger van de Black Lifes Matter beweging. Hij beseft niet dat dit een neomarxistische activistische club is die aanhanger is van een rassenideologie. Iedereen die wit is wordt in deze ideologie vanaf zijn/haar geboorte als schuldig aangewezen voor alle ellende die kan worden geformuleerd in de Westerse democratische wereld. Voor een uitgebreide behandeling verwijs ik naar essays op http://www.opiniez.nl. Limpach beweert dat de ‘Bersiap’ – de misdaden tegen de menselijkheid – eigenlijk door Nederland zelf is veroorzaakt. Dat is een wetenschappelijk volstrekt onverantwoorde uitspraak. Bovendien een ernstige beschadiging van de nazaten van de destijds getroffen slachtoffers. Volgens Limpach zouden KNIL-militairen racisme etc. in hun DNA hebben. Ook dat is een wetenschappelijk volstrekt onaanvaardbare opvatting. Deze man beweert van zichzelf dat hij beschikt over een frisse blik en het neutrale Zwitserse. Dat geeft blijk van arrogantie en zelfvoldaanheid. Bovendien staat feitelijk vast dat hij vooringenomen, eenzijdig en politiek gemotiveerd bezig is. Dat is het tegendeel van wat hij beweert te zijn. Hij vergelijkt het optreden van Nederland tijdens de dekolonisatie periode met het optreden van de Nazi’s tijdens WOII in Nederland. Dat geeft blijk van een afschuwelijke blindheid voor de historische werkelijkheid. Nederland, de Nederlanders zouden als dader moeten worden aangemerkt. Hij introduceert het element schuld in de discussie. Dat is een element dat leidt tot aanzienlijke onevenwichtigheden in de historiografie. Limpach gaat geheel voorbij aan de destijds bestaande historische context. In zijn literatuurlijst staan tal van boeken die hem de weg hadden kunnen wijzen. Na de proclamatie op 17 augustus 1945 was het bijvoorbeeld op Java en Sumatra een chaos, wantoestanden, terreur, onderlinge strijd, onvoldoende controle, grote wreedheden, onderlinge afrekeningen, in hoge mate instabiel en inconsistent beleid. Er was een grote noodzaak tot herstel van enige orde en het beschermen van enkele honderdduizenden Nederlanders, Indische-Nederlanders e.a. niet-Javanen. Op Zuid-Celebes woede eind 1946 een ‘rood-witte-terreur’. Limpach betrekt dat niet in zijn afwegingen en schrijft zijn zwarte bladzijden over alleen de Nederlandse militairen vol. Als de lezer denkt dat ik dit uit mijn duim zuig, raad ik iedereen aan die dit denkt dat boek nu eens daadwerkelijk te gaan lezen. Volgens Limpach moet het Nederlandse zelfbeeld worden bijgesteld. Hij komt dan met een beeld op de proppen : de geweldloze kleine christelijke handelsnatie en moreel gidsland aan de Noordzee. Ik raad Limpach aan eens kennis te nemen van het uitgebreide rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (2019). dan leest hij zelf dat hij met dit beeld de plank geheel misslaat. Deze arrogantie en zelfvoldane houding van Limpach neemt in dit interview grote proporties aan. Het wordt tijd dat u lezer zelf echt kennis neemt van het boek dat hij heeft geschreven. Dan ziet u het zelf ook. In een volgende bijdrage ben ik bereid aandacht besteden aan de wijze waarop rond de promotie aan de Universiteit van Bern van Limpach tot doctor en de boekpresentatie een jaar later bewust een verkeerde voorstelling van zaken is gepresenteerd. Het wordt tijd dat de waarheid wordt geopenbaard. Enkele jaren is, ook door een actieve campagne van de publieksmedia, het publiek voorgehouden dat Limpach iets nieuws zou hebben ontdekt. Al op 20 december 2016 beschreef de historicus dr. J.J. de Jong al in zijn recensie van het boek van Limpach dat die helemaal niet zoveel nieuws had ontdekt. Hij sprak over het boek van Limpach als een onaf onderzoek. In mijn boek stelde ik vast dat zijn beschrijving van Westerling en de Zuid-Celebes-affaire zelf geheel onjuist is. Nu komt die compact editie uit met het risico van misleiding. Ik meende er goed aan te doen u daarvoor te waarschuwen.

  • RLMertens zegt:

   @baukegeersing; ‘na 17 augustus op Java en Sumatra een chaos etc.’- Helemaal geen chaos! Het ( eveneens door Japan)onderdrukte volk stond op voor onafhankelijkheid /merdeka; Indonesia never again the life and blood any nation! Net zo blij als Nederland op 5 mei 1945! Vastberaden werden zij toen Nederland het, nb. door Nederland reeds dd. 1941(!) ondertekende Atlantisch Handvest(voorloper VN)zelfbeschikkingsrecht(!)=merdeka niet toekende!. Met daarbij gevoerde provocaties; ‘een Japans maaksel, niet praten met Soekarno de collaborateur etc. ‘kwam de geest uit de fles’; boenoeh belando/dood aan de Hollanders! Een chaos? Welk volk wil weer onderdrukking en bezetting? Na 3,5 eeuw!
   ‘Westerling etc.’- Uw boek Westerling? Waarom niet zijn eigen boek; Mijn Memoires 1952; een aaneenschakeling van executies, een weddenschap’s onthoofding(!), zijn buitenaardse eigenschappen om ‘terroristen’ via oogopslag(!) te ontmaskeren. Met als slot; ‘mijn vrienden, de tanis(inlandse boeren) noemen mij Bapah(met een hoofdletter) En die tanis wachten nog steeds op de komst van de Ratu Adil, de Rechtvaardige vorst, die door hun profeet is voorspeld- de bevrijder die in Turkije is geboren…….Na de mislukte Bandoeng coup 1950 ontsnapte hij uit Java. Zijn 125 rechtvaardige vorst aanhangers liet hij in de steek! Uit Parool jan.1951; ‘even plotseling als de moordenaars waren gekomen zijn ze ook weer verdwenen. Alles wat hier gebeurd heeft met eerlijk vechten niets te maken. De TNI was na de overdracht in feeststemming en liep ongewapend(!) in de stad.
   Er is maar één woord voor; moord’!

   • baukegeersing zegt:

    Zo ken ik u weer Mertens. Met geen woord ingaan op wat ik schrijf. U verlustigen in uw eigen ronkende taal. En dan ook nog de historische werkelijkheid geweld aan doen. Toch wel mooi dat wij in een land leven dat u daarvoor de ruimte hebt..

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘paranoia en ongepaste vergelijkingen etc.’- U schreef toch, dat na 17/8’45 chaos ontstond. Hier in Holland toen ook een chaos na de bevrijding 5 mei 1945? Of bedoelde u een feest chaos? ‘Westerling etc.’- Die zijn intocht in Makassar begon met het executeren van een ongewapende(!) Indonesische bezoeker van de Nederlandse soos. Die hij (advocaat) voortaan verbood te komen. Uit zijn Memoires; ‘ herinnert u zich wat ik u gezegd heb. Hij knikte zonder(!) op te staan! Ik trok mijn revolver en joeg ter plaatse een kogel door het hoofd. De opschudding, die deze daad onder de Europeanen van Makassar was geweldig(!). – Westerling, die als Nederlandse ex. militair zomaar in 1950 een staatsgreep in Indonesië pleegde, onder de ogen van de Nederlandse legerleiding(!). Zomaar daarna in Nederland binnenkomt, bejubeld door zijn ‘aanhangers’ en vervolgens een opera cursus volgt. Ongestraft door leven gaat.
    -‘vergelijking met nazi’s etc.’ – Indië veteraan W.vNoort; Als zijn officier op weg naar een bepaalde dessa onderweg een Inlands jongetje de weg vraagt; het joch wees een kant op, maar dat klopte niet met wat op de kaart staat. De officier schiet plotseling dat joch van ca 12 jr. dood. ‘Hij wilde mij bedonderen’, zegt hij! Maar toen wij later de kaart route volgde bleek de dessa aan de overkant van een kapotte brug over de rivier te liggen. En…. verderop, waarnaar het jochie wees, eveneens een brug te zien was.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Hier in Holland toen ook een chaos na de bevrijding 5 mei 1945?” Wat heeft dat te maken met het boek van de heer Limpach? Het was toch feest? Met een feestelijke intocht van de bevrijders. Met politioneel ingrijpen alleen als in dat feestgedruis de veiligheid van feestgangers gevaar liep. Bij de bevrijding van Zeeuws meisje in 1944 was er geen geen reden tot feest. De hele boel platgeschoten, veel militaire/burgerdoden. Maar geen chaos, iedereen ging aan de slag met wederopbouw, maakte er het beste van. En de slachtoffers begraven, waaronder de moeder van Zeeuws meisje. En voor de huisvesting van weggebombardeerde burgers in Vlissingen werd Havendorp gebouwd. Waar ons gezin in 1946 ook een plaatsje in kreeg. Nette opvang toch? Ondanks de eigen ellende.

 17. Frederik Labaar zegt:

  Re: java post
  Jul 6 at 11:01 AM

  fred labaar
  To: bert immerzeel
  Bcc: fred labaar
  Meneer Immerzeel,

  We leven nog steeds in een vrije wereld dus de Java Post kan doen en laten wat het wil, net zoals ik.

  Dat een door feiten gestaafd woord wordt gebruikt is niet schelden. Maar ja, U en ik hebben blijkbaar een verschillende educatie gehad.

  U kunt “rekenen” wat U wilt, behalve wat betreft Fred Labaar.

  Ben benieuwd of deze reactie gepubliceerd wordt in de Java Post, zo niet dan zal ik het zelf proberen. Maar zal de censor Bert Immerzeel het toelaten?

  Met Hoofdschuddende Groet.

  Fred Labaar
  On Monday, July 6, 2020, 10:06:12 AM PDT, bert immerzeel wrote:

  Geachte heer Labaar,

  De Java Post geeft de mogelijkheid te reageren op een veelheid aan artikelen. Natuurlijk heeft u het volste recht het niet eens te zijn met sommige daarvan. Het past u echter niet de desbetreffende auteur(s) uit te schelden.

  Ik heb uw laatste reacties verwijderd. Ik reken er op dat u in het vervolg zorgvuldiger bent met uw woordgebruik.

  Vriendelijke groet,

  Bert Immerzeel
  http://www.javapost.nl

 18. Peter van den Broek zegt:

  Ik zie het boek van Limpach tot wat anders. Hij komt op basis van de analyse van 10000 gevalen van militair geweld to de conclusie dat er sprake was van structureel massageweld, structureel extreem geweld en systematisch massageweld .
  Ik kan het ook anders stellen. Hij heeft een werkhypothese en heeft deze op basis van die 10000 gevallen geverifieerd. Dat lijkt me toch een verantwoorde ook wetenschappelijk juiste benadering. Ik heb zijn boek doorgebladerd en de methodiek van zijn onderzoek lijkt mij ook als leek wel geloofwaardig, dwz verantwoord.

  Afgezien daarvan “militaire noodzaak” is in het Militaire Straf- en Tuchtrecht” gegrondvestigd begrip. Zonder een grond van militaire noodzaak is geen sprake van gelegaliseerde actie door militairen. het andere is totale willekeur. De militair als individueel persoon maar ook als leider van een groep dient aangeven wat de noodzaak was om in te grijpen als militair. Niet alleen de beslissing tot actie maar ook de uitvoering ervan dient beoordeelt te worden. Het is gemakkelijk te stellen dat een actie militair verantwoord was, maar dat onschuldige burgers daarbij geëxecuteerd worden is natuurlijk een andere zaak. Befehl ist Befehl maar dat onttrekt de militair niet aan zijn eigen verantwoordelijkheid. E.e.a. is uitgebreid en duidelijk uitlegt bij de Neurenbergerprocessen om maar een voorbeeld te noemen.

  Sommigen hebben moeilijk mee een vergelijking te maken tussen Nederlandse en nazimisdaden. Deze uitvlucht klinkt wel mooi, maar voor de wet is iedereen gelijk, want waarom staat in een gerechtsgebouw die geblinddoekte vrouw. Of was bij de gewelddadigheden van Nederlandse militairen in NI Vrouwe Justitia van schrik niet aanwezig?

  Het gewelddadig Nederlands optreden in Nederlands-indie staat niet op zichzelf. Bekijk ik het geschiedkundig, dan was het Orde & Rust optreden van het Nederlands leger i.c. het KNIL een voortzetting van het gewelddadig optreden van het leger i.c. KNIL in de 19de eeuw ( van Java-oorlog tot Atjeh in de 20ste Eeuw om met Von Clausewitz te spreken. Petra Groen heeft daar beeldend over geschreven. let op, hoe vaak komen de begrijpen Orde en Rust niet voor in het Nederlandse koloniale vocabulaire. Ik weet langzamerhand wel wat dat betekent.

  • baukegeersing zegt:

   Limpach zelf verklaart in een interview in Historiek dat hij geen cijfers kan noemen. Ik heb een kwalitatief onderzoek gedaan geen kwantitatief onderzoek, zei hij. Voordat het wetenschappelijk verantwoord is te gaan tellen moet duidelijk zijn dat de gevallen die je telt vallen onder de begripsomschrijving en voldoen aan het toetsingskader. Limpach geeft zelf aan dat zijn begrippen vaag zijn en dat zijn toetsingslader niet is uitgewerkt.. Dat levert geen basis op om wetenschappelijk verantwoord conclusies te trekken. Als daar nog bij komt dat hij zelf zegt op zoek te zijn gegaan naar ‘zwarte bladzijden’ ligt het risico van vooringenomenheid en eenzijdigheid op de loer. Hij beschrijft zelf in zijn boek de risico’s van die aanpak. Op zo’n basis zijn de conclusies die hij heeft getrokken wetenschappelijk niet verantwoord. Dat er destijds geweld is gebruikt – door alle betrokken partijen – is ruimschoots beschreven. In het boek van Van Doorn/Hendrix, Ontsporing van geweld, vierde herziene druk, oktober 2012, is de systematiek van dat geweld geanalyseerd. Zij duiden dat aan als de ‘geweldfuik’. Volgens de historicus dr. J.J. de Jong, heeft Limpach geen nieuwe inzichten toegevoegd aan wat Van Doorn/Hendrix al in 1970 (eerste druk) van hun boek aangaven. De ophef over het boek van Limpach is m.i. te verklaren uit het belang dat daarachter schuil gaat. Dat boek is gebruikt om het thans lopende dekolonisatieonderzoek alsnog binnen te halen door de drie instituten NIOD, KITLV en NIMH. Dat onderzoek was belangrijk voor hun voortbestaan. Door de enorme media- en marketingaanpak wordt de indruk gewekt dat sprake is van iets bijzonders. Het woord ‘meesterwerk’ is zelfs gevallen. Om echt vast te stellen of dat het geval is lijkt het me raadzaam het onderzoekmodel van Limpach goed tegen het licht te houden. De media op dat punt volgen raad ik af. Zelf het boek nauwkeurig lezen raad ik aan.
   Militaire noodzaak wordt vastgesteld als militairen als deskundigen op dat terrein het aangeven en de acties die daarvan het gevolg zijn rechtmatig zijn verlopen. Limpach wil dat ethici en historici daarover ook een oordeel moeten vormen. Op basis van welke normen zegt hij er niet bij. Dat niet uitgewerkte toetsingsschema is wetenschappelijk dus niet te hanteren. Op basis van een dergelijke aanpak, die m.i. niet voldoet aan de vijf principes van wetenschappelijke integriteit, zijn de forse uitspraken van Limpach niet te verdedigen.
   De dekolonisatieperiode dient in de historische context te worden geplaats om tot een evenwichtige beschrijving te kunnen komen. Limpach laat zien te behoren tot de school van de moralistische historici die op basis van uitgesproken morele en politieke standpunten kijken naar die periode en op basis van hedendaagse inzichten daar oordelen over uitspreken. Door die politieke aanpak wordt ook een keuze gemaakt ten voordele van in dit geval de nogal onderscheiden partijen aan Indonesische kant. Voor het gemak worden die samengevat tot ‘onafhankelijkheidsstrijders’.. Dat was de werkelijkheid destijds niet. Een dergelijke zwart-wit schets van de geschiedenis is ogenschijnlijk gemakkelijk voor de lezer. Maar de dekolonisatieperiode slechts in die twee kleuren beschrijven gaat geheel voorbij aan wat er destijds feitelijk is gebeurd. Om dat goed aan de lezer te kunnen aanbieden is een nauwkeurige schets van de historische context vereist. In het boek van Limpach wordt daaraan onvoldoende aandacht besteed. Er staan ook schetsen in die zelfs helemaal niet kloppen. Ook op dat onderdeel ontbreken de nuances in het boek van Limpach.
   Natuurlijk is het van belang scherp op te letten als de begrippen ‘orde’ en ‘rust’ worden gehanteerd. Om dan de Java-oorlog tot de Atjeh oorlog en de dekolonisatie over één kam te scheren verduidelijkt m.i. niet zo veel. Ook in die gevallen moet elke situatie op de eigen merites worden beoordeeld in de tijd dat het gebeurde. En welke rol u Clausewitz hier speelt is mij niet duidelijk. Ik kan me voorstellen dat na de enorme mediacampagne het beeld is opgebouwd dat wat Limpach in zijn boek heeft geschreven wel allemaal zal kloppen. Na nauwkeurige bestudering – en dat raad ik u aan – zal blijken dat de werkelijkheid er anders uitziet. Op hoofdlijnen heb ik dat aangegeven..

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘evenwichtige beschrijving etc.’- De kernvraag van het historisch context is toch; waren het excessen of structurele oorlogsmisdaden? Die ‘orde en rust’ moesten brengen in ons Insulinde.

   • @ dhr Geersing

    Ik heb naar zijn methodologie van onderzoek gekeken en ik vroeg me toen af: zoals Limpach zijn gegevens vastlegt, dan kan hij aangeven welke Nederlandse eenheden betrokken waren bij het “excessief geweld”. Er zou dan een hitparade opgesteld worden van eenheden, tot op sectieniveau, die zich aan excessief geweld hebben schuldig gemaakt. En met die informatie word ik natuurlijk geen vriend van veteranen, daargelaten dat het geen onderwerp van mijn onderzoek is. Dus ik laat het maar bij mijn kwantitatieve en rethorische vraag.

    Prof. Petra Groen heeft een interessant artikel geschreven over de Koloniale oorlogvoering en militaire ethiek in Nederlands-Indië, 1816-1941 dat kan toch niet over één kam scheren aangeduid worden. Groen houdt bij 1941 op, maar haar lijn kan doorgetrokken worden tot 1949.

    Wat is er aan d hand? Op basis van het KNIL-optreden in Atjeh maar ook later zoals op Zuid-Celebes begint het KNIL “regels” op te stellen voor haar optreden in situaties, gekenmerkt als “Noodtoestand” of “Staat van Oorlog en Beleg” want daarvan as sprake in Atjeh en ook in Zuid-Celebes. Er worden na de Atjeh-oorlog zogenaamde Voorschriften voor de uitoefening van de politiek-politioneele taak van het leger (V.P.T.L.) opgesteld wat doorgaat als de gecodificeerde militaire ethiek van het KNIL.

    Het politiek-politionele beoordelingskader VPTL van het KNIL kan dan gebruik worden om de daden van Nederlandse militairen in Nederlands-Indie te beoordelen, ook die van Westerling.

    Uit geschiedkundig optiek kan het optreden van het Korps Marechaussee als onderdeel van het KNIL in Zuid-Celebes vergelijkt, gelijk gesteld worden aan het optreden van Westerling en zijn KST in hetzelfde Zuid-Celebes Weliswaar is er verschil in tijd maar niet in plaats en met dezelfde beoordelingsmaatstaven. De historische context is daarmee gezet.

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘vooringenomenheid etc.’- Als men de kwalificatie van misdaden moet onderzoeken, dan is het toch logisch dat het onder noemer ‘zwarte bladzijden’ te vinden is. Gert Oostindie; Soldaat in Indonesië 2016; De getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant. Gebaseerd op brieven, dagboeken en memoires. Uit niet eerder bestudeerd materiaal trokken ook zij( die veteranen) ondubbelzinnig de conclusie dat de troepen structureel(!) geweld hebben hebben gebruikt tegen krijgsgevangenen en burgers! Structureel(!); martelen, neerleggen( laten pissen) en kampongs afbranden(have en goed verlies; rondzwerven, honger, ziekte met de dood tot gevolg) -Militair historicus Dirk Staat
    /vm. veteranen instituut Bronbeek: ‘ Limpach geeft een onthutsend en een betrouwbaar beeld. Ik ben er zeker van dat bijna niemand te vinden is, die er niet van wist! Een Indonesische strijder, die in handen viel, had bijna 100% kans om gemarteld te worden cq.in de greppel doodgeschoten te worden! Bekentenissen na ca 70 jaar zwijgen! * ‘geen nieuwe inzichten etc ?.’- Het door Spoor opgerichte HAMOT(= Hare Majesteit Ongeregelde Troepen)! Een samenraapsel van overgelopen Indonesische geboefte; moordenaar, bersiap plegers die tegen de Republiek werden ingezet. Geen enkel historicus heeft zich ooit hierover uitgelaten! Terwijl al die gegevens/dossiers jaren lang(!) in de archieven van ons eigen Militair Historisch Instituut, Den Haag lagen!
    – U wil Westerling rehabiliteren( dus met vooringenomenheid…..) door zijn heldendaden te benoemen. Benoem ze! De ‘hobbyist’ van; met een kopschot dood schieten/executeren van ongewapende(!) gevangenen.( mijn oom diende onder hem!) JAdeMoor; Westerling’s oorlog 1999; ‘een fantast, hij vond zichzelf een soort messias, noemde zichzelf the Lawence of South pacific. Mi.een ongeleid projectiel, waarvan de legerleiding gretig gebruik van maakte. Voor uw boek ook in Z-Celebes geweest? Met de ‘tegenstanders’ gesproken? De Indonesische erevelden gezien? -Journalist M.vandenBrekel; Massa executies op Sulawesi 2017; trok met gegevens/rapporten uit het Militair Instituut naar Z-Celebes om de slachtoffers aan te horen/te interviewen. Abdul Marjid; verloor zijn 1 jarige zusje nadat de militairen alle voedsel voorraden in zijn dorp hadden verbrand.
    * ‘één kamp met de Atjeh oorlog etc.’- A.Stolwijk; Atjeh oorlog 1873-1942(bijna 70 jaar oorlog!) ; zwierf/reisde 7 jaren door Atjeh; Via de oude rapporten uit de oorlog / gesprekken; executies, verwoestingen, systematisch geweld; als sjablonen(!) voor het boek van Limpach over de Indonesische strijd! Artillerie, snelvuur wapens tegen Inlandse lansen/rentjongs en wat voorladers. De door van Dalen ontvolkte binnen land is nog steeds ontvolkt! De strijdliederen tegen ongelovigen worden nog steeds gezongen. Er sneuvelden totaal meer dan 250.000 Atjehers! Over genocide gesproken.

 19. baukegeersing zegt:

  Voor mij is de historische context breder. Na een Japans schrikbewind volgt op 15 augustus 1945 de capitulatie van Japan. Overhaast door de twee atoombommen. Tijdens dat schrikbewind zijn honderdduizenden Indonesische jongeren door de Japanse propaganda geïndoctrineerd. Ze zijn getraind zoals dat bij de Hitlerjugend gebeurde. Er waren hongersnoden tijdens dat bewind. Nederland capituleerde na enkele weken van weerstand bieden. De Nederlanders verloren daardoor veel geloofwaardigheid en prestige in de ogen van de Indonesiërs. Er is van alles te zeggen over het falende Nederlandse beleid m.b.t. de opbouw van de krijgsmacht in Nederlands-Indië. De kortzichtige politiek die ertoe leidde dat de Gouverneur-Generaal Japan eerder de oorlog verklaarde dan Amerika en Engeland. Er is ook veel te zeggen over de gemiste kansen van de Nederlandse politieke leiders in Den Haag en Batavia over het onderkennen van de onafhankelijkheidsbeweging op de archipel. Ik meen dat vooral de politici in Den Haag zich hebben laten leiden door nationale partijpolitiek en volstrekt onvoldoende zicht op de internationale ontwikkelingen. Daar is veel over geschreven.
  Vanuit die beschrijving komen we dan uit bij 17 augustus 1945 de datum van de proclamatie regels die Soekarno voorlas. De feiten zijn overduidelijk dat er toen geen sprake was van een soevereine onafhankelijke staat de Republiek Indonesië. Ik ben natuurlijk bereid u een wetenschappelijk onderbouwde notitie te sturen waaruit dat blijkt. Dat er toen sprake was van een onoverzichtelijke en complexe situatie met veel verschillende spelers is overduidelijk gebleken uit tal van studies. Een van de spelers is de Nederlandse krijgsmacht. Die opereerde in opdracht van de politieke leiding in een situatie die zich kenmerkt door een extreem wrede guerrilla oorlog van de kant van de onderscheiden Indonesische groepen. Ik raad u aan het boek van de historicus Benedict R. O’G. Anderson, JAVA in a time of revolution te lezen. Een helder en goed onderbouwd overzicht. Soekarno & Hatta hadden de zaak niet in de hand. Onderlinge twisten en zelfs pogingen tot coups e.d.. Anderson geeft aan dat langzamerhand de chaotische , willekeurige en terreur aanpak van de pemoeda’s werd teruggedrongen. De onderscheiden ‘Bersiaps’ zullen u ongetwijfeld bekend zijn. De Nederlanders komen op grond van door geallieerden gemaakte afspraken terug in Nederlands-Indië. Snel is duidelijk dat herstel van de oude vooroorlogse orde een illusie is. Ook ongewenst en niet meer passend in de internationale verhoudingen en opvattingen. Dat leidt dat een dekolonisatieproces. Daarin speelt het Nederlandse leger een rol. Volgens historicus dr. J.J. de Jong is mede dankzij de inzet van het leger de Ronde Tafel Conferentie mogelijk gemaakt. De soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 sluit die periode af. In dat – ik geef toe slechts op hoofdlijnen geschetste kader – treden onze militairen op. Daar eenzijdig het licht op de laten schijnen van excessen of structurele oorlogsmisdaden, zoals u doet, staat los van die complexe context. Er is inderdaad sprake geweest van excessen. Dat is allerminst een versluierende term. Die geeft aan dat de militaire en juridische normen van destijds zijn overtreden. Structurele oorlogsmisdaden waren het niet. Dat is een juridische term die toen niet bestond. Van militaire misdrijven was wel sprake. In de beschouwingen over die dekolonisatieperiode te focussen op alleen het Nederlandse militaire niet-rechtmatige geweld is eenzijdig. Doet geen recht aan de historische werkelijkheid. Een gerenommeerd historicus als Frederick vindt de ‘Bersiap’ genocide. Anderen spreken van misdaden tegen de menselijkheid. Limpach die in het interview in de NRC d.d. 3 juli jl. roept dat Nederland dat allemaal zelf over zich heeft afgeroepen, slaat de plank volledig mis. Ontstellend, vind ik dat. Moeten we ook het grensoverschrijdende geweld van Nederlandse kant beschrijven? Natuurlijk. Maar wel evenwichtig, niet vooringenomen en volgens de normen van toen. Het kolonialisme van die dagen – het waren de nadagen – behoort tegen dezelfde achtergrond te worden geplaatst. Wij leven nu in de tijd dat zich een nieuwe hype heeft geopenbaard. Dat is de ‘Crticial race theory’. Een radicale neomarxistische opvatting die alle onheil in de wereld in de schoenen schuift van het witte ras. Dat zit in de structuur van die witte samenlevingen. Dus ook onze democratie ligt in die opvatting onder vuur. In de historiografie is die radicale opvatting ook doorgedrongen. Die vertaalt zich in het dekoloniseren, het schoonmaken dus het herschrijven van onze geschiedenis. De tijd van toen wordt vanuit die extreme politieke opvatting herschreven In eenvoudig Nederlands is dat geschiedvervalsing en verdraaiing van de geschiedenis. Remco Raben, een van de onderzoekers van het dekolonisatieonderzoek, is aanhanger van die radicale opvattingen. Hij beweert dat historisch onderzoek dat zich baseert op de historische context, data, feiten en logische argumenten is : ‘de geschiedenis oppoetsen om de eigen schuldgevoelens te bestrijden.’ Hij zegt voorstander te zijn van ‘een correctie van een 19e eeuws wit-nationalistisch beeld op de natie in het licht van een veranderende wereld. ‘Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat aanhangers van die ‘leer’ graag de termen gebruiken die in uw reactie staan. Maar dat is de historische context dus niet. Die is aanzienlijk complexer. Ik meen dat wetenschappelijk vastgesteld grensoverschrijdend geweld – van alle partijen – aan de kaak moet worden gesteld. Maar het op grond van extreme politieke overtuigingen slechts een partij bewust bezoedelen is geen geschiedschrijving laat staan het bedrijven van wetenschap. Het is het produceren van politieke pamfletten. Een kortere reactie zou te ongenuanceerd zijn geweest. Het is niet anders.

  • Jan A. Somers zegt:

   “de Gouverneur-Generaal Japan eerder de oorlog verklaarde dan Amerika en Engeland.” De GG heeft niet de oorlog verklaard aan Japan, alhoewel hij daartoe wel gerechtigd was. Ik heb er maar weer Brugmans e.a. erbij gehaald: Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. RADIOREDE VAN DE GOUVERNEUR-GENERAAL. Begint met: MEDEBURGERS. Eindigt met MEDEBURGERS, MANNEN EN VROUWEN, van welk ras of geloof gij zijt (…). Niet geadresseerd aan Japan! Vanwege de tijdverschillen tussen Batavia en Londen, en de verzending van de staat van oorlog tussen Londen en Tokio heeft dit destijds tot het misverstand geleid dat Nederlandsch-Indië de oorlog had verklaard aan Japan. (Ik heb geen zin het verhaal uit Brugmans over te typen, belangstellenden kunnen dat zelf wel opzoeken en lezen.) Dat Londen zich ook in oorlog achtte kwam niet uit de lucht vallen. Dat was al eerder besloten in het overleg met Engeland en Amerika. Vandaag de dag is zoiets vastgelegd in het NAVO-verdrag. En uit een spannend jongensboek, Drie Musketiers: Eén voor allen, allen voor één. Nog los van de informatie bij de Indische informatiedienst. En Somers, Nederlandsch-Indië: Amerikaanse politici zagen de situatie niet zo ernstig in en Japan mocht niet worden geprovoceerd. Na Brits-Australisch-Nederlandse besprekingen in Singapore over het wederzijds gebruik van vliegvelden in geval van oorlog, vonden begin 1941 in Washington besprekingen plaats tussen de Verenigde Staten en Groot Brittannië over de te volgen strategie in een oorlog met Japan. Tegelijkertijd vonden in Batavia militaire stafbesprekingen plaats over wederzijdse hulp en dislocatie van de krijgsmachten, de Maleise barrière: de Engelsen in Straat Malakka en de Zuidchinese Zee , de Nederlanders in de Indische wateren en de Australiërs op Timor en in de Arafoerazee. Op 29 juli werd de militaire noodtoestand afgekondigd; op 1 augustus verzekerde het Britse ministerie van buitenlandse zaken Nederland van ondersteuning bij een Japanse aanval, waarna op 15 augustus de Nederlandse regering besloot deel te nemen aan een oorlog indien Engeland of Amerika zou worden aangevallen. Pas begin december 1941, na het afbreken van de onderhandelingen met Japan, zegden de Verenigde Staten Groot-Brittannië steun toe bij Japanse agressie, en stelde de Britse regering op 5 december Nederland voor te komen tot een overeenkomst tot wederzijdse samenwerking in geval van oorlog. De oorlog zou de politiek inhalen; op 30 november waren alle verloven ingetrokken, en tussen 2 december en 5 december vertrokken alle luchtstrijdkrachten naar hun oorlogsbestemming. Er werd duidelijk rekening gehouden met een Japanse aanval.

  • RLMertens zegt:

   @baukegeersing; ‘geen soevereine onafhankelijke staat etc.’- Wie bepaalt dat? India en Egypte erkenden de Republiek meteen: de jure ! De VN mengde zich al meteen met het conflict! Dus; erkenden derhalve de facto de Republiek! * bersiap een genocide’- Een volkeren moord? Die ca 4000 bersiap slachtoffers?(ik heb het meegemaakt!) En die meer dan 200.000 Indonesische slachtoffers? Een exces? * ‘speelt het het leger een rol etc.’- Aldus J.J.de Jong; de ambtenaar historicus die conform regeringsnotitie’s/publicatie’s/propaganda geschiedenis bedrijft. Ambtelijke taal die veelal ‘feiten om/beschrijft, die voor tweeërlei’ uitleg vatbaar zijn! De Ronde tafel conferentie kwam onder druk van de VN tot stand! * ‘structurele oorlogsmisdaden etc.’- Dus misdaden met structuur. Martelen, doodschieten en kampongs platbranden? Zit daar geen structuur in? Een term, die juridisch(!) niet bestond? Wel excessen? Vandaar het oogluikend toestaan/wegkijken van oorlogsmisdaden? In Indië uitgevonden? Structuur is toch een normaal Nederlands woord; zoals structuur behang!
   * ‘slaat de plank mis etc.’- Meteen na de juichstemming over de proclamatie werd in Soerabaja in september de driekleur gehesen. Wat als rode lap werkte. De stemming werd grimmiger. Op aandrang van de inmiddels gearriveerde Britse eenheid, werd overleg gepleegd. In dit 1e. gesprek dd. 4/10-’45 met de Republiek tussen vd.Plas-Moh.Hatta verloochende Nederland het door ons ondertekende sept. 1941 Atlantisch Handvest(voorloper VN); elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht! Dus geen merdeka! Met de daaropvolgende provocaties; een Japans maaksel, Soekarno de collaborateur, moet voor het gerecht etc. deed het volk in woede uitbarsten; bersiap; boenoeh Belanda/dood aan de Hollanders! Elk gevolg heeft een oorzaak! Over historisch feiten/context gesproken!

   • Jan A. Somers zegt:

    “Wie bepaalt dat? ” Het Koninkrijk der Nederlanden! Als lid van de VN! Daaronder stonden de deelgebieden zoals in de grondwet 1922 genoemd.
    “India en Egypte erkenden de Republiek meteen: de jure !” Je mag met en ander land van alles en nog wat afspreken. Dat betekent dat JE (maar alleen JE!) dat land erkent, Niks mis mee. Maar dat betekent nog niet dat dat land een staat is in volkenrechtelijke zin. Kan ook niet als lid van de VN worden aangemeld, want dat is allang gebeurd onder ‘Koninkrijk der Nederlanden’. Het is zelfs een onrechtmatige daad t.a.v. dat Koninkrijk, kan je boos over worden, maar dat hoeft niet. Volgens mij had ook De Heilige Stoel de RI erkend. Alleen geldig tussen die twee landen! Dit soort erkenningen is gebruikelijk als je het lot van je landgenoten in dat andere land wil beschermen. Dat is niet nodig als je als staat bent ingeschreven bij de VN.
    “De VN mengde zich al meteen met het conflict!” Nee, dat kan niet, de VN kennen geen RI, staat niet in hun lijstje. De Veiligheidsraad spreekt dan ook van ‘Partijen’.
    “erkenden derhalve de facto de Republiek” Dat is een volkenrechtelijk juridisch trucje, om met die (geen staat zijnde) entiteit in gesprek te kunnen zijn. Tegenwoordig is dat geregeld als NLM, National Liberation Movement.
    “De Ronde tafel conferentie kwam onder druk van de VN tot stand!” Blij zijn met die hulp! Die RTC was allang vóór de oorlog afgesproken. Maar de RI wilde daar niet aan. Voor die afspraken zie Somers (citaten): Minister Welter had inmiddels laten weten dat na de oorlog een conferentie kon worden bijeengeroepen om hervormingen op staatkundig gebied voor te bereiden. De gouverneur-generaal ging echter verder. Als vervolg op de op 23 augustus in de Volksraad aangekondigde commissie,(…). Een telegrammenwisseling tussen de minister van koloniën Welter, minister-president Gerbrandy, en gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer resulteerde in: ‘Opperbestuur voornemens na bevrijding Nederland aanstonds conferentie bijeen roepen vooraanstaande personen uit diverse deelen rijk (,,,). De aankondiging in de Volksraad van deze conferentie over hervormingen na de oorlog vond plaats op 16 juni 1941, het werk van de commissie Visman kreeg hiermee het karakter van een Indische voorbereiding van deze rijksconferentie. Het verslag van de commissie werd op 9 december 1941 aan de gouverneur-generaal aangeboden, twee dagen na de aanval van Japan op Pearl Harbor(…) In augustus 1941 deelde de Indische regering mee in overleg met het Opperbestuur ‘eerlang’ tot aanwijzing te geraken van degenen die uit Indië aan de rijksconferentie zouden deelnemen. Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer stelde minister Welter voor te komen tot een aanbeveling door de Volksraad van dubbeltallen.(…) De ontwikkeling van de oorlog in Indië was inmiddels zover gevorderd dat de buitengewesten voor een deel al in Japanse handen waren, de verbindingen waren verstoord en voor een belangrijk deel al niet meer bestaand. Hierdoor was ook het aantal deelnemers aan de vergaderingen van de Volksraad in belangrijke mate verminderd. De gouverneur-generaal achtte het niet raadzaam nu tot aanwijzing van deelnemers aan de rijksconferentie over te gaan, dit zou onder de huidige omstandigheden niet representatief zijn. De voorgenomen voorbereiding tot de rijksconferentie was hiermee tot een eind gekomen. Op 27 februari 1942 vond de laatste vergadering van de Volksraad plaats.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘soevereine staat etc.’- Wel of niet Souverein , maakt in die situatie toen(!) toch in wezen niets uit. Want merdeka was het doel waarna gestreefd werd.. En uiteindelijk met succes! * ‘RTC al voor de oorlog afgesproken’- Klopt. Maar geen directe merdeka! * ‘VN mengde zich niet etc.’- En de Britse commissie van Clark Kerr/ Lord Killearn, Conchran

   • Jan A. Somers zegt:

    “En de Britse commissie” Lees de resolutie maar eens begrijpend: PARTIJEN wordt VERZOCHT, vijandelijkheden te staken, en BEMIDDELING van de commissie (…) te aanvaarden. (uit mijn hoofd geciteerd, dus niet letterlijk).

   • Jan A. Somers zegt:

    “Wel of niet Souverein , maakt in die situatie toen(!) toch in wezen niets uit.’ Niet soeverein = niks. Indië was ook niet soeverein. Dus ook geen staat.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers;’niet soeverein is niks etc.’- Dat ‘niks werd meteen door de Britten en de VN erkend als ‘niet niks’; als een staat(!) in wording!- Terwijl wij Nederland ( een gevestigde staat)als ‘niks’ werden beschouwd/behandeld in die tweestrijd!

  • Peter van den Broek zegt:

   @ dhr Geersing . Uw opmerking over “De feiten zijn overduidelijk dat er toen geen sprake was van een soevereine onafhankelijke staat de Republiek Indonesië” heeft vergaande juridische consequenties

   Ik verklaar me nader. Voor Nederland bestond Indonesië niet vòòr 1949. Dus je kan zeggen dat Nederland de verantwoordelijkheid draagt voor die gehele Bersiap-periode. Dan kom je bij de vraag “had iemand enige controle over die bendes pemoeda’s?” Nee dat had niemand. Dan was er ook niemand verantwoordelijk, vanuit juridisch oogpunt.
   Tenzij je kunt aantonen dat er een lijn is te trekken tussen de bendes van toen tot het huidige regime. Dat je aantoont dat het huidige regime wel degelijk gebouwd is op wat bendes toen gedaan hebben. Dan kan je Indonesië verantwoordelijk stellen. Anders wordt het wel een lastig verhaal, zie Liebeth Zegveld in Moesson 2016.

   Wetenschappers zoals Benedict Anderson, Robert Crib, A.R. Kahin en W.H. Frederick hebben interessante studies over die “bendes pemoeda’s” geschreven, maar de conclusie over zo’n verbinding trekken zij niet.

   Eén en ander wordt er niet beter op dat Nederlanders over de Bersiapperiode spreken als een periode gekenmerkt door wanorde en chaos. Dan wordt het mij wel moeilijk gemaakt om aan te geven dat het met de wanorde en chaos meeviel, het hangt er maar vanaf vanuit welk perspectief je het bekijkt.

   • Jan A. Somers zegt:

    “dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft” Nee hoor. Nederland had geen ‘effective control’ over dat gebied. Dat had de RI! Een NLM is verantwoordelijk voor dat gebied. Ook nadat de soevereiniteit daadwerkelijk is overgedragen. Maar de RI had geen gezag over die bendes bersiappers. Dat is niet belangrijk, de RI was als NLM verantwoorddlijk voor veiligheid, orde en rust. Maar aangezien de RI geen gezag had over die bendes wordt daarmee ook niet voldaan aan het derde criterium voor het zijn van een staat.
    Voor de volledigheid: in die tijd bestond de duiding NLM nog niet. Maar ‘de facto’ was een goed werkende juridische truc. (al sinds het Romeins recht).

   • baukegeersing zegt:

    Dat Nederland nog de soevereiniteit had tot 27 december 1949 en de geproclameerde Republiek Indonesië feitelijk niet bestond op 17 augustus 1945 betekent dat het Nederlands-Indische rechtssysteem toepasselijk was. Dat Nederland verantwoordelijk zou zijn voor de misdaden tegen de menselijkheid van de pemoeda’s is een opvatting die daarmee in strijd is. Die pemoeda’s zijn daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Uw standpunt komt er op neer dat Nederland verantwoordelijk zou zijn voor de misdaden van een crimineel als Holleeder. De denkfout is dat een regiem niet verantwoordelijk voor de daden van individuen. Dat is alleen anders als dat regiem opdracht heeft gegeven tot die misdaden. Het staat vast dat Nederland geen opdracht gaf tot de Bersiap. Iets anders is of de Indonesische leiders die de Bersiap hebben mogelijk gemaakt, zelfs stimuleerden – zoals Sutomo – of daartoe opdracht gaven, ook niet verantwoordelijk en dus aansprakelijk zijn. M.i. is een bevestigend antwoord op zijn plaats. Natuurlijk trekken de door u genoemde historici de conclusie over de door u aangegeven verbinding niet. Omdat die onjuist is. Het wordt juist gemakkelijker over de Bersiapperiode te spreken als onaanvaardbaar omdat sprake is was van wanorde en chaos aan Indonesische zijde. Die was door henzelf veroorzaakt en onvoldoende onder controle gehouden door de Indonesische leiders. Uw redenering komt er op neer dat Nederland zelfs verantwoordelijk zou zijn voor het gedrag van de leiders van de geproclameerde Republiek. Dat is een onhoudbaar standpunt.

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘ oorzaak bersiap etc.’- Is door Nederland uitgelokt !; geen merdeka, provocaties; Soekarno voor het gerecht etc’. In de verwachting dat de Britten (die Nederlands overleg met de Republiek eisten) deze opstand zouden neerslaan. En intussen de troepen aanvoer uit Nederland op versneld gang werd gezet. Indien….
    – Wij buiten de kampen( vrouwen, kinderen, ouderen) werden geslachtofferd(!) voor herbezetting(!) van Indië! Die furie van haat is te wijten aan ons beleid! Niets anders.
    -Zelfs van Mook ( zie zijn memoires) net gearriveerd okt. 1945 interesseerde zich niet voor ons! * Nederland niet verantwoordelijk voor criminelen etc’ – Ook niet voor een Westerling, die zomaar een staatsgreep in het onafhankelijke(!) Indonesië ondernam, waarbij een honderdtal slachtoffers vielen? En dat alles onder de ogen van de nog aanwezige Nederlandse autoriteiten! – En wat te zeggen van het door Spoor opgericht HAMOT? Die maakte van het Indonesische gepeupel gebruik! Over moraal gesproken.

   • Jan A. Somers zegt:

    ” geen merdeka” Dat zou toch in de RTC worden geregeld? Op je stoep merdeka roepen stelt niets voor, behalve provocatie. Als ik dat namens onze wijk op de stoep voor mijn huis zou doen, komt de GGZ in actie. Met een paar stevige broeders en een spuit.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Wij buiten de kampen” Wij? Ik niet hoor.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘in de RTC geregeld worden etc,’- op de Rijksconferentie; Logemann; op vrijwillige(!) basis een Unie. Maar dat vrijwillig samengaan niet impliceert het recht van afscheiding(!); ‘ons werk in Indië is niet af’! En zelfs na 25 jaar(!) is het nog NIET verantwoord Indonesië op eigen wieken verder te laten gaan!
    ‘ buiten het kamp etc.’- U zat in Japanse tijd NIET achter de kawat/prikkeldraad? In een pension van de melkhouderij?

   • Jan A. Somers zegt:

    “‘ buiten het kamp etc.’” Wat een onzin. Gewoon mijn oude stukken in Javapost lezen.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘ buiten het kamp etc.’- U schreef toch; ‘wij niet’! Dus ….wel of niet? In het kamp kreeg men; eten! (niet veel; maar toch eten).

 20. Peter F. J. Rotteveel zegt:

  Een lange reeks van reacties.waarvan de standpunten onoverbrugbaar sterk uiteenlopen, soms zelfs pijnlijk duidelijk blijk geven van jarenlang ontwikkelde vooringenomenheid,en helemaal niet meer ingaande op de strekking van het interview met de historicus Remy Limbach .n.a.v. de handelseditie(2016) van zijn proefschrift (2015) met de titel ‘Brandende kampongs van generaal Spoor’ waarbij in de titel van de compacte versie ‘van generaal Spoor’ is weggelaten! Hoewel een klein detail maar toch een wonderlijke aanpassing, die hij in zijn interview afdoet met het antwoord dat dit op aanraden van de uitgever is gedaan. Ik denk echter dat de werkelijke reden meer gelegen is in het feit dat in de publicatie van 2016 de schuldvraag wel erg nadrukkelijk op de schouders van bevelvoerend generaal Spoor zou zijn komen te liggen, terwijl hij zijn taak als bevelhebber toch alleen heeft kunnen doen onder aanvoering van de hoogste politieke en juridische gezagdragers toentertijd ter plaatse: gouverneur generaal, van Mook en procureur generaal Felderhof.
  In dit verband verwijs ik de Java Post lezers naar Limbach’s artikel in de Militaire Spectator, jaargang 185, nr 10-216. met citaten en tekst uit zijn publicatie van 2016.
  Daarin stelt hij dat bij het optreden van ons leger in de periode 1946-1949.in Nederlands-Indië,/ Indonesië geweldsexcessen structureel waren en geen uitzondering, De affaires die hij noemt in combinatie met het publiceren van de namen van de betrokken commandanten laten mijns inziens weinig ruimte voor twijfels aan de conclusies van de studie. Anders zouden nabestaanden van de genoemde officieren zich zeker intussen wel gemeld hebben.
  Dat dit extreme geweld door het hoogste politieke gezag zelfs juridisch gesanctioneerd is, verklaart eens te meer dat niet alleen de de commandanten te velde, maar ook de politieke machthebbers van toen in Nederland hun morele kompas volledig kwijt waren. Of het boek van Remy Limbach ons als volk tot inkeer zal brengen, durf ik te betwijfelen, getuige de gegeven reacties op het interview. Mochten de generaties na ons, de vraag stellen ‘hebben jullie dit geweten?’ dan kan door de publicatie van Limbach ’s boek niet langer het antwoord zijn: nee, dat hebben wij niet geweten!

  • baukegeersing zegt:

   In mijn bijdragen heb ik nu juist aangegeven dat de conclusies van Limpach geen wetenschappelijke basis hebben. Het zijn in feite zijn eigen moralistische opvattingen. Uit mijn studie van Westerling en de Zuid-Celbes-affaire blijkt dat hij de zaak op zijn kop heeft gezet. Er komt binnenkort een publicatie uit dat hetzelfde blijkt met zijn analyse van de ‘Pesing-affaire’. Het volledig kwijt raken van het morele kompas vind ik een forse beschuldiging die behoort te worden onderbouwd met valide argumenten. Het is niet te hopen dat het Nederlands volk trapt in de vooringenomen en eenzijdige politieke beschouwingen van Limpach. Zijn boek verheffen tot de Bijbel van de dekolonisatieperiode is volkomen absurd. In het deel dat ik van het boek analyseerde trof ik ruim vijftig fouten aan. Zelfs manipulatie met citaten!. En dan verwijzen naar een uitspraak uit de Duitse geschiedenis. Het slaat helemaal nergens op. Beste meneer Rotteveel u geeft er blijk van dat boek niet zorgvuldig te hebben gelezen en zeker niet te hebben bestudeerd. En dan de lezers voorhouden dat dit boek het inzicht voor generaties in Nederland zal zijn. Weinig ruimte aan twijfels? Het boek van Limpach is een en al twijfels.

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘de zaak op zijn kop zetten etc.’- Hoezo? Heeft het rood wit terreur Westerling cq. de Nederlanders in Z-Celebes standrechtelijk(!) willen executeren? Volgens uw studie en moreel kompas? * ‘dekolonisatie etc.’- Indië was in het beging een kolonie(= nederzetting) daarna 3 eeuwen bezet(!) gebied. Met geweld( 500 oorlogen!) tot Nederlands Indië ( =Indië van Nederland) getransformeerd! – Nederland in nazi tijd was toch ook geen kolonie van Duitsland. Over zorgvuldigheid gesproken.
    * ‘geen structureel geweld etc.’- Niet in de ‘excessen nota’ vermeld. Indië veteraan KST W.vNoort; kreeg bij het vuur peloton voor een executie, opdracht van de officier; de gevangenen achter elkaar op te stellen; ‘hij wilde zien door hoeveel lichamen de anti tank granaat gaat voor die gaat ontploffen! Ik heb geweigerd en ben met een smoes weggegaan.

  • RLMertens zegt:

   @PeterFJ.Rotteveel; ‘gen.spoor etc.’- Het weglaten van de naam gen.Spoor is opmerkelijk. Vanwege een reactie ? Waardoor de uitgever (waarvoor eigenlijk een beknopte editie?) overstag is gegaan? -In 2004 verscheen een boek; ‘Achteraf kakelen de kippen’. Geschreven door zijn weduwe mevr. Mans Spoor-Dijkema; In het voorwoord: ‘ik verwijs hiermede naar de veelal politiek getinte publicaties en negatieve berichten over het optreden van onze troepen in het voormalig Nederlands-Indië en de fantasie verhalen rond de ziekte en het overlijden van mijn man, die mij veel ergernis geven’.- En dat terwijl de generaal de troepen uit Nederland in 1946 altijd verwelkomde met; ‘welkom mannen! Gij zij hier bitter hard nodig. Dat in dit land een enorme werk gedaan moet worden, dat gebaseerd moet zijn op de oudste normen en waarden; rust en orde, recht en veiligheid!
   Opdat wij later, teruggekomen in Nederland, met gerechtvaardigde trots en overtuiging kunnen zeggen; toen Nederland een kritieke tijd doorworstelde, oefenden wij de belangrijke taak uit; van soldaat in Indië’!

   • baukegeersing zegt:

    Mertens u moet mijn boek lezen. Dan ziet u dat Limpach m.b.t. Westerling en de Zuid-Celebes-affaire de zaak geheel op zijn kop heeft gezet. Het zogenoemde bloedbad van Pesing is eveneens onhistorische kletskoek. Limpach heeft m.b.t, Westerling meer dan vijftig fouten gemaakt in zijn onderbouwing. Tot en met het fabriceren en wijzigen in citaten. Dat zijn wetenschappelijke doodzonden. Neemt u eens kennis van de vijf principes van wetenschappelijke integriteit. Het boek van Limpach is daarmee in strijd. Het boek is een politiek pamflet geen degelijk wetenschappelijk werk. U gaat voor uw onderbouwing van uw opvatting op de illusoire kant zitten alsof de gewapende acties tijdens de dekolonisatieperiode allemaal ‘schoon’ waren. Iedereen die deze geschiedenis heeft bestudeerd weet dat dit niet het geval is. Maar alles over een kam scheren – zoals ik u vaak zie doen – is geschiedvervalsing. Dat er excessen van geweld waren is al tientallen jaren bekend. Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische kant. Limpach kiest voor vooringenomenheid, eenzijdigheid en onhanteerbare basisbegrippen en een onbruikbaar toetsingskader. Op basis daarvan zulke verregaande conclusies trekken als hij doet in zijn boek is slechts zijn eigen morele oordeel. Leest u eens de wetenschappelijke analyse van Van Doorn/Hendrix. Vergelijk dat werk eens met het boek van Limpach. Dan blijkt dat hij niets nieuws heeft ontdekt. Het enige nieuwe is dat Limpach zwaar moraliserende persoonlijke oordelen velt en stelselmatig overdrijft. U hebt zelf een onderbouwde analyse geschreven. Ga eens kritisch het boek van Limpach lezen en ontdek zelf wat ik hierboven aangeef. .

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘uw boek etc.’- Wel of niet uw boek lezen maakt mij niet veel uit. Ik kom (geboren) uit Indië. Heb me toen al geërgerd over die onzin/leugens aangaande de Republiek, die onze overheid daar rondbazuinde. – Lees Louis Zweers, Indië veteraan; De Gecensureerde Oorlog 1945-1949; De leger voorlichtingsdiensten en marine hadden grote invloed; Kritische journalisten wo; Frans Goedhart, Chris Scheffer werden door inlichtingendiensten tegen gewerkt! Schokkende beelden en verslagen werden tegen gehouden! Johan Fabricius, die al 1945 uit Engeland naar Batavia vertrok moest zich als Brit voor doen om nb. zijn Batavia binnen te komen. De Nederlandse regering bleef bezig eigen volk(!) en het buitenland te overtuigen van ‘eigen gelijk’!
    (en het buitenland/VN koos toen aL partij voor de Republiek!) Dit boek geeft een onomwonden beeld en propaganda rondom de hevige strijd in Indië! – De KL officier, die anoniem die brief schreef ; over de Brandende kampongs van gen.Spoor, werd tot in Holland door Spoor achtervolgd! – Ook deze brief bereikte in 1948 het het evangelisch blad De Wending, ‘de oude generatie in Nederland is christelijk en zij theoretiseert. De generatie praat over God maar blijft oneindig ver van het woord. Dat het hele Nederlandse volk het toelaat, dat wij gedaald zijn tot Duits(!) peil en dat toelaat dat 100.000 den jongens met een rustig gezicht kampongs verbranden, mensen neerknallen. Kletsen dat kunnen we. Vier jaar geleden ratelden hier Japanse mitrailleurs, nu de onze’.
    – Over één kam scheren? In nazi tijd Nederland zijn nimmer (muv. holocaust) zoveel oorlogsmisdaden begaan als wat we in Indië hebben begaan! Over cijfers gesproken; Oostindie: Soldaat in Indië ; uit brieven, dagboeken van veteranen telde hij al 2000 gevallen van begane oorlogsmisdaden! En er werden toen ca. 150.000 militairen uitgezonden! Vooringenomenheid? – Het boek van Doorn/Hendrix heb ik. Ook gelezen; ‘hoewel andere beheersmethoden(!) beschikbaar zijn: legaal: -justitieel en politioneel- (!) werd uitsluitend met wapengeweld opgetreden’! Wapengeweld is dat ook; standrechtelijk executeren van (ongewapende) gevangenen?

   • Jan A. Somers zegt:

    “Johan Fabricius, die al 1945 uit Engeland naar Batavia vertrok moest zich als Brit voor doen om nb. zijn Batavia binnen te komen.” Uiteraard, SEAC had daar het gezag. Die bepaalde wat wel en wat niet. “zijn Batavia”? Van wie had hij dat gekregen?

 21. baukegeersing zegt:

  Mertens, u hebt mijn boek niet gelezen, volgens mij hebt u het boek van Limpach ook niet gelezen, noch het boek van Oostindie. Als u dat laatste boek echt had gelezen had u gezien dat Oostindie op een volstrekt onwetenschappelijke manier cijfers produceert. Hij hanteert een eigen persoonlijk begrip oorlogsmisdaden dat kant noch wal raakt. Hij erkent dat dagboeken een betrekkelijke betekenis hebben. Hij hanteert geen kloppende steekproef, zo erkent hij ook zelf. Op basis van een denkexperiment en een ondeugdelijke extrapolatie komt hij aan zijn cijfers. Dat is een werkwijze die in strijd is met de vijf principes van wetenschappelijke integriteit. Uw eigen ervaringen kent u. U baseert daarop algemene conclusies. Mij valt op dat u zich concentreert op de inktzwarte bladzijden die u meent te zien. Als u zich op die manier concentreert op één kant van de mozaïek zijn uw conclusies voorspelbaar. Als u zo’n geringe bereidheid hebt open te staan voor het gehele verhaal, is het niet erg zinvol verder met de discussie te gaan. Ik heb het voorrecht gehad met nogal wat ervaringsdeskundigen te hebben gesproken. Die zeggen tegen mij zeggen over Zuid-Celebes: ‘Aan Westerling hebben wij ons leven te danken.’ Die verhalen kloppen met wat ik zelf heb gevonden na jarenlange studie op die periode. Als ik dan uw uitlatingen lees dan kloppen die dus niet met de historische werkelijkheid. Mertens u moet het boek van Limpach helemaal lezen alvorens erover te oordelen. Limpach die zelf erkent dat zijn begrippen niet kloppen, dat zijn toetsing methodiek voor het vaststellen van militaire noodzaak niet deugt, die alleen maar zwarte bladzijden heeft willen vinden, die dus een onwetenschappelijk boek heeft geschreven. Achter zo’n boek loopt u aan. Ik begrijp dat het moeilijk is om de verhalen van zoveel mediageweld die dat boek prijzen zonder het te hebben gelezen naast u neer te leggen. U moet zich gaan verdiepen in de ‘Critical race theory’. Dan zult u ook ontdekken dat de onderzoekers van het dekolonisatieonderzoek bezig zijn de agenda van die radicale ideologie uit te voeren. Velen weten het niet, hebben het niet door en lopen achter de verhalen van de ‘correct denkende’ media aan. Dat u beweert dat er alleen maar sprake was van wapengeweld is onzin. Leest u de boeken van de historicus Joop de Jong er eens op na. Hebt u zich verdiept in de daadwerkelijke oorzaken van de Bersiap? De aanhangers van die radicale ideologie willen ons doen geloven dat het allemaal eigen schuld dikke bult is van Nederland als kolonisator. Limpach roept iets vergelijkbaars in dat NRC-interview. Terwijl er nogal wat gedegen studies zijn die een dergelijke kwaadaardige opvatting tot stompzinnige onzin bestempelen. Een man die dergelijke onzinnigheden debiteert volgt u in zijn analyses en opvattingen? De man die in dat interview zich beroept op zijn frisse blik en het neutrale Zwitserse in hem. Terwijl hij zich geheel heeft laten leiden door de opvattingen van Peter Romijn, zijn copromotor. Leest u eens wat Romijn over de Pesing-affaire schrijft en hoe Limpach dat van hem over neemt in zijn boek. Volgens Romijn zou sprake zijn van het ‘bloedbad Pesing’ . Mertens ik heb nieuws voor u, er was helemaal geen bloedbad Pesing. Binnenkort komt er een echt gedegen onderzoek uit waarin dat staat. Achter dat soort valse profeten loopt u aan. Na lezing van deze reactie kunt u in elk geval niet meer zeggen: ‘ik heb het niet geweten.’ Ik wens u en mooi weekend.

 22. RLMertens zegt:

  @baukepeersing; ‘onwetenschappelijke manier etc.’- Wat is dan die wetenschappelijke manier van u? De misdaden nummeren, alfabetisch rubriceren/ aanduiden, plaats/plek op de kaart aangeven, de leeftijd van de slachtoffers, geslacht, de lichaamslente aangeven, kleur haar. De martelwerktuigen, knuppel, zweep,wapens etc, Bij elektrificatie; voltage van elektriciteit; generator of Aniem( = leverancier in Indië) stroom, op welke lichaamsdelen zijn de polen aangesloten; neus, oren, penis Hoe lang het slachtoffer het uithoudt etc. etc. Limpach; benoemt de misdaden met ‘man en paard’, zelfs de daders! Ook zelfs daders die voor hun verdiensten een onderscheiding kregen! Zo ver gingen zelfs geen enkele historicus. Ook niet de door u zo aangehaalde ambtenaar historicus JJ.A.deJong; ‘wiens brood men eet…..’ ( ik heb zijn boeken) -Veteranen, die eindelijk hun verhalen vertellen( zie ook tv.doc. Tabé Toean 1995. Ik was bij de première in Rialto, Amsterdam met voor- en tegenstanders voor/tegen het openbaren(!) wat geschied is; niet aan de grote klok hangen, matennaaiers etc. Nu druppelen nog meer ontboezemingen! – Marinier Hans Grijzenhout in NRC 19/11-2013, marine inlichtingendienst VDMB; ‘ zo’n kampong wordt dan half omsingeld. Dan de opdracht ‘op alles schieten wat beweeg; ook op vrouwen en kinderen. Ik zie nog voor me een vrouw met een kindje op haar arm, die wegrende. De doden bleven liggen en de huizen werden in brand gestoken. Op andere momenten werden kampongs met de grond gelijk gemaakt’. En hij laat zijn foto’s zien. De gevangenen werden ook met stroom tot praten gedwongen. Door elektriciteit ging hun lichaam helemaal trillen’ – Op deze site; nav. tv.doc. Onze jongens op Java is hij in een video te zien; zingend het Indonesia Raya(!) en vertelt zijn omkeer toen; hij bevriend raakte met een pemoeda gevangene! – Moet ik hiervoor/over ook de critical race ( = ook; afkomst?: wortel/gember?) lezen om bovenstaande misdaden te begrijpen cq. waarderen? * ‘ons leven te danken aan etc.’- ook gevraagd hoe? Welke heldendaad Westerling verricht heeft? Door het ( vooral met een kopschot!) executeren van dorpelingen! Nogmaals mijn oom heeft onder hem gediend. Westerling voerde toen al( op gezag !) een radicale ideologie uit! Voor niets, want in nog 3 jaar later kwam de overdracht! – En poogde nb. toen als een ‘Rechtvaardige vorst’ de Republiek om te werpen! Over malloten gesproken * ‘wapengeweld etc.’Zo staat het toch in de studie van Doorn/Hendrix; Ontsporing van geweld? * ‘bersiap etc.’- Ik heb bersiap meegemaakt! En het heeft me altijd geïntrigeerd; waarom, waardoor, die opkomende furie van woede! Gevolg heeft altijd een oorzaak! En dat terwijl wij tijdens de Japanse periode tussen hen(!) hebben vertoefd! Weliswaar vijandig ( gedeisd houden) soms bejegend, doch links gelaten!- ‘wij buiten het kamp werden geslachtofferd voor/door Nederlands beleid; herbezetting van Indië!

 23. baukegeersing zegt:

  Mertens als u vraagt wat ik met wetenschappelijk bedoel en vervolgens komt u met lachwekkende niet ter zake doende opmerkingen, dan blijkt daaruit dat u mijn boek helemaal niet hebt gelezen. Doe dat eerst en heb het er dan over. Dan leest u ook wat Westerling heeft gedaan op Zuid-Celebes. U hebt blijkbaar de eenvoudige edoch historisch onjuiste versie tot u genomen van de zogenoemde staatsgreep van Westerling. Verdiept u daar ook eens echt in.
  Dat u het boek van Limpach blijft prijzen na alles wat ik erover heb geschreven toont tenminste twee dingen aan: 1) u hebt het dus ook niet gelezen , en 2) u toont geen enkele bereidheid kritische analyses tot u te nemen. . Dat u de boeken van de historicus Joop de Jong afdoet met ‘wiens brood men eet’ is ronduit schandalig. Wat u over het boek van Van Doorn/Hendrix schrijft is ook al nihil is zijn betekenis. Dat u de Bersiap hebt meegemaakt betekent niet veel meer dat u toen al leefde in een gebied waar het zich voordeed. U geeft er ook hier blijk van daar geen studie van te hebben gemaakt. Had u dat wel gedaan dan zou u de uitlating van de door u zo geprezen Limpach, dat Nederland die Bersiap eigenlijk zelf heeft veroorzaakt, ook als schandalige geschiedvervalsing terzijde hebben geschoven. Limpach portretteert in zijn boek het driemanschap, Van Mook, Spoor en Flederhof als een soort driehoofdige leiding van een misdaadorganisatie. Ik vind dat vanuit wetenschappelijk oogpunt onder elke maat. Met wetenschappelijke historiografie heeft dat niets van doen. Waren deze heren zonder fouten. Nee, natuurlijk. Wie is dat wel in zo’n complexe gewelddadige context? Limpach die stelselmatig de partijen aan Indonesische kant een hogere morele waarde toekent. De historicus Zamoyski spreekt in zo’n geval van iemand die ‘onhistorische kletskoek’ verkoopt. En daar loopt u achteraan. U geeft er blijk van slechts één soort argumenten serieus te nemen, dat zijn die welke uw eigen argumenten bevestigen. Slechts één soort van opvattingen van anderen volgt, dat zijn de opvatti9ngen die uw eigen opvattingen bevestigen. Verdiept u zich eens in de vijf principes van wetenschappelijke integriteit. U geeft er blijk van die ook niet te kennen. Net zo min als u blijkbaar ooit van de ‘Critical race theory’ hebt gehoord. Dat weerhoudt u er niet van er toch een mening over te hebben. Mertens dit was wat ik nog wilde bijdragen aan de discussie met u. In het vervolg zal ik mij beperken tot het slechts kort aanduiden van onzin die u te berde brengt. Ik wil bij de lezers van Java Post geen verkeerde indruk achter laten over wat u schrijft. Ik wens u een goede zondag en veel leesplezier.

  • RLMertens zegt:

   @baukegeersing; ‘uw wetenschappelijke uitleg etc.’- Kom op met die wetenschap; verklaar u dader. Vooral met uw principes van wetenschappelijke integriteit! Ik beoordeel alleen de door Limpach aangehaalde misdaden(!). Wel of niet structureel, dat is kern van wat in Indië is gebeurd. U beweert dat Limpach ‘alles op zijn kop heeft gezet’; dus de misdaden zijn geen misdaden! Bewijs het! – U verwees mij toch naar Doorn/Hendrix die een misdaad beschrijft; ; ‘eerst slaan, dan stroom, ten slotte de waterkuur. Water in de mond gegoten en met een doek wordt stikreflex bewerkt. Pas als de organen van de gevangenen het dreigen te beven, buigen zij zich over hem heen en schreeuwen; mau matti/wil je dood?’ Nihil in betekenis? Ook de aller eerste bekentenissen(!) op tv. ,na de uitzending van Hueting januari 1969; Veteraan ter Steege ‘we zijn nogal geneigd om in oostelijke richting naar Duitsland te kijken.*Bij een Chinese loods was rijst opgeslagen. Er werd daar ingebroken. De aangestelde wacht schoot op een avond bij geritsel/gekraak 3 inbrekers dood. Het bleken 3 kinderen te zijn, die vanwege honger rijst wilden stelen. De lijkjes werden daar tot de namiddag daarna ten toon gesteld! Vervolgens werden die verstijfde lijkjes in een vrachtwagen gesmeten en afgevoerd.* Ik bracht een gevangen genomen Indonesiër. Oh zei de luit, we verhoren ze straks wel. Na een tijdje ging ik uit nieuwsgierigheid terug; …de oren waren er af geslagen, de neus helemaal weg, de mond open gescheurd. Ik was woedend en trok mijn revolver en stoof naar mijn commandant en die zei; ‘je moet je maar niet mee bemoeien.Je wilt straks toch ook naar Holland terug’ * ‘bersiap etc.’- Moet ik daar een studie van maken? Hoe mijn oom, die toen terug ging naar zijn onderneming(om zijn werk te hervatten, na de Jappen tijd) levend(!) werd gevild en daarna aan een paal vastgebonden en vervolgens op een (grote)mieren hoop geplaatst. Hij stierf een helse dood! En u wil/gaat mij vertellen wat bersiap is? Bersiap is door ons beleid uitgelokt! Zoals ook Limpach dat concludeert! het Indië debacle! Zoals indertijd een weekblad het verwoorde; ‘kruideniers politiek tegen wereld politiek!’
   * ‘gen.Spoor etc.’- Ooit over vaandrig Arnout gehoord? De wapenaankoop door Westerling in Singapore? Zijn ontsnapping na de coup, per Nederlandse MLD catalina? Over morele zaken gesproken!

 24. baukegeersing zegt:

  Mertens het bekende beeld. Kankeren vanuit het eigen gelijk. Het zijn niet mijn principes van wetenschappelijke integriteit. Die zijn van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Daar hebt u dus ook niet van gehoord. Dus hebt u er wel een mening over. En dan geheel voorbij gaan aan wat er daadwerkelijk is gebeurd bij de verschillende Bersiaps op de verschillende eilanden. Wat u daar verkondigd is wetenschappelijke onzin. En u dan beroepen op Limpach die dezelfde onzin verkoopt. Hebt u hert boek van Peter Schumacher gelezen over vaandrig Arnout? kennelijk ook al niet. Dus hebt u er een mening over. De wapenaankopen en de ontsnapping van Westerling zijn mij bekend. Hoezo over morele zaken gesproken? Het gaat er om dat u in uw eigen privé poel van “onhistorische kletskoek’ blijft ronddraaien. Opnieuw gaat u nergens op in. Mooi dat u in een land woont waarin u dat allemaal kan opschrijven. Een mooie zondag verder.

  • RLMertens zegt:

   baukegeersing; ‘kankeren etc.’- Ik kankeren? Geef slechts commentaar op uw wetenschappelijk intrigriteitskennis/argumenten over Indië. En ga in; op de door ons gepleegde misdadige feiten! – Ooit hier door de moffen: jochies dood geschoten en daarna aan het publiek tentoon gesteld? Gevangenen electrocuteerd? Dorpen/huizen platgebrand? Het beroven(!) van kostbaarheden van de geëxecuteerden? etc.etc. Allemaal uitgesproken/beschreven door Indië veteranen! * Z-Celebes; de Republiek bracht het: één volk, één land; merdeka boodschap met succes over naar Celebes. (om van Mook de pas af te snijden met zijn federatie politiek). Zij, die met de belanda meewerkten/ hielpen werden vermoord. Ons gezag was hulpeloos. Ijzereef; ‘het is tegen deze achtergrond dat besloten werd Westerling in te zetten. – En rekent af met de misvatting dat de onrust een kwestie was van anarchie en criminaliteit!- De politieke dimensie van het conflict werd genegeerd(!) zodat de koloniale autoriteiten een alibi(!) hadden om rigoureus in te grijpen! Uit archiefmateriaal blijkt dat Westerling’s zuiveringen in werkelijkheid neerkwamen op pure razzia’s’! * Juristen van Rij en Stam, die in 1954 een rapport uitbrachten aan de regering; spraken onomwonden(!) van contra terreur! Militairen hanteerden een illegaal(!) middel en politici stonden dit toe! * Hendrix/van Doorn/ veteranen; ‘het excessief geweld was niet het gevolg van individuele ontsporingen, maar vloeide voort uit een patroon dat van bovenaf(!) was opgelegd’!
   * Stef Scagliola(Italiaanse) ; Last van de oorlog 2002; ‘de historische verhalen op school over goede en foute Nederlanders in de oorlog gaven mij een heerlijk gevoel. Ik was beland in een land waar mensen deugden, waar rechtvaardigheidsgevoel, opofferingsgezindheid en moed vanzelfsprekende eigenschappen waren. Met ontzetting zag ik jaren later op een video een getuigenis van een Nederlandse militair over de marteling van een Indonesische gevangene. Hij vertelde hoe de Indonesiër aan een touw hing met zijn hoofd naar beneden boven een cementen vloer. Eerst werd het touw zachtjes gevierd, maar toen hij bleef zwijgen ging het vieren steeds harder, totdat zijn hoofd begon te kraken en bloed overal spoot’. Ooit door de nazi’s in Nederland toegepast? Het boek van (mijn kennis) Schumacher heb ik. Zo, dat was mijn ‘privé poel van historische kletskoek’, maar wel gestoeid op/met ‘wetenschappelijk’ onderbouwde feiten! Van veteranen en deskundigen! * mooi dat ik in dit land mag schrijven etc.’- Hoezo? Last van een beetje waarheid?

 25. baukegeersing zegt:

  Mertens u baseert zich op IJzereef die de context heeft gemist en een geconstrueerde eigen interpretatie heeft ontwikkeld en het bendewezen heeft genegeerd terwijl hij daarvan goed op de hoogte was. Als u beweert dat uit archiefmateriaal zou blijken dat het optreden van Westerling pure razzia’s waren dan overschrijdt u een rode lijn. Dit is minder dat kwaadaardige nonsens. Dit is onder elke maat. U maakt zich schuldig aan het debiteren van leugens en kwaadsprekerij. Zolang u dat soort van vuilspuiterij debiteert doet u dat maar voor uzelf. Mijn tijd is te kostbaar om aan dergelijke kletskoek verder aandacht te besteden. Vaarwel Mertens.

Reacties zijn gesloten.