Een gebrekkige onderbouwing

Gisteren, paginagroot, in de Volkskrant een interview met een ex-krijgsgevangene uit Birma. Een verschrikkelijk verhaal dat niet vergeten mag worden. En marge, onder de titel ‘Alsnog uitkeringen aan oud-dwangarbeiders?’, een stukje tekst van de Stichting Task Force Indisch Rechtsherstel, waarin een uitleg van het door de Nederlandse (!) overheid aangedane onrecht. Volgens de Facebook-pagina van de Stichting betreft het hier de ‘cijfermatige onderbouwing van de eerste claim’.

Facebook pagina TFIR

Facebook pagina TFIR

x

Het lijkt wel of niemand er oog voor heeft. De boosheid blijft hetzelfde, maar de onderbouwing verandert bijna met de dag. Schreef Griselda Molemans van de Stichting vorige week in de Volkskrant dat het ging om bijna 1,5 miljoen gulden die de staat van de Thaise overheid had ontvangen voor de dwangarbeiders, nú blijkt het te gaan om 776 duizend gulden. Een ander bedrag, groot 1,5 miljoen, werd overgemaakt aan de Nederlandse overheid om een andere reden, namelijk ter compensatie voor geroofd spoorwegmateriaal op Java.  

Je zou zeggen: als de vorige berekening niet klopte, dan kan dat nogal wat gevolgen hebben voor de onderbouwing van de claim. Maar nee, hoor! Vorige week heette het: ‘De overheid verzuimde fl. 61,73 uit te keren aan tenminste 6.424 dwangarbeiders’, en nú precies hetzelfde. Kan de Stichting nu eindelijk eens een keer duidelijk zijn en een wérkelijke onderbouwing geven voor haar boosheid? Met voetnoten en citaten?

Cijfermatige onderbouwing

De cijfermatige onderbouwing zoals nu gegeven door de Stichting:

 “De Geallieerden besloten alle voormalige dwangarbeiders schadevergoeding te verlenen van 2,6 miljoen gulden die resteerde. Nederland kreeg 776.000 gulden. Onvoldoende om alle 17.391 ex-dwangarbeiders de al toegezegde 61,73 gulden te betalen. Ten minste 6.424 rechthebbenden hebben nooit iets gekregen. De oproep in een paar kranten in juli en december 1954 was hen ontgaan.”

Het wordt een wat technisch verhaal, en daarom excuus aan de lezer, maar het is niet onbelangrijk. Graag stellen we bij deze ‘cijfermatige onderbouwing’ weer enkele vragen.

Verslag van de Tweede Kamer, 1954

Verslag van de Tweede Kamer, 1954

x

De Minister van Buitenlandse Zaken verklaarde in juli 1954 aan de Tweede Kamer dat een bedrag van 100.003 Britse ponden reeds ter beschikking van de Nederlandse regering was gesteld. De daaruit voortkomende verdeelsleutel lijkt logisch: 100.003 Britse ponden, oftewel fl. 1.062.000, gedeeld door 17.200  is fl. 61,73.

Volgens de Stichting was het echter slechts fl. 776.000, een bedrag dat veel lager ligt dan de eerder genoemde bedragen, en ook veel lager dan het bedrag genoemd door de Minister. Op grond van wélke documenten komt de Stichting tot deze wetenschap? Waarom zou Nederland minder hebben gekregen? Wanneer werd dat bekend?

Gesuggereerd wordt dat de Nederlandse berekening gebaseerd was op een hoger bedrag, en dat later, toen dit bedrag lager uit bleek te vallen (?), verdere publiciteit werd gemeden. `Het bedrag fl. 61,73 was al toegezegd’.  Wanneer werd de beslissing genomen verdere publiciteit te mijden? Hoe valt een dergelijke beslissing te rijmen met het feit dat de regeling open is gebleven, en dat nog steeds – als voldaan wordt aan de criteria – fl. 61,73 wordt uitgekeerd?

Volgens de Stichting waren er 17.391 dwangarbeiders, waarvan tenminste 6.424 nooit iets hebben ontvangen. Dit betekent dus dat mogelijk 17.391 – 6.424 = 10.967 wél een uitkering kregen. Zo zou een totaal zijn uitgekeerd van 10.967 x fl. 61,73 = fl. 676.992,91. Dit bedrag is precies een ton minder dan het bedrag dat volgens de Stichting door de overheid zou zijn ontvangen. Toeval? Rekenfout?
Het volgens de Stichting door de overheid ontvangen bedrag van 776 duizend gulden, gedeeld door fl. 61,73, leidt tot 12.570 uitkeringen (72% van het totaal), en niet tot 10.976 uitkeringen. (63%)
Hoe komt de Stichting eigenlijk aan dit getal van 6.424?

Het is maar hoe je het in de krant wilt hebben

Volgens de uitleg van de Stichting was er sprake van een verkeerde verdeelsleutel, en zo zouden duizenden ex-krijgsgevangenen niet hebben gekregen waar zij recht op hadden. Volgen we deze gedachtengang, dan betekent dit echter ook dat veel andere ex-krijgsgevangenen méér hebben gekregen dan waar zij recht op hadden. Hadden alle gevangenen namelijk een uitkering ontvangen, en was de juiste verdeelsleutel gehanteerd, dan was deze uitkering immers slechts 40 à 45 gulden geweest? Ook in dat geval heeft de overheid het door haar voor dit doel verkregen bedrag wel degelijk geheel aan de ex-dwangarbeiders uitgekeerd en niets achtergehouden. Het openhouden van de regeling ten koste van eigen algemene middelen zou dan zelfs kunnen worden gezien als positief gebaar.
Het is maar hoe je het in de krant wilt hebben.

Verder: “De oproep in een paar kranten in juli en december 1954 was hen ontgaan.” De oproep werd geplaatst in vele kranten in Nederland en Nederlands-Indië, niet slechts in ‘een paar’. De Koninklijke Bibliotheek biedt in gedigitaliseerde vorm al een kopie van het bericht aan in: De Waarheid, het Limburgsch Dagblad, de Friese Koerier, de Leeuwarder Courant, het Nieuwsblad van het Noorden, het Vrije Volk en De Tijd in Nederland, en De Nieuwsgier, Java Bode, De Vrije Pers, Nieuwsblad voor Sumatra, De Locomotief en Preanger Bode in Nederlands-Indië. Binnen kringen van de ex-krijgsgevangenen zélf (waaronder de eigen vereniging NIBEG) werd druk gediscussieerd over de Birma-regeling.

De SAIP

Het niet-gebruik van de regeling is nog steeds onbekend. De schattingen en beschuldigingen van de Stichting TFIR op dit punt zijn ook zeer onvoldoende onderbouwd. Kwalijk, omdat het heikele materie betreft die bij betrokkenen veel emoties oproept.
De enige instantie die mogelijk inzicht in het niet-gebruik zou kunnen verschaffen, is de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Naar aanleiding van de media-aandacht ontving de SAIP recent een honderdtal aanvragen rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de Stichting TFIR om. In alle gevallen moest worden vastgesteld dat deze aanvragen betrekking hadden op personen aan wie in een ver verleden al een betaling was verricht. Dit wijst erop, dat het niet-gebruik gering moet zijn geweest.

De Stichting TFIR doet er beter aan, alvorens het woord ‘claim’ te gebruiken, aan te dringen op onafhankelijk onderzoek.

Een reactie van de Stichting is bijzonder welkom!

x

Dit bericht werd geplaatst in 6. Onderzoek, Aanspraken en Verwerking en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

36 reacties op Een gebrekkige onderbouwing

 1. Zoals het altijd om geld gaat met het nieuwe woord “Onderbouwing”, weten wij al dat de overlevende mensen na het uitpluisen van wie wat zou krijgen alweer naar het “Hier Namaals” zijn vertrokken. Sinter Klaas zou zeggen “Wie de koek krijgt wie de gart”.

 2. August Pijma zegt:

  Vertrouw die blandas niet, ze kennen vele talen, behalve BETALEN!
  Resultaat is altijd” Het spijt ons meneer!”.
  Het is een regeering van dieven!

  • RLMertens zegt:

   @APijma. Multatuli’1875; ‘Daar is een roofstaat aan de Noordzee….

  • Robbert Macare zegt:

   Altijd zo geweest en zal nooit veranderen!
   Dit gebaseerd op mijn eigen ervaringen en die van mijn familie.

  • eppeson marawasin zegt:

   Multatuli: “Ik vraag geen traan bij de tranen die er vloeien op zo donkere gezichten, noch edele toorn als ik zal spreken van de vertwijfeling der beroofden. Evenmin verwacht ik dat ge zult opstaan en met mijn boek in de hand tot de Koning gaan, en zeggen: «zie, o Koning, dat geschiedt in uw Rijk, in uw schoon rijk van Insulinde.»”

   Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is …
   [CITAAT]
   Saidjah’s vader had een buffel, waarmede hij zijn veld bewerkte. Toen deze buffel hem was afgenomen door het districtshoofd* van Parang-Koedjang was hij zeer bedroefd, en sprak geen woord, vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij, en ’t was te vrezen, als men de sawah niet tijdig bewerkte, dat ook de tijd van zaaien zou voorbijgaan, en eindelijk, dat er geen padi zou te snijden zijn, om die te bergen in de loemboeng van het huis. /…/
   Toen nam Saïdjah’s vader een kris die poesaka was van zijn vader. De kris was niet zeer schoon, maar er waren zilveren banden om de schede, en ook op de punt der schede was een plaatje zilver. Hij verkocht deze kris aan een Chinees die op de hoofdplaats woonde, en kwam te huis met vierentwintig gulden, voor welk geld hij een andere buffel kocht. /…/
   Saidjah was negen jaar oud geworden, en Adinda reeds zes jaren, voor deze buffel aan Saïdjah’s vader werd afgenomen door het districtshoofd van Parang-Koedjang. Saidjah’s vader, die zeer arm was, verkocht nu aan een Chinees twee zilveren klamboe-haken’ – poesaka van de ouders zijner vrouw – voor achttien gulden. En voor dat geld kocht hij een nieuwe buffel./…/
   Toen deze buffel aan Saïdjah’svader was afgenomen, en geslacht … Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is . … toen deze buffel geslacht was, telde Saidjah reeds twaalf jaren, /…/
   [EINDE citaat]

   — In Lebak werd geen vlas verbouwd, nochtans ‘schering en inslag’ aan de Javazee …

   e.m.

   • Surya Atmadja zegt:

    Het schijnt dat bepaalde delen van Max Havelaar boek een mythe was.
    Zoals het verhaal van Saidjah en Adinda , maar ya dat is dan de literaire vrijheid van de schrijver.
    Ook had Max Havelaar een Njai van 13 jaar oud toen hij werkzaam was in (West?) Sumatra .
    Toen ik de film met Peter Haber zag, zeg ik al , dese niet klop , maar hef niks is wel leuk om te zien.

    Kritische Indonesiers maken ook bezwaren omdat er indirect geschied vervalsing was , om Multatuli(EDD) als strijder voor de inheemsen werd gepromoot, zelfs in diverse Indonesische geschiedenis boeken .
    Zie onderstaande artikel:
    ( 1.Mitos itu dikembangkan dan dibesarkan, yang tetap langgeng hingga kini melalui pelajaran-pelajaran di sekolah. Generasi masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan Belanda (HIS, MULO, HBS, AMS, Lyceum dan Gymnasium) cukup mendalam mempelajari Max Havelaar dari Multatuli ini sehingga berkarat dalam mitos kebesarannya.
    2.Di dalam buku-buku pelajaran sejarah SMP dan SMA sekarang satu atau sampai dua halaman kita baca bagaimana Multatuli dengan bukunya itu telah memperjuangkan nasib rakyat Indonesia di zaman kolonial Belanda. Ia nyaris disebut pahlawan Indonesia.)

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag Pak Surya Atmadja, met respect hoor … maar u lijkt wel een rasechte koppige kepala kedjoe (kaaskop). U maakt namelijk steeds dezelfde -door Havisten waarschijnlijk voor onmogelijk gehouden- fout:

    De Max Havelaar valt in de categorie ‘Top 3 aller tijden beste Nederlandstalige literaire werken’ en is á priori géén, ik herhaal ‘géén’ geschiedenisboek. Dat er passages in de Max Havelaar voorkomen die u niet leuk vindt daar hebt u, en met u ieder andere lezer recht op maar is verder van een geheel andere orde.

    Van hetzelfde niveau en dus even kwalijk is, dat u naar aanleiding van een film, het gelijknamige boek ‘inhoudelijk’ meent te kunnen beoordelen.

    Zoals u uw bijdrage al begint: @Het schijnt dat bepaalde delen van Max Havelaar boek een mythe was.@ –Daar zou u op http://www.scholieren.com niet zonder commentaar mee weg komen. Geheel terecht overigens, maar dit verder terzijde.

    Zo spreekt u in het meervoud over: @Kritische Indonesiers maken ook bezwaren omdat er indirect geschied vervalsing was ,/…/@ –Maar kunt er pak ‘m beet 5 belangrijke kritische Indonesiërs noemen ?

    U maakt zich er wel vanaf hoor. U kunt over het boek Max Havelaar geen eigen mening hebben, want niet gelezen, dus gaat u maar leentjebuur spelen; niets mis mee. Maar ik heb u het Javaanse feodale systeem ‘pan froeher’ en de dito het volk uitbuitende en berovende inheemse districtshoofden weleens minder zwak horen verdedigen.

    Tot slot, als u over bepaalde zaken geen eigen mening hebt c.q. kunt hebben en uw toevlucht moet zoeken bij anderen, waaronder artikelen atau passages daaruit, wilt u dan bij gelegenheid zo lezersvriendelijk zijn en tenminste aan bronvermelding doen. Om de Java Post-lezer (m/v) op zijn wenken te bedienen, heb ik dat nu voor mijn rekening genomen.
    *** http://jurnalfootage.net/v4/artikel/max-havelaar-mitos-belanda-yang-membuat-kita-terkecoh

    Omong kosong is géén enkel probleem; moet op z’n tijd kunnen. Maar een beetje meer niveau en minder gebrekkige onderbouwing kunnen van tijd tot tijd ook geen kwaad.

    *** De auteur van de door Pak Surya Atmadja geciteerde artikelen de filmrecensent D.A. Peransi heeft na een mislukte studie Indonesische Letteren, cursussen gevolgd aan de Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA) in Amsterdam.

    e.m.

  • Jan A. Somers zegt:

   Interessant te weten dat die stoute belanda’s voor gemiddeld de helft in onze genen zitten. En Multatuli is toch al heel, lang geleden. Dat was nog de tijd dat districtshoofden buffels afnamen van hun onderdanen. Ik wist niet dat Indo’s zo achter liepen. En ze wonen ook nog steeds in dit rotland, dat is toch dom? Terwijl emigreren zo makkelijk is.

  • Ælle zegt:

   Zoals ik reeds vele malen iedereen gewaarschuwd heb, wil ik ’t weer herhalen.
   Vandaag heb ik een afspraak met de belastingdienst om een fout van hun te rectificeren. Ik moest 5 (!) verschillende personen aan de telefoon te woord staan voordat deze afspraak rond was.
   Onlangs ontving ik een brief met de aanhef Geachte heer/mevrouw, maw een standaardbrief dus. Verder staat er: U hebt het verzoek gekregen, of ontvangt binnenkort om toeslag terug te betalen. (Met voorbedachte rade dus). Dat verzoek heeft het nummer … net als met loten. Het bedrag dat u ‘moet’ terugbetalen; bijna 400 euro. Vlak erachteraan: Graag informeer ik u over de ‘mogelijkheden’ om dit bedrag aan ons te betalen.
   Ik kan in 19 termijnen terugbetalen.
   Kunt u ook het bedrag per maand niet betalen? Neem dan voor een persoonlijke regeling contact per telefoon of via http://www.toeslagen.nl. Ik ga dit dus persoonlijk bespreken en neem bewijzen mee dat ik vorig jaar niet een teveel aan huurtoeslag heb ontvangen, eerder te weinig..
   Hoogachtend, G.H. Blankenstijn (Blandabatu) een verdachte ‘voorgestencilde handtekening.
   Staatssecretaris Financiën mr. drs. F.H.H. Weekers ontving in de onderstaande link een brief van de Nationale Ombudsman waarin problemen over toeslagen worden genoemd.

   Klik om toegang te krijgen tot brief_nationale_ombudsman_aan_staatssecretaris_weekers_problemen_toeslagen_btoe_24_januari_2014.pdf

   Mijn zgn teveel betaalde toeslag dateert eveneens uit 2014 over de 3 maanden mei en zo.
   Ik hoop dat ik hiermee iedereen gewaarschuwd heb voor de grove fouten van de belastingdienst, die zich een DIENST noemt.
   http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/lingewaard/kamervragen-na-fouten-belastingdienst-1.5096004
   Lees ook Huissen’s gezin moet huis verkopen door fout Belastingdienst.
   Mijn zus en nog een naaste familielid hebben ook al er/aanvaringen met B-fouten. Het houdt niet op!

 3. buitenzorg zegt:

  De eerste twee reacties zijn al veelzeggend.

 4. hansvschaik zegt:

  Kennelijk: wordt vervolgd, de volgende aflevering komt……. wanneer?

 5. Surya Atmadja zegt:

  eppeson marawasin zegt:
  21 februari 2015 om 9:00 pm

  Dag Pak Surya Atmadja, met respect hoor …
  1.maar u lijkt wel een rasechte koppige kepala kedjoe (kaaskop).

  2.Zo spreekt u in het meervoud over: @Kritische Indonesiers maken ook bezwaren omdat er indirect geschied vervalsing was ,/…/@ –Maar kunt er pak ‘m beet 5 belangrijke kritische Indonesiërs noemen ?
  ======================================================
  Pak E.M , wil je mij beledigen of complimenteren?
  Dit vraag ik omdat ik zekerheid wil hebben.
  ( Denk even aan de uitleg van Pak L in Indich4ever over diverse taalstijlen ?)

  2.Ja , kritische Indonesiers heb je zat, vooral bij de jongere generatie , zoals die paar docenten en professoren die tijdens een meeting of congres van hun vakgroep geschiedenis een “oproep”deden om de koloniale geschiedenis ( volgens de Nederlandse beschrijving) af te werpen.
  Want de geschiedenis van de Indonesiers is van, door en voor de Indonesiers.
  De juiste site kan ik hopelijk terug vinden
  .Zelfs Mas Prof.Dr A.Wahid behoort ook tot de nieuwe linchting, in ieder geval is hij beroemd geworden en bewierookt als eventuele bruggenbouwer in I4E .

  En bedank voor de inzet om ondanks het uit mijn posting afkomstig is Pak E.M de moeite neemt om voor andere lezers de topc op te snorren.

  Ik vertel alleen wat men daar vinden .
  Terkecoh = we worden in de “maling” genomen( een vrij vertaling)
  Mitos= mythe .

  • eppeson marawasin zegt:

   Dag Pak Surya Atmadja, u blijft onnavolgbaar … maar gelukkig wel herkenbaar. Natuurlijk is mijn vergelijking @een rasechte koppige kepala kedjoe@ niet beledigend bedoeld. Dan zou ik eerder iets in de trant van ‘u lijkt wel een Indonesiër die niet in Volendammer kostuum gefotografeerd wilt worden’ hebben gebezigd.

   e.m.

  • Surya Atmadja zegt:

   eppeson marawasin zegt:
   21 februari 2015 om 9:00 pm
   2.Zo spreekt u in het meervoud over: @Kritische Indonesiers maken ook bezwaren omdat er indirect geschied vervalsing was ,/…/@ –Maar kunt er pak ‘m beet 5 belangrijke kritische Indonesiërs noemen ?
   ==================================================
   „In Indonesië”, zegt de tweede man, „is Eduard Douwes Dekker een omstreden figuur. Zo vinden de historici uit Bandung dat hij te veel uitging van een Nederlandse, rationeel-legale gezagsopvatting, terwijl de inheemse hoofden steunden op traditioneel gezag. Dekker zou daar te weinig begrip voor hebben gehad en zich hebben opgesteld als een koloniaal.
   ======================
   Er werd gesproken over historici , of het ” 5 mensen” waren ?
   http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/nieuws/multatuli-na-150-jaar-held-van-lebak

 6. Surya Atmadja zegt:

  Over gebrekkige onderbouwing :
  De auteur van de door Pak Surya Atmadja geciteerde artikelen de filmrecensent D.A. Peransi heeft na een mislukte studie Indonesische Letteren, cursussen gevolgd aan de Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA) in Amsterdam.
  ===============================================================
  De vraag is of de schrijver echt sta te fantaseren of te omong kosongen ??
  Dat kan men zelf oordelen .
  Lees de hele artikel en ook wat D.A Peransi had gepresteerd in zijn leven.
  Het is in “bahasa”, kan vertaald worden via google en of andere vertaalmachines.

  • eppeson marawasin zegt:

   P.S.
   De voetnoot over D.A. Peransi is een ‘discussietrucje’ (herkenning?). Heb ik geleerd van een tweetal mede-discussianten op Java Post en I4E. De een wat technischer, de ander wat economischer georiënteerd …

   e.m.

   • Surya Atmadja zegt:

    Eppeson marawasin zegt:
    21 februari 2015 om 11:31 pm
    P.S.
    De voetnoot over D.A. Peransi is een ‘discussietrucje’ (herkenning?).
    —————————————————————————————————
    Gelukkig kunnen niet alle lezers de “bahasa”, want anders kunnen ze zelf lezen wat er in de artikel staan.
    Wat discussie technieken betreft , tja daar heb ik 4 jaren kennis gemaakt tijdens mijn asjosjale akademi tijd .Het is een hoofd en examenvak geweest.
    Dus die trucjes herken ik direct , al was het > 35 jaar geleden.
    Laten we terug naar de topic , voordat we straks te veel afdwalen .

 7. van den Broek zegt:

  DIT IS GEEN CIJFERMATIGE ONDERBOUWING

  Welke getallen zijn relevant bij claim 6 van Mevr. Molemans????

  HFL 1.062.000
  Het door de Nederlandse Staat uit te keren bedrag aan de krijgsgevangen van de Birma-Spoorweg bedroeg HFL 1.062.000 wat de tegenwaarde was van het door de Engelse Staat ter beschikking gestelde bedrag van GBP 100.003

  Dit bedrag zou aan 17.200 Krijgsgevangenen, die tenminste 6 MAANDEN in Birma hebben gezeten danwel hun nabestaanden uitbetaald worden, dus als je na 2 maanden sterft, krijgen je nabestaanden lekker niks. Hierbij dient aangetekend te worden dat niet precies bekend is hoeveel krijgsgevangenen in Birma aan de Spoorwegen gewerkt hebben, dus dit aantal is voor discussie vatbaar, maar laat ik uitgaan van 17.200

  Het bedrag per krijgsgevangene werd vastgesteld op HFL 61,73.

  Mevr. Molemans houdt ook andere getallen aan, zoals het bedrag dat door de Engelse staat DAADWERKELIJK is uitgekeerd aan Nederland en tegen welke koers.
  Men kan zich als Meneer van Dalen Wacht Op Antwoord zoals bovenstaand blijkt zich rondrekenen maar dat maakt de zaak niet alleen onduidelijk maar is voor het uit te keren bedrag ad HFL 1.062.000 ueberhaupt niet RELEVANT., want om dat bedrag gaat het want dat krijgen de uitkeringsgerechtigden.

  Maar wil iemand zijn nieuwsgierigheid bevredigen dan gaat hij maar naar het Nationaal Archief of pluist wat Engelse archieven door, ik denk dat mevr. Molemans dat gedaan heeft, want waar haalt ze dan dat bedrag van HFL 776.000 vandaan.

  Dus wat blijft van bovenstaande gebrekkige cijfermatige onderbouwing over.??

  • buitenzorg zegt:

   Heer Van den Broek,
   Mag ik u vragen waar u heeft gelezen dat een minimumtermijn van zes maanden werd gehanteerd? Bent u niet in de war met de regeling voor burgergeinterneerden? Dat nabestaanden ‘lekker’ niets zouden krijgen als hun man/vader na twee maanden was gestorven, lijkt me onzin.
   Voorts: u gaat er vanuit dat het door mevrouw Molemans genoemde bedrag correct is. Ik doe dat niet, omdat ik zie dat dat bedrag in strijd is met andere officiële informatie, in dit geval de handelingen van de Tweede Kamer. Let wel, ik zeg niet dat zij een verkeerd bedrag gebruikt, ik wil alleen de bronnen zien.

 8. van den Broek zegt:

  Dhr Buitenzorg: het lijkt mij ook onzin maar kijkt U op http://www.SAIP.nl bij en dan bij de menubalk staat ….pensioenen en uitkeringen en dan het ondermenu …….Japanse uitkeringen…De zes maanden gelden zowel voor burgers als militairen. Ook de Nederlandse staat maakt bij doden geen onderscheid. Daar komt nog bij dat een burger, die in een niet-erkend kamp zat, ook niks kreeg. Volslagen doorgeslagen. Dan kan je beter Feyenoordsupporter in Rome zijn.

  De vraag is wat de Engelse Staat voor de verkoop van de Birma-Spoorweg aan Nederland heeft uitgekeerd. Dat kan bij het Nationaal Archief of bij Engelse bronnen nagetrokken worden. Er is bij de kamerbehandeling sprake van een bedrag dat ter beschikking is gesteld maar er wordt niet aangegeven hoeveel precies aan Nederland is uitbetaald, van Birma naar Nederland kan best wat geld blijven liggen maar dat weet mevr. Moleman. . Edoch het is irrelevant voor de betreffende discussie, dus ik ga nergens van uit.

  • buitenzorg zegt:

   Heer Van den Broek,
   Dit SAIP-tekstje is niet helemaal conform de toepassing. Uit het verslag (1960) over de JU (burgerinternering):
   “Voorts werd bepaald, dat bij internering c.q. gevangenschap van korter duur dan zes maanden eveneens aanspraak ontstaat op een uitkering, ingeval betrokkene gedurende dit tijdvak is overleden dan wel ten gevolge van tijdens de aanhouding ondergane mishandelingen blijvend in zijn gezondheid is geschaad.”
   Over de ‘erkenning van kampen’ zou ik u meer kunnen vertellen, – daarover heb ik ook zo mijn mening – , maar dit lijkt me off-topic.
   Wat het overige betreft: u gelooft mevrouw Molemans op haar woord. Ik ook, misschien, als ik de bronnen zie.

 9. van den Broek zegt:

  Nee ik geloof Mevr. Moleman niet op haar woord. In haar boek “Opgevangen in andijvielucht” doet ze niet aan bronvermelding en ben ik uit arren moede op zoek gegaan naar informatie om haar gegevens te toetsen dus verifieren /falsificeren . Dat is me aardig gelukt.
  Maar als ze haar verhaal aannemelijk danwel geloofwaardig kan maken, ben ik wel geneigd haar betoog te onderschrijven met enig voorbehoud. U weet misschien iets over kritisch rationalisme, daar geloof ik in.

  Ik ben ook een onderhoudend verhaal over SAIP aan het voorbereiden, misschien is dat wat voor Java Post.

 10. wal suparmo zegt:

  Over Daniel Albert PARANSI, had geen Letteren Gestudeerd maar PSYCHOLOGIE. Wij hadden de zelfe meisje op het ook de balerina GABIELE( GABY) LOUWISSEN( haar vader was een Marine piloot- gesneuveld). Helaas Paransi was de winner.Jammer dat hij jong is gestoreven ( hij was ook een ketting roker).

  • eppeson marawasin zegt:

   D.A. Peransi (19061938 – 25111993) menjadi pengajar bahasa dan kesusasteraan Indonesia di Sekolah Tinggi Theologi di Jakarta (1960-1969) dan di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (sekarang IKJ).

   D.A. Peransi belajar melukis dengan J. Verkuyl dan D.C. Mulder ini belajar bahasa Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia namun tidak selesai, lalu menjalankan studi tentang filem di Nederlandse Film & TV Academie, Amsterdam (1970-1972).

   e.m.

 11. wal suparmo zegt:

  De broer van mijn moedere was als eerste landstormer in Ambon gesneuveld(op het ereveld begraven). Zijn vrouw had helemaal geen uitkering gehad van de Ned.regering met de reden dat ze alleen maar Kerkelijk getrouwt was als Inlandse Christen en niet voor de Burgelijkestand).

 12. van den Broek zegt:

  Om volledig te zijn ben ik wat feitjes op heel willekeurige wijze aan elkaar gaan breien om te kijken of ik wat aannemelijk kan maken, dat is iets anders als bewijzen. De Belastingdienst kan best uitleggen wat het verschil is tussen aannemelijk maken en bewijzen?

  SAIP
  “Naar aanleiding van de media-aandacht ontving de SAIP recent een honderdtal aanvragen rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de Stichting TFIR om. In alle gevallen moest worden vastgesteld dat deze aanvragen betrekking hadden op personen aan wie in een ver verleden al een betaling was verricht. Dit wijst erop, dat het niet-gebruik gering moet zijn geweest.”

  TOEVAL???
  En is het niet opvallend/opmerkelijk/toeval dat na alle media-aandacht voor de Taskforce i.c. mevr. Molemans de SAIP, na 60 jaar, plotseling 100 aanvragen tegelijkertijd binnenkrijgt? Dat heeft natuurlijk niets te maken met die Taskforce maar vind ik gewoon gezellig om te melden.

  En nog eens TOEVAL???
  En is het niet des te opmerkelijk/opvallend/toeval dat de SAIP alle 100 aanvragen afwijst, dus niet één is goedgekeurd . Dan is logischerwijze overduidelijk dat het niet-gebruik gering is.!!!!! Zeggen die 100 gevallen iets over die 17.200 krijgsgevangen, nee toch maar ik vind gewoon gezellig om te melden.

  VERKLARING
  Ik heb wel een annnemeljke verklaring, dat deze 100 aanvragers in eerste instantie bij de Taskforce te rade zijn gegaan, die de kwestie heeft opgerakelt en niet de SAIP, dan ligt het voor de hand dat de Taskforce de aanvragen heeft doorgelicht en heeft afgewezen. De Taskforce heeft de mensen alsnog naar de SAIP doorverwezen ter bevestiging van hun afwijzing en natuurlijk wees SAIP de aanvragen af. Als aanvrager ga je natuurlijk niet zeggen dat je eerst bij de Taskforce ben geweest en daarna bij de SAIP, dit wat betreft de intelligente vragen aan SAIP

  ADDERS
  Maar hier zit een adder onder het gras.. Ik heb de indruk dat de Taskforce een lijst heeft van alle krijgsgevangen die aan de Birma Spoorwegen hebben gewerkt maar dat zij ook cijfers heeft aan wie een uitkering ad HFL 61,73 is gedaan . Daarom spreekt de Taskforce over die 6.424 krijgsgevangen die niets gekregen hebben (N.B. het juiste aantal staat niet vast omdat het totaal aantal krijgsgevangen aan de Birma Spoorweg niet bekend is.)

  VERIFICATIE SAIP
  Aangezien de Taskforce/Mevr. Molemans nooit over hun bronnen spreekt dient men dat getal heel eenvoudig bij de instantie bij uitstek de SAIP te verifieren.
  Maar dan heeft onze SAIP een serieus probleem.

  A) Als de SAIP zegt dat het het dekkingspercentage (uitgekeerde bedragen/ theoretisch uit te keren bedrag) hoog is, op deze blog was theoretisch sprake van 99%, dan kan je je afvragen waarom de SAIP dat niet eerder heeft gezegd, dat had ons en in het bijzonder Mevr Molemans veel moeite en onnodige discussies bespaard. Maar dan vraag ik me af waar het bestaansrecht van SAIP na 60 jaar ligt.

  B) Als de SAIP zegt dat het dekkingspercentage laag is, zoals de Taskforce zegt, dan kan je best de vraag stellen waarom de SAIP niet eerder moeite heeft gedaan om het dekkingspercentage te verhogen. Dan geeft de SAIP in wezen Mevr. Molemans gelijk dat het SAIP of de Staat nalatig is geweest, zich onbehoorlijk gedraagt.
  Ik moet toch opmerken dat op dit blog angstvallig is vermeden deze toch wel voor de hand liggende intelligente vraag van het dekkingspercentage aan de SAIP te stellen, de uitkerende instantie wel te verstaan.

  HET STENEN TIJDPERK
  Er wordt gezegd dat de SAIP de lijst van krijgsgevangenen alleen op papier heeft en geen aparte Birma-spoorlijst ze leven bij de SAIP in het stenen tijdperk, Wat mij sterk lijkt aangezien we in het tijdperk van de PC leven en dat voor die Krijgsgevangenen een aparte staatsregeling bestaat. I
  k denk dat zo’n lijst te scannen is in een leesbaar format en via een tool in EXCEL-formaat. Dan selecteren we op 61,73 (het uit te keren bedrag ) en dan hebben we alle krijgsgevangen die het Birmabedrag hebben gekregen. Vergelijken we die met alle Birma-krijgsgevangen en zowaar weten we wie niet het bedrag heeft gekregen, dat zal dan hoogstwaarschijnlijk in de buurt van die 6.424 van mevr. Molemans liggen.

  HAKBLOK
  Maar ik graaf dieper bij de SAIP en wat lees ik in de Volkskrant: “Volgens woordvoerder Ad Beijk was het na de onafhankelijkheid van Indonesië onmogelijk alle namen en adressen te achterhalen. ‘Het was niet exact te controleren wie wel of niet aan de spoorweg hebben gewerkt’, zegt hij”

  Dus wat de Koninklijke Marine lukte om al haar diensdoenden ook buiten Nederland te achterhalen, lukt de Nederlandse Staat niet en natuurlijk niet als je pas na 4 jaar iets gaat controleren, laat staan na 60 jaar.

  Met deze uitspraak legt dhr Ad Beijk van de SAIP wel het SAIP-hoofd op het hakblok. Want daarom deed de Nederlandse Staat geen moeite de bekendmakingen in buitenlandse dagbladen te plaatsen, dus dhr Beijk geeft met zoveel woorden toe dat de overheid nalatig was danwel aan onbehoorlijk bestuur deed.

  De SAIP gaat als keeper al liggen voordat mevr. Molemans de bal zachtjes in het doel schiet. Niet zo intelligent zou ik zeggen maar ik heb geen verstand van voetballen

  Ik denk dat de landsadvocaat wel zijn handen vol heeft om deze SAIP-uitspraak positief voor de Nederlandse Staat uit te leggen.

  Natuurlijk heeft bovenstaand niets te maken met de SAIP, een stichting die niks te verwijten valt als Stichting, maar ik vind gewoon gezellig om te melden (vrij naar Youp). Voor de volledigheid is mijn stuk wat lang geworden

  • buitenzorg zegt:

   Heer Van den Broek,
   Even in het kort, want uw gedachten en uitweidingen gaan té ver om ieder op zich te worden becommentarieerd:
   – De pakweg 100 aanvragen bij het SAIP meldden zich niet eerst bij de TFIR;
   – De pakweg 750 ‘rechthebbenden’ die de TFIR heeft verzameld hebben zich nog niet gemeld bij de SAIP;
   – het aantal van ‘tenminste 6424’ ex-krijgsgevangenen dat zich destijds niet meldde, kwam voort uit een ons onbekende berekening van het TFIR;
   – de TFIR heeft geen lijst;
   – de SAIP heeft alleen een papieren lijst;
   – het digitaliseren daarvan en bruikbaar maken in het kader van deze discussie is niet onmogelijk, maar lastiger dan u denkt;
   – de SAIP heeft geen uitspraken gedaan over het dekkingspercentage, ik wel;
   Bovenstaande uitspraken zijn juist en neem ik graag voor mijn rekening.
   Misschien kunt u op basis van bovenstaande verder interpreteren.

 13. van den Broek zegt:

  Uw bovenstaande uitspraken zijn alleen maar statements, een verificatie ontbreekt ten allen tijden. . Uw interpretatie van “juist” komt in mijn lijstje niet voor. Objectieve kennis is kennis die bekritiseerd kan worden en dat kan ik alleen maar onderschrijven.

  TFIR houdt haar kaarten bedekt en ik verwacht nog wel wat verrassingen. Het is hier ook geen rechtzaal.

  Waarom stelt U niet het optreden van SAIP ter discussie , haar cijfers/uitspraken of gebrek eraan zijn even duisteren gehuld is als dat van TFIR, maar de eerste kan nalatigheid, onbehoorlijk bestuur verweten worden. Enige mate van eenrichtingsverkeerdenken uwerzijds ligt voor de hand of is aan te rekenen.

  Ik ben uitgeinterpreteerd en dat niet alleen, Quod Erat Demonstrandum en daar laat ik het bij.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik hoef SAIP echt niet te verdedigen. Stichting administratie Indische PENSIOENEN. Goed gedaan. Al het andere zie ik toch als later toegevoegde ballast. Kijk even naar de problemen bij de belastingdienst die zijn ontstaan na het toevoegen van oneigenlijke zaken. Of heb ik het mis? Ik heb het niet zo gevolgd.

 14. Van mijn inmiddels overleden vader heb ik indertijd vernomen, dat het ook gaat om achterstallig soldij. Hij was indertijd in dienst van het KNIL, en heeft nooit over deze periode, dat hij slaven-arbeid moest verrichten aan de Birma spoorweg, soldij ontvangen. De Nederlandse regering was indertijd zo slim, het KNIL bij de onafhankelijkheid van Indonesië aan de nieuwe Republiek over te dragen, met alle verplichtingen van dien. De Indonesiërs voelden uiteraard zich allesbehalve verplicht om enige compensatie te geven, wat te voorzien was door de Nederlandse Regering. Moreel voelde de Nederlandse Regering zich echter niet meer verplicht zelf nog verantwoordelijkheid te nemen voor deze compensatie. of achterstallig soldij. Mijn vader is hierover zeer verbitterd geweest, dat hij en vele van zijn kameraden zo in de steek zijn gelaten door de Nederlandse Regering, voor volk en vaderland, ja, ja……………!! Mijn conclusie is, dat niet alleen gediscussieerd moet worden over de compensatie vanuit de opbrengst van de verkoop van de spoorlijn, maar ook het achterstallig soldij !!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s