Melawan Lupa – Opdat wij niet vergeten

Door Marjolein van Pagee

serg.-majoor TNI Atjep Abidin, vz. veteranenvereniging District Takokak

serg.-majoor TNI Atjep Abidin, vz. veteranenvereniging District Takokak

De reportage van MetroTV Indonesië: “Melawan Lupa” (Opdat wij niet vergeten) vertelt over standrechtelijke executies begaan door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in Cianjur, Takokak, West-Java. Deze reportage is uitgezonden door de Indonesische televisie op 14 november 2014.

Het onderzoek is gedaan door mijn Indonesische collega Hendi Jo die zelf uit het gebied van Takokak komt. Hendi Johari is een onderzoeksjournalist met een speciale interesse voor militaire geschiedenis.

In november 2013 stuitte hij op dit verhaal over standrechtelijke executies. Tot nu toe keert hij bijna wekelijks terug naar dit moeilijk te bereiken gebied in de bergen ten Zuiden van de stad Cianjur (oude spelling: Tiandjoer), omdat hij telkens weer nieuwe feiten en getuigen tegenkomt. Het is in zijn voordeel dat hij het lokale Soendanees beheerst.  

Pas in 2013 begon zijn echte zoektocht, maar als kind al hoorde Hendi Jo van zijn opa over de executies die in Takokak hadden plaatsgevonden. Zijn opa was TNI-luitenant in de welbekende Siliwangi-divisie en was o.a. tijdelijk commandant geweest van sergeant-majoor Atjep Abidin die ook in de reportage voorkomt.

Hendi Johari steunt het initiatief van Max van der Werff en Ady Setyawan die vorig jaar begonnen met www.dutchwarcrimes.com. Hij ziet veel heil in een samenwerking tussen Nederlandse en Indonesische onderzoekers met als doel om tragedies als Takokak uit de periode 1945-1949 in kaart te brengen.

Van harte aanbevolen. Duur: 23 minuten.

x

Naschrift van de Java Post:
Mocht de lezer willen weten of bovenstaande gebeurtenissen aan de orde komen in de zgn. Excessennota: dat is niet duidelijk. Een in die nota (pag. 40) genoemde gebeurtenis vond plaats in het regentschap Soekaboemi, en zou – ondanks de verschillen met de in de video genoemde details – een relatie kunnen hebben met de zaak Takokak. Of dat zo is? We weten het niet. Enige kritiek op de video is dan ook wel op zijn plaats, omdat géén data worden genoemd, en evenmin duidelijkheid wordt gegeven over het motief van de executies – natuurlijk los van het feit dat het om ‘Indonesische vrijheidsstrijders’ zou gaan. Helaas blijven nog veel vragen onbeantwoord.

Omgeving Soekaboemi. Rechtsonder Takokak.

Omgeving Soekaboemi. Rechtsonder Takokak.

Dit bericht werd geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, 1945-1949 en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

72 reacties op Melawan Lupa – Opdat wij niet vergeten

 1. H.H. Boldingh zegt:

  Indrukwekkend. Maar wordt er ook aandacht besteed aan de wantoestanden die de Indonesiërs hebben gepleegd? De film “Archief van Tranen” besteed hier aandacht aan.

  • Ed Vos zegt:

   Een reactie van de Hr Bolding die ik al verwachtte. Een Pavlov-reactie: eentonig, maar ook genant.

   De film “Archief van Tranen” besteedt inderdaad aandacht aan de wantoestanden, zoals u signaleerde die de Indonesiers hebben gepleegd. Dat klopt ja. een understatement.
   Hopelijk wordt dit topic geen herhaling van een herhaling van een herhaling van een discussie.
   Take it as it comes.

   Mijn lof – en daar ging het mij om in dit topic – gaat naar Marjolein van Pagee die deze film Melawan Lupa onder onze aandacht brengt.
   Indonesiërs aan het woord, en dat is al heel wat.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ach ja. In Indonesië weten ze niets van Indonesische oorlogsmisdaden zoals tijdens de bersiap. Dan kan je er ook geen film van maken. In Nederland weten ze ook niets van de bersiap, daar wordt dan ook geen uitputtende film van gemaakt. Met wel met het verschil dat Nederland een excessennota kent, en open discussies zoals hier. En rechtszaken waar eea kan worden rechtgebreid. Zo’n film kun je alleen in je eigen hoofd afdraaien. Ja, grijsgedraaid, maar toch. Een opmerking als “Een Pavlov-reactie: eentonig, maar ook genant.” is dan ook niet op zijn plaats. Dat ik soms wat afstandelijk schrijf over die ellende, betekent niet dat velen behoorlijk lijden onder die ervaringen. Ik niet, maar ik weet wat het is. En ik zal nooit tegen die persoon zeggen: Ja , dat weet ik zo langzamerhand wel.

   • Jan A. Somers zegt:

    Vergeten: Melawan Lupa. Ja, dat zijn ook mijn intenties. Stom natuurlijk. In Nederland valt er wat dit betreft niets te vergeten.

   • Ed Vos zegt:

    Pak Jan; Een opmerking als “Een Pavlov-reactie: eentonig, maar ook genant.” is dan ook niet op zijn plaats

    Telkens wanneer hier over excessen gesproken wordt door Nederlandse militairen komt er deze of gene die verwijst naar de periode eind 1945. e.d. en met name de bersiap, archief van tranen..

    Alsof hierover geen literatuur beschikbaar is en niet ten overvloede daarover is gediscussieerd, gesproken, besproken, en het komt allemaal uit dezelfde hoek.

    .

   • H.H. Boldingh zegt:

    Dat is uw mening maar niet de mijne, en mijn naam is niet die u schrijft. Ik ben ook geen kind van een Rus maar gewoon van een Nederlandse vader en een Indische Moeder en ben toevallig ook nog geinterneerd geweest in het Tjidengkamp.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; Ach ja, in Indonesië weten ze niets van oorlogsmisdaden etc. Wij wel, vooral van hun misdaden en…wij willen juist alles vergeten, wat daar (werkelijk door ons) gebeurd is!

   • Ed Vos zegt:

    H.H. Boldingh zegt:
    19 december 2014 om 6:11 pm

    Dat is uw mening maar niet de mijne, en mijn naam is niet die u schrijft. Ik ben ook geen kind van een Rus maar gewoon van een Nederlandse vader en een Indische Moeder en ben toevallig ook nog geinterneerd geweest in het Tjidengkamp.—–

    Ik weet niet waarop deze opmerking slaat, ik heb die tijd niet meegemaakt. U bent dus indo/Indisch?

    Ik kan alleen spreken over mijn familie en over mijn vader. Ook in Tjideng geweest, en vervolgens in Birma.
    Vervolgens acties op Bali. Hij pendelde tussen Toendjoengan/Boeboetan Soerabaja en Jatiroto/Jatipasar en Lombok (Karangtaruna/Mataram/Cakranegara/Ampenan)

    40 jaar in dat land gewoond .

    Dat was pas een man van 2 culturen die tenminste nog wist hoe hij met die Inlanders moest omgaan, Hij werkte na zijn 7-jarige KNIL-tijd ook voor de RI in die bersiap/genocidestad Soerabja want hij sprak perfect bahasa indonesia ook nog, en dat bahasa was tevens mijn eerste (moeder).

    Zo iemand mag van mij 10.000 maal zeggen “Trots dat ik indo” ben, zonder dat mijn oren pijn doen en ik gegeneerd mijn hoofd afwend. Van velen twijfel er wel aan en ook aan hun motieven.

    Dat mag ik hier off topic toch wel neerzetten?

   • Ed Vos zegt:

    Nog even dit: Ik denk dat mijn vader van de RI meer erkenning kreeg omdat hij, als voormalige “lawan” een baan kreeg: vanwege zijn kwaliteiten. Niks genocide of anti-indo,

    Wat kreeg hij van de Belanda?

    Hij had nu wel een Indonesische baas boven zich, iets waarvan anderen zouden gruwelen. Maar in feite was hij zelfs eigen baas. Zijn pech uiteindelijk was dat hij voor hen de verkeerde nationaliteit bezat en hij binnen 2 maanden zijn biezen moest pakken waar anderen reeds uit eigen beweging de zuiderzon en hun geliefde Indie (inmiddels Indonesie geworden) verlieten en de noorderzon opzochten

    Voor zo’n iemand was Nusantara (Indonesie) zijn land en niet Nederland. Anderen weer zeggen dat zij geen land hebben. Vreemde uitspraak natuurlijk. Of je was in de archipel land geboren en getogen (jouw land, spijts het regeime) , of je ging (repatrieerde) gewoon mee met je Belanda/totok-familie naar hun eigen land van herkomst.

    Maar dat was in de periode dat het wantrouwen tegen Nederlanders (al dan niet indo) als maar groter werd.
    Ja die indo’s konden wel eens de vijfde kolonne zijn, waarmee Nederland nog enige invloed kon uitoefenen op de situatie in de archipel, en van andere indo’s werd getwijfeld aan hun loyaliteit jegens de Republiek. Je hoefde de Republiek niet innig te omarmen, maar je hoefde natuurlijk niet vijandig daar tegen over te staan. Vergeet ook niet dat ten tijde van de Nederlanders elke vorm van kritiek niet getolereerd werd, of je werd aangezien voor communist.

    Ken uw geschiedenis, doe aan zelfreflectie, daar schort het bij velen nog wel eens aan.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Telkens wanneer hier over excessen gesproken wordt ” Over de excessennota heb ik alleen gememoreerd dat die er is, hoe onvolledig dan ook. En dat ik nog steeds wacht (niet echt, want die komt er nooit) op zo’n nota van Indonesische kant. Niet zomaar een film of een praatje, nee, een nota van de Indonesische regering. (ik wacht niet hoor, dan ga ik een ons wegen. Ik heb belangrijkere dingen aan mijn hoofd.)
    “Alsof hierover geen literatuur beschikbaar is” Klopt helemaal, wordt alleen niet gelezen.
    “en het komt allemaal uit dezelfde hoek.” Klopt helemaal, het zijn ook de enigen die proberen die slachtoffers, die in Nederland niet mogen bestaan en dus ook niet gekend, genoemd en herdacht kunnen worden, tenminste in gedachten levend te houden. U hoeft zich niet zo lang meer te ergeren hoor, statistisch gezien hadden wij er al niet meer moeten zijn. Dat schiet dus lekker op.
    Sorry, dat ik zo uit mijn slof schiet. Het zijn zaken die niet kunnen worden verwerkt. Dat moet je ook niet proberen. Ik heb het in een kastje geparkeerd, maar er zijn nog zovelen die dat niet kunnen. En die velen kunnen, net als ik, ook niet meer naar de erevelden om even het hoofd te buigen. Daarom doe ik het jaarlijks als een soort replica op het ereveld in Vlissingen, bij de doden van mijn Zeeuws meisje. En voor het gemak denk ik dan ook even aan mijn (gesneuvelde) bevrijders. Die mogen in Nederland ook niet worden gekend.

  • Mas Rob zegt:

   Ik snap de verzuchting van Ed Vos wel. Je schrijft over vermoedelijke Nederlandse executies en je wordt gewezen op de bersiap. Schrijf je over de bersiap dan zal er iemand opstaan die aandacht vraagt voor onfrisse koloniale mores.. Schrijf je over de onfrisse koloniale mores dan komt eerder vroeger dan later het commentaar waarom het altijd zo negatief moet. “Schrijf eens iets opbeurends!”

 2. Ælle zegt:

  Cianjur. De oude spelling moet zijn Tjiandjoer – Tjie-an-djoer of Tjie-an-djur. Tji of Ci duidt op een ligging aan een rivier of lagune of meer; ook in andere talen te herkennen. Hoe klein is de wereld.

  Over het onderwerp zou ik willen zeggen dat we de zaak maar zo snel mogelijk moeten afhandelen, want er staat geschreven in de brief aan de Christenen in Rome, Hoofdstuk 13 vers 7 ~ Berikanlah kepada semua orang hak mereka, kepada dia yang menuntut pajak, pajak; kepada dia yang menuntut upeti, upeti; kepada dia yang menuntut perasaan takut, perasaan takut; kepada dia yang menuntut hormat, hormat.~
  De vertaling in het Nederlands:
  ~ Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die [vraagt om] de belasting, de belasting; aan hem die [vraagt om] de schatting, de schatting; aan hem die [vraagt om] vrees, die vrees; aan hem die [vraagt om] eer, die eer.~
  De brief gaat zelfs nog verder met de woorden: ” Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want hij die zijn medemens liefheeft, heeft de wet vervuld. Want het [wetsreglement]: „Gij moogt geen overspel plegen, Gij moogt niet moorden, Gij moogt niet stelen, Gij moogt niet begeren”, en welk ander gebod er ook is, wordt samengevat in dit woord, namelijk: „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf.” De liefde berokkent de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
  De zon is intussen gaan schijnen….
  Gegroet allemaal.

  • Ed Vos zegt:

   Ælle zegt: een beetje off topic He mevrouw?
   Wanneer ik een vriendin heb die ik begeer, maar ik ben getrouwd, vervul ik de wet,maar handel toch in strijd met een regel uit de 10 geboden. Dit wordt dan een herwaardering van mijn denken. aangezien ik denk in kansen en niet in problemen, kijk ik toch liever naar de werkelijkheid zoals die is – naar de feiten dus. Wanneer je droom niet tot vervulling komt, blijf je je hele leven dromen.
   De zon schijnt inderdaad.

 3. Michiel Alma zegt:

  Geheel eens met de Heer Somers . Jammer dat Ed Vos mij ook als vieux jeu zal afserveren , maar we weten dat van Indonesische zijde nooit veel op tafel zal komen , waar het eigen war crimes betreft . Al het Nederlandse onderzoek is geschiedkundig te rechtvaardigen , maar het gaat ook snel op “”weg met ons”” lijken

  • Ed Vos zegt:

   Michiel Alma zegt:
   19 december 2014 om 4:12 pm
   . Al het Nederlandse onderzoek is geschiedkundig te rechtvaardigen , maar het gaat ook snel op “”weg met ons”” lijken


   U kwam naar de archipel on handel te drijven op zoek naar peper en zout, en niet om die 300 jaar te bezetten.
   U wilde de Duitsers en de Japanners toch ook snel eruit hebben, enerzijds uit uw eigen land, anderzijds uit het land dat door u zelf werd ingenomen en bezet?

 4. Ed Vos zegt:

  Ik lees hier het naschrift van Bert (Javapost):
  Mocht de lezer willen weten of bovenstaande gebeurtenissen aan de orde komen in de zgn. Excessennota: dat is niet duidelijk. Een in die nota (pag. 40) genoemde gebeurtenis vond plaats in het regentschap Soekaboemi, en zou – ondanks de verschillen met de in de video genoemde details – een relatie kunnen hebben met de zaak Takokak. Of dat zo is? We weten het niet. Enige kritiek op de video is dan ook wel op zijn plaats, omdat géén data worden genoemd, en evenmin duidelijkheid wordt gegeven over het motief van de executies – natuurlijk los van het feit dat het om ‘Indonesische vrijheidsstrijders’ zou gaan. Helaas blijven nog veel vragen onbeantwoord.—

  Kijk, dat vind ik nou een opmerking/kritiek op nivo , terzake en op zijn plaats.

  Ik wens iedereen voorts fijne kerstdagen vol vrede, en een 2015 evenzo vol vrede ook in hart en geest.

  • Bong Dzie Kiat zegt:

   “Kijk, dat vind ik nou een opmerking/kritiek op nivo , terzake en op zijn plaats.”

   En het vermelden van de misdaden van de republikeinen is dat niet??
   Ik zou zeggen gelijk oversteken: als Nederland zich excuseert dan zeker ook Indonesië.
   Hun oorlogsmidaden waren vele malen wreder dan de Nederlandse, ze komen een aardig eind in de buurt van wat de nazi’s deden, en met een even racistische mentaliteit.
   Wat wil je liever, een nekschot of levend getjintjang?
   Overigens weet men in Indonesië wel degelijk wat men misdaan heeft. Ik heb in de jaren zeventig talrijke republikeinen gesproken. Alleen wordt het daar onder tafel geschoffeld en niet doorgegeven aan de jongere generatie.

   • Ed Vos zegt:

    Bong Dzie Kiat zegt:
    20 december 2014 om 7:41 pm

    Dit is de derde persoon al die op mij reageert (afgeeft). Drie Nederlanders tegen 1 Indonesier, was dat ook gebruikelijk tijdens de politionele acties?

    Meneer Kiat het is mij niet bekend dat er gaskamers in gebruik werden genomen door de Indonesiers noch van deportaties daarheen

    Voorts heeft men, ondanks andere beweringen, geen genocide gepleegd op Nederlanders; immers die leefden na 1949 nog vrolijk door alsof er niets was gebeurd en alsof Indonesie van hen was.

    Over nazi’s gesproken:
    http://www.krijgsmacht.nl/artikelen/voormalig-nederlandse-ssers-bij-knil

   • Ed Vos zegt:

    Even terug naar de vermeende nazipraktijken door de Indonesiers. “Hun oorlogsmidaden waren vele malen wreder dan de Nederlandse, ze komen een aardig eind in de buurt van wat de nazi’s deden, en met een even racistische mentaliteit.”
    ——————————————————————————————

    Hoe moet zo’n uitlating worden beoordeeld in het licht van de Nederlandse
    dekolonisatiegeschiedenis en het vrije openbare debat daarover?

    Je kunt, zoals iemand schreef een historisch feitencomplex op verschillende manieren beschrijven en interpreteren. Dat kun je doen door de stijl en door de keuze van zelfstandige naamwoorden en de keuze van bijvoeglijke naamwoorden.

    Het zijn, zo lijkt het, overigens niet de feiten maar de termen die de menselijke geest mobiliseren in het Indie-debat. “Nee ze kunnen niet worden vergeleken met nazi’s. Ja, ze kunnen wel worden vergeleken met nazi’s”.

    Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat de geschiedenis opeens 180 graden draait: dat Soekarno wordt vergeleken met een Quisling of een Anton Mussert, dat nazi’s (of veelplegers) zich opeens beroepen op de wandaden begaan door hun Indonesische tegenstanders in de periode 1945-1949 om bestraffing voor hun eigen misdrijven te ontgaan.

   • Bong Dzie Kiat zegt:

    Ook in de reacties van Heer Vos worden de Indonesische misdaden weer onder tafel geschoffeld.
    Overigens is “een aardig eind in de buurt ” niet hetzelfde als “gelijk aan”, dus waar praten we dan over. Afleidingsmanoeuvre.
    Pokoknja Indonesiërs mogen onteigenen, verkrachten, folteren en doodmartelen, zand erover.
    Maar een Nederlands nekschot (ja hoor, het waren er meer dan een, dat weet ik), – ja, daar gaan we over doorzeuren, verontschuldigingen aanbieden, boete doen, toe maar. Waar komt die zelfhaat vandaan. Dan hebben Chinezen toch meer trots.
    Ik vermoed dat niet alle Blanda’s daaraan lijden, vermoedelijk vooral de politiek-correcte ‘voorhoede’. De echte, traditionele Nederlandse elite houdt wijselijk zijn mond.

 5. constantinoc zegt:

  Geen inhoudelijke reactie. Maar even een grappig toeval: ik ben net een boekje aan het herlezen (Ismaïl en Moerti) waarin mijn overgrootvader Sierk Coolsma beschrijft hoe hij omstreeks 1868 als zendeling zijn eerste bekeerlingen maakte in … Tjiandjoer. Hij legt daarin ook uit dat Tji staat voor rivier.

  • RLMertens zegt:

   @constantinoc; misdaden tegen de (nazaten van) bekeerlingen? Geen grappige toeval.

   • eppeson marawasin zegt:

    Ah, kom op heer Mertens niet zo flauw. Dit is onder uw niveau! Dat moet u niet willen. Constantinoc begint immers met de attendering @Geen inhoudelijke reactie.@ en dan heeft een goed verstaander aan een half woord genoeg.

    e.m.

   • RLMertens zegt:

    @e.marrawassin; klopt, echter; waarom wordt een serieus onderwerp, (vooral)aangedragen door een Indonesiër, veelal met een Nederlands ‘grappig toeval’ beantwoord/repliek?
    Ik zou zeggen; ga/durf op de inhoud in te gaan en vertel dan een niemendalletje als toeval.

   • constantinoc zegt:

    Ik reageer op uw opmerking in tweede instantie. Ik lees dit weblog omdat de geschiedenis van ons koloniale verleden en de verwerking daarvan in onze vroegere koloniën mij hogelijk interesseert. Dat is de enige reden waarom ik hier kom. Ik heb bij het lezen van deze tekst en bij de video geen enkele wezenlijke toevoeging te geven. Alleen viel mij bij het lezen op dat het ging over Tjiandjoer, waarover ik net in ander verband las. Is het in uw ogen zover buiten de orde dat ik daar even melding van maak? Mijn excuses.

   • Ed Vos zegt:

    Wellicht heeft u dit over het hoofd gezien, ik heb de link naar het boek van Coolsma gegeven

    Klik om toegang te krijgen tot Soendaneesch-Hollandsch_Woordenboek.pdf

   • RLMertens zegt:

    @constantinoc. Ik vond het onderwerp nl. droevig/interessant dan uw suggestie/terloopse opmerking om via zending over tji/kali- te hebben. Waardoor van het onderwerp wordt afgedwaald; zoals ook is gebeurd. Echter hoop ik wel dat u meedoet om over ons gezamenlijk verleden van gedachten te wisselen. Want over de zending kan nog veel meer worden verteld, vooral tijdens de revolutie; oa de houding van de Christelijke kerk in Nederland en Indie”/Indonesië tov het conflict. En wat er is nu aldaar overgebleven van het Kerstenen oa in het gebied van Tjandjoer? Met groet en… ook sorry dat het te kribbig over kwam.

  • Ed Vos zegt:

   tji

   http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tji

   h”**p://upload.wikimedia.org/wikipedia/sources/9/97/Soendaneesch-Hollandsch_Woordenboek.pdf

   • Ed Vos zegt:

    constantinoc zegt:
    19 december 2014 om 7:02 pm

    Even terugkomend op uw bijdrage. Tji betekent dus rivier.
    Tji Andjoer betekent dus de rivier Andjoer (ik heb niet opgezocht of mijn bewering klopt)
    Wat zou Chi-rebon betekenen? De rivier Ribon uiteraard.

   • hansvschaik zegt:

    Je hebt ook nog Cilacap.

   • eppeson marawasin zegt:

    Kijk aan … een goed verstaander. Dag meneer Vos, interessant dat u even dieper op ‘tji’ ingaat. Ik begrijp dat het van Soendanese origine is, hoewel het klinkt mij nogal chinees-talig in de oren. Zou nu graag het BI etymologisch woordenboek raadplegen.

    Ik weet wel dat vader wanneer iets dreigde te mislukken, bijvoorbeeld ‘balverlies’ bij voetballen (op TV;) altijd iets zei van ‘tjilaka ini’. ‘k Weet weer niet of het ook Soendanees is, maar een rechtstreeks verband met water of beek zie ik niet meteen. Of het moet beeldspraak zijn, dat je dreigt te verdrinken atau door een bandjir wordt meegesleurd.

    Hoewel off topic … ’t maakt wel nieuwsgierig. Voorlopig laat ik mijn fantasie maar de vrije loop. 😉 Bedankt voor uw inbreng.

    Goed weekend !

    e.m.

   • hansvschaik zegt:

    Heel aardig meneer Eppeson dat u het woord tjilaka noemt, mijn moeder zei het ook wel eens als iets mis ging. Ik denk ook dat het Soendanees is, ik denk dat je tegenwoordig zoiets als : “foute boel” misschien gepaard gaande met een lelijk woord.
    Maar er is af en toe toch een Soendanees kenner hier als lezer van de Javapost, die kan hier vast meer over vertellen.

   • Mas Rob zegt:

    Uit mijn Soendanees-Hollandsch Woordenboek door S. Coolsma, het onderschrift vermeldt : “Oud-Afgevaardigde van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, enz.”, (wat zou toch die “enz.” allemaal inhouden?), uit 1913:

    TJI – “Korte vorm van tjaï, vocht, sap, water, rivier (alleen in samenstellingen w.o. een menigte namen van stromen en plaatsen”

    TJILAKA – ‘Ongelukkig, door een ongeluk of onheil getroffen, een ongeluk krijgen of gekregen hebben, ellendig, rampzalig; ook: ramp, onheil, elllende”

    Overigens beginnen vele Soendase woorden met “ci” (tji) maar geen samenstelling zijn met het Soendase woord voor water . Een paar aardige voorbeelden uit het genoemde woordenboek:

    TJILINGTJINGTJAT : “Onophoudelijk of rusteloos uit- en inloopen” (spreek het woord hardop uit en je hoort de onrust!)

    TJALAMAT-TJILIMIT : “Gedurig vrijpostig optreden, zich gedurig ondeugende (brutale) dingen veroorloven” (Je leest als het ware de afkeuring van onze “Oud-Afgevaardigde van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, enz.”.)

   • constantinoc zegt:

    Dank voor de aanvullingen. Mijn overgrootvader schreef: “Tjiandjoer is aldus genoemd naar den kleinen bergstroom, aan wiens boorden de Soendaneesche vaderen haar gesticht hebben. Alle plaatsen van beteekenis in de Soendalanden liggen aan rvieren. Zoo heeft de fraaie en uitgebreide hoofdplaats der Preanger, Bandoeng, haar Tji-Kapoendoeng; Soemêdang heeft haar Tji-Peles, Buitenzorg haar Tji-Sadane, Indramajoe haar Tji-Manoek, enz. Zelfs de kustplaatsen Batavia en Cheribon liggen aan rivieren: Batavia aan de Tji-Liwoeng, Cheribon aan de Tji-Rêbon, zooals die stad dan ook eigenlijk heet”.
    De auteur stelde ook een Soendanees-Nederlands woordenboek samen en hij vertaalde de bijbel in het Soendanees. Ik meen dat hij zels eeen Soendanese grammatica samenstelde.

   • constantinoc zegt:

    Geachte heer Vos, ik had zeker de link gezien en meteen geprobeerd, maar gisteren gaven beide links even ‘niet thuis’ en ik zag geen knop om u te antwoorden. Maar vandaag is het me gelukt het woordenboek te downloaden – en ik ben er erg blij mee! Aan het slot zag ik dat hij het had over de door hem samengestelde grammatica.
    Veel dank dus alsnog voor beide links!

 6. Ælle zegt:

  Ik zag dit verslag van dezelfde schrijver Hendi Jo genaamd, als gastsschrijver van 7 mei.nl., getiteld: Horror in Takokak – part 1
  Gepost op 13 december 2013.
  “They died with a bullet hole in the back of their heads”
  http://7mei.nl/2013/12/11/horror-in-takokak-part-1/

 7. Ælle zegt:

  Krijn van Putten aan het woord. https://www.youtube.com/watch?v=XwbsMjf9doQ
  Krijn van Putten’s eigen website.http://www.krijnvanputten.com/

 8. Ælle zegt:

  Wil iemand zo goed zijn om het volgende artikel dat eveneens van de hand van Hendi Johari afkomstig is, voor mij en de Javapost lezers vertalen. De titel: Mereka Terbunuh untuk Uang/Zij werden voor het geld vermoord, intrigeert me. Is de vertaling correct?
  http://arsipindonesia.com/hot-feature/era-republik/mereka-terbunuh-untuk-uang/

  • Surya Atmadja zegt:

   1.“Kalian harus tahu, kami diberitahu bahwa kepergian kami ke Indonesia adalah untuk restoring peace and order, untuk melindungi para penduduk lokal. Tapi tahukah kalian apa yang kami lihat di sana? Apa yang kami temui?

   2.Tahukah tuan tuan sekalian untuk apa sebenarnya pemuda-pemuda kita terbunuh di Indonesia? Untuk uang! Ya, pemerintah Belanda mengirim kami berperang hanya untuk uang!
   3.Bukan untuk menyelamatkan nyawa orang orang tak bersalah, tapi untuk menyelamatkan pabrik gula, tambang minyak, dan untuk semua itu mereka semua tewas! ”
   =====================================================
   “Vrije Adamse vertaling”
   1. Jullie moeten weten dat de uitzending naar Indonesia was bedoeld voor het herstellen van orde/gezag en vrede .
   Om de lokale bevolking te beschermen .
   En wat hebben we daar gezien of ontdekt ?

   2.Terwijl onze jongens hun leven verloren in Indonesia voor het geld( kapitaal ).
   Onze regering sturen ons de oorlog in voor geld (kapitaal)

   3. Niet om het leven van onschuldige burgers ( Nederlanders en Indonesiers) te redden, maar om suikerfabrieken , olievelden te redden , en daarvoor zijn ze gestorven.

   • Ed Vos zegt:

    Surya Atmadja zegt:
    20 december 2014 om 8:40 am

    “3. Niet om het leven van onschuldige burgers ( Nederlanders en Indonesiers) te redden, maar om suikerfabrieken , olievelden te redden , en daarvoor zijn ze gestorven.——”

    Ja om de bezittingen van Wilhelmina veilig te stellen, maar hierover hebben wij het op dit forum reeds gehad.

   • Jan A. Somers zegt:

    ” maar om suikerfabrieken , olievelden te redden , en daarvoor zijn ze gestorven.” Klopt helemaal. Het waren bezittingen van Nederlandse particuliere bedrijven in Nederlands-Indië die gevaar liepen, en na de oorlog weer in bedrijf moesten worden gesteld. Daar hadden de eigenaren toch recht op? Wij waren allemaal eigenaren, tenminste al via de beleggingen van onze pensioenfondsen. Niet alleen Nederlanders, bij alle buitenlanders ook Indonesiërs die via hun baan bij het gouvernement ook pensioenrechten hadden opgebouwd. Geen bezittingen dus van koningin Wilhelmina, al zal zij ook wel in die bedrijven hebben belegd. Toen tijdens de rellen in Amsterdam de particuliere bedrijven gevaar liepen en dicht bleven, greep de marechaussee ook in > bedrijven konden weer normaal bedrijven.

   • RLMertens zegt:

    @Somers; ‘wij zij allemaal eigenaren… via ons werk/pensioenfondsen etc.’ Ook die inlandse saté/ verkopers, betjah rijders, bedelaars ; want iedereen/ ieder ‘eigenaar’ in Indië betaalden deze sloebers etc. etc Dus ook deze sloebers zijn ook (een beetje) ‘eigenaren’. Het hele conflict is eigenlijk eigenaren tegen eigenaren. Daar hadden de eigenaren toch recht op? Nou jah, er vielen wat doden. Nou die hadden pech. Een bedrijfsongeval zou men nu zeggen. Trouwens als in Mokum krakers bezig zijn, dan grijpt de ME (tbv. de eigenaren) toch ook in. Note; krakers zijn geen eigenaren.(want die willen niet betalen)

   • Jan A. Somers zegt:

    “als in Mokum krakers bezig zijn, dan grijpt de ME (tbv. de eigenaren) toch ook in.” Altijd grappig te zien dat zaken die niet geschreven zijn, toch worden gelezen. Ik had het namelijk over bedrijven! Die waren niet gekraakt, wel in Indonesië, maar dat heette daar anders, milik.

   • RLMertens zegt:

    @Somers; U schreef toch; ‘wij zijn allemaal eigenaren, via pensioenfondsen etc, zelfs Indonesiërs in dienst van het gouvernement.’ Of bedoelde u; ‘wij zijn allemaal eigenaardig’ ?

 9. hansvschaik zegt:

  Goed dat Marjolein van Pagee ook de Indonesische kant onderzoekt, elke informatie is welkom, misschien niet bij iedereen,maar in die tijd is veel gebeurt wat misschien vergeten dreigt te worden.

  • Ed Vos zegt:

   hansvschaik zegt:
   20 december 2014 om 12:58 am

   Juist, en waarschijnlijk zijn dit niet de verhalen die enkele personen op dit forum graag willen horen, maar ik zou zeggen plaats dat filmpje over archief van tranen met Indonesische vertaling op Youtube;
   Pak Surya Atmadja of Suparmo maken hiervan melding op de een of andere Indonesische forum en kijken wat de reacties zijn, en iedereen zijn zin.

   Wij bevinden ons midden in het digitale tijdperk, maar nog steeds zijn er lieden die hun denken niet kunnen omdenken, want nog steeds vastgeroest in de tijd van Ot en Sien en pen en papier.

 10. Surya Atmadja zegt:

  hansvschaik zegt:
  20 december 2014 om 3:30 am
  Ik denk ook dat het Soendanees is, ik denk dat je tegenwoordig zoiets als : “foute boel” misschien gepaard gaande met een lelijk woord.
  =================================
  Volgens S Coolsma,Oud-Afgevaardige van het Nederlandsch Bijbelgenootsch,enz Uitgave A.Sijthoffs ( 1911 ? >>2 delen) ,betekent tjilaka :ongelukkig, door ongeluk of onheil getroffen.

  Tji:korte vorm van Tjai =water .(alleen in samenstellingen)

 11. Michael Breeman zegt:

  I can smell compensation!

  • Mas Rob zegt:

   Wat een goede neus heeft u.

   Compensatie is echter niet aan de orde omdat niet bekend is wie de slachtoffers zijn en waarom ze zijn geëxecuteerd.

  • Ælle zegt:

   Compensation as in b.v. schadeloosstelling? Niet wanneer de executies standrechtelijk waren, dan heet het geen compensatie. Smartegeld misschien? Het woord Kompensation werd voor het eerst gebruikt in de psychologie door Siegmund Freud. Hahaha

 12. Mas Rob zegt:

  Ik heb het filmpje gezien en ik moet zeggen dat het me enigszins irriteerde. Waarom?

  Niet omdat ik niet vind dat Nederlandse oorlogsmisdaden aan het licht mogen komen. Integendeel! Ik ben een groot voorstander van diepgravend onderzoek naar onze koloniale oorlog.

  Mijn irritatie ligt op een ander vlak. De uitzending volgt – had ik eigenlijk anders verwacht? – weer het standaard verhaal van het eendrachtig heldhaftige verzet tegen een onmenselijke Nederlandse bezetter. Context en achtergronden van de oorlog in West-Java in de jaren 1948-49 worden niet aangeroerd.

  In het kort en even uit mijn hoofd. Als consequentie van het Renville-akkoord verliet in februari 1948 de Siliwangi divisie onder leiding van Nasution West-Java. De Islamitische strijdgroepen onder leiding van Kartosuwirjo weigerden mee te gaan. Zij maakten zich sterk voor een Islamitische staat, de Darul Islam (in augustus 1949 daadwerkelijk uitgeroepen). In april 1948 werd de deelstaat Pasundan uitgeroepen. De deelstaat was tandeloos: voor veiligheidsoperaties was zij afhankelijk van de Nederlandse strijdkrachten.

  Na de tweede politionele actie keerde het reguliere leger vanaf januari 1949 terug en raakte in gewapende conflict met de islamitische strijdgroepen. In juli 1949 was de Roem-Van Roijen-Overeenkomst gesloten die in augustus resulteerden in een formele wapenstilstand tussen Nederland en de republiek. De situatie in West-Java was ondertussen chaotisch geworden: er waren vier spelers in West-Java: a. de Nederlandse strijdkrachten b. de deelstaat Pasundan c.het Indonesische leger en d. de DI strijdgroepen. De Darul Islam bestreed voornamelijk de Republikeinse troepen, maar incidenteel ook de Nederlandse – iets waarvoor Nederland de Republiek verantwoordelijk hield. Sommige Republikeinse commandanten stelden – zelfs nog voor de officiële wapenstilstand! – voor om gezamenlijk met de Nederlandse strijdkrachten de DI te bestrijden. Ook Pasundan was hierover in gesprek met het Republikeinse leger. Aan Nederlandse kant eiste de aard van de oorlog zijn tol wat betreft discipline en moraal. Bendevorming en eigenmachtig optreden van (ex-) KNIL elementen, de gelederen soms aangevuld met ex-DI strijders (!) droegen nog verder bij aan de chaos.

  De strijd in West-Java was in die tijd dus verre van duidelijk en er was zeker geen sprake van een eendrachtig Indonesisch verzet tegen Nederland.

  • buitenzorg zegt:

   Geheel eens, Rob. Ik heb ook even getwijfeld voor ik het bericht plaatste, om een soortgelijke reden. Ik denk dat we niet verder komen met onze kennis van die periode als we een paar keer per jaar een misstand/misdaad/exces van Nederlandse zijde ontdekken en daar verder niets mee doen. Al helemaal niet, als deze vinding slechts gebaseerd is op mondelinge overlevering. In dit geval, ik schreef het hier boven al ergens: helemaal niets over het wie, wat en waarom. Géén namen van slachtoffers, geen uitleg van het motief van de executies (los van het standaard ‘vrijheidsstrijders’) en geen context. Het eind van het filmpje doet denken aan ‘Archief van tranen’ van Pia van der Molen: melodramatisch.
   Zo hebben beide partijen hun historie. These en antithese, maar weinig synthese.

   • Ed Vos zegt:

    1. Kijk, dit is nu kritiek die er toe doet. Ik heb hier niets aan toe te voegen. Je weet Mas Rob, Indonesiers zij grote verhalenvertellers, evenals velen die zich indo noemen ;-).
    Zij zijn geen boekhouders of reporters die alles minutieus vastleggen.

    2. Indien u weet wat er op de indonesische tv vertoond wordt aan horror, mystery films, sinetrons, en melodramatiek en andere populair gedoe dan is het nivo de Nederlandse
    MAVO en vooral zonder diepgang. Het is allemaal plastic. Soms denk je ook dat je naar reclame kijkt met er tussendoor een stukje film. Het is huilen met de pet op.

    Nu moeten wij na dit geconstateerd te hebben niet op onze borst kloppen dat wij het beter doen. Wanneer er iets zinnigs te zien valt op de Nederlandse tv , dan kijkt 90% van Nederland liever naar de X-factor en dergelijke of naar de commerciele tv (er moet ook verdiend worden) en vooral naar voor de hand liggende dramatiek en oppervlakkige emotie. Voor kritische personen is het gewoon een tranendal.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik vind dit een goed verhaal. Ik was niet tot in detail op de hoogte van deze verwikkelingen en heb ze dan ook niet opgenomen in mijn boek. Maar het is wel van groot belang geweest in de aanleidingen tot beide politionele acties. Van Mook en Sjahrir konden steeds tot een nieuwe overeenstemming komen, maar moesten daarmee wel terug naar hun achterban. In Nederland lagen politieke kopstukken in de Kamer dwars, maar die liet je rustig uitrazen waarna ze weer in hun hok kropen. Ook Kruls en Helfrich kregen in hun oppositie tegen Linggadjati geen gehoor bij koningin Wilhelmina. In Indonesië was het veel ingewikkelder. In het KNIP ging het net zo als in Nederland, kostte wat tijd, maar dan kon je verder. Maar het leger bleef dwars liggen, en wie of wat was het leger? De Indonesische politiek werd als het ware gegijzeld door het leger/milities/ongeregeld. Zie hierboven.

  • Surya Atmadja zegt:

   “De strijd in West-Java was in die tijd dus verre van duidelijk en er was zeker geen sprake van een eendrachtig Indonesisch verzet tegen Nederland “.
   ===============================================================
   En gebeurde nie alleen in West Java.
   Zeer waarschijnlijk in Midden en Oost Java en delen van buitengewesten.

   Als we de toenmalige politieke verhoudingen bekijken is het duidelijk dat er te veel “onbekende” deelnemers zijn die elkaar bestrijden.
   In West Java heb je naast de naast de 4 groepen die door Mas Rob genoemd werd ook de plaatselijke belangengroepen ( ik noem hun de zgn “warlords”) , in Batavia e.o zou je kunnen zeggen de zgn preman(groepen) die niet onder het gezag van de TNI (R.I regering)staan .
   Zie de rol van Luit Kol Sjafei die later minister werd bij de 100 ministers kabinet van Sukarno .
   Vergeet ook niet de rol van de georganiseerde groepen van de plaatselijke “Jawara” , vaak een gerespecteerde Moslim Kjai met zijn perguruan( school) voor pencak silat en voor andere geloof zaken.

   De periode waar de ooggetuige vertelde is “makkelijk”te reconstrueren en beslaat waarschijnlijk over een bepaalde tijd.
   In die regio zat theeplantages die beschermd werden door onder andere plantagewachters ( als ik me niet vergist werd hun bepaalde aandeel/activiteiten toegedicht = betrokken zijn bij de latere APRA =Westerling).
   De gevangen genomen en later vermoorde(?) mensen hoeven per se geen Indonesische “vrijheidsstrijders” zijn , kan ook opgepakte “rampokkers” .
   Vaak afkomstig van andere kampungs , want de plaatselijke bewoners weten/kennen donders goed wie wie is.
   Wie met de Belanda’s heulen(NICA) , wie lid is van de D.I etc.
   Dat was ook de reden waarom DI.T.I.I zo lang had kunnen handhaven en praktisch heel West Java in handen had, behalve de grote steden .
   En in 2014 hebben ze nog steeds ondergronds bezig .

   • Ed Vos zegt:

    Jeugdbeweging (pemoeda):

    Overigens lees ik hier:

    Gewelddadige acties van militante Molukse jongeren, die in 1975 een trein bij Wijster kaapten en twee jaar later een trein bij De Punt. Tegelijkertijd werden bezettingen uitgevoerd van gebouwen, zoals in 1975 van het Indonesisch consulaat in Amsterdam en in 1977 van een lagere school in Bovensmilde. In 1978 werd het provinciehuis in Assen bezet.

    De acties waren een gevolg van een proces van radicalisering onder Molukse jongeren na de executie in Indonesië van RMS-president Chr. Soumokil in 1966. Zo werd dat jaar een poging tot brandstichting gedaan in de Indonesische ambassade in Den Haag en volgde in augustus 1970 een bezetting van de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar. Hierbij kwam een politieman om het leven.

    Het klopt allemaal wat ik hier reeds beweerde, en het zou mijn ook niets verbazen dat de Molukse jongeren voortborduurden op de jeugdbeweging (pemoeda) en de onafhankelijkheidsstrijd van de Palestijnen – die naam werd in 1967 aan hen toegekend.

  • RLMertens zegt:

   @MasRob; Terechte opmerkingen. In een revolutie zijn natuurlijk allerlei etnisch/religie/groeperingen/ richtingen; die hun belangen willen bereiken. Indonesië is nu nog in een fase van nation building. Dus vooral in tv/films wil men het heldhaftige benadrukken. Wij hadden toch ook die periode van: Willem van Oranje, Piet Hein, Michiel de Ruyter, Hollands vlag, jij ben mijn glorie!
   Zelfs tot aan de 20st.eeuw; Karel Doorman; ‘Ik val aan, volg mij! En in 1945…’voor orde rust, voor het welzijn van de Inlandse bevolking etc’. Hoe lang hebben wij erover gedaan om kritisch te zijn over ons verleden? Die enkelen uitgezonderd, die toen ‘vakkundig’ gesmoord werden. Pas mi. na Huetings tv optreden 1969 kwamen zichtbare kritische geluiden over ons Indisch verleden! Daarna 1980 dr.L.de Jong’s geschiedschrijving. En… daar zijn we nu nog mee bezig, 70 jaar na dato! En zie hoe nu nog sommigen (nazaten) ‘koloniaal reageren’.

   • Surya Atmadja zegt:

    @ Ron Mertens.
    (Bijna)Elke Indonesier in de leeftijd tussen 60-70 die op school hun Sejarah Nasional Indonesia heeft natuurlijk geleerd ( met de buburlepel ingegoten, wij kennen het woord diTjekok) hoe “heldhaftig” onze strijders-pahlawan (helden) waren.
    Dat in sommige gevallen soms “overdreven werd , dat is niet vreemd ( nieuwe kennis etc).

    We kunnen gewoon zelf (na)lezen en eigen onderzoek doen.
    O.a die 40.000 korban/slachtoffers in Sulawesi door Westerling .
    Ik ben ook bang dat door klakkeloos de cijfers van die USA proffessor aan te nemen als waar , van mevr.P (archief van tranen) ben ik niet onder de indruk.
    Inmiddels zie ik ook verschillende cijfers in omloop.

    Het is natuurlijk te veel gevraagd om je eigen helden afvallen, je eigen nest te bevuilen.
    Dat doen anderen wel voor je .
    Gelukkig zijn er kritische Indonesiers die soms durven zeggen, was het zo ?.
    Of bisa diCek ? kan men dat reconstrueren en of bewijzen ?

   • Jan A. Somers zegt:

    “Inmiddels zie ik ook verschillende cijfers in omloop.” Ik ook, bijna elke dag! Waarom niet dat exacte (minimum)getal aanhouden van onze bersiapslachtoffers die op de erevelden liggen? Dat zijn geen ‘verschillende cijfers’, maar een concreet getal dat echt is. De enige onzekerheid richting plus zijn de slachtoffers in de kali of in de bush. Als ik bijvoorbeeld alleen al op Kembang Kuning kijk naar alleen maar de datum 28 oktober 1945, tel ik precies 108 doden. Zo kun je al die datums turven. Geen één nul! Ik heb al een paar keer een voorstel gedaan om dat te doen, maar geen reactie gekregen. Voor een ICT-liefhebber niet moeilijk; gewoon in het register van de Oorlogsgravenstichting de juiste filters aanbrengen. Maar misschien zijn ze in Indische/Nederlandse kringen ook bang geen leuke dingen meer te kunnen doen met nullen.

   • Ed Vos zegt:

    Surya Atmadja zegt:
    21 december 2014 om 8:49 am

    Ik ben ook bang dat door klakkeloos de cijfers van die USA proffessor aan te nemen als waar , van mevr.P (archief van tranen) ben ik niet onder de indruk.
    Inmiddels zie ik ook verschillende cijfers in omloop.
    ——————————————————————————————————-

    Zelfs Wikipedia wordt ingezet om de anti-Indonesie propaganda kracht bij te zetten.
    Of hier is een medewerker bezig om klakkeloos en zonder enige kennis van zaken en nuances hetgeen er de laatste tijd word gepubliceerd selectief over te nemen.

    Voorbeelden:

    1. Excessen aan Republikeinse kant

    Evenals aan Nederlandse kant zijn ook aan Republikeinse kant wandaden gepleegd. Deze zijn onder andere beschreven in het standaardwerk van Dr. L. de Jong.

    Tijdens de Bersiap-periode en kort daarna werden volgens een recente schatting van de Amerikaanse onderzoeker William Frederick[4] meer dan 35.000 Nederlanders, Indische-Nederlanders, Ambonezen en Chinezen, onder wie vrouwen en kinderen, om het leven gebracht door Republikeinse strijdgroepen, zoals de zogenaamde Pemoeda-groepen, maar ook door het leger van de Republiek.

    In de jaren daarna richtte het Republikeinse geweld zich niet alleen tegen de Nederlandse troepen. Indonesiërs die ervan werden verdacht met de Nederlandse samen te werken, werden het slachtoffer van massale moordpartijen. De Jong spreekt in dit verband van enkele tienduizenden slachtoffers, alleen al op Java.

    2 De moordpartijen werden in de hand gewerkt door de fel propagandistische radiouitzendingen van de zender “Radio Pemberontak” waarin openlijk werd opgeroepen tot uitroeien van alle Belanda’s'” (Nederlanders) en alle Anjing Belanda’s (Nederlandse honden), waarmee de Indo’s werden bedoeld

   • buitenzorg zegt:

    Meer dan 35.000? Dus 40.000? Dan is de oorspronkelijke 5000 van De Jong in een paar jaar tijd inmiddels verachtvoudigd.
    Ongeveer één op de vijf Indische Nederlanders is dus vermoord door bruut geweld van Indonesische zijde.
    De tekst in Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bersiap) is slecht onderbouwd. De “meer dan 35.000” wordt toegeschreven aan Frederick. Echter, wat zei Frederick? “Waarschijnlijk lieten 25.000 – 30.000 (Indo)-Europeanen tijdens de periode ´45-´49 het leven, ongeveer 10% van alle Indo-Europeanen.” Daar wordt nu dus 10 duizend aan toegevoegd. Tja…
    Ergens las ik dat het NIOD zich beijvert om Wikipedia op het rechte pad te krijgen. Zullen ze nog een hele klus aan hebben.

   • Ed Vos zegt:

    Wat valt hier bij vluchtige lezing op?

    1. Het getal 35.000 doden aan Nederlands-Indische zijde tijdens de bersiap
    2. In de jaren daarna [ dus na de bersiap die 3 maanden duurde] richtte het Republikeinse geweld zich niet alleen tegen de Nederlandse troepen… (etc)
    3. Andjing Belanda

    http://www.hetdepot.com/AndjingNICA.html

    Conclusie: Beste JP -confraters, u kunt discussieren tot u er pusing kepala aan overhoudt of er dood bij neervalt, er zijn altijd lieden met een botte kop die uw bijdragen NIET lezen – of NIET willen lezen en deze aan hun laars lappen ter eigener voordeel en propaganda.
    Waar doet u het eigenlijk voor?

   • Ed Vos zegt:

    Overigens, en even terzijde.

    Bij het woord pemoeda en revolutie denk ik onwillekeurig aan de jeugdbeweging die opkwam in de jaren zestig in Nederland en die zich doorzette tot ver in de jaren ’70.
    Daar had je de brozems, de nozems, de Provo’s, de Kabouters.

    Een Oranje Vrijstaat werd uitgeroepen Er was een krakersbeweging. Een studentenbeweging die universiteiten bezette
    De Dam werd ONGEVRAAGD schoongeveegd door mariniers..

    Men was anti-imperialistisch, anti-koloniaal, anti-kapitalistisch maar vooral links. Men omarmde Mao (het rode boekje), Castro, Che Guevarra.

    Om kort te zijn: het was een periode van “chaos” maar vooral naar een drang naar vrijheid en ongebondenheid, waarbij men in opstand kwam tegen de oudere generatie (gevestigde orde), oude waarden werden aangetast en omvergegooid, nieuwe kwamen daarvoor in de plaats.

    De aanstichters waren jonge “linkse intellectuelen” , maar iedereen die jong was gaf er zijn zijn invulling aan; in Duitsland was dat in de jaren ’70 o.a. de Baader-Meinhoff (Rore Armee Fraktion) .
    Alles kon, alles moest kunnen..

    Voor iemand uit Indonesië/Indië — vooral vooral de ouderen — was het natuurlijk een culturele schok die periode te moeten ervaren.

    Ziet u een relatie met deze jeugd-revolutie met de periode na WOII in Indie?

    Alles wat wij hier als nieuw ervoeren, was er al in Indië: de culturele maatschappij, de jeugdrevolutie/beweging.

    (No wonder dat ik uitermate veel problemen heb met personen met vastgeroeste ideeen;)

   • RLMertens zegt:

    @S.Atmadja; Nah, dat is nou precies wat ik bedoelde; Toen het nog Nederlands Indië heette, werden de Inlanders ‘opgevoed’ ( di doelang) met de grootse daden der Nederlanders- de 80 jarige oorlog; tachtig jaren in oorlog!- Owah, gewellldig itoe. Nu de Nederlanders toch verdreven werden( di oesir) is het motto;…… goed voorbeeld , doet volgen. Waarom ook niet? (obat voor het zelfvertrouwen)

   • Jan A. Somers zegt:

    “Daar had je de brozems, de nozems, de Provo’s, de Kabouters.” Een spannende tijd, ik heb vol interesse naar mijn kinderen gekeken, de samenleving werd afgestoft! De overheid uitgedaagd waar dat nodig was. We hebben toen veel geleerd en er is in de samenleving veel ten goede veranderd. En als het fout dreigde te lopen hadden we de politionele acties van ME en marechaussee. Konden de bedrijven in de binnensteden tenminste weer bedrijven. Iedereen tevreden. Van die mariniers was het natuurlijk foute boel, maar die waren al snel weer in hun hok, waar ze thuishoren. Zo gaat dat in een rechtsstaat.

   • Jan A. Somers zegt:

    “En… daar zijn we nu nog mee bezig, 70 jaar na dato!” Laten we blij zijn dat we er mee bezig zijn. En laten we niet wachten totdat Indonesië er mee begint. Zelfs als we een ons wegen duurt het nog even.

 13. Ælle zegt:

  Op Facebook, waar ik geen deel van uitmaak, staat op Berite Militer & Dunia de volgende tekst aangaande TNI sergeant Atjep Abidin waar boven zijn foto is geplaatst samen met onbekend personage.
  Berita Militer Indonesia & Dunia
  Cerita Sang Petarung Tentang Si Jagal

  #Panglima

  Sejarah – Sersan (Purn) Atjep Abidin, saksi sejarah pembantaian militer Belanda di Takokak.

  Namanya Atjep Abidin (91). Ia seorang mantan petarung Siliwangi yang secara sengaja “ditanam” induk pasukannya untuk terus menggangu wilayah pendudukan sepeninggal Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Ia aktif bergerilya di wilayah Takokak, kawasan di Cianjur yang berbatasan dengan Sukabumi. Sekitar empat bulan setelah Jawa Barat secara resmi ditinggalkan oleh Divisi Siliwangi, pada suatu siang menjelang tengah hari, dari jarak sekitar 200 meter, ia menyaksikan sebuah truk militer Belanda berhenti di pinggir jalan dekat hutan daerah Pasawahan. “Mereka terdiri dari tiga orang: dua militer Belanda totok dan satu pribumi,…” ujarnya kepada saya dua minggu yang lalu.

  Begitu berhenti, salah seorang militer Belanda yang berbadan tegap lengkap dengan pakaian loreng, baret hijau dan senjata laras panjangnya naik ke bagian belakang truk. Ia lantas menurunkan sekitar 18 orang kaum republik itu secara kasar. “Ia menendang orang-orang yang dirantai itu hingga jatuh ke bawah truk…” ujarnya sembari memperagakan gerakan Si Baret Hijau tersebut.

  Didahului oleh sang pribumi, mereka lantas bergerak secara beriringan ke arah Jalan Lima, sebuah kawasan hutan tutupan yang tak jauh dari jalan besar. Sekitar seperempat jam usai mereka meninggalkan jalan itu, tiba-tiba terdengar serentetan tembakan. Kurang lebih setengah jam kemudian, sang pribumi dan serdadu Belanda itu sudah muncul kembali, menaiki truk dan lalu bergerak meninggalkan hutan tersebut.

  “Bapak kenal mereka?” tanya saya.

  “Yang pribumi saya kenal namanya Ateng, dia memang kaki tangan NICA. Nah yang satu lagi, itu Belanda jagal, kami mengenalnya sebagai Si Werling…” ujarnya dalam nada geram.

  Apakah mungkin Si Werling yang disebut Sersan (Purn) Atjep itu adalah Kapitan Raymond Piere Paul Westerling, algojo dari KST (Kopassusnya-nya KNIL) yang tersohor kebrutalannya itu? Saya belum bisa memastikan. Namun yang jelas dalam catatan saya, pada 17 April 1948, Mayor KL R.F. Schill, komandan pasukan 1-11 RI di Tasikmalaya, sempat membuat laporan kepada atasannya, Kolonel KL M.H.P.J. Paulissen. Schill merasa gerah terhadap ulah pasukan elit anak buah Westerling di KST (Korps Speciaale Troepen) yang pada 13 dan 16 April 1948 membantai 10 penduduk sipil di Tasikmalaya dan Ciamis. Mayat mereka kemudian dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan.

  Kebrutalan KST dan komandannya itu lantas bocor ke media dan menimbulkan protes keras di dalam negeri Belanda. Pada 16 November 1948, setelah dua setengah tahun memimpin pasukan khusus Depot Speciaale Troepen (DST) (kemudian diganti menjadi KST), Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran. Penggantinya sebagai komandan KST adalah Letnan Kolonel KNIL W.C.A. van Beek.

  Usai resmi dipecat, Westerling lantas banting stir menjadi pengusaha sayur mayur di Pacet, suatu wilayah yang jaraknya hanya sekitar 90 km dari Takokak. Mungkinkah beberapa bulan sebelum menjadi bandar sayur mayur, ia menyempatkan diri terlebih dahulu menjadi seorang jagal di wilayah Takokak? Soal ini tentunya harus terus ditelusuri lebih jauh oleh saya.
  28 Oktober

 14. Surya Atmadja zegt:

  Klein “anekdote”
  Na een klein vuurcontact hadden we wegens tactische redenen (1) besloten om gedisciplineerd(2) terug te trekken toen de andjing NICA(3) kwamen om orde en gezag uit te oefenen (4).
  En ze werden met open armen toegejuicht ( 5 ) door de dorpelingen die blij waren om verlost te worden van de rampokkers of ongewenste elementen (6) .
  Uit een willekeurige dagboek van een verzetsstrijder
  ==============================================================
  Men kan iets anders lezen:
  1.Er werd wel geschoten , vaak uit de struiken en vaak beantwoord door een salvo van de bren.
  2. Logisch, je hoort de geratel van de rupsbanden van de brencarrier .
  Het was al van ver te horen dat er een Patroli Belanda aankwamen.
  3. Van uit een afstand lijken de tentara susu( Hollandse dienstplichtigen) op elkaar, je denkt toch niet dat een pemuda rustig gaat afwachten tot dat ze oogcontact kregen ?.
  4.Nederlandse versie
  5. Het kan wel voorkomen dat een paar oude kakek/nenek ( opa-oma) of kleine kinderen gaat zwaaien.
  Jongeren (met pemuda uiterlijk) hebben al lang hun hielen gelicht, voordat je het weet worden ze meegenomen.
  6. Vaak “onbekende”mensen van verre dorpen of D.I mensen.

  Generaal A.H Nasoetion van KMA Bandung vertelde ergens ooit dat sommige ontmoetingen gebeurde per ongeluk.(vaak geritseld in de struiken)
  Waar de TNI of Nld soldaten tot hun schrik van elkaar verwijderde zonder een schot te lossen .

  Ik weet niet waar mijn ouders toen waren, tot 1945 woonden ze in de buurt van Singaparna( Tasikmalaya) op onze familiegrond. Waar mijn oudere zuster door gebrek aan medicijnen ( diaree) gestorven was .
  Volgens verhaal zat mijn vader tijdelijk in Malangbong ( de thuisbasis van Kartosoewirjo) , waar hij door zijn achtergrond een functie kan bekleden bij de BKR (?) .
  Van 1945 tot 1948 zaten ze in Singaparna voordat dat ze naar Djakarta gingen waar ik geboren ben.Singaparna e.o was een beruchte D.I gebied , veel dorpelingen waren of aangesloten(meeloper) of sympathiseerden met S.M Kartosoewirjo.

 15. Surya Atmadja zegt:

  Melawan Lupa moet mijn inzien aangevuld worden door Melawan Ketidak Tahuan .(Strijden tegen onwetendheid)
  Er werd vaak geschreven over Negara Pasundan en Westerling.

  Als of er 1 Nagara Pasundan was die met de Nederlandse gedachte van federalisme(volgens de Indonesiers =verdeel en heers).
  Terwijl in feite er 2 Negara Pasundan waren , van Raden Soeria Kartalegawa (1947) ex regent van Garut en van Raden Aria Adipati Wiranata Kusumah (1948-Republikein).
  Rd S.Kartalegawa had met zijn PRP(Partai Rakyat Pasoendan) weinig hulp van de Sundanese leiders in tegenstelling R.A.A WiranataKusumah.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s