Slachtoffer zelfverbranding overleden

Vandaag is bekend gemaakt dat de man die zich afgelopen vrijdag voor de ambassade in Jakarta in brand stak, de heer Albert J.C. Ekelmans, aan zijn verwondingen is overleden. Gelet op de bijzondere omstandigheden mogen we hopen dat van de kant van het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog een onderzoek plaats zal vinden naar de toedracht van het gebeurde, waarbij zowel wordt gekeken naar de redenen van het slachtoffer om niet te voldoen aan de bestaande vereisten, alswel naar de wijze waarop die vereisten worden toegepast. Hopelijk zal dit een soortgelijk drama in de toekomst helpen voorkomen.

Dit bericht werd geplaatst in 5. Indonesia en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Slachtoffer zelfverbranding overleden

 1. m.a.huster zegt:

  het ambassade personeel is volkomen verantwoordelijk. Al van ouds her is het nederlandse ambassadepersoneel hautain en volkomen van enig gevoel gespeend. Van iemand in de problemen aldaar sinds het overlijden van haar echtgenoot hoor ik precies hoe men daar reageert. Op alles is het neen, een schouder ophalen en binnen 3 minuten staat men weer buiten. Zij is nu uit arrenmoeden meubilair, huishoudspullen, gereedschappen, kleding, ja alles wat maar te verkopen is te gelde aan het maken, eet 2 maaltijden per week om maar de overtocht naar nederland te kunnen betalen. Als we niet massaal reageren naar de kamerfracties, en het ministerie van buitenlandse zaken dan gebeurt er NIETS. Het hele zaakje stinkt. Men rijd in dure mercedessen, zelfs de lagere rangen, voelt zich en gedraagt zich als een opgeblazen kikker van loze belangrijkheid enz. enz.OP spitsnieuws/raar/reacties waren reacties van nederlanders aldaar die alleen maar bevestigen dat het daar een zooitje is, geen invoelingsvermogen, geen intentie tot hulp enz. enz. Wilt U mailadressen ? Laat het me weten en ikzet ze hier .

 2. Corrie Steijn zegt:

  R I P

 3. antoniken zegt:

  Afgaande op hetgeen de pers over deze trieste zaak heeft gepubliceerd, zou het stopzetten van de AOW-uitkering ten grondslag liggen aan de tragische dood van deze in Indonesië wonende Nederlander. Overledene zou zijn nieuwe adres niet c.q. niet tijdig aan de uitkeringinstantie hebben opgegeven, waarna de periodieke uitkering van de AOW zou zijn stopgezet.
  Omdat verdere details (nog) niet bekend zijn, lijkt het enigzins voorbarig om de schuld nu al te leggen bij Buitenlandse Zaken. In tegenstelling tot wat het publiek in de regel van BuZa verwacht, heeft deze instantie in werkelijkheid geen tot een minimale bevoegdheid bij de uitvoering van de diverse onderdelen van de Nederlandse sociale wetgeving. Zoals bekend mag worden verondersteld, is de Sociale Verzekerings Bank primair verantwoordelijk voor de betaling van de AOW. De betaling van dit onderdomspensioen geschiedt over het algemeen rechtstreeks aan de belanghebbenden; de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland spelen daarbij normaal geen rol. Dat de ambassade in Jakarta feitelijk verantwoordelijk zou zijn geweest voor de betaling aan overledene, lijkt daarom niet erg waarschijnlijk.
  Wat er allemaal aan deze zelfverbranding vooraf is gegaan, is niet bekend. Hopelijk zal hierover de ondeste steen boven komen, ook al zullen de nabestaanden daar weinig mee opschieten.

  • buitenzorg zegt:

   Ton,
   Je hebt gelijk waar het je terughoudendheid betreft in je oordeelsvorming. Er wordt vaak te snel geoordeeld in de media.
   Echter, het gebeurt niet dagelijks dat iemand zich op deze manier het leven ontneemt, en daarom mogen en moeten kritische vragen worden gesteld.

   Ekelmans kreeg zijn uitkering van het SVB, dat klopt. De ambassade was echter de instantie die hem een in-leven-zijn verklaring en een nieuw paspoort moest verstrekken, en daarvoor, voor zover bekend, was een vast adres nodig volgens de ambassade. Ergens is het contact fout gegaan, heeft de SVB de betaling stopgezet, en gingen ambtelijke molens lopen die de zaak vertraagden. De man heeft niet de kracht gehad dit allemaal af te wachten, da’s duidelijk.

   Het feit dat de ambassade nu niet meer heeft gedaan in haar perscontact dan doorverwijzen naar Buitenlandse Zaken; dat BuZa niet meteen heeft gereageerd; en tenslotte dat BuZa pas drie dagen na het overlijden daarvan mededeling heeft gedaan, is natuurlijk – gelet op de commotie die rond de zaak is ontstaan – absoluut onvoldoende, zeker gelet op het feit dat Ekelmans de schuld voor zijn wanhoop juist bij de ambassade heeft gelegd.

   Zoals je terecht zegt: laat de onderste steen boven komen.

 4. Aelle zegt:

  John F. Kennedy zei ooit: “Forgive your enemies, but never forget their names.”
  Ik hoop oprecht dat Ekelmans hun namen vorige week op zijn laptop achterliet.

 5. antoniken zegt:

  Bert, dank voor je reactie.
  Ik begrijp dat het optreden van onze ambassade Jakarta voor de buitenwereld op z’n minst vragen oproept. Gedurende mijn 36-jarige diensttijd bij buitenlandse zaken heb ik de status van de diplomatieke- en consulaire vertegenwoordigingen zien evolueren. Vroeger was een ambassadeur niet alleen in naam “Buitengewoon en Gevolmatigd” en kon deze functionaris feitelijk veel vaker directer reageren op gebeurtenissen binnen zijn ambtsgebied. Echter, in de loop der jaren zijn de feitelijke bevoegdheden van ambassadeurs uitgehold. Zo had men vanuit Jakarta waarschijnlijk niet direct mogen c.q. kunnen reageren om die tragische zelfverbranding en was ruggespraak c.q. doorverwijzing naar het ministerie in Den Haag de voorgeschreven formele handelwijze. De verantwoordelijkheid ligt immers uiteindelijk bij de minister en uit enkele reacties in de Java Post is reeds gebleken dat men die minister nu al verantwoordelijk houdt voor het gebeuren, ofschoon hij daar aanvankelijk natuurlijk net zo weinig vanaf wist als wij. Natuurlijk zou een onmiddellijke en directe reactie van de ambassade niet alleen mogelijk maar ook gewenst zijn geweest. Ik denk echter dat de leiding in Den Haag daarmee zou zijn overvallen en dat is het laatste wat een ambassadeur op zijn geweten wil hebben……
  De vraag is in hoeverre de voorgeschiedenis reeds op het ministerie bekend was en welke rol het departement daarbij gespeeld heeft. Wie weet komt daarover nog eens opening van zaken.

  • buitenzorg zegt:

   Ton,
   Ik vraag slechts om zorgvuldigheid, meer niet. Als die zorgvuldigheid betekent dat de ambassadeur zich moet houden aan het protocol, het zij zo. Echter, hier gaat een man dood – op verschrikkelijke wijze – op de stoep van de ambassade, nadat hij half Nederland brieven had gestuurd waarin hij de ambassade had beschuldigd van onzorgvuldig handelen.
   Wat was er dan voor Buitenlandse Zaken logischer geweest dan uiterlijk dinsdag, na het overlijden, een berichtje naar de media te sturen? Ik ben geen persvoorlichter, maar zo moeilijk kan het toch niet zijn een paar zinnen op papier te krijgen?

   “De Minister van Buitenlandse Zaken deelt mede kennis te hebben genomen van het gebeuren op vrijdag 4 mei jongstleden, waarbij de heer Albert Ekelmans bij de ingang van de Nederlandse ambassade te Jakarta zware verwondingen heeft opgelopen. De Minister deelt mede – na zich ter plaatse hieromtrent te hebben geinformeerd – dat de heer Ekelmans gisteren 8 mei in het ziekenhuis Permesta te Jakarta aan zijn verwondingen is overleden. De Minister betreurt dit overlijden ten zeerste, en brengt hierbij zijn gevoelens over van medeleven aan de nabestaanden van betrokkene. De Minister laat voorts weten opdracht te zullen verstrekken naar een intern onderzoek ten einde de juiste toedracht van het gebeuren – voor zover deze zijn verantwoordelijkheid raakt – te achterhalen.”

   Punt. Zoiets. Door alleen te spreken van “intern” waren alleen de procedures (en omgang daarmee) onderwerp van onderzoek geweest, en had de Minister niets hoeven doen aan alle verwijzingen naar corrupte, criminele lieden in Indonesie. Misschien had hij dan nog een afschrift van het onderzoek kunnen sturen naar het Algemeen Ministerie, Binnenlandse Zaken of de Rekenkamer of welke andere instantie daarvoor in aanmerking komt, die dan zelf nog even hadden kunnen kijken of ze iets moesten ondernemen.
   Dan was in ieder geval sprake geweest van zorgvuldigheid. Nu echter hoorden we niets…..

 6. m.a.huster zegt:

  Prachtige Jermiaden, verklaringen enz.
  Waar het om gaat is dat iemand zelfmoord pleegde omdat hij geen uitweg meer zag.
  Waardoor is dit ontstaan?, dient de centrale vraag te zijn.
  Vooraf de intenties en visies van mijn moeder ( juriste, hoofd Juridische afdeling Indonesisch ministerie van Scheepvaart op uitleen basis vanuit Nederland tot 1 Jan.1960))zaliger met betrekking tot wetgeving en recht.
  1e. De wetgeving werd ingesteld ter bescherming van de burger tegen de willekeur en macht van ( vroeger ) de adel en de regering ( Romeins recht ) al of niet gepaard gaande met rijkdom.
  2e De uitvoeder van de wet, degene die toepast, dient uit te gaan van de Geest van de Wet ( c.q. ten voordele van de burger )
  De Nederlandse wetgeving was?/is gestoeld op het Romeins/Napoleontisch Recht.
  Sinds de knieval voor het Angelsaksische en Amerikanisme is dit al ver te zoeken, er word om niets geprocedeerd om maar het gelijk = geld binnen te halen enz. Gevolg is dat wet en regelgeving totaal word/werd dichtgetimmerd om maar niet aansprakelijk te worden gesteld=schuldig=eventueel geld, men eeuwig kan doorverwijzen/procederen zonder aansprakelijk te worden gesteld tot aan de Hoge Raad toe ( als je het geld er voor hebt ) en dan nog staat de burger met lege handen. Hiervan zijn legio voorbeelden te vinden.
  Welnu, beantwoord de volgende simpele vragen, het 1e en 2e goed voor ogen houdend
  Waardoor heeft de Hr. Ekelmans deze wanhoopsdaad begaan ?
  Door toepassing van wet/recht en regelgeving comform de basis/uitgangs punten van de wetgeving (Zie 1e en 2e ) ? NEEN.
  Heeft het ambassade personeel vanuit bovenstaande noodzakelijke attitude gehandeld ? NEEN.
  Heeft de ambassade c.q. haar personeel van de noodzakelijke inzet getuigd ten voordele van een Nederlands Staatburger ? NEEN
  Alle uitleg,verklaringen zijn dus van nul en gener waarde want de Staat c.q. de ambassade beschermt/komt haar burgers NIET te hulp indien nodig.
  Al sinds de jaren ’50, toen mijn moeder vanuit het voormalige departement van Marine ( voor de overdracht, personeels afdeling ) overging naar het Indonesische Departement van Scheepvaart ( Djawatan Pelajaran, hoofd Juridische afdeling, later gevraagd en ongevraagd adviseur direct aan de Minister ) als na de overdracht bij de afwikkeling van zaken ( boedelscheiding/overdracht Nederland/Indonesie) hoorde ik verhalen die me de haren te berge deden rijzen vanwege het totale gebrek aan inlevingsvermogen, bereidheid tot meedenken, zoeken naar adequate oplossingen enz. van het, toen Hoge Commisariaat/ ambassade personeel, inclusief de directe secretaris van, zowel als de Hoge Commisaris him self. En dan betrof het Nederlands personeel, belangen en eigendommen van Nederland, spijtoptanten en alle daarbij behorende rechten.
  Tijdens de voorbereiding van ons vertrek naar Nederland( vanaf eind 1959 tot ons feitelijke vertrek 15 juni 1960) was de houding/intenties enz. nog steeds dezelfde, hautain, zich verschuilend achter, doorverwijzen, handen wassen in onschuld, onwetendheid enz.
  Alleen dankzij haar Juridische ervaring, het laten opzenden van wetsteksten per expresse, het kunnen lezen en interpreteren van die wetsteksten, haar relaties op diverse Nederlandse departementen enz. kon ze het personeel in beweging krijgen c.q op de knieen krijgen.
  En ondanks bewezen diensten aan de Nederland Staat buiten alle protocollen, (internationale)wetten, regels enz. om, per geheime verzendingen via de diplomatieke post.
  Gezien wat ik bij regelmaat hoorde vanuit Indonesie betreffende de Nederlandse ambassade aldaar voor deze bedroevende gebeurtenis, is deze houding, attitude totaal niet veranderd, in tegendeel, ik heb sterk de indruk dat ze alleen maar versterkt is. Overigens, hetzelfde hoor ik ook uit andere landen betreffende de daar gevestigde ambassades.
  Goede sier maken, zakken vullen, zo min mogelijk doen, wegkijken, handen wassen in onschuld, door verwijzen, hautain, opgeblazen kikker houding en gedrag enz. enz.
  Ik hoop voor iedereen dat hij/zij niet in de problemen komt in landen buiten Europa, en dan familie/vrienden heeft die financieel kunnen bij springen enz.
  Want …
  Als U dat NIET heeft dan kijkt de ambassade als vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat die haar burgers dient te beschermen, zie 1e en 2e, de andere kant op, wast zijn handen a la Pontius Pilatus enz. en sterft U.
  Je kunt beter de Nederlandse ambassade beter in brand zetten, zoals een Nederlandse vrouw in moeilijkheden me onlangs mailde, dan gewoon de hulp te krijgen waar je recht op hebt als Nederlands Staatburger door de vertegenwoordiging van de Nederlandse Staat aldaar, omdat er dan misschien wel iets word gedaan.

 7. Moge je rusten in het heldere licht van je hemelse ware natuur.

 8. Hans uit Holland zegt:

  Na het ovelijden van de heer J.C. Ekelmans heb ik contact opgenomen met de SVB in Holland.
  Na enige mails kreeg ik van de directie Corporate Communicatie een heel algemene informatie:
  “In het buitenland hebben we geen kantoor en zoeken we naar andere, maatwerkoplossingen. Melden bij de ambassade is bij voorbeeld zo’n maatwerkoplossing”. Tevens heb ik de vraag gesteld, of de SVB nu (achteraf) nog haar verantwoordelijkheid neemt en nazorg aan de nabestaande(n) geeft. Hierop heb ik geen antwoord gekregen. Indien u zich ook zorgen maakt om een akurate afwikkeling van deze treurige gebeurtenis, stuur dan een mail naar SVB.nl om uw medeleven tot uitdrukking te brengen. Ik zal het zeer waarderen, wanneer u verdere ontwikkelingen op deze website kunt publiceren. Buitenlandse zaken en de SVB zwijgen stil……!

 9. Aelle zegt:

  http://www.rnw.nl/nederlands/article/zelfverbranding-jakarta-had-twee-kanten
  Hoeveel handen worden er steeds weer in onschuld gewassen?
  De handen in onschuld wassen:
  Verklaren dat men aan iets onschuldig is.
  Hendrik van Wieringen
  Ik wasch, o Heilig heer! in onschuld mijne handen

  Het gebruik is afkomstig uit Deut. 21:1-9. Wanneer ergens het slachtoffer van een moord gevonden wordt waarvan de dader onbekend is, moet er een jonge koe op de plaats delict gedood worden. De oudsten van de stad die het dichtst bij het lijk wonen, moeten dan boven de dode koe hun handen wassen onder het uitspreken van de volgende woorden: ‘Onze handen hebben dit bloed niet vergoten, onze ogen hebben het niet gezien.’

  Christus voor Pilatus
  De evangelist Matteüs schrijft van Pilatus dat hij zijn handen in onschuld wast tegenover de Joden die de dood van Jezus willen (Matt. 27:24). Het is onduidelijk of Pilatus deze handelwijze al dan niet van de Joden heeft overgenomen. De Joden zullen deze handeling direct op de juiste waarde geschat hebben.

  Ekelmans had geen achtervolgingswaanzin. Hij werd achtervolgd door Balinezen met wie hij ooit zaken deed in het verleden.

 10. Aelle zegt:

  http://www.mulovelp.com/page/Namen+met+A
  Check it out; Mulo Velp heeft zich moeite getroost om Albert Ekelmans te vinden.

 11. Ben von Stockhausen zegt:

  Sinds de confrontatie van mijn moeder in ik geloof 1954 met het consulair kantoor in Bandung, heb ik nooit veel respect gehad voor de Nederlandse diplomatieke dienst. Het is een stelletje penpushers met teveel autoriteit maar weing compassion. Toen mijn moeder voor een nederlandse paspoort voor haar en mijn broers en zuster vroeg voor het afreizen naar Nederland, hebben ze het haar heel moeilijk gemaakt. Haar werd gezegd dat ze daarvoor haar naam moest veranderen van von Stockhausen naar van Stokhuizen. Ik weet niet wat die ambtenaar mankeerde, moest een kersverse blanda zijn die niet wist dat er heel wat Indo Duitsers voor de nederlanders hebben gevochten en gestorven tijdens ww2. Mijn moeder is een kleine Javaanse maar ze zag kans op het bureau van de ambtenaar te klimmen en met een schoen op het bureau sloeg en zei dat dat was de naam die mijn vader aan haar en de kinderen gaf toen hij haar trouwde en dat hij zijn leven gaf voor de nederlandse zaak. Ze stelde de ultimatum dat zij over twee dagen terug zal komen en verwachte van de ambtenaar een van de twee dingen, of zij vind haar man in levende lijve terug op het kantoor of de kant en klare paspoorten met de juiste schrijfwijze van onze namen. Het feit dat ik mjn achternaam nog steeds op z’n Duits is geschreven is een bewijs wie uiteindelijk de zin had gekregen op het consulaat toen in 1954.

  • Aelle zegt:

   Uw Moeder’s anecdote, hoe dapper ze kans zag om te klimmen en met haar schoen in de hand op het bureau te slaan, deed me denken aan een bijbels verhaal uit Rechters of Richteren hoofdstuk 4. Sisera (Generaal met een stem als de donder, die met zijn Kanaänitische koning Jabin het volk van israël twintig jaar lang onderdrukte)) vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van de Keniet Cheber, want hij wist dat er een bondgenootschap bestond tussen de familie van Cheber en koning Jabin van Hasor. Jaël kwam hem tegemoet en zei: ‘Kom binnen, heer, kom binnen. Wees niet bevreesd.’ Hij ging bij haar de tent binnen en zij verborg hem onder een deken. ‘Geef me wat water te drinken,’ vroeg hij, ‘ik heb zo’n dorst.’ Jaël opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Toen zei hij: ‘Ga in de tentopening staan. Als er dan iemand komt vragen of er een man bij u is, moet u zeggen: “Nee, er is hier niemand.”’ Jaël nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag, de tentpin dwars door zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jaël ging hem tegemoet en zei: ‘Kom, ik zal u de man laten zien die u zoekt.’ Barak ging met haar naar binnen – en daar lag Sisera, dood, met de tentpin door zijn hoofd.
   Zo bracht God, met de hulp van een vrouw, koning Jabin van Kanaän in zijn strijd met de Israëlieten een zware nederlaag toe. Daarna wist Israël koning Jabin steeds verder terug te dringen, totdat ze hem hadden vernietigd.

   Een link: http://von-stockhausen.hyves.nl/

 12. m.a.huster zegt:

  Hr. von Stockhausen, het is dus helaas alleen maar erger geworden, die mentaliteit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s