Een liefdesdrama in Tjisolok

Op woensdag 17 augustus 1932 meldde het persbureau Aneta onder de kop ´Ontvoering, doodslag en zelfmoord´ dat de heer K., chef bij een firma in Batavia, een 16-jarig meisje had ontvoerd. Na de ontvoering had hij bij Tjisolok het meisje gedood en daarna de hand aan zichzelf geslagen.
Enkele dagen later werden in de dagbladen de bijzonderheden van het drama bekend gemaakt. We volgen hier de berichtgeving in de Sumatra Post. Op zaterdag 20 augustus 1932 deed het blad uitgebreid verslag van het gebeurde:

Tjisolok aan de Wijnkoopsbaai

´Vastgesteld werd, dat de heer J.F. van Koesveld, chef van de firma Harmsen & Verwey & Co.. te Batavia, de hem vergezellende 16-jarige Truusje Blonk met een revolverschot had gedood, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Een tragische bijzonderheid is, dat de echtgenote van de heer Van Koesveld en zijn beide jeugdige kinderen kortgeleden naar Europa waren vertrokken en zich thans te Antwerpen bevinden.´

Volgens de Sumatra Post was ´de heer Van Koesveld´ 29 jaar en een gerespecteerd lid van de Europese gemeenschap in Batavia. Wat er precies is misgegaan wordt niet vermeld, behalve dan dat Van Koesveld als gehuwd man en vader van twee kinderen lid was van de korfbalvereniging B.V.C. in Batavia en daar de 16-jarige Truusje Blonk had ontmoet. Het was liefde op het eerste gezicht, van beide kanten.

Van Koesveld moet verscheurd zijn geweest door hartezeer. Hij wachtte tot zijn vrouw en kinderen het land hadden verlaten (klaarblijkelijk hadden deze al eerder een reis gepland), vóór hij zijn opwachting maakte bij de ouders van Truusje om van zijn liefde te getuigen. De heer en mevrouw Blonk vonden het geen goed idee, en ontzegden Van Koesveld de toegang tot hun huis.

Een wanhoopsdaad

Bij de geliefden moet iets zijn gebroken. Van Koesveld was klaarblijkelijk té verliefd om helder na te kunnen denken en hij besloot Truusje te schaken.

´Zondagnacht omstreeks 2 uur, heeft het meisje, vergezeld door haar vriend, de ouderlijke woning verlaten. Waarheen ze zich toen begeven hebben is nog niet duidelijk, doch dinsdagmorgen omstreeks zeven uur hebben ze hun intrek genomen in de pasanggrahan Karang Hawoe. (…)

Pasanggrahan Karanghawoe

Het drama moet zich dinsdagmorgen ongeveer half twaalf hebben afgespeeld. Een uur eerder ontving te stadspolitie te Soekaboemi telefonisch bericht uit Meester Cornelis van de politie aldaar, dat, met onbekende bestemming, Batavia verlaten hadden de heer Van K. en mejuffrouw Truusje B., in een Chrysler two-seater. Het signalement werd opgegeven, zo ook aan de politie-autoriteiten in andere plaatsen waar het paar voorbij zou kunnen komen.
Het bleek dat het tweetal was doorgereden tot Tjisolok, waar zij de auto stalden. Toen zijn ze teruggelopen naar de pasanggrahan van Karang Hawoe, waar zij reeds om 7 uur in de ochtend arriveerden. Zij brachten er de morgen door en gingen er ook pootje baden. Men vond hun lijken ook met blote benen en dichtbij de klippen op het strand, circa 10 meter van de zeekant. Ongeveer half twaalf moet het einde van het drama zijn gekomen.´

Er werden twee brieven gevonden. Eén in de jas van Van Koetsveld maar klaarblijkelijk afkomstig van Truusje, waarin deze laatste aan haar ouders vroeg niet naar de politie te gaan. ´Zo dit toch gebeuren mocht, zouden de ouders op het ergste kunnen rekenen.´ De Sumatra Post voegde hier aan toe, dat Van K. ´blijkbaar vergeten had de brief te bussen´.
Een andere brief werd gevonden in de pasanggrahan van Karang Waroe. Deze was van Van Koesveld zélf. Hij schreef hierin dat de oorzaak van de wanhoopsdaad gezocht moest worden in  het feit dat het meisje geen toestemming tot een huwelijk met hem kon krijgen. Had men hen ´s avonds niet gevonden, dan moest men zijn huis te Batavia maar opbellen.

Een in-droef gebeuren

Het drama werd gevolgd door enkele praktische zaken.

´Enige dessalieden hadden schoten horen vallen, doch er geen aandacht aan geschonken, omdat zij dachten dat men in de buurt aan het jagen was. Toen enige uren later de wedana van Pelaboean Ratoe door een inlander omtrent het vinden van de lijken was gewaarschuwd, heeft hij onmiddellijk het Europees bestuur van Soekaboemi gewaarschuwd en naar de zaak een onderzoek ingesteld.

Het strand in Tjisolok

Later kwamen uit Soekaboemi enige Europese en inlandse bestuursambtenaren aan, evenals een geneesheer. De lijken werden overgebracht naar het Gemeente ziekenhuis in Soekaboemi. Nadat de gerechtelijke lijkschouwing had plaatsgevonden, werd het stoffelijk overschot van het meisje woensdag om half twaalf in de middag per lijkauto naar het Tjikini Ziekenhuis in Batavia overgebracht waar men tegen 3 uur in de middag aankwam. Om 4 uur had vanuit dat ziekenhuis de begrafenis plaats op het kerkhof Meester Cornelis.
Om het graf stonden met de vrienden en kennissen van de familie verenigd de diep geschokte vader en beide zusjes van de overledene. Een godsdienstleraar hield een roerende grafrede. Het was een in-droef gebeuren.
Wij vernemen dat de moeder van het meisje, toen zij het bericht over het gebeuren kreeg, in zulk een zenuwtoestand kwam, dat men haar naar het ziekenhuis heeft moeten overbrengen.´

Volgens de Sumatra Post werd de heer Van Koetsveld, ´wiens broer employé is op een onderneming in Tjibadak´, waarschijnlijk begraven in Soekaboemi.

Dit bericht werd geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Een liefdesdrama in Tjisolok

  1. Ælle zegt:

    Eewww!

    Toch leuk om over het hoofd geziene of gemiste artikelen achteraf toch te lezen.

  2. Rob Slot zegt:

    Truusje B. (Blonk) was een zusje van mijn moeder. Ik wist wel van haar bestaan af, ze stond immers op oude familiefoto’s, maar mijn moeder vertelde alleen dat ze jong was overleden. Pas in haar laatste levensjaren heeft zij deze tragedie aan mij verteld. Toen het gebeurde was mijn moeder 10 jaar. Zij vertelde mij dat toe mijn grootouders de omgang verboden, de man haar vroeg stiekem een briefje aan Truusje te geven. Zeer waarschijnlijk stond daar het schaak-plan in.
    In dit artikel staat dat Van Koesveld 29 jaar is. Ik stuitte echter op een artikel over dit drama in Het Nieuws van den Dag voor Nederl.-Indië van 17 augustus 1932 waarin gesteld wordt dat Van Koesveld “diep in de veertig” was. Dat meen ik mij ook te herinneren uit het verhaal van mijn moeder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s