Programma online presentatie onderzoeksresultaten Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 op 17 februari

Vluchtelingen in Soerabaja, 1945 (foto: KITLV)

Op donderdag 17 februari a.s. worden de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd. De presentatie zal de vorm hebben van een online uitzending die voor iedereen via livestream te volgen zal zijn. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. De link naar de livestream wordt uiterlijk twee dagen voor de presentatiedatum gedeeld op onze website en via de nieuwsbrief.

De uitzending wordt tegelijkertijd in het Nederlands en het Engels uitgezonden. De presentatie is in handen van Mariëtte Wolf, programmaleider van het onderzoeksprogramma. Na een inleiding op het onderzoeksprogramma door de voorzitter van de programmadirectie Frank van Vree worden de resultaten van alle deelprojecten gepresenteerd. Sommige presentaties zijn live, andere hebben de vorm van een korte film. Journalist Hans Goedkoop interviewt de onderzoekers over de resultaten van hun onderzoek.

Na de presentaties van de projecten zullen Gert Oostindie, Ben Schoenmaker en Frank van Vree, de verantwoordelijke programmadirecteuren van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, uitvoerig ingaan op de belangrijkste conclusies van het onderzoeksprogramma.

Tijdens de uitzending kunt u per mail vragen aan de onderzoekers stellen. Enkele van deze vragen zullen door Hans Goedkoop aan de onderzoekers worden voorgelegd. Na het programma volgt een persconferentie.

 

Programma

9:00 – Welkomstwoord door Mariëtte Wolf

9:05 – Inleiding op het onderzoeksprogramma door Frank van Vree

9:15 – De inlichtingendiensten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog – interview met Rémy Limpach

9:25 – Regiostudies en de Nederlands- Indonesische samenwerking – presentatie door Ireen Hoogenboom, Abdul Wahid, Yulianti en Martijn Eickhoff

9:40 – De bersiap en het extreme geweld in de eerste fase van de Indonesische revolutie – met Esther Captain en Onno Sinke

9:50 – Het optreden van de Nederlandse justitie tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog – met Esther Zwinkels

10:00 – Zware wapens in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog – met Azarja Harmanny

10:15 – Getuigen & Tijdgenoten – een gefilmd portret van het project, door Fridus Steijlen en Eveline Buchheim

10:25 – Onderzoekers beantwoorden vragen uit het publiek

10:30 – Pauze

10:45 – Het rapport Van Rij & Stam – een clip met Maarten van der Bent.

10:50 – Politiek en bestuur – Den Haag en Batavia – interview met Peter Romijn en Remco Raben

11:05 – Internationale visies op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog – een gesprek met Jeroen Kemperman, Emma Keizer en Tom van den Berge

11:15 – De nasleep van de oorlog 1950-2021 – korte film met Meindert van der Kaaij

11:25 – Nederlands, Brits en Frans extreem geweld in vergelijkend perspectief, 1945-1962 – een video, gevolgd door een interview met Thijs Brocades Zaalberg en Bart Luttikhuis

11:35 – Onderzoekers beantwoorden vragen uit het publiek

11:45 – Pauze

12:00 – Conclusies van het onderzoeksprogramma door Gert Oostindie, Ben Schoenmaker en Frank van Vree

Aansluitend persconferentie

 

Link naar de livestream: https://broadcaststream.eu/ind45-50/

 

 

 

 

 

 

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

54 reacties op Programma online presentatie onderzoeksresultaten Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 op 17 februari

 1. Is deze uitzending later beschikbaar? Hij begint nl om 3 uur vm in Canada en de VS,

 2. krukcor zegt:

  En te zien in Indonesia?

 3. Henry van Amstel zegt:

  Ongetwijfeld zal ook nu weer als groot nieuws worden verkondigd dat er groot structureel enz geweld is gepleegd door m.n. de Nederlandse troepen, nog meer dan eerder was aangenomen. Want ja, je moet toch iets nieuws brengen.

 4. j.p. haalebos zegt:

  van het grote geweld van de jonge peloppers wordt nauwelijks gesproken……vanaf sep 45 was het een grote wanordelijke situatie waarbij duizenden Nederlanders, Indische Nederlanders, Indo’s, Chinezen en wie ook maar verdacht werd van “collaboratie” met het Ned bestuur gedood, verwond en ge-interneerd werden. heeft het huidige Indonesische bestuur ooit de behoefte gevoeld daarvoor “excuses” aan te bieden???

  • R.L. Mertens zegt:

   JP.haalebos; ‘excuses etc.’- Nederlands beleid 1945; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok= bersiap! Zo simpel is het- En de Indo families ( vrouwen, kinderen, oudjes) buiten de beschermde(!) kampen, werden het 1e doelwit van boenoeh belanda/dood aan de Hollanders! Onze overheid (vMook ea), gewaarschuwd door de Britten, dat wij buiten de kampen in gevaar waren! Echter onze overheid(!) stoorde zich niet aan onze veiligheid/belangen! Wij werden geslachtofferd(!) voor herbezetting van Indië! – Zie hoe in 1e instantie het Rijksmuseum met bersiap= Indische slachtoffers omgaat. Excuses? Van Indonesië?

   • A. Olive zegt:

    Heer Mertens
    Waarom maakt u het niet makkelijker voor uzelf als u dat zelfde verhaal een nummer geeft.
    Allles wat u dan hoeft te doen is antwoorden met dat nummer. U hoeft niet eens uw naam erbij te zetten.

   • R.L. Mertens zegt:

    @Olive; ‘dat nummer etc.’- Vandaag is een tv. NP0 2 programma begonnen; de Indische rekening. Wij waren tijdens de bersiap ; het kind van de rekening! Omdat wij Nederlanders waren. Met die bersiap ervaring werd toen door onze overheid propaganda(!) gevoerd; opgejut om hard tegen de Republiek op te treden. Ex krijgsgevangenen, metaal en fysiek aangetast, namen wederom dienst om bersiap te wreken. Samen met eveneens opgehitste etnische groeperingen oa Molukkers moest de Republiek geëlimineerd worden. Want als merdeka een feit wordt is; er geen plaats meer voor ons in Indonesië. Het slot werd een debacle . Nederland bevreesd voor een toeloop uit Indië stelde olv. premier Drees sr. een commissie Werner in; de Indo’s werden ingedeeld in 2 categorieën; Europees georiënteerden; 25% en Oosterse; 75%(!) Maw. die 75% moesten Indonesiër worden. In de 2e kamer werd toen luid tegen deze ‘rassen quotum’ geprotesteerd. Maar met allerlei formaliteiten( zelf overtocht betalen etc.) werd de toegang tot ‘ons vaderland’ voor velen bemoeilijkt. Om nog maar te zwijgen wat er verder is gebeurd; op weg naar ‘aanpassen’! – Dat nu het Rijksmuseum bij de presentatie van Revolusi in eerste instantie de bersiap vermelding niet luid en duidelijk(!) wil vermelden zegt al zoveel over de positie; nl. miskenning van onze groep in de vaderlandse geschiedenis! – Wie waagt het om de Republiek aan te spreken aangaande ons leed tijdens bersiap?

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 16 februari 2022 om 12:16 am: “Wie waagt het om de Republiek aan te spreken aangaande ons leed tijdens bersiap?”

    Nou meneer Mertens, wat let u. Wie niet waagt, die niet wint. U kunt bij uw Indonesische vrienden toch wel een potje breken, zo denk ik. Misschien wilt u zich in één moeite door ook inspannen voor de oprichting van een bersiap monument, ter nagedachtenis aan die duizenden onschuldige slachtoffers die vielen in een gezagsvacuüm, toen van enige bescherming door Nederlandse en andere troepen nog geen sprake was.

    Uw ware aard duikt weer op in het zinnetje “Samen met eveneens opgehitste etnische groeperingen oa Molukkers moest de Republiek geëlimineerd worden”.

    Opgehitst. Kunt u dat waar maken? Die Molukkers lieten zich niet ophitsen, hun eigen bangsa was ook niet veilig voor de laffe bersiap moordenaars. Wie zijn die andere “etnische groeperingen” die zich door Nederland lieten ophitsen?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘excuses etc.’- Jl. maandag avond de lezing; Nordholt/Poeze Merdeka van UvA/Spui 25 bijgewoond. De verwikkelingen binnen het Republikeinse kamp om tot eendracht te komen voor de strijd tegen een georganiseerde Nederland. De problemen voor Soekarno/Hatta om de diverse strijdgroepen, Moslim- Communisten; Madioen opstand te organiseren etc. Kreeg respect voor Soekarno/Hatta om tot die eenheid te brengen. Was een latertje geworden waardoor er geen vragen gesteld konden worden. Kwam in de wandeling naar de garderobe toevallig historicus Bonnie Triyana tegen en raakte uiteraard in gesprek. Toen ik hem vertelde wat mijn achtergrond was en de Japanse tijd en Revolusi heb meegemaakt; daarbij vertelde dat mijn oom toen vermoord werd; bood hij mij spontaan zijn excuses aan. Ach was mijn antwoord, ‘jullie strijd was gerechtvaardigd'(!) en wij betaalden de tol van een beleid; aan de verkeerde van de geschiedenis’!.
    -@ ‘opgehitst’- Ambon; door de eeuwen trouw, Menahassa; de Twaalfde provincie etc. En wat is er eigenlijk ervan gekomen….?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Meneer Mertens, mijn vraag was (Pierre de la Croix zegt 16 februari 2022 om 2:01 pm): Opgehitst. Kunt u dat waar maken? Die Molukkers lieten zich niet ophitsen, hun eigen bangsa was ook niet veilig voor de laffe bersiap moordenaars. Wie zijn die andere “etnische groeperingen” die zich door Nederland lieten ophitsen?

    Uw antwoord (R.L. Mertens zegt: 16 februari 2022 om 9:18 pm: “-@ ‘opgehitst’- Ambon; door de eeuwen trouw, Menahassa; de Twaalfde provincie etc. En wat is er eigenlijk ervan gekomen….?”

    Wie denkt u nou te kunnen bedonderen met deze goedkope uitvluchten?

    U kunt uw aantijging van “ophitsing” niet hard maken, in welk geval het sportief zou zijn dat ook ruiterlijk te erkennen, onder aanbieding van excuses aan de Molukkers en die “andere etnische groeperingen” die u met een brede armzwaai ongefundeerd aanmerkt als slaafse mensen die zich hebben laten ophitsen door de Belanda Boesoek.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘oostindisch doof en blind!’- Gewoon begrijpend leren lezen! Morgen komt het onderzoeksrapport uit! Kijken, verstaan en …begrijpen! Boesoeker kan het echt niet worden!! – @Begrip voor Raymond Paul Pierre de la Croix Westerling….?

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 17 februari 2022 om 12:06 am ………

    Hoe staat het met de onderbouwing van uw beschuldiging van ophitsing van Molukkers en andere etnische groeperingen, meneer Mertens?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PieredelaCroix; ‘ophitsen etc.’- Wat valt er te onderbouwen; waarom denkt u dat Indo’s, Molukkers, Menadonezen, Timorezen ea zo achter het Oranje huis, rood/wit/blauw aan liepen? Op school niet meegemaakt; om goed Nederlands te moeten praten; ‘jij bent toch geen Inlander?’ Niet tijdens het zang uurtje uit volle borst moeten zingen; heb u lief mijn Nederland …Nog Hollandser dan Hollander te zijn; kijk eens in de spiegel… – En nogmaals; vergoelijken van bersiap moorden? Dus ook moord op mijn familie lid?- Wij werden geslachtofferd door ons politiek beleid; aan de verkeerde kant van de geschiedenis!

   • Maud Lebert zegt:

    @ Antwoord van de Heer Mertens aan Mhr de la Croix op Do. 17.02. Mijnheer Mertens ik wil niets te maken hebben met uw uiteenzetting met de Heer de la Croix, dat gaat mij niets aan. Maar ik had toch graag willen reageren op uw uitingen over het volgende.
    1) ‘Waarom denkt u dat Indo’s (…) zo achter het Oranje huis, rood/wit/blauw aan liepen?’ Ik weet niet wat u met er achter aanliepen bedoelt. De Indo’s waren (en zijn) Nederlanders. De meeste door u genoemde ethnische groepen waren in dienst (KNIL?) van de NL.
    2) ‘ op school nooit meegemaakt….’jij bent toch geen inlander’?’ neen, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat een leraar/es zo iets tegen een leerling/e heeft gezegd. En in mijn klas waren ook ‘inlanders’.
    3) ‘tijdens het gezanguurtje uit volle borst moeten zingen: heb u lief mijn Nederland’.
    Wij hadden geen gezanguurtje op school. Ik had het boekje ‘Kun je zingen zing dan mee’ maar heb daar nooit iets uit hoeven te zingen, zeer zeker niet uit volle borst. Misschien een tekort aan (school) opleiding of opvoeding?
    4)’Vergoelijken van besiap moorden? Dus ook moord op mijn familielid?’
    Niemand vergoelijkt hier iets. U bent niet de enige die een verlies in de familie te betreuren heeft.
    Einde van mijn reactie op uw uitingen.

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 17 februari 2022 om 12:41 pm: “@PieredelaCroix; ‘ophitsen etc.’- Wat valt er te onderbouwen; ….”.

    Bent u écht zo dom of houdt u zich van den domme om uw gezicht te redden?

    U schreef 16 feb 1216 am: “Samen met eveneens opgehitste etnische groeperingen oa Molukkers moest de Republiek geëlimineerd worden”.

    Ik heb u bij herhaling gevraagd of u bewijzen hebt voor dat ophitsen van die “eveneens etnische groeperingen o.a. Molukkers”. Die vraag was toch simpel te beantwoorden met een “neen, ik heb die bewering uit mijn duim gezogen” of “ja, hier zijn de bewijzen, c.q. de onderbouwing: …….”.

    U blijft maar draaien om vragen die u niet welgevallig zijn. Zo slaat u pleefiguur op pleefiguur en tast u uw geloofwaardigheid steeds verder aan.

   • R.L. Mertens zegt:

    @MaudLebert; ‘uw reacties etc.’- 1/ om zo Nederlands mogelijk te zijn; op een vooral Europese school te zijn. 2/ ‘jij bent geen Inlander ! etc’- In mijn tijd werden , muv. kinderen van gegoede elite, geen Inlanders op een Europese school toegelaten. 3/ ‘geen zanguurtje?- Wij 1x per week.3 stemmig(!) en dan galmde( open klas) het in de gehele omgeving; ook met : eens komt dag dat Nederland zal herrijzen ….nou dat hebben bijna meegemaakt!
    4/ ‘vergoelijken bersiap moorden etc.’- Mij wordt dat door PierredelaCroix verweten. Vandaar mijn antwoord dat ik nb. zelf bersiap heb meegemaakt en zelfs daarbij een oom heb verloren!
    *note; u zei ook; ‘dat ik mijn koloniale bril moet afdoen’ -… het is met mijn anti(!) koloniale bril waarmee ik terug kijk naar Indië!

   • Maud Lebert zegt:

    @ Beste mijnheer Mertens. Ik heb u al eens een lange reactie gestuurd, Daar ging het ook over het thema dat Indische mensen niet over hun indonesische afkomst, resp.. moeder of grootmoeder wilden spreken. Ik heb u gevraagd waar u dat vandaan haalt, maar daarop heb ik geen antwoord gekregen. En later schreef u (ik weet echt niet meer wanneer,) dat Indo’s ‘nederlandser dan Nederlanders’ willen zijn. Dat heb ik nog nooit bij mijn Indischen vrienden en kennissen gemerkt.
    Aan de andere kant, waarom zou men niet trots op zijn voorouders mogen zijn, van welke couleur dan ook.
    Ik vermoed eerder dat Nederlanders van de Indischen en andere buitenlanders verwachten, dat ze Nederlandser dan de Nederlanders moeten zijn. Een voorbeeld: Een vroegere schoolvriendin van mij kwam in Gouda terecht. Ze schreef me, dat zij daar met de nek werd aangekeken, omdat ze het Goudase akzent niet kon en bovendien uit Indonesie kwam. Ze had blauwe ogen en (destijds nog) blond haar! Dus deed ze haar best om nog Nederlandser dan den Nederlanders te worden. Een andere vroegere schoolvriendin van mij (eveneens blauwe ogen en blond haar) uit Nederlandse ouders maar in Indië geboren, met een evenzulke Nederlander getrouwd, kwam in een stad in NLterecht ,maar vond er geen aansluiting. Ik weet niet of het alleen maar het ontbrekende akzent was of omdat ze uit Indonesië kwam. Nederlandser dan zij kon het echt niet, maar ze werd niet geaccepteerd.
    Ik weet niet op welke school u was. Waar waren er na de oorlog andere scholen dan europese? Wat voor ‘elite’ zou daar volgens u alleen op hebben kunnen gaan? Ik behoorde zeker niet tot welke ‘elite’ dan ook, ook mijn ‘inlandse’ medescholieren niet. Niet dat ik het wist. Het schoolgeld werd echter na de derde klas HBS zodanig verhoogd, dat heel wat scholieren niet meer verder naar school konden gaan. Ik kende daar ‘inlandse'(sic!)) scholieren, die uit een heel eenvoudige familie kwamen, die zich halfdood heeft gewerkt om het hun kinderen mogelijk te maken op deze europese school te gaan. Een van deze jongens heeft een super carrière gemaakt.
    Neen wij hadden geen zangles op school. Ik heb weliswaar altijd gezongen en werd bij de buren dikwijls gevraagd bij bijzondere gelegenheden om te komen zingen. Vooral mijn oma wilde van mij arien uit operas horen. Maar ik heb nooit zulke nationalistische liederen gezongen, waar u het over heeft. Mijn moeder zou gevraagd hebben of ik gek was.
    Ja mhr Mertens, uw koloniale bril! U heeft uw zicht op die tijd en dat mag best, een ander heeft een andere kijk daarop en ook dat mag en kan. Maar het is bij u tot een obsessie geworden. Dat is, meen ik, wat mhr, de la Croix bedoelt met uw ‘mantras’ en mhr. OLive met het nummeren van wat u over dit onderwerp zegt. Als iemand iets vraagt of schrijft over het thema Indonesie, zoals bv. Mhr de la Croix over de armoede in dit land, dan wordt dat meteen door u opgevat als iets negatiefs.
    Het was gewoon een vraag, niets meer en niets minder. Ik had er een antwoord op kunnen geven van een Indonesier, die over dit thema geschreven had. Wie weet doe ik het nog.
    Er is al zoveel gezegd en geschreven over het koloniale tijdperk, dat nu werkelijk wat distanz goed zou doen. Men kan de tijd niet terug draaien en niemand is tegenwoordig verantwoordelijk voor wat vroegere generaties hebben gedaan. Misschien zou men het, als men destijds geleefd had, precies hetzelfde hebben gedaan.
    Bent u ooit in Banten geweest? Achter het, intussen tot een ruine geworden fort, bevindt zich een begraafplaats. Daar zijn zerken met de naam van (Nederlandse) verstorvenen met hun geboorte en sterftedatum aangegeven. Om welke reden ze gestorven zijn, staat er niet bij, maar deze jongens waren om en bij de 25 jaar. Ze hebben nauwelijks hun leven kunnen leven. En dat in dienst van het koloniale bestuur. Misschien zegt u dat niets, mij wel.
    Ik heb al eerder geschreven, hoe heel anders de Indonesiers met de ‘aanwezigheid’ van de Nederlanders omgaan, ook indonesische academici hebben het over 300 jaar ‘aanwezigheid’.
    Ik heb net een artikel gelezen over de ‘bezetting’ (in andere woorden gevat ) in de onafhankelijksheidsoorlog door de NL van Gorontalo (Sulawesi) met het oorlogsschip Piet Hein. En wat men (de NL) met de locale verantwoordelijken gedaan had. Gorontalo had al in 1942 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar géén aanklacht in dit bericht. Heel gewoon feiten.
    Net zoals in de sejarah Minahasa werd vermeldt, dat er aan beide kanten bloedvergieten heeft plaats gehad, maar dat beide in het gedurende 270 jaren verbond hun baat erbij hebben gehad.
    Zoals eerder geschreven, het kan anders mhr. Mertens. Zet uw koloniale bril af. pro of contra, het is en blijft een thema over het koloniale tijdperk. Hoeveel websites bestaan er niet en zijn er boeken over de bersiap periode en de persoonlijke ervaringen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog geschreven. Waarom doet u dit niet ook? zou makkelijker zijn.
    Dit is niet als kritiek bedoelt, maar in de hoop geschreven, dat u, wat dit thema betreft, wat meer over de rand van uw bord kan kijken en wat gematigder kunt oordelen. Beste groeten.
    .

   • R.L. Mertens zegt:

    @MaudLebert; ‘niet over hun Indische afkomst etc.’- Dit speelde in die hele koloniale tijd! Ook in mijn eigen familie! – Ik beschreef ook de reactie van eigen vader; toen ik hem vroeg waarom mijn Javaanse oma (moeder van moeder) NIET op de trouwfoto stond; wel mijn Zwitserse opa! Mijn vader antwoorde mij toen; ‘ach, dat was al eenmaal zo in die tijd…Pas geleden nog bij een koempoelan in Amsterdam werd mijn kleinzoon(!) door een oudere Indische dame( zo bruin als het maar kan) er op geattendeerd, dat hij niet(!) moet spreken over zijn Indonesische afkomst(!) maar over zijn Indische afkomst Ik zei haar toen; dat die tempo doeloe voorbij was …we hoeven ons niet meer zozeer Europeser te gedragen, dan we al zijn! – In juni 1995 heb ik aan de universiteit van Leiden meegedaan aan een studie reeks; Indische Nederlanders! Waar dit thema/ valse schaamte! uitgebreid is behandeld; waar toen ook een oud Indisch man zich bij de prof. beklaagde, dat we als Indo’s werden vermeld/genoemd; Hij wenste zich als Tropische Nederlander aangesproken te worden…. Voor de goede orde; ik reageer op hetgeen op deze site wordt gesteld; zeker niet uit obsessie, maar gewoon; om de waarheid te achterhalen! Niets anders. Mijn blik op het/mijn verleden is ontstaan uit mijn nieuwsgierigheid; waarom/waardoor(!) het zo gelopen is! Voor de goede orde; al in 1952 moest ik als 16 jarige middelbaar scholier op dodenherdenkingsdag 4 mei een krans leggen bij een verzetsmonument in Amsterdam, Apollolaan. Had daarna met de leraar een stevige discussie; waarom er niet over Indië les werd gegeven? Er was nog geen lectuur etc. Toen al was er; Indisch zwijgen! En mijn nieuwsgierigheid over Indië/Indonesië nog meer opgewekt! Tot slot, mag u verwijzen naar Google; Omkijken naar Indië 2009 en Opmerkelijke feiten aangaande Indië/Indonesië 2011.

   • Maud Lebert zegt:

    @ Beste mijnheer Mertens. Volgens u heeft u een anti-koloniaals denken. Ik meen het tegendeel te kunnen vaststellen. U schijnt zelf niet te weten, hoe sterk het zogenaamde ‘koloniale denken’ in u voorhanden is.
    Is het volgens u niet zo, dat de Tuan besar alles beter weet dan die domme inlanders, omdat die nog niet ‘rijp’ zijn, voor wat dan ook? Gaat u eens na, hoe u als tuan besar meende, mij bijlessen te moeten geven, boeken om te lezen heeft aanbeloven, de hierarchie in Ned.Indië en nog veel meer te moeten uitleggen, aangezien net als in het koloniale denken, iemand of nu een domme inlander of een domme vrouw- zoals ik – opgevoed moet worden en haar daarvoor zelfs nog naar google te moeten verwijzen. Weet zo’n domme vrouw als ik wat dat is en hoe dat funktioneert?
    Waarom zou een wildvreemde vrouw- met nadruk op haar huidskleur, koloniale hierarchie?- uw kleinzoon waarschuwen niets over zijn afkomst te vertellen? En waarom heeft uw kleinzoon (hoe oud is hij) daarop niets geantwoord, maar het aan u overgelaten. Het kan ook anders.
    Op een keer had ik mijn beide kleinkinderen iets verboden, waarop de jongste iets mopperde, wat ik niet goed hoorde. Daarop zei mijn oudste, 8 jarige kleinzoon: ‘Pas op wat je over oma zegt. Als oma er niet was, zouden wij niet bestaan.’.Zover wat de afkomst betreft.
    Dezelfde 8 jarige kleinzoon had eens- volgens mijn schoondochter- in de klas gezegd: ‘Niemand van jullie heeft zo’n mooie oma als ik!’ Zover wat het uiterlijk betreft.
    Heeft u begrepen wat dit kind heeft gezegd?

    Hoe u aan uw interesse voor de koloniale geschiedenis gekomen bent, is hier niet van belang.
    U wilt ‘de waarheid’ achterhalen’. Welke waarheid? Geweldig, wat u allemaal gedaan heeft. Schrijf er toch een boek over of maak een website, dan zijn we hier verlost van uw waarheden.

    Het verhaal over uw Zwitserse grootvader heeft u hier al verteld. U valt voortdurend in herhalingen. Schijnbaar een Mertensche long-covid verschijnsel.
    In ieder geval heeft u een typisch Zwitserse eigenschap van uw grootvader geërfd. Zwitsers verdragen namelijk geen kritiek.
    Beste groeten.

   • RLMerterns zegt:

    @MaudLebert; ‘niet anti koloniaal etc,’ – Dus ik ben een koloniaal? U stelde vragen over mijn reacties. Ik heb die beantwoord conform mijn blik op mijn verleden en mijn ervaringen(!) met die tempo doeloe; dat is alles! En kritiek zeker te waarderen….om er juist op in te gaan, indien nodig.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik ben niet zo van de excuses. Zeker niet als deze 75 jaar of veel langer na de misdaad moeten worden gevraagd, zo niet geëist. Wat heeft het voor zin? De daders zijn dood of bijna dood. Wie anders dan zij zouden excuses moeten aanbieden?

   Bovendien vind ik dat excuses gepaard moeten gaan met welgemeende spijt. Geleerd op de lagere school “met den bijbel” in Semarang. De hamvraag in de onderhavige kwestie is, of de Indonesische overheid die, plaatsvervangend, excuses voor de bersiap misdaden zou moeten maken, ook werkelijk berouw heeft en de daders en aanstichters veroordeelt. Ik denk van niet. Waarom zou ze ook.

   Anders is het met diegenen, die een excuus hebben voor de daders van de bersiap misdaden. Niets, maar dan ook niets, rechtvaardigt immers deze misdaden tegen de menselijkheid, i.c. tegen weerloze vrouwen, kinderen en mannen, die ook nog eens tegen genocide aanschurken. De laffe daders hadden het immers vooral gemunt op (Indische) Nederlanders en etnische Chinezen.

   Telkens weer komt de heer ing. R.L. Mertens echter met het argument, dat deze bersiap misdaden, die naar alle internationale maatstaven gerekend kunnen worden tot misdaden tegen de menselijkheid en genocide, een uitvloeisel waren van fout Nederlands koloniaal beleid. Welk een drogrede.

   Zo de heer Mertens eerlijk en consequent in zijn redenering zou zijn, dan zou hij de daden van het Nederlandse leger jegens de Indonesische opstandelingen ook moeten vergoelijken met het zelfde oorzaak-en-gevolg argument dat hij telkens aanvoert ter verdediging van de bersiap misdaden door de pemoeda’s. Maar dat doet hij niet. Bij iedere gelegenheid die zich voordoet blijft hij zijn mantra uitdragen: Belanda boesoek.

   Dat vind ik laag, ziekelijk, schaamteloos.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘drogredenen etc.’- Dat bersiap zo maar is ontstaan is onzin. Iets ontstaat niet zomaar uit het niets? Dat wij, buiten het kamp in de Japanse tijd tussen/onder hen leefden; soms vijandig bejegend, doch nimmer met moord en doodslag bedreigt is een vast gegeven. Waarom dan nb. na de Japanse capitulatie, begin okt.’45 geconfronteerd met een furieuze Indonesische jeugd, die dood aan de Belanda scandeerde? Of ; waarom wilden de Indonesiërs niet meer genieten van die vooroorlogse tempo doeloe? Toen zij nog gedwee in achterbuurten woonden; in schamele woningen. En de witte/met soms hier en daar bruine toeans in witgeschilderde woningen, in wijken apart van dat Inlandse gedoe. De geletterden onder hen wisten wat er in het recente verleden met bv. Lombok/Atjeh is gebeurd; Een groot vaderlander Colijn, de min. president geworden is, schreef toen een brief aan zijn vrouw in Holland, aangaande de pacificatie= vrede brengen(!) in de Archipel; ‘ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die om genade riepen op een hoop moeten zetten en dood laten schieten. Onze soldaten regen ze met genot aan hun banjonetten. Het was verschrikkelijk werk. Het was echter in land’s belang’ (!).- Van Mook verzekerde de Britten/Mountbatten, dat zij bij hun komst in Batavia sept.1945 door de Inlanders juichend zullen worden begroet. Het liep toch anders; een vijandige meute riep en kalkte op alle gebouwen; ‘we don’t like the Dutch’. – @ genocide= volkeren moord/ het (pogen)uitroeien van een volk. Was dat de bedoeling van de Republiek?
    -@ ‘(mis)daden van het leger etc.’- Is het vervolg(!) van die eerste(!) bersiap ellende ( geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka); een geweld spiraal tot het slot debacle toe! zo simpel is het. – Nog erger is het, dat deze oorlogsmisdaden nimmer zijn berecht- zie Indisch Doofpot- waardoor nu elke Indië veteraan in een kwaad daglicht kwam..
    – * Inderdaad: laag, ziekelijk en schaamteloos beleid!
    Wat nu wederom, na alle voorgaande jarenlange publicaties, nogmaals(!); de koloniale adepten/nazaten in hun gezichten gewreven wordt! We zaten aan de verkeerde kant van de geschiedenis!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 16 februari 2022 om 6:50 pm: “@PierredelaCroix; ‘drogredenen etc.’- Dat bersiap zo maar is ontstaan is onzin. Iets ontstaat niet zomaar uit het niets?”

    Ach meneer Mertens, u hebt het nog steeds niet begrepen of erger nog, u wilt het niet begrijpen om uw “Belanda Boesoek” mantra niet te ondermijnen.

    Hóe die bersiap zou zijn ontstaan, is een ander verhaal dan het vergoelijken van die laffe bersiapmassamoorden op weerloze vrouwen, kinderen en mannen, door telkens weer te verwijzen naar het ontstaan, oftewel de oorzaak, t.w. het koloniale beleid van de Belanda Boesoek.

    Uw drogredenering van oorzaak en gevolg volgend zou u zeker ook voluit begrip kunnen opbrengen voor de daden van kapitein Raymond Paul Pierre Westerling op Celebes en, natuurlijk, de daden van het hele Nederlandse leger in de periode 1946 – 1950.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PieredelaCrox; ‘begrip etc.’- Al begrip gehad voor het rapport? De subtitel is; het was boesoeker dan gedacht werd…

 5. Maud Lebert zegt:

  Zoals men intussen weet, volg ik op FB de Sejarah Minahas(s)a, de geschiedenis van de Minahasa. Daar kunnen verschillende verenigingen hun relaas en bijdragen over de geschiedenis kwijt. Het is mij opgevallen hoe diplomatisch en verzoenlijk men met bepaalde, sensibele themas omgaat. Zo was er een paar weken geleden een bijdrage, van de Dutch Doku Channel, die de tentoonstelling in het Rijksmuseum publiceerde inclusief het debat over de ‘bersiap’ tijd. En wel in de Bahasa, Nederlands en Engels, zonder commentaar.
  Daarop volgde een foto van een andere vereniging, die toonde, hoe de overgave (van NL aan Indonesie) op december 1949 gebeurde. Het betrof het 270 jaar Verbond tussen NL en de Minahasa. Daarbij was een commentaar, waarin (door mij in het kort weergegeven) te lezen was, dat na wederseits bloedvergieten het tot een in vrede gesloten overgave der macht gekomen is, waarbij beide partijen gelijkvloers stonden en niet een partij hoger dan de ander. Daarbij werden het Wilhelmus en het Indonesia Raya gespeeld.
  In een andere bijdrage kon men op een foto zien hoe een Nederlandse soldaat tegen een waruga (sacrophaag) geleund stond. Op de vraag uit de lezerschap, was het antwoord, dat er orang luar negeri waren (Nederlanders worden niet bij name genoemd), die het zo goed bevallen hadden in het land, dat ze ‘menjadi Tuan di negeri kita’. Zo noemt men dus de kolonisatie.
  Een ander voorbeeld is het Holocaust museum, waarover ik het al eens had. Daar werden videos van konservative Joodse godsdiensten getoond. Een lezer vroeg waarom dat nodig was.Nu is de Minahasa ten zeerste, bijna fanatiek, Christelijk .
  Hij kreeg ten antwoord, dat ook de Joden aan een God geloofden, zoals zijzelf en de Muslims en dus het recht hadden hun geloof uit te oefenen.
  Er is een YTube over een interview met de Rabbi aldaar, maar het ging me te vlug om te volgen en het ging over het noodlot van de Joden in Europa. Bovendien vond er een paar dagen later een on-line interview in Jakarta plaats, waar men zich kon inloggen.
  Ik hoop dat men begrepen heeft, wat ik met dit relaas bedoel. Het kan ook anders.

  • Bertsiap zegt:

   @ Het kan ook anders “” Ja mooie wijze zin ,Hoop dat de mensen begrijpen wat u bedoelt maar ben er toch bang voor van niet ! Want schreef u zelf niet eens “” De mensen op dit blog zijn zo vervuld van zichzelf ,dat een verhaal over iemand anders gewoon langs hun heen gaat !”” Wel mijn petje af voor die mensen in De Minahasa gelovig en toch zeer tolerant .Hoe noemden ze De Minahasa nou vroeger ? De 12 e provincie van Nederland .

   • Pierre de la Croix zegt:

    Bertsiap: “Hoe noemden ze De Minahasa nou vroeger ? De 12 e provincie van Nederland”.

    Tja heer Bertsiap …. opgestaan is plaats vergaan. Nu is Flevoland die 12de provincie.

   • Maud Lebert zegt:

    @ ‘want schreef u zef niet eens’.Wat een eer Mhr. Berstiap, dat u zich nog kunt herinneren aan wat ik ooit eens heb geschreven.
    Ook in de Minahasa, ooit eens de 12e provinz van Nederland, kwam het volgens hen tot een ‘wederseits bloedbad’, waarschijnlijk in de onafhankelijkheidsstrijd. dus paix en vree was het geenszins altijd.
    Er zijn nu ook kritische bijdragen, zoals bv. Waarom bleef Oost Sulawesi noch onder de koloniale macht terwijl Indonesie al de merdeka had? Of, de gebeurtenis merah-putih, (resp de onafhankelijkheidsstrijd), die buiten Java plaatsvond, wordt niet vermeld. Interessant is, dat daarop geen commentaar volgt.
    Op het ogenblik is het het Holocaust museum en het geloof van de Joden wat nogal veel controversen beleeft. Zo vindt een lezer, (het zijn allemaal Christen) dat indien het een iman verboden wordt om in het openbaar op te treden, het voor hem niet te begrijpen is, waarom een rabbi dit op YTube kan en zelfs naar Jakarta uitgenodigd wordt voor een memorial, dat on-line te volgen is. Het antwoord, dat toleranz een plicht is en dat Joden dezelfde God hebben als de Christenen en de Muslims, wordt weerlegd door te zeggen, we zijn weliswaar allemaal broeders, (saudara), maar Jesus Kristus (zo wordt het geschreven) is bij de Christen de Messias, wordt door de Muslims als profeet erkend, maar voor de Joden bestaat Hij niet. Wat moeten wij dan met hen?
    Zoas ik al eerder geschreven heb, zijn de Christenen in de Minahasa dikwijls héél fanatiek (‘Ik ben Kristen!’) Dat is dus op het ogenblik het thema van discussie in de Minahasa. Het is dikwijls moeilijk voor mij om te volgen, aangezien heel wat woorden gereduceert worden tot de konsonanten. Dat moet ik dan eerst uitvinden en dan zijn er woorden, die in geen woordenboek staan. Gelukkig snap ik er het meeste van.
    Maar toch, zoals eerder geschreven, men gaat heel hoffelijk met elkaar om. Zonder boze woorden en zonder elkaar te kwetsen, als men het niet met de ander eens is. Men kan ervan leren!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Maud Lebert zegt 16 februari 2022 om 10:56 am: “Ik hoop dat men begrepen heeft, wat ik met dit relaas bedoel. Het kan ook anders”.

   Ik denk dat ik uw boodschap heb begrepen, mevrouw Lebert. “Let bygones, be bygones”, “begraaf de krijgsbijlen”, “give peace a chance”, “rook de vredespijp”. Helemaal met u eens.

   Maar …. als wordt teruggeblikt, dan graag in alle objectiviteit, dus zonder valse voorstelling van zaken en met prudentie. Wanneer ene Bonnie Tryana, Indonesisch gastmoderator van een tentoonstelling in het Rijks, botweg beweert dat de term “bersiap” niet in verband mag worden gebracht met het ongebreidelde moorden, martelen, verkrachten, mutileren van duizenden weerloze vrouwen, kinderen en mannen door laf Indonesisch tuig omdat deze “racistisch” zou zijn of tendeert naar “racisme”, dan word ik boos.

   • Maud Lebert zegt:

    @ dan word ik boos. Ik ook. Ieder land probeert altijd zijn geschiedenis zo mooi mogelijk te presenteren, ook al is het niet het geval. Toen ik eens in Thailand was (ik ga regelmatig zowel naar Indon als ook naar Thailand) zag ik in het drugs driehoek een officiële levensbeschrijving van de drugsbaron te zien. Ik kreeg er bijna een lachkramp van, omdat ik zijn juiste levensloop kende.
    Een indonesische vriendin van mij in Surabaya zei eens tegen mij: hoe is het mogelijk, dat mijn landsgenoten zoiets konden doen.
    Ik denk, dat men het zeer zeker heeft geweten, maar niet onder de naam ‘bersiap’. En de tegenwoordige generaties hebben geen weet van hun eigen geschiedenis. Ook de Nederlanders, van deze generatie, hebben geen flauw benul van hun eigen geschiedenis, of nu goed of schlecht.
    Dit in het kort.

 6. Jeroen Schoots zegt:

  Kan deze uitzending later nog worden bekeken?

 7. En ja, wat is er nu precies bekend geworden? Na jaren studie (en vele miljoenen verder) naar geweld, geweld, geweld en geweld is er nu vol bravoure geconcludeerd dat er geweld in Indië heeft plaatsgevonden. Leve de “wetenschap”…! Hier kunnen we wat mee.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Henry van Amstel zegt 17 februari 2022 om 4:48 pm: “Hier kunnen we wat mee”.

   Nou … wij kunnen ons vergenoegd wentelen in schuldgevoel en door de straten marcheren, onszelf tot bloedens toe geselend, in zak en as gehuld. Dat is pas boetedoening.

   Nu nog een grondige studie over onze betrokkenheid bij de slavernij. Eergisteren hoorde ik een dame over de radio zeggen dat van Rutte niet alleen excuses wordt verwacht over wat “wij” een paar eeuwen geleden hebben uitgespookt, maar ook centjes. Ik weet niet meer of de dame het had over 4.000 of 40.000 Euri per nabestaande. Tel uit je winst.
   Dan komen die 170 miljoen Indonesiërs ook nog met een rekening …….

   Kassa!

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘mantra etc.’- Een magisch woord/uitspraak/gebed(!), inhoudend; bevrijden van het denken(!)….Nog steeds volgens u genocide? Uitspraak van nb. het Niod= Instituut voor oorlogs-holocaust- en Genocide(!)studies. Zelfs het aantal slachtoffers; opgave van dr.L.deJong is korrekt! – Verwen u met wentelteefjes….voordat het nog boesoeker wordt!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 17 februari 2022 om 9:03 pm: “……..”.

    Zoals gebruikelijk aan mij gerichte wartaal. Alleen uit de vele uitroeptekens maak ik op dat de heer Mertens mij iets belangrijks op het hart wil drukken.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘wartaal etc.’- U wilde toch bersiap genocide/ misdaden tegen de menselijkheid noemen? Zelfs het aantal bersiap slachtoffers opschalen ; om de indruk te geven/beschuldigingen hoe/wat die pemoeda’s waren. – En uit het onderzoeksresultaat bleef daarvan toch spaan heel van uw beweringen! Dus…

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; wartaal 2; ‘uit het onderzoek bleef toch geen spaan heel….!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 19 februari 2022 om 6:05 pm: “@PierredelaCroix; wartaal 2; ‘uit het onderzoek bleef toch geen spaan heel….!”

    Ik schreef niet over het onderzoek, maar over de wartaal die u bezigt, het beweren van zaken die u niet kunt onderbouwen, het verdraaien van feiten en het tot vervelens toe herhalen van uw mantraatje.

    Onder wartaal versta ik ook uw schrijfsel onder referte: “‘uit het onderzoek bleef toch geen spaan heel….!” Welk onderzoek, en van wat bleef geen spaan heel?

    Drukt u zich eens coherent uit en laat die uitroeptekens nu eens weg. Het is net of u daarmee aangeeft dat de lezers tot wie u zich richt grote tolols zijn die uw wijsheden eens goed moeten worden ingepeperd, gedjedjel zo gezegd. Welk een hoogmoed spreekt hier uit.

    Als een verstandig persoon als mevrouw Lebert u schrijft dat uw kijk op het Nederlandse koloniale beleid tot een obsessie is geworden, dan zou u zich dat moeten aantrekken, tenzij u als idioot wilt worden versleten.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘ kijk op koloniaal beleid etc. .’- Omdat ik ook daar van de gevolgen/bersiap heb ondervonden! En met genoegen instem met de conclusie van het onderzoekingsteam! @ ‘geen spaan heel’; uw genocide aanduiding, het aantal bersiap slachtoffers!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 20 februari 2022 om 8:15 pm: “…….”.

    U geeft alweer geen direct antwoord op mijn vragen, meneer Mertens.

    Niemand minder dan de geleerde heer P. van den Broek schreef vandaag 1016 uur op I4E (open forum) over u: “Mijn reactie geeft maar weer aan dat dhr Mertens structureel dingen door elkaar haalt, laat hij zich eens beter documenteren. Als hij zo graag zijn uitgebreide maar weinig samenhangende kennis wil tonen, laat hij eens een topic schrijven zoals bvb over J. de Kast”.

    Zo leest u het nu ook wéér van een ander. U raast maar door en door en door als een kip zonder kop.

   • RLMertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘weinig samenhangend etc.’- En u citeert nu met graagte (uw) geleerde heer(!) van den Broek, die net u ook bezig is(was) met het opschalen(!) van het aantal bersiap slachtoffers en er naar toe te werken om die bersiap ellende tot een genocide te ‘promoveren’!
    En zoals indertijd al tijdens de ontboezemingen van de misdaden door Joop Huting 1969, werden alle tegen/anti reacties als ‘door elkaar halen etc,’ aangemerkt; Telegraaf columnist J.Hilterman jr.’70, had het toen over; zeuren over Indië! * De uitkomsten van dit onderzoek ; dat al die gefingeerde(!) hogere aantallen slachtoffers en de vermelding bersiap= genocide; als onzin!

   • Pierre de la Croix zegt:

    RLMertens zegt 21 februari 2022 om 7:09 pm: “@PierredelaCroix; ‘weinig samenhangend etc.’- En u citeert nu met graagte (uw) geleerde heer(!) van den Broek, die net u ook bezig is(was) met het opschalen(!) van het aantal bersiap slachtoffers …….”.

    Weer zo’n rookgordijn, niet to the point, meneer Mertens. Ik schreef over de wartaal die u continu bezigt, nu ook bevestigd door de heer P. van den Broek op I4E met zijn woorden “Mijn reactie geeft maar weer aan dat dhr Mertens structureel dingen door elkaar haalt, laat hij zich eens beter documenteren. Als hij zo graag zijn uitgebreide maar weinig samenhangende kennis wil tonen, laat hij eens een topic schrijven zoals bvb over J. de Kast”.

    “Structureel dingen door elkaar halen”. “Weinig samenhangende kennis tonen”. Doet u dat nu expres om lezertjes als de heer Van den Broek en ik om de tuin te leiden of uit pure dommigheid? Als het chaotische voortvloeit uit bewuste tactiek, dan lijkt mij de kans toch groot dat u voor dom wordt aangezien.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘uit pure domheid etc’. – Spuit dan uw kennis uit ipv. na praten en beschuldigingen/uitroepen bezigen/uiten! *- Kom met uw wartaal en weerlegt(!) wat ik beweer! En dat geldt voor uw @ geleerde heer (1) vandenBroek; ‘structureel dingen….of bedoelde structureel geweld…..?

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 21 februari 2022 om 11:08 pm: “….”

    Nog steeds veel onsamenhangend geschreeuw en weinig wol, meneer Mertens.

 8. Adat zegt:

  Wat ik mij eigenlijk afvraag is waar die diepe haat van de inlanders vandaan komt jegens de blanken, halfbloedjes en hun handlangers tijdens de onafhankelijkheidsstrijd??? Ik lees van veel ervaringen die ik betreur en afschuwelijk vind maar ik lees nergens wat de reden voor die moordpartijen kan zijn??

  • R.L. Mertens zegt:

   @Adat; ‘die diepe haat etc.’- De bevolking indeling conform Indische staatswet art.163; Europeanen – Inlanders! ( l920 als tussen groep ; Vreemde Oosterlingen)- Zich zelf in te denken/empathie een; 3e rangburger te zijn in je eigen vaderland! Zo was die maatschappij ingedeeld; een Inlander kon nooit meer verdienen dan al die anderen!
   – Die moordpartijen ontstonden; geen zelfbeschikkingsrecht; geen merdeka! Dus amok= bersiap!
   – Vraag het aan een Tottok/volbloed Nederlander; ‘ze waren nog niet rijp genoeg…’ Volgens ene Indo; tot aan boesoek toe; gevolg moordpartijen!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. zulke vragen van u zijn gefundenes fressen voor de heer Mertens, mevrouw of meneer Adat. Hij reageert dan ook prompt met zijn manraatje: De schuld van het laffe ongebreidelde moorden, martelen, verkrachten, mutileren van duizenden weerloze vrouwen, kinderen, mannen ligt niet bij de laffe daders, maar bij de Belanda Boesoek die hun tot die daden hebben aangezet door koloniaal gedrag. De karmische wet van oorzaak en gevolg.

   Die kinderen die levend werden getjintjangd en die onteerde en dood gemartelde vrouwen wier verminkte lijken in de kali of in een put werden gemikt, wisten dat niet, want toen het gebeurde was de heer Mertens er niet bij om het ze uit te leggen. Eigen schuld dikke bult zou hij zeggen. Hadden jullie vóór de oorlog maar niet zo’n luizenleventje moeten lijden over de ruggen van de inlanders.

   De heer Mertens claimt dat ook familieleden van hem bersiapslachtoffer waren. Als verzachtende omstandigheid voor hem? Des te abjecter zijn gedrag.

   De zelfde karmische wet van oorzaak en gevolg gaat volgens de heer Mertens niet op voor de daden van kapitein Raymond Paul Pierre Westerling op Celebes en natuurlijk ook niet voor alle andere Nederlandse militairen die tussen 1946 – 1950 rust en vrede in een chaotisch land moesten brengen.

   Met het grootste gemak meet de heer Mertens met twee maten.

  • RLMertens zegt:

   @PierredelaCroix; ‘karmische wet etc.’- De wet die ons leert om problemen(!) op te lossen etc. Dat ik ook indertijd woedend reageerde door die moordende menigte op ons aangedane leed! En dat terwijl wij nb. in de Japanse tijd door hen met rust/links werden gelaten. Waarom dan plots na beging oktober’45 die ziedende woede? Nog woedender ben ik geworden toen ik via dr.L.deJong; Het Koninkrijk; Indië delen 11/12 jr.’80; de ware toedracht over het Atlantisch Handvest las! Van Mook werd in 1945 door den Haag/Logemann verboden dit woord te gebruiken. Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok!- *Ik met 2 maten meten? Gewoon de karmische wet toepassen; om waarheidsvinding; niets anders!

   • Pierre de la Croix zegt:

    RLMertens zegt 21 februari 2022 om 6:50 pm: “Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok!- *Ik met 2 maten meten?”

    U leest weer niet goed, meneer Mertens, of erger, u wilt niet goed lezen.

    Ik schreef dat u de wet van oorzaak en gevolg wél gebruikt om de laffe daden van de bersiapmoordenaars te vergoelijken, maar niet van plan bent die zelfde wet als verzachtende omstandigheid aan te voeren voor de acties van het Nederlandse leger en in het bijzonder die van de kapitein Raymond Paul Pierre Westerling.

    DAT IS METEN MET 2 MATEN!

    Op de rest van uw gebruikelijke rookgordijn met veel uitroeptekens en citaten ga ik maar niet in.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘dezelfde verzachtende omstandigheid etc.’- Voor Westerling’s acties; zijn standrecht= ongewapende/gevangenen(!) lieden doodschieten? Die acties als gevolg van bersiap? Dat is nou de kromme redenatie die u pleegt, want als begin punt(!); bersiap werd door Nederland uitgelokt. Wat volgde is een geweld spiraal tot aan die gehele 1e en 2e politie/ koloniale oorlog toe. Waarbij meer dan 200.000 Indonesiërs stierven! Met in het merendeel zelfs burgers(!); gebombardeerde/in brand gestoken kampongs/desa’s.-
    De Volkskrant 10-11-1995(!) H.Wigbold met oproep tot een Indonesië debat; ‘erkent dat Nederland fout zat en zijn soldaten nooit aan dat avontuur had mogen opofferen’!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 21 februari 2022 om 8:56 pm: “@PierredelaCroix; ‘dezelfde verzachtende omstandigheid etc.’- Voor Westerling’s acties; zijn standrecht= ongewapende/gevangenen(!) lieden doodschieten? Die acties als gevolg van bersiap? Dat is nou de kromme redenatie die u pleegt, …..”.

    Met dit fragment bewijst u zelf dat u met 2 (twee) maten meet, meneer Mertens.

    Q.E.D.

 9. RLMerterns zegt:

  @MaudLebert; ‘niet anti koloniaal etc,’ – Dus ik ben een koloniaal? U stelde vragen over mijn reacties. Ik heb die beantwoord conform mijn blik op mijn verleden en mijn ervaringen(!) met die tempo doeloe; dat is alles! En kritiek zeker te waarderen….om er juist op in te gaan, indien nodig.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s