Onderzoek naar scheepsramp met Van Imhoff

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) gaat op aandrang van advocaat Liesbeth Zegveld onderzoek doen naar de toedracht en de nasleep van de ondergang van het vrachtschip Van Imhoff, op 18 januari 1942. Nadat het schip in Indonesische wateren door de Japanse luchtmacht tot zinken was gebracht, liet de bemanning de Duitse opvarenden aan hun lot over. 411 van hen kwamen om het leven. Al in de jaren vijftig merkte de rechtsgeleerde Bert Röling de handelwijze van de Nederlanders aan als oorlogsmisdrijf.

De Van Imhoff (beeld Museum van Wereldculturen)

Door Sander van Walsum

Pogingen om Nederland tot erkenning van schuld te bewegen, waren tot nog toe zonder resultaat gebleven. De reportage die programmamaker Dick Verkijk in 1965 over de affaire maakte, werd verdonkeremaand. Duitse verzoeken om rechtsherstel stuitten in Nederland op onwil en verontwaardiging. Pas met de uitzending van de driedelige televisiedocumentaire De Ondergang van de Van Imhoff, in 2017, kwam de zaak alsnog in de belangstelling te staan. In 2019 ging advocaat Liesbeth Zegveld namens enkele nabestaanden van de slachtoffers in gesprek met Defensie over een vorm van rechtsherstel. Die inspanningen hebben in het toegezegde onderzoek geresulteerd. Zegveld toont zich daar tevreden over. ‘Voor de nabestaanden is het belangrijk dat Defensie haar verantwoordelijkheid neemt. Op juridische procedures zitten zij echt niet te wachten.’

Duitse ingezetenen

De slachtoffers op de Van Imhoff waren Duitse ingezetenen van voormalig Nederlands-Indië. Sommigen hadden daar al decennia geleefd, anderen hadden zich er in de jaren dertig gevestigd om aan het nazibewind in hun moederland te ontkomen. Op 10 mei 1940, toen nazi-Duitsland Nederland binnenviel, werden de 2.300 Duitsers in Indië onteigend en geïnterneerd. Na de Nederlandse oorlogsverklaring aan Japan, in december 1941, werden zij overgebracht naar Brits Indië. De Van Imhoff, eigendom van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij KPM, was een van de schepen die bij deze transporten waren betrokken.

De 477 Duitse opvarenden waren benedendeks opgesloten in vergrendelde kooien. Kort na vertrek uit de kustplaats Sibolga (Sumatra) werd de Van Imhoff getroffen door een torpedo die door een Japans gevechtsvliegtuig was afgeworpen. De bemanning verliet het schip na de Duitse opvarenden een bos met sleutels van hun kooien te hebben toegeworpen. Van hen wisten slechts 66 zich op een reddingsboot in veiligheid te brengen. De kapitein van het KPM-schip Boelongan, die op de noodsignalen van de Van Imhoff was afgekomen, weigerde echter hen aan boord te nemen. Naderhand beriep hij zich op instructies van zijn superieuren. De KPM-vloot stond destijds onder commando van de Koninklijke Marine.

Dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant, 9 september 2021

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

91 reacties op Onderzoek naar scheepsramp met Van Imhoff

 1. Kerber zegt:

  Zijn we weer Roomser dan de Paus? Gaan de Japanners ook onderzoek doen naar alle opvarenden die zij hebben opgesloten in de ruimen van de schepen toen die werden getorpedeerd? Gaat mevrouw Zegsveld daar ook onderzoek naar doen?

 2. Oscar Rohde zegt:

  Ik ben blij met het onderzoek mijn opa en tevens naamgenoot zat aan boord van dit schip. Als Duitser voor het Nederlandse leger (KNIL) gewerkt en was eindelijk met pensioen toen werd hij geïnterneerd. Doel was deze Duitsers die voor Nederland als mogelijke spionnen waren van de Duitsers naar een neutraal land te brengen. Bombay helaas werd dit de Indische oceaan. Het gaat om wat er is gebeurd en wie is aansprakelijk. Mijn vader werd als kind in het weeshuis (Pa van de Steur) gedaan omdat hij een INDO was. Hij heeft nooit geweten wat er met zijn vader is gebeurd behalve dat het schip waar hij op zat was gezonken. Daarom ik ben blij met het onderzoek.

 3. Lieuwe De Haas zegt:

  Het is beter als zij onderzoek doet over alle Nederlandse militairen en burgers die hun leven verloren , doordat de schepen waar zij in de ruimtes waren opgesloten tot zinken werden gebracht
  door de geallieerden, die niet beter wisten dat de jappen oorlogs buit naar Japan wilden verschepen.

  • Kees Maaswinkel zegt:

   Mijnheer De Haas, De geallieerden wisten heel goed dat zich aan boord van de Japanse transportschepen krijgsgevangenen bevonden. U zou zich beter moeten informeren.

   • Lieuwe de Haas zegt:

    Mijn vader zat in het ruim van het middelste schip, het schip achter werd getorpodeerd evenals het schip dat voor mijn vaders schip voer , ze waren onderweg naar indochina, zo dat geklets van bovenstaande zwetser slaat nergens op!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Als onschuldig en onpartijdig maar als altijd nieuwsgierig passant op JP lees ik “Kees Maaswinkel zegt 13 september 2021 om 12:48 pm” en de reactie daarop “Lieuwe de Haas 4 oktober 2021 om 4:36 pm”.

    Meneer De Haas, met respect, waaruit blijkt uit uw verhaal dat “het geklets van bovenstaande zwetser”, als ik het goed begrijp dus de bewering van meneer Maaswinkel dat de geallieerden heel goed wisten dat zich aan boord van de Japanse transportschepen krijgsgevangenen bevonden, niet klopt?

    Misschien bent u een relevant stukje bewijs dat uw mening ondersteunt – een document, rapport, o.i.d. – vergeten op te nemen. Dat zie ik ter bevrediging van mijn nieuwsgierigheid dan wel tegemoet.

    Voor het zelfde geld kan de heer Maaswinkel ook met solide onderbouwing van zijn bewering komen. Dan kan de discussie over de Japanse hell ships los van emotie, hear say en “welles – nietes” worden voortgezet.

  • Pierre de la Croix zegt:

   In het boek “Anak Beruntung”, auto biografie van mijn goede vriendin Noor De Ruyter de Wildt, staat op blz. 225 en 226 het e.e.a. over de Japanse hellships. Haar vader kwam om bij de torpedering van de “Suez Maru”, één van die schepen. Ze heeft hem nooit gekend. Moeder zwanger van haar toen hij krijgsgevangen werd gemaakt en weggevoerd.

   Noor verwijst o.m. naar een boek van Gregory Michno, “Death on the hellships”, Daarin schrijft hij dat de geallieerden, c.q. de Amerikanen en Britten, wel degelijk op de hoogte moeten zijn geweest van de menselijke lading van die schepen.

   Je zult maar “collateral damage” in een oorlog wezen. Mijn vader die aan de Birma spoorweg werkte vertelde dat hij en zijn lotgenoten regelmatig werden gebombardeerd en gemitrailleerd door de Amerikanen. “Ze vlogen zo laag dat wij hun smoelen konden zien”, aldus mijn pa. De krijgsgevangenen mochten geen dekking zoeken. Velen kwamen bij die bombardementen om of raakten (zwaar) gewond.

   In het boek van Noor ook een bronverwijzing naar de documentaires over de Japanse hellships, gemaakt door …… Kees Maaswinkel. Wellicht mogen we van hem op JP meer detail vernemen over deze kwestie.

   • Lieuwe de Haas zegt:

    Daar is het bewijs dat vele gevangen zijn overleden door dat de geallieerden toch wel ZGN Hell ships hebben vernield, steek dat maar in je zak meneer Mertens.

   • Lieuwe de Haas zegt:

    Er zijn we ldegelijk hell schepen tot zinken gebracht door de geallieerden!

 4. van Santen zegt:

  Hoe een volk tekeer kan gaan ……… Ik ken het verhaal van een Duitser uit indie die naar Japan werd gedeporteerd door het Gouvernement en vooreerst door de medische dienst een spuitje met pokken ingespoten kreeg voordat ie op de boot werd gezet. Mijn oom zat in een Jappenkamp ergens in Burma, waar ook eens op een gegeven moment een Duitse officier samen met Jap kwam kijken. Ze werden door het hele kamp uitgefloten. Het bombardement van Rotterdam door de Duitsers is erg blijven hangen in Indie en is men vanaf dat moment behoorlijk anti- geworden.
  Natuurlijk een smeerlapperij om ingekooide Duitsers aan hun lot over te laten!

  • Jan A. Somers zegt:

   “en is men vanaf dat moment behoorlijk anti- geworden.” Daar geloof ik niet in. In panieksituaties is het eigen volk eerst. Ik dus!

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘eigen volk eerst etc.’- Dat gebeurde toen ook….met medeneming van alle(!) reddingsboten! Terwijl de gevangenen nb. Duitsers; artsen zendelingen ea. die niets van doen hebben met de nazi’s, aan hun lot werden over gelaten..

 5. Lodewijk Molier zegt:

  Er zijn “mensenrechten” advocaten die van de daden van rampokkers, bersiappers en terroristen hun broodwinning hebben gemaakt om met geld van de overheid (belastinggeld!) Nederland en haar geschiedenis in Nederlands Indië naar beneden te halen. De misdaden van Japanners en fanatieke religieuze fundamentalistische “vrijheidstrijders” worden daarbij genegeerd en/of gebagatelliseerd. Militairen van het KNIL die het hoogste offer hebben gebracht, waaronder direkte famileden van mijn grootmoeder, door de bevolking hier tegen te beschermen, worden door dit soort advocaten gedemoniseerd, gecriminaliseerd waarbij gepoogd wordt hun gedachtenis te onteren.

  • R.L. Mertens zegt:

   @LodewijkMolier; ‘haar geschiedenis in Indië etc.’- Wij waren daar gewoon bezetters> Niets anders. Zo zagen ook daar de bevolking: ons! Vandaar ook daarna; merdeka. Of heeft dat niet meegemaakt?

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Wij waren daar gewoon bezetters”.

    Breaking news van de heer ing. R.L. Mertens. Hij doet net of de bezoekers van JP allemaal onwetende tolols zijn.

    Kom, verzin eens iets anders meneer Mertens. Oude koek is voor de vogeltjes.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘ouwe koek etc.’- Voor u bittere koek? Wij zijn gewoon nazaten van bezetters. U niet?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik ben als 6de generatie De la Croix op Java geboren. Was ik “bezetter”?

    Kom nou meneer Mertens, verzin eens iets anders dan die vervelende mantraatjes van u. Iedereen al bosen toch?

    Van waar die Belandahaat? Vroeger gepest op school door totok jongens? In ieder geval bent u tamelijk inconsequent, want u bent zelf Nederlander en u verkiest in Nederland te wonen.

    Ontevreden in Nederland? Schaamt u zich voor het Nederlandse verleden? Slapeloze nachten door plaatsvervangend schuldgevoel? Stop dan met uw zelfkastijding en gezeur op Indische sites en vertrek voor goed naar Indonesia. Wordt Warga Negara Indonesia. Toon uw solidariteit met het arme verdrukte Indonesische volk. Wat zal het u bewonderen en dankbaar zijn. Er is toch niets mooiers in het leven dan anderen goed te doen?

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘onwetende tollols etc.’- Wij allen wisten het wel, dat wij als toeans/nonja’s daar leefden en zij, de Inlanders (waar wij zelf van afstammen) de minderen waren/koelie’s en baboe’s! Een onrechtmatig(!) maatschappij, die als normaal werd beschouwd. Ontstaan (l) door die Indische staatswet met de indeling; Europeanen en Inlanders!(later ook nog Vreemde Oosterlingen) Waardoor wij als nazaten(!), alles(!) voor over hadden om bij de Europeanen te behoren. Zo zelfs; dat sommigen die Inlandse (voor) moeder weg stopten! Zie I4e hierover. Nederland heeft sedert de VOC 3 eeuwen over Indië geheerst! In den beginne als een kolonie (= en nederzetting= handelspost), dat wel. Echter daarna dmv gewapende overmacht geheel Indië bezet. – Door erkenning van mijn (voor)vaders bezit ik de Nederlandse nationaliteit en woon dus hier. Zelfs met plezier! Als een echte Nederlander.- Echter voor de realiteit (!) van toen sluit geenszins mijn ogen. Zoals ook min.Bot het reeds verwoorde; ‘we stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ Niet alleen tijdens 1945-1949 maar al vanaf het begin!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Mertens 22/9 0919 pm: “Nederland heeft sedert de VOC 3 eeuwen over Indië geheerst!”

    Ach, ach, meneer Mertens. Nu maar weer eens zwaar overdrijven om uw mantraatje voor tolols als ik kracht bij te zetten. Uitroeptekens zijn kennelijk niet meer genoeg om ze bij uw les te houden.

    Huis verkocht (uitstekend moment, zeer willige markt!), koffers gepakt en vendutie geregeld voor uw barang? Haast u. Indonesia kijkt met smart naar u uit. De ereboog staat al klaar op Soekarno-Hatta Airport. “Selamat datang Pak Mertens”. Eindelijk de erkenning waar u naar snakt.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘koffers gepakt etc.’- Waarom? Omdat ik u een spiegel voor houd; van de ware toedracht? Waarheidsvinding in wat geschied(!) is, is het enige wat telt!
    – Als Nederlander(!) kan ik het hier(!) verkondigen.- Kom met inhoudelijke(!) tegen argumenten!
    – Wij waren daar als bezetters. Niet anders! Zij brachten grote offers voor hun vrijheid; meer dan 200.000 slachtoffers van die zgn. ‘politie acties’! – Vrijheid , die wij hier op 4 mei altijd met devotie herdenken.

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 23 september 2021 om 6:44 pm: “@PierredelaCroix; ‘koffers gepakt etc.’- Waarom? Omdat ik u een spiegel voor houd; van de ware toedracht?”.

    Tja ….. u bent al zo lang zo diep verstrikt in uw eigen missie dat u geen oog en oor hebt voor wat anderen over u schrijven en zeggen.

    Dus meneer Mertens, probeer het nog maar eens en lees goed wat ik u in de loop der tijden heb geschreven: Wat doet u nog met een Nederlands paspoort, genietend van al het goede dat Nederland u te bieden heeft, te midden van die Belanda’s die u door en door slecht vindt. Dat moet toch een kwelling voor u zijn. Iedere dag dat u de deur uitstapt naar de Jumbo of Appie wordt u weer geconfronteerd met die Belanda-Belanda Boesoek. Het schuim van de boosheid en verontwaardiging moet u telkens overvloedig uit de mond lopen.

    Wees consequent, verlos u van die kwelling en reis voor goed af naar die eeuwenlang (volgens u) door die vuile Nederlanders onderdrukte Indonesiërs om goed te doen. Geniet ten volle van het orgasmisch gevoel van voldoening die uw goede daden voor de Indonesiërs u zullen geven.

    Dat was en is de kern van mijn boodschap aan u. Simpel te begrijpen toch? Ook simpel om na te volgen. Gewoon weg wezen. Selamat djalan.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘een kwelling etc.’- Ben zelf een (Indo)Belanda! Kijkt achterom naar mijn verleden en constateer slechts; oorzaak en gevolg! Meer niet! Heb totaal geen trauma of iets dergelijks en zeker geen Belanda haat! De waarheid over Indië, dat is wat ik propageer! – En U…?

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 23 september 2021 om 9:37 pm: @PierredelaCroix; ‘een kwelling etc.’- Ben zelf een (Indo)Belanda! Kijkt achterom naar mijn verleden en constateer slechts; oorzaak en gevolg! Meer niet! Heb totaal geen trauma of iets dergelijks en zeker geen Belanda haat! De waarheid over Indië, dat is wat ik propageer!”

    De waarheid over Indië is al lang bekend, meneer Mertens. Boeken vol geschreven. Waarom blijft u er dan zo lang – al jaren – over zeuren dat die rot Hollanders er toch wel erg hebben huis gehouden? 300 jaar nog wel (de overdrijving die steeds terugkomt, bij alle uitroeptekens waarmee u uw schrijfsels versiert uit angst dat uw heilige boodschap niet overkomt).

    Denkt u dat iedereen behalve u zwaar tolol is en iedere keer door u moet worden ingepeperd hoe het daar in Indiën precies in elkaar zat?

    U hebt uw punt al lang gemaakt en voor de Indonesiërs is uw zaak al lang geen issue meer. De meesten zijn bezig met puur overleven. U zou er dus beter aan doen hen daarbij een handje te helpen. Ter plekke (zie mijn reisadvies in vorige posting).

    Wat u nu doet komt op mij over als ziekelijke obsessie.

   • Lieuwe de Haas zegt:

    Guten himmel alles kaput,
    Nederlands Indie zat vol met spionnen, zowel Duitsers als Jappen,
    De autoriteiten konden geen risico nemen in 1941.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘voor de Indonesiër al lang geen issue etc.’- Hoe weet u dat? Bent u Indonesiër? Of behoort u tot die rot Hollanders?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Met trots bevestig ik dat ik behoor tot die rot Hollanders van wie u jammer genoeg niet bent weg te slaan.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Lieuwe de Haas zegt 24 september 2021 om 4:36 pm: “Guten himmel alles kaput,
    Nederlands Indie zat vol met spionnen, zowel Duitsers als Jappen,
    De autoriteiten konden geen risico nemen in 1941”.

    Tja …. dat betekent nog niet dat je de beginselen van de rechtsstaat overboord mag gooien en iedereen met Duits of Oostenrijks paspoort, met Duits klinkende achternaam of in het bezit van een Duitse herdershond zo maar mag oppakken, mishandelen, interneren, transporteren en hun bezit confiskeren. Dat is wel gebeurd.

    Mijn vader, onderwijzer in Semarang, 39 jaar oud, als duidelijk zichtbaar Indische jongen met Franse achternaam niet in de gevarenzone, zag het allemaal gebeuren, ook met vrienden van hem.

    Vaderland Nederland was onverhoeds aangevallen en bezet. Dat moest worden gewroken. Nederlands Indië zou die Nazi Duitsers wel eens een poepie laten ruiken. Hysterie al om. Heksenjacht geopend. Pogrom. Nederlands Indië op z’n smalst.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PIerredelaCroix; ‘vol trots etc.’- Voor de goede orde; mijn gram richt zich tot die kolonialen en hun adepten, die Indië tot een debacle hebben gebracht! Kolonialen die door Edu de Perron werden aangeduid als; een poepsoort, die al uit de verte stinkt!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 26 september 2021 om 6:29 pm: “@PIerredelaCroix; ‘vol trots etc.’- Voor de goede orde; mijn gram richt zich tot die kolonialen en hun adepten, etc.”

    Voor de goede orde meneer Mertens: Bent u nog steeds niet voorgoed afgereisd naar Indonesia?

    Neem een voorbeeld aan een man die u zeker bewondert, Ernest François Eugène Douwes Dekker die zich Danoedirdja Setia Boeddhi ging noemen. Zijn geschiedenis kent u vast. Hij kwam op voor zijn principes. Die zette hij om in daden van verzet en protest. Dat kwam hem meerdere malen te staan op gevangenisstraf, internering en verbanning. Nu geëerd in Indonesia als nationale held, Palawan. Groot vriend van mijn opa, ik mocht als kleine jongen “Oom Nes” zeggen en tegen zijn vrouw tante Haroemi, maar dat terzijde.

    DD kwam in opstand tegen het Nederlands kolonialisme en bracht daarvoor grote offers. U bent kennelijk een geestverwant, maar in tegenstelling tot EDD komt u niet tot grote daden. U blijft vanuit uw ongetwijfeld gezellige stekkie in Nederland, mét uw comfortabele Nederlandse paspoort én in het genot van alle Nederlandse voorzieningen, alleen maar over die rot Nederlanders zeuren, zeuren en nog eens zeuren en uw eeuwige mantraatje zoemen: Belanda boesoek, Indonesia baik.

    Zo maakt u zich niet alleen tot grote bron van ergernis, maar ook de risee van alles en iedereen die op JP en I4E kennis neemt van uw gelamenteer.

    Toont u zich een ware Palawan en hou eens op met dat gezeur. Zet uw diepe verontwaardiging om in daden ten gunste van het Indonesische volk met welks lot u kennelijk zeer bent begaan. Zo wordt u van verblinde zeurpiet een gerespecteerde held.

   • RLMertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘gelamenteer etc.’- Is dat zo? Of is de waarheid over Indië dat pijn doet? Pijnlijk voor hen, die’ zich toen met ‘hart en ziel hebben laten mee voeren in die onrechtmatige fascistische maatschappij? En zich daar in blijven vastbijten. – ‘Afrijzen naar Indonesië etc.’ – Waarom? Daar zijn ze voorgoed verdreven! U en al die kolonialen met hun adepten zitten hier! Hier ruikt het nog steeds!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ach ja meneer Mertens, wat schreef ik eerder over u …… ziekelijk geobsedeerd? Ook vaker “koelit badak”, wat daarvan een uitvloeisel is.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PieredelaCroix;’ziekelijk geobsedeerd etc.’- Dus een andere mening hebben over ons Indië is een ziekte? Het resultaat: een debacle als slot; is toch de waarheid?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik schreef het al, 27 september 2021 om 7:57 pm: “Ziekelijk geobsedeerd; koelit badak”.

    Met zijn reactie van 27 september 9.59 p.m. levert de heer Mertens zelf de bevestiging.

    Hij is als dat riant vervelende jongetje op het schoolplein dat een ketak/djitak krijgt en dan huilend roept: “Ik deed toch niks!”

   • RLMertens zegt:

    @PierredelsaCroix; ‘deed toch niks etc.’- Inderdaad. Ik hou u alleen een spiegel voor! Vooral voor hen, die in hun bewoordingen zoveel mogelijk Inlandse(!) uitdrukkingen gebruiken. Alsof zij zo begaan zijn met de Indonesiër….die Inlander van toen!

  • RLMertens zegt:

   @LieuwedeHaas; ‘vol met spionnen etc.’- Ook mijn vriend 16 jaar oud van Oostenrijkse afkomst werd opgepakt en naar de Joden Savanne concentratie kamp, Suriname afgevoerd. Waar hij 6 jaar(1940-1946!) lang verbleef en dwangarbeid moest verrichten! Samen oa met DD= Douwes Dekker. Recentelijk is hierover een boek verschenen: Twan van den Brand; De Strafkolonie; een Nederlandse Concentratie kamp

 6. JvAken zegt:

  Ah, wèèr Liesbeth Zeggeld. Iemand ruikt geld, dus zetten we Liesbethje erop. Gewoon geldzucht verpakt in mooie woorden. U en ik krijgen wèl de rekening gepresenteerd.

  • RLMertens zegt:

   @JvAken; ‘ruikt geld etc.’- U als nazaat van een slachtoffer van die oorlogsmisdaad zou dat niet doen? Een Nederlandse oorlogsmisdaad; wel te verstaan!

  • Astrid Leenheer-Oppenheim zegt:

   Mevr. L.Zegveld doet dit onderzoek in opdracht van c.q. wordt betaald door de nabestaanden ( kinderen/kleinkinderen) van de Van Imhoff-ramp.
   Zij streven slechts naar erkenning en eerherstel.
   Astrid Leenheer-Oppenheim ( dochter van omgekomen Oostenrijkse handelsreiziger)

 7. Pierre de la Croix zegt:

  Ach …. los van voor en tegen de motieven van mevrouw Prof. Mr. Dr. Liesbeth Zegveld (haar foto staat ook niet bij mij op het nachtkastje), de vraag: Wat valt er nog te onderzoeken? De feiten en achtergronden zijn genoegzaam bekend.

  Net zoals wij de Japanse krijgsgevangenen transporten met de “hell ships” scherp veroordelen, zo dienen wij ook het transport en behandeling na de schipbreuk van Duitse “staatsvijanden” (onder wie b.v. de schilder Walter Spies) en (vermeende) aanverwanten te veroordelen als grove oorlogsmisdaad, like it or not. We hebben ter zake ook dikke lagen boter op ons hoofd.

  Wat we deden met Duitse “staatsvijanden” en (vermeende) aanverwanten die waren geïnterneerd in het kamp “Joden Savanne” in Suriname was ook niet mals. Ook daarover zijn voldoende feiten bekend.

  Dus …. laat Nederland het geld en de moeite voor een onderzoek maar in de pocket houden. Liesbetje heeft de poen ook niet nodig. Wellicht is ze politiek/ideologisch gedreven om Nederland, ook haar land, te pakken te nemen. Reden te meer om te zeggen: GEEN ONDERZOEK.

  Erkenning dat het met de “Van Imhoff” gruwelijk fout is gegaan en daarbij de kepala op z’n Japans diep te buigen lijkt mij genoeg. Gomennasai.

 8. J.Michiel Alma zegt:

  Fijn , weer een teken van leven ( terugkeer ? ) van Buitenzorg .
  En verder eens met de Heer Rohde : de documentaire van Postema en Verkerk was duidelijk genoeg .

 9. Jan A. Somers zegt:

  Ik ben een beetje geschrokken van enkele reacties, op dingen die in het verleden fout zijn gegaan. Wat gaan we doen met het volgende onderzoek? Leuk met vingertje wijzen.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Jan A. Somers zegt 11 september 2021 om 5:18 pm: “Wat gaan we doen met het volgende onderzoek?”

   Tja …. dat weet meneer Somers toch wel? Er wordt een commissie benoemd. Voorzitter een gesjeesde minister of oud kamerlid. De commissie gaat aan de slag. Ongeveer 1 jaar. De onderzoeksresultaten worden, voorzien van een pakkende titel, gepresenteerd. Enige publiciteit volgt in de kranten. De commissievoorzitter (m/v) beleeft haar/zijn finest hours in de talkshows.

   De regering betreurt de gang van zaken. Vindt excuses te ver gaan. Aan wie zouden die trouwens moeten worden aangeboden?

   Schuldigen zijn niet meer onder ons. De kapitein van de “Van Imhoff” én zijn collega van de te hulp geschoten KPM-er misschien aan de hemelpoort de toegang geweigerd. Perinta keras van Toean Allah. Doorverwezen naar een hele hete plek waar ook de kampcommandanten van Auschwitz, Sobibor, Belsen, Mauthausen, Ravensbrück, Treblinka al jaren verblijven. Toch nog gerechtigheid.

  • RLMertens zegt:

   @JASomers;’met het vingertje wijzen etc.’- Eindelijk ook eens naar onszelf! Ook naar kapitein Herman Hoeksema, die zelf bevel gaf om ook de lege(!) sloepen mee te nemen…
   Het regent van onderzoeken!

 10. Paul van den Brand zegt:

  Over deze tragedie is een boek verschenen: Batavia seint Berlijn van C. Van Heekeren.

 11. Hedi Hinzler zegt:

  Er is van alles fout gegaan toen, niet alleen met de Van Imhoff, maar ook met de Junyo Maru. Er zou eindelijk eens goed uitgezocht moeten worden hoe dat kwam: boos opzet, onwetendheid, stupiditeit, foute voorlichting, nonchalance? Er zijn zo veel slchtoffers gevallen…

  • Kees Maaswinkel zegt:

   Beste mevrouw Hinzler, U schrijft er zou ëindelijk eens goed uitgezocht moeten worden” Als u het over de Junyo Maru hebt:dan is is dat gebeurd hoor,l zover als mogelijk. U kunt uzelf op dat punt informeren..

 12. Bert zegt:

  Wat valt er nog meer te onderzoeken….??

  • Pierre de la Croix zegt:

   En met welk doel, c.q. wat wil men met het resultaat?

   • Jan A. Somers zegt:

    “En met welk doel, ” Vinden Indische mensen vast wel leuk. Zijn weer een keer over de bol gestreken. Misschien valt er ook wel wat te halen? Na de afscheiding van Indonesië was er weer geld over, zijn er al eerder cadeautjes geweest, waren ze even rustig. Ik zou zeggen, gewoon onder brengen bij het Indisch Monument. Buigen we tenminste één keer per jaar het hoofd. En daar gaat het bij de Van Imhoff om.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Jan A. Somers zegt 12 september 2021 om 12:22 pm: “En met welk doel, ” Vinden Indische mensen vast wel leuk. Zijn weer een keer over de bol gestreken. Misschien valt er ook wel wat te halen?”

    Nou meneer Somers, ik denk niet dat veel “Indische mensen”, ook die welke nu nog leven, dus stokoud of 2de enz. generatie, zich hebben bezig gehouden met het lot van de op de “Van Imhoff” gevangkelijk vervoerde Duitsers en aanverwanten, als ze al van die rampzalige gebeurtenis afweten. Ook als er een onderzoek zou komen, dan zouden ze er geen bordje rijst minder om eten.

    Waar het mij om gaat is, dat er over de ramp en vooral over de schandelijke behandeling van de gevangen Duitsers door Nederlandse militaire bewakers en scheepsbemanningen, gezagvoerders voorop, genoegzaam bekend is en gedocumenteerd. Een verder “onderzoek” daarnaar is wat mij betreft overbodig en alleen de functie zal hebben van een rituele dans voor de Bühne, welke Bühne dan ook.

    Zijn voorstanders van zo’n onderzoek misschien op zoek naar “verzachtende omstandigheden”, b.v. dat de kapitein van de “Van Imhoff” kort vóór vertrek was gebeten door de Duitse herder van een NSB-er en hij zich daardoor liet overheersen door haat tegen alles wat Duits was? Wat mij betreft zijn er voor een misdaad als de onderhavige geen “verzachtende omstandigheden”, ook niet een “Befehl ist Befehl”.

    Die Duitsers die het ruim van het zinkende schip niet uit konden en zij die al in zee dreven en om een plaats in een reddingbootje smeekten zullen hun hulpkreten zeker in het Nederlands hebben geuit. Zo lang waren de meesten al in Indië om “help, help” te gillen, niet “Hilfe”. Van “Lost in translation” kan dus ook geen sprake zijn geweest.

   • Jan A. Somers zegt:

    Geeft niet wat je roept. In zo’n situatie is elk geschreeuw verstaanbaar. Maar eigen volk, in ieder geval mijzelf, gaat voor.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Jan A. Somers zegt 13 september 2021 om 4:11 pm …….

    Uw laatste zin : “Maar eigen volk, in ieder geval mijzelf, gaat voor” begrijp ik niet, indien geschreven in de context van het laten verzuipen van ongewapende gevangen Duitsers en aanverwante “staatsgevaarlijken” door hun vlucht uit de ruimen te verhinderen toen het schip zinkende was en door de weinigen die in zee dreven van de reddingboten te slaan, ook al was er nog plaats. Dit was geen kwestie van “hij of ik” in een gevechtssituatie.

    Sterkte met de operatie en gauw beterschap.

 13. Pierre de la Croix zegt:

  Iedere keer wanneer ik dit topic opzoek blijft mijn oog stilstaan bij de foto van de “Van Imhoff”. Typisch KPM-mertje van ver voor de oorlog. Stoomboot, gestookt op kolen. Snelheid hooguit 10 knopen, voor landrotten dus zo’n 20 km per uur. Huisje-boompje-beestje vaart langs alle eilandjes van de archipel. Boemeltje van Purmerend te water. Beperkte passagiersaccommodatie voor de toeans en njonja’s. De toeans vaak bestuursambtenaren op weg naar hun nieuwe bestemming, reizend met hun gezin en ook met hun trouwe bedienden. Als dekpassagier de minder vermogenden, met hun sapi’s, kambings, ajams en koopwaar. Geen containers die een schip van deze tijd zo lelijk maken. Vracht ging in de ruimen, door koelies aan en van boord gepiekeld. Deklading zal er ook geweest zijn. De boot bleef zo lang in een haven(tje) tot alle lading binnen was of ontscheept. In de volksmond stond KPM dan ook voor “Komt Pas Morgen”.

  Wat had ik graag op zo’n KPM-mertje de archipel rondgevaren. Helaas, toen ik in 1957 van de zeevaartschool kwam was het al flink hommeles in de verhouding Nederland – Indonesia. Niet lang er na zou de hele vloot, althans wat daarvan niet snel genoeg weg kon komen, worden genaast door de Boeng. Einde van een tijdperk. Einde van “Komt Pas Morgen”.

  Eén vraagje rest mij: Bij de foto staat “Museum van wereld culturen”. Die KPM-mertjes voeren onder Nederlandse vlag, op de achterplecht stond onder de scheepsnaam als thuishaven “Amsterdam”. De scheepjes als regel gebouwd op een degelijke Nederlandse werf. De machinekamer ingericht door meneer Stork uit Hengelo of een andere Nederlandse machinefabriek. De état major was Nederlands en was op Nederlandse zeevaartscholen opgeleid.

  Hoezo niet in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, maar in dat van “wereldculturen”?

  • Walter Schwager zegt:

   Duitse Joden achter Indische Kawat

  • RLMertens zegt:

   @WalterSchwager; ‘achter de kawat etc.’- Inderdaad een oorlogsmisdaad! En niet veel later alles wat Nederlands was ook achter de kawat verdween. Ook gezagvoerder Hoeksema….die na 1945 in functie werd hersteld! En de KPM vergoeding voor verlies van schiep via; belasting verlaging! Vraag; wie/wat was; Van Imhoff?

 14. Lieuwe de Haas zegt:

  Wat een geouwehoer van dat schip!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Verklaar u nader.

  • R.L. Mertens zegt:

   @LIewendeHaas; ‘geouwehoer etc.’- Familie van gezagvoerder Hoeksema?

   • R.L. Mertens zegt:

    @LieuwedeHaas; ‘van dat schip etc.’- Een ooggetuige/slachtoffer Gottlob Weiler schreef: Der Untergang der van Imhoff; 1952; ‘ Ich durfte wieder Missionar sein, wieder arbeiten! Im ruckblick auf das Erlebte kann ich nichts anderes als danken, dass Gott mein Schirm war, der mich von Angst behütte, so dass ich nun, errettet ihn frölich rühmen darf’!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja … als je Gottlob heet, dan zal je wel een streepje voor hebben bij Toean Allah.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘een streepje voor etc.’- Vandaar ook; uw neefje …Godfried de la ….

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 26 september 2021 om 6:13 pm: “@PierredelaCroix; ‘een streepje voor etc.’- Vandaar ook; uw neefje …Godfried de la …. “.

    Nou meneer Mertens, u kent mijn familie beter dan ik. Ik ken alleen een Godfried van de Bouillon Blokjes, een kolonialist avant la lettre tegen wie u ook best eens met uw mantraatjes ten strijde kunt trekken.

 15. Lieuwe de Haas zegt:

  Meneer Mertens heeft zeker een rood wiie vlag hangen voor zijn huis!

  • R.L. Mertens zegt:

   LieuwedeHaas; ‘rood wit etc.’- Ik ben ook(!) van Indonesische afkomst. En zal zeker die vlag niet negeren noch afwijzen. De vlag van het land van mijn herkomst

 16. Lieuwe de Haas zegt:

  Wunder baar alles kaput in Deutsland!

  • R.L. Mertens zegt:

   @LievendeHaas;’alles kaput etc.’-Indië; alles ist vorbei!

   • Tineke zegt:

    Hou nou eens op met vitten en ga mensen, die in Indonesië, waarmee we zulke goede banden hebben en die, tengevolge van covid 19 geen inkomsten hebben wegens gebrek aan tourisme, eens even wat geld sturen, zodat ze nú kunnen overleven.

   • RLMertens zegt:

    @Tineke; ‘zulke goede banden hebben etc.’- Wat heeft het ene met het andere te maken? Een anti Duitse mening; alles kaput in Deutschland en covid 19 ?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou Tineke, ik had gehopt dat uw boodschap wél bij de heer Mertens zou aankomen, maar zo te zien (RLMertens zegt 28 september 2021 om 9:39 pm) is dat niet het geval.

    Hij gooit het liever over een andere boeg dan die waarnaar u verwijst: De daad bij zijn eigen woord voegen, dompèt wijd openen en handjes uit de mouw steken voor de nooddruftige Indonesiërs, die wel 300 jaar zijn geknecht door de Belanda Boesoek. Maar van dat soort Wiedergutmachung – verbeter de wereld en begin bij je zelf – moet hij niets hebben.

   • Tineke zegt:

    Helaas voor die meneer Mertens blijft hij ruzie zoeken. Beter is het maar niet meer op hem te reageren, lijkt me.

   • R.L. Mertens zegt:

    @Tineke/PierredelaCroix; ‘ruzie zoeken etc.’- Is dat zo? Gewoon discussiëren over Indië met ‘kolonialen en hun adepten’ – Die zijn in het huidige Indonesië al lang verdwenen. Hoezo ‘wiedergutmachung’; erkennen dat we gewoon aan de verkeerde kant van de geschiedenis zaten.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tineke zegt 28 september 2021 om 10:28 pm: “Helaas voor die meneer Mertens blijft hij ruzie zoeken. Beter is het maar niet meer op hem te reageren, lijkt me”.

    U toont grote wijsheid, Tineke. Het is inderdaad beter om de man te laten raaskallen en niet op zijn gedram en gedraai te reageren. Ik zal mijn best doen.

   • Lieuwe de Haas zegt:

    Groot gelijk Tineke, genoeg is genoeg!

 17. Frans zegt:

  Met aandacht en verbazing heb ik deze discussie gelezen. T/m. Tineke 28-09-2021 10:28 pm. Ik ben geboren in 1937. Op de basisschool leerde ik veel over ‘ons’ Indië. Vanaf 2002 kom ik veel voor mijn werk in Indonesië. Nooit ervaar ik haat tegenover Nederland. Zelfs niet in diepgaande gesprekken over de Koloniale geschiedenis. Wel nadrukkelijke het het advies: Wij moeten werken aan onze toekomst! Het verleden is geschiedenis. Laat dit registreren en onderzoeken door erkende deskundigen. Besteedt aandacht aan verstrekking van broodnodig Covid-19 vaccin aan Indonesië in plaats van het teveel in Nederland te vernietigen. Omwille van vermeende schandelijke EU embargo’s . Onze relatie met Indonesië is eeuwenoud! En in onze samenleving veelvuldig bevestigd. Dank voor het lezen van deze reactie. Frans.

  • RLMertens zegt:

   @Frans; ‘ onze relatie is eeuwenoud etc.’- Toch opmerkelijk, dat wanneer ik die ‘koloniale maatschappij’ bekritiseer; mij wordt gewezen, mijn biezen te pakken en naar Indonesië af te reizen! (❁´◡`❁

  • Tineke zegt:

   Ook ik werd geboren in 1937, en wel op Java. De laatste 25 jaar ben ik jaarlijks weer daar geweest, behalve de laatste twee vanwege covid, bezocht er diverse eilanden alsook erevelden, sprak met vele mensen daar en heb er diverse vrienden aan over gehouden. Ik heb nog nooit een boze Indonesiër, op ons kolonisten, er meegemaakt. En diverse keren, tijdens Soeharto’s presidentschap, verzuchtten sommige Indonesiërs: waren jullie hier maar weer de baas. En ooit werd me op Bali een baby in de armen gedrukt, met het uitdrukkelijk verzoek haar kind maar mee te nemen naar Nederland, want zij en haar man hadden het geld niet om de baby groot te brengen. En nu, tijdens de pandemie, ben ik in de gelukkkige omstandigheid diverse van het tourisme afhankelijke mensen daar, wat geld te kunnen sturen voor voeding en scholing van kinderen. En vanmorgen kreeg ik een foto toegestuurd van een pas geboren baby van een van de nieuwe vrienden daar. Ik ben blij en dankbaar daar geboren te zijn, uit pure Belanda’s, en ik schaam me er niet voor. Ben er zelfs trots op hoe mijn ouders zich daar gedroegen.
   En mevrouw Zegveld? Ik begrijp het niet wat haar bezielt.
   Mijn vader kwam helaas om bij de torpedering van de Junyo Maru…..

   • R.L. Mertens zegt:

    @Tineke; ‘hier maar weer de baas etc.’ – Dat zeiden de Nederlanders ook; als ze weer eens Duisters in Scheveningen ontmoeten!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Frans zegt 1 oktober 2021 om 4:24 am: “Met aandacht en verbazing heb ik deze discussie gelezen …….”.

   Heer Frans, u gaat dan verder over de verhouding Nederland – Indonesië en een pleidooi voor “bygones be bygones” oftewel “zand er over”. Daar ben ik het op zich mee eens.

   Maar …. u bent daarmee (en met uw verbazing) dik off topic, want de discussies hadden niet betrekking op onze verhouding met hedendaags Indonesia en de hedendaagse Indonesiërs, maar met de schandelijke behandeling van Duitsers en (vermeende) aanverwanten na de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940.

   Voor zover ik kan nagaan nergens in de discussie een verheerlijking van het kolonialisme en veroordeling van Indonesisch anti Nederlands optreden tijdens o.m. de bersiap en rond de kwestie “Irian Barat”.

   Er is één vervelend jongetje in de klas dat altijd weer ongenuanceerd op het verwerpelijke gedrag van de Nederlanders in de archipel gedurende 300 jaar terecht komt, ook al wordt er “on topic” gediscussieerd over het gedrag van de homo seksuele garnaal in de wateren rond de Aroe -Archipel.

   Kortom, no offense meant, but you have been barking up the wrong tree. Bovendien hebt u dat vervelende jongetje weer een aanleiding gegeven om zijn eigen mantraatje te zoemen.

   By the way ….. ik ben geboren (1938) en getogen Semaranger.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘een vervelend jongetje etc.’- Geboren in 1936, by the way, in Ambarawa, was ik juist een oogappel van menig familie met Frans bloed…. zelfs van meer dan de 6e generatie!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Qui s’excuse, s’accuse.

 18. Lieuwe de Haas zegt:

  Er zijn wel degelijk zgn Hell schepen tot zinken gebracht door de geallieerden jammerlijk genoeg,

  • Pierre de la Croix zegt:

   Lieuwe de Haas zegt 5 oktober 2021 om 3:49 pm: “Er zijn wel degelijk ….”.

   Dat is oud nieuws. Ik dacht dat de discussie ging over de vraag of de geallieerden WISTEN dat er op die hell ships krijgsgevangenen werden vervoerd of niet.

   Roewet dese.

   • Lieuwe de Haas zegt:

    OUWEHOEREN IS TROEF VOOR SOMMIGE MENSEN

   • Pierre de la Croix zegt:

    Lieuwe de Haas zegt 6 oktober 2021 om 3:49 pm: “OUWEHOEREN IS TROEF VOOR SOMMIGE MENSEN”.

    Dat lijkt me nu een prachtige tegeltjes wijsheid om in de keuken op te hangen.

 19. Jos Otten zegt:

  Two bad things don’t make one good!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s