Het antwoord van de Minister

Op 9 december 2017 schreef Bert Immerzeel een open brief aan Marjolein van Pagee van de Stichting Histori Bersama, waarin hij kritische kanttekeningen plaatste bij een door deze stichting aan verschillende ministeries gericht schrijven met betrekking tot het onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”. De afgelopen week ontving de Stichting een antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie stelt daarin dat het wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder gebaat is bij discussie en kritiek. Het ‘is echter niet’ aan het Ministerie ‘om daar nu in te treden’.   

Nederlandse militairen in Tandjoeng Priok, onderweg naar huis, januari 1950. Foto: H. Cartier Bresson

“Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de Stichting Histori Bersama, t.a.v. M. van Pagee.

Beantwoording Open Brief, 9 Februari 2018:

Geachte mevrouw van Pagee,

“Dank voor uw brief van 27 november 2017 aan de ministeries van Algemene Zaken, Defensie en Buitenlandse Zaken waarin u aandacht vraagt voor uw bezwaren tegen het onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”.

In uw brief gaat u in op de aanleiding van het onderzoek, op de rol en onafhankelijkheid van de instituten en doet u aanbevelingen voor de verdere uitvoering van het onderzoek. Graag reageer ik namens de door u aangeschreven ministeries kort op de inhoud van deze brief. 

Zoals bekend betreft het hier een onderzoek van drie instituten – het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), waaraan het ministerie van Buitenlandse Zaken een financiële bijdrage geeft. De redenen waarom het vorige kabinet na de publicatie van het boek van dr. Limpach heeft besloten tot financiering van het onderzoek zijn uitvoerig toegelicht in de brief aan de Tweede Kamer van 2 december 2016 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 26 049, nr. 82). Daarbij is ook ingegaan op de rechtszaken die mede door Stichting Comité Nederlandse Ereschulden (K.U.K.B.) zijn aangespannen. Ik verwijs u dan ook naar de inhoud van deze brief.

Het NIOD en KITLV zijn onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het NIMH is een zelfstandig instituut dat valt onder het ministerie van Defensie. De drie instituten voeren het onderzoek zelfstandig en onafhankelijk uit. Zij houden zich ook in dit onderzoeksprogramma aan de eisen van onafhankelijke wetenschapsbeoefening. Een internationale wetenschappelijke adviescommissie ziet erop toe dat het onderzoek aan de daaraan te stellen wetenschappelijke eisen voldoet.

Op de website van het onderzoek gaan de onderzoeksinstituten in op het onderzoeksprogramma en geven zij een duidelijke toelichting op de achtergrond, inhoud, opzet, werkwijze en onafhankelijkheid van het onderzoek. De onderzoekers geven ook inzicht in de samenwerking met Indonesië.

U heeft uw aanbevelingen voor het verdere onderzoek gedeeld met de onderzoeksinstituten. Het wetenschappelijk debat en wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder zijn gebaat bij discussie en kritiek. Het is niet aan mij om daar nu in te treden.

 

Mr. A.J. van den Berg

Plaatsvervangend Directeur Azië en Oceanië”

 

x

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

21 reacties op Het antwoord van de Minister

 1. Jan A. Somers zegt:

  Uiteraard. De opdracht ligt bij die instituten. De minister heeft zich er nu niet mee te bemoeien.

  • Bill Zitman zegt:

   “De opdracht ligt bij de instituten”?
   Er is hier geen sprake van OPDRACHT.
   De drie instituten staan helemaal alleen van de regering.
   De brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 23 feb. 2017 laat zien dat de regering
   afstand houdt en het project beschouwt als een toegekende subsidie
   voor een initiatief van anderen. Letterlijk staat er ;- “De
   onderzoekinstituten Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
   Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
   (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
   Genocidestudies (NIOD) willen een dergelijk onderzoek gaan uitvoeren.
   Het kabinet heeft in de brief van 2 december jl. aangegeven bereid te
   zijn hier een financiële bijdrage aan te verlenen voor zover dit
   onderzoek aansluit bij het daarin geschetste kader”.
   Kortom, de regering houdt afstand en wacht af en uit niets blijkt dat de regering OPDRACHT voor dit onderzoek heeft gegeven.
   En “De minister heeft zich er NU niet mee te bemoeien”?
   Volgens mij NU en NOOIT – de uitkomst van dit onderzoek, hoe dan ook, wordt voor een kort termijn een politieke bananenschil en dan verdwijnt uit hun gezicht.
   Don’t get me wrong. Ik ben voor dit “onderzoek” en alles wat boven water komt heeft waarde voor onze geschiedenis, maar wat de NL regering betreft, twijfel ik of het resultaat ons zal bevredigen.

   • R Geenen zegt:

    @Don’t get me wrong. Ik ben voor dit “onderzoek” en alles wat boven water komt heeft waarde voor onze geschiedenis, maar wat de NL regering betreft, twijfel ik of het resultaat ons zal bevredigen.@

    Zo denk ik er ook over.

   • Jan A. Somers zegt:

    Niet denken, gewoon afwachten. Heeft u overigens al een bijdrage aan dat onderzoek geleverd? En de nieuwsbrief gelezen?

 2. robertmacare zegt:

  Gewoon afwachten totdat je alles van boven kan bekijken als je wil…maar hoeft niet!

 3. robertmacare zegt:

  Heb de nieuwsbrief gelezen maar anders volkomen niet geinteresseerd in het hele onderzoek na mijn ongelooflijk slechte ervaring met een NIOD persoon die beweerde dat alle eigenaars van de huizen in kamp Malang de Wijk terug kwamen in hun huizen nadat het kamp zogenaamd niet meer een concentratie kamp was na Augustus 1944. Dit terwijl ik met mijn moeder als kleinkind in dit kamp werd gestopt in Oktober 1944 en daar verbleef gedurende de bersiap periode. Was 5 jaar oud toen ik mijn KNIL vader zag!
  En de SVB gebruikte deze nonsense om mijn aanvraag af te wijzen!!!

  • R Geenen zegt:

   @En de SVB gebruikte deze nonsense om mijn aanvraag af te wijzen!!!@

   Wat verwacht u van een Nederlandse instantie? Juist. Dat is toch de Nederlandse gewoonte, van elke instelling, om mensen uit Indie als 2de klas mensen te behandelen. Verschil moet er blijven, zeker als u ook een bruine huid hebt.

  • van den Broek van een andere generatie zegt:

   @Robertmacare

   De geschiedenis heeft geleerd dat wat RIOD beweerde zoals over de Excessen die eigenlijk structureel geweld waren niet a priori juist hoeft te zijn, anders waarom wordt na 70 jaar een alles omvattend onderzoek gedaan?

   Daar komt nog bij dat een Haagse rechter bij de Celebes- rechtzaken niet het RIOD maar de Australische onderzoeker Robert Cribb als onafhankelijke deskundige aangewezen om de Rechtbank bij te staan. Dat doet het RIOD als wetenschappelijk en geloofwaardig instituut geen goed.

   Nederlandse onderzoeksinstituten blinken wat betreft de geschiedenis van Ned. Indie van na 1940 niet uit en dan druk ik mij eufemistisch uit. Daarom is het goed om zelf wat huiswerk te doen.

   Kunt U precies aangeven waar Kamp Malang de Wijk lag , dwz door welke straten omgeven, wat voor afscheiding het had, welke Indische families er zaten, welke Japanse militaire eenheden het kamp bewaakten, wie had de Nederlandse of Japanse leiding over het kamp zodat we wat aanknopingpunten heb voor verder onderzoek, want internet heeft met die zoekmachines en de digitalisering van bronnen nieuwe wegen geopend voor amateuristische onderzoekers.

   Ook interessant zijn de correspondentie van het RIOD en het SVB dienaangaande.

   Succes is weliswaar niet verzekerd maar niet geschoten is altijd mis.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Kunt U precies aangeven waar Kamp Malang de Wijk lag,” Keurig aangegeven in de boeken over de Japanse interneringskampen en de bersiaptijd. Inclusief geschiedenis. Malang heb ik niet bestudeerd (aangezien ik er niet in was geïnteresseerd), maar de gegevens over Soerabaja zijn prima. Jammer dat mijn nichtje uit Malang pas is overleden, kan ik dus niet om informatie vragen.

   • robertmacare zegt:

    @van den Broek
    Als U geintereseerd bent in mijn vier jarig onderzoek en ervaring met het NIOD, SVB en uiteindelijk de beslissing van het gerechtshof, kan ik U alles opsturen via email.
    Het is te veel om dit te doen op javapost. Mijn email is robertmacare@gmail.com en zodra ik van U hoor kan ik U beantwoorden.
    Van te voren kan ik U wel zeggen waarom vele aanvragen van mensen die in kampen opgesloten waren afgezegd waren “wij kunnen U naam niet vinden in de kamplijsten dus was U niet in dit kamp”. Wat niet boven komt is het feit dat in meeste gevallen de kamplijsten nooit bestonden of vernietigd waren door de Jap voor de bevrijding…dus U naam komt niet voor op de kamplijst! Wel kunnen wij U herkennen als oorlogsslachtoffer gedurende de bersiap tijd want toen werden kamplijsten gemaakt door het Rode Kruis en anderen. Maar als U nu geen hollandse nationaliteit meer heeft, dan krijgt U toch geen donder…sorry!
    Dit in het kort mijn ervaring met de nederlandse instantie…zoals de heer Genen eerder zei.

   • R.L. Mertens zegt:

    @vandeBroekveag; ‘kamp Malang etc.’ – Zie; indischekamparchieven.nl Kampen in Nederlands Indië 1942-1948(!) Het boekje met deze titel is uitgegeven door NIOD mei 2010. Vermeld is ook; een uitgave Asia Maior, de tweedelige Geillustreerde atlas van Japanse kampen in Nederlands Indië 1942-1945. Een indrukwekkend resultaat van 20 jaar nauwgezet onderzoek in bibliotheken en archieven door 5 ex geïnterneerden.
    Ook Niod moet een website hebben olv. H.Beekhuis ea. Zelfs in het Engels online!
    Ajoo en succes!

 4. ROBBERT Macare zegt:

  In mid 2013 begon ik mijn onderzoek betreffende het kamp De Wijk, Malang waar wij geinterneerd waren in september 1944.
  Mijn ervaring kan ik kortom beschrijven als volgt:
  1. Bestaande literatuur over dit kamp gezocht, gevonden, goed doorgelezen en met elkaar vergeleken daar het door verschillende historici samen gesteld waren.
  2. Het verhaal “Over kampen, kampen en kampen” posted in 5 augustus 2011 in de Java Post ook goed doorgelezen waaruit het duidelijk is dat een ambtelijke commissie in het leven was geroepen in 1960 bestaande uit drie leden, allen gewezen burger-geinterneerden. Wie deze personen waren weet men niet meer daar het archief van wat besproken was zoek geraakt was. Het ging hier over “erkende” kampen en “niet erkende kampen.
  3. Ik probeerde dan uit te vinden van het NIOD of ik kopieen kon krijgen van een paar bestaande verhalen over het Kamp de Wijk, Malang via de heer Jeroen Kemperman, NIOD Afdeling Collecties en Diensten. Volgens de heer Kemperman waren deze verhalen niet verkrijgbaar omdat ze gedigilatiseerd werden…dus even afwachten maar.
  4. Een jaar later in 2014 weer een email naar de heer Kemperman met antwoord dat er een vertraging was met het digitizing van de verhalen..dus maar weer afwachten. Tot nu toe niets meer gehoord!!
  5. Ook email gesprekken gehad met de Heer H. Beekhuis, Mary van Delden, Rode Kruis en nog veel anderen…helaas konden zij alleen maar het zelfde verhaal vertellen gebaseerd op de uitkomst van besprekingen in 1960.
  6. Natuurlijk gesprek gehad met mijn nuchtere hollandse moeder over dit kamp waaruit dit het heel duidelijk bleek dat gedurende september 1944 tot het einde van de oorlog dit kamp bewaakt werd door een ” mannetje bij de poort”, omringd was door gedek en prikkeldraad zodat niemand dit kamp kon verlaten. De SVB gebruikte de benaming “opvangkamp” wat volgens de Heer H.Beekhuis niet correct was daar opvangkampen gebruikt werden na de japanse kapatulatie en niet gedurende de oorlog!
  7. Uitslag van mijn aanvraag aan het WUV en hoger beroep nutteloos gebaseerd op het 1960 verhaal dat het geen “erkend” kamp was gedurende onze internering tijd.

  • R Geenen zegt:

   @Mr. Robbert Macare@
   Uw verhaal komt mij zeer bekend voor. Alleen vond het ergens anders plaats. Je mag toch verwachten dat de NL organisaties, wie het ook zijn, medewerking zouden willen verlenen.

   • robertmacare zegt:

    Obviously not when money is involved Ron. Even when I was recognized as an “oorlogs slachtoffer”, because I no longer have the dutch nationality, I do not qualify for any war related compensation.

   • R Geenen zegt:

    @, I no longer have the Dutch nationality I do not qualify for any war related compensation.@

    Not true. You do not qualify for the WUBO, but you still can get the WUV.
    Again the WUV, but only when you happened to be a prisoner in japanese concentration camp and can prove it.

 5. ROBBERT Macare zegt:

  @R Geenen,
  As I mentioned in my prior post, the WUV stands by the story that the kamp De Wijk was no longer a concentration camp when we were interned by the japanese during the war. I have tried to find out for 5 years now what their story was based on because according to my mother, it was still a concentration camp even though it was reduced in size because many but NOT ALL internees were moved to camps in mid Java. The dutch court agreed with the WUV so lost my case…case closed as they say.
  It also appears the decision to declare this camp as no longer a concentration camp by some internees in 1960 was based on wrong assumptions since none of these decision makers were ever interned in this camp but we were and that is a fact!
  As I said before, it is all about the money. My dad was a KNIL colonel, imprisoned and was never paid his backpay as many others. Just glad he came out of it alive.

  • R Geenen zegt:

   Ja, dat wist ik al van je. Ik wilde alleen maar duidelijk maken dat er een groot verschil is tussen WUV en WUBO, namelijk het staatsburgerschap. Hoe was het concentratiekamp? Kon U er gewoon in en uit lopen? Of was er bewaking die u in de gaten hield en u dus gewoon ter plaatse als een gevangene werd behandeld? Als u toen nog een gevangene was, dan waren er vermoedelijk nog meerdere Indo gevangenen. Heeft u nooit iemand van toen kunnen vinden?
   Gewoon een paar vragen en hardop denken.

 6. robertmacare zegt:

  Volgens mijn moeder was er bewaking aan de enige poort van het verkleinde kamp, omringd door gedek en prikkeldraad en niemand mocht het. kamp uit. Ik heb voor de laatste vier jaren overal gezocht naar andere Indo gevangenen die ooit in dit kamp geinterneerd waren, boeken gekocht, met NIOD gesproken maar alleen maar twee verhalen gevonden over dit kamp. De missende informatie word door het NIOD beheerd en ik heb vele malen via een vriend die in holland woont en emails geprobeerd deze documenten te verkrijgen maar tot nu toe geen geluk.
  Volgende week ga ik weer het NIOD emailen om te zien of deze documenten nu verkrijgbaar zijn.

  • R Geenen zegt:

   @De missende informatie word door het NIOD beheerd en ik heb vele malen via een vriend die in holland woont en emails geprobeerd deze documenten te verkrijgen maar tot nu toe geen geluk.
   Volgende week ga ik weer het NIOD emailen om te zien of deze documenten nu verkrijgbaar zijn@

   Ik begrijp U situatie en het is vreselijk frustrerend. Maar blijkbaar is het de Nederlandse methode om de boel te verdonkeremanen. Ik wilde gegevens hebben over een moordpartij in Padang.
   Sorry, die files zijn pas beschikbaar en dan krijg je een jaartal te horen. Daar zijn heren op deze site die oprecht denken dat de Nederlandse organisaties onder toezicht van de Nederlandse staat goud eerlijk zijn. Maar ik kan u zeggen dat in wezen wij allemaal gemanipuleerd worden.

 7. robertmacare zegt:

  Hi Ron, I would like to FaceTime or Skijpe with you at your convenience to discuss a project I am working on and eventually would like to publish. My email is robertmacare@gmail.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s