Nederland hield doodstraf in Indië in stand

Door Sanne Ravensbergen

Afgelopen zondag werd in Indonesië de Nederlander Ang Kim Soei geëxecuteerd door een vuurpeloton. Hij werd in 2003 aangeklaagd voor betrokkenheid bij de productie van XTC en veroordeeld tot de doodstraf. Een gratieverzoek en diverse diplomatieke pogingen door de Nederlandse overheid haalden niets uit bij de Indonesische president Joko Widodo, die een hard beleid voert op het gebied van drugsmisdrijven.

In Nederland werd geschokt gereageerd op de executie. Minister van Buitenlands Zaken Bert Koenders heeft inmiddels de Nederlandse ambassadeur in Jakarta tijdelijk teruggeroepen naar Den Haag. Het handelen van de minister is begrijpelijk. Indonesië zelf stelt ook alles in het werk om Indonesische burgers, die in andere landen ter dood veroordeeld zijn, uitgeleverd te krijgen. Toch zou het wellicht verstandig zijn in het diplomatieke verkeer dat momenteel plaatsvindt, enig historisch besef te tonen met betrekking tot de schending van mensenrechten door Nederland zelf. Een wijzend vingertje van Nederland als het gaat om mensenrechten, schiet in Indonesië al snel in het verkeerde keelgat.

Als we een en ander in historisch perspectief plaatsen is dat niet onterecht. Nederland zelf heeft een discutabel verleden als het gaat om mensenrechtenschendingen in koloniaal Indonesië. Nederland hield in Nederlands-Indië de doodstraf zelfs in stand.

Lijfstraf gevangenis Lahat, Noord-Sumatra, ca. 1900

Lijfstraf gevangenis Lahat, Noord-Sumatra, ca. 1900

x
Toen in 1870 de doodstraf in Nederland werd afgeschaft, werd in Nederlands-Indië alles bij het oude gelaten. Een veel gehoord argument was dat de inheemse bevolking minder beschaafd en ontwikkeld was en daarom nog niet klaar voor deze hervorming. Het besluit is exemplarisch voor de manier waarop werd omgegaan met strafrechtspleging in Nederlands-Indië. Het Nederlands-Indische strafrechtsysteem was vergeleken met dat in Nederland repressiever en werd meer geleid door de directe belangen van het bestuur. Er bestond bovendien ongelijkheid in het systeem door de invoering van aparte rechtbanken voor verschillende bevolkingsgroepen. In de praktijk hield dit in dat de rechtbanken waar Europeanen werden berecht, werden voorgezeten door meer ervaren juristen met betere mogelijkheden tot verdediging door een advocaat.  

De inheemse bevolking daarentegen werd veelal berecht door de Landraad. Deze lagere rechtbank werd tot 1869 voorgezeten door een bestuurlijke ambtenaar zonder juridische opleiding en met bestuurlijke belangen in de regio. In de praktijk legde ook een lagere rechtbank als de Landraad regelmatig de doodstraf op. Revisie door het Hooggerechtshof was de enige controle die plaatsvond op het proces, maar getuigen werden niet opnieuw gehoord en feiten konden vaak niet meer worden nagegaan. De veroordeling van onschuldigen (en het vrijuit gaan van schuldigen met een zekere invloed) kwam dan ook regelmatig voor.

In principe konden zowel Europeanen als ‘inlanders’ op het schavot belanden. Het opleggen van de doodstraf aan Europese burgers kwam echter nauwelijks voor. De ongelijkheid in het koloniale strafrechtssysteem was dan ook niet alleen te vinden in het procedureverloop van een strafzaak. Ook het type straf dat werd opgelegd verschilde per bevolkingsgroep.

Executie van een doodstraf, door ophanging, voor het gemeentehuis in Batavia, 1896. De gehangene is de Chinees Tan Boen Tjiang, alias Impeh, veroordeeld voor de moord op de Chinese vrouw Njonja Assam.

Executie van een doodstraf, door ophanging, voor het gemeentehuis in Batavia, 1896. De gehangene is de Chinees Tan Boen Tjiang, alias Impeh, veroordeeld voor de moord op de Chinese vrouw Njonja Assam.

Terwijl Europeanen over het algemeen in de gevangenis belandden, werd de inheemse bevolking meestal veroordeeld tot dwangarbeid. Het zou de uitstraling van het koloniale bestuur geen goed doen als ook Europeanen zichtbaar als dwangarbeiders te werk werden gesteld, zo was de gedachte. Voor de inheemse bevolking daarentegen waren dwangarbeid ‘in de ketting’ en lijfstraffen lange tijd geen uitzondering. Slagen met de rotting (rotanstok) werden al gegeven voor lichte overtredingen, zoals rondslenteren of brutaal gedrag. Ook werden jaarlijks tientallen personen veroordeeld tot de dood. In het geval van gratieverlening door de Gouverneur-Generaal – de laatste uitweg om aan de galg te ontsnappen – was de vervangende straf over het algemeen langdurige dwangarbeid.

“Ik geloof dat er weinig inlanders zijn die twintig jaren kettingarbeid of zelfs de helft overleven,” meende een van de leden van de Raad van Indië al in 1841 in een notitie bij een gratieverzoek. Zeventig jaar later, in 1912, was er nog niet veel verbetering zichtbaar op dit gebied. In dat jaar kreeg de Javaan Pa Katjoeng de doodstraf opgelegd wegens het ombrengen van de plaatselijke “Don Juan van de dessa [dorp]” die het had aangelegd met zijn vrouw. De Gouverneur-Generaal toonde clementie met de wraakzucht van de man en verleende gratie. De vervangende straf was twintig jaar kettingarbeid.

Goed voorbeeld

Pas in 1918 werd een geünificeerd Wetboek van Strafrecht ingevoerd dat van toepassing was op alle bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië. Het Wetboek kwam deels overeen met het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Met als belangrijk en meest opvallende verschil: het behoud van de doodstraf. Ook Europeanen konden nu dus nog steeds de doodstraf krijgen in Indië, maar in de praktijk werd de doodstraf vooral aan de inheemse bevolking opgelegd. Sinds 1907 vond de uitvoering van de doodstraf – door middel van ophanging aan de galg – niet meer in het openbaar plaats. Er ging overigens wel discussie vooraf aan het opnemen van de doodstraf in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. In 1916 werd door een comité, met de wat lange naam ‘Centraal Comité tot voorkoming van de handhaving der doodstraf in het nieuwe wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië en tot verbetering van het Indische Strafstelsel´, een verzoekschrift ingediend bij de koningin, waarin verzocht werd tot afschaffing van de doodstraf. Als argument werd vooral de onomkeerbaarheid van de straf gegeven. In Nederlands-Indië zou de kans groter zijn dat een onschuldige ter dood veroordeeld werd, vanwege het taalprobleem en de “onbetrouwbaarheid van inheemse getuigen”. Het argument dat de inheemse bevolking minder beschaafd en ontwikkeld was, werd nu juist een argument tegen de doodstraf, omdat hen het goede voorbeeld gegeven moest worden van hoe hogere beschaving eruit zag.

Na discussie onder de hoogste organen, waarbij de Adviseur voor Indische en Arabische Zaken C. Snouck Hurgronje als argument tegen de doodstraf aandroeg dat de inheemse bevolking weinig vrees voor de dood had door hun islamitische geloof, werd besloten tot het behoud van de mogelijkheid tot het opleggen van de doodstraf. Onder anderen minister van koloniën Th. B. Pleijte was gevoelig voor het argument dat de doodstraf nodig zou kunnen zijn in het geval van een opstand. Dit bleek het geval in 1927, toen na de communistische opstand 27 mensen ter dood werden veroordeeld, waarvan er 16 ook daadwerkelijk ter dood gebracht werden. De overige 11 kregen gratie. Dit keer lieten communisten, leden van de SDAP en vrijzinnig democraten van zich horen. Zij gaven een scherp geluid af tegen de doodstraf. In de Volksraad werd door de heer W. Middendorp van de Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP) fel van leer getrokken tegen het strafrechtsysteem in Nederlands-Indië, waarbij hij taalmoeilijkheden tijdens verhoren, onbetrouwbare politiegetuigenissen, rassenhaat en klassenjustitie noemde als oorzaken voor vele rechterlijke dwalingen. Toch werd een verzoek van het Comité Nieuw-Indië, tot afschaffing van de doodstraf, vrij snel afgewezen. De angst voor opstanden zat er diep in; vanaf de jaren twintig werd in Nederlands-Indië een nog repressiever bewind gevoerd.

Opgeheven vinger

De doodstraf werd niet afgeschaft en tot het einde van de koloniale tijd regelmatig uitgesproken. Als een Gouverneur-Generaal tegenstander was van de doodstraf sprak hij consequent gratie uit, zoals Gouverneur-Generaal D. Fock (1921-1926), maar in de latere jaren 1929 – 1936 werd toch maar liefst 27 keer de doodstraf opgelegd aan niet-Europeanen verdacht van moord, waarvan dertien personen gratie kregen.

Vanuit de historisch ontwikkelde opvatting dat de doodstraf niet past bij een beschaafde natie, kijkt Nederland nu afkeurend naar landen, zoals Indonesië, waar de doodstraf onderdeel is van het strafrechtsysteem. Lange tijd werd echter onder het mom van diezelfde beschavingsgedachte de doodstraf wel opgelegd door het Nederlandse rechtssysteem. Dit betekent niet dat de misstanden uit een koloniaal verleden een excuus mogen zijn voor de Indonesische overheid tot het schenden van mensenrechten. Het aan de kaak stellen hiervan is het goed recht van Nederland, zeker als het een Nederlands staatsburger betreft. Wel zou het de Nederlandse minister en diplomaten sieren als zij zich tonen bewust te zijn van het koloniaal verleden en met niet al te hoog opgeheven vinger de diplomatieke arena betreden.

x

Sanne Ravensbergen is als promovendus verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zij doet promotieonderzoek naar strafrechtspleging op Java (1816-1918).

Dit artikel is eerder verschenen in Historiek, 19 januari 2014.

Dit bericht werd geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

250 reacties op Nederland hield doodstraf in Indië in stand

 1. Ed Vos zegt:

  Een wijzend vingertje van Nederland als het gaat om mensenrechten, schiet in Indonesië al snel in het verkeerde keelgat.——-

  Vervolgens had Koenders zich moeten onthouden van het maken krachtige statements alsof het een oorlogsituatie betrof:
  1. ambasadeur terugtrekken (al was het maar tijdelijk)
  2. ‘mogelijk gevolgen relatie Indonesië na executie”.
  Welke gevolgen?

  Het zij toegegeven dat indonesie wat de doodstraf (executies) eea op zijn beloop heeft gelaten en de executie van Ang Kim Soei als een donderslag, een koude douche uit de hemel kwam.
  Maar na het afgezegde bezoek van SBY, het gedoe rond de Leopardtanks (en wat nog meer) hoefde Indonesie zich niets aan te trekken van alle protesten uit Nederland.

  • Ed Vos zegt:

   Nederland schendt nopg steeds mensenrechten vwb de omgang met asielzoekers:
   http://www.tekenvoorrechtvaardigheidinnederland.nl/index.html

   Balken in Nederlands oog:
   1. De slavernij. Nederland was een van de laatste landen die de slavernij heeft afgeschaft (op 1 juli 1863 door koning Willem III) en heeft tot op heden nog nooit officieel zijn excuses daarvoor aangeboden.
   2. Daarnaast zijn Nederlandse bedrijven al jaren betrokken bij mensenrechtenschendingen. Shell in Nigeria bijvoorbeeld, maar ook bij de gebeurtenissen in Bangladesh, wordt pijnlijk duidelijk dat voor Nederland de koopman prevaleert boven de dominee.

   • Ælle zegt:

    Shut up! Drie jonge meisjes onthoofden kost slechts 20 jaar cel voor Indonesiërs

    Indonesian Hasanuddin at court in Jakarta, 8/11/06
    Hasanuddin has admitted his involvement in the attacks
    Indonesia prosecutors have asked for 20 year prison sentences for three men accused of beheading three Christian schoolgirls in Central Sulawesi. Hun hoofden werden later vér van hun lichamen gevonden. Één hoofd lag achter een kerkgebouw!

    Baas boven baas: More than 1,000 people are believed to have been killed during two years of violence triggered by a brawl between Christian and Muslim gangs in December 1998.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4387604.stm
    Islamic State 2006!

  • Willeke zegt:

   ik ben persoonlijk tegen de doodstraf……maar kan deze stap van de Indonesische regering wel begrijpen…..Het wil een duidelijk teken geven aan iedereen(buitenland- en eigen land) dat de wet nu uitgevoerd word.
   ik woon hier dus ik weet dat er veel te doen is….politie werkt niet (altijd) nauwgezet, rechtssysteem, koruptie enz….
   wat ik begrijp komen er nieuwe executies …maar de rechtzaken die nog onduidelijkheden bevatten gaan vooralsnog niet verder voor executie.

   2 dagen geleden ernstig auto ongeluk gebeurt in Jakarta….al het 3e met onnodig veel slachtoffers(4) vorige 9…….jongeman had LSD(hier vrij onbekend) geslikt en zat achterin auto….ws door hallucinaties nam hij de chauffeur in wurggreep en dwong te stoppen…chauffeur stapte uit en jongeman reed met hoge snelheid verder(paniek, hallucinaties??) reed in op auto …niet stoppen verderop 4 brommers van de weg gereden…..weer verder op 2 auto’s gebotst…..uiteindelijk door omstanders tot stoppen gedwongen…..4 doden…..
   narkotica/drugs word een steeds groter probleem en de kartels komen in eerste instantie via het buitenland binnen.
   Ze willen proberen de opmars van drugs te stoppen….de jeugd beschermen…..
   de kartels geven echt niks om al die levens die worden verspild…..als ze maar geld ontvangen…en de couriers weten de risico’s …op elke luchthaven staat het aangegeven…..dus waar moeten we voor kiezen degene die het effect weten of degene die het proberen en langzaamaan verslaafd raken……
   er word wel steeds meer gedaan aan drugs awareness….maar is het iets wat we moeten accepteren?het maakt meer kapot dan mij lief is…..
   alleen wb wiet/ hash/hier ganja….ben ik het er niet mee eens ….ik denk dat dit ongevaarlijker is dan roken maar ja……en vooral als medicijn zou het mensen kunnen helpen….maar daar is Indonesie nog niet aan toe.

   • Ed Vos zegt:

    Willeke zegt:

    23 januari 2015 om 4:23 am

    Enkele citaten: ” ik ben persoonlijk tegen de doodstraf……maar kan deze stap van de Indonesische regering wel begrijpen…..Het wil een duidelijk teken geven aan iedereen(buitenland- en eigen land) dat de wet nu uitgevoerd word……..alleen wb wiet/ hash/hier ganja….ben ik het er niet mee eens …”.

    Mooi betoog, alleen Koenders begrijp dit niet. Hij mag tegen de doodstraf zijn, maar om een grote scheur tegen Indonesie te openen, is onbegrijpelijk.

    De voortvarendheid van een incapabele minister en die niets van dat land begrijpt ( meer heeft nederland niet te bieden) daar houd ik het maar op.

   • Ælle zegt:

    EXECUTIE INDONESIË XX-ste EEUW

    Toen zes jaar geleden in een afgelegen open veld in het duister op Nusa Kembangan aan handen en voeten gebonden aan een houten kruis op een getimmerde verhoging van twee kisten naast elkaar met zwarte kunststof handgrepen, 3 planken erbovenop en een stoel om op te staan evenals zwarte kappen over het hoofd geschoven twee jonge mannen geëxecuteerd werden, waren het met name Samuel Iwuchukwu Okoye en Hansen Antonious Nwaolisa, uit Nigerië, Afrika. Zij waren ter dood veroordeeld voor het smokkelen van meer dan 3 kilo heroïne per persoon. Volgens het getuigenis van de Ierse Katholieke geestelijke Charlie Burrows was hun executie niet snel en pijnloos, maar een onmenselijke marteling, zeven minutenlang kreunend totdat ze uiteindelijk langzaam uitgebloed stierven.
    Chan en Aukumaran wacht hetzelfde lot met uitzondering dat ze mogen kiezen of ze willen staan, zitten of knielen, en of ze geblinddoekt willen worden. In hun geval krijgen ze een genadeschot van de commandant himself wanneer ze nog zouden leven na de kogelregen.

   • Ælle zegt:

    Typo: XXI-ste EEUW.

   • Ælle zegt:

    THE SLAUGHTER OF 4 TEENAGERS; ONE SURVIVED, THE 15-YEAR-OLD
    In november 2005, four cousins from the tightly-knit Christian community, Theresia Morangke, 15, Alfita Poliwo, 17, Yarni Sambue, 17, and Noviana Malewa, 15, were brutally attacked as they walked to the Central Sulawesi Christian Church High School by men wearing black ski masks. Three of the girls were beheaded. Noviana, the youngest, survived, despite appalling machete wounds to her neck.

    The headless bodies of her cousins were dumped beside a busy nearby road. Two of the heads were found several kilometres away in the suburb of Lege. The third, Theresia’s, was left outside a recently built Christian church in the village of Kasiguncu.

    A week after the attack, a day after Alfita’s funeral, two other Christian girls, Ivon Maganti and Siti Nuraini, both 17, were shot by masked men as they walked to a Girl Scouts’ meeting. They and Noviana are still critically ill in hospital. All six were Christians in a predominantly Muslim community.
    And yesterday police in Sulawesi said two young women had been attacked on Friday by black-clad assailants on motorbikes armed with machetes.

    A 20-year-old woman died and her friend was injured. Police said it was too early to tell if the latest attack was linked to the deadly sectarian unrest simmering between the region’s majority Muslim and minority Christian communities. Hostilities last broke out in 2001, ignited by rumours that a Muslim girl had been raped by a Christian, attracting the widespread attention of Indonesia’s militant Islamists.

    To jihadists across the archipelago and beyond, Poso’s tensions were a call to arms against the region’s 200,000 Christians. By the summer of 2001, with little attempt by the government to halt their migration, thousands of militants, mainly from outlawed groups such as Laksar Jihad and Jemaah Islamiyah, had travelled here with weapons, military training from Afghanistan and a mission to drive out the infidels.

    Within months, it was war as the Christians armed themselves, finally prompting the government to send in the military to keep the two sides apart. Thousands died in the following year, and more than 60,000 families fled their homes. For the past four years, despite a high-profile police and military presence and a ‘peace deal’ between Christians and Muslims, the troubles simmer on.

    As news of the beheadings was reported around the world, government officials in the capital, Jakarta, denied Islamic militant involvement, suggesting instead they were the work of Poso’s criminal elite to incite religious conflict so they could profit from aid and divert the security forces’ attention from tackling crime and corruption.
    But independent political analysts such as Sidney Jones, of the Brussels-based International Crisis Group, claimed that the killings could only have been carried out by local Islamic extremists linked to regional terrorism networks already blamed for bombings in Bali and Jakarta in recent months.
    The beheadings and shootings were not the only attacks on Christians in the Poso region this year. A bomb in Poso’s largest Christian market killed 22 people and injured 70 last May. A second bombing last week critically injured a young mother who was among 11 Christian passengers in a van.
    Noviana’s devastated mother, Nur, 46, blames those attacks and the attempt on her daughter’s life on Muslim extremists intent on bringing back large-scale violence to Poso. ‘My daughter is fighting for her life because she is a Christian. This has nothing to do with local gangsters; it is about religion. But they won’t be able to provoke us, we don’t want another war. We want justice, not vengeance. We are suffering enough.’
    On the western approaches to Poso, buffaloes luxuriate in muddy fields behind filthy roadside stalls piled with mango and dried flatfish. There is little evidence of rice farmers in traditional coolie hats, only Muslim men in prayer caps. There are no churches, but the domes of small mosques dot the wide horizon of the town. Many look half-built, their distinctive forms merely outlined by exposed metal rods, making them look more like rusting bird cages. Paramilitary police patrols, known as Brimobs, rumble by, the boots of bored soldiers dangling over the edge of their American-made pick-up trucks.

    Stretched across the corrugated façade of a roadside shack, a faded black flag displays Laskar Jihad’s symbol of blood-red crossed scimitars. Inside, a group of men are smoking Kreteks, Indonesia’s ubiquitous clove cigarettes, and watching badly dubbed imports of Western movies. The stall outside suggests they are raising funds for the earthquake in Pakistani Kashmir, but their collection tins are empty.
    Do you recognise it?’ asks Usman, the youngest man, smiling at the flag. ‘It’s been there for years. Nobody seems to want to take it down. We’re not terrorists, but we have little respect for Christians. Indonesia should be an Islamic country without the impurities of Christianity or Hinduism. There are no churches here. The beheadings of these schoolgirls suits the Christians. Perhaps they did it to show Muslims as monsters.’
    An older man, his yellowing face an mass of wrinkles, hacks and coughs in the recesses of the shack and smiles a toothless grin. ‘Assalamu alaikum [may peace be with you],’ he says, pointing at my sunglasses which he offers to exchange for an ancient hand grenade.

    To many, the distinctive smell of Kreteks is the embodiment of all things Indonesian. Here in this remote corner of Sulawesi it is clear that a love for the weed is one of the few things uniting Christians and Muslims. Indonesia is the world’s most populous Islamic country and most of its 190 million Muslims practise a tolerant version of the faith, but hardline groups are on the rise.

    In recent months, the country’s highest Islamic body issued a fatwa condemning liberal Islamic thought, and radical groups stepped up campaigns to prevent the country’s 20 million Christians from building churches, as well as announcing plans to stem the influx of Balinese Hindus to major cities such as Jakarta and Yogyakarta.

    In Bekasi, West Java, people claiming to be members of the extremist Islam Defenders Front have prevented three churches from holding services since September, claiming that they did not have the required permits. Two weeks ago, 500 members of the churches held a service in the street but were confronted by a mob of 200 Muslim extremists. Only a heavy police presence prevented a battle between them. Both sides are now taking their dispute to the courts.

    Professor Dien Syamsudin, chairman of Muhammadiyah, the second-largest Indonesian Muslim organisation, said: ‘Muslims have long been suspicious of Christian proselytisation because of the rapid growth in the number of Christians in the past few years. Christians have the same concerns about Muslims. This perception needs addressing or it could lead to national disintegration.’

    Christians see the attacks on the schoolgirls in Poso as part of a calculated campaign by Laskar Jihad, which subscribes to the same militant Wahhabi creed as al-Qaeda’s Osama bin Laden and the Taliban and claims to have 10,000 fighters. It has dedicated itself to defending its beliefs across Indonesia.

    When the first Laskar commandos arrived in Sulawesi in 2001 they were received by the provincial governor and the head of the local parliament, underscoring their support at the highest levels of government. From direct infusions of cash to fund the fighters to phone calls to local military commanders to prevent crackdowns, sympathisers have ensured that the Laskar Jihad can operate with impunity. Ask anyone in the government about their existence around Poso and you get a flat denial.

    About an hour’s drive inland from Poso lies Tentena, a Christian stronghold where people blame violent Islamists for the attacks on the girls and the bombings. The town is disfigured by the gutted remains of Muslim houses whose occupants were driven out by Christians at the height of the Poso conflict. Others still bear blood-red spray-painted crosses, the marks of the ‘Red Squad’ which emerged out of the region to fight its own ‘Holy Crusade’ against Poso’s Muslims when violence first broke out in the region four years ago.

    Here, in the sweltering heat, the atmosphere is far from industrious. The yellowing bloodshot eyes of many local people suggest a love of tuak, a powerful palm wine drunk by the litre. Many carry guns in full view of the police.

    For peaceful Christians many of them refugees from Poso, the existence of Ninja-clad attackers brings back memories of 2001 when hundreds of masked Muslim men stormed one Christian village after another, firing automatic weapons, tossing petrol bombs and home-made grenades into houses and ordering terrified residents to get out for good. They killed anyone who dared to resist.

    ‘The people of the world called the beheadings of these girls barbaric,’ says David, a lay preacher in the town. ‘Pope Benedict led prayers in Rome for the safety of Christians here, but few governments have expressed real concern. We are on the verge of another jihad.

    ‘Almost all the religiously motivated aggression this year has been directed against Christians: schoolgirls murdered as the army turns a blind eye. But the government would rather talk of gangsters, not jihadists, carrying out the attacks. I want to know why most of the weapons carried by these militants are army issue.’

    To Christians such as David it is ‘unthinkable’ that the military could have failed to end the attacks. Similar failures can be discerned in other Indonesian hotspots, including Maluku, and the west Kalimantan town of Sambas, where Christians have also been targeted. Claims of army complicity are rife among Christians, who regularly accuse the military of turning a blind eye to the Islamic militia in the area and the smuggling of weapons from the mainland.

    Others point to a lack of prosecutions for attacks on Christians and talk darkly of militant training camps in remote valleys, as if to say the next mass slaughter is just around the corner. ‘There is a pattern,’ says Mona Saroinsong, co-ordinator of the Protestant Church Crisis Centre in Manado, north Sulawesi. ‘There have been other attacks apart from the beheadings and shootings and none of the aggressors has been found. The attackers operate in small groups, each with a specific task and area to cover, and wear black masks to avoid being identified. Another similarity with previous attacks is that the head of the police was elsewhere when the killers struck.’

    The girls’ relatives and friends are demanding justice. A number lobbied the House of Representatives in Jakarta last Thursday, demanding that its members support all efforts to ensure that the murderers are caught.

    ‘We are asking security personnel to finally get serious about investigating the case,’ said the group’s spokesman, David Malewa, Noviana’s brother. ‘We are not going to take revenge and have already forgiven the people responsible for the deaths. But can’t the state give us a little justice?’
    Their demands intensified after five suspects, including a former military police officer, were released for lack of evidence. Three have since been re-arrested, but have yet to be charged.
    The Poso police chief, Muhammad Soleh Hidayat, said the investigation was being held up because the only witness was Noviana, who is too ill to be questioned and remains under close guard at a police hospital. ‘Our priority is to save her life. It would be inhuman to insist on questioning her,’ he said.
    Stories of slaughter have become commonplace since the collapse of three brutal decades of dictatorship by President Suharto in 1998. His repression curbed religious and ethnic hatreds. Restraint has now all but vanished in towns such as Poso, with horrifying results.
    The beheadings there, other religious attacks and the bombings in Bali make Christians and foreigners living in Indonesia increasingly worried about their safety.

   • Ælle zegt:

    Alleen mensen maken meer mensen kapot. De drie moordenaars van de jonge meisjes kregen respectievelijk 20, 14 en nog eens 14 jaar gevangenisstraf. Straks staan ze voor je deur om die in te trappen.

  • Ælle zegt:

   Een brief uit Australië geschreven door Mukul Desai. Helaas te laat voor Ang en de andere vijf schietoffers aka slachtoffers.
   Ik zal deze vertalen als er belangstelling voor is. Voorlopig zult U het moeten doen met de Engelse taal.

   It’s bizarre to see that the Indonesian government asks for mercy for its citizens convicted of crimes overseas and sentenced to the death penalty and they have been successful, too. So why is it okay to give the death penalty to two Australians who are fully reformed after being in a Bali jail for 10 years?

   Surely this is a double standard and it must be reversed. Every newspaper in Indonesia has a duty to ask its President to pardon not just the Australians, but all others on death row and impose a moratorium on the death penalty for 10 years.

   What’s the point of reforming prisoners if they are still facing the death penalty? Remember, these drugs carried by Australians were not supplied to anyone and haven’t done harm to anyone. So stop the death penalty!

   Mukul Desai

   • m.a.huster zegt:

    even having drugs in possession is penalty worthy Everywhere hangs the warnings Why the western people thinking they can make the laws over the whole world how they want it and in their benefit ? And the western laws are very hypocrit because it’s Always I , I , I , I want all the benefits and They they they they HAVE TO PAY in many ways
    Asking for pardon for their citizens elsewhere – Why not, every gouvernement should do it But accept the NO

   • Ælle zegt:

    m.a.huster zegt:
    5 februari 2015 om 2:20 pm
    even having drugs in possession is penalty worthy Everywhere hangs the warnings Why the western people thinking they can make the laws over the whole world how they want it and in their benefit ? And the western laws are very hypocrit because it’s Always I , I , I , I want all the benefits and They they they they HAVE TO PAY in many ways
    Asking for pardon for their citizens elsewhere – Why not, every gouvernement should do it But accept the NO

    Uw reactie hierboven is begrijpelijk, maar ik betreur het feit dat uw persoonlijke argument als een antwoord heeft moeten dienen op het schrijven van Mukul Desai uit Australië, want dat sloeg kant noch wal. Het volgende kan ik tot mijn spijt niet al te best in het Nederlands vertalen, daarom laat ik de zin zoals die is.
    It’s about rehabilitation, REFORM and correction.
    “Reform” here refers to reform of the individual (!), not the reform of the penal system.
    Did you not get his drift?
    Do you not understand the definition of imposing a moratorium on … whatever …?
    Good Day to you too!

   • m.a.huster zegt:

    Indonesia had a 15yr moratorium on the death penalty They hoped men got wiser and don’t do such things In stead it becomes more and more and more. Most of Strangers, NOT indonesians, were/are drugs traders, importers, and also the visitors etc Question : If a Dutchman murdered an Aussie on your homeland You treated him like a gast with all the honour ? If you have the deathpenalty and he got that but he said: I’m sorry, I won’t do it again That’s enough to get pardin and only live-sententence? Be realistic In such a case I said: You was a gast but behave like a beast, you knew what you have done, you know or should know what the riscs were with behaving like a beast, so the sentence is right, shut up and walk like a man to the gallow

   • Bill Zitman zegt:

    Ik ben het volkomen eens met m.a.huster. Deze twee ringleaders (tot dood veroordeeld) wisten precies wat ze deden. Het was voor hun niet de eerste keer dat ze grote quantity drugs in Australië importeerden – maar deze keer ging het voor hun “verkeerd”. Ze hadden die andere zeven opgeladen met drugs, maar zelf hadden ze niets bij hun – één zat alreeds op het vliegtuig, toen hij gearresteerd werd.
    Ze krijgen weinig sympathie van grotendeels Australië en dat geld ook voor mij. Dagelijks zien we de gevolgen van deze criminele activiteiten en als Indonesië daar (wettelijk) de doodstraf voor heeft – so be it. Alleen Indonesië kan hun wet te veranderen – wij hebben daar niets mee te maken.

 2. Ed Vos zegt:

  Vervolgens had Koenders zich moeten onthouden van het maken VAN krachtige statements alsof het een oorlogsituatie betrof:
  1. ambasSadeur terugtrekken

  • m.a.huster zegt:

   Ed, zolang het westen alleen maar GELD GELD GELD, uitwas vh liberalisme, als enig zaligmakend beschouwd om de eigen zakken te vullen met voorbij gaan aan alles wat beschaafd, respect, fatsoen, onbeschaamdheid enz gaan we met rasse schreden de verdoemenis in Je ziet het overal, klimaat en ecologie naar de bliksem ( wetenschappelijke feiten worden van tafel geveegd door regeringen om de vriendjes CEO’s te vriend te houden want straks leuke baantjes ) Mensenrechten, hoef ik je niet op te wijzen, hele volken/stammen uitgezogen ( in griekenkand mogen ze niet meer van natuurlijk water drinken, openbare pompen afgesloten, reden: de grote drank maatschappijen bottelen en maken winsten van 4000% pl, bronnen, natuurgebieden verdrogen, vee sterft enz enz ) De voedings bodem door uitzuigen uitbuiten afbreken word systematisch en snel en effectief uitgebreid, ook hier, word alleen maar groter en dieper Piketty heeft het aangetoond, de rijken(rijke staten) rijker/rijkst en de rest 98% kan verrekken en stikken En maar blaten als we straks de rekening krijgen gepresenteerd, en het zal een grote zijn, met optima forma hele volksverhuizingen en/of verzuipen Met dank aan het liberalisme Ik ben de laatste 25 jaar alleen maar somberder geworden want ik zie geen enkele fundamentele veranderingen ten goede

 3. m.a.huster zegt:

  Eigenlijk ben ik tegen de doodstraf an sich Maar er zijn misdaden die alle grenzen te buiten gaan waarbij geen doodstraf een nutteloos geschenk ik Dit vooraf
  1e ’s lands wijs ’s lands eer. Meer dan 15jr had Indonesie een moratorium op de doodstraf De hoop was dat zou blijken dat de misdaad niet zou vermeerderen Het tegendeel bleek waar
  2e Overal, van hoog tot laag is er corruptie, en wie komen er mee weg ?? Juist, de rijken Ook bij de halsmisdaden
  3e De hele wereld, met nederland met het geheven vingertje; het beste jongetje vd klas terwijl het zelf keer op keer zelf veroordeelt word door het EU hof en VN wegens schending van Kinder- en Mensenrechten, doet zelf NIETS ( de bekende splinter en balk ?? Of totale hypocresie ? ), klaagt steen en been hierover Maar als men daar OP HUN MANIER probeert de augius straf uit te mesten dan mag het plotseling niet meer Allicht omdat het een nederlander betrof ?? Ik vermoed dubbelhartig en koloniaal denken
  4e Men wist, kon weten wat de straffen voor drugs import, maken, handel en in bezit hebben, kan zijn Maar het GELD GELD GELD GELD is de enige drijfveer met de verwachting dat via corruptie, of blank zijn ( veel aussies), het wel even opgelost kan worden in eigen voordeel Men is en was gewaarschuwd, eigen schuld dikke bult
  Men was rijk maar heeft er definitief geen voordeel meer van door de misdaad begaan Dit valt in uiterste instantie onder het begrip plukken tot het uiterste Geen voordeel vd misdaad die begaan werd, ook een rechtsprincipe die in nederland nauwelijks effectief toegepast word/kan worden De strafmaat voor dit soort zaken heeft alleen maar gemaakt dat nederland het drugskoninkrijk in ieder geval in EU is en nederland volkomen vercriminaliseert is, ook met buitenlandse criminelen
  5e Onmensen = diegenen die alleen GELD GELD GELD als leidraad hebben in hun leven TEN KOSTE van anderen zijn gelijk dieren en hebben menselijkheid/mededogen enz verspeelt Het was en is een bewuste keuze, dan moet men op de blaren zitten
  6e Het laatste geldt mijns inziens voor iedereen die die grens voorbij gaat Ongeacht aanziens des persoons Bijv ook IS leden, die volkomen ontmenselijkt door fanatisme, of andere fanatiekelingen voor bij elke grens, van mij zonder vorm van proces als dolle honden afgeknald mogen worden Maar ook leiders van de drugssyndicaten, wapenhandelaren, CEO’s van bijv Mosanto, klimaatmisdaden enz enz
  7e Een snellere, consequentere rechtspraak met hardere straffen direct uitgevoerd, zou nederland een heel stuk verbeteren
  Met vriendelijke groeten

 4. S. Campbell zegt:

  Ik twijfel geen moment aan de juistheid van dit bericht, maar als je de zaak vanuit historisch perspectief bekijkt, moet je ook vergelijkingen maken met andere koloniale mogendheden zoals Engeland en Frankrijk. Voor de Tweede Wereldoorlog en zeker in de 19e eeuw gebeurden verschrikkelijke dingen met de bril van nu. Je moet alles in het licht van de tijd bekijken en vergelijkingen maken met andere landen. Alleen wijzen naar Nederland is een beetje onnozel. Ik lees geen woord over de misdaden van de Engelsen, de Fransen, de Amerikanen enz.

  • RLMertens zegt:

   @SCambell; ‘alleen wijzen naar Nederland is onnozel’. Dus in historisch perspectief moet Nederlandse historie altijd met andere landen worden vergeleken om dan niet onnozel te zijn. Het is mi.juist onnozel, als Nederland met zo’n (recente) verleden, zoveel heissa te maken over een crimineel die fortuin heeft gemaakt met drugsleed bij zovele slachtoffers.

   • S. Campbell zegt:

    Bij historisch onderzoek moet je a) alles in het licht van de tijd zien, b) alles in een breed perspectief zien en c) vergelijkingen maken met andere (gelijkwaardige) landen. Mensen die dat niet doen zijn inderdaad onnozel bezig. Helemaal onnozel is een vergelijking maken met zaken die nu spelen en die afzetten tegen zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld. Het was de plicht van de Nederlandse regering om op te komen voor een Nederlander die op basis van een discutabele rechtszaak ter dood is veroordeeld. Mensenrechten worden nog steeds geschonden in Indonesië. In dat opzicht hebben de Indonesiërs niets van ons geleerd.

   • RLMertens zegt:

    @SCambell; Waarom Nederlands verleden met andere landen vergelijken? Om zich zelf vrij te pleiten? Het verleden te verdoezelen? Het is onze geschiedenis. In dat opzicht hebben de Indonesiërs juist wel van ons geleerd. Dat verleden was juist leerstof voor wat zich nu afspeelt. De ‘plicht’ van Nederland is juist ‘zich bewust te tonen van dat verleden en niet zo theatraal met het vingertje te wijzen’. Zoals ook door de auteur bij het slot van het stuk is gemeld.
    Note; bijna op elke plek van Indonesië staan waarschuwingsteksten tegen drugs gebruik en de strafrechtelijke gevolgen daarvan etc. Iedereen weet wat hem te wachten staat. Dat trotseren en dan nog op ‘mensenrechten’ beroepen?
    En de mensenrechten van/bij drugsverslaafden? (Hun ouders/familie?)
    Hiervoor zo’n ophef maken, waarbij zelfs onze koning zich laat horen doet juist blijken, dat Nederland niets van zijn verleden heeft geleerd. Dat verleden (voor het wereld forum) wil verdoezelen door zo’n houding aan te nemen.

   • Willeke zegt:

    mee eens juist het vergelijken met de engelsen en fransen hoeft niet want het gaat om het nederlandse gedrag en dubbele moraal beleid……

 5. ed van calck zegt:

  Inderdaad heeft Nederland in het verleden, en zeker ook in Indië de mensenrechten geschonden, en het is ook waar dat Nederland vaak een beschuldigend vingertje opheft, maar om dit nu aan te halen gaat me te ver.Je zou dan nergens meer , ook niet tegen de ergste zaken mogen ageren. Welk land heeft geen besmet verleden?? E v Calck

  • S. Campbell zegt:

   Alleen heel jonge landen zoals Canada hebben geen besmet verleden. Alle landen in Europa hebben een besmet verleden. Het opheffen van een beschuldigende vinger – wat heel vaak verteld wordt over Nederland – is overigens niet waar. Dat gebeurde in het verleden, nu niet meer. Het was de plicht van de Nederlandse regering om op te komen voor Nederlanders die in het buitenland in problemen komen. Dat zouden ze veel vaker moeten doen.

   • m.a.huster zegt:

    uhh jonge landen geen besmet verleden ??? Het verleden begon al gisteren Er zijn genoeg kwesties waaruit blijkt dat het verleden van jonge landen niet zo best is Ook Amerika niet, zie de uitroeing vd indianen, de aanpak vd latino’s enz Van Canada weet ik te weinig Maar ik herinner me canadese zanger, Belafonte ?, die tich echt tegen de (gevolgen van) de slavernij zong/protesteerde

 6. hansvschaik zegt:

  In de USA bestaat nog steeds de doodstraf, wat gaat Nederland (Koenders) hier tegen doen?
  Ambassadeurs terug halen etc. ?

  • m.a.huster zegt:

   Nou, Hans als we dat doen hebben we ambassadeurs over Maar neen, het gaat om 2 dingen : economisch belangen, geld in de zakken vd zakkerige CEO’s, topmanagement, raad van commissarissen en toezicht vd (multi)nationals De rest, de mensen die het verdienen doen er niet toe Kijk om je heen en je ziet de enige narcistische drijfveer GELD GELD GELD 2e Kijk eens aan, een voormalige onderdrukte (natie) brengt een blanke ( voormalig onderdrukkende staat) ter dood volgens eigen wetten en recht EN DAT MAG NIET WANT DE BLANKE(cultuur) IS SUPERIEUR, hoe halen ze het in hun hoofd WIJ bepalen, DAT is nog steeds aan de hand DE mens, ongeacht kleur, ras, religie MOET ondergeschikt gemaakt worden, hoe dan ook, aan dat denken want GELD GELD GELD en als ze eigen ideeen waarden, normen, beschaving, fatsoen, respect zeggen te hebben dan bestaat dat niet want WIJ hebben dat alleen en dat is de enige maatstaf Van mij mogen alle staten al dat soort lieden gewoon ter dood brengen als hun wetgeving daarin voorziet na een DEGELIJKE rechtsgang, niet zoals in Amerika Als vreemdeling zijn we aldaar TE GAST en dienen we ons ernaar te gedragen en niet als voormalige bezitters Gedragen we ons willens en wetens NIET naar die wetten dan moeten we niet mekkeren als we dezelfde straf ondergaan Een gewaarschuwde gast telt voor 2 Wil je toch rijk worden door de wetten met voeten te treden en niet dood, blijf dan in nederland de zaak verzieken

   • S. Campbell zegt:

    Onzin wat hierboven staat en dus dom. In het verre verleden werden Indonesiërs uitgebuit, maar vanaf 1900 heeft Nederland gigantisch veel geïnvesteerd in Indonesië. Van onderdrukking was geen sprake. Ook de arbeiders in Nederland werden onderdrukt. De rechtsgang in Indonesië is nog steeds heel slecht.

   • Ed Vos zegt:

    @S. Campbell zegt:
    22 januari 2015 om 11:54 am

    Nederland heeft veel geinvesteerd in Indonesie, van onderdrukking was geen sprake.
    Ik zie deze relatie niet.Je kunt veel investeren in kapitaal (machines, transpormiddelen) maar daarnaast door lage lonen arbeiders uitbuiten, hen te lang laten werken of hen onder mensonterende omstandigheden te laten werken.
    U spreekt u zelf tegen door te vermelden: Ook de arbeiders in Nederland werden onderdrukt.
    Eigenlijk rammelt uw betoog aan alle kanten, maar dat zijn wij hier wel gewend van personen die hier opeens verschijnen zonder zich eerst voor te stellen en betogen van vaste schrijvers als onzin te af te doen.

   • Ed Vos zegt:

    Alweer zo’n dooddoener:”De rechtsgang is indonesie is nog steeds heel slecht”.

    Conclusie: In Nederland is de rechtsgang veel beter:
    http://nos.nl/artikel/2005046-rechtbank-legt-taakstraf-na-doodrijden-kind-uit.html

   • m.a.huster zegt:

    nederlandse rechtsgang echt veel beter ?? (vorm)foutje en de crimineel staat op straat Corrupte hoge heren komen er met taakstraffen en wat boetes van af Regelmatig moet een veroordeelde vrijgelaten worden vanwege verkeerd vonnis enz en na jarenlange druk door derden bijv P R de Vries Mede door de gigantische bezuinigingen op de rechterlijke macht, griffierechten onbetaalbaar geworden, ondanks dat de 2e kamer de laatste verhoging heeft tegengehouden, ontstond er elite rechtspraak Vind het altijd arrogant om te stellen : wij/het land/enz zijn beter Kijk liever eerst naar jezelf, de splinter en de balk en ook nog wat uitspraken van Jezus waaronder ‘oordeel niet opdat ge NIET ZELF geoordeelt worde’ Maar het vingertje is altijd snel geheven naar de ander en niet naar onszelf En daar gaat het mij om

  • Wim ten Wolde zegt:

   In juli 2013 kwam een grote delegatie uit Nederland aangevoerd door de Minister President naar Houston Texas om de economische banden tussen NL en Houston Texas aan te halen want Texas was een belangrijke handels partner. Ze wilden ook een hartig woordje met Gouverneur Perry hebben over de doodstraf! Gelukkig is dat niet gebeurd. Ten eerste zou Perry het totaal niet begrepen hebben waarom ze zich bemoeiden met iets dat hen niet aangaat, hun zaak niet is en niet begrijpen kunnen hoe het in Texas in elkaar zit. Hij zou daarom binnen een paar minuten het bezoek beëindigd hebben voordat er over zaken gepraat had kunnen worden. Gelukkig heeft men dit kunnen vermijden. Als je tegen de doodstraf bent in welk land dan ook kan je beter effectief de lokale organisaties steunen, vooral financieel via de juiste kanalen die er zijn. Dacht dat Nederland wijzer was.
   Maar ja, het was niet echt een zaken bezoek. Texas en Houston, hoewel grote handels partner met Nederland en Rotterdam (zie de statistieken), waren om te beginnen toch niet echt belangrijk, want het consulaat werd 6 maanden erna gesloten en de consulaire diensten, visum, paspoorten enz. stopten.
   Waarom zo’n geld verslindende delegatie bezoek nodig was? Leuk reisje toch!
   Maar Buitenlandse Zaken moet bezuinigen. Heel goed idee. Dan kunnen anderen reisjes maken.

   • hansvschaik zegt:

    Dan heeft Melle Huster toch gelijk: het gaat niet om het principe over de doodstraf, maar om geld?

   • m.a.huster zegt:

    een samengaan van geld en westerse blindheid, onbeschaamdheid, onbeschaafdheid, geen normen en waarden, geen respect, geen mededogen enz want GELD corrumpeert Tenzij je er voor bent opgevoed generaties lang Zie bijv oude adel met bezit en geld Merkwaardig genoeg zijn die socialer dan al het snelle geld, al of niet binnen of buiten de wet binnen geharkt ten koste van 98% vd (wereld)bevolking Lees Piketty maar eens

 7. Ernst Kasanmoentalib zegt:

  Mijn Grootvader was Jaksa ( officier van justitie) bij diverse Landraden in Oost Java. Hij was voor de 2e WO in dienst bij Nederlandse overheid. Ik bezit nog zijn benoemingen en salaris overzichten in guldens. Ben natuurlijk benieuwd naar meer historische achtergrond. Uiteindelijk was hij toch een Javaan die een strafeis neerlegde voor zijn landgenoten conform het N.I. Recht.
  Daar heeft hij, hem kennende, mi zeker altijd naar eer en geweten gehandeld.
  Of hij ooit de doodstraf heeft geëist is mij niet bekend. Kan het mij bijna niet voorstellen. Dit ook omdat mijn vader met Sukarno heeft gestreden voor de onafhankelijkheid van Indonesia.
  Ik ben uiteraard op zoek naar meer info.

  • buitenzorg zegt:

   Ernst, hoe heette je grootvader?

   • Ernst Kasanmoentalib zegt:

    Zijn naam is Kasanmoentalib zoon van Joedoamisastro. Zijn naam werd mijn achternaam toen ik de Nederlandse nationaliteit kreeg in de jaren 60. Hij was onder anderen Jaksa in Kediri tot WO II. Zijn Zoon mijn vader heet Soemyoto.

  • Sanne Ravensbergen zegt:

   Beste Ernst Kasanmoentalib,

   Wat interessant om te horen dat uw grootvader werkzaam was als Jaksa! In dit artikel lag de focus op de doodstraf, maar mijn proefschrift stelt de Landraad centraal. Ik wijd 1 heel hoofdstuk aan de Jaksa! Ik kom uiteraard heel graag in contact met u. Wellicht kun u mij een mail sturen? s.ravensbergen@hum.leidenuniv.nl

   Vriendelijke groet,
   Sanne Ravensbergen

 8. Ælle zegt:

  Een bestuurlijke ambtenaar zonder juridische opleiding en met bestuurlijke belangen in de regio, zegt voldoende. Mijn broer (een Indo-Arubaan) zei vroeger altijd wat mij is bijgebleven als verklaring voor ondeugdelijke personen: Dom Geboren, Niks Bijgeleerd en door de Ratten Besnuffeld, Hahahaha
  De man op de foto krijgt in elk geval aangekleed alleen maar billenkoek. In Engeland was ’t een lekkernij, over-the-lap-spanking genoemd. In andere talen, Indonesisch: gebuk; Japans shiro o tataku; Frans: fesser; Duits: auf Gesäss schlagen etc.
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/1890_Nude_Spanking_Image.png?uselang=nl
  Eeeww! Hahahahaha

 9. Surya Atmadja zegt:

  Kasanmoetalib bin Joedoamisastro.
  Doordat hij in dienst was bij de Ned.Indische regering , ging hij zijn vadersnaam gebruiken als familienaam.
  Gebruikte Soemjoto (oude spelling) de aangenomen familie naam Kasanmoentalib ook ?

  • Ernst kasanmoentalib zegt:

   Je veronderstelling is niet juist. Net als in Nederland voor de Franse tijd had je je eigennaam waarbij je afhankelijk van de situatie vermeldde dat je de zoon/dochter was van je “vadersnaam” dus zoals bijvoorbeeld Jan Pieterzoon Koen. Zo staat het ook in zijn benoemingen. Kasanmoentalib, zoon van Joedoamisastro. De Nederlanders, cq de koloniale overheersers, hielden alleen maar een bevolkingsregister bij van de Nederlanders volgens het Franse systeem.
   De Indonesiërs moesten het zelf maar bijhouden en deden dit nog op de oude manier zonder achternamen. Koningin Juliana heeft bij koninklijk besluit mij de achternaam van mijn grootvader gegeven.

   • Surya Atmadja zegt:

    Ernst kasanmoentalib zegt:
    21 januari 2015 om 9:55 pm

    Je veronderstelling is niet juist.
    De Indonesiërs moesten het zelf maar bijhouden en deden dit nog op de oude manier zonder achternamen.
    ———————————————————————————————————-
    Ik ben zelf Indonesier ( een beetje Javaans sinds 1628/1629 de belegering van Batavia door de expeditie leger van Sultan Agung van Mataram= dit volgens overlevering , vroeger kwamen we vaak zijn graf bezoeken ) en veel Sundanees/West Javaanse bloed invloeden (moederszijde ) .
    Van vaderszijde gebruiken we al 7 generatie dezelfde familienaam (ik ben de 5de generatie) .
    Van moederszijde gebruiken we al 4 generaties lang dezelfde familie naam .

    Er is een verschil als men toen in dienst waren geweest als Inlandse BB-er of ambteloos burger.
    Tot 1950 hebben de gemiddelde /”gewone” Indonesiers vaak geen achter of familienaam.
    Zelfs NU heb je nog veel Indonesiers die geen familienamen voeren.
    Soms hebben ze ook diverse alias namen of Indonesische ( Arabisch) namen.
    B zoon van A heet, als redelijk “deftig” zijn,(dus geen “Kromo” of den “gemeene Javaan”e.o Sundanezen.
    Als het een vrouw is dan heet ze B binti A.
    Bron: o.a Sejarah Capil(Catatan Sipil) , geschiedenis van de burgerlijke stand

    Een (Inlandse Djaksa) werd meestal vermeld bij de R.A (Regeringsalmanak ) Ned.Indie.
    De oudere broer van mijn vader was Djaksa in de residentie Batavia.
    De andere broer was rechter bij de Landraad residentie Baravia .

 10. RLMertens zegt:

  Waarom verschijnt dit artikel niet in een krant, bv. in de zaterdag bijlage?

  • buitenzorg zegt:

   De schrijfster heeft het eerst aangeboden aan een ander online magazine, Historiek.
   Ik weet niet of zij het aan reguliere dagbladen heeft aangeboden. Maar goed, maakt dat wat uit?
   Wat is er eigenlijk mis met de woensdagbijlage van de Java Post? 😉

 11. Ernst kasanmoentalib zegt:

  Reactie op Suraya Atmadja laatste reactie,

  Het wordt altyd ingewikkeld in zo’n discussie omdat ik me nergens op wil laten voorstaan, maar als we het over onze achtergrond hebben en als dat een criterium zou zijn, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat onze verschillen van mening gebaseerd zijn op verschillende achtergronden.
  Wat ik geschreven heb is door mij getoetst bij mijn familie in Indonesië op Oost Java, allen voornamelijk aan mijn grootmoederszijde meer dan 500 leden groot nu. Ik ken er velen persoonlijk en heb ze vorig jaar nog ontmoet. De kant van mijn grootmoeder zijn afstammelingen van Bupati’s van Soerabaya en vormen nu nog een hechte familie band. Geen van hun allen heeft een echte geregistreerde achternaam. De jongste generatie die veel reist en/of in het buitenland studeren gebruiken veelal de naam van hun grootvader als toevoeging op hun eigennaam, een zekere vorm van achternaam in het buitenland. Deze familie houdt graag tradities in ere. Wellicht is het Oost Javaans, maar het is mogelijk dat dit verschilt met het gebied waar uw famillie vandaan komt, waar het wel zo is als door u beschreven. In iedergeval is het in Oost Java zo gegaan met mijn familie. Inmiddels wonen zij in onder meer Surabaya, Malang, Solo,Bandung en Jakarta.
  Het is wel zo dat de koloniale overheerser geen bevolkingsregister bij hield van de “inlanders”. Dat kostte te veel geld en was moeilijk te controleren. Dat sommige Indonesische bevolkingsgroepen om wat voor reden toch een achternaam voerden is mi hun eigen keuze geweest.

  • Surya Atmadja zegt:

   Ernst kasanmoentalib zegt:
   22 januari 2015 om 2:18 am

   1.Reactie op Suraya Atmadja laatste reactie,

   2.Het is wel zo dat de koloniale overheerser geen bevolkingsregister bij hield van de “inlanders”. Dat kostte te veel geld en was moeilijk te controleren.
   ————————————————————————————————–
   1.Javapost is een “openbare forum”of site waar de webmaster verhalen vertelde , informatie geeft over vroeger (Nederlands Indie).
   Waar (vaste) lezers hun bijdragen kunnen geven .

   Dus als ik hier iets schrijf dan is het een soort kleine bijdrage ( zeg maar de omong kosonf niveau) , kan fout of goed zijn , niemand is te oud om( van elkaar) te leren.
   De geschiedenis , adat ,vorstenhuizen etc van Indonesia is duidelijk beschreven in Nederlandse en Indonesische bronnen .
   Door mijn Sundanese( een beetje Javaans) achtergrond heb ik een beetje verdiep( boeken doorgebladerd) in mijn achtergrond(asal usul).
   De Sundanese geschiedenis is ouder dan de Javaanse , en ook waren ze broedervolkeren.
   De oude heersers van Mataram I (Hindu) waren familie van de Sundanese heersers, zie Kalingga , en Majapahit.
   Hun heersers/oprichters waren afkomstig uit West Java ( kroonprinsen).

   * Over de namen van Inlandse Besturen ( Gouvernement ) of die in dienst waren bij hun eigen vorsten , is ook duidelijk geregistreerd , zeker bij de Gupernemen (Inlandse BB) .
   Ze staan in de Regering Almanak Nederlands Indie ( sinds 1800 zoveel ?) .
   Voor de andere deel ( bij hun eigen vorsten ) werden ze als het goed is ook geregistreerd , zeker als ze een Bupathi, Dalem titel hebben en een (relatief hoge) functie hadden.
   Adipati , Tumenggung etc . je kan ook in dienst zijn bij de Sultan of Sunan , maar ya als wat ?
   Als je goed zoekt kan je ook diverse silsilah(stamboom) vinden , zelfs op internet .
   Heb je geluk, dan kan je reconstrueeren of je betbet bet overgrootvader een echte prins van koninklijke bloeden was of de punakawan (medewerker, soms gekscherend de katjung genoemd) .

   * Het klopt ook dat bij vele Indonesiers die in buitenland wonen , geboren zijn ( voor al die geboren zijn ) vaak hun vadersnaam aanneemt als familie naam als ze nog geen familienaam hebben.
   In Nederland moet men een achter naam hebben( sinds Napoleon) .
   Je kan niet zeggen ik ben Piet of Pieter , meer niet .
   Vroeger was het Piet zoon of Mien dochter Jan .
   In N.O.I ha je vroeger Pak Kromo , Mbok Inah of Pak Senin (geboren op Maandag) en andere variaties (Selasa , Kemis ) of Pak Botak(kaal) , Pak Pintjang (slechtlopen) .

   2.Het is ook waar dat bij de “eenvoudige” Indonesier/Inlander ten tijde van Nederlands Oost Indie je alleen maar “Kromo” of Inah heet .
   Soms , maar zelden dat ze Kromo bin Parto (Kromo zoon van Parto heet ) .
   We hebben hier over “den gemeene Javaan” .
   Velen weten niet eens wanneer ze of hun ouders , laat staan hun overgrootouders geboren waren.
   Mijn opa of oma is geboren toen de Krakatau of de Kelut barste , of bij de grote overstroming van Bengawan Solo of Tjiliwung rivier.
   Mijn grootvader gebruikte nog de BIN(zoon) toevoeging van zijn vadersnaam terwijl hij bij de Inlandse BB zat .
   Mijn vader (1915) , ik , mijn zoon , en de volgende generaties , gebruiken dezelfde familienaam.
   Ook bij mijn moeder (van 1915) , haar broers/zusters gebruikt de naam van haar vader als familie naam ,tot de volgende generatie nakomelingen .

   Het is leuk als je ergens verdwaald bent in Indonesia ( buiten Java) en je ziet een naamsgenoot en je vroeg hij/zij vandaan komen.
   Als het uit Jakarta komt (Betawi- de juiste spelling , periode ) en de streek van mijn moeder , dan is de kans groot dat je een familie hebt gevonden.

   • m.a.huster zegt:

    Men. Suriya Atmadja,
    een vraag uit mijn nieuwsgierigheid : hoe zeg je in het Soendanees : Heer van donder en bliksem Zo werd mijn vader voor WOII door zijn mensen op zijn annanasplantage genoemd Om alle reacties voor te zijn : hij betaalde zijn mensen 3 maanden lang 1 dag extra in de week om hen te leren sparen Daarna moest hij er, bijna bankroet, mee ophouden want ze kwamen gewoon 1 dag minder werken want toean heeft toch al betaalt
    Op zijn begrafenis kwamen ze van heinde en ver liftend, grobak enz om aan het graf van hun toean hun hormat betuigen Hoe ze het te geweten kwamen hebben we nooit geweten, Kabar Angin ?

   • Ernst kasanmoentalib zegt:

    Bij mijn familie is 1 persoon aangewezen die de asal usul ( stamboom) bijhoudt. Deze gaat enkele eeuwen terug. De 19e en 20e eeuw is het meest gedetailleerd en is het meest nauwkeurig voorzover te achterhalen. Hierdoor weten alle familie leden ook wie ik ben en waar ik sta. Mijn grootmoeder ( reeds overleden) wordt Bu Jikso genoemd naar de functie van mijn grootvader ( Jaksa ) dus niet bij haar eigennaam.

 12. Jan A. Somers zegt:

  De doodstraf heeft niets met geld te maken. Gewoon een parlement dat verantwoordelijk is en zich bezig houdt met het Wetboek van Strafrecht. Een rechter kan alleen doodstraf opleggen als dat als maximumstraf in het Wetboek van Strafrecht staat vermeld. Voor welke misdrijven was dat in het Wetboek van Strafrecht vermeld? Er zijn vast wel lezertjes die dat willen uitzoeken.

  • m.a.huster zegt:

   Wat ik bedoel en waarschijnlijk niet goed duidelijk maakte : In een maatschappij waar de corruptie als normaal/bijna normaal ervaren word, zich manifesteert, is het voor iemand die geld, veel geld heeft, veel gemakkelijker om de strafmaat via via of rechtstreeks te laten beinvloeden in gunstige zin voor hem/haar En drugs handel productie enz levert schatten op

 13. S. Campbell zegt:

  In 1870 is de doodstraf niet volledig afgeschaft in Nederland. Dat wordt wel gesuggereerd. In het militair recht bleef de doodstraf gehandhaafd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er verschillende mensen geëxecuteerd tot in de jaren ’50. Overigens ben ik van mening dat je zaken van nu onmogelijk kunt vergelijken met zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld. Dat noemen we in normaal Nederlands “appels met peren vergelijken”. Wij hebben een hoge morele standaard en dat mogen we gerust uitdragen. Dat heeft niets te maken met een beschuldigende vinger.

  • m.a.huster zegt:

   U heeft het over een HOGERE morele standaard van het westen? Mag ik U dan wijzen op de moord en doodslag vanwege alleen geldelijk gewin dat in het HOGERE morele westen telig woekert Mag ik U wijzen op de 2 wereld oorlogen enz enz Mag ik U wijzen op alle steun die verleent word aan regimes/regeringen die moreel abject zijn, simpel voorbeeld saoedia arabia met vrouwen onderdrukking, lijfstraffen enz enz Hoe zo hoger morele standaard We houden ons bek (tenzij het een nederlander is die de gevolgen van hun wetten moeten ondergaan) vanwege economische=geld belangen Hogere morele standaard ? Ik zeg het nu netjes : ik dacht het niet, gewoon achterbaks en hypocriet

   • RLMertens zegt:

    @mahuster; U zegt het inderdaad netjes. Hr.Campbell reageert duidelijk vanuit hogere en morele ‘appels’, want ‘rotte peren uit het verleden heeft hij geen weet’.(wil hij geen weet hebben)

   • Willeke zegt:

    M.a huster/RL mertens….hypocriet komt ook bij mij bovendrijven haha…..hoog moraal naar gelang belangen en(groot/klein tegenstander)

   • m.a.huster zegt:

    De man had geluk. Hoe veel onschuldigen en daar gaat het om, werden ter dood gebracht in dat rechtssysteem is bijkans onaantoonbaar maar de schattingen doen je de haren ter berge rijzen Zoals gezegd de westerse rechtsgang is net zo slecht of goed als elders Maar mijn moeder, juriste vond de amerikaanse het sumum van ongelijkwaardigheid en onrecht Toen ze in Amerika was ging ze naar rechtszitting van aangeklaagde voor inbraak met dood/moord als gevolg Ze was van plan tot het eind alles te volgen samen met haar vriendin ook juriste ( die haar al gewaarschuwd had ) na 2 zittingen stopte ze Het vonnis was haar al duidelijk (en later bevestigd) doodstraf Ze noemde de volgende dingen : Sherrif en officier worden gekozen en deden duidelijk NIET aan waarheidsvinding maar aan stemmen winnen want gekozen, de beklaagde was zwart en werd racistisch bejegend, de verdediging was laagste niveau, ze zei : zelfs ik als niet balie jurist had een batterij vragen die niet gesteld werden, een batterij feiten gebruikt die de lekkages in de bewijsvoering aantoonden, de jury (samenstelling) ( geheel of gedeeltelijk ) al voorgeprogrammeerd bij de selectie, de jury word emotioneel op ongeoorloofde manier bespeeld en gemanipuleerd staande de zitting en de rechte doet nauwelijks iets, de beklaagde had geen geld om de verdediging te betalen laat staan dat er prive-detective onderzoek mogelijk was Het oordeel stond al vast bij voorbaat Ze had nog een paar argumenten maar die ben ik nu kwijt Vooral sherrif/officier van justitie gekozen systeem vond ze abject net zoals het amerikaanse juryststeem Ze vond onze meervoudige kamer dan beter of, als alternatief maar nog steeds zwak het belgische systeem van juryrechtspraak waar de rechter meedoet/dwalingen enz bewaakt tijdens het overleg vd jury Het onbevoordeelt zijn was voor haar de kern (en in een corrupte maatschappij, zoals Indonesie nog steeds is maar spoedig verbeterend hoop ik (Maar de ter dood gebrachten wegens drugs konden) dit weten) word dat al snel helemaal bedenkelijk)Het nederlandse rechtssysteem is dan misschien wat beter maar de dwalingen zijn navrant gezien de overbelaste rechtbanken en de resultaten van vrijlatingen en vergoedingen enerzijds maar zo lek zijnde … anderzijds (vormfouten) Ze zei altijd : Het Romeins(ingesteld om de willekeur van aristocratie in te dammen en het plebs te beschermen daartegen)/Napoleontische recht ging altijd uit vd GEEST vd wet, de bedoeling Het angelsaksische recht gaat over wat is vastgelegd, de punten, de komma’s, de puntkomma’s en dubbele punten Het komt voort uit het engelse recht en werd vervolmaakt door de gevluchte protestantse puriteinen vooral uit Holland die elkaar de kerk uitvochten of en waar de punt, de komma enz moest staan ( al of niet in de excegese) en niet naar de geest van het evangelie Daarom is met name het amerikaanse recht eerder een rechtssysteem gestoeld op eigendomsrecht en niet meer dan dat en de andere rechtspraak slap aftreksel ervan Einde vh college van mijn wijze overleden moeder Het is me altijd bijgebleven en zie het ook zo om me heen dat in nederland hoe langer hoe meer het angelsaksisch recht voorkomen We worden gehersenspoeld op z’n gunstigst, opgelegd door het alleszaligmakende (geldwolf) amerikanisme op alle gebieden Groeten

   • Ed Vos zegt:

    @m.a.huster
    24 januari 2015 om 3:02

    Wanneer ik aan de USA denk, dan denk ik voortduren aan racisme en discriminatie. maar dat komt omdat ik in de jaren zestig ben opgegroeid (Martin Luther King)..
    Ik vond de familieleden uit de USA ook wat rechtser/conservatiever dan de Nederlandse Zoiets is mij altijd bijgebleven dat Amerindo’s uiterst rechts/conservatief zijn maar wat nog opvallender is, het contact met Indonesie (Indie) hebben verloren.

 14. Surya Atmadja zegt:

  S. Campbell zegt:
  22 januari 2015 om 11:45 am
  Helemaal onnozel is een vergelijking maken met zaken die nu spelen en die afzetten tegen zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld. Het was de plicht van de Nederlandse regering om op te komen voor een Nederlander die op basis van een discutabele rechtszaak ter dood is veroordeeld.
  ====================================
  Ben 1000% eens dat de Nederlandse regering bij monde van Bert Koenders bij de Indonesische regering protesteerde , ook het terugroepen (voor consultatie) van de ambassadeur .
  Het is zijn plicht , ook moet de Nederlandse regering haar best doen om een Nederlander te helpen .
  Zelfs de Sri Baginda Raja W.A werd betrokken.

  Wat mij en zeer zeker vele Indonesiers verbaasde is de manier en de arrogante toon van Koenders en de advocaat gebruikte taal.
  Ook de foute berichtgeving in Nederlandse media , over een verdachte(en onterecht ) terwijl de veroordeelde al gevonnist is door de rechter .

  Indonesia is een soeverein land , dus effe dimmen a.u.b , respect moet van 2 kanten komen.
  De tempo doeloe is al lang voorbij .

  • S. Campbell zegt:

   De procesgang van de Nederlander was in heel veel opzichten discutabel. Overigens worden ook in Nederland fouten gemaakt. Ik vond de toon van Koenders niet arrogant. Integendeel zelfs, hij nam het ook op voor de andere terdoodveroordeelden.

  • m.a.huster zegt:

   Ik heb nergens gelezen dat de rechtszaak discutabel is verlopen SInds de zaak Jung in de jaren 50 is er blijkbaar veel verbetert Of heb ik berichtgeving gemist, die er niet was, over de rechtszaak Nu gaat het om de uitvoering van het vonnis en blijf ik bij mijn standpunt Is nederland ECHT geinteresseerd in meer humaniteit dan moet ze druk en invloed permanent aanwenden en hulp bieden om dit te bewerkstelligen Doet ze dat niet, alleen wanneer een nederlander gevonnist word en het vonnis word uitgevoerd volgens ’s lands wetten op dit moment, dan is de nederlandse regering hypocriet want dan spelen blijkbaar alleen de economische belangen, contracten, geld de hoofdrol

  • Willeke zegt:

   goed verwoord… ik woon hier en alhoewel nederlandse had ik hetzelfde gevoel…..

 15. van den Broek zegt:

  Wetboek van Strafrecht in Nederlands Indie. Doodstraf was tot aan het eind van de koloniale tijd van toepassing, daargelaten dat er geen eenheid van Rechtspraak was tussen Indie en Nederland terwijl toch hetzelfde parlement zich over de vraagstukken boog.

  Doodstraf voor
  1° ernstige misdrijven tegen de veiligheid van de Staat
  2° moord
  3° diefstal en afpersing gepleegd onder de verzwarende omstabdigheden genoemd in art.365 lid 4 en art 368 lid 3 WvS
  4° zeeroof, kustroof, strandroof en rivierroof gepleegd onder de omstandigheden in art. 444 WvS vermeld

  Hoge morele standaards ??? noem maar voorbeelden van morele standaards, of spreken we van dubbele morele standaards, de superioriteit van het eigen, blanke ras bvb!! Wel weet ik dat er meer Japanse oorlogsmisdadigers ter dood zijn veroordeeld in Indie , dan Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland, zoook meer Japanse oorlogsmisdadigers door tribunalen (zie Tokio tribunaal) veroordeeld werden dan in Neurenberg, dit terzijde.

  • S. Campbell zegt:

   Hoge morele standaarden zijn dingen die wij vanzelfsprekend vinden en in sommige andere landen niet. Wij vinden het normaal dat vrouwen niet lastig worden gevallen (vergelijk dat maar met Afrika of India), dat auto’s stoppen voor een zebrapad als voetgangers oversteken (probeer dat maar eens in Jakarta), dat parlementariërs niet met elkaar op de vuist gaan (zoals in Oekraïne), dat mensen elkaar niet uitlachen als ze van de fiets vallen maar geholpen worden (kijk maar naar Afrika) enz. enz.

  • Jan A. Somers zegt:

   “1° ernstige misdrijven tegen de veiligheid van de Staat
   2° moord”
   Dit zijn natuurlijk alleen algemene indicaties, waar je als rechter niets aan hebt. Het gaat om artikel voor artikel, bijvoorbeeld details van de nrs. 3 en 4. Maar ik denk dat de lezertjes pagina’s lang niet zo interessant vinden.

  • Jan A. Somers zegt:

   ” door tribunalen (zie Tokio tribunaal)’ Ik dacht dat nou juist de Nederlandse rechter (naam even vergeten) zijn vraagtekens heeft geplaatst. Tevergeefs.

 16. jaapdee zegt:

  Als we besluiten in het heden blijven afzetten tegen ervaringen in het verleden, zal er nooit een toekomst zijn.

  • S. Campbell zegt:

   Ervaringen uit het verleden moet je gebruiken om het heden te verbeteren in de hoop dat de toekomst er beter uit gaat zien, maar zekerheid daarover heeft niemand.

   • Ælle zegt:

    Ervaringen uit het verleden moet je gebruiken om het heden te verbeteren in de hoop dat de toekomst er beter uit gaat zien, maar zonder zekerheden. Mooi gezegd. Toch concludeert Mas Rob dat Indonesië de doodsstraf heeft doorgevoerd als een erfstuk van de Nederlandse overheersing, nietwaar? Of eerder om hun macht te tonen aan de Belanda’s die ze nu kunnen vernederen als wraakoefening?

    De veroordeling tot de doodstraf wordt in Indonesië tegenwoordig veelvuldig toegepast. Nederlandse (!) bezoekers in Indonesië en de eilandenarchipel dienen dan ook rekening te houden met de doodstraf die opgelegd kan worden indien men de lokale wetgeving overtreedt. Blijf ver van strafbare feiten en voornamelijk drugsgerelateerde delicten. Voor buitenlanders wordt namelijk geen uitzondering gemaakt. De Indonesische wetgeving is niet voor buitenlanders geschreven. Buitenlandse gedetineerden krijgen veelal in verhouding met Indonesische gedetineerden zware straffen opgelegd en lopen het risico ter dood veroordeeld te worden, dit om een voorbeeld te stellen aan de buitenwereld. De doodstraf in Indonesië betekent: Een aanzienlijk risico op …onterechte veroordeling en vervolgens …jarenlang afwachten in …erbarmelijke omstandigheden met de dood als …het zwaard van Damocles boven het hoofd. Een zware straf, verder verzwaard door mensonterende omstandigheden. De gevangenissen worden gekenmerkt door …(Eewww) overbevolking, gebrekkige voedsel- en drinkwatervoorziening, gebrekkige sanitaire voorzieningen, gebrekkige hygiëne, gebrekkige gezondheidszorg, …corruptie van de gevangenisbewaarders en …mishandeling van gevangenen. De ter dood veroordeelden leven vaak jarenlang in deze onmenselijke omstandigheden in afwachting van de executie.
    Met dank aan onze landenspecialist Elburg van Boetzelaar voor zijn betoog doorspekt met mijn puntjes en meer.

    Rachel Imamkhan schreef het volgende gedicht:

    Gerechtvaardigd?

    Geketend aan de andere kant
    Verwijderd van je eigen Land
    Niemand weet de waarheid
    Wachten op je vrijheid
    De ernarmelijke omstandigheid
    Waarin je moet overleven
    Het procesverloop wordt je niet verteld
    En toch is het vonnis al geveld
    Je enige wens is respect voor de Rechten van de Mens.

   • Ælle zegt:

    Mijn excuses aan Elburg van Boetzelaer. “Zij” studeert aan Mailman School of Public Health in de VS.

 17. Surya Atmadja zegt:

  S. Campbell zegt:
  22 januari 2015 om 11:54 am
  Onzin wat hierboven staat en dus dom. In het verre verleden werden Indonesiërs uitgebuit, maar vanaf 1900 heeft Nederland gigantisch veel geïnvesteerd in Indonesië.
  ——————————————————————————————————————————
  Met alle respect , Nederland probeerde de Indonesiers te bedotten , bij de RTC werd diverse artikelen verwerkt over het afknijpen van de Indonesiers.
  Het is alleen dom van de Nederlanders om haar afspraken inzake West Irian (NNG) niet na te komen.

  Zelfs bij een ontwikkelingshulp , Indonesia kreeg geld ( IGGI landen) , maar moet Indonesia inkopen doen in Nederland, en als het kan met Nederlandse schepen, verzekeringen afhandelen .Dat vertelde een semi-ambtenaar bij de Indonesische Centrale Bank , staat ook in de Indonesische kranten uit die tijd.
  En dan de affaire van Toean Pronk , logisch dat Indonesia zegt , hou je ontwikkelingshulp in je zak.
  Ooit zeide BK tegen de Amerikanen “go to hell with your aid ”
  Zo ver hoeven we (Indonesiers ) niet te reageren.

  Nou wil Nederland moeilijk doen ?
  Geef je zogenaamde miljarden opdrachten terug , kennis die we nog niet hebben kunnen we zelf vergaren, inhuren of kopen .
  Indonesia is een rijk land , we hebben jullie niet echt nodig .

  • Ed Vos zegt:

   Surya Atmadja zegt:

   22 januari 2015 om 1:01 pm”Indonesia is een rijk land , we hebben jullie niet echt nodig .”–

   Dat weet men in Nederland wel, maar Koenders niet, die is bezig met het gif van de Rusische anti EU-propaganda te bestrijden, vervolgens verarmde voormalige Oostblok-staten binnen de EU te halen en Nederland in de VN-Veiligheidsraad te loodsen. Voorts om te ageren tegen de doodstraf in USA, in Indonesie en omringende landen (warmeee Nederland ook handel drijft). Maar daarnaast steunt hij als vertegenwoordiger van Nederland bevriende dictoriale staten in het Midden-Oosten, waar een mensenleven niets waard is, en die de rust en vrede daar verstoren.
   Nederland moet als leidende natie met een hoge morele standaard op de wereldkaart worden gezet.
   Een wereldverbeteraar is opgestaan uit de kring van de Partij voor de Armen..

   • S. Campbell zegt:

    Dat is het dilemma van de dominee en de handelsreiziger. Ook dominees moeten leven. Wij zijn immers een handelsland. Ik kan me overigens heel goed voorstellen dat Indonesiërs gefrustreerd raken. Toen Indonesië in 1949 officieel onafhankelijk werd was de Indonesische rupiah gelijk aan de Nederlandse gulden. Tegenwoordig kosten 10000 IDR slechts 6 cent. Bruggen en spoorlijnen die destijds door de Nederlanders zijn aangelegd, zijn vervallen. Nederlandse huizen staan nu in achterbuurten. Indonesië is er niet beter op geworden na de onafhankelijkheid. Ik ken heel veel Indonesiërs die graag terug willen naar de vroegere tijd.

   • Ed Vos zegt:

    S. Campbell zegt:

    22 januari 2015 om 2:46 pmIk ken heel veel Indonesiërs die graag terug willen naar de vroegere tijd.—–

    Welke tijd? die van voor WOII?

    Ik ken ook genoeg Nederlanders die terug willen naar de vroegere tijd, de jaren ’60. Evenzo indonesiers die terug willen naar de periode Soeharto.
    Wij raken off topic, maar de gemiddeld Indonesier is best tevreden met zijn eigen land.
    Dat men graag naar het buitenland wil heeft zo zijn redenen, wie zou niet uitbetaad willen worden in dollars en euro’s?
    In de jaren ’60 dachten wij in nederland ook dat iedereen in de USA sinkend rijk was, vooral wanneer faamilie overkwam, toen kostte 1 dollar 2,50 gulden

    We raken off topic, en in herhalingen indien u mijn bijdragen en die van andere ervarings deskundigen goed heeft gelezen.

  • S. Campbell zegt:

   Indonesië is inderdaad een rijk land, maar corruptie is daar in overvloed. Ook in Nederland kennen we dat verschijnsel maar bij ons is dat een uitzondering. In Indonesië is dat normaal. Als je het verschil wilt zien tussen Nederland en Indonesië hoef je alleen aan een gemiddelde Indonesiër te vragen of hij graag naar Nederland wil komen om daar te wonen. In 99 van de 100 gevallen hoor je “heel graag”. Stel die vraag aan een gemiddelde Nederlander maar dan andersom. In slechts 1% zul je te horen krijgen dat hij Nederland wil verruilen voor Indonesië.

   • m.a.huster zegt:

    uh, corruptie zeldzaam in nederland ??? Mag ik U wijzen op voormalig wethouder v.R uit roermond, mag ik U wijzen op alle fraude en corruptie zaken bij de de woningbouw verenigingen, mag ik U wijzen op de bouwfraude enz enz Het ENIGE verschil is dat de nederlander gepokt en gemazeld is in dit soort zaken en met behulp vd mazen vd wet, er net over heen, beter weggewerkt door ervaring enz enz Hoezo moreel beter Geen snars

   • hansvschaik zegt:

    S. Campbell schrijft:#Indonesië is inderdaad een rijk land, maar corruptie is daar in overvloed. Ook in Nederland kennen we dat verschijnsel maar bij ons is dat een uitzondering.#
    ——————-
    In Nederland is corruptie helemaal geen uitzondering, het komt juist zeer veel voor.
    Een verschil met Indonesië is zoals mijn vader (was werkzaam in de bouw): “In Indonesië gaat de corruptie boven tafel en in Nederland onder de tafel”. Dat wil zeggen: In Indonesië is het veel zichtbaarder, dus lijkt het daar vaker voor te komen.
    Lees de krant maar erop na.

   • Ernst kasanmoentalib zegt:

    Ik weet niet in wat voor kringen u verkeert, maar u schets een geheel onjuist beeld van de Indonesiërs. Zo zijn de Javanen (bijna de helft van de bevolking) zeer gehecht aan de grond (tanah airku) van hun voorouders. Iedere keer als ik op bezoek ben bij mijn familie ben zie ik de grote veranderingen in Indonesië ten goede in alle opzichten. Met economische groeipercentages tussen de 4 en 8%. Daar kan Nederland nog een puntje aan zuigen!
    Als jonge Indonesiër zal je wel gek zijn om het land te verlaten.Er zijn veel carrière kansen en werk in Indonesia. In Nederland worden ze in de hoek van Wilders gezet en zijn ze zgn een ecomische vluchteling! U bent mi ziende blind!

   • Ernst kasanmoentalib zegt:

    Ook het aantal Nederlanders dat maar wat graag een stulpje op Balie wenst is groter dan u denkt. Ik ken Nederlanders die een huis daar tussen de rijstvelden hebben laten bouwen en daarvoor hun huis in Nederland hebben verkocht!
    Corruptie is er over heel de wereld.In het ene land meer dan in het andere. Ook Nederland heeft de laatste jaren een toontje meegezongen.
    In Indonesië zijn recentelijk zware straffen uitgedeeld inzake de corruptie mbt vleesimporten. De regering zet in op uitbannen van de corruptie, maar in een land met meer dan 200 miljoen inwoners heb je dat niet zomaar geklaard! Laat staan als dat ook nog niet is gelukt in een landje als de onze met 17 milj inwoners!

   • m.a.huster zegt:

    Mag ik U wijzen op het Ordina (ICT ) schandaal wat zich aan het ontwikkelen ( Zembla) is ? Hoge ambtenaren van departement Rijkswaterstaat, heeft net al een schandaal achter de rug (BOUWFRAUDE EN CORRUPTIE)maar gaat vrolijk verder met ICT, Politie commissarissen, Officieren van Justitie, IND Terwijl Zembla glasharde bewijzen in handen heeft middels e-mails e.d. word er glashard ontkent met nietszeggende antwoorden op de vragen van Zembla, of betreffende ambtenaren zijn plotseling vertrokken naar lucratieve baantjes/adviseurschappen e.d. In een enkel geval word onderzoek voorbereid, wel moeilijk natuurlijk wanneer er officieren/hoofden van Politie, Justitie, IND bij betrokken zijn waarvan de namen bekend zijn bij Zembla Hoe lang blijft de beerput gesloten en komt de volgende ? Gaat om vrijkaartjes, Vipplaatsen Stadions ( of hoe dat heet), idem theaters, golfclinics, enz enz Alles voorzien van dure uitgebreide diners en overgoten met drank ook voor echtgenotes, dames ?? Nederland NIET corrupt Laat me niet lachen De ICT vh rijk zijn structureel te laat afgeleverd zonder straf/boetebeding( toch zeer gebruikelijk elders), functioneren slecht tot helemaal niet, uitermate slecht beveiligd enz Varierend van de ICTprogramma’s vd zee, en andere, sluizen, de waterkeringen in Zeeland, tunnels, de ID enz enz Nederland is gewoon net zo corrupt als de rest maar slechter omdat ze pretenderen o zo eerlijk te zijn Barbaars Geldwolven land BESCHAVING, FATSOEN, NORMEN & WAARDEN ENZ ?? wAT IS DAT ??

   • Jan A. Somers zegt:

    Heeft u de Tweede Kamer al om informatie gevraagd? Dat is in een democratie uw spreekbuis.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Goh, ik wist niet dat de Indonesiërs zo dom waren dat niet te zien. Ze waren toch in de winning mood?.Met veel juristen die deels ook in Nederland en Batavia waren opgeleid?

   • Surya Atmadja zegt:

    Jan A. Somers zegt:
    23 januari 2015 om 12:08 pm
    “Goh, ik wist niet dat de Indonesiërs zo dom waren dat niet te zien. Ze waren toch in de winning mood?.
    ————————————————————–
    Als het over het illegaal bezit van onroerendgoed op Bali-Java weten de Indonesiers het wel.
    Zelfs ik (met sekolah djongkok), in Ollanda wonen heb vaak mijn mening gegeven in diverse site.
    Juist die Nederlanders zijn vaak eigenwijs om huizen te kopen, met nominee (katvanger) of omdat ze getrouwd zijn met een Indonesische .
    Leden van mijn “clan” die echt juridisch geschoold zijn ( van af de tijd van NOI, RHS Batavia ), al 3 generaties lang ,OvJ , rechters , notarissen etc geleverd hebben niks mee te maken met die illegale transacties.
    Mijn “bemoeienis” in diverse site is veel omong kosong (bijna 10 jr)en gratis adpis(wat heet) geven.

   • m.a.huster zegt:

    Ed, voor zover ik weet kan je volgens de Indonesisch wet als BUITENLANDER geen grond in (eeuwig) bezit verkrijgen door koop Misschien wel via vererving ? Maar als ik dit weet dan kan iedere blanda dat toch weten als hij even rond vraagt ? Of is GELD GELD GELD GELD, poeha ( kijk mij eens een (2e)woning hebben in …), (ex-koloniale) hoogmoedswaanzin, enz de drijfveer ?

 18. Ælle zegt:

  RAIF BADAWI (1984) is slachtoffer van obsceen ritueel dat nog steeds NIET is afgeschaft.
  Sanne Ravensbergen zou haar onderzoek moeten uitbreiden en zich niet beperken tot Nederlands Indië, anno Historiek.
  Anno 2015
  1000 Stokslagen en 10 jaar cel (50 per week) en 1 miljoen Rial = 191.000,00 Euro boete
  https://www.amnesty.nl/raif

  Blogging is bad for your back…/Bloggen is slecht voor je rug….

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/19/torturers-oppressors-executioners-buy-british-saudi-arabia-kyrgyzstan

 19. Peter van den Broek zegt:

  Ik denk dat U beleefdheidsvormen met normen en waarden verwart. Vrijheids van meningsuitingen en andere vrijheden zijn veel belangrijker. Wat betekent de economische groei van Nederland itt Indonesie, een land van meer dan 200 miljoen inwoners. Ik ben zelf uit Nederland geemigreerd naar Italie, een land lijkt mij volgens U vol met mafiosi en corruptie. De verhuizing heeft natuurlijk veel andere oorzaken

  En dat indonesiers zo graag naar Nederland willen, wil ik graag een bewijs van zien., ze kunnen toch naar Singapore, dat ligt naast de deur. Nederlanders waren niet in staat indonesie tegen de Japanners te verdedigen.

  Dat het onder Nederlanders beter was dient U maar aan werkers aan de Postjesweg te vragen. Ook Indonesie heeft recht op zelfbeschikking. En dat Nederland het zo goed gedaan heeft, dienen we maar aan de Surinamers en Arubanen, schoolvoorbeelden van Nederlandse democratie en vrijheden, te vragen. Die is Nederland liever kwijt dan rijk. dat past niet in ons dominees beeld. Wat is daarop Uw antwoord?? Uw pedanterie riekt mij te veel naar postkoloniale betweterij, achteraf wel te verstaan. En achteraf wijsheid is hele goedkope wijsheid. .

 20. S. Campbell zegt:

  Suriname is al vanaf 1975 onafhankelijk maar wordt nog steeds door Nederland gesteund in de vorm van ontwikkelingshulp. De Antillen krijgen jaarlijks voor miljarden steun ondanks alle corruptie daar. Indonesië heeft tot voor kort heel veel ontwikkelingshulp gekregen van Nederland. Ik kom jaarlijks in Indonesië en heb daar veel contacten. De droom van elke Indonesiër is het land te ontvluchten. Dat zijn de keiharde feiten.

  • m.a.huster zegt:

   Net zoals veel afrikanen, mensen uit het midden oosten, mensen uit afghanistan en die contreien, latijns amerika ENZ allemaal naar het rijke westen, australie, amerika willen en denken dat ze slapend rijk worden ? De vraag die gesteld moet worden is : hoe komt dat allemaal ??? Mijn conclusie is dat het rijke westen op allerlei wettelijke en onwettelijke manieren de wereld uitzoog/uitzuigt en uitbuit ten eigen bate en en passant ook nog de ecologie en klimaat naar de verdoemenis helpt Waar gaat en ging al het geld naar toe die in de rest vd werld verdient werd met exhorbitante winsten > Juist Naar het rijke westen Als een land een wet aanneemt om bedrijven/multinationals dwingend een percentage vd winst in het land zelf te investeren, dan hety huis te klein en word er direct protest en corruptie toegepast en helpt dat niet (meer) dan word de fabriek enz enz gesloten en vestigd men zich elders en past hetzelfde spelletje toe HOEZO HOGE MORELE STANDAARD VAN HET WESTEN WAAR AAN ELDERS GEREFEREERD WORD

 21. Ælle zegt:

  Klik om toegang te krijgen tot 2014WriteForRightsCaseSheetBadawi.pdf

  Ik schrijf nu een kaart naar Ensaf Haidar. ze is de vrouw van Saif Badawi
  c/o Amnistie Internationale Canada Francophone
  50 Rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 500
  Montréal, Québec, H2X 3V4
  Canada

  Doet U het ook?
  Tell Raif he’s not forgotten.

 22. Ælle zegt:

  Brief van zoontje van Raif BADAWI. Hij schrijft in ’t Frans aan Amnesty: Ik houd van U, omdat U mijn vader helpt. https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/brief.jpg
  Helpt U ook?

 23. Ælle zegt:

  Gerade, mit erhobenem Haupt steht der Gefangene im weißen Hemd da. Vor ihm: Dutzende Polizisten in Uniform. Hinter ihm: ein Uniformierter, der mit einer Rute hart und rhythmisch auf Beine, Gesäß und Rücken des Gefangenen einschlägt. Nach 50 Schlägen endet die Szene mit dem Applaus der umstehenden Männer und ihrem Ruf “Gott ist groß”; zu sehen auf einem Video, das wohl heimlich von der ersten Auspeitschung Raif Badawis im saudi-arabischen Dschidda am 9. Januar gedreht wurde. Das Video sei schwer zu ertragen, sagte Badawis Frau Ensaf Haidar dem Sender CNN. “Diese Szenerie war schrecklich. Jeder einzelne Stockhieb hat mich umgebracht.” Peter HIlle
  Vrij vertaald door mij:
  Rechtop, met geheven hoofd staat de gevangene in een wit hemd daar. Voor hem staan tientallen politiemannen in uniform. Achter hem één man in uniform, die met een roede hard en ritmisch slaat op de benen, billen en de rug van de gevangene slaat. Na 50 slagen eindigt deze aangrijpende gebeurtenis met applaus van omstanders en hun geroep “Allah is groot” op video te zien, dat stiekem van de eerste afranseling van Raif Badawi is gemaakt in Djedda, Saudi-Arabië op 9 januari (2015). De video is zwaar om te verdragen, zegt Ensaf Haider, Badawi’s vrouw, in de uitzending van CNN. “Dit tafereel was afschuwelijk. Elke stokslag heeft mij gedood.”

  Het gebeurde allemaal voor een moskee. http://www.renderoactueel.com/content/index.php/editie-zuidoost-drenthe/internationaal/6236/saudische-blogger-ontvangt-zijn-eerste-portie-stokslagen

  • Ælle zegt:

   Ik lees net dat de koning van Saudi-Arabie Abdullah bin Abdulaziz al Saud
   dood is.
   “Saudi Arabia’s King Abdullah dies at 90”
   Zijn halfbroer kroonprins Salman volgt hem op.

   • Ælle zegt:

    Ironisch is het volgende: Blogger Raif Badawi is twee weken na het ondergaan van zijn eerste vijftig stokslagen nog niet voldoende hersteld voor een volgende sessie. Dat is de conclusie van de doktoren die hem in een ziekenhuis hebben onderzocht, zo meldde Amnesty International vandaag.

    Badawi werd vanwege de kritische stukjes die hij schreef op de website Saudi Arabian Liberals veroordeeld tot tien jaar celstraf en duizend stokslagen. Hij had onder meer een artikel geschreven over de instantie die waakt over de islamitische zeden. Daarin merkte hij sarcastisch op dat het volk ‘zichzelf kan feliciteren’ omdat die organisatie ‘zo zijn best doet om ervoor te zorgen dat alle Saudi’s naar het paradijs gaan.’

    Amnesty is nog allerminst tevreden met het uitstel en blijft pleiten voor de onvoorwaardelijke vrijlating van de blogger. Een nieuwe kans daarop diende zich vorige week ineens aan: het paleis van koning Abdullah beval het hooggerechtshof zich over de zaak te buigen. (NU wijlen Koning Abdullah. Hij ruste in vrede.)

   • m.a.huster zegt:

    Laten we hopen en bidden dat zijn opvolger verlichter is, desnoods een verlicht despoot zoals Tsaar Peter was die rusland de moderne tijd probeerde in te schoppen tegen alle verzet van adel enz in We zullen zien

   • m.a.huster zegt:

    de opvolger Salman blijkt 79jr, oer conservatief, en dementerend te zijn Slechte zaak voor de saoedisch

   • Ælle zegt:

    Obama staat te popelen om a.s. dinsdag de nieuwe koning van S.A. te ontmoeten. Zal hij ook voor deze koning buigen als een knipmes, zoals hij deed in 2009? Of zal hij hand in hand met hem wandelen zoals Bush eerder deed in 2005 met koning Abdullah? Koning Salman is dus gewaarschuwd…

   • m.a.huster zegt:

    gezellig met een dement persoon 😉

  • Ælle zegt:

   Een wetenswaardigheid over de stad Djedda 0f Jaddah (betekent grootmoeder) het volgende: Een voorloper van ABN AMRO, de Nederlandsche Handel-Maatschappij stond aan de basis van de huidige Saudi Hollandi Bank, de eerste bank van Saoedi-Arabië. De bank werd opgericht in Jeddah ten behoeve van … Hajj-gangers uit het voormalig Nederlands Oost Indië.
   ABN AMRO bezit nog een klein deel van de aandelen. Aha.

   • Jan A. Somers zegt:

    In die stad was er ook een kantoor van de VOC.

   • Ælle zegt:

    De Saudi Hollandi Bank (Arabisch: البنك السعودي الهولندي) is de oudste bank in Saoedi-Arabië. Ze werd opgericht in 1926 om pelgrims uit Nederlands-Indië, het huidige Indonesië te helpen. De Saudi Hollandi Bank deed ooit dienst als centrale bank van Saoedi-Arabië: de goudvoorraad werd er bewaard, en de eerste olie-transacties werden er gedaan. De Saudi Hollandi Bank is voor 40% in handen van ABN AMRO.
    De Partij voor de Vrijheid stelde onlangs Kamervragen over deze kwestie omdat Nederlandse belastingbetalers indirect aandeelhouder van deze bank zijn, waarvan het jaarverslag consequent aanvangt met de tekst in the name of Allah.

   • Ælle zegt:

    Geschiedenis/History of/ van Saudi Hollandi Bank
    Dit is de reden voor mij om te pleiten voor de clementie ten behoeve van Raif BADAWI. This is my motive to plead for leniency on behalf of Raif BADAWI.
    http://shb.com.sa/en/about/AboutSHB/History.aspx

  • Ælle zegt:

   De gevolgen van harde stokslagen.

   Musculo-cutaneous traumatism : During a hard flogging, there is serious bruising of the skin and the underlying muscles. The violence of the blows crushes and ruptures cells, causing Rhabdomyolysis (liberation of Myoglobin and K+), haemolysis, and oedema.

   Rabdomyolyse beschrijft de snelle afbraak van dwarsgestreepte spieren. De afbraakproducten komen in het bloed en sommige zoals het eiwit myoglobine zijn schadelijk voor …de nier en kunnen zo tot … nierbeschadiging leiden. Het ziektebeeld gaat gepaard met spierpijn, braken en geestelijke verwardheid. Dit alles is afhankelijk van de ernst van het symptoom. Het kan optreden bij ernstige verwondingen. De behandeling is gebaseerd op het intraveneus toedienen van vocht, soms ook dialyse of hemofiltratie.

  • Ælle zegt:

   Senator John McCain van Arizona heeft met zijn delegatie; de Senatoren Lindsey Graham, Republikein van Zuid Carolina; Joe Donnelly, Demokraat van Indiana; Angus King, een Independent/partijloze van Maine; en Tim Kaine, een Demokraat van Virginia,vanmiddag een leuke ontmoeting en bespreking gehad met Salman, S-A’s kroonprins en tevens met Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar. Gezellig toch? Het ging over de training van Syrische rebellen, te beginnen in de lente.
   Ben benieuwd hoe ’t uitpakt. Ze doen maar…

   • m.a.huster zegt:

    dat is het probleem Ze doen maar in eigen belang GELD GELD GELD, SLIJMEN, CONTRACTEN, desnoods via aandelen, zijdelingse verbanden, familie belangen enz enz enz NIET IN HET BELANG VAN HET VOLK(EREN)

   • Ælle zegt:

    Als erster US-Präsident hat Barack Obama an der Parade zum indischen Nationalfeiertag teilgenommen – die Einladung gilt als eine der höchsten Auszeichnungen des Landes. Bei der Zeremonie betonten Premierminister Modi und Obama ihre enge Verbundenheit.
    http://www.tagesschau.de/ausland/obama-indien-111.html

    Geweldig zeg! Barack Obama is de eerste Amerikaanse President die gisteren aan de nationale feestdag in india heeft deelgenomen (daarom glundert hij zo op de foto) – OMG – de uitnodiging geldt als de hoogste ONDERSCHEIDING van het land. Bij de plechtigheid hebben Modi en Obama hun nauwe verbondenheid beklemtoond (hand in hand kameraden! Gij zijt mijn partner en vriend.) Vandaag wordt het feest in New Delhi verder gevierd met Michelle (terwijl de verkrachtingstaxi’s er rondrijden).

 24. Surya Atmadja zegt:

  S. Campbell zegt:
  22 januari 2015 om 2:46 pm

  1.Dat is het dilemma van de dominee en de handelsreiziger.
  Ook dominees moeten leven. Wij zijn immers een handelsland.
  2.Ik kan me overigens heel goed voorstellen dat Indonesiërs gefrustreerd raken.
  —————————————————————————————————–
  1.Tja, het is jullie dilemma, jullie probleem , en zeker als je altijd roomser dan de paus wil zijn , of de braafste jongetje van de klas wil zijn .
  2. Wij (Indonesiers) gefrustreerd ?
  Wie is hier gefrustreerd ? Dat je als oud koloniale mogendheid niet meer mee telde , en niet tegen de oude ex kolonieland je zin kan opleggen , daar gaan sommigen ook de media vaak memoreerden , en de nieuwe generatie Indonesier Nederlad beoordeelt zoals andere bevriende Westerse landen.

  @ Peter, dhr Campbell heeft zich gedeeltelijk gelijk als sommige Indonesiers die arm zijn , geen werk hebben ZEER graag naar Nederland komen.
  Een land aan de rand van Noordzee, waar het goed toeven is.
  Niemand is daar arm, werklozen hebben zelfs uitkering , wonen in stenen huizen, hebben auto, koelkast, kabeltelevisie etc.
  Dat is toch paradiso aan de Noordzee ?
  Veel jonge vrouwen gan zelfs trouwen met oudere Nederlandse mannen om de “armoede” te ontlopen . (Dat zegt men !) .

  Zou die menir/bapak Surya Atmadja ook dezelfde reden hebben om in Ollanda te wonen en werken ?
  En niet terug wil naar zijn land pan erkomst ?

  10.000 rupie is ongeveer 66 eurie cents.
  Het is waar dat vergeleken met begin jaren zestig de rupie behoorlijk gekelderd is , ik had nog meegemaakt dat Fl 1.00 ongeveer 3 rupie was .

  • Ed Vos zegt:

   Veel jonge vrouwen gaan zelfs trouwen met oudere Nederlandse mannen om de “armoede” te ontlopen . (Dat zegt men !) .——————–
   Indonesische vrouwen zijn relatie-gerichter dan de Nederlandse: huisje, boompje beestje. Daar is overigens niets mis mee. Weinig vrouwen willen in zee met iemand die geen werk heeft en met wie de toekomst onzeker is. De verwachtingen t.a.v Nederlandse (westerse) mannen zijn wat hoger gespannen: door horen zeggen, wat zij lezen, via radio &tv vormen zij een beeld van wat hen te wachten staat.
   In feite verschilt eea niet veel van wat er in Indie plaatsvond.

   Door de bank genomen blijft de heimwee aan die vrouwen knagen en het verlangen naar pulang Indonesia groot. Niet zo verwonderlijk, kijk maar naar de vele Indische mensen die dat knagend gevoel evenzo hebben. Het hangt van de omstandigheden en de persoonlijke situatie af binnen welke termijn dat gebeurt; een kwestie van tijd..
   Begrijpelijk evenzo dat hoe langer je wacht en hoe langer je in Nederland woont die mogelijkheid tot terugkeer kleiner wordt.

 25. Surya Atmadja zegt:

  hoe zeg je in het Soendanees : Heer van donder en bliksem
  ——————————————————————————————————————
  Juragan Guntur / Gelap (afhankelijk van de zin context ) .
  Zie GG Daendels die heeft ook zo’n bijnaam .

  Dat” zijn mensen” van heinde en verre bij zijn begrafenis komen is teken van respect ( is anders dan gevreesd te worden).

  • m.a.huster zegt:

   Dank Is het dan : Juragan Guntur DAN gelap ? of is het of Gelap ( gelap ken ik als mata gelap )
   Hij kon vloeken als een dronken tempelier als er weer iets niet ( lupah toean 😉 ) of niet goed gedaan of op tijd gedaan was na x malen uitleg Want hij wilde altijd wat bijbrengen, leren
   zo hebben we het ook gevoeld en begrepen Volk met innerlijke beschaving en een goed aanvoelen naar de betekenis

   • Surya Atmadja zegt:

    Guntur is de donderslag , Gelap is de bliksem , in Sundanees is “kabentar Gelap” =getroffen door de bliksem .

    Dus ondanks dat is hij wel geliefd door “zijn mensen”.

   • m.a.huster zegt:

    Dank voor de uitleg
    hij was goed in het maleis (toen) en ook soendanees en vermoedelijk ook javaans net als mijn moeder ZIj heeft de hele VKK liturgie nog vertaald van nederlands in behasa Indonesia en ook goed op de melodieën pasend
    Pa gebruikte nooit andjing, babi enz enz Maar hij was wel heel creatief in zijn vloeken en uiteraard heel heftig De uitspraak, beschrijving paste perfect bij hem Hij was ze wel trouw en altijd bereid hen te helpen Waarschijnlijk ook door zijn grootmoeder die Javaanse was ( volgens de verhalen een prinses van Jocja dacht ik ( Hamengko Buwono )Enig bewijs daarvoor hebben we niet of het zou de volgende aanwijzing zijn Mijn zus speelde thuis bij klasgenootje, veel gegiegel en geschreeuw Komt er een bediende : Zo gedraagt een kleinkind/kleindochter van …. zich niet Foei ) 😉

 26. Surya Atmadja zegt:

  hansvschaik zegt:
  22 januari 2015 om 6:23 pm
  In Indonesië is het veel zichtbaarder, dus lijkt het daar vaker voor te komen.
  ——————————————–
  Moet helaas erkennen dat het daar vaker voor te komen.
  Alleen sinds de 2 regeringstermijnen van de vorige presiden SBY werd door de KPK (Indonesia’s Corruption Eradication Commission ) hele volksstammen corrupte bestuurders, parlementsleden, OvJ, rechters ( zelf een Hoge rechter) , foute ministers etc vervolgd en veroordeeld.

  • m.a.huster zegt:

   een hoed begin is het halve werk, toch
   En nu maar hopen dat de huidige president de augiasstal verder opruimt en zelf er niet toe vervalt Moet hij ook wel zorgen dat de slarissen en levensstandaard beter worden, is vaak de aanleiding bij de lagere regionen Een gigantische klus Ik wens hem alle sterkte en daarmee ook voor een beter Indonesie

 27. Surya Atmadja zegt:

  Ernst kasanmoentalib zegt:
  22 januari 2015 om 10:03 pm
  1.Ik weet niet in wat voor kringen u verkeert, maar u schets een geheel onjuist beeld van de Indonesiërs.
  2.Zo zijn de Javanen (bijna de helft van de bevolking) zeer gehecht aan de grond (tanah airku) van hun voorouders.
  3,Als jonge Indonesiër zal je wel gek zijn om het land te verlaten.Er zijn veel carrière kansen en werk in Indonesia.
  ============================================
  1. Welke delen zijn onjuist ?
  Ik ben een gewone Indonesier( Indonesische staatsburger=paspoort ) die in ollanda woon.
  De namen van mijn opa zijn , zijn grootvader en overgrootvader staan in de R.A van Nederlands Indie en bij de ANRI (Arsip Negara Republik Indonesia).

  2. Aantal Javanen schat ik ongeveer 50-60 miljoen,ongever 25%-30% van de bijna 240.miljoen .
  De sensus( census van 2010) gaf ongeveer 70 miljoen .
  Dat komt omdat bij de bewoners van Midden en Oost Java veel nakomelingen zijn van de Sundanezen , Madurezen en andere migranten .

  * Klopt de Javanen waren echt huiselijke types .
  Alleen de arme Javanen moesten wel naar andere eilanden migreren , berucht was de streek Gunung Kidul, een droge gebied , veel honger oedeem.
  Nu zijn ze bijna overal te vinden tussen Sabang en Merauke .
  De transmigratie projecten van de Ned.Indische regering mislukte vaak , omdat ze gehecht zijn aan hun kampung-halaman(geboorte streek) en familie.
  Hun motto was ooit: Mangan ora mangan asal kumpul ( of je voldoende te eten hebt of niet , blijft je bij elkaar ).
  Waarom had de Ned.Indische regering Javanen naar Suriname gestuurd ? .
  Om naast de Indiers-Hindustanen en Chinezen als koelie contract de weggelopen zwarte slaven te vervangen.

  3. Dat geldt alleen voor een kleine bovenlaag .
  Als je het geluk hebt om in een rijke familie geboren bent ( oud en nieuw geld) dan ga je niet naar Nederland migreren .
  Wel studeren als prive persoon (je hebt ook beursstudenten/uitgezonden krachten door de regering).
  Later kan het gebeuren dat je blijft plakken , een goede baan of meisje gevonden of omdat je een D.O- er bent, drop out.

  * Tegenwoordig kan men soms niet zo maar claimen dat je een Javaan bent of Sundanees , vaak zijn ze nakomelingen met een mix achtergrond (Javaan-Sunda, Madura, Padang )

  * Een beginnende afgestudeerde bachelor ook uit buitenland die verdienen niet veel , basis salaris begint met ongeveer 250 eurie , en dan heb je universiteit gedaan of Hogeschool .
  Hangt ook af welke studierichting je hebt gedaan.
  Een paar neven/nichten en kinderen van mijn vrienden/oud studiegenoten zitten soms in buitenland (o.a Nederland) .
  Na een tijdje kan je wel klimmen naar 500 eurie en meer .

  * Het verhaal over (I)Bu Djikso (oude spelling) is een bekende fenomeen.
  Mijn oma werd Juragan Sepuh genoemd en of Juragan doktor omdat haar zoon , oudere broer van mijn moeder een dokter was ) .

  • Ed Vos zegt:

   Eens Javaan, altijd Javaan 😉

  • Ernst kasanmoentalib zegt:

   Voor de goede orde moet ik melden dat mijn reactie gericht was aan dhr Cambell. Ik begrijp dat u voor hem antwoord en .dat waardeer ik. Maar punt 1 was specifiek aan hem gericht.
   Tav punt 2 wil ik opmerken dat ik de exacte bevolking gegevens niet bij de hand had omdat ik niet in ollanda, Belanda, ben. Ik volg u daarin.
   Uw opmerking over de Javanen mbt de huiselijkheid vind ik wat denigrerend, omdat er mi culturele waarden aan ten grondslag liggen.
   Wat betreft de contractarbeiders naar Suriname merk ik op dat dit in een heel andere tyd was en dat het een vrijwillige keuze was. Net zoals recentelijk de pembantu’s die in Saoudi Arabië gingen werken.
   Ad punt 3: het beeld dat u schetst over een kleine bovenlaag is in mijn ogen een achterhaald verhaal. Door de economische groei ontstaat er in Indonesië naast een “kleine bovenlaag”een grotere middenklasse die wel degelijk meer te besteden hebben. Ik heb de cijfers hiervan niet paraat. Natuurlijk is er nog een veel te grote groep die de touwtjes aan elkaar moeten knopen. Toch heeft niemand honger en is men over het algemeen goed gekleed. Het probleem voor de lagere inkomens is nog steeds de huisvesting. Het is een groot land met veel inwoners. Het heeft zo zijn tijd nodig om stapje bij stapje te groeien naar een voor iedereen welvarend niveau. In potentie is dat in Indonesia mogelijk. Maar het duurt nog veel te lang. Dat moet ik u toegeven. Juist de goed opgeleiden zijn hard nodig voor de ontwikkeling van het land. Met weglopen omdat je elders harde valuta kunt verdienen draagt niet bij aan je vaderland. Overigens ligt het prijs niveau in Indonesië veel lager waardoor je met de door u genoemde bedragen veel meer kunt doen. Veel neven en nichten van mij hebben allemaal snel werk gevonden na hun studie in Indonesia. Een aantal maakt snelle promotie waardoor ze meer gaan verdienen. Ik zal ze eens vragen wat ze werkelijk verdienen. Want het kan niet zo zijn dat ze niet veel meer verdienen dan een pembantu maandelijks kost.
   Een bekende van mij ( nederlander) woont en werkt al enige jaren op Java en heeft er het prima naar zijn zin. Hij verdient voldoende om vakantie reizen te maken naar het buitenland en Nederland en woont in een fraai huis. Het was een bewuste keuze van hem en zijn gezin om zich in Indonesië te vestigen.

   • m.a.huster zegt:

    ben het met U eens dat je je land verder moet proberen te brengen in zijn ontwikkeling Net zoals ik er voor ben dat hier studerenden buitenlanders verplicht moeten worden terug te gaan na bijv 5jr hier ervaring in bedrijfsleven enz hebben opgedaan na hun studie, naar hun eigen (ontwikkelings)land met dezelfde redenen Ik ben beslist geen PVVer maar mensen die alleen hier naar toe komen om er economisch beter van te worden hoeven van mij niet binnengelaten te worden Maar wat zie je Hoe langer hoe meer landen in het westen pikken er hoogopgeleiden uit die tekorten in hun eigen economie kunnen opvullen en leggen geen verplichting op om terug te gaan Maar ik word ouderwets omdat ik blijkbaar nog idealen voor de wereld kan hebben zonder dfat die gestoeld zijn op geld geld geld De jeugd gaat alleen nog voor GELD GELD GELD omdat het westen de wereld met dat idee verziekt en gecorrumpeert heeft, hun normen en waarden, eigenlijk hun ( non)beschaving, normen en waarden hebben opgelegd

   • Surya Atmadja zegt:

    Ernst kasanmoentalib zegt:
    23 januari 2015 om 2:20 am
    1.Uw opmerking over de Javanen mbt de huiselijkheid vind ik wat denigrerend, omdat er mi culturele waarden aan ten grondslag liggen.

    2.Ad punt 3: het beeld dat u schetst over een kleine bovenlaag is in mijn ogen een achterhaald verhaal.
    3.Juist de goed opgeleiden zijn hard nodig voor de ontwikkeling van het land.
    ===========================================================
    Even in het kort.
    Is niet echt on topic maar wel leuk voor de andere lezers die belangstelling hebben hoe het NU reilt en zeilt in Indonesia.

    1. Het is niet denigrerend , het is een feit , vooral de oudere generatie en zelfs van mijn generatie .
    Mangan ora mangan, asal kumpul.
    Alleen nu sinds de jaren 70 begin 80 gaan veel Indonesiers( dus niet alleen Javanen) naar buitenland (Midden Oosten-Malaysia =veel illegalen).
    Ook gingen ze naar andere of grote steden (urbanisatie) , waar ze soms moeilijker krijgen, veel uitbuiting, zwervend bestaan(gelandangan) .
    Voor de juiste cijfers kan men de BPS ( Indonesische site raadplegen).

    2, Er is nog steeds een kleine bovenlaag in Indonesia (ik noem zelfs de oude en nieuwe geld).De kleine resten van de oude adel , de nieuwe “adel” ( de rijken en machtigen ) .Zie statistieken.

    3. Er zijn veel goed opgeleiden, maar ze kunnen vaak moeilijk aan de bak, te veel concurrentie , alleen met een S1(bachelor) en middelmatige cijfer , soort studie (alfa of beta) , welke uni (ranking), en ZONDER netwerk ben je bijna kansloos.
    De zoon van mijn broer was een paar jaren geleden afgestudeerd van een goede Universiteit in Jakarta , zijn aanvang salaris was (schrik niet) 2.5 juta rupiah, (exclusief eetgeld of benzine?) .
    Dus hij ging naar buitenland studeren en heeft nu een beter betaalde baan .
    De dochter van mijn nicht studeerde af in Malaysia , aanvang basis salaris ook ongeveer 2.5 juta ( toen ongeveer 200 eurie).
    De minimumsalarissen voor industriearbeiders / werkenden zijn wettelijk bepaald ( kan je zo uit internet plukken ! ) , voor huishoudelijkpersoneel, intern of extern werd de min.loon vaak ontdoken, voor jou heeft de tuan/nyonya nog 1000 gegadigden.

    Mijn vorstelijk Nederlandse AOW + klein bedr.pensioen is niet genoeg om in Jakarta redelijk te leven (zoals ik nu heb in Amsterdam.)
    Om dat te doen moet ik minimaal 2000/2500 eurie permaand hebben.
    Ik moet eerst de pensioen van mijn vrouw eerder laten uitkeren (50%) (PGGM), dat heb je als je een jonge nyonya heb.
    Nu ben ik een pendelaar tussen Amsterdam en Jakarta.

   • eppeson marawasin zegt:

    @Pak Surya Atmadja zegt: 23 januari 2015 om 11:08 am /…/Even in het kort. Is niet echt on topic maar wel leuk voor de andere lezers die belangstelling hebben hoe het NU reilt en zeilt in Indonesia.

    — U had gelijk Pak Surya Atmadja, ik vond het inderdaad ‘leuk’ om te lezen.

    Terima Kasih!

    e.m.

   • Ernst kasanmoentalib zegt:

    Reactie aan dhr Surya;
    – 1 Wellicht interpreteer ik uw uitdrukking “huiselijkheid” anders dan u. Het zij zo.
    – 2 natuurlijk is er nog een kleine bovenlaag. Maar daarnaast ontwikkelt zich, oa door de ecomische groei, ook een grotere middenklasse. En dat is winst. Daar profiteren ook de armere laagste klasse van. Mi nog onvoldoende! Maar er is in mijn ogen hoop.
    – 3 het is niet eenvoudig om een baan te verwerven voor de jong opgeleiden. Dat is nu echter ook in Nederland en zelfs in heel Europa het geval.

    Wat het prijsniveau betreft; als wij niet bij de familie logeren constateren wij dat de prijzen in de restaurants in Java en elders maximaal 30% zijn van die in Nederland, de hotels minder 50%. Deze kwaliteit is dan nog op westers nivo. Natuurlijk kun je er zowel duurder als nog goedkoper eten en logeren in hotels. Ook het reizen per trein is er goedkoop, zelfs als je in een executive klasse reist met airco. Natuurlijk moet je niet in Jakarta pusat of vlak daarom heen gaan wonen. Daar zijn de prijzen van de woningen door speculatie waanzinnig hoog, op nivo van de wereld steden. Maar in een provincie stad of zelfs in Surabaya kun je nog een eenvoudige woning vinden voor minder dan een kwart van de gemiddelde woning prijs in Nederland. Zo’n huis heeft een voor en achtertuin en 3 of 4 kamers. Zelfs nieuwbouw. Het zijn natuurlijk geen super de luxe woningen zoals met zwembad en een grote tuin o.i.d. Op het platteland kom je nog lager uit. Zo bouwden onze kennissen hun huis op Bali , tussen de rijstvelden,voor ongeveer 150 Ribu Euro’s van ca 800 m2 en een tuin van bijna 1 ha met zwembad en bijgebouwen. Dit terwijl hun huis in Nederland minimaal het 3 voudige heeft opgebracht. Dus al met al als je het een beetje handig aan pakt is je inkomen in Euro’s in Indonesia ergens tussen het 3 en 4 voudige waard.
    Maar je moet niet in het centrale deel van Jakarta gaan wonen.
    Gaat allemaal over GELD. Dus als je echt wilt kun je zo in Indonesië gaan wonen.
    Maar misschien wil je niet echt en worden er allemaal bezwaren opgeroepen. Dat deed wijlen mijn vader ook. Uiteindelijk is hij in Nederland overleden.
    Voor pas afgestudeerden betekent het dat ze naar Nederlandse maatstaven in waarde ca 750 – 1000 euro’s verdienen.
    Veel jong afgestudeerden in Nederland moeten ook met netto 1000+ beginnen als ze überhaupt werk hebben gevonden. Tegenwoordig willen ze soms voor een stage loon al beginnen.
    Hoop dat u dit epistel niet persoonlijk opvat, want dat is niet mijn bedoeling.

    Pm: ik ben inmiddels ook gepensioneerd en hoop nog veel naar mijn vaderland te reizen. Wonen zit er niet in omdat ik een Nederlandse vrouw getrouwd ben die niet goed tegen de warmte kan. Ik zelf zou er best willen gaan wonen.

  • Ernst kasanmoentalib zegt:

   Reactie op dhr Huster, ik persoonlijk ben geen voorstander van verplichtingen. Het moet uit het hart komen. Dus goede voorlichting etc. De neven en nichten die in het buitenland studeerden zijn allemaal uit zich zelf teruggekeerd en hebben werk op Java. In Sommige gevallen duurde het wel bijna een jaar voordat ze werk hadden. Maar tegenwoordig moeten pas afgestudeerden in Nederland ook zelfs meer dan een jaar wachten voordat ze werk hebben gevonden. ( afhankelijk van vakgebied). Dus daar zit geen groot verschil in met Nederland. Uitzondering daarop is het salaris, zie hierna mijn reactie naar dhr Surya.

   • m.a.huster zegt:

    Ik heb beslist Niet persoonlijk bedoelt. Ik heb het over de massa jongeren die niet meer met het hart denken, idealen hebben enz maar waarvoor de enige ziekelijke drijfveer GELD GELD GELD is En die komen uit alle ontwikkelingslanden, of het nu elders op de wereld is of bijv de voormalige Oostbloklanden Ons denken en voelen is wereldwijd volkomen verziekt door het amerikaanse liberalisme

   • Ernst Kasanmoentalib zegt:

    Tav dhr Huster, wil graag benadrukken dat we het hier over Indonesië hebben. Dan ook nog specifiek over Javanen. Als mijn neven en nichten te lang in het buitenland zijn krijgen ze heimwee en verlangen ze terug naar Java. De verbondenheid met de eigen grond is zeer sterk.

  • Ernst kasanmoentalib zegt:

   Over Indonesische midden klasse lees:
   businesstrendsasia.blogspot.com

 28. Ed Vos zegt:

  1. Citaat:”Vanuit de historisch ontwikkelde opvatting dat de doodstraf niet past bij een beschaafde natie, kijkt Nederland nu afkeurend naar landen, zoals Indonesië, waar de doodstraf onderdeel is van het strafrechtsysteem”

  2. In 1916 werd door een comité, met de wat lange naam :
  ‘Centraal Comité tot voorkoming van de handhaving der doodstraf in het nieuwe wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië en tot verbetering van het Indische Strafstelsel´, een verzoekschrift ingediend bij de koningin, waarin verzocht werd tot afschaffing van de doodstraf.

  Als argument werd vooral de onomkeerbaarheid van de straf gegeven. In Nederlands-Indië zou de kans groter zijn dat een onschuldige ter dood veroordeeld werd, vanwege het taalprobleem en de “onbetrouwbaarheid van inheemse getuigen”.

  Het argument dat de inheemse bevolking minder beschaafd en ontwikkeld was, werd nu juist een argument tegen de doodstraf, omdat hen het goede voorbeeld gegeven moest worden van hoe hogere beschaving eruit zag.

  http://historiek.net/nederland-hield-doodstraf-in-indie-in-stand/47503/

  Dit gedrag, van hoger beschaafd te zijn, wordt tot NU getoond door minister Bert Koenders aan Indonesië.
  Het zou hem sieren om hetzelfde gedrag te tonen aan de USA.

  • Ed Vos zegt:

   Je hoeft vwb de doodstraf niet eens terug te gaan naar de tijd van Nedrlandse-Indie getuige dit bericht
   http://www.volkskrant.nl/politiek/de-treinkapers-geexecuteerd-den-uyl-had-andere-zorgen~a3790421/

   De treinkapers geëxecuteerd? Den Uyl had andere zorgen
   Dat militairen zes kapers doden als ze op 11 juni 1977 de treinkaping bij het Drentse De Punt beëindigen; premier Joop den Uyl kan er die dag niet mee zitten. ‘Het aanvalsplan berustte op een zo snel mogelijk uitschakelen van de kapers’, zegt hij tegen zijn collega’s in de ministerraad. Slachtoffers zijn voor de premier niet ‘de terroristen’, maar de twee passagiers die in de kogelregen omkomen.

 29. Surya Atmadja zegt:

  “tussen de rijstvelden,voor ongeveer 150 Ribu Euro’s van ca 800 m2 en een tuin van bijna 1 ha met zwembad en bijgebouwen”.
  =================================================================
  Halleluya , is echt een schijntje .
  Tegenwoordig betaald je goud ervoor.

  In Jakarta , Centrum, Kebayoran Baru, Menteng betaal je de hoofdprijs.
  Een goede bekende van mij woonde tot een paar jaar geleden in zijn geerfde huis in Jakarta Pusat(centrum-voor de oudjes bekend als behorende tot de buurt Weltreveden ) , nu kost het huis bijna 2 miljoen eurie.( U leest het goed ! )
  In Jakarta centrum waar ik geboren/getogen en bijna elk jaar pulang kampung is het niet te betalen , ik bivakkeerde in de centrum van West Jakarta in een “duivenhok” van 37m2 die een marktwaarde van 60-70.000 eurie .

  Dezelfde grootte flat in een nog te bouwen appartementencomplex kost bijna 2,5x .
  http://www.tamananggrekresidences.biz/
  Ben in december 2014 even aan het kijken kijken, kopen kan ik nooit .

  Sorry , weer off topic , ma’af .

  • Ernst kasanmoentalib zegt:

   Het nieuwbouwhuis op Bali is net voor de crises opgeleverd voor 150 ribu euro’s incl grond. Dus ca 5 jaar geleden. Ik heb de o.g. Prijs stijgingen niet meer gevolgd. Maar ik heb van familie leden, die aannemer zijn, een m2 prijs ( richtgetal) van ca 250- 350 euro per m2 woonoppervlak voor Oost-Java vernomen. ( excl grond, Medio februari 2014). In Nederland ligt het prijs nivo tussen de 1000 en 1500 euro per m2 dat is tussen de 300 en 500 Euro per m3. Het betekent dat de bouwkosten in Nederland voor een woning tussen de 4x en 5 x hoger zijn. Ik schat dat de prijsstijging voor het huis in Bali max 100 ribu Euro’s bedraagt. Als je bedenkt dat de huurprijzen in Indonesië gerelateerd zijn aan het rendement op het belegd vermogen heb je enig idee van de huurhoogte ervan. Ook het beleggings rendement is in Indonesië ten tijde van de crises aanzienlijk gezakt. Ik heb helaas geen exacte cijfers hiervan. De huur prijzen ( niet in Jakarta) zullen in iedergeval lager zijn dan in Nederland. Meestal wil men een jaarcontract afsluiten.
   Wat betreft grond. In Sukarno’s tijd is er een wet afgekondigd op de ” buitenlandse investeringen”. Die is inmiddels wel gewijzigd. Het kwam erop neer dat een buitenlander nooit meer dan 49% van een bedrijf of o.g. kon bezitten. Dus Indonesiërs moesten de meerderheid hebben. Dit waren allemaal goede bedoelingen van Sukarno indertijd. De veronderstelling was dat hiermee de Indonesiërs het meeste te zeggen hadden. Helaas pakte mi deze wet verkeerd uit, doordat deze wet een voedingsbodem voor corruptie werd.
   Een buitenlander die een huis wil bouwen neemt dus de grond in erfpacht voor bijvoorbeeld 50 jaar. Net als in Amsterdam koop je dus de erfpacht af voor een langere tyd. Na het verstrijken van de tyd kan de erfpacht verlengd worden als je dat in het contract hebt laten opgenomen, anders vervalt het gebouwde aan de erfpacht gever/eigenaar.
   Mijd in iedergeval Jakarta pusat en omgeving. Ik heb vroeger in Menteng gewoond. Het leefklimaat is daar bovendien niet erg plezierig meer.

   • Surya Atmadja zegt:

    Ernst kasanmoentalib zegt:
    24 januari 2015 om 12:09 am
    Het nieuwbouwhuis op Bali is net voor de crises opgeleverd voor 150 ribu euro’s incl grond. Dus ca 5 jaar geleden.
    ————————————————————————————————-
    Bouwen van een gewone(!)huis wel “westers” kwaliteit is in Jkt nu omstreeks 4-5 juta/miljoen per meter ongeveer 250-300 eurie ( mijn naamgenoot bouwde 750 meter huis in Jkt centrum) .
    Het gaat om de grondprijs , prijzen van af 50 juta-100 juta per meter of meer is geen zeldzaamheid ( 1 juta/1000.000 rupie is ongeveer 650 euro)
    Bouwkosten zal duurder worden als men jacuzzi /sauna, zwembad , marmer ( soms italiaans -niet Indonesische marmer ) of gouden kranen etc.
    In 2003/2004 kost een grote lap grond/gedeeltelijk sawah plus huis in Canggu ongeveer 100 juta ( nog niet eens 10.000 eurie, ipv ) dat is te vergelijken met 2 of 3x vakantie naar Bali/Jakarta(hoogseizoen) .

    Als ik ga Javanieren of Balineren met het doel om mijn vorstelijke AOW+kleine bedrijfspensioen te verbrassen dan moet ik in de provincie /middle of nowhere zitten .
    Je gaat niet terug naar je land pan erkomst ( Jakarta-West Java) als je minder moet leven dan je al gewend bent in Ollanda .
    Zelfs als ik ga vergelijken met mijn jeugd bij mijn ouders in Jkt tot 1968 , dat niveau zal ik nooit/never halen.

   • Ed Vos zegt:

    HH ,en nu de relatie met de doodstraf?

 30. Ælle zegt:

  Wát nu?
  Chiara Sangorgio is de expert. https://www.youtube.com/watch?v=Q_vfJ8kmHuw
  Voor een opinie moet men in de VS zijn alwaar 62% van de Amerikan voor de doodstraf is.

  President Hollande heeft aangekondigd dat een vleugel van het nationale militaire museum in het Hôtel National des Invalides in Parijs zal worden gewijd aan de gefusilleerden van de Eerste Wereldoorlog:

  “Ik wil dat geen enkele Fransman die deelnam aan dat verschrikkelijke conflict, vergeten wordt”, aldus president Hollande. “Honderd jaar na dato moeten we het pijnlijke vraagstuk van de gefusilleerden benaderen in een sfeer van verzoening.”
  Bron: http://nos.nl/artikel/621633-franse-executies-wo-i-doen-pijn.html

  Berouw komt na de zonde.

  Voor meer informatie: volg de Franse link, http://www.abolition.fr/
  Bellen of schrijven naar
  Ensemble Contre la Peine de Mort
  69, rue Michelet
  93100 Montreuil – France
  Tel. : +33 (0)1 57 63 03 57

 31. Ernst kasanmoentalib zegt:

  Ad Hr Surya, nee hoor volgens mij op een half uur rijden vanaf Pusat Jakarta, in Jabotek kunt u al prachtig wonen volgens uw standaards voor een in Nederlandse termen redelijke prijs en in een prettige omgeving. Wat houdt u tegen?
  Ad Hr Ed Vos:
  Nu terug naar de topic; ter herinnering; de discussie begon over mijn grootvader die Jaksa ( officier van Justitie) bij de landraad was in oa Kediri.
  Mijn standpunt is niet zo ingewikkeld: ik persoonlijk ben tegen de doodstraf omdat deze onomkeerbaar is en justitiële fouten niet meer gecorrigeerd kunnen worden.
  Wat mij steeds weer stoort is de krampachtige houding van de verschillende Nederlandse regeringen tot Indonesie in de afgelopen decennia. Het lijkt er op dat men er nog steeds niet overheen is dat Indonesie een zelfstandig en vrij land is. Het is Nederland zijn goed recht te protesteren, maar ” het is de toon die de muziek maakt”. Die toon klinkt nog steeds niet goed.
  Het is nog maar de vraag of Nederland zich wel voldoende voor de veroordeelde heeft ingezet de afgelopen 12 jaar ! dat hij gevangen zat? Ik heb het stille vermoeden van niet en om dan op vijf minuten voor twaalf hoog van de toren te blazen is meestal een zwakke zaak.
  Ik heb begrepen dat Indonesische advocaten en andere rechtsgeleerden in Jakarta een organisatie hebben opgericht om de rechtsgang in Indonesie te verbeteren. Dit is het zelfreinigend vermogen van de rechtspraak. Mogelijk moet er nog veel veranderen. Ik heb de rechtsgang mbt de corruptie zaak over de vleeshandel enigszins gevolgd. De straffen waren hoog, maar mijn indruk is dat deze zaak op een behoorlijke wijze is afgehandeld.
  Hoewel ik niet werkzaam ben geweest bij de rechterlijke macht, gaat het rechtssysteem in Nederland in mijn ogen steeds verder achteruit door bezuinigingen op justitie en de invoering van dubieuze wetten die burgers al verdacht kunnen maken als ze nog niets gedaan hebben. Of dit allemaal de toets van de mensen rechten kan doorstaan staat vlgs mij nog niet vast. Zie oa de opmerkingen van de Europese commissie over de mensen rechten in Nederland. Ook hier hoop ik op een zelfreinigend vermogen van de rechtspraak maar dan in Nederland.

 32. van den Broek zegt:

  Gearresteerd in het buitenland
  Zo’n 2.500 Nederlanders zitten in het buitenland in de gevangenis, de meeste door drugssmokkel. De ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bieden ondersteuning (consulaire hulp). De ambassade kan u uitleggen hoe u juridische hulp van een advocaat kunt krijgen.

  Als ik dhr Koenders was zou ik, gezien zijn bemoeienis in Indonesie, maar een dagtaak besteden aan het preventief volgen van die veelal door drugssmokkel in het gevang geraakte Nederlanders. Hopelijk zitten deze mensen niet in landen waar de doodstraf staat op drugssmokkel, maar dat weten die mensen zelf wel, hoop ik.

  • Surya Atmadja zegt:

   “van die veelal door drugssmokkel in het gevang geraakte Nederlanders”
   ———————————————————————————————
   Er is groot verschil tussen een onwetende jonge toerist/backpacker, een bijverdienende huisvrouw met veel schulden die gedwongen is als koerier een paar gram heroine smokkelde.

   Of een Bandar van een Internationale Syndicaat, fabrikant , die van plan zijn om per dag duizenden pillen te produceren/distribueren .

   In mijn tijd ( 50 jr geleden) in Jakarta , hoorde ik wel eens gefluisterd over gandja ( stiekem geproduceerd in Noord Sumatra), een vriend van mij (kampung hippie achtig ) rookte een vreemd zelf gerolde sigaret.
   Niemand doet dat behalve arme mensen of orang kampung die arm zijn .
   Weet niet of het echt gandja was , kan ook een mengsel van geiten of karbouwenstront.

   Een tijdje geleden( 1997?) werd een Indonesische piloot(?) opgepakt mbt xtc verhaal met Nederlandse connection.
   Hij kreeg 1 jaar in den petoet(bui beland),zo erg is het mss niet, Nederlandse gevangenissen schijnt een luxe hotel te zijn .
   Krijg je ook 1x per week Nasi of Bami al dan niet met sambal elbij plus klupuk ?

   Dus wil je de doodstraf niet riskeren dan moet de fabriek bouwen in je eigen land pan erkomst (Ollanda).
   Wordt je gepakt moet je niet zeuren, het is bedrijfsrisico.

  • m.a.huster zegt:

   Nederlanders zin IKKE IKKE IKKE (geworden) Wat IKKE vind is de wet en wel NU Nederlanders moeten leren, desnoods hardhandig, dat het NIET ZIJ ZIJN HET DIE DE WET BEPALEN EN DE UITVOERING ERVAN IN DE WERELD Zo gedragen ze zich wel Ze wisten het, ze namen bewust het risico. dan zitten ze maar op de blaren, of dat nu levenslang elders is of de doodstraf Dit in drugszaken, moord e.d. bij een redelijke rechtsgang Geen uitzitten in nederland enz

  • Ernst kasanmoentalib zegt:

   Ik vraag me sterk af of de wijze waarop Koenders gereageerd heeft op het besluit tot executie van Ang Kim Soei wel werkelijk heeft bijgedragen aan een positieve uitkomst voor veroordeelde. Ik vermoed dat de wijze van reageren door Koenders eerder contraproductief heeft gewerkt en uiteindelijk mede tot de uitvoering van de executie heeft geleid. Het lijkt dus alsof Koenders opkwam voor de veroordeelde, maar in feite heeft dat mi eerder de uitvoering van de straf mede bevorderd. Een meer diplomatiekere opstelling en stille diplomatie had mogelijk een betere uitkomst gehad in deze laatste fase.
   Ook hier blijkt dat door de bezuiniging op de ambassades te weinig voeling is met het land waarin men opereert. Een nieuw beleid zou meer financiële ruimte moeten bieden aan de ambassades in het buitenland.

   • Surya Atmadja zegt:

    Ernst kasanmoentalib zegt:
    26 januari 2015 om 1:58 am
    1. Ik vermoed dat de wijze van reageren door Koenders eerder contraproductief heeft gewerkt
    2.en uiteindelijk mede tot de uitvoering van de executie heeft geleid.
    ====================================================
    1.Dat weet ik bijna zeker , alleen kan ik niet bewijzen.
    Denk niet dat de jonge generatie Indonesiers( na de mijne) het pikt van een Nederlandse minister , en met een arrogante manier.
    Zie zijn woorden .
    Zelfs ik die de Nederlanders goed kent ( woon > 45 jr , getrouwd met een Nederlandse) voel me geschoffeerd .

    2. De doodstraf is al lang geleden besloten.
    Zelfs de vorige president kreeg kritiek toen hij gratie verleende , werd verweten dat hij niet aan zijn woord hield.
    Jokowi(de nwe president) had ook e.e.a gezegd/beloofd, dus kan hij niet meer de vonnis ongedaan maken.
    En dan komen we op argument nr 1.
    Door de grote mond van die Menir Koenders gaan de Indonesiers extra hun klompen/terumpah (hakken) dieper in het “klei” (zand) zetten.

    Ik vraag me af of de Nederlandse ambassade/ambassadeur te weinig voeling heeft , als een ex oudere (blanke) broeder (en niet toean kolonialis) moeten de Nederlanders wel goed weten hoe hun bruine “jongere” broeder reageren, hun zwakheden etc .
    De oude ambassadeur Van Dam zal zijn ex baas in Den Haag beter kunnen adviseren.

   • Bill Zitman zegt:

    Ik weet wel zeker dat het bemoeien van Koenders in dit geval niets in te brengen had en mogelijk de executie bevorderd heeft. Als een “nieuwe bezem” die schoon moest vegen en met het oog op de peilingen, heeft hij aandacht op zichzelf proberen te vestigen, die als een loden ballon omhoog zou moeten gaan.
    Ook sta ik versteld hoe weinig het ambassade personeel in Jakarta eigenlijk wel van het land, waarin ze NL vertegenwoordigen, afweet.
    De NL ambassade in Indonesië is de grootste NL ambassade in de wereld met zo’n 250 personeel. Dit betekent dat het een belangrijke buitenpost voor NL zou moeten zijn en een goede relatie met de Indonesische regering is dan van grootst belang. Om dan op een arrogante manier hun beslissingen te beledigen kan ik niet begrijpen.

 33. RLMertens zegt:

  ‘Hoge morele standaarden……die Nederland hanteert’ etc., aldus de Hr.Campbell. Zie hoe het nu uitgedragen wordt bij de uitvaart van de koning van Saudi Arabië. Een land waar zowat alles gebeurt wat een rechtstaat verafschuwd; onthoofding etc. Zelf onze koning is daarbij om ons land te vertegenwoordigen!

  • m.a.huster zegt:

   helaas is het zo dat de premier bepaalt waar de Koning naar toe gaat En de reden is alleen maar GELD GELD GELD GELD, olie, contracten enz Nog een reden om dit uitzuig uitbuit afbraak moordenaarskabinet met de collaborateurs D66 CU SGP die met alles mee ja stemmen

   • RLMertens zegt:

    @mahuster; inderdaad geld3x daar draait het om. Laat ons dan -nationalistisch- nimmer meer praten om ‘hoge morele standaarden’ maar pragmatisch doodgewoon over handel spreken( daar is trouwens niets mis mee) dan met zo’n ‘vingertje’ houding de brave borst proberen uit te hangen. Zoals koloniale typen in het oude Indië plachten te doen.
    Note; in het parlement wordt over de koning’s vertegenwoordiging naar Saudi Arabië nu vragen/opmerkingen gesteld. Een politieke opwelling voor de morele ridders in ons land?

   • m.a.huster zegt:

    Ik ben een enkele keer een onverbeterlijke utopist Ik zeg, laat overal merken, dus ook in mails naar alle kamerfracties, waar het om gaat Dat Beschaving, fatsoen, (morele)normen & waarden, respect etc verwoest en weggeveegd worden door de liberale amerikaanse mammon GELD GELD GELD en dat de mens op zijn eigen vernietiging in elke vorm met open ogen afholt, neen, zelfs doelbewust nastreeft, of het nu beschaving, fatsoen, ecologie, klimaat enz De mens is de enige diersoort die zijn eigen leefomgeving(maatschappij) en habitat vernietigd terwijl het kan denken ( zegt men ) Wie weet begint het te dagen in de kamer ? Ik ben bang, niet echt Voorlopig zie ik het als regering bashen Wat wel goed is voor deze k.t uitzuig uitbuit afbraak moordenaars kliek, gesteund door de ja-knikkers collaborateurs CU D66 SGP

   • Jan A. Somers zegt:

    In het diplomatieke verkeer is het heel normaal. Als je lid bent van de VN ben je een bevriende natie. Had je kunnen tegenstemmen bij de toelating. Niet altijd leuk, maar het is nu eenmaal zo. In de Tweede Kamer vast wel een leuk debatje voor de bühne, daarna blijft alles zoals het was.

 34. eppeson marawasin zegt:

  Er wordt beweeerd dat onder President Suharto in zeer korte tijd mogelijk 2.000.000 Indonesiërs in koelen bloede zijn vermoord. Méér, dan ooit in 350 jaar geheel of gedeeltelijke Europese overheersing. Toch was ook de Nederlandse regering vertegenwoordigd tijdens ‘smans begrafenis; ook al was hij dan geen president meer.

  Een enkele kritische kanttekening slechts (ehwaar e.m.) kwam uit de hoek van de familie van Indonesië’s Vader des Vaderlands Ir. Soekarno: [CITAAT] Sukmawati, de jongste dochter van Indonesië’s eerste president Soekarno kan haar woede niet inhouden. ‘Nooit zal ik Soeharto vergeven wat hij mijn vader heeft aangedaan.’ [EINDE citaat]‘

  Suharto’s dochter Siti Hariyanti ‘Tutut’ Rukmana schijnt huilend voor tv-camera’s te hebben gezegd dat ze heeft gebeden om vergiffenis voor haar vader. Nah … lijkt mij toch tot grote opluchting en geruststelling voor de nabestaanden van AL die in koelen bloede vermoorde Indonesiërs.

  Of Suharto ondanks zijn private interpretatie van ‘die Endlösung’ als goed moslim toch in vrede moge rusten; Insha’Allah …

  e.m.

 35. Ælle zegt:

  Indonesia claims Andrew Chan and Myuran Sukumaran will not be executed for at least another week/ Indonesië beweert dat Andrew CHAN en Myuran SUKUMARAN (voorlopig) niet zullen worden geexecuteerd tot ongeveer over een week. Wat een wreed land is Indonesië!!!

  De twee ter dood veroordeelden kregen vandaag bezoek van familie en vrienden in Bali, de beruchte Kerobokan gevangenis, a.k.a. ‘Hotel K’, waar Paul Conibeer 10 maandenlang een cel moest delen met 51 mannen; verkrachters, moordenaars en pedo’s. Hij schreef zijn ervaringen in zijn boek getiteld “I survived Kerobokan”. Hij vertelt over het eten van gestoofde slang nadat één zijn cel is binnengeglibberd. Hij beschrijft hoe zijn teennagels wegrotten en ëén voor één eraf vielen.
  http://joy.org.au/joyfuldays/2014/04/04/paul-conibeer-i-survived-kerobokan/

  Genoeg voor een ijskoude grauwe maandag anno 2015.

  • Bill Zitman zegt:

   Chan and Sukumaran will be executed within days – daar zitten we hier in Australie wel mee in de maag. De achtergrond van dit geval is wel een beetje anders dan dat van vele anderen.
   Chan en Sukumaran met zeven “medewerkers” werden gearresteerd tien jaar geleden, nadat de vader van een van dezen (Scott) de hulp van onze eigen Federal Police had ingeroepen. Hij had gemerkt dat zijn zoon “iets” op Bali aan het uitvoeren was, wat hij in belang van zijn zoon wilde stoppen. Hij werd beloofd bij onze Police dat ze de zaak heel diplomatisch zouden behandelen en ze bedankte hem voor de “his concern”.
   Maar zij betrokken er meteen de Indonesische Police bij, welwetende welke consequenties (de doodstraf) zouden volgen (de “ring leaders”, Chan en Sukumaran, hebben altijd wel geweten dat ze weinig kans hadden om daar van onderuit te komen).
   De vraag is nu ;- “heeft Australie nu bloed aan hun eigen handen?” En gaan we ook onze ambassadeur terug roepen? Gaat onze prime minister nu in publiek aan Indonesie voor clemency vragen?
   Het sentiment hier is dat we deze doodstraf (moord in westerse ogen) zelf veroorzaakt hebben, maar ook dat we de Indonesische wet moeten respecteren. Any official protest would look hypocritical.
   Het sentiment is ook dat “medewerking” met de Indonesische Police hier geen plaats had en dat ze deze “Bali Nine” op aankomst in Australie hadden moeten arresteren – de uitkomst zou dan heel anders geweest zijn.
   En hoe moet de vader van Scott zich voelen?
   Ook het terug roepen van de ambassadeur houdt niets in – Indonesie doet het zelf ook als ze iets niet leuk vinden. Vijftien maanden geleden werd hun ambassadeur van Australie verwijderd, nadat onze geheime dienst betrapt was om naar Indonesische parlementerische telefoon gesprekken te luisteren (ook de president’s). Maar een week later, na een verontschuldiging, was hij weer terug.
   Onze prime minister heeft ook alreeds zijn handen vol met veel onpopulaire beslissingen ze gemaakt hebben en zal niet weten wat hij hiermee moet doen.

   • Ælle zegt:

    Broadcaster Alan Jones has attacked the federal police over the looming death penalty for two Australian drug smugglers. Jones told the audience of ABC talk show Q&A that the police bungled the case by tipping off the Indonesians and never catching those … at the head of the operation.
    But Jones also laid into the Indonesian government. ‘We gave you a billion dollars’ when the 2004 tsunami hit, he says, and now ‘the barbarians are at the gate’
    Hahahahaha, ondank is ’s werelds loon.

   • m.a.huster zegt:

    het een heeft totaal niets met het andere te maken
    Tsunami hulpgeld geeft recht om de wetten van het land te negeren/niet na te komen ?? Vreemde zaak Als ik als gast in Australie besluit om een moord te plegen kan ik dus eisen dat de max straf 15jr is op grond van nederlandse effectieve rechtspleging ????????? terwijl er misschien de gallows op staat Die man is niet snik
    Dan heeft nederland nogal wat te claimen op grond van rampenhulp ( aardbevingen Italie, Irak meen ik, Jamaica enz enz enz Overstromingen en tsunamies hulpverleningen overal in de wereld enz enz
    Je geeft hulp op grond van medemenselijkheid en in de hoop dat het jezelf niet overkomt ( het lot afkopen ? 😉 ) Of niet Je kan er geen rechten aan ontlenen
    Dat er dingen zijn fout gegaan bij de aanhouding en in beschuldiging stelling kan ik me voorstellen De bloed verbondenheid is groot, vooral in landen die (nog) niet het individualisme als het enige en grootste goed voorstaan zoals westerlingen met Amerika voorop doen
    Maar in het westen zal hetzelfde gebeuren als een buitenlander medeschuldig is aan een zwaar misdrijf/misdaad Het bloed kruipt waar het eigenlijk niet gaan mag en de publieke opinie zal meteen naar de andere wijzen als veroorzaker, brein achter … enz DE grondslag voor discriminatie, buiten beschouwing gelaten economische motieven enz
    Medeplichtig is medeplichtig Punt
    (Merkwaardig is wel dat vooral de Amerikanen verzot zijn op te weten wie hun voorouders waren, liefst afstammend vd 1e immigranten want dat geeft grote status)
    Toch een zeer vreemde man dat hij hulp verbind aan de eis geen doodstraf

  • Bill Zitman zegt:

   Natuurlijk heeft het niets met elkaar te maken. Alan Jones was correct met zijn beschuldiging van onze Federal Police, maar die zijn al schoon gesproken – ze deden zogenaamd “hun plicht”.
   Het hulp geld was natuurlijk ook een hele andere zaak.
   Nu hebben privé lawyers voor de familie van de beschuldigden (niet het Aus. Governement) een rechtszaak tegen Widodo zelf begonnen over het feit dat gedurende zijn bekendmaking van zijn beslissing om geen clemency te geven – hij de twee beschuldigden in één adem noemde. “Hij had ze apart moeten houden, want er was ‘verschil’ in hun misdaden”.
   Misschien kunnen ze daar een tijdelijk uitstel mee bereiken, maar het eind resultaat zal wel niet veranderen.
   Ook – van een peiling gehouden hier in Aus. bleek dat een kleine meerderheid ze dood wilden zien, maar op de vraag of je “voor” of “tegen” de doodstraf was – was de meerderheid er “tegen” !??
   Het sentiment gaat diep……..

   • Ælle zegt:

    Als ik het volgende bericht plaats en men het leest dan begrijpt men wat er zich heeft afgespeeld en nog steeds wat er gaande is omtrent de ter dood veroordeelde gevangenen in INDONESIË, de Bali 9.
    Syofial alias Iyen bin Azwar (Indonesië), Harun bin Ajis (Indonesië), Sargawi alias Ali bin Sanusi (Indonesië), deze 3 Indonesiërs zijn voor moord, verkrachting en beroving van een Kubustam uit Jambi, Sumatra, een gezin, bestaande uit 7 personen; Martin Anderson alias Belo (Ghanees); Zainal Abidin (Indonesië), Raheem Agbaje Salami ‎(Nigeriaan) en Rodrigo Gularte (Braziliaan).
    Deze geschiedenis dateert reeds vanaf 2001, de 3 Indonesiërs !
    Om te beginnen neem ik als voorbeeld Martin Anderson, alias Belo, uit Ghana die het zwaarder te verduren heeft dan de anderen. Hij werd in juni 2004 door het hof van Jakarta ter dood veroordeeld. Hij had 50 gram heroïne bij zich – met een hedendaagse waarde van A$ 2500. Alléén Amnestie heeft voor hem gepleit. Ghana heeft geen consulaat in Indonesië ; het dichtsbijzijnde is in Maleisië. Geen één Ghanese functionaris heeft hem in 11 jaren bezocht. Waar blijft de menselijkheid, vraag ik me af. Er werd in Maleisië geopperd dat als Martin Anderson in 2004 was gearresteerd zou het mogelijk zijn dat hij niet uit Ghana komt. Hij kan iemand zijn uit een ander land die een vals paspoort gebruikt.

    Over de anderen zal ik later, eerst een bakje koffie zetten, vertellen.

   • Jan A. Somers zegt:

    “of je “voor” of “tegen” de doodstraf was – was de meerderheid er “tegen”” Waarom staat het dan nog in het wetboek van strafrecht? En als maximumstraf bij welke misdrijven?

   • m.a.huster zegt:

    J. Somers : ook in ons recht staat de doodstraf nog steeds in het wetboek De reden is voor geval van oorlog
    Gezien de IS toestanden zou het me niet verbazen als het grondwet artikel betreffende in vijandelijke dienst treden, cq in dienst treden van een buitenlandse mogendheid zonder toestemming, binnen niet al te lange tijd effectief kan worden verklaard en in uitvoering word genomen

   • Ælle zegt:

    Helaas is het zo dat er in Indonesië een grote discrepantie bestaat tussen wat er voorgeschreven wordt door Internationale wetgeving, de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafprocesrecht en hetgeen er in de praktijk gebeurt.
    Hahahahaha

   • Bill Zitman zegt:

    @jJan Somers.
    Dit was een generale opinie peiling in Australië in verband met het huidige nieuws over de doodstraf van deze twee Bali Nine leden in Indonesië.
    Australië zelf heeft de doodstraf in 1967 officieel afgeschaft.

   • Jan A. Somers zegt:

    “voorgeschreven wordt door Internationale wetgeving” Dit bestaat niet, het is aan de soevereine staat hierover te beslissen. In de grondwet hoeft het ook niet te staan, tenzij als afwijzing i.v.m. de grondrechten van de burger tegenover zijn overheid. Het hoort wel te staan in het wetboek van strafrecht als maximumstraf bij de goed omschreven misdrijven. Daar heeft de rechter zich aan te houden.

   • Jan A. Somers zegt:

    “staat de doodstraf nog steeds in het wetboek De reden is voor geval van oorlog” Welk wetboek? Het gaat om de constatering dat het land in staat van oorlog verkeert. Dat gaat niet zo maar van zelf.

   • m.a.huster zegt:

    hoe het precies zit weet ik niet Alleen dat het erin staat voor geval van oorlog, in vreemde krijgsdienst treden al of niet met toestemming vh rijk Ik vermoed dat het een bewust slapend deel is maar aanwezig zodat wanneer het nodig is het meteen effectief in werking kan worden gesteld en niet eerst de hele reute me teut via de kamers moet gaan Misschien via Wikipedia ???

  • Ælle zegt:

   Op 23 januari 2006 stond er op de AFP website, Australian Federal POLICE, de volgende public STATEMENT:
   On 23 January 2006,
   as a result of an application for preliminary discovery,
   Justice Finn of the Federal Court ruled the AFP had acted … lawfully and in accordance with all legal obligations when it … disclosed information to …the Indonesian authorities which ultimately led to the arrest of the ‘Bali Nine’.
   Deze alinea moeten ze, Justice Finn of the Federal COURT, alsnog afmaken als ze lef hebben.

   Wil iemand aub hierop reageren en een vergelijk stellen over VERRAAD, dat eindigde in gaskamers, bloedbaden of zoals CHAN en SUKUMARAN et al nu voor een VUURpeloton moeten staan?

   Nemo unquam sapiens proditori credendum putavit.
   No wise man ever thought that a traitor should be trusted.
   ~ Cicero

   • Ælle zegt:

    THERE ARE CRIMES THAT ARE NEVER FORGIVEN, LIKE TREASON.
    ~ Pierre Boiste

   • Ælle zegt:

    Nog even een notitie van wat voormalig minister van buitenlandse zaken Bob Carr hierover gezegd heeft tijdens elke bilaterale meeting die hij bezocht: “Ik denk dat de Australische regering niet meer heeft kunnen doen in deze omstandigheden.”
    De kwestie gaat niet eenvoudig om een diplomatieke inspanning. De AFP zal verantwoording moeten afleggen voor de rol die ze gespeeld heeft in het lot van het tweetal, Chan en Sukumaran, wanneer het schijnt dat er voldoende BEWIJS aanwezig was dat ze op Australisch grondgebied gearresteerd hadden kunnen worden.

    Ik ben content dat ik dit laatste stukje van mijn ongenoegen nog even heb mogen ventileren met redelijke argumenten. Bedankt Immerzeel!

   • Bill Zitman zegt:

    Gisteren werd er een statement gemaakt bij de Federal Police dat ze veel meer informatie bezitten, maar het nu (op een sensitief tijdpunt) het niet bekend zouden maken omdat het meer “detremental” voor de beschuldigden zou kunnen zijn.
    We werden beloofd dat NA DE EXECUTIE we een vol rapport zouden krijgen…..
    Over het algemeen is het hier in Australië beter dan in Nederland – meer vrijheid van informatie – maar in dit geval vragen we ons af wie aan de (politieke) touwtjes zitten te trekken.

 36. Ælle zegt:

  Helaas is mijn lange tekst met een foute klik per abuis verwijderd. Ik beschreef er uitgebreid de zaken van Zainal Abidin, Raheem Agbajo Salami, Daniel Enemuo, Frans staatssburger, vader van 4 kinderen, Serge Areski Atlaoui, en als laatste de enige overgebleven vrouw, de 30-jarige Filippijnse op de dodenlijst, Mary Jane Fiesta Veloso, veroordeeld als laatste van de ‘Bali 9’ in october 2010 voor smokkel van 2.6kg heroïne uit Maleisië waar ze werkte naar Jogjakarta.

  Jammer. de volgende keer zal ik beter opletten; de koffie heeft dus niet gewerkt.

  • Bill Zitman zegt:

   Beste Ælle, de koffie heeft zeer zeker niet gewerkt.
   Mary Jane Fiësta Veloso, “veroordeeld als laatste van de ‘Bali Nine’ in october 2010” geeft de indruk dat ze bij die negen behoord.
   Dit is natuurlijk niet zo.

   • Ælle zegt:

    ’t Maakt voor mij niets uit hoor, Bill Zitman. Bedankt voor uw antwoord.
    Wat mij wel steekt is het feit dat ik me in Widodo heb vergist. Eerder op de dag van zijn definitieve overwinning dat bepaald werd door de hoogste rechtbank (wink, wink) had politie (wink, wink) buiten het gerechtshof in Jakarta (wink, wink) nog … t r a a n gas gebruikt tegen de aanhangers van Subianto. 50.000 agenten en militairen stonden paraat. woordvoerder van coalitie geleid door Subianto zei:” ….Maar dat betekent niet dat deze (de overwinning) in lijn is met de WAARHEID.”
    Ik heb niet geweten dat dit spektakel zich in mijn geboortestad had afgespeeld. Om te huilen, dat traangas. Lees maar:
    Tear gas–harassing agent or toxic chemical weapon?

    Tear gas has gained widespread acceptance as a means of controlling civilian crowds and subduing barricaded criminals. The most widely used forms of tear gas have been o-chlorobenzylidenemalononitrile and omega-chloroacetophenone. Proponents of their use claim that, if used correctly, the noxious effects of exposure are transient and of no long-term consequences. The use of tear gas in recent situations of civil unrest, however, demonstrates that exposure to the weapon is difficult to control and indiscriminate, and the weapon is often not used correctly. Severe traumatic injury from exploding tear gas bombs as well as lethal toxic injury have been documented. Moreover, available toxicological data are deficient as to the potential of tear gas agents to cause long-term pulmonary, carcinogenic, and reproductive effects. Published and recent unpublished in vitro tests have shown o-chlorobenzylidenemalononitrile to be both clastogenic and mutagenic. Sadly, the nature of its use renders analytic epidemiologic investigation of exposed persons difficult. In 1969, eighty countries voted to include tear gas agents among chemical weapons – banned under the Geneva Protocol. There is an ongoing need for investigation into the full toxicological potential of tear gas chemicals and renewed debate on whether their use can be condoned under any circumstances.

    Iemand uit Australië schreef ergens, ‘Karma weet wel waar Widodo woont’. Dat maakt alles weer goed, want ik lach weer. Nee, niet van lachgas.

 37. Ælle zegt:

  Ik kan het toch niet laten om over de vijf ter dood veroordeelden te vertellen.
  Zainal Abidin komt uit Palembang. Hij smokkelde 58.7kg MARIJUANA (in veel landen vrij te koop) op de bekende smokkelroute Atjeh-Java. De opbrengst van de verkoop was bedoeld voor de bevrijding van Atjeh. Hij werd oorspronkelijk veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf door het district hof en slechts een PAAR MAANDEN later in 2001 door het hoofdgerechtshof tot de DOOD! allebei de hoven in PALEMBANG!
  Raheem Agbajo Salami is een Nigeriaan van wie abusievelijk werd verondersteld dat hij uit Spanje kwam. In 1999 werd hij eerst tot LEVENslang door het Surabaya district hof veroordeeld. Hij bracht 5.3kg heroïne naar Surabaya airport. Pas in 2006 werd hij door het hooggerechtshof ter DOOD veroordeeld.

  Intussen werd er door Indonesië (alwéér abusievelijk) gezegd dat er twee (2) Nigerianen waren geëxecuteerd. Het was er slecht één, Daniel Enemuo, 38-jaar oud.

  Serge Areski Atlaoui, 51, kreeg zijn veroordeling in én jaar opgevoerd van tot de doodstraf in 2007. Hij ontkent medeplichtigheid voor het runnen van een XTCfabriek in Banten. President Hollande heeft met zijn inmenging helaas gefaald.

  De vrouw op de dodenlijst is nu Mary Jane Fiesta Veloso; 30-jarige Filippijnse gastwerker in Maleisië vanwaar ze 2.6kg heroïne naar Jogjakarta bracht. Zij werd in october 2010 ter dood veroordeeld. Haar president repte er met geen woord over toen Widodo op staatsbezoek om de War on Drugs te bespreken. Veloso was koerier van een groot internationaal (drugs)syndicaat.

 38. Ælle zegt:

  Nog twee namen van ter dood veroordeelde mannen zijn Rodrigo Gularte uit Brazilië en Sylvester Obiekwi, ook bekend als Mustofa uit Nigerië. Eerstgenoemde zou zijn executie kunnen ontlopen omdat hij is gediagnosticeerd met ernstige psychische afwijkingen. Volgens de wet kunnen gevangenen die aan paranoïde schizofrenie en bipolair syndroom lijden niet ter dood veroordeeld worden. De Nigeriaan daarentegen heeft zijn criminele praktijken zelfs vanuit de gevangenis doorgevoerd en zijn handlangers werden daarbij ook gearresteerd. Terlalu di fen!

  • Surya Atmadja zegt:

   Ælle zegt:
   13 februari 2015 om 6:25 pm
   De Nigeriaan daarentegen heeft zijn criminele praktijken zelfs vanuit de gevangenis doorgevoerd en zijn handlangers werden daarbij ook gearresteerd. Terlalu di fen!
   ====================================
   Terlaloe di fen (Te erreg die vent )

   DUS, gantung maar, is ophangen meer menselijker of beschaafder ?
   Of suntik, injectie geven ?

   • Bill Zitman zegt:

    Gantung, suntik, kursi listrik, pélor ……of voor de rest van je leven in een In een Indonesische gevangenis.
    Ik zou niet weten welke keuze meer menselijker of beschaafder zou zijn.

   • Ælle zegt:

    Surya Atmadja, hierboven, zegt:
    Terlaloe di fen (Te erreg die vent )

    DUS, gantung maar, is ophangen meer menselijker of beschaafder ?
    Of suntik, injectie geven ?
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Wat een flauwe kul, als die Nigeriaan lang genoeg op een verkeerde afdeling zit, wordt hij vandaag of morgen toch besmet met HIV of DR-TB, zoals zoveel gevangenen er reeds mee besmet zijn. Jammer genoeg, meer vrouwen met HIV dan mannen. De ratio van TBC is 2.100 – 4.400 (een estimatie/raming) op 100.000.
    Gevangenissen in Indonesië voorzien in de ideale omstandigheden ervoor.
    Kuch, kuch….ha ha hatsjoe. Gesundheit!

 39. Jan A. Somers zegt:

  Ik ben ook tegen de doodstraf. Maar daar heeft Indonesië als soevereine staat zelf over te beslissen. In een rechtsstaat moet het als maximumstraf wel vermeld staan bij misdrijven in het Indonesische wetboek van strafrecht. Daar beslist het Indonesische parlement over. Als je boos bent moet je bij dat parlement zijn. Al;hoewel, Indonesië is volgens mij een presidentiële democratie net als de VS. Ik weet niet hoe dat in Indonesië is uitgewerkt.

  • Surya Atmadja zegt:

   Jan A. Somers zegt:
   14 februari 2015 om 11:16 am
   Al;hoewel, Indonesië is volgens mij een presidentiële democratie net als de VS. Ik weet niet hoe dat in Indonesië is uitgewerkt.
   ==============================================================
   De president heeft bepaalde rechten om de doodstraf te veranderen/amnestie te geven etc.
   Alleen moet hij ook zijn plichten /verplichtingen na te komen o.a tegen de parlement , en justitiele apparaat .
   Er is (op papier) nog steeds een scheiding volgens Trias Politica .
   Dat hebben de oude Indonesische founding fathers tijdens hun studie (o.a in Europa/Nederland) geleerd en ingevoerd.

   Gemakshalve de KHUP,( Indonesische strafrecht /PIDANA is vroeger ooit een copie van de oude Nederlandse BW.

   • m.a.huster zegt:

    Indonesisch strafrecht copie Ned burgerlijk wetboek Vraag : In 1975 was de copiering nog steeds niet af Wanneer was het dat dan wel ? En de andere wetboeken, bijv het zeerecht ? Met het laatste had mijn moeder hoofdjuriste op oude Djawaran Pelajaran dus veel te maken Gewoon uit nieuwsgierigheid

 40. Surya Atmadja zegt:

  14 februari 2015 om 5:41 am
  Wat een flauwe kul, als die Nigeriaan lang genoeg op een verkeerde afdeling zit, wordt hij vandaag of morgen toch besmet met HIV of DR-TB,
  ===========================
  Dus ?
  Het is mss menselijker , economischer /gezonder (mbt gezondhiedsrisico voor andere gevangenen) om de doodstraf zo snel mogelijk te laten plaatsvinden ?

  • Ælle zegt:

   Dus ?
   Het is mss menselijker , economischer /gezonder (mbt gezondhiedsrisico voor andere gevangenen) om de doodstraf zo snel mogelijk te laten plaatsvinden?
   ===========================

   Eg niet! Kisah 17 vers 28 zegt:
   Sebab oleh dialah kita mempunyai KEHIDUPAN, kita bergerak, dan kita ada, sama seperti yang telah dikatakan oleh beberapa pujangga yang ada di antara kamu, ’Sebab kita juga adalah keturunannya.’ Wij zijn God’s nageslacht en God leeft.

   • Ælle zegt:

    Jokowi Uses False Stats to Justify Executions
    Posted, 2015-02-12
    Jakarta Globe
    Waarom kan ik deze link niet openen?

 41. Ælle zegt:

  Op deze unieke Valentijnsdag (elke dag is uniek) kwam er vanmorgen toch een positief geluid uit Beijing. Jaycee CHAN hoefde niet te sterven.
  http://www.theguardian.com/world/2015/feb/14/jaycee-chan-released-beijing-jail-drug-use-jackie-chan-china

  • Surya Atmadja zegt:

   Ælle zegt:
   14 februari 2015 om 2:06 pm
   ‘t Maakt voor mij niets uit hoor, Bill Zitman. Bedankt voor uw antwoord.
   Wat mij wel steekt is het feit dat ik me in Widodo heb vergist.
   ================================================
   Mss kan het een troost voor je zijn.(wink)
   Hele volksstammen Indonesiers , zelfs zijn kiezers waren teleurgesteld.
   Maar het is te vroeg of mijn president Joko Widodo nu al in de steek te laten.
   Ik ben zoals mss bekend is bij sommigen geen fan of kizer geweest van Jokowi .
   En toch blijf ik “loyaal” t.o.v onze democratisch gekozen president.

   Silahkan:
   http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/commentary-jokowi-uses-false-stats-justify-executions/

 42. Ælle zegt:

  De onderstaande informatie over de geschiedenis en eerste invoering van de doodstraf heb ik na lang zoeken toch kunnen vinden welke ik nu wil gebruiken om aan te tonen waar ze vandaan komen. Uit de geschiedenisboeken weten we dat al deze machtige grootheden samen met hun
  imperiums met de grond zijn gelijkgemaakt. Waar zijn ze allemaal gebleven? Poppetje gezien, kastje dicht.

  The first established death penalty laws date as far back as the Eighteenth Century B.C. in the Code of King Hammaurabi of Babylon, which codified the death penalty for 25 different crimes. The death penalty was also part of the Fourteenth Century B.C.’s Hittite Code; in the Seventh Century B.C.’s Draconian Code of Athens, which made death the only punishment for all crimes; and in the Fifth Century B.C.’s Roman Law of the Twelve Tablets. Death sentences were carried out by such means as crucifixion, drowning, beating to death, burning alive, and impalement.

  In the Tenth Century A.D., hanging became the usual method of execution in Britain. In the following century, William the Conqueror would not allow persons to be hanged or otherwise executed for any crime, except in times of war. This trend would not last, for in the Sixteenth Century, under the reign of Henry VIII, as many as 72,000 people are estimated to have been executed. Some common methods of execution at that time were boiling, burning at the stake, hanging, beheading, and drawing and quartering. Executions were carried out for such capital offenses as marrying a Jew, not confessing to a crime, and treason.

  There are twenty-nine countries that authorize shooting by firing squad as a method of execution and twenty-three more that authorize shooting. Many countries do not clarify the distinction between shooting by firing squad and shooting, but some countries indicate that shooting by firing squad includes multiple shots fired by multiple people while shooting includes a single shot to the back of the head. The countries which employ shooting by firing squad include: Afghanistan, Algeria, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Republic of the Congo, Cuba, Equatorial Guinea, Ethiopia, Ghana, —>Indonesia <—, Kuwait, Lebanon, Libya, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Palestine, Sierra Leone, South Korea, Uganda, United Arab Emirates, United States, and Vietnam. Equatorial Guinea, Lebanon, and Uganda indicate that this method is only used for offenses tried in military courts. The countries that use shooting include: Bangladesh, Belarus, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Guinea, India, Iran, Iraq, Jordan, Laos, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Morocco, North Korea, Qatar, Russia, Somalia, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tunisia, and Yemen. Democratic Republic of the Congo indicates that this practice is only to be used for offenses committed in civilian courts, but the president has the power to designate the method of execution. Additionally, India and Syria indicate that this method of execution is only to be used for offenses tried in military courts while Iraq states that shooting could potentially be used as a means of execution.

  • m.a.huster zegt:

   dit gedocumenteerd Maar de werkelijkheid zal nog wel veeeeeel verder terug gaan Bijv, toen de mens nog in stamverband leefden, trekkend van plek naar plaats Niets is de mens vreemd

   • eppeson marawasin zegt:

    [CITAAT]
    Duel
    Een voorbeeld van die laatste categorie fragmenten vormt Quadrigarius’ beschrijving van het duel van Manlius en de Galliër uit 361. Het is overgeschreven door de 2de-eeuwse auteur Aulus Gellius (9,13), die zijn waardering voor Quadrigarius’ aanpak niet onder stoelen of banken steekt: de Gallische vijand en de geduchte strijd ‘heeft Quintus Claudius in zijn eerste boek Annalen op een heel zuivere en beeldende manier, en in eenvoudige en onopgesmukte, fraaiarchaïsche stijl beschreven’ (purissime atque inlustrissime simplicique et incompta orationis antiquae suauitate descripsit). Enkele regels na die lovende woorden laat Gellius het fragment zelf volgen.

    ‘…terwijl intussen een Galliër naar voren kwam, ongewapend afgezien van een schild en twee zwaarden en uitgedost met een halsketen en armbanden. Hij stak uit boven de rest in kracht en formaat en jeugd, en tevens in moed. Terwijl de strijd in volle gang was en beide kanten uit alle macht vochten begon deze kerel naar beide kanten te gebaren: allemaal ophouden! Het gevecht werd onderbroken. Dadelijk werd het stil. Dan roept hij met luider stem: wil iemand met hem
    vechten, dan naar voren komen! Niemand durfde vanwege zijn grootte en zijn afstotelijke gezicht. Toen begon de Galliër hard te lachen en zijn tong uit te steken. Plotseling was de maat vol voor een zekere Titus Manlius, een man van zeer hoge komaf: wat een schande viel de burgerij ten deel! Niemand uit heel dat leger die naar voren trad! Deze man, zoals ik zeg, liep naar voren en
    duldde niet dat de Romeinse deugd smadelijk werd bezoedeld door een Galliër. Met infanterieschild en Spaans zwaard bewapend ging hij tegenover de Galliër staan. Grote angst ontstond door dat duel. Het vond plaats midden op de brug onder de ogen van beide legers. Zo stonden zij daar, ik zei het al: de Galliër volgens gebruik van zijn volk met zijn schild vooruitgestoken en joelend, en Manlius met meer vertrouwen op zijn strijdlust dan op techniek, hij sloeg in op het schild met zijn schild en bracht de Galliër aan het wankelen. Terwijl de Galliër zijn positie probeert te hernemen, slaat Manlius nogmaals in op het schild met zijn schild, en
    bracht de man nogmaals van zijn plaats af. Op die manier kon hij onder diens Gallische zwaard door en ramde hem zijn Spanjaard recht in de borst. Vervolgens hakte hij meteen in één moeite op de rechterschouder in en bleef druk zetten totdat hij de man op de grond kreeg. Zo voorkwam hij dat de Galliër kon uithalen voor een tegenstoot.

    Zodra hij hem op de grond had, hakte hij zijn kop af, rukte hem de halsketen af en hangt die, druipend van het bloed, om zijn nek. Vanwege die daad kregen hijzelf en zijn nakomelingen als bijnaam Torquatus (‘Gehalsketende’).’ (Claudius Quadrigarius, Annalen 1, fr.10b (bij Gellius
    9,13,4-19), vertaling Vincent Hunink)
    [EINDE citaat]

    BRON: Dr. Vincent Hunink is universitair docent Latijn en vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen en redacteur van Hermeneus. Hij publiceert geregeld vertalingen van klassieke teksten, zie http://www.vincenthunink.nl

    e.m.

    P.S.
    Meer: 9782012101302

 43. Ælle zegt:

  BTW, Donya Louise Preston uit Zuid-Afrika, die tot 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld durft zich niet te uiten tegen de doodstraf van de anderen, uit angst dat ze langer moet zitten of alsnog ter dood zal worden veroordeeld. Gelijk heeft ze. Ze moest haar baby van 17 maanden bij haar moeder achterlaten. Noord-Celebes huist momenteel 17 buitenlandse gedetineerden.

  Donya Louise Preston, tersangka pembawa shabu-shabu menyaksikan pemusnahan barang bukti di Mapolda Sulut, Manado, Senin (10/12/2012). Bersama rekannya Riaan Cecil Stephens, mereka tertangkap saat membawa shabu seberat 4,9 kg melalui Bandara Sam Ratulangi Manado.(Tribun Manado/Rizky Adriansyah)

 44. van den Broek zegt:

  Ik heb nog even nagezocht in het Wetboek van Militair Strafrecht. Sinds 1990 is de doodstraf volledig afgeschaft, ook in tijden van oorlog en nieuw in gewapende conflicten waarbij het Koninkrijk betrokken is.

  Sindsdien, 25 jaar dus kunnen wij met gemoede hart en zonder aanziens des persoons ons vingertje opheffen tegen een land die het aan durft onze staatsburgers ter dood te veroordelen. De wereld verandert.

  • Ælle zegt:

   Sindsdien, 25 jaar dus kunnen wij met gemoede hart en zonder aanziens des persoons ons vingertje opheffen tegen een land die het aan durft onze staatsburgers ter dood te veroordelen.
   Waarom heeft niemand dan niet geprotesteerd toen onze landgenoot ANG ter dood zou worden gebracht? Okay, begrijpelijk dat we niet in een gewapend conflict zitten met Indonesië, maar het kan om ANG te redden wel het geval zijn geweest of geworden. All’s fair in love and war, een Quote van Lyly uit de 16e eeuw, gebruikt in de Vietnam oorlog vertaald met Make love, Not war, had een motief kunnen zijn geweest om hem te redden. Ik heb er geen problemen mee als er een gewapend conflict zou zijn om Ang te redden. Maar alleen onze diplomaat werd TERUGGEROEPEN; Big DEAL!

   Wat een slappelingen zijn onze politici tegenwoordig; ambassadeurs terugroepen is hun nieuwe tactiek. Hahahahaha

   • Ælle zegt:

    Waarom heeft ‘niemand’ dan ‘niet’ geprotesteerd; sorry, dubbel negatief, oorzaak was dat ik u, heer Van den Broek, de vraag eerst had willen stellen maar me op tijd bedacht en het algemener beter achtte. Waarom heeft niemand dan geprotesteerd?

   • Ælle zegt:

    Rob Swartbol, onze ambassadeur in Indonesië werd teruggeroepen NADAT Ang reeds was geëxecuteerd. Dat was dus geen reddingsmanoeuvre geweest. Inmiddels zit hij alweer op zijn post in Jakarta.
    Hier staat ’t zwart op wit volgens de NOS.
    “De Nederlandse ambassadeur in Indonesië is weer terug op zijn post in Jakarta. Minister Koenders had ambassadeur Swartbol vorige maand naar Nederland teruggeroepen … na de executie van de Nederlander Ang Kiem Soei, maar hij heeft hem gisteren teruggestuurd.
    Koenders benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland principiële bezwaren heeft tegen de doodstraf en dat het kabinet inzet op afschaffing ervan in Indonesië, dan wel een tijdelijke stop.
    De minister noemt het van groot belang dat Nederland op het niveau van ambassadeur is vertegenwoordigd in Jakarta, juist nu mogelijke nieuwe executies zijn aangekondigd.
    Koenders wil ook onderzoeken of Nederland met Indonesië kan samenwerken bij het bestrijden van problemen die te maken hebben met drugs.”

    Wat zijn de principiële bezwaren tegen de doodstraf die Koenders benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer?
    Beginselen vasthoudend, Beginselvast, Beginsel betreffende , Berustend op een overtuiging, De beginselen betreffend, Elementair, Fundamenteel, In beginsel, Karaktersterk, Niet tot schipperen bereid, Niet van beginselen afwijkend, Niet van zijn beginselen afwijkend, Uit beginsel etc.

    Niet tot schipperen bereid vind ik persoonlijk principieel wel mooi.

   • m.a.huster zegt:

    laatste alina’s Nederland doet permanent het tegenovergesteld in heel de wereld want GELD GELD GELD Nederlandse regering is voorbeeld van hypocresie, lullen uit de nek, pappen en nat houden,, corruptie en fraude

   • m.a.huster zegt:

    blijft onverlet staan dat elk land zijn eigen wetgeving heeft en er naar dient te handelen Het is niet juist om als het ons eens een keer uitkomt de wetten van een ander land te negeren Zullen we leuk vinden als de duitsers/belgen enz een en ander aan onze wetten gaan veranderen Zoals vanaf het begin gesteld : ze waren ruimschoots gewaarschuwd en wisten de consequenties Wil je een menselijker(???) samenleving elders dan moet je niet te hooi en te gras bleren maar permanente druk uitoefenen met behulp van mensen in het land zelf en diensten en lessen aanbieden enz Doe je dat niet, en dat doet nederland niet want GELD GELD GELD, dan heb je je beschaafd te gedragen Maar ook dat is iets zeer moelijks geworden voor de nederlander

   • Ælle zegt:

    Als laatste uiting van afschuw over de doodstraffen in Indonesië wil ik nog vermelden wat onze vertegenwoordiger Rob Swartbol in dat wrede land tegen de tyran heeft gezegd bij hun kennismaking: ‘Mijn echtgenote Jacqueline en ik verheugen ons om in komende aantal jaren in Indonesië te werken en te wonen. Onze beide landen hebben elkaar veel aan te bieden, daar zal ik mij met veel energie voor inzetten!”
    By God, en óf hij zich met veel energie heeft ingezet! En misschien nog méér heeft aan te bieden. Wie zal dat ontkennen?!

  • m.a.huster zegt:

   dank U ik loop blijkbaar achter Ik denk dat we vroeg of laat wel de consequenties ervan zullen moeten plukken als zeer zure vruchten

  • Jan A. Somers zegt:

   “Waarom heeft niemand dan niet geprotesteerd ” Als het volgens de Indonesische rechtsgang is gegaan, dan valt er niets te protesteren. Dat is een zaak van Indonesië. Wel diplomatiek voorzichtig overleggen. Ik dacht dat dat was gedaan.

  • m.a.huster zegt:

   we zullen zien wanneer het werkelijk oorlog word bijv oekraine of de laffaards en verraders er af komen met een paar jaar cel Ik denk dat het per krijgsraad te velde, en niet te arnhem, word afgehandeld, daarna sorry vergeten Of meteen per nekschot op het slagveld door kameraden, wat in WOII meermalen gebeurden Reden, Nederlanders hebben altijd het liefst voor zich laten vechten, kanonnen en buskruit aan beide ( nederlandse en tegenstanders verkocht Zie uitspraak Michiel de ruyter toen hij verantwoording moest afleggen in ik dacht 3e engelse oorlog na verloren zeeslag : Als Uwe hoogmogenden geen kanonnen en kruit hadden verkocht aan enz ( geparafraseerd)

 45. Ælle zegt:

  als ik de woorden van Ang’s advocaat Bart Stapert teruglees in zijn Twitter dan word ik moedeloos.
  Afscheid genomen. #AngKiemSoei dankbaar voor alle moeite die Nederland voor hem heeft gedaan. Wil zonder blinddoek staan voor peleton.
  17 januari (2015)

  Ang was dankbaar voor alle moeite die Nederland voor hem heeft gedaan.
  Please, het lijkt er eerder op dat Nederland dankbaar is dat Ang is ‘vermoord’!

 46. Surya Atmadja zegt:

  Koenders wil ook onderzoeken of Nederland met Indonesië kan samenwerken bij het bestrijden van problemen die te maken hebben met drugs.”
  ==============================================================
  Halleluya , en dat wil Nederland ?
  Die de Nederwiet propageerde ?
  Nederwiet heeft zegt men zeer goede kwaliteit gezien de soms overleden buitenlandse toeristen .
  Kunnen ze een nieuwe Amfioen societeit oprichten met als grote aandeelhouder de Nederlandse staat.

 47. Bill Zitman zegt:

  Vandaag (16/2 – we zijn hier in Australië een beetje vooruit) zal onze ambassadeur in Jakarta officieel en persoonlijk van Widodo vernemen wat er met Chan en Sukumaran gaat gebeuren.
  Dit is het diplomatic process.
  Met andere woorden – de datum voor hun excercuties wordt bekend gemaakt….
  De familie leden krijgen vanaf 72 uur vóór deze datum tijd om afscheid te nemen (doorlopend bezoek?)
  Dit schijnt allemaal op een “beschaafde manier” geregeld te worden.

  • m.a.huster zegt:

   ik heb liever dit soort beschaafdheid dan dat via drugs tien mensen per drugsgebruiken het verdriet en de (economische armoe) worden ingedouwd terwijl ze er niets aan kunnen doen De nederlandse dRugs en criminele economie is minstens even groot als de bovengrondse economie Prachtig BARBARENLAND IS NEDERLAND TOCH

   • Ælle zegt:

    I do not like the man who squanders life for fame; give me the man who living makes a name.
    ~ Emily Dickinson (American Poet)

    Part One: Life
    OUR share of night to bear,
    Our share of morning,
    Our blank in bliss to fill,
    Our blank in scorning.

    Here a star, and there a star,
    Some lose their way.
    Here a mist, and there a mist,
    Afterwards—day!
    ************************************
    IF I can stop one heart from breaking,
    I shall not live in vain;
    If I can ease one life the aching,
    Or cool one pain,
    Or help one fainting robin
    Unto his nest again,
    I shall not live in vain.
    *****

   • Bill Zitman zegt:

    Europa vs West Australië – 7 uur in winter en 6 uur in zomer….

 48. Bill Zitman zegt:

  In principe ben ik tegen alle redenen waarmee een mens een ander van zijn leven beroofd, maar in het geval van de “Bali Nine” liggen mijn gevoelens met de familie leden van de veroordeelden en ik heb geen sympathie voor de “ring leaders” – ze krijgen wat ze zelf hadden verwacht.
  In de voorloop van hun arrestatie hadden ze de andere zeven er “ingeluisd”, niet alleen met geld, maar ook met “avontuur en spanning (adrenaline rash)” en “een ‘voorraad’ voor eigen gebruik”.
  Om in deze operatie hun orders precies uitgevoerd te zien, hadden ze ook deze zeven gewaarschuwd wat de consequenties zouden kunnen zijn als ze iets verkeerd deden en daarvoor gearresteerd zouden worden en het vergeleken met “Russian Roulette”……
  In al deze voorbereiding van een hele grote operatie (ook de vier georganiseerd bij Chan, die in Hongkong tegelijkertijd gearresteerd werden, maar inmiddels hun straf al hebben uitgezeten) werd er natuurlijk geen woord gerept over de gevolgen en hun slachtoffers in geval hun operatie successfull geweest zou zijn.

 49. Ælle zegt:

  Omdat een Aziatische werker in Saudi Arabië betrapt werd op het overslaan van Vrijdags- gebedsdiensten moest hij voor straf 5 mosqueen poetsen! Twee maal per dag elf dagen lang.
  Geen idee in welk jaar dit plaatsvond.
  Saudi Arabia: Asian immigrant forced to clean mosques for ‘skipping prayers’
  Riyadh, 18 Nov. (AKI) – A Saudi civil court has ordered an Asian immigrant to clean mosques next month during this year’s Hajj pilgrimage to the holy city of Mecca after religious police caught him skipping Friday prayers several times, Saudi daily al-Watan reports. The man will have to clean five mosques along the highway into Mecca twice daily for eleven days, the court ruled.
  The Ministry of Islamic Affairs will be tasked with checking if the immigrant obeys the court order. If he fails to do so, the court has warned that he will be tried before a criminal court.
  Instead of handing out custodial sentences, a number of Saudi judges have recently ordered minor offenders to clean buildings and cars, memorise the Koran (the Muslim holy book) or do community work.
  Earlier this month, a judge ordered a young man to memorise part of the Koran and 40 sayings of the Prophet Mohammed as a punishment for appearing in public with a woman who was not a relative.
  This year’s Hajj is taking place in the first half of December. Last year, two million Muslim pilgrims attended. The Hajj is one of the five pillars of Islam. It is an obligation for all able-bodied Muslims to attend at least once during their lives, provided they can afford it.

 50. Surya Atmadja zegt:

  Ælle zegt:
  17 februari 2015 om 3:21 am
  Bolèh difèn, Si Todung Mulya Lubis, en zijn companen. (Fa.Lubis Santosa & Maulana)
  ================================================================
  Ada fulus(arabisch voor pecunia) , ada lobang ( lobang = gat, uitweg).
  Weet je hoeveel zo’n pengacara(advocaat) in de kakap klasse ( hogere segment kriigen per uur ?) . Volgens verhalen kan het tot 500 US dolari per uur , afhankelijk van de negotiatie (tawar) en de complexiteit v.d case.
  Wijlen mijn ouweheer zegt froeher, ada betaal , bisa betul.( je kan veel met geld bereiken).
  En dan de gratis reclame !

 51. Ælle zegt:

  Wanneer personen onder invloed van drugs crimineel bezig zijn, dan zijn ze reeds misdadig in hart en ziel, en hebben ze ook al een jarenlange crimineel verleden. Lees het volgende bericht maar en houdt uw kinderen en cucu’s en cicit’s goed in de gaten. Brrrrr…
  http://koin.com/2015/02/19/man-arrested-for-entering-classroom-picking-up-child/

  KOIN is een nieuwszender (6) in Oregon, in de VS, maar ook een campagne met munten. Koin untuk Australia.http://www.theguardian.com/world/2015/feb/21/aceh-residents-use-koinuntukaustralia-campaign-to-offer-to-repay-australian-aid
  Rameh dan Lucu.

  • Ælle zegt:

   Sorry, de link tot The Guardian, heeft in het artikel een reactie geplaatst van een twitter met de naam Nikita Paradisa. Dit is een misleiding om smeerlapperij onbewust binnen in de kamers te brengen. Ga hier niet op in. Dit is de laatste keer dat ik borg sta voor deze Britse krant.

  • Bill Zitman zegt:

   Rameh dan lucu (vrolijk en grappig)??
   Het is sedih (verdrietig) dat de slachtoffers van de 2004 tsunami nu een munten collectie aan het houden zijn om Australië terug te betalen en het is tertawakan (belachelijk) dat onze prime minister deze analises heeft gemaakt.
   Volgens mij heeft hij hiermee, in plaats van diplomatische hulp verlening, de laatste spijkers in de doodskisten van de Bali Nine duo geslagen.

 52. Ælle zegt:

  Dit is een misleiding om ‘smeerlapperij’ onbewust ‘binnen in de kamers’ te brengen. Ik bedoelde Obsceniteit en Binnenshuis.
  ~ Aku tidak akan menaruh di depan …mataku perkara yang tidak berguna.
  Psalm/Mazmur 101: 3;
  ~ Palingkanlah … mataku agar tidak melihat apa yang tidak berguna;
  Peliharalah aku tetap hidup pada jalanmu
  119:37

 53. Ælle zegt:

  INDONESIA on DEATH PENALTY
  Quite a few critics have expressed their doubts about the capacity of Muhammad Prasetyo as attorney general. Based on his tenure as deputy attorney general for general crimes between 2005 and 2006, he was regarded as an average performer. Add to that, the fact that he later became a full-time politician.
  How can corruption be eliminated from politics if one of the fighters spearheading the effort is, in fact, a politician himself? As a senior executive in the National Democratic (NasDem) Party, Prasetyo’s neutrality has been questioned, particularly when a political colleague will be involved in a case.
  And this person is fit to execute his fellow human beings, I wonder?
  Around 130 people are believed to be on death row in Indonesia – more than half of them have been convicted of drug trafficking. Many are foreign nationals. The use of the death penalty for drug-related offences …does NOT meet the threshold of the …“most serious crimes” as …prescribed under international law.

  “This is an incomprehensible statement from the Attorney General – carrying out even more executions now would be hugely regressive. We urge the Indonesia government to immediately halt any plans to put more people to death,” Today’s events are at odds with positive indications that Indonesia was moving away from the death penalty.
  In October 2012, after former President Susilo Bambang Yudhoyono commuted the death sentence of a drug trafficker, Foreign Minister Marty Natalegawa said the move was part of a wider push away from the use of the death penalty in Indonesia.
  At the UN General Assembly in December 2012, Indonesia for the first time abstained from voting against a resolution calling for a global moratorium on the death penalty.
  “What makes this so disappointing is that we have really seen the Indonesian government sending progressive signals on moving away from the death penalty in recent years,”
  “The last year has seen many other countries in the region, including Malaysia and Singapore, taking steps to limit the use of the death penalty, including for drug-related offences. We expected Indonesia to be leading this trend – not dragging the region …BACKWARDS.”

  Source: Jakarta Globe/ Amnesty.org

 54. Ælle zegt:

  http://www.smh.com.au/world/bali-nine-duo-andrew-chan-and-myuran-sukumaran-being-moved-to-execution-island-20150304-13ue6t.html

  I will … never again go to Bali or anywhere … in Indonesia.
  I am without adequate words for the hideous event that is about to occur. #Bali9 — Lex Lasry (@Lasry08) March 3, 2015
  Victorian Supreme Court Judge Lex Lasry

  I say, you are not alone, my Lord.

  Even Alcatraz is now home to rare flowers and plants, marine wildlife, and thousands of roosting and nesting sea birds. Civil War-era buildings dotting the island give insight into the 19th century when the island served as both a harbor defense fort and a military prison. You can also see visible reminders of the American Indian Occupation that started in 1969 after the prison closed, highlighting an important milestone in the American Indian rights movement.

  Come experience the beauty, history and infamy of Alcatraz on the San Francisco Bay (Iwashere) You’ll be astounded by what you learn and see.

 55. Ælle zegt:

  After performing the execution the officers undergo three days of classes that include spiritual guidance and psychological assistance.
  Disgusting!!!
  Ik hoop dat ze nachtmerries eraan overhouden.

  http://www.theguardian.com/world/2015/mar/06/death-penalty-in-indonesia-an-executioners-story

  • Jan A. Somers zegt:

   In de rechtsstaat Indonesië is de doodstraf rechtmatig. Een beslissing van het parlement in een soevereine staat. (net als in vele andere landen zoals de VS). Ik houd ook niet van de doodstraf, maar het is niet anders.

 56. Ælle zegt:

  Krijgt de Koreaan ook de doodstraf? Hij smokkelde 170 staven GOUD!
  Bangladeshis find 170 gold bars on North Korean diplomat who tried to smuggle 170 gold bars through Dhaka airport. Hahahahaha
  “It’s a clear case of smuggling,” Moinul Khan, director of the customs authority’s intelligence department, told Agence France-Presse news agency. “We believe he would have sold the gold to a local criminal racket. He is being used as a … carrier.”
  http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-bangladesh-north-korean-gold-20150306-story.html

 57. Jan A. Somers zegt:

  Heb ik het ergens goed gelezen dat in Suriname tot voor kort de doodstraf nog bestond? Die zou een dezer dagen worden vervangen door hogere maximumstraffen.

  • Bill Zitman zegt:

   De laatste burger doodstraf (ophangen) was in 1927 en de laatste militaire doodstraf (vuur peloton) in 1982. Maar het staat nog steeds in de wet als de hoogste straf aangeschreven.

   • Ælle zegt:

    Bill, je nieuwe vaderland australië zorgt goed voor haar burgers na de vele disasters in het verleden (ik denk hierbij aan de Maori’s). Ik las net dat de regering aangeboden heeft om voor de gevangeniskosten van Chan en Sukumaran op te draaien als ze mogen blijven leven. Mooier kan ’t niet worden. Het raakt mijn ziel. Nu nog de beslissing afwachten van Widodo.

   • Ælle zegt:

    Maori’s en Aborigines hebben heel wat achter de rug gehad. Sorry, de Maori’s komen uit
    Nieuw-Zeeland.
    Hier is een stukje geschiedenis:
    In the era of colonial and post-colonial government, access to basic human rights depended upon your race. If you were a “full blooded Aboriginal native … any person apparently having an admixture of Aboriginal blood”, a half-caste being the “offspring of an Aboriginal mother and other than Aboriginal father” (but not of an Aboriginal father and other than Aboriginal mother), a “quadroon”, or had a “strain” of Aboriginal blood you were forced to live on Reserves or Missions, work for rations, given minimal education, and needed governmental approval to marry, visit relatives or use electrical appliances.
    Dit zijn hun namen:
    De Bama in noord-oost Queensland, De Koori (of Koorie of Goori of Goorie) in New South Wales en Victoria
    De Murri in zuidelijk Queensland, De Noongar in zuidelijk West- Australië, De Nunga in zuidelijk Zuid-Australië
    De Anangu in noordelijk Zuid-Australië Australia, en naburige West en Noorder Territory,
    De Palawah (of Pallawah) in Tasmanië.

   • Bill Zitman zegt:

    Beste AElle, de maories wonen in New Zealand, maar ik begrijp dat je onze aborigines bedoeld en wat hun door de engelsen is aangedaan.
    Toch – de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb is om in ’58 hier te gaan wonen….tetapi hati saya ketinggalan di Indonesia. (mijn hart is altijd in Indonesië gebleven)
    Wat de Bali Nine duo betreft…..daar zit een andere reden achter.

   • Ælle zegt:

    Waarom ze drugs smokkelden…
    Het lijkt me niet onlogisch dat de drugs gretig aftrek vinden bij Australiërs als je leest dat
    3 million Australians are living with anxiety or depression
    beyondblue is working to reduce the impact of anxiety, depression and suicide in the community by raising awareness and understanding, empowering people to seek help, and supporting recovery, management and resilience.

    Een mooie docu is de moeite waard;

   • Bill Zitman zegt:

    Ik begrijp niet wat deze doc’s met het ontlopen van de Indonesische doodstraf van twee criminelen te maken zou hebben.
    Ik zie hier constant de gevolgen van gesmokkelde drugs en ik vraag me af hoeveel slachtoffers (o. a. zelfmoorden) deze twee op hun (on)geweten zouden hebben van hun eerderen, wel geslaagde, ondernemingen.

 58. Ælle zegt:

  Dit is een heden uitgegeven Brits goevernements rapport over het gebruik en misbruik van Cocaïne: Report by the Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) reviewing the use of cocaine powder and its impact on British society.

  Klik om toegang te krijgen tot acmd_final_report_12_03_2015.pdf

 59. m.a.huster zegt:

  AElle : het is merkwaardig dat drugsgebruik overal toeneemt in die maatschappijen die onder druk staan van GELD GELD GELD, deathlines deathlines deathlines, meer meer meer, ikke ikke ikke, minder verdiensten en op de roppen vd tenen lopen om maar niet ontslagen te worden, toenemend aantal depressies, burnouts enz enz We zijn het spoor bijster NIET de MENS telt meer maar de GELDafgod en daarvoor vernietigen we ook de hele planeet Tussen 2100 en 2250 is onze aarde de 2e rode planeet in ons zonnestelsel zonder water, zonder leven enz HOERA Zijn alle onderzoeken om ziektes te genezen enz ook niet meer nodig Oorzaak zie boven en de CEO’s van multinaltionals als stomme telf, tablets, gadgets makers=geld want niet echt nodig, je kan het niet eten je kan er niet mee kleden, geen groenten en vlees mee maken, bedrijven als Mosanto de aarde, planten en dieren letterlijk vergiftigen, sociaal leven naar de verdoemenis alleen via schermpjes semi contact enz, de olie maatschappijen die tot de laatste drip olie en laatste pufje gas, 2050 laatste olie heeeeeel veel geld aan verdienen en verder NIETS doen om de vervuiling om te draaien Geen olie is geen medicijnen, geen kleding en schoeisel, geen eten, geen vervoer, geen enz enz Terwijl de olie maatschappijen de scenario’s al in de kluizen klaar hebben liggen hoe ze dan verder gaan Helaas is dan niets meer mogelijk We zijn dan verzopen, vechten ons te pletter om te emigreren naar landen die hoog liggen die ons dus op z’n gunstigst terugsturen en anders neerleggen, om de laatste druppels zoet water, de atmosfeer niet in te ademen is, woestijnen zich in sneltreinvaart uitbreiden, de temperatuur niet te harden is enz enz DAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN GELD GELD GELD SYNDROOM

 60. In plaats van de doodstraf stel ik een impliciete doodstraf voor.
  De veroordeelde wordt in zijn cel opgesloten en als dood beschouwd.
  De cel is tegen elk geluid geïsoleerd en er is géén elektriciteit, dus ook geen enkel licht en geen enkel electrisch apparaat, dus ook geen radio en TV.
  Niemand spreekt met de gevangene en hij mag ook geen enkel bezoek ontvangen.
  Hij/zij krijgt smakeloos maar wetenschappelijk verantwoord eten en drinken.
  De gezondheid wordt gecontroleerd, maar op geen enkele vraag wordt antwoord gegeven
  Pijnstillende middelen worden niet verstrekt.
  Het lijkt mogelijk dat zo’n gruwelijke straf dissuasief zou kunnen zijn.
  Ware het niet dat dronkenschap en drugsgebruik onder de hoofdoorzaken van misdaden vallen.
  Zo informeert u Charles Destrée
  (1926) historicus.

  • Jan A. Somers zegt:

   Doodstraf is in Nederland in het commune recht in 1870 afgeschaft. Bestaat volgens mij nog in het militair strafrecht, maar kan in gewone tijden niet worden opgelegd. Ik dacht dat het zou worden afgeschaft in een herziening van de militaire rechtspraak. Maar ik loop jaren achter! Wat wel bestaat is de mort civile, burgerlijke dood. Uw voorstel is nog erger dan de doodstraf.

 61. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Alles leuke en aardig maar bovenstaande verhalen geven wel uitdrukking van het algemene nut der dingen en de provinciale algemene ontwikkeling van de respondenten weer maar hebben in het algemeen niks te maken met de Indische werkelijkheid, want daar gaat het toch over, of zit ik op het verkeerde blog. Natuurlijk maak ik daardoor geen vrinden, maar daar gaat het toch niet om?

  • Jan A. Somers zegt:

   “en de provinciale algemene ontwikkeling van de respondenten” Zoiets kunt u elke dag ook in Amsterdam horen: Meneer is zeker een provinciaaltje. Italianen lijken kennelijk op die lui uit de grachtengordel. Staan bovenaan in de pikorde. Wat is onze wereld toch klein. Leuk!

 62. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  We hebben het over de doodstraf in Ned.-Indie, als ik de titel van het item goed begrijpt.

  • e.m. zegt:

   Nee, u hebt het niet goed begrepen, heer Van den Broek. U zit dus op het verkeerde blog. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Dus ik begrijp uw prudente poging tot terugkrabbelen wel; verder geen halszaak !

   • robertmacare zegt:

    Waar gaat het dan wel over e.m.?
    Misschien zit ik ook op het verkeerde blog!?

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik reageerde op de reactie van Charles Destrée, 21 maart 2017 om 5:32 pm. Mag toch op deze website? Misschien de oorzaak van spraakverwarring.

   • e.m. zegt:

    @robertmacare zegt: 23 maart 2017 om 3:38 pm Waar gaat het dan wel over e.m.?

    — Het handelen van de Minister van Buitenlands Zaken Bert Koenders casu quo het wijzend vingertje van Nederland als het gaat om mensenrechten, in historisch perspectief geplaatst! Zoals gezegd, verder geen halszaak.

    @robertmacare zegt: 23 maart 2017 om 3:38 pm Misschien zit ik ook op het verkeerde blog!?@

    — De vraag stellen is hem beantwoorden!

 63. robertmacare zegt:

  Dus is er niets veranderd met de Nederlander, ze wijzen nog steeds met de vinger naar andere mensen en vooral de USA!

 64. e.m. zegt:

  @robertmacare zegt: 23 maart 2017 om 10:41 pm Dus is er niets veranderd met de Nederlander, ze wijzen nog steeds met de vinger naar andere mensen en vooral de USA!@
  — In Nederland noemen we zo’n irrelevante reply een *stropopredenering*

  Maar goed, u wilt inhoudelijk:

  @robertmacare zegt: 23 maart 2017 om 10:41 pm Dus is er niets veranderd met de Nederlander,@
  — *Post hoc ergo propter hoc*

  @robertmacare zegt: 23 maart 2017 om 10:41 pm ze wijzen nog steeds met de vinger naar andere mensen@
  — *Argumentum ad antiquitatem*

  @robertmacare zegt: 23 maart 2017 om 10:41 pm en vooral de USA!@
  — *Reductio ad absurdum*

  *Drogredenen* worden vaak gebruikt zonder dat men het veelal beseft. Overtuigd van het eigen gelijk, denkt menigeen daarbij ook nog eens ‘correct te argumenteren’. Níet dus !

  Nah ya, one can’t have it all. Beterschap met Ryancare dan maar, straks . . .

 65. robertmacare zegt:

  Well, obviously you have it all e.m. so goodluck with Rutte and your other 22 parties who can squabble amongst themselves while pointing the finger to each other…such a progressive country!

 66. robertmacare zegt:

  By the way, we are both off topic so we need to to respect the guidelines and quit our conversation.

 67. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Nederland hield doodstraf in Indie in stand.
  Ik wil alleen de aandacht terugbrengen op het onderwerp en uitbreiden naar standrechtelijke executies in de koloniale oorlog (1945-1949) want daarover zijn wel hele rare meningen geventileerd, dwz het goedpraten van deze misdaden vroeger ook wel eufemistisch Excessen genoemd.
  De Haagse Rechtbank heeft daarover in verschillende rechtszaken aangaande misdragingen van Nederlandse militairen toch heel duidelijk en anders geoordeeld. Ook dr. Limpach heeft toch redelijk duidelijk aangegeven hoe deze Misdragingen dienen worden geduid.
  Dat lijken mij toch relevante aanknopingspunten voor de discussie, anders dan hetgeen zich afspeelt in de grachtengordel.

  ik citeer vrij uit andermans werk:
  Een moord op een persoon (burger) kan ook een executie zijn. Dit wordt een standrechtelijke executie genoemd. Een persoon wordt ter plekke gedood zonder dat er een proces i.c. zonder dat er een behoorlijke rechtspleging is gevoerd. Dit soort executies worden uitgevoerd door de politie, het leger of paramilitaire organisaties. Daarom worden deze executies in verband gebracht met guerrilla, terrorisme, criminaliteit en counter-insurgency (politieke of militaire acties om opstandelingen te verslaan).

  Het strandrechtelijk executeren van krijgsgevangenen wordt door de derde Geneefse Conventie verboden (dit is de verzamelnaam voor de verdragen die zijn geformuleerd als onderdeel van het internationaal humanitair recht). Het zonder proces executeren van een vijandelijke militair die zich heeft overgegeven of die ziek, gewond of krijgsgevangen is, is ook verboden.

  Hopelijk is bovenstaande speciaal voor de Heren Marawasin (E.M.) en Somers begrijpelijk, alhoewel mijn Nederlands in woord en geschrift gaat er door mijn langdurig verblijf in den Vreemde niet op vooruit.

 68. Jan A. Somers zegt:

  Helder en duidelijk, alhoewel off topic, standrechtelijke executie, en dat vond u van mij niet goed. Niet erg hoor!

 69. Rob Hens zegt:

  Zullen we het even hebben over executies en Indië?
  Hans Braam, Leo Bulter, Bert Bierling, Ansje Monsjou, Rien van Baarsel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s