Ter ere van de monarchie

Wilhelminatoren

Over enkele weken mogen we een nieuwe koning begroeten. Vanuit historisch oogpunt bezien interessant, want onze staatsvorm staat op dit soort momenten ter discussie. Natuurlijk heeft ieder kroningsfeest zo zijn eigen bijzonderheden, zoals dat van Wilhelmina in 1898 in Soerabaja.

Ook in Indië werd bij verjaardagen en jubilea van het koningshuis flink uitgepakt. Bij uitstek geschikt om de band tussen het moederland en Indië te benadrukken, waren het dagen waarop overal in het land jubileumbogen werden op gericht, vlaggen werden uitgehangen en optochten werden georganiseerd. De feesten waren meestal gescheiden in die voor Inlanders en Europeanen, dat wel.   

Een goede samenwerking

Het jaar 1898 was één van die jaren dat Indië mocht delen in de feestvreugde. Prinses Wilhelmina was meerderjarig geworden en verkreeg daarmee het recht de kroon te dragen. De overheid stond open voor ieder voorstel om de troonsbestijging cachet te geven.
In Soerabaja kwam de handelsfirma Hakker & Co. met het idee om ter ere van Wilhelmina een toren te bouwen. Een soort Eiffeltoren, maar dan in het klein. Het stadsbestuur zag er wel iets in, en zo werd bij gouvernementsbesluit van 21 augustus van dat jaar gratis aan de firma een terrein afgestaan, op voorwaarde dat de overheid het land later weer terug kon claimen. Het stadsbestuur zorgde dus voor het land, Hakker & Co. voor de toren. De firma kreeg tevens het recht de toren naar goeddunken te exploiteren. Later schreef men in de pers: “menig oud-Soerabajaan zal zich wellicht nog herinneren, dat er een filiaal was gevestigd van de firma Grim, wier zaak was gevestigd op Pasar Besar en waar men een schnabbeltje had om gezellig buiten te zitten.”
Het was een formule die doet denken aan de tijden van de V.O.C.. De overheid en particulier bedrijfsleven liepen elkaar niet voor de voeten. In de plaatselijke sociëteit werd beslist hoe beide partijen van elkaar konden profiteren.

Groot feest

De lokatie was prachtig: een nog vrijwel onontgonnen stukje land in Perak, aan de kop van de Oedjoeng bij de monding van de Kali Mas. Het enige gebouw dat hier verder nog prijkte, was marinesociëteit Modderlust.
De ontwerper van de toren is niet bekend, maar, ondanks de bijzondere gelijkenis met de Eiffeltoren, Gustave Eiffel was het zeker niet. In de krant werd wel uitgelegd dat de ontwerpers van de marinehaven de hand hadden in de berekening van de draagconstructie. Net als in Parijs moest de bevolking enige schroom overwinnen om het gevaarte te bestijgen. De verdere technische specificaties: de toren had een hoogte van 30 meter, met drie “omgangen” op 9, 18 en 30 meter. “Halverwege den toren was een buffet, waar men tijdens den hoogen klim naar boven even kon uitrusten en een koelen dronk nemen.” Van 1931 weten wij dat de entrée f 0,24 voor Europeanen bedroeg, en f 0,12 voor Inlanders.

Wilhelminatoren, onderste platform

Op 2 september 1898 werd de Wilhelminatoren geopend. Niet alleen de Oedjoeng zag zwart van de toeschouwers, ook de Kali Mas lag vol met bootjes om het wonder te aanschouwen. “De opening van den met electrisch licht en met duizenden gekleurde olieglaasjes geillumineerden Eiffeltoren door den Resident had precies te negen ure plaats, waarna het talrijke publiek zich verspreidde door het Kuylpark waar kermis werd gehouden.”

Een zakelijke afloop

De Wilhelminatoren bleek als publiekstrekker redelijk succesvol. Degenen die de stijle trap naar boven durfden beklimmen, kregen de volgende decennia een prachtig zicht op de uitbreiding van de haven. Langzaam maar zeker werd de omgeving volgebouwd met loodsen en andere haveninstallaties. Er zijn dan ook veel meer foto´s bewaard gebleven van het uitzicht vanaf de toren, dan van de toren zélf.

In 1931, slechts 33 jaar na de bouw, was het afgelopen met de pret. Nu opeens bleek het gevaar van de overeenkomst. De firma Hakker & Co was met de crisis ten onder gegaan en de toren maakte deel uit van een failliete boedel. Een nieuwe eigenaar kon slechts worden gevonden door deze het recht te geven het ding te slopen. De overheid zag geen kans de toren te redden. De lokale pers vond het jammer dat “een typisch Soerabajaasch monument” zou verdwijnen, en daarmee was het laatste woord gezegd. Helaas. Geen woord meer over Wilhelmina, en geen woord meer over de monarchie.

x

Dit bericht werd geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

96 reacties op Ter ere van de monarchie

 1. hansvschaik zegt:

  leuke anekdote.

 2. Peter Holsbergen zegt:

  Kriting: Leuke herinnering. Ik herinner mij nog de regentes Emma. Haar uitvaart in april 1934. Ook de uitvaart van Prinses Wilhelmina in, als ik mij goed herinner in november 1962 en die van Prinses Juliana in maart 2004. Ik ken dus 5 koninginnen in mijn leven

 3. Peter van den Broek zegt:

  Ik herinner me nog de uitvaart van prinses Wilhelmina in 1962. Ik, als wel erg kleine jongen stond samen met mijn vader langs de Rijksweg van Rijswijk naar Delft. Wat mij nog bijstaat is de witte lijkkoets getrokken door witte paarden of paarden met een wit kleed, indrukwekkend was het wel. Daarna heb ik geen koninklijke uitvaarten meegemaakt

 4. Jim Jasper zegt:

  Toen Bernhard werd begraven stond ik in een winkel en vroeg de mensen, indien de overheid dat zou verzoeken, wilde bijdragen in de kosten. Niet 1 was daartoe bereid

 5. Jim Jasper zegt:

  IK vind dat bij iedere troonswisseling het Nederlandse volk moet worden geraadpleegd of ze dat eigenlijk wel willen

  • Jan A. Somers zegt:

   Dan zal je toch de grondwet moeten veranderen. Dat is een langdurige klus! Nu geldt de regel: Le roi est mort, vive le roi!

  • hansvschaik zegt:

   onzin, monarchie afschaffen en dan in de plaats een politicus zetten?
   er zijn bij mijn weten geen grotere bedriegers en leugenaars dan politici, althans ik heb nog nooit een eerlijke politicus gezien/gehoord. politici willen alleen maar één ding en dat is macht…….

   • Jim Jasper zegt:

    Het is niet dat ik een monarchie een kwaad hart toedraag of af wil schaffen, ik vraag alleen maar als Nederlander zeggenschap in de opvolging, Dat is toch een goed democratisch recht..
    Zeer waarschijnlijk zal het altijd worden goedgekeurd.

 6. Jim Jasper zegt:

  Wordt het dan niet hoog tijd dat wij in 2013, al was het maar om de democratie, dit feodale erve opvolging systeem gaan veranderen ? Dit is toch niet meer van deze tijd !

  • hansvschaik zegt:

   Beste Jim,
   Je moet nooit iets wegdoen wat goed werkt.
   Tot op heden zijn de weinige monarchieën die nog niet door politieke coups zijn weggedaan, de meest stabiele landen. Het heeft dus niks te maken met feodale erfopvolging, maar vergeet nooit dat politici altijd belust zijn op macht en niet dienstbaar zijn voor het landsbelang, al zeggen ze dat vaak: ziehier de bekende politieke leugens!

 7. Jack Wormer zegt:

  Het eindprodukt van iedere politieke ontwikkeling is toch altijd – vive l’âme humaine! – een plutocracy….

 8. Onze monarchie moet voortbestaan. Het is een instrument dat ons volk tezamen bint. Tradities kunnen alleen overleven als wij er mee accord gaan en als niet dan verliesen wij toch heel wat vaderlandse liefde dat al wat verwaterd is door een EU. Als een genaturaliseerde persoon zal ik in mijn hart altijd Hollander blijven van het land waar ik 56 jaren van weg ben. Het Koningshuis is en blijft het meest vereerde Huis van traditie. Laat geen tijdelijke politicus of politicie er aan morrelen. Met al dat gezegd ben ik heel trots op mijn afkomst.

 9. Robert EGETER VAN KUYK zegt:

  Afgezien van emotionele argumenten voor het voortbestaan van een Nederlands koningshuis zijn er twee andere zwaarwegende, te weten: 1) omstreeks 80% van de Nederlanders blijkt het te willen en daarmee is de discussie over het democratisch gehalte van het koningshuis beëindigd – immers hoe méér democratisch kan een instelling zijn die door zo’n grote meerderheid wordt gedragen; 2) in essentie gaat het niet zozeer om koekhappende prinsen of de modestijl van Máxima, als wel om het koningshuis als samenbindend element dat geen tribuut betaalt aan welke politieke overtuiging ook. In een samenleving waarin men in toenemende mate praat, maar niet luistert, het gemak dient maar de plicht schuwt, is dat misschien een onderbelichte factor. Eén van de zaken die het beeld onnodig vertroebelen is de discussie over hoeveel zo’n koningshuis dan wel kosten mag. Het is niet “de koningin” of straks de koning als persoon die geld krijgt en geld uitgeeft, maar: het staatshoofd, zeg: de vertegenwoordiger van ons allen. Iedereen mag zijn eigen mening daarover hebben, als we maar wel even nadenken voor we die ventileren! Tenslotte een ervaring die misschien wel meer lezers met mij delen: in de vele jaren dat ik in het buitenland was, en nu ik weer in Nederland ben, trof mij dat waar in ons land de nationale vlag meestal bij haringstalletjes en kermissen gezien wordt, die in het buitenland door landgenoten met égards wordt behandeld, soms zelfs volgens protocol. De vlag is hier natuurlijk een pars pro toto. Van enige afstand bekeken krijgen veel dingen een beter perspectief!

 10. Jonge Indonesier zegt:

  Cyprus eerst, Nederland volgt. Het gaat heel slecht in EU, en wordt niet beter, let maar op. This is just the beginning. Welvaart is afgelopen in NL. En er zijn mensen zoals jullie die de dure poppenkast, ondemocratisch, archaisch, niet meer van deze tijd koninghuis blijven supporten. Terwijl jullie straks misschien niet genoeg pensioen hebben en jullie nazaten can kiss goodbye to the word “welvaart”.
  Indonesia to Surpass Germany by 2030: Report
  Bron: http://finance.yahoo.com/news/indonesia-economy-surpass-germany-2030-093100423.html
  Tegelijkertijd het gaat erg goed in Azie, en vooral in Indonesie. Ga toch naar de klote met je bloedzuigende, onderdrukkende, uitbuitende, moordende poppenkast koning-shithouse. Jullie gaan waarschijnlijk nog betreuren waarom toen niet voor Warga Negara hadden gekozen. Wat ben ik in ieder geval blij dat NL voorgoed d’ruit waren gewerkt uit Nusantara.

  • hansvschaik zegt:

   Ach ja een @Jonge Indonesiërs kennelijk zonder levenservaring en weinig historische kennis gelooft nog in de glazen bol van McKinsey voorspellende rapporten.
   In NL kan de @Jonge Indonesiër deze grove taal straffeloos uiten, helaas kan dat in Indonesië niet.
   Op dit moment gaat het heel goed met de economie van Indonesië en ik hoop dat het goed blijft gaan.
   Ach Indonesië, een heerlijk, corrupt land waar bijna alles schijnt te kunnen (als je maar betaalt!).
   Meneer @ Jonge Indonesiër, ik hoop dat u evenwichtiger en rijper wordt en dat u zich meer gaat verdiepen in de historie, u kunt daar vast veel uit leren, als u dat tenminste wilt……
   Weet u wat er gebeurt is met de WN-er die in Indonesië bleven (voor zover ze nu nog in leven zijn)? Ik wel en velen hier op deze site ook.

   • van Beek zegt:

    Nou heer Hansvschaik, met de indo familie van mij die ik op Ambon heb ontmoet gaat het zeker niet slecht. Verder vertelde mijn oma dat haar neef en familie het in jakarta ook zeker goed hadden. Indische Oom philipus zei: right or wrong this is my country(Indonesia). Verder ken ik nog een Indische familie daar in Jakarta. De zoon is acteur geworden en de rest van de fam hebben het ook niet slecht en worden gezien als Indonesiers.

    Dus ik snap de reactie van de Jonge Indonesier wel. Als Nederland niet met een oorlog daar was vetrokken hadden we ook als Nederlanders/Nederland kunnen profiteren van Indonesie.

   • Ed Vos zegt:

    Weet u wat er gebeurt is met de WN-er die in Indonesië bleven (voor zover ze nu nog in leven zijn)? Ik wel en velen hier op deze site ook.
    ————————————————-

    Ik weet niet waarom.maar dit soort opmerkingen beginnen me nu opeens om diverse redenenen te irriteren. Ligt het aan de persoon die het zegt of wat?

    Plaats een eenvoudige Indonesier voor de tv en vertel eens over zijn situatie en die zal niet liggen te zeuren en tranen met tuiten huilen als die WN’ers die zich opeens, voor de Nedelandse TV realiseren dat zij eigenlijk Indische Nederlanders zijn.
    Ik zou zeggen,geef met gulle hand, steun uw medelanders en uw soortgenoten: KASIH UANG HABIS PERKARA .

    Je kunt Nederland niet vergelijken met Indonesie, een land met meer dan 250 miljoen personen en in oppervlakte vele malen groter dan Nedenrland.
    zouden de Nederlanders het dan veel beter gedaan hebben wanneer ze na 1945 het land zouden besturen? Een paar marokkaantjes kan men hier in dit land niet eens aan laat staan meer dan 300/400 verschillende volkeren met allemaal verschillende culturen, talen en gewoonten verspreid over een uitgestrekt gebied..

    Maar het feit dat Indonesiers je gelooft het of niet, zich de gelukkigste mensen op aarde wanen lijkt mij even geloofwaardig als dat nederlanders nu in mineurstemming zijn over hun toekomst.en oude dag.

    Wat de monarchie betreft: voor mij hoeft die niet te verdwijnen. maar wanneer je 3 miljoen gulden tellend feest afzet tegen het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat, zou ik als toekomstige koning toch mijn feestje zelf financieren en die 3 miljoen geven aan de allerarmsten.

  • van Beek zegt:

   Niet alle mensen in Nederland steunen het koningshuis. De nationalisten, Rechtse liberalen, conservatieven, gelovigen steunen vaak het koningshuis. De socialisten, links liberalen, sociaal democraten steunen het in veel mindere mate. Ik zelf heb ook niet zo veel met het koningshuis.

  • Voor jonge indonesier,
   Weet u niet wat beschaving is. Het blijkt in ieder geval niet uit reactie!
   W.Bluemers

   • Jan A. Somers zegt:

    Toch wel nuttig hoor! Weet je weer wat voor soort volk er op aarde rondloopt. In een democratisch land als Nederland kan dat gelukkig.

  • A Nony Mouse zegt:

   Wie het laatst lacht, lacht ’t best. Here we go;
   Since early 2011, Indonesia’s economy has undergone a period of significant deceleration. Economic growth has slowed to just 5.1% – its lowest level in almost five years – and Indonesia’s fiscal deficit has more than tripled, from 0.7% to 2.3% of GDP. Driven by political compulsion and continuing oil price rises, the outgoing government of Susilo Bambang Yudhoyono has spent billions of dollars on costly fuel subsidies, thus bringing the country’s fiscal deficit dangerously close to its legal limit of 3% of GDP. Jokowi will be under heavy pressure to reverse these trends as quickly as possible once in power, but his administration will have to start penniless thanks to the mess leftover by SBY.
   According to Patrick Tribke, hahaha

 11. Robert EGETER VAN KUYK zegt:

  Oh dear. We begonnen met een discussie over de vraag hoe democratisch een instelling is die na enquête door het grootste deel het volk blijkt te worden gewaardeerd, en dan is er iemand die, als Jonge Indonesiër, plotseling wild om zich heen gaat schieten! En dat over zaken die helemaal niet aan de orde waren. Jammer.

 12. Jim Jasper zegt:

  Nee, ik heb persoonlijk ook niet veel met een monarchie in het algemeen. Ik vind het niet meer van deze tijd. Al die poespas van koetsen en paarden en koningen en koninginnen met hun weldoorvoede lijven gepropt in een uniform, met sterren en sjerpen, epauletten en hoge petten, de dames in dure jurken van bekende couturiers, rijdende in nog duurdere auto´, wonend in paleizen die allemaal door het volk moeten worden betaald. Het ergste vind ik de erfopvolging, het volk dat dit allemaal moet betalen heeft geen enkele zeggenschap of ze het willen of niet.
  Als er iets is dat uit een feodale tijd is overgebleven, dan is het wel een monarchie
  Veel zaken, vaak blijken deze achteraf zeer misdadig te zijn, worden uit naam van de koning of koningin uitgevoerd en kunnen degene die zich er werkelijk aan hebben schuldig gemaakt daardoor zonder straf wegkomen. Niet meer van deze tijd, vind ik ,
  Iemand zegt 80% van het Nederlandse volk staat er achter, dit is nog nooit gemeten en de gevestigde orde zal dit ook niet willen meten, om reden, dat mocht blijken dat dit wel een vele malen minder zou kunnen zijn.

 13. Jonge Indonesier zegt:

  Als je heel goed de situatie om je heen kijkt zul je beseffen dat welvaart echt wel afgelopen is. Cyprus, hoge schulden in EU, werkloosheid, you name it. @hansvschaik: wie zegt ik kan deze grove taal in Indonesia niet uiten? dan ben je wel erg ketinggalan zaman zeg domme belanda! sinds de val van Soeharto kent men daar volop democratie en vrijheid van meningsuiting. Dat weet ik niet zo zeker met NL die steeds verder verloedert. En hou toch op met corrupt land! NL/EU is niet corrupt? Hahaha… al die graaiers, zakkenvullers politici uit Den Haag en Brussel. Blijf maar de kip leegplukken en de economie kapotbezuinigen. Ja hoor, blijf maar lekker in slaap. Het gaat nooit meer goed met de eurozone, EU en NL. The precedent is set. Dat zegt die corrupte onbenul Dijsselbloem zelf, “een template!”. Wat in Cyprus vandaag is gebeurd, gebeurt morgen in NL. Let maar op! http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11105/Jan-Bennink/article/detail/3413784/2013/03/22/Wat-vandaag-in-Cyprus-gebeurt-zie-ik-morgen-hier-gebeuren.dhtml
  @hansvschaik: en oh ja trouwens het gaat erg goed hoor met de Warga Negara geworden indischen in Republik Indonesia. Velen zijn bekende artiesten geworden, sommige voetballers. Irfan Bachdim geboren in NL van NL moeder en ID vader, heeft zelf Warga Negara naturalisatie gekozen en speelt in ID Mannschaft. Daniel Sparinga is adviseur v.d. president SBY. Ida Iasha, een mooie oldie, zeer bekend in jaren 80, nog altijd zo mooi. Mieke Wijaya ook, een erg mooie indische dame, zeer bekend, klassiek, geliefd door velen. Die mensen kun je allemaal googlen hoor, ze bestaan echt en i.t.t. wat je beweert hebben ze niet slecht in Indonesia. En aan de andere kant, niet alle indischen hebben het goed in NL, je oh so perfect paradise.

 14. Jonge Indonesier zegt:

  http://news.detik.com/read/2013/04/03/083348/2209967/10/pelatih-sepakbola-wn-belanda-dideportasi-imigrasi?9922022
  hier lees maar voor de nieuwsgierigheid.
  ik vind prima wat de kantor imigrasi indonesia doet.
  want volgens hansvschaik is indonesia toch een schijtland, laat die belanda toch deporteren terug naar zijn eigen paradijs nederland het meest perfecte corruptvrije land ter wereld.

  • hansvschaik zegt:

   Ik heb nog steeds contact met vrienden in Indonesië en die vertellen mij dat ze met sommige dingen op moeten passen met wat ze zeggen om geen problemen te krijgen. De vrijheid van meningsuiting is inderdaad verbeterd na de val van Soeharto, maar je mag bijvoorbeeld niet n het openbaar zeggen dat je een atheïst bent !
   Mijn vroegere buren in Jakarta waren WN-ers en hebben het heel slecht gehad: vrij snel was mijn buurman zijn baan kwijt en kon nergens werk vinden. Hun voortuintje werd gebruikt als vuilnisbelt en elke dag getreiterd door iedereen: als ze aangifte deden bij de politie dan werden de pesterijen erger. Hun (eigen) huis werd hun afgenomen! Ze zijn (gelukkig) in 2005 overleden.
   En zo ken ik nog een paar trieste gevallen van WN-ers.
   Gelukkig lees ik hier dat niet elke WN-er ongelukkig is.
   Jan Bennink is een column schrijver en wat hij schrijft is nog geen recept voor de toekomst, slechts een mening.
   Ik hou nog steeds van mijn geboorteland @Jonge Indonesiër !
   Dus vind ik niet dat Indonesië “maar een schijtland” is!
   En NL is zeker geen paradijs en ik ben ook niet blij met de Euro!
   De link van Detik nieuws gaat over vreemdelingen die zich niet aan de regels houden, logisch dat de immigratiedienst dan ingrijpt!
   En NL is GEEN corruptvrij land!

  • Surya Atmadja zegt:

   Als oude(re)Indonesier kan ik zeggen dat Hans van Schaik geen domme Belanda is , ik zou met hem zelfs kopi tubruk met pisang goreng willen eten.
   Je mag niet eens zijn met bepaalde delen van zijn mening , maar zou het je wel sieren om een beetje aan de sopan santun houdt.

   • hansvschaik zegt:

    Terima kasih, Surya Atmadja
    Inderdaad sopan santun en als de “jone Indonesiër” wat beschaafdere taal zou gebruiken zou dat prettiger zijn.

 15. Jonge Indonesier zegt:

  hetnoorden
  @Bert Nijhoff: Nederland is idd een financiele tijdbom 1.ned heeft al lang een riskant,grote bankensector voor de economie -en die nu krinmpt!2.hoge private schuldenlast/HYP 3.huizenluchtbel 4. grote werkloosheid 4.afname van staatsinkomsten-5. toenemende betalingen voor andere EUlanden.Genoeg criteria voor een mogelijke “ontploffing” ook in Nederland.Beleid om de lasten voor burgers dus al te verhogen ,maar dat kan de down spiraal juist versnelllen.

  24/03/13 09:14
  Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11105/Jan-Bennink/article/detail/3413784/2013/03/22/Wat-vandaag-in-Cyprus-gebeurt-zie-ik-morgen-hier-gebeuren.dhtml

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik acht Indonesiërs hoog, net als vele andere mensen op de wereld. Maar anoniemen zijn volgens mij niet waard gelezen te worden. En al helemaal niet een website als deze te bevuilen.

 16. Jonge Indonesier zegt:

  Terima kasih Pak Ed! Inderdaad, je zal maar Marokkaan zijn in NL! En er zijn mensen die menen Indonesia beter onder NL zou zijn geweest!!! Huahahahahahahahahahahahahahaha…………….
  Ed Vos zegt:

  12 april 2013 om 11:42 pm
  Een paar marokkaantjes kan men hier in dit land niet eens aan laat staan meer dan 300/400 verschillende volkeren met allemaal verschillende culturen, talen en gewoonten verspreid over een uitgestrekt gebied..

  Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3421682/2013/04/07/Jan-Bennink-Je-zal-maar-Marokkaan-zijn-in-Nederland.dhtml

  • Ed Vos zegt:

   Je hoeft me niet te bedanken. volgens mij was onze eerste ontmoeting een flinke aanvaring.

   • Jim Jasper zegt:

    Je hebt gelijk Ed die ´´ jonge Indonesier´´, begint mij flink de keel uit te hangen

  • hansvschaik zegt:

   @Jonge Indonesiër,
   Je komt met een krantenartikel over Marokkanen.
   Als ik of mijn vrouw een taxi nodig hebben (al verschillende keren gebeurt door operatie naar en van ziekenhuis), dan bellen wij een lokaal taxibedrijf van Marokkanen met Marokkaanse chauffeurs. Dat zijn heel fine en prettige mensen, beter dan de Hollandse taxichauffeurs!
   Wij hebben ook andere ervaringen met Marokkanen en dat zijn ook prettige ervaringen!
   Wij kennen geen “slechte ” Marokkanen.

 17. Peter van den Broek zegt:

  Ik denk niet dat “de jonge Indonesier alles moet geloven wat geschreven wordt in allerlei kranten over Nederland “, daar word ik wel even depressief van. En ik snap niet waarom hij zich zonodig dient af te zetten tegen Nederland. wat wil hij eigenlijk met dat afzetten, we zitten niet bij de wereldkampioenschappen landenvergelijken

  Ik ben al meer dan 25 jaar uit Nederland en kijk nog vaak en kritisch naar dat kikkerlandje waar ik ben opgegroeid (geboren in indonesie) Natuurlijk gaat het in Nederland niet goed, met mijn Nederlandse vrienden praat ik daar veelvuldig over. Maar ik denk dat Nederland de capaciteiten en mogelijkheden heeft om de moeiljkheden boven te komen.

  Nederland heeft bovenal een uitstekend onderwijs, dat is bij uitstek een Investment in the Future. Laat de “jonge Indonesier” maar kijken naar bvb Times Higher Education Index”. Ik dacht dat alle Nederlandse universiteiten bij de beste 200 staan. dat is toch niet slecht voor een landje met weinig grond- en hulpstoffen maar wel als logistiek middelpunt van Europa. .Daar gaat het om: “investeren in mensen” , die met nieuwe ideen komen en daaruit volgt innovatie. In Italie wonend kijk ik er wel met afgunst maar ook met trots naar dat kleine landje aan de Zuiderzee.

  Apropos mij zoon studeert in Milaan en is pas aangenomen door de Universiteit van Eindhoven om zijn Master daar te doen. Ook hij begrijpt al dat zo’n investering zich loont (hij moet danwel even Nederlands leren en Indo worden)

  Een vriend die als beroep “Denker” opgeeft zegt: Het is niet het geld dat ideeen voortbrengt maar de ideeen die geld voortbrengen.

 18. Ed Vos zegt:

  .Daar gaat het om: “investeren in mensen” , die met nieuwe ideen komen en daaruit volgt innovatie
  —————————————————————————

  In Indonesie investeren de rijken in zichzelf en in hun familie en vrienden. En zo houdt men zichzelf en hun rijkodom instand. Het risico daarbij wel is dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt en zoiets ten koste gaat van de stabiliteit in het land. Natuurijk wordt er daarover stevig gedicussieerd,maar het is net praten over het weer; men – de kleine bung – klaagt maar vervolgens gaat men over op de orde van de dag.

  • Ed Vos zegt:

   Overigens is het in Nederland wel zo dat er veel personen zijn die via bijvoorbeeld een wetenschapelijke studie in zichzelf hebben geinvesteerd, naar het buitenland gaan omdat zij daar beter worden betaald of denken daar eerder aan een mooie baan te komen, en dan heeft het land daaraan ook niets aan..

   Het is leuk en aardig dat veel grote bedrijven zich in de vorm van een brievenbus in Nederland hebben genesteld, maar ik zou waneer ik bepaalde kwaliteiten had , ook maar eens kijken naar de ware locatie van die bedrijven, en daar solliciteren. Mijn part in Indonesie.
   De jeugd van tegenwoordig is zeer flexibel en mobiel daarin. Het zijn wereldburgers toch?

  • Surya Atmadja zegt:

   Mensen kunnen pas investeren als ze de middelen , en het besef hebben wat de waarde van zijn investering zal opleveren.
   Als het in de meeste gevallen de middelen ontbreken en men geen rijke overheid heeft zoals Nederland, dan kan je moeilijk verwachten dat ze dezelfde doen zoals mensen in Nederland of andere rijke landen.

   Voor zo ver ik de ontwikkeling heb gevolgd zie ik toch dat de Indonesiers veel hadden geinvesteerd in hun schoolsysteem.

   Bijna 60-70 jr geleden waren hoogstens nog niet eens 4-5% van de “Inlanders”die een scholing konden permitteren.

   Zie het inkomen en opleidingsniveau van toen en nu , gegevens te vinden bij de CBS Nederlands Indie en BPS(Biro Pusat Statistik).
   http://www.bps.go.id/

   V.w.b monarchie , ik ben voorstander van de monarchie.
   Niet alleen omdat het leuk is om koninginnedag te vieren maar ook gebaseerd op hun aandeel als bemiddelaar en exportartikel.

   • Ed Vos zegt:

    V.w.b monarchie , ik ben voorstander van de monarchie.
    Niet alleen omdat het leuk is om koninginnedag te vieren maar ook gebaseerd op hun aandeel als bemiddelaar en exportartikel.

    Hoezoe Pak Surya Atmadja. SBY is toch ook een mooie exportartikel?. Volgens mij kan hij goed zingen ook nog. Dat is goed voor de indonesische muziekindustrie.

    Overigens kan ik u – evens vele andere indonesiers goed begrijpen. Wat moet het toch wannear die kratons te Solo en Yogya worden gesloten. Weg zijn dan die mooie gearebegs en andere ceremonieen.

    In dit huis kijkt er iemand van uw nationaliteit ook elke zaterdagavond naar dit programma 😉
    http://www.eo.nl/tv/blauwbloed/

 19. Jim Jasper zegt:

  Misschien heb ik al duidelijk gemaakt dat ik helemaal geen voorstander ben van enig monarchie
  Het is schandalig hoe de monarchien zich in Europa gedragen
  Het is niet meer van deze tijd, ondemocratisch, Feodaal en wanstaltig
  Nu lees ik weer dat de familie van VOLLENHOVEN tezamen met de ABNAMRO een manier hebben bedacht om de successierechten te omzeilen Het is toch iets om van te kotsen
  Nu wordt alles duidelijk waarom de ABNAMRO zo nodig gered moest worden met ( ONS ) overheid geld Eerst was het Die andere ´´ princes´´ die met een linke formule via het paleis Noord Einde belastingen verdoezelde Moet ik daar nu respect voor hebben ? En ik zweer je , nu alle belasting paradijzen worden opgedoekt, dat er nog veel meer aan het lichgaat komen
  We hebben het met Bernhard al gezien, die werd ook niet aangepakt
  Hoe noemen wij dat KLASSE JUSTITIE De uitspraak is ´´Hoc nobilitatis foetet´´
  Weg er mee, hoe eerder hoe beter
  Eens zullen de makke schapen dit ook inzien
  Vlak voor de oorlog riep Wilhelmina
  ´´Geeft alles, geeft alles, na de oorlog zult u het allemaal terug krijgen ´´
  Nu wij hebben niets terug gezien, van haar zeker niet !!
  In tegendeel jonge Nederlandse jongens moesten of ze wilden of niet naar Indonesie zg om de orde te herstellen Velen van hen zijn daar gesneuveld en nog meer Indonesiers gesneuveld en soms zelfs , als we aan de kapitein Westerling denken op brute wijze schaamteloos vermoord. Ook deze man is nooit veroordeeld voor oorlogs misdaden omdat zijn opdrachtgevers, de toenmalige regering, in bescherming moesten worden genomen De verjaringstijd voor oorlogs misdaden , nota bene vast gesteld in de grondwet kon van de ene dag op de andere worden verkort. Nu zie ik iemand schrijven´´ grondwettelijke zaken veranderen kosten veel tijd ´´???
  ZIEK !!
  Ik ben oud genoeg om dit allemaal te kunnen vertellen, Ik was er namelijk zelf bij.
  Een GEBAAR, dat konden wij krijgen, zoals je een zonde kon afkopen bij de Katholieke kerk

  • Eppeson Marawasin zegt:

   @Nu zie ik iemand schrijven´´ grondwettelijke zaken veranderen kosten veel tijd ´´???
   ZIEK !!@

   http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kyszo/wijziging_procedure_grondwetsherziening

   [CITAAT] ‘Deze procedure is sommigen een doorn in het oog, omdat verandering erg moeilijk te realiseren is. [EINDE citaat]

   Fijn weekend!

   e.m.

   • Jan A. Somers zegt:

    Aanvulling: Laten we blij zijn dat een grondwetsherziening zo ingewikkeld is en zo lang duurt. Het is de belangrijkste wet, het is de enige wet die de burger enigszins beschermt tegen de overheid. In deze wet staan de grondrechten (van de burger) geschreven. Het is niet voor niets dat bij de inhuldiging de vorst de eed op de grondwet aflegt. En bij mijn officierseed werd niet alleen trouw aan de vorst beloofd, maar ook aan de wetten van het land. De krijgsmacht is immers de zwaardmacht van de vorst en zou zich tegen de burgers kunnen keren.

 20. Ed Vos zegt:

  Dit is de tekst van het koningslied dat zal worden aangeboden aan Willem-Alexander

  Daar sta je dan Je zag dit moment al zo vaak in je dromen En daar is ’t dan De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?

  Daar sta je dan Ieder mens heeft een taak in dit leven Alles gedaan om je voor te bereiden Daar is het dan Je belooft dat je alles zult geven Iedere stap die je zette die leidde naar hier En kijk om je heen Wij lopen met je mee

  Door de regen en de wind Zal ik naast je blijven staan Ik bescherm je tegen alles wat komt Ik zal waken als jij slaapt Ik behoed je voor de storm Hou je veilig zolang als ik leef

  Een strijd, twee levens We staan voor elkaar, niet te breken Een vlag, twee leeuwen Met elkaar in de zon en de regen Zij aan zij, borst vooruit Trots als een pauw, dit is ons geluid En hoe klein we ook zijn Onze daden zijn groot Gaan niet onderuit Voor jou, mijn kind Voor m’n pa, voor m’n ma Loop voor jou door de wind en regen En zal achter je blijven staan Ik draag een vaandel met jouw naam Geloof in jou zolang we bestaan Ik bouw een dijk met m’n blote handen En hou het water bij jou vandaan

  Laat me weten wat je droomt Waar je hart zo naar verlangt Ik zal niet rusten tot het waar geworden is En als je ooit je weg verliest Ben ik je baken in de nacht Ik wijs je de haven in de duisternis

  Ik zal strijden als een leeuw Tot het jou aan niets ontbreekt Hou je veilig zo lang als ik leef

  De W van Willem Drie vingers in de lucht, kom op, kom op De W van Willem is de W van wij Heel Oranje staat zij aan zij De W van water waar we niet voor wijken We leggen het droog en we bouwen dijken De W van welkom in ons midden Tot welke God je ook moge bidden De W van Willem De W van wakker, stamppot eten Miljoenen coaches die beter weten De W van altijd willen winnen Wat het ook is waar wij aan beginnen De W van wij zijn een met elkaar Met de schouders naast elkaar En dus roepen we vandaag van

  Door de regen en de wind Zal ik naast je blijven staan Ik bescherm je tegen alles wat komt Ik zal waken als jij slaapt Ik behoed je voor de storm Hou je veilig zolang als ik leef

  Laat me weten wat je droomt Waar je hart zo naar verlangt Ik zal niet rusten tot het waar geworden is En als je ooit je weg verliest Ben ik je baken in de nacht Wijs je de haven in de duisternis

  Ik zal strijden als een leeuw Tot het jou aan niets ontbreekt Hou je veilig zolang als ik leef

  ——————————————————————————-

  Ik geef toe dat mijn Nederlands op forums niet bepaald feiloos is, (ik schrijf heel snel0 maar wanneer je na vijf minuten als niet ingeburgerde Nederlander (nooit een inburgeringscursus gevolgd) onderstaande domheden tegenkomt in een tekst waaraan men uren en dagen heeft besteed, vraag je je toch af op welk peil het Nederlandstalig lied staat, laat staan de Nederlandse popmuziek .

  Dit is echt symptomatisch voor de taalbeheersing van de autochtone Nederlander en zijn gebrek aan fantasie. en danmaar op buitenlanders afgeven.
  Je gaat een dergelijk lied toch niet met de borst vooruit (Of uit volle borst?) zingen voor de koning?

  – En daar is ’t dan De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier (??)
  – Laat me weten wat je droomt Waar je hart zo naar verlangt Ik zal niet rusten tot het waar geworden is (??)
  – De W van wakker, stamppot eten (??)
  – En als je ooit je weg verliest (??)
  – Onze daden zijn groot Gaan niet onderuit (??)
  – Loop voor jou door de wind en regen En zal achter je blijven staan (??)

  Het koningslied was korte tijd niet te zien op YouTube. De video die er vanmorgen online was gezet door de makers, was verwijderd door YouTube omdat het lied “het beleid schendt op het gebied van spam, oplichtingspraktijken en commercieel misleidende inhoud”.

  Inderdaad Niet OK.

 21. Ed Vos zegt:

  typo (daar heb je het al )
  : bepaald feiloos is (feiloos=vekkeloos)
  : waaraan men uren en dagen heeft besteed (besteed =gewerkt)
  :

  • hansvschaik zegt:

   Meneer Ed Vos, zou dit koningslied misschien krakkemikkig geworden zijn omdat er zoveel BN-er hun “bijdrage” aan mochten leveren?
   Dan krijg je toch dat een iedere zijn deeltje verwerkt wordt in het “lied” .
   Zo creëer je volgens mij een chaos, nog afgezien van het warrige taalgebruik is het lied eveneens een samenraapsel….
   Maar ik zal het wel niet goed begrepen hebben.

   • Ed Vos zegt:

    Ik heb het voor u even opgezocht:

    Alle Nederlanders konden tot vorige week suggesties doen voor de tekst. Guus Meeuwis, Alain Clark, Daphne Deckers en Jack Poels hebben het lied uiteindelijk geschreven.

   • hansvschaik zegt:

    Ik ken hun persoonlijke voorkeuren en kennis niet, maar ze zijn prima in staat om een “gedrocht” te maken.

   • Ed Vos zegt:

    Overigens, over smaak valt weinig te twisten, als liedje vind ik dat koningslied best aardig, vooral dat rap(hihop?)gedeelte vond ik best swingend. Ja, de die allochtonen houden de boel wel aan de gang..
    Maar hoe dan ook, ik heb meer vertrouwen in koning Willem-Alexander dan in president Rutte. 😦

 22. Jim Jasper zegt:

  Ik vind het ongelovelijk kinderlijk om een koning zo´n onnozel liedje voor te dragen Het lijkt wel een kleuter in de basis klas die jarig is Typisch iets voor Nederlanders, valt onder koekhappen en zak lopen etc Heb ik me ook altijd al zo aan geergerd Net als dat handje zwaaien naar de onderdanen
  Neerbuigend en niet meer van deze tijd
  Ik heb echt medelijden met dit vorstenhuis dat telkens weer als imbecielen worden behandeld
  Waarom , het zijn toch volwassen mensen ?
  Een vergelijking van Ed Vos tussen WA en Rutte slaat natuurlijk nergens op APPELS en PEREN

 23. Ed Vos zegt:

  De melodie van het koningslied blijkt gejat te zijn ook – lees de verklarende tekst op Youtube

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   “Ik had al jaren een melodie liggen” zegt de componist John Edbank….! Wat…..172 jaar?? Deze melodie is meteen herkenbaar in “The Bonnie Bank O’Loch Lomond”, een Scottish folks song, waarvan de componist nooit gevonden is. Weliswaar heeft Matt Redman daar ook credit voor geprobeerd te krijgen (Jezus zal hem wel vergeven hebben), maar de originaliteit ligt in de Scottish Highlands.

   • Ed Vos zegt:

    U heeft 100% gelijk , zelfde melodie, zelfde sfeer.

   • Ed Vos zegt:

    Op zich heb ik niets tegen de melodie van het koningslied. Maar misschien was het beter geweest om eens te kijken (luisteren) naar een aantal nederlandstalige liedjes en vervolgens daar een paar refreintjes of deuntjes tot een gad-gado eenheid te maken te maken.
    Waar ik wel over val is de tekst: men nam niet de moeite meen paar oneffenheden te redigeren of te editten.

    Iedereen kon een tekstregel toesturen, elke bevolkingsgroep. Welke bevolkingsgroep dat rap/hiphopgedeelte moest symboliseeren weet ik niet, de Marokkaanse misschien?

    Maar wat ik wel weet is dat “de indische gemeenschap” weer schitterde door afwezigheid. Ik had minstens het woord nasi-goreng eten of “wajik”, verwacht

 24. W.(Bill) Zitman zegt:

  Ook ik vindt de tekst van dit liedje kinderachtig en dat alleen is alreeds een belediging voor de “Royalty”.
  Ik begrijp niet hoe de regering dat goed kan keuren en ik hoorde dat Rutte zelf iets van Mozart “gejat” zou hebben.
  Zit Den Haag het Nederlandse volk weer in de maling te nemen? Nederlanders zien dat misschien zelf niet, maar de “wereld” zit ook een beetje mee te kijken!

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   De tekst was bijeen geraapt van (meerdere) groepjes? Vandaar de “mis-match”, – te veel handen op een buik. Wij zeggen in de reclame wereld -“A camel is a horse designed by a committee”.
   De melodie hadden wij hier ook even geprobeert (zo’n 25 jaar geleden) om er een jingle van te maken voor underarm deodorant, maar dat werd afgewezen, omdat het hier de “Scottish Pride” van een emigrantengroep zou kunnen aanraken.
   De reden dat ons reclame bureau (en onze klant) toen geïnteresseerd waren in de melodie, was o.a. , dat niemand er een “patent” op had en de componist was “not known” – dus geen royalties te betalen voor het gebruik.

 25. koppieop zegt:

  Wat jammer, de afwezigheid van een -neutrale- moderator. die een commentaar met woorden als
  JULLIE KLOOTJESVOLK en KARMA VAN 350 JAAR ONDERDRUKKING.
  automatisch blokkeert!-

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Dat is Bert…. – maar “PeeBee”, als “ambassadeur voor Indonesia”, laat ons zo mooi weten van onder welke steen hij zelf gekropen is.

  • buitenzorg zegt:

   De moderator lag op één oor. Inmiddels weer wakker geworden is hij het met Koppieop eens dat de gebruikers van dit forum zich dienen te houden aan de regels van goed fatsoen.

 26. W.(Bill) Zitman zegt:

  Hans, namanya “PeeBee” – tak sebagai jawaban!

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Hier was ik ook schuldig van Bahasa – hiermee stelde ik aan Hans van Schaik voor om niet te reageren op de onfatsoenlijke opmerkingen van PeeBee.
   Bert heeft deze inmiddels verwijderd.
   No more Bahasa, but what about English?

   • Eppeson Marawasin zegt:

    @/…/but what about English?@

    Voulez-vous dire Charles, Prince of Wales der Thronfolger des Vereinigten Königreiches?

    e.m.

   • Ed Vos zegt:

    Voulez-vous dire Charles, Prince of Wales der Thronfolger des Vereinigten Königreiches?

    Ben ik blij dat ik ook Frans Duits Engels heb gehad. Het had 5 jaar geduurd voordat ik fatsoenlijk Nederland kon schrijven.. Dus ik wist waarover Adamo zong , Drafi Deutscher en vooral The Beatles en The Stones 😉

   • Eppeson Marawasin zegt:

    Jaja … dus toch wel een beetje die goeie ouwe tijd meneer Vos met o.a. ‘herkent u deze nog’, of ‘de gouden glans straalt van je antenne met deze gouwe ouwe’. Nu bent u er één, die zowat van alle markten is, maar wordt ‘Marmor, Stein und Eisen bricht …’ traditiegetrouw nog steeds op Limburgse bruiloften gezongen.

    Over traditie gesproken, nog niet zo heel lang geleden leerden en spraken kinderen uit het hogere(!) en gegoede Limburgse milieu de Franse taal onder elkaar. Ik weet niet of Excellentie Frans Timmermans daarvan een exponent is, maar hij is o.a. wel afgestudeerd in de Franse Letteren. Aan Thijs Wöltgens had hij in elk geval een goede politieke leermeester.

    Maar ik dreig verder af te dwalen naar ‘Anarchy in the U.K.’ Dus om maar weer gauw ‘on topic’ te geraken voor de liefhebbers***: http://www.nederlandsalstweedetaal.nl/wilhelmus.htm

    ***gaan staan en zelf zingen 🙂

    e.m.

   • Ed Vos zegt:

    Meneer Eppeson, de goede oude tijd is de kurk waarop ik drijf. Weinig negatiefs daarover te vertellen, Behalve over mijn schoolrapport/examencijfers.
    Hoor ik bijvoorbeeld: It’s all over now van De Stones, ben ik even jong als toen.. Nou en wie wil dat niet? .

    “yo mama did the hanky panky, that’s how she got that little baby..” LOL 🙂

   • Ed Vos zegt:

    Wie is PeeBee?

   • Eppeson Marawasin zegt:

    ’t Kan niet Packard Bell zijn, want die hebben wel een Easy Note 😉

    e.m.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    “PeeBee” is kort voor “Pea Brain” (de erwt in dit geval een kacang hijau). Maar in “Eurasian” betekent het “Pintar Busuk”

 27. Jonge Indonesier zegt:

  Meer bewijs dat het ontzettend slecht gaat met EU en dus NL? Dat het echt niet meer beter wordt?

  Hier heb je: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2800/Europese-Unie/article/detail/3429688/2013/04/22/Europa-gooit-handdoek-in-de-ring.dhtml

  Het is echt afgelopen hoor met de welvaart in jullie land. Het gaat echt niet beter worden.

 28. Jonge Indonesier zegt:

  Voor degenen die oor en oog hebben, kijk en luister goed naar bovenstaande link. Het is langzaam maar zeker afgelopen met de suprematie van de West. Het wordt de eeuw van de Oost, van Groot Azie.

 29. Ed Vos zegt:

  Het koningslied wordt dus wel op 30 april gezongen. Iedereen trots en blij: Liedje staat nummer 1 op de een of andere hitlijst. Maxima pinkt een geensceneerd traantje weg. Nieuwkomers die zakken voor hun taalvaardigheid Nederlands dienen massaal bezwaarschriften in en verwijzen daarbij naar een koningslied met aantoonbare taalfouten. Kinderen studeren het koningslied in compleet met deze taalfouten. In wat voor een land leven we toch….

 30. Peter van den Broek zegt:

  Kan voor het klootjesvolk een vertaling in het Nederlands erbij geleverd worden, misschien kan ik dan ook een bijdrage leveren aan de discussie.
  Ik vind het meer dan correct dat op een Nederlandse blog wel heel beschaafd Nederlands wordt gehanteerd. Dan mogen de Indonesiers zich ook eens aanpassen of integreren.

  • Ed Vos zegt:

   Er is geen sprake van een discussie tussen de jonge Indonesier en ik; wij communiceren in het Indisch/Maleis onze moedertaal en Eppeson Marawasin heeft reeds een mooie slotrede geschreven,

   • Surya Atmadja zegt:

    Een paar populaire Maleise woordjes zoals adoeh ,kripoet(van je lach je kripoet ) zullen vele lezers ook begrijpen.
    Hoe dan ook , ik , orang import van Amsterdam zal meevieren met de kroning van Yang Mulia Sri Baginda Raja Willem-Alexander .
    Ehwaar dese.

   • Ed Vos zegt:

    Woordjes zoals gara-gara en kayak (geen Nederlandse groep of roeiboot) zijn overigens ook standaard-indisch..
    Ergens in een topic gebruikte ik het woordje kenek, maar dat is de Indonesische verbastering van “knecht”.

    Toch wel handig wanneer je indisch bent 😉

   • Ed Vos zegt:

    ja Pak Suraya Atmadja, ik was ook graag in Amsterdam. Mooi dagje uit, historische foto’s maken, maar de stad is niet te bereiken dan, en naar huis gaan: dat wordt een latertje.

  • Jan A. Somers zegt:

   Daar ben ik het mee eens. Een beetje onbeschaafd mag van mij ook sinds je het begrip ABN niet meer mag gebruiken. Die taaltoetsen bij toelating tot HBO en WO zijn er niet voor niets. Zou ook handig zijn geweest voor de schrijvers van het kroningslied.

 31. Ed Vos zegt:

  Dat die Surinamers niet lijden onder het koloniaal nederlands juk moge wel blijken uit hun koningslied.

  • Ed Vos zegt:

   enkele enthousiaste reacties uit de Surinaamse gemeenschap:

   – . ai boi, joe breetie noh? he, we zullen altijd de grootste slijmballen en apen van de ptattas bliven. al schoppen ze ons verrot, wat zijn wij surinamers toch happig op dat hollands aaitje over onze zwarte surinaamse kroesbol. ik schaam me om deze mentaliteit. ff gauw haantje de voorste aan onze meesters wijzen hoeveel wij surinamers van ze houden.
   bah, wat een slavenmentaliteit, de plantage kan er maar niet uit geslagen worden..mijngunst

   – Ik schaam me dood voor dit soort mensen. Je ziet andere allochtonen dit ook niet doen, maar de surineger moet weer laten zien hoe geïntgreerd hij is. AUB hoor!

 32. Ed Vos zegt:

  Alweer een koningslied, behoort tot het betere Nederlands lied

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s