Kunst of porno?

Jonge vrouw op Bali

Jonge vrouw op Bali

In het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië verscheen op 1 april 1937, onder de titel ‘Kunst of Pornografie? Bekend Fotograaf en Kunsthandelaar voor den Rechter’, het volgende artikel:

‘De Landraad te Malang onder presidium van mr. Sloot ving aan met het behandelen van een strafzaak, aanhangig gemaakt tegen de eigenaar van „Studio” te Malang, de heer O.K.B.
Ongeveer 1,5 jaar geleden had deze een kunstreis ondernomen naar het eiland Bali en een collectie kunstfoto’s vervaardigd en als prentbriefkaarten in de handel gebracht. Deze collectie omvatte landschappen, bergtaferelen, tempels, zeegezichten en ook, ter completering, enige specimen der vrouwelijke bewoners van het eiland in hun klederdracht en klederpracht. Vooral toeristen die Bali bezochten kochten deze laatstgenoemde staaltjes tegen 10 cent per ansicht en deze soort was op Bali geregeld van de hand gegaan. Toen te Bali bekend werd, dat de vervaardiger te Malang woonachtig was, telegrafeerde de Magistraat te Den Pasar aan de chef der stadspolitie alhier, waarop een bezoek aan den kunsthandel volgde. Diverse clichés werden in beslag genomen en ten politiekantore daarvan afdrukken vervaardigd, ten einde deze met enig ander fotomateriaal ter beoordeeling van de officier van Justitie te Soerabaja te zenden. De diverse foto’s waren aan een der zijwanden in de fotozaak geëxposeerd, echter niet zichtbaar van de straat. Bij een tweede bezoek werden 108 ansichten in beslag genomen.   

Bali: vrouwen in de kali

Bali: vrouwen in de kali

De vervolging was ingesteld in verband met den inhoud van art. 282 Wetboek van Strafrecht, waarvan het 1ste lid als volgt luidt: “Hij, die enig geschrift, waarvan hij de inhoud kent, of enige hem bekende afbeelding of voorwerp, aanstotelijk voor de eerbaarheid, hetzij verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat, invoert, enz., of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar en 4 maanden of geldboete van ten hoogste f 3.000”.

Het verhoor

De president van de landraad bekeek de op de groene tafel aanwezige exemplaren met kritisch oog, en, na monstering van de amoureuze afdrukken en negatieven, wendde hij zich tot de jeugdig uitziende griffier van de landraad toen deze de frivole collectie ook ter hand nam, met de vraag: “U bent toch meerderjarig?”
“Ja zeker”, haastte deze zich te antwoorden.

Beklaagde ontkende gedeeltelijk het ten laste gelegde. Bij het bezoek aan Bali waren hier en daar langs de weg ook Balinese vrouwen gefotografeerd, en voor het welwillend poseren van deze dames had beklaagde 2 cent per opname betaald. Het was hem niet bekend dat dergelijke foto´s niet verkocht mochten worden.
In een schrijven aan het parket te Soerabaja had de assistant-resident van Malang tot vervolging geadviseerd.

Getuige

De commissaris van politie 2de klasse J.C. Julianus werd als getuige beëdigd. Getuige gaf een exposé van het gebeurde, en bevestigde dat een en ander van de straat niet zichtbaar was geweest. De inspecteur van politie bij den Politiële Inlichtingendienst, R. Pikkert, had omstreeks augustus 1936 een aantal foto’s uit de étalage doen verwijderen, zulks naar aanleiding van een ontvangen klacht ten politieburele.
Beklaagde had daaraan vlot voldaan. Desgevraagd achtte deze getuige het duidelijk, dat de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Strafrecht waren overtreden. Op een vraag van de verdediger, waarop dit gegrond was, ging de president niet nader in, aangezien deze getuige niet als deskundige gedagvaard was. Mr. Sloot merkte op, dat een beslissing terzake in hoge mate afhankelijk zou zijn van de opvatting van den landraad inzake het al of niet schenden der eerbaarheid.

Pleidooi

Bali: vrouw bij put

Bali: vrouw bij put

De verdediger, mr. Van Weenen, kreeg vervolgens de gelegenheid tot het houden van een pleidooi. Hij deelde mede zijn verdediging niet alleen uit te strekken tot het misdrijf bedoeld in artikel 282, doch evenzeer tot de vraag of artikel 533 was overtreden. Vooropgesteld werd, dat van vier van de inbeslaggenomen cliché´s geen reproductie door beklaagde waren vervaardigd, verkocht of geëtaleerd.
Pleiter memoreerde, hoe beklaagde ontkende dat de foto´s aanstotelijk waren voor de eerbaarheid, en dit zeer terecht volgens pleiters mening. ‘Mir nichts dir nichts’ had de politie de cliché´s en afbeeldingen van Balinese bewoners bestempeld als van pornografische aard en op grond daarvan een en ander in beslaggenomen waardoor betrokkene schade in zijn bedrijfsvoering had geleden.
Spreker deed voorlezing van de gronden der inbeslagname uit het procesverbaal, en concludeerde hieruit dat op dictatoriale wijze door de politie volgens het in een politiestaat gangbare recept gedecreteerd was, voor ons democratische Nederland en Indië, wat volgens onze openbare macht pornografisch was en wat niet, en van welk men decreet men maar afhankelijk is ten aanzien van het baas zijn over zijn eigendom of niet. Pleiter verzocht teruggave van de zijns inziens onrechtmatig inbeslaggenomen chiché´s en gaf daarop een nadere uitleg.

De verhouding Europa-Indië

De rechtspraak, volgens pleiter, was gebaseerd op gevallen in Nederland. Nu werd hier overgegaan op toepassing van de Europese gewoonten op die van het eiland Bali, waar andere normen golden.
Volgens de Malangse politie, zo vervolgde spreker, was de afbeelding van een Balinese vrouw, conform haar gewoonte, dus pornografisch. Gezien het puriteins karakter van de opsteller van het proces-verbaal zou spreker deze de welgemeende raad willen geven: ga nooit naar Bali en nog minder naar “Selecta” (een badplaats boven Malang – JP), want gij zoudt daar schaamrood op uwe kaken tekort komen!
Pleiter legde de president een aantal in verschillende talen gedrukte folder over van stoomvaartmaatschappijen waarop luisterrijke afbeeldingen voorkwamen van hetgeen op Bali zoal rondliep, voor propaganda verspreid in Amerika en Europa, en verder boekwerken en tijdschriften, afkomstig uit een der plaatselijke boekhandels, met profanaties van Europese dames.
Pleiter verzocht om vrijspraak.’

Een week later deed de landraad uitspraak. Naar het oordeel van de Raad waren de foto´s duidelijk aanstootgevend voor de eerbaarheid, en veroordeelde beklaagde tot een geldboete van f 10, subsidiair 5 dagen hechtenis. We mogen aannemen dat met deze boete (gelijk aan de prijs van 100 ansichten) de eerbaarheid nu ook weer niet zó veel geweld was aangedaan…

x

Dit bericht werd geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

119 reacties op Kunst of porno?

 1. Jan van Joolen zegt:

  Dit was in de jaren 50 de normale dracht. Wij hadden een vriend Nederlander van geboorte, zijn vrouw, een balinese liep er zo bij, niks ongewoons aan of zoals U schrijft porno.

 2. hansvschaik zegt:

  De ansichtkaarten zijn nog steeds te koop.

 3. Mijn ouders wonende in Soerabaja gingen in 1948 ook af en toe naar Bali en mijn vader vond deze atmosfeer met deze jonge dames zeer aantrekkelijk

 4. Ed Vos zegt:

  Ik meen dat de Nederlanders vrouwen hadden verboden, dat was begin vorige eeuw of zo, om met ontblote borsten te lopen. De reden hiervan dat de KNIL mannen hierdoor te zeer werden afgeleid. Ik heb zelf de tijd meegemaakt dat een enkele vrouw nog met blote borst rondliep, in de kleine dorpjes. Tegenwoordig zie je ook af een toe een oude vrouw met ontbloot bovenlijf wegflitsen.

  Het is in de Indonesische cultuur, waarin ik ben opgevoed, ook vrij normaal dat in goed gezelschap en in aanwezigheid van mannen een vrouw een kind de borst geeft. Maart ja, eea hangt ook af van de vrouw of die malu is of niet en het gezelschap. Strenge moslims op Java kunnen dat wellicht niet zo waarderen.

  Maar ik ben zelf voorzichtig om van badende vrouwen of met ontbloot bovenlijf foto’s te maken .
  Maar goed, het is in aan de fotograaf te beslissen wat hij met die foto’s doet (voor promotie-doeleinden) en hoe hij een en ander beziet. Wellicht vonden deze foto’s ook aftrek bij mannen die al bij het zien van een halve borst in de hevigste staat van opwinding verkeerden

  Ik heb zelf foto’s gezien waarvan ook ik vond dat het aanstotelijk was voor de eerbaarheid van een Balinese. Een te Europese erotische houding/pose, zodat het leek dat alle Balinese vrouwen hitsig waren en van dattum wilden met elke willekeurige toerist.
  Een vrouw van kaste is het natuurlijk niet toegestaan zich met elke vent in te laten die zich aandient. Zo werkt dat daar dus niet. Zo een staat onder toezicht van de vader of de broer(s)

  Dat veel Nederlanders er puriteinse opvattingen op na hielden is bekend. Bali stond vroeger ook bekend als het eiland van de homo’s en die daarvoor ook openlijk uitkwamen. Dat was in de ogen van de Calvinisten natuurlijk een gruwel.
  Bekende homo’s waren Rudolf Bonnet en Walter Spies.

 5. R Geenen zegt:

  Wat zijn de tijden toch verandert. In 1969 gingen wij, 3 koppels waarvan 2 koppels puur Hollands en mijn vrouw en ik, naar Majorca op vacantie. Zoals U weet hebben de hotels daar bijna altijd grote zwembaden, omdat de stranden bijna altijd rotsig waren.
  Rond het zwembad bij het hotel waren alle vrouwen topless, heel normaal voor die tijd.
  Alleen hier in amerika zijn ze toch nog erg puriteins, ook vandaag.

 6. Grappig, hoe dat toen ter tijden zoveel energie en hoepla opbracht. Preutse hollanse opvatting toen ook. Die fotograaf was zijn tijd voor en waardeerde het mooie phiesiek van inheemse vrouwen. Wij zouden nu zeggen “Good for you’. In ieder geval leuk te weten hoe de rechters toen hun tijd konden veroorloven met zulke zaken. Jammer dat ik toen er nog niet bij kon zijn.Jempol. .

  • Ed Vos zegt:

   Ik denk niet dat de fotograaf , als kunstenaar dan, zijn tijd vooruit was. Het afbeelden van menselijkt naakt als kunst is zo oud als Methusalem. Daar liepen genoeg Europese schilders rond op Bali, die wel eens een Balinese vrouw hadden afgebeeld, hetzij grof hetzij toeristisch.

   Zoals ik reeds schreef was het de Nederlandse-Indische overheid die de Balinese vrouwen verbood om met ontbloot bovenlichaam rond te lopen, terwijl dezen toch ook gewend waren om als zodanig ook een tempel te betreden. Wanneer ik de foto’s bekijk, word ik er noch koud of warm van, en het herinnert me slechts aan de tijd dat ik als jongetje nog op Bali, maar vooral op Lombok (de Balinese gemeenschap aldaar) rondliep. Uiteraard hangt het er ook van af hoe de beschouwer eea waardeert.

   In onderhavig geval treedt de overheid op als zedenmeester, en ik weet niet of dat wel juist is.

   Maar OK, ik geef toe dat er sinds dit geval, kwa rechtspraak, niet veel veranderd is in Indonesie. Er was enkele jaren geleden een geval van een bekende jonge zanger die voor eigen gebruik, video-opnames maakte van zijn acrobatische kunsten in bed met nota bene zijn eigen partner. Een vriend of een reparateur, ik weet het niet meer, ontdekte deze opnames op de hard disk en plaatste ze op Youtube. Heel Indonesie sprak er van. De Indonesische overheid kreeg er ook lucht van en de zanger (de maker van de videopname) belandde zonder pardon in het gevang, vanwege het in het bezit hebben van en verspreiding van pornografie.

 7. R Geenen zegt:

  Gek is het, wanneer er iets moois is aan het andere geslacht je het niet mag zien.
  En dat zowel voor de vrouw als de man.

 8. W.(Bill) Zitman zegt:

  Ik heb nog steeds een van mijn eerste foto’s, gemaakt als een 14 jarige tiener met een Box Browney op Bali. Het meisje dat ik fotografeerdde zag er erg ‘gezond’ uit! Terug in Djakarta, had ik even moeite om de ontwikkelde film en foto’s op te halen, maar een paar rupiahs meer ‘did the trick’!
  Much later, when I met my current wife, I noticed a large oil painting of a Balinese woman on the wall at her parents house. I was told that originally she was topless, but mum would not have it on the wall, unless it was tastefully altered with a ‘seetru fishnet’ effect. Subsequent we inherited the painting and now it towers in our living room. Pity about the fishnet!

  • R Geenen zegt:

   I agree with you Bill.
   A friend of mine, who lives 5 minutes from me, has such a painting without a fishnet.
   En mannen die denken dat mannen niets moois hebben te bieden aan vrouwen, moeten dat maar aan de vrouwen in hun omgeving vragen.
   Ook wanneer ze niet naakt zijn heb je mooie vrouwen en mooie mannen.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Asjemenou – op “geloof in een betere wereld” kunnen we het niet tot een vergelijk brengen, maar nu we over vrouwelijke borsten zitten te schrijven, zijn we het allemaal met elkaar eens. Zit daar een oplossing in?
    Maar we zullen niet vergeten dat “fascination” voor deze mooie “eye-catchers”, voor ons, begint bij onze geboorte.

   • R Geenen zegt:

    Bill:
    Asjemenou – op “geloof in een betere wereld” kunnen we het niet tot een vergelijk brengen, maar nu we over vrouwelijke borsten zitten te schrijven, zijn we het allemaal met elkaar eens. Zit daar een oplossing in?
    Maar we zullen niet vergeten dat “fascination” voor deze mooie “eye-catchers”, voor ons, begint bij onze geboorte.

    Mag ik hier een mopje aan vastkleven met de volgende vraag: Waarom heeft een kip geen borsten? >>>>>>>>>Omdat een haan geen handjes heeft!
    Have a wonderful day.

 9. hansdekoning zegt:

  Iets moois aan het MANNELIJK geslacht?

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   “Beauty is in the eye of the beholder”! Vrouwen zien net zoveel moois aan ons, als wij aan hun!

  • A nony mouse zegt:

   De vrouw is toch uit Adam’s rib genomen?

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Adam’s rib? Of course!…..and I’m a monkey’s uncle!

   • A nony mouse zegt:

    Stone the crows and pickle the lizards!
    Heeft niemand ooit gehoord van (het werkwoord) klonen? Denk aan Dolly. Zij is inmiddels alweer viermaal gekloond!

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    A nony mouse, wij zitten hier over vrouwelijke borsten te praten en hoe die ontstaan zijn doet er voor mij weinig toe.
    Ik begrijp wel wat U bedoeld, maar we zitten hier op een “happy site”! Voor mij zou ik dat wel willen handhaven, maar andere lezers hebben natuurlijk ook recht.
    O ja, wij zeggen hier “Gawd stone the fleming crows and starve the bardies”. Het is een uiting van frustratie – ongeloof – …….. of als iets niet tot stand gebracht kan worden zoals je wildt…………..

   • A nony mouse zegt:

    Stone the crows and pickle the lizards! was mijn geirriteerde reactie op ‘ monkey’s uncle’.
    Een gorilla zeker nicknamed Bokito.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Ik zei alreeds dat ik begreep wat U bedoelde en Uw versie of ‘the crows’ was goed ter plaatse……..en ‘monkey’s uncle’ verschafte voor mij het resultaat wat Ik bedoelde…….

 10. buitenzorg zegt:

  Mij viel de volgende zin in het artikel op: “In een schrijven aan het parket te Soerabaja had de assistant-resident van Malang tot vervolging geadviseerd”.
  Behoorde dat tot zijn competentie? Nee toch? Werd de fotograaf tot een tientje boete veroordeeld omdat de assistent-resident een veroordeling nodig achtte terwijl de rechter misschien wel anders geoordeeld zou hebben?

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik dacht het wel. Ook in Nederland kan een bestuurder het OM verzoeken tot vervolging over te gaan. Bijvoorbeeld in het driehoeksoverleg (burgemeester, commissaris van politie, oficier van justitie).. Overigens kan elke burger een zaak aanhangig maken (of dat lukt is wat anders). En als het een zaak wordt, dan moet je maar afwachten wat de rechter ervan vindt.
   Net als in Nederland mocht je niet topless rondlopen in de openbare ruimte. Hoe dat op Bali was geregeld weet ik niet, indirect bestuur? Als je in Delft topless over de markt loopt, komen er ook problemen. Zwembad of strand is wat anders.
   Als mijn vader hoogwaardigheidbekleders naar Merauke had gebracht waren er volksdansen (net als op Koninginnedag). De vrouwen kregen dan vaak BH’s, de mannen hadden al hun peniskoker.

  • Ælle zegt:

   Geachte heer Immerzeel,
   De assistent-resident van Malang die destijds tot vervolging adviseerde was J.H. Boerstra.
   Wat kunt u over hem aan de weet komen?
   1936-1942 J.H. Boerstra
   Zijn voorgangers waren 1919-1929 H.I. Bussemaker, 1929-1933 Ir. E.A. Voorneman en
   1933-1936 Ir. P.K.W. Lakeman
   Met vriendelijke groet,

   Ælle

   • buitenzorg zegt:

    Geachte Aelle,
    Het was niet Boerstra (deze was burgemeester van Malang), maar de heer C. van Rossen die ten tijde van het gebeurde (van 1934 tot eind maart 1937) assistent-resident van Malang was. Van Rossen vervolgde zijn carriere als resident van Buitenzorg, – “de bekroning van een 24-jarige bestuursloopbaan” aldus het Soerabajasch Handelsblad op 27 maart 1937.

    Bert

   • Ælle zegt:

    Geachte heer Immerzeel,

    Als beeldend kunstenaar (lees: ‘kunstenmaker’) vond ik ’t namelijk al verdacht dat er weinig aan echte kunst beschikbaar was behalve de uit hout gesneden man-en-vrouw- figuurtjes, krissen, batiks enz. Vandaar mijn zoektocht naar de ‘oorzaak’ van het ontbreken van kunst. Thuis hadden we een ingelijste prent hangen in de corridor met de voorstelling van een naakte blanke vrouw op haar buik liggend waar niemand naar omkeek. Ik herinner me er nauwelijks de details van, want de gong en de Westminster chime klok ernaast waren interessanter. Zoals het alle mensen verging die de oorlog hebben overleefd is niets meegenomen behalve huishoudelijke troep van Mama, waaronder een houten wasbord, haar poffertjespan en eigen ontwerp visgril en zo meer.
    Oma was nog erger. Zij nam het Jaeger ondergoed van haar overleden man, K.C.P., mee in de koffer die nooit werd uitgepakt, want ze verwachtte met het volgende vliegtuig terug te gaan. (Later wel op vakantie geweest, maar niets herkend.)

    Het schijnt dat iemand anders met de verzameling foto’s van onze Toekang Portret (O.K.B.) ervandoor is gegaan, want er is een boek verschenen met dezelfde titel.
    Toekang Potret : 100 jaar fotografie in Nederlands Indië, 1839-1939 /
    Museum voor Volkenkunde (Rotterdam, Nederland)
    Onder redactie van Paul Faber … et al. ; tekst, Anneke Groeneveld … et al. ; inleiding, Liane van der Linden.
    Laat die Boersma maar zitten, denk ik nu.

    Met vriendelijke groet,
    Ælle

    P.S. Onlangs ontdekte ik een Staats Treasure aan Nederlands-Indische aquarellen van de hand van Jhr Josias Cornelis RAPPARD, waar mijn mond van openviel. O, zo mooi.

 11. maurits zegt:

  Niet allen in Bali,in cimahi heb ik vaak bloote badende vrouwen elke dag gezien,is voor mij heel normaal,maar ja ik kom ook veel in de kampongs,ik heb er geen problemen mee.

  • Surya Atmadja zegt:

   Badende vrouwen langs de kali of onder de pantjoeran .
   Kleine watervalletje vaak water uit de bergen , geleid via bamboe “leidingen”
   Maar niet op openbare wegen .
   Dan is het je aurat vertonen .

   Toen mijn zoon nog klein was ging ik vaak naar de strand van Zandvoort ( stranden rondom Amsterdam).
   Heb ik ook geen bezwaar als er leuke jonge dames topless aan het zonnebaden zijn .

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Surya, mijn vader was ook een kunstschilder. Hij zat urenlang aan de Ciliwung badende vrouwen te schilderen…..’dirty old man’! Van hem heb ik nog een mooi schilderij, waarop een naakt badend meisje op aangelegde bamboe vlotten staat……iedere dag wordt ze mooier!

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Surya , ik heb even zitten terug te lezen en ik heb een vraag voor je – ik heb in Indonesia altijd het woord ‘aurat’ voor genitaliën aangezien. Vallen ‘susu’/’tetek’ daar ook onder?

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Surya tidak menjahut – sudah berankat ke Jakarta/Bandung, pulang kampung?!

 12. A nony mouse zegt:

  “Honni soit qui mal y pense” betekent “Schande aan hem die er kwaad van denkt” of “Shamed be he who thinks evil of it”.

  Wie onschuldig is heeft vaak een handiger advocaat nodig dan wie schuldig is.
  ~ Otto Weiss
  Duits-Joods schrijver en dichter 1898-1944

  Tegenwoordig worden borsten soms zomaar afgehakt of ook nog chirurgisch opgevuld.
  http://rockisrocknbeads.blogspot.nl/2012/10/mastectomy-photos-without-reconstruction.html

 13. Beau Geste zegt:

  In 1952 stond bij de landingsplaats van Buleleng (aan de Noordkust van Bali) een groot bord, waarop in een groot aantal talen de toeristen verzocht werd rekening te houden met de geldende normen op Bali en dus om geen foto’s te maken van ontblote borsten. De soevereiniteits overdracht was toen al geschied, maar dit was wel een restant van het Nederlands-Indisch bestuur, die eigenlijk geen ontblote borsten wilde zien, doch de adat respecteerde boven die van Nederland. Het dubio van dit conflict met die fotograaf is daar een duidelijk gevolg van.

  • R Geenen zegt:

   En tegenwoordig is er een algemene internationale? fotografers recht, wanneer hij/zij zich bevindt op openbaar grondgebied, hij/zij onbeperkt fotos mag nemen.In amerika zijn de enige restrictions “militaire beschermde gebouwen en gebieden”.
   Natuurlijk hebben sommige landen daar meer beperkingen aan verbonden, vooral landen met strikte geloven en landen met dictator regels.

 14. H.A. Naberman. zegt:

  Tegenwoordig (ik spreek van 1996) lopen de Australische dames topless op het strand van Kuta….weliswaar alleen vlak langs het water op het strand. Maar toch..en plein public. De Balinese dames heb ik nooit topless gezien…….
  Vroeger namen de Baligangers van die mooie plaatjes mee terug onder het mom van ‘souvenirs de voyage’……

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Tegenwoordig (ik spreek van 2913) lopen de Australische dames op Kuta met veel meer te koop dan hun blote borsten. Vele hebben daar geen zelfrespect en respecteren ook geen families met kinderen en oudere mensen.
   Hun ‘cocktails’ van alcohol, drugs en (sommige) blote borsten zijn om zelf ook misselijk van te worden. Daar kunnen ze alles doen wat hier in Australie verboden is.
   Mooie borsten, als je daarmee geblest bent, moeten statig en met trots gedragen worden……..dan mag je ze van mij ook ontkleden!

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Sorry, typo (ik heb borsten aan mijn gedachten) …….met 2913 bedoel ik 2013……

   • hansvschaik zegt:

    Een beetje in de war geraakt door het vrouwelijke schoon, Bill Zitman?

   • R Geenen zegt:

    Een beetje in de war geraakt door het vrouwelijke schoon, Bill Zitman?

    Ik denk niet in de war, maar erg gezond.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Ja Hans, bingoeng ih ben, en mijn katja mata al kabut!

   • Surya Atmadja zegt:

    W.(Bill) Zitman zegt:
    28 februari 2013 om 2:24 am

    Mooie borsten, als je daarmee geblest bent, moeten statig en met trots gedragen worden……..dan mag je ze van mij ook ontkleden!
    ——————————————————
    Tja , ik denk het , en jij zegt het.(giegel giegel).
    Vandaar dat verhaal dat ik zo graag naar Zandvoort-Bloemendaal gaat.
    Zoontje blij , vrouw blij ( wil nooit zonnnen) maar blij omdat zoon blij is en ondergetekende ook blij .

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Surya, ik ben blij voor je blije familie en dat het zo weinig neemt om een hele familie blij te maken. En je geeft je zoon een goede kans om een “aardje van zijn vaardje” te worden – wij zeggen hier “a chip of the old block”!
    Toen ik als jongen soms naar een wellustig gebouwde lady zat te kijken, waarschuwde mijn moeder mij altijd; -“pas maar op, als je zo naar die lady zit te staren, krijg je een strontje op je oog”!
    Nooit gebeurd, daar ben ik weer blij om!

   • H.A. Naberman. zegt:

    Hadden die dames dan teleurstellende borsten of had je een privé ontkleding voor ogen…???Hahaha!!!

   • R Geenen zegt:

    Alcohol is dacht ik een slechte leidraad om iets moois te bewonderen.

  • Jan A. Somers zegt:

   En in de stad die vette mannen met blote borsten!

 15. W.(Bill) Zitman zegt:

  Ik hoop dat leden van het vrouwelijk geslacht, die hierop niet meedoen maar het wel lezen, niet de indruk krijgen dat hier een stelletje oude mannetjes even hun frustratie op hun aan het uitoefenen zijn. Dat is niet het geval!
  En over dit onderwerp heb ik zelf thuis ook niets over te mopperen.
  Het gaat hier over mannelijke WAARDERING voor het vrouwelijk geslacht………….en blote borsten……….! “Porno” komt hier niet aan te pas!
  Buitenzorg heeft hier een belangrijk onderwerp gekozen wat, helaas vaak, verkeert wordt gezien door mensen die niets beter te doen hebben.
  Hier in Australië hebben wij ook een voortdurend probleem met mensen die niet willen hebben, dat moeders hun babies in een bus of een restaurant voeden. Dat vinden ze “uncouth”.
  In bepaalde winkel centers moeten deze moeders nog steeds naar de public toilets om dit te doen. Hoe vernederend!
  Het is natuurlijk wel belangrijk HOE het gedaan wordt, maar in vele plaatsen is het ronduit verboden. Jammer genoeg zit geloof hier ook een beetje achter en de wetten zijn ook anders in iedere staat.

 16. koppieop zegt:

  Godsdiensten, ja, die hebben een grote invloed op “zedelijke” wetten. Gezien het ruime aantal erotische beschrijvingen in bijbelse psalmen, wordt het ons genadiglijk toegestaan om over deze onderwerpen te schrijven, maar niet om ze te bezichtigen…..

 17. Jan A. Somers zegt:

  Zou, gezien de enorme belangstelling, dit onderwerp deel uit moeten maken van het Indiche waaraan de Indo moet voldoen om terecht Indo te zijn? Natuurlijk alleen het ‘kunst’gedeelte!

  • bokeller zegt:

   Gepikt van wikipedea”Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, film, interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, of bouwkunde .
   M’n vraag als leek op kunstuitingen waar valt ’t onder, bouwkunde-Poëzie of mss.Dans.
   siBo

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Waarom ziet U ‘de belangstelling in dit onderwerp’ als nodig om de identiteit van een Indo terecht te stellen? En als U ‘vrouwelijke blote borsten’ hierbij inhaald, zou dat, volgens mij, onvoorwaardelijk moeten zijn! Maar ik ben van de mening dat het allang bewezen is, dat Indo’s meer dan voldoende cultuur hebben om op hun eigen benen te kunnen staan.
   Monopolising het ‘kunst’ gedeelte, zoals op deze site, voor deze reden, is niet nodig.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik ben niet zo bekend met publicaties over blote borsten e.d. (!?). (behalve bij Rubens c.a.). Toen ik zoveel reacties zag op een “Indische” website dacht ik dat dat misschien hoorde bij het Indisch zijn. Maar ik denk zoveel, en dat wordt niet altijd begrepen/gewaardeerd. Geeft niet.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Jan, zat U misschien over een nieuwe Indo vlag te denken – daarop twee mooie ronde borsten met glanzende t……, niet zo’n gek idee! Het zou ‘het Indisch zijn’ een hele nieuwe mening geven, met ‘kunst’ en ‘waardering’ daarbij ingesloten……en de hele wereld kan daarvan meegenieten!

 18. bokeller zegt:

  Bedankt,zal m’n Hema brilletje eens oppoetsen.
  siBo

 19. Ed Vos zegt:

  Om terug te komen op dit onderwerp nav de opmerking van “koppieop”.
  Wie tijdens vakantie op Kreta in aanraking is gekomen met de Minoische cultuur (begonnen ca 3500 voor Chr., dus R. Geenen ver voor 1969 na Chr. ) van Knossos, Minos en de Minotauer, zal wellicht ook afbeeldingen hebben gezien van Kretenzische vrouwen die fier hun borsten etaleerden. Het scheen toen mode te zijn geweest.
  Overigens was het in de hindoeistische landen vrij normaal om geslachtsdelen en dergelijke af te beelden op tempels en het als kunst (?) te vervaardigen. Ooit kreeg ik overigens een asbak in de vorm van een penis – symbool van de vruchtbaarheid – te koop aan geboden op Bali.

  Mij lijkt het dat na de komst en verspreiding van een bepaalde religie het opeens was afgelopen met het tonen van het menselijk lichaam, gezien de beschadigingen aan beelden in Griekenland, Italie en het nabije oosten. Men hakte toen lustig los op alle uitstekende aanstootgevende lichaamsdelen. Volgens mij ook was het dragen van een BH door vrouwen pas aan het begin van de vorige eeuw in zwang.

  • Ed Vos zegt:

   Asbak in de vorm van een penis : maak van die penis maar een fallus van 😉 een en ander overkwam me op de toeristische kunstmarkt van Sukawati.

  • R Geenen zegt:

   >>>>>>>>>>>Mij lijkt het dat na de komst en verspreiding van een bepaalde religie het opeens was afgelopen met het tonen van het menselijk lichaam<<<<<<<<<

   Dus alweer de bemoeizucht van een religie.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    ‘Dus alweer de bemoeizucht van een religie’ – daarmede heeft Wilders alreeds zijn ‘handen vol’. Zouden hier nog een paar borsten bij kunnen?

   • Ed Vos zegt:

    In het oudste boek van de wereld staat geschreven dat Adam en Eva na de zondeval gekleed gingen vanwege hun schaamte dat zij naakt waren. Je zou denken dat een religieus persoon er naar streeft te keren tot de tijd van voor de zondeval. Maar ja, dat kan dus blijkbaar niet, met het plukken van de appel ontstond de wetenschap van het rubriceren en catalogiseren. Wetenschap begint al bij nieuwsgierigheid. En in het Aards Paradijs liepen slechts twee mensen rond. Naturisten?

   • R Geenen zegt:

    En in het Aards Paradijs liepen slechts twee mensen rond. Naturisten?

    Een sprookje of geloof je er in?

 20. A nony mouse zegt:

  De zogenaamde waarheid is wel een hele blote vrouw met stevige memmen, maar welke kerk wordt hier bedoeld met de aan de zomen geborduurde hartjes geklede vrouw ?
  https://www.rijksmuseum.nl/mediabin.jsp?id=RP-P-1986-333

  • A nony mouse zegt:

   Voor een maximale vergroting op het plaatje klikken, a.u.b.

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Ik heb geen idee welke kerk dit is, maar als U reageerd op het onderwerp “Kunst of Porno?” en daar illustraties bij inhaald, zou U in Pompei kunnen gaan kijken – of, dichterbij op Uw computor, de illustratie uit “Juliette” door de Markies de Sade.
   De illustraties zijn Kunst – het onderwerp in deze illustraties is Porno in mijn ogen.
   Daarentegen, de illustratie in Uw voorbeeld is Kunst, maar het onderwerp geen Porno.

 21. hansvschaik zegt:

  De titel hiervan luidt Kunst of porno.
  Ik kan me niet herinneren dat hier iemand deze vraag beantwoordt heeft, wel veel reacties over borsten en blote dames. Zeker interessant maar geen antwoord op de vraag over kunst.

  • Ed Vos zegt:

   Beste Hans, wie bepaalt er nu wanneer iets kunst is?
   Een kunsthistoricus, of de man in straat?
   Of de dilettant die onder het genot van een glas wijn OH over kunst?
   De lezers van Javapost misschien?
   Is handwerk kunst?
   Waarom is kitsch geen kunst?
   Of gaat het wat kunst betreft om de kunst van het verkopen?
   Veel vragen, veel antwoorden, en je hoeft niet op elke vraag een antwoord te hebben, te verwachten of te krijgen.

   Volgens de rechter in dit artikel zijn die foto’s geen kunst(foto’s) maar pornografie, hoewel menigeen daarover andere gedachten heeft.
   Zo gaat dat in een democratie.

   • hansvschaik zegt:

    Beste Ed,
    Eerlijk gezegd had ik hier wel verwacht dat de lezeres(essen) dezes hun mening over het wel of niet kunst zijn hadden gegeven, maar blijkbaar zijn de blote borsten een veel interessanter onderwerp.
    Het gaat mij niet om de definitie van kunst, maar ik ben gewoon nieuwsgierig naar de mening(en) van de lezers(essen)…..
    In elk geval hartelijke dank voor de reactie.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Hans, de vraag “kunst of porno” gaat over een artikel, waar wij zelf eigenlijk onze eigen mening niet over kunnen verstrekken, want wij hebben de originele foto’s niet gezien. Ik denk dat de foto’s in “Java Post” hierboven, niet gepubliseert waren als part van het originele artikel in “Het Nieuws Van De Dag” in 1937, want dan zou die krant schuldig geweest zijn van dezelfde overtreding.
    Maar de algemene mening van onze mede-reacteurs over dit onderwerp is alreeds bekend – “blote borsten” is niet porno!
    Wat veel leuker is het fijt dat we elkaar zo goed leren kennen!
    Ronny is er op ingespronge als een bok in de haverkist, Jan À.S. zit te denken of het waarde heeft voor “het Indisch zijn”, À nony mouse probeert er geloof bij in te brengen terwijl zijn vrouw, Aelle, het onderwerp op een andere tak probeert te gooien, Tuan Henk zit op een andere site op “ons onderwerp” te reageren en Surya, na even stoutjes meegedaan te hebben, moest naar huis toe!
    Jij zelf zat even op het hek te kijken, maar gaat nu vragen stellen en ik zelf……….wel, dat laat ik aan jullie over.
    Maar dat je van de ladies niets hoord is wel te begrijpen. Geloof mij, ze zitten wel geinteresseert mee te lezen en voor mijn eigen vrouw moet ik ook alles vertalen!

  • R Geenen zegt:

   Kunst of porno.

   Toen of vandaag?
   Ik zie in blote borsten geen porno.

   • hansvschaik zegt:

    Beste Ronny,
    Bedoelt u dat blote borsten geen porno is, maar wat dan? Kunst?
    Zelf zie ik in blote borsten geen porno, hoewel het wel ervan afhangt hoe ze gepresenteerd worden.
    Een prostituee die blote borsten toont, zou je misschien wel porno kunnen noemen?
    Een prachtig schilderij (bijvoorbeeld van Rubens) waar dames met blote borsten opstaan wordt toch wel kunst genoemd?

   • R Geenen zegt:

    Hans,
    Ik acht kunst hoger dan porno, maar mooie blote borsten acht ik hoger dan kunst.
    Echter dit is een kwestie van smaak.

   • hansvschaik zegt:

    Ronny,
    Hartelijke dank voor de reactie.

    Hangt de beoordeling niet af in welke context de blote borsten te zien zijn?
    Op commerciële websites waar seks wordt aangeboden en waar uiteraard ook blote borsten te zien zijn kan je misschien wel porno noemen?
    Overigens zie ik geen reacties van dames op dit onderwerp.
    Hebben de dames een mening die ze liever geheim houden, of zijn ze nieuwsgierig hoe de mannen hierover denken?

   • R Geenen zegt:

    Als ik een paar mooie borsten van een vrouw die naast een schilderij van Rubens staat ziet, kan ik deze dame een kompliment maken en ben ik de Rubens vergeten.
    Misschien komt het dat ik minder verstand heb van kunst en aardig ben verwend geworden met vrouwelijk schoon..

   • hansvschaik zegt:

    Ronny,
    Dus blote borsten live zijn mooier dan op een schilderij?
    Daar kan ik mij wel iets van voorstellen.
    Bestaat er dan geen neiging op de live borsten te “onderzoeken” ?

   • R Geenen zegt:

    Ik heb respect voor de dame. En schoonheid is net als kunst. Zien!

   • hansvschaik zegt:

    Ronny,
    Inderdaad: Dames zijn gezegend met uiterlijke en innerlijke schoonheden, daar moet je gewoon respect voor hebben !
    Echt iets om jaloers op te zijn!

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   À nony mouse – “kunst” in mijn ogen. En het woord “vulgair” is hier nog nergens genoemd!
   En waarom zijn die plaatjes “dubieus” religieus? Twijfelachtig van religieuzewaardigheid of religieuswaardige plaatjes van twijfelachtige vulgariteit? En wat is het probleem – ze zijn verzameld door een MUSEUM!

   • A nony mouse zegt:

    Hierbij nog een plaat waarop tientallen kleine blote kindertjes bovenaan links te zien zijn die als lokaas worden gebruikt om een schone jongeling binnen te lokken, weliswaar eerst van het gewaad ontdaan door twee nederige bedienden.
    https://www.rijksmuseum.nl/mediabin.jsp?id=RP-P-1907-1985
    Rechtsonder knielt een oudere man met gevouwen handen en bidt samen met twee wanhopige kokkinnen hoe of de twee kippenvleugels in een schaal klaargemaakt zullen worden voor de avondmaaltijd met slechts drie potjes Conimex-kruiden tot hun beschikking.
    Linksonder de symbolen van de religieuze wereldleiders die dit allemaal uitgedokterd hebben. Hieraan herkenbaar zijn linksonder de mijter, de staf, de kronen en de scepters.
    Rechtsboven wordt de blonde tweelingbroer van de jongeling gekleed weggevoerd naar een duistere grot, maar hij mag op het laatste nippertje toch nog kiezen om zijn tweelingbroer in hoger sferen te vergezellen.
    https://www.rijksmuseum.nl/mediabin.jsp?id=RP-P-1907-1985

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    À nony mouse, ook deze plaat representeert for mij “kunst”. Wat daarop aan de hand is heeft u alreeds goed bekeken en voor eventuele aanvulling, zou u Wilhelm Paul von Grumbkow kunnen raadplegen.

 22. Ed Vos zegt:

  hansvschaik zegt:
  3 maart 2013 om 2:32 am
  Ronny,
  Inderdaad: Dames zijn gezegend met uiterlijke en innerlijke schoonheden, daar moet je gewoon respect voor hebben !
  Echt iets om jaloers op te zijn!
  —————————

  Hans, nooit van penisnijd gehoord?

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Ed, in mijn reactie hierboven, waarbij ik het leuk vond om al onze personaliteiten te leren kennen, had ik jou overgeslagen omdat ik niet zeker was. Maar (in jouw ogen) een “penis asbak” wat een “fallus” werd?… en nu penisnijd? Definately cock-eyed! l.o.l. Nee, ook ik had nooit van penisnijd gehoord.

   • Ed Vos zegt:

    Tidak apa- apa Bill 😉

    Waar was je niet zeker van ?

    Bali Crafts

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Cock-eyed, it’s a joke (and a play on words). Scheel – of een goed oog voor het mannelijk bezit. Penisnijd – mijn Nederlands is 55 jaar geleden stil blijven staan en er is geen Engelse vertaling. Je website van Bali Craft – ik rook niet!

   • R Geenen zegt:

    Nee, ook ik had nooit van penisnijd gehoord.

    Ik ook niet Bill.
    Vermoedelijk was daar ook geen noodzaak voor.

   • Ed Vos zegt:

    Dat zoeken we op in wikipedia
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Penisnijd
    De Vraag was: kunst of porno?

   • hansvschaik zegt:

    Penisnijd is dus iets van vrouwen, aangezien ik dat niet ben snap ik het verband niet.

   • Ed Vos zegt:

    Dames zijn gezegend met uiterlijke en innerlijke schoonheden, daar moet je gewoon respect voor hebben !
    Echt iets om jaloers op te zijn!

    Beste Hans ik ben geen travestiet, of hermafrodiet. Ik wil me niet ombouwen tot vrouw,
    Ik heb geen bezwaar tegen dat soort zaken, maar jaloers ben ik niet op ze (op vrouwen).
    Maar ook vrouwen, kunnen jaloers zijn op de uiterlijke en innerlijke schoonheid van de man.
    Dat wilde ik er mee zeggen.

    Maar ik neem aan dat jouw uitspraak tav vrouwen generaliserend bedoeld is, want er bestaan ook zoiets heksen, toverkollen en bitchen

   • hansvschaik zegt:

    Ed, mijn uitspraak is natuurlijk generaliserend en complimenterend naar de dames toe bedoeld.
    Net als bij mannen heb je vele variaties van vrouwen.
    Dank voor de reactie.

   • R Geenen zegt:

    Maar vooral als vrouwen jaloers op elkaar worden. Watch out, man!!

   • Jan A. Somers zegt:

    Als je last hebt van penisnijd: gewoon een andere peniskoker uitproberen.

 23. A nony mouse zegt:

  Journalisme of porno?
  In Servië is enige ophef ontstaan, nadat premier Ivica Dacic werd geïnterviewd door een “dame”, die vlak daarvoor haar slipje had uitgetrokken. Tijdens het interview, dat werd uitgezonden op de commerciële zender Pink-TV, wordt de premier gevraagd naar zijn mening over een buitenechtelijke relatie van 1 van zijn ministers. Op dat moment spreidt de interviewster haar benen, waarna Dacic ongemakkelijk lacht.
  De Servische vakbond van journalisten spreekt van ‘pornografie’ en eist een onderzoek door het commissariaat voor de media. Ook vindt de vakbond het schandalig, dat de beveiliging van de premier de ware bedoelingen van het interview niet eerder door had. Bekijk de bovenstaande video. (Deze ‘zabranjeno’ video is inmiddels verwijderd)
  Bron: Spits (vondig)
  Hier is de You Tube gecensureerde versie bekeken door 10 miljoen viewers:

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Direct van de film “Basic Instinct” met Sharon Stone als de “verleider”.
   Heel “kunstig” verzonnen en uitgespeeld……maar geen porno!
   Aan uw kommentaar te zien, heeft u hier heel goed naar gekeken!!

   • A nony mouse zegt:

    Eerst goed lezen en ook begrijpen voordat u, heer Zitman, iets zegt.
    De tekst is NIET van mij. Er staat zwart op wit dat de bron van Spits afkomstig is.
    Er staat gedrukt dat: “De Servische vakbond van journalisten uit Beograd (NUNS = Nezavisno udruženje novinara Srbije ) ……”
    Toch bedankt voor de moeite.
    BTW, hoe vaak heeft u naar de film Basic Instinkt gekeken?

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Ik heb nog nooit van een ‘bron’ genaamd ‘Spits’ gehoord en in mijn beperkte kennis van de Nederlandse taal is ‘spitsvondig’ synoniem voor ‘scherpzinnig’.
    Ook wat er ‘gedrukt staat’ kan gemakkelijk voor uw kommentaar aangezien worden en als uw reactie meteen met de deur het huis binnenvalt – ‘A nony mouse zegt : Journalisme of porno? In Servië’…..enz., is het gemakkelijk te denken dat u dit geschreven heeft..
    Maar ik geloof u wel – u heeft dus een video geplaatst zonder enig kommentaar…. Waarom?? …En wat heeft Journalisme met Kunst te maken??….En dat mogen wij wel beantwoorden?!
    Ik heb ‘Basic Instinct’ tweemaal gezien, een keer op ‘inflight’ op een lange reis en een keer op TV. Als die weer komt, ga ik er weer naar kijken!

  • R Geenen zegt:

   >>>>>>>>Op dat moment spreidt de interviewster haar benen, waarna Dacic ongemakkelijk lacht.

   Dit noem ik niet porno maar vulgair en low class.

   • A nony mouse zegt:

    Met mijn voorgaande reacties wil ik alleen de grenzen aangeven tussen de vraag of het kunst of pornografie is, het thema van 26 februari jongstleden, wat wij als krantenlezer van verhalen over Nederlands-Indië voor onze eigen opinie of geweten moeten bepalen. Tenslotte zal een ieder het voor zichzelf uitmaken, zoals het op een veroordeling is uitgelopen voor onze sympathieke fotograaf/eigenaar van toko “Studio” in Malang, anno 1936 toen hij een k u n s t reis maakte naar Bali en er een grote collectie foto’s verzamelde die hij als prentbriefkaarten verhandelde.
    Staan we dagelijks ook niet voor de keus wat we zullen eten? Zelfs wat we de volgende dag zullen eten.
    Nasi of kentang? Ook Albert Heyn, of Jumbo of Plus of Aldi staan iedere keer weer voor de keus wat de pot van de klant tegen een prijs zal schaffen. Ik zag hen vanavond nog in de winkel heen en weer rennen, mannen en vrouwen met elkaar overleggend of het vis of vlees zou zijn, en ik uiteraard met mezelf. Het werd scharrelrundvlees voor de kant en
    klare boemboe Rendang. Mijn wederhelft heeft mij al dagenlang experimentele tjendol gevoerd waarvan ik op dag twee buikpijn kreeg. De santen uit een pakje en uit een flacon was te machtig geweest. Nu neem ik zelf de touwtjes in handen in de dapoer en eten we gewoon rijst met rendang Padang. Als groene groente kocht ik de Euroshopper chopped spinach uit de diepvriesvitrinekast voor 49 Eurocenten.
    Om terug te komen op Spits. Samen met Metro vormen ze een team van dagbladen dat ons in Nederland van gratis nieuws voorziet.
    De Telegraaf Media Groep (TMG) was al uitgever van het gratis dagblad Spits. Vanaf 12 september was ook de gratis krant Metro van TMG. Spits en metro staan ook op het internet via google te vinden.

    Quote: Zowel de Spits als de Metro werd in 1999 gelanceerd. Samen bereiken ze dagelijks 2,3 miljoen lezers. Volgens cijfers van Nationaal Onderzoek Multimedia is Spits met 1.611.000 lezer de grootste landelijke gratis krant. Metro volgt met 1.489.000 lezers. Bestuursvoorzitter Herman van Campenhout van TMG vindt de overname een aantrekkelijke mogelijkheid in een tijd waarin het aantal zelfstandige kranten steeds verder afneemt. “Metro heeft een sterke marktpositie en een duidelijk eigen lezerskring”. Unquote.

   • R Geenen zegt:

    Die gratis kranten in Nederland volgen dus de trend die wij hier in California ook al een lange tijd kennen. Vaak is het zelf zo, dat bijna iedere gemeente van ongeveer 50000 inwoners ook een krant op de markt hebben met een heleboel reklame natuurlijk. Maar tegenwoordig zijn het niet alleen kranten, maar ook mooi opgezette tijdschriften, waar restauranten, verzekerings agenten, makelaars, garage bedrijven, enz in adverteren. En tussen al deze marketing reklames vindt men vaak ook interessante artikelen over allerlei belangrijke gebeurtenissen, heden zowel als het verleden.

    Briefkaarten van de fotograaf uit het verleden zijn prachtig zoals eerder beschreven.
    Echter wanneer een politiecus er in wordt geluisd tijdens een interview door de jonge dame zonder onderbroek is naar mijn mening van een bizonder laag allooi.

    Ook wil ik toch even ingaan op de kant en klare pakjes van diverse drankjes en gerechten.
    Mag ik een ieder adviseren eerst te lezen, wat er allemaal in zit. Vaak zitten er allelei soorten chemicalien in om het zaakje goed te houden en wat dies meer. En die smaakmakers kunnen allerlei ziekten veroorzaken. We worden vaak op een langzame manier vergiftigd zonder het te weten.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Kijk nu eens, informative gegevens gaan veel verder – speciaal als ze zelf door u geschreven worden.
    Nu ik weet waar u naar toe wildt, zonder de raadseltjes, zouden wij veel vriendschappelijker met elkaar kunnen redeneren!
    Jangan berperang (bikin ribut)! Apa boleh buat – nasi sudah jadi bubur!
    Ik suggest ‘Norit’ voor uw buikpijn en ik dank u voor uw informatie.

   • R Geenen zegt:

    Geen probleem, Bill.
    Ik dacht gewoon mee te reageren, vooral vanwege al die kunstmatige voedsel kreaties.
    Ik kook liever zelf, want dan weet ik wat ik binnen krijgt.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Sorry Ronny, you wedged in between. Mijn laatste reactie was voor A nony mouse bestemd.

   • A nony mouse zegt:

    Omdat alleen bij R Geenen, 5 maart 2013 om 9:02pm, een uitnodiging tot Beantwoorden (onderstreept) staat, zal ik van hier af dan maar mijn pleidooi verder vervolgen, nee, niet dat ik me in het nauw gedreven acht, zoals waarschijnlijk een bange ‘muis’ zou zijn. Onlangs zag ik op een foto hoe een vos twee muizen tegelijk in zijn bek tussen de tanden vasthield. Ze leefden nog en keken heel angstig naar de fotograaf en dus ook via de afbeelding naar mij. Kassian. Ik had met ze te doen. Onder welke noemer zou men die foto plaatsen? Wreed of wat?
    Mijn Vader zou gezegd hebben ….,.; ik weet eigenlijk niet wat hij zou zeggen, want vroeger in ‘zijn Indië’ schoot hij alle wilde katten dood. Hij had een hekel aan die dieren. Ik was dan ook verbaasd toen hij mijn mooie, bijna menselijke Minou filmde als hij op visite kwam. Helaas zijn dit enkel herinneringen uit de vorige eeuw.
    (Ik hoorde verhalen over mijn Moeder dat ze op ratten in de tuin schoot met gesloten ogen nog wel. Haar ouders en aanverwante familieleden waren echte jagers.)

    Attent van u, heer Geenen om ons te waarschuwen voor chemische stoffen die in de zakjes en pakjes boemboe en noem maar op zitten waarvoor ik u dank zeg.
    Mijn grote vijand is Aspartaam. Bijna niemand weet dat het ooit als chemisch oorlogswapen zou worden gebruikt, maar omdat de handel ervan teveel geld mee opbracht werd het doodgezwegen en kunnen we vanaf toen allemaal de kanker krijgen als het geld maar binnen blijft stromen via Cola Light en alles suikervrij en vervangend zoet onder # E- 951.
    http://ecowijs.nl/489/e-nummers-je-eten-zit-er-vol-mee/
    Bill Zitman wil ik bedanken voor zijn voorstel om Norit in te nemen . Even iets persoonlijks aan u; ik heb buikpijn zonder mentjeret. Eerder heb ik een kopje senna thee uit Thailand nodig wat ik vandaag ga organiseren voor mijn High Tea.
    Sampai jumpa pula! De groeten en tot ziens, Anm

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Ik begrijp nog steeds niet, hoe het mogelijk is dat Ronny Geenen’s reactie (6.41am), tussen die twee van mij, (5.10am en 5.17am), anderhalf uur later komt ingeschoven. Dit is hierboven al een paar maal gebeurd. Weliswaar dat Ronny is in de US en ik in Oz, (16 uur apart), maar dat heeft er niets mee te maken, want wij reageren op Nederlandse tijd.

   • buitenzorg zegt:

    Geen idee. Dat zijn de wonderen van de wereld van het internet. Vorige week gebeurde het me dat ik mijn dochter ophaalde bij haar sportclub omdat ik van mijn vrouw een sms-je daarvoor had gekregen. Bleek bij aankomst dat het niet had gehoeven. Twee sms-jes van haar (met een tussentijd van een kwartier!) hadden elkaar gekruist, d.w.z. de eerste arriveerde later bij mij dan de laatste. Hoe dat kan? Geen idee…

   • R Geenen zegt:

    Misschien is ieder website, volgens wordpress system, afgestemd per locatie van de desbetreffende website. Ik zou het anders ook niet weten. Het gekken is dat er zeer weinig tijdsverschil is tussen verzenden en ontvangst. Er kan dus maar een paar seconden vertraging zijn.

 24. Peter van den Broek zegt:

  Internet is een Netwerk van met elkaar verbonden computers, die met elkaar kunnen praten

  De taal heet TCP/IP of Transfer Control protocol/Internet protocol is een afspraak (protocol) hoe computers informatie uitwisselen

  deze afspraak bepaalt:
  -elke computer heeft een adres
  -informatie (bestand, is altijd gelabelled) wordt verzonden van het ene adres naar het andere adres, hierbij wordt de informatie in pakketjes verdeeld (asynchronical transfer mode) en bij het andere adres weer samengevormd
  -die pakketjes kunnen een verschillende weg (routing) volgen

  de snelheid van het internet hangt af van
  a de gebruiker
  b de capaciteit van de telefoonlijn
  c de bezetting van de telefoonlijn
  d de routing
  e de server oftewel de computer die het verkeer op het net regelt

  het kan bvb gebeuren dat een gedeelte van de informatie via de server in Washington loopt en daar is het druk en dat een ander gedeelte van dezelfde informatie over San Francisco naar Tokyo loopt en allebij dienen ze dan op de server van I4E in Nederland samen te komen, dat kost tijd. En daarom kunnen berichten van dezelfde computer over verschillende computers in het net lopen (routing).warbij de kortste weg niet altijd de snelste weg is.

  • R Geenen zegt:

   Heel goed Peter van den Broek!
   En ik wil het volgende nog wat aanvullen. De meeste mensen, misschien wel rond de 90%, gebruiken een gratis email setup, of als vergelijking een lease adres van tiscali of hotmail of yahoo.
   Dat zijn providers die een heleboel klanten hebben. M.a.w U allen die daar gebruik van maken, mogen dat email adres gebruiken, maar zijn daar geen eigenaar van. Mensen met eigen websites mogen echter via dat website hun eigen emails opzetten. Ik ben in het bezit van 6 geregistreerde domain namen en iedere domain naam laat mij onbeperkt email adressen maken en hebben.
   Voor dit forum gebruikt ik mijn email Ronny@LetPicturesTalk.com en de domain http://LetPicturesTalk.com, die op een server van HostGator.com zit. Wanneer ik een email verstuurd naar dit forum, ben ik via mijn server de enige. Wanneer iemand een hotmail of een yahoo email heeft en verstuurd zijn er waarschijndelijk miljoenen emails op dat moment in die servers die verstuurd worden. Ik heb vrij baan op mijn eigen weg en de yahoos en hotmails rijden in fille op de internet highway. Ik ben dus vaak eerder op de plaats van bestemming.

 25. Jaap Wormer zegt:

  Alle voorgaande discussies doen me afvragen, bestond er pornografie vóór Religie?
  Frappant anders wel dat in ons z.g. ontwikkelde Westen levensaanschouwingen en -beschouwingen nog steeds – en niet altijd positief! – gekleurd worden door Religie!

  En te bedenken dat de drie “grote” religies in deze wereld hun oorsprong vinden in het Middenoosten, en dus de Middenoosterse mentaliteit met zijn diepgewortelde hypocrisie en “shell-games” weerspiegelen!

  Trouwens, tot welke Religie behoorden Adam en Eve?

 26. Peter Barneveld Binkhuijsen zegt:

  Toch even een late reactie. Het verbaasd mij dat er bij de 117 reacties op dit onderwerp niemand heeft opgemerkt dat het president Soekarno is die, zelf een liefhebber was van jonge vrouwen, hieraan begin jaren 50 een einde heeft gemaakt. Hij vond het onwaardig voor de Balinese vrouwen.Toch maakte ik een paar maanden terug in een koffietentje in Bali mee dat een jonge moeder ongegeneerd haar borst ontblootte om een krijsende baby tot zwijgen te brengen en zo hoort het ook. Even off topic; het verbaasd mij ook dat grote warenhuizen en winkels in Europa geen ruimte beschikbaar hebben waar vrouwen hun baby de borst kunnen geven. Een actiepunt voor vrouwenclubs?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s