De tijd dringt

Een bezoek aan een kampslachtoffer geeft aanleiding tot overpeinzingen over de tijd.

Het terras, verlaten.

Door Bert Immerzeel

Een paar maanden geleden bracht ik een bezoek aan een ex-collega van me. Ze had me jaren geleden, toen ik in het ziekenhuis lag in verband met hartproblemen, een kaart gestuurd met een uitgebreide handgeschreven groet. Ik wilde haar graag daarvoor, ook handgeschreven, bedanken, maar kón dat niet. Een mailtje sturen ging niet – ze deed niet aan mail – en door mijn fysieke problemen is mijn handschrift belabberd geworden. Later, dacht ik, wordt dat beter en stuur ik haar alsnog een kaartje. Maar ja, zoals zo vaak, later wordt nóg later, en weer later nog heel veel later.

De entree

Maar dit keer zou het er dus van komen. Ik was zó dicht in de buurt dat ik geen excuus meer had. Ik belde haar op, en – gelukkig – ze reageerde positief. Met een bosje bloemen ging ik op weg naar haar woonplaats. Het was een allerhartelijkst weerzien. Enigszins verbaasd was ik te zien dat ze in de hal, bij de voordeur, een houten wajangpop had staan.  Het zal toch niet dat ook zíj uit Indië komt?

Even later zaten we samen op het terras van haar prachtige tuin. Misschien was het omdat ik haar jarenlang niet had gezien, misschien omdat ik haar eigenlijk alleen maar kende van de tijd dat ik me nog niet met Indië bezig hield, maar ik kon me niet goed herinneren dat we ooit over Indië spraken.  Zíj wel.

We hadden het over haar moeilijke alleen-zijn na de dood van haar man, een paar jaar geleden. Zelf was ze ook niet meer zo jong, want al 84. We spraken over haar internering in het kamp Lampersari in Semarang. Over het stoepje voor haar huis dat het haar lastig maakte om de boodschappen naar binnen te dragen, en over Indië.  Over literatuur, en over Indië. Eigenlijk ging ons hele gesprek zo´n beetje over Indië. Indië zat haar hoog.

Kort voor ons afscheid, keek ze me nog een keer nadrukkelijk recht in de ogen: ‘Bert, jij die zo lang met Indië bezig bent geweest. Al die onderzoeken die ons nu zeggen dat we daar alles fout hebben gedaan – wat vind jij? Hebben we dan helemaal niets goed gedaan?’

Een vraag om te vermijden, maar ja, zo logisch. Ik probeerde zo neutraal mogelijk te zijn. Ja, natuurlijk hebben ‘wij’ daar ook veel goeie dingen gedaan, denk aan de wetenschap, aan de architectuur, aan de gezondheidszorg. Maar natuurlijk, het was niet van ons, en we hadden er dus eigenlijk niets te zoeken. We mogen echter niet onze huidige waarden en normen loslaten op iets wat toen zo gewoon leek. Zijn we au fond niet allemaal gevangenen van de heersende moraal? Als ik honderd jaar eerder was geboren, misschien was ik zelf dan ook wel afgereisd naar Indië. Wie weet.

Te vroeg

Op 19 december 2022 worden voor het Nederlandse slavernijverleden excuses aangeboden aan de bevolking van Suriname en enkele Caribische eilanden. Premier Rutte doet dat in Den Haag, zeven andere regeringsleden ter plaatse. ‘Te vroeg’, oordelen Surinaamse belangenorganisaties. Het zou plaats moeten vinden op 1 juli volgend jaar, als het 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat slaven in Suriname daadwerkelijk vrij werden. Er zou risico bestaan dat de nazaten van de inheemsen en slaven de excuses weer niet zullen accepteren. De voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is het daar niet mee eens. ‘De excuses hadden al veel eerder moeten komen.’

Onze ervaringen met de Indische erfenis onderstreept het laatste. Het is beter het ijzer te smeden wanneer het heet is. Hoe later de excuses of herstel, des te meer onenigheid en minder kans van slagen.

Wat zou mijn ex-collega hiervan hebben gevonden? Enkele weken na mijn bezoek hoorde ik dat ze was overleden. Een treurig bericht, maar wat wás ik blij dat ik haar nog had gesproken. Inmiddels staat haar huis te koop op Funda en kunnen we nog een laatste keer bij haar naar binnen kijken. Het terras oogt leeg en verlaten. 

 

 

De steeg naast het huis. Op weg naar het licht?

 

 

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

32 reacties op De tijd dringt

 1. kalemol zegt:

  ‘het was niet van ons, en we hadden er dus eigenlijk niets te zoeken.’ Mijn ouders en grootouders zijn Indische-Nederlanders. Een groot deel van mijn dna komt uit Zuidoost-Azië. Hoe zo niks te zoeken? Dat is met terugwerkende kracht zeggen dat mijn Europese voorvaderen geen kinderen hadden moeten krijgen bij mijn Aziatische voormoeders.

  • Baldwin zegt:

   Het komt er op neer dat blanke nederlanders, die indirect via hun voorouders in Nederland van het kolonialisme geprofiteerd hebben middels de infrastrucuur in Nederland die met geld uit Indie gefinanceerd werd, tegen ons Indische Nederlanders zeggen “Jullie hadden er eigenlijk niet mogen zijn want voortgekomen uit politieke incorrecte, ongelijkwaardige relaties van koloniale uitbuiters met onderworpen inheemse vrouwen. En onze voorvaderen die dienend in het KNIL de archipel tot een staatkundige eenheid gesmeed hebben waardoor de Indonesiers een eenheidsstaat met centraal gezag in de schoot geworpen kregen, voor criminele oorlogsmisdadigers uitgemaakt worden. Het is gewoon een verkapte vorm van rascisme en moralistische arrogantie tegenover mensen met een kleurtje. Op de zelfde manier waarop anti semieten in Nederland Joodse mensen er op aanspreken wat er zoal in Israel verkeerd zou gaan. Wat in feite gewoon een verkapte vorm van anti semitisme is.

   • Dick van den Bergh zegt:

    Heer Baldwin, u haalt meerdere zaken door elkaar.

    1. De Europeanen hebben grote delen van den aardkloot met geweld in beslag genomen waaronder de Amerika’s, grote delen van Azië en Afrika en het continent Australië. Voor de Amerika’s was dit mogelijk vanwege vrijwel geen bevolking in aantallen die nog verder zijn gedecimeerd tot vrijwel niets. In Azië en Afrika lag dit totaal anders. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft vanaf 1830 met de oprichting van het koloniale bezettingsleger het K.N.I.L. met behulp van het Mannlicher repeteergeweer en een 25.000 man met voornamelijk autochtoon voetvolk het koloniale schrikbewind tot 8 maart 1942 over een 40 miljoen zieltjes in stand kunnen houden. Daarna kwam er voor korte tijd een andere bezettingsmacht. Na 350 jaar koloniaal schrikbewind vond men het welletjes en was het time to say goodbuy. Daar dacht de Hofstadgroep anders over en vanwege vijf jaar bezetting door de poppensnor had het koninkrijk geen nagels om aan de kont te krabben en stampte toch het grootste leger ooit uit de grond om de bruintjes in de verre wel even mores te leren.

    2. Europeanen die na 1945 met geweld Palestina bezette hadden daar evenmin iets te zoeken. Zelfs genetische banden waar men zo graag naar verwijst bestaan niet vide de HAPLO indeling van de wereldbevolking en zoals DNA onderzoek heeft uitgewezen. Daarenboven bestaan Semieten niet (een van de zonen van Noah). Het is een verzonnen verhaaltje en is gebaseerd op niets. Derhalve anti semitisme bestaat evenmin. Vaak wordt het woord racisme gebruikt. Rassen voor de mensheid bestaan evenmin. Wel voor kippen en honden. Zie wederom de HAPLO indeling van de mensheid en verspreiding van zijn genetisch stammenmateriaal over den aardkloot. Het stomme gewauwel in regeringen, internationale instanties en bovenal de stupide journaille blijft maar doorgaan. Het zal zeker nog een duizend jaar duren eer de ratio, de rede in de mensheid is nedergedaald.

   • A. Olive zegt:

    Dick van den Bergh zegt: “Rassen voor de mensheid bestaan evenmin.”
    Als dat zo is dan heeft “23 and me” toch wel heel goed geraden uit welke streken mijn familie komt

  • R.L. Mertens zegt:

   @Kalemol; ‘ een groot deel van mijn dna komt uit Zuid00st Azië etc.’- Dan bent u ook besmet met dat verleden……

   • R.L. Mertens zegt:

    @Kalemol; ‘vandaag 7 dec.’- 80 jaar geleden; Koningin Wilhelmina de 7 dec.1942 rede; dat na de oorlog Indië een mate(!) zelfstandigheid verkreeg binnen het koninkrijk. Tot grote teleurstelling van de enige Indonesische minister Soejono in het Londen kabinet. Want Nederland verloochende het
    dd.24/9-’41 ondertekende Atlantisch Handvest;
    Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht!
    In de Volksraad ‘verduidelijkte’ Tjarda dat dit alleen voor de koloniën in Europa gold. Een woedende reactie bij de Indonesische afgevaardigden; ‘van Nederland was niets meer te verwachten’.
    Vandaar; de Proklamasi 17 aug.1945!

   • kalemol zegt:

    NL heeft vele steken laten vallen, dat is zeker. Wie niet in die tijd? Lees JJPdeJong daarover en de strijd tussen perjuangen en diplomasi

   • kalemol zegt:

    ‘met het verleden besmet’? Bestaan er mensen die geen besmet verleden hebben? Wat bezielt mensen die anderen een ‘besmetting’ toekennen?

   • R.L. Mertens zegt:

    @Kalemol; ‘besmet etc.’- Het overdragen van…..waarheden? Of onwaarheden? Dat ziekelijke; ‘daar werd iets groots verricht of…. ook die onrechtmatige maatschappij van Europeanen -Inlanders’? Van heersers en dienaren!

 2. Renée zegt:

  Wat mooi dat het bezoek zo is verlopen alsof het zo had moeten zijn

 3. Ed Vermeulen zegt:

  Beste heer Immerzeel
  Een mooi en tegelijkertijd verdrietig verhaal. Of eigenlijk toch weer niet. U deed wat u voelde dat goed was: afscheid nemen. Dat gevoel en de herinneringen blijven. En dat is bij alles zo! Uw verhaaltje sterkt mij in mijn eigen gedachten over het verleden.
  Een decembergroet van Ed Vermeulen

 4. Het meest controversiële zinnetje uit het verhaal van Bert Immerzeel is:”We mogen echter niet onze huidige waarden en normen loslaten op iets wat toen zo gewoon leek.” Zijn waarden en normen dan losgekoppeld van een historische ontwikkeling? Ontstaan ze niet juist a.g.v. die ontwikkeling? Zijn ze dan wel te ontkoppelen?
  Mijn conclusie is juist dat, je alles wat er zich in het verleden heeft afgespeeld mag goed- of afkeuren en toetsen aan de opvattingen van nu, maar dat je er niet schuldig over hoeft te voelen. Als je nu concludeert dat in een bepaalde episode een maatschappij bestond waarin geweld een grotere rol speelde, of waarin het mensbeeld anders werd geïnterpreteerd, of het recht anders werd toegepast. Moet je, je daar nu voor schamen? Ik zou zeggen “Wees wijzer”.

  • Boudewijn van Oort zegt:

   Ik ben het eens met Jouke. Ik woon in Canada en om ons heen waaien de vlammen van schuld namens het gedrag van de “settlers” (oftewel kolonisten) en de inheemse bevolking. Alhoewel de koloniale geschiedenis van Canada net zo oud is als dat van Nederlands Indie, is het hier heel anders gegaan. De inheemse bevolking van Canada werd spoedig overrompeld door immigranten uit Europa, en vormen nu een kleine minderheid, maar dat nog steeds niet aangetrokken voelt tot de steden. Zij blijven het liefst in hun eigen gemeenschappen in de bossen , waar jagen en vissen voor hun een belangrijke bron van voedsel blijft.
   Dagelijks worden hier excuses aangeboden voor het gedrag van “onze” voorouders, maar niemand blijft hierbij stil staan. De toestroom van immigranten, ten dele aangemoedigd door de overheid, en ten dele als gevolg van de wereldwijde roem van Canada als een “ideeal land” , is hoger dan ooit, maar nu komen ze uit Azie en Afrika, en het hele idee van verontschuldiging voor het gedrag van de Schotten, Engelsen en Fransen die hier in de negentiende en vroege twintigste eeuw het voor het zeggen hadden, zegt hun niets. Schuld gevoelens zijn, denk ik, een diepgaande Christelijke verschijnsel, dat andere mensen minder aantast. Hebben de Jappen een gevoel van schuld voor hun verleden ?
   Ik ben me gaan verdiepen in het begrip “kampkindsyndroom” en hoe dat begrip heel veel in het gemeen heeft met “Residential School Survivor syndrome”. Dit laatste is het resultaat van pogingen gemaakt gedurende de negentiende en twintigste eeuw door de overheid van Canada , met behulp van de kerken , om de indiaan te verwijderen van zijn verleden. Kinderen werden vanuit hun families verwijderd en in enige jaren lang in internaten gedouwd . Dit was een enorme ramp. En hier komen ook schuld gevoelens naar voren , maar nu is het niet alleen de zaken man, de manager van een onderneming, de eigenaar van slaven , maar de kerken , vooral de katholieke kerk, die hiermee nu in hun maag zitten.
   Uitingen van verdriet en rouw voor het gedrag van “onze” slechte voorouders” maakt geen enkel bijdrage aan de oplossing van een enorm sociaal probleem. Canadese gevangenissen zitten propvol met indianen. Hun samenleving is boesoek, verziekt door de acties van de overheid en de kerken.
   Wat ik ongelofelijk problematisch vindt , is dat men in Canada , nog niet de kleinste stap gewaagd heeft zoals in Nederland geschiedde met het onderzoek naar Kampkindtrauma en WUBO/ WUV, en de geschiedenis van de twee duizend joodseoorlogswezen.
   Wij tasten hier nog geheel in het donker rond. Het gebrek aan documentatie en een samenvatting van feiten ontbreekt. De gevoelens zijn hier zo hoog opgelopen, dat je uiterst voorzichtig moet zijn dat jouw opinies in nauw verband staan met jouw genealogie. Je moet de juiste aantal volbloed indiaanse grootouders hebben, anders moet je je mond houden. Het enige dat acceptabel blijft zijn veronstschuldigingen.

   • krukcor zegt:

    Dat laatste is feitelijk behoorlijk racistisch als men op basis van zoveel procent DNA ergens over mag meepraten (en ev. kennis wordt toebedacht). Dan zou ik als WUBO/WUV rapporteur in Indonesia niet mogen meepraten of werken met de oorlogsslachtoffers alhier omdat ik geen Ind(ones)isch DNA bezit maar wel de kennis. “Woke” werkt zeer negatief en polariserend als men het te ver doordrijft.

 5. Indisch4ever zegt:

  Citaat Bert:
  “Maar natuurlijk, het was niet van ons, en we hadden er dus eigenlijk niets te zoeken ”

  We (politiek, grote bedrijven, goedopgeleide Nederlanders zonder Indonesische afkomst) zochten rijkdom daar. Doch niet allen… er waren ook religieuzen, medici, onderwijzers, die niet uit waren op rijkdom.
  De meeste soldaten zochten meer avontuur, stoer beroep, en een betaling die in dat land beter was dan in Nederland, maar geen grote rijkdom of een enkeling nam ontslag en probeerde welvarend te worden als burger in gouvernementsdienst of in het bedrijfsleven.

  Maar de Indische Nederlanders waren er geboren en getogen …. die zochten allereerst een eigen leventje in eigen land. Al dan niet bevoorrecht door de Nederlandse dictatuur.

  Zeker… niet alles wat Europeanen deden was slecht,
  Bijvoorbeeld, de brug over de anaikloof in midden sumatra. Uiteraard opgezet om steenkool van de ombilinmijnen snel af te voeren naar Padang. En wie verdiende daar het meest aan ? Niet de dwangarbeiders en andere Indonesische werkmensen.
  Maar het was wel een spoorlijn die ook gebruikt werd door vele Sumatranen, voor hun handel, familiebezoek of uitje.
  2 grootvaders en 1 overgrootvader waren spoorwegmensen op die lijn
  Mijn overgrootvader werkte mee aan die brug. Het verhaal is dat er vele werkmensen de dood vonden met dat bouwwerk. Dat is dus slecht van die belanda’s…hoewel er veel meer doden waren door de romushaprojecten van 42-45 door de nieuwe kolonisator, gesteund door de Indonesische nationalisten.
  Ook slecht… maar dat die nationalisten een eigen Indonesische staat opbouwden was goed.
  Denk niet zwart. Denk niet wit. Denk niet zwart-wit

  • R.L. Mertens zegt:

   @Boeroeng; ‘ denk niet zwart/wit etc.’ – Al het ‘goede daar verricht’ was uitsluitend verricht tbv. eigen Nederlands gewin! Indië was ons win gewest. Min. pres,Colijn in 1939 ; ‘wij hebben Indië volledig geëxploiteerd; land en volk’! – Wij leefden daar in een tropisch paradijs met baboes en djongossen etc. Ergo; de bevolking was rechteloos! Nederlanders, die dat inzagen; van Deventer: een ereschuld, de ethische richting/de Inlander verheffen werd – vooral in Indië!- gesaboteerd; de pers in Indië: de Nieuws van den Dag olv.Karel Wybrands; ‘gevaren van die ziekelijke ethiek voor de Nederlandse belangen(!). Waarom moet de kloof tussen Europeanen en Inlanders gedempt worden? Wij verzetten ons tegen zulke dempingsplannen. Laat de Inlander maar aan zijn kant van de kloof blijven, en daar doen wat men van hier hem toeroept om te doen. En mocht hij praatjes hebben tegen het gezag; men passe de methode van gen.Dyer in Brits Indië toe; met 100 betrouwbare
   ( Inlandse Knil ?) soldaten en 20.000 patronen is er geen kans op een revolutie in Insulinde. Alleen…men moet ze durven gebruiken. Een aderlating kost nou eenmaal bloed…!’

 6. J.Michiel Alma zegt:

  Fijn , weer een Buitenzorg !

 7. Johan Huibert de Ru zegt:

  Het is altijd interessant om dingen te lezen waar je geen weet van heb.

 8. Dick van den Bergh zegt:

  Excuses aan wie en voor wat? Voor het beloop van de geschiedenis? Tot wanneer moet men dan terug gaan? Indien de afstammelingen van de Afrikaanse stammen die gedwongen naar de Amerika’s zijn gebracht zoals naar het later gestichte Suriname, realiseren zij zich wel dat zij nu een koloniale bezetter zijn? Indien deze afstammelingen zo begaan zijn met het beloop van de geschiedenis en zo begaan zijn met de rol die zij hier nu in spelen, koop een one way ticket naar bijv. Liberia dat daar speciaal voor is opgericht en geef het Surinaamse gebied terug aan de verdreven oorspronkelijke bewoners, de Zuid Amerikaanse indianen stammen. De nazaten van de Afrikaanse stammen die nu in de Amerika’s wonen en werken en weer vandaar naar Europa zijn overgestoken naar bijv. Nederland en hun oorspronkelijk slavenhouders hebben het stuk voor stuk duizenden malen beter dan de nazaten van de Afrikaanse stammen die nu in Afrika bivakkeren en kosten noch moeite sparen om naar de landen van de oude slavendrijvers te emigreren. De kans dat de Afrikaanse Surinamers überhaupt in leven zouden zijn, hadden hun voorvaderen in Afrika gebleven, is uiterst gering.

  Trouwens, sinds wanneer is slavernij verboden en opgeheven? Ik lees in de drie handleidingen van de drie Abrahamische doodsculten, slavernij nog steeds dag in dag uit van de kansels wordt gepreekt. Lees onder meer Exodus 21: 1-36 waarbij de almachtige zelfs verordonneert ongehoorzame slaven dood te knuppelen en regels stelt voor het verkopen van uw dochter als slavin. Ook JC die opgevoerd wordt in het nieuwe boek van de tweede Abrahamische doodscult was niet vies van slavernij vide Lucas 17: 7-10. Zelfs de majesteit zweert bij slavernij en roept bij herhaling de almachtige aan om hulp en bijstand en velen in de landsregering en in de volksvertegenwoordiging. Zo helpe mij god almachtig. Een drie jarig onderzoek naar de betrokkenheid van zijn voorvaderen is derhalve onnodig. Het staat reeds geschreven en hij zweert erbij. De handleidingen zijn niet voorzien van bijlagen met instructies; knip dit en scheur dat er uit en dit doet miet meer mee. Noch zijn naderhand deze instructies toegevoegd.

  Begrijpt u nu dat een van mijn voorvaderen, kapitein bij de VOC, naar eer en geweten toentertijd Afrikaners naar Suriname bracht zoals zijn scheepsjournalen aangeven. Voorwaar, een schipper naast god.

  • Bert Siap zegt:

   De VOC bracht helemaal geen slaven van Afrika naar Suriname ! Dat deed De WIC ( West Indische Compagnie )

  • R.L. Mertens zegt:

   @DickvandenBergh; ‘uw voorvaderen etc.’- Naar eer en geweten toentertijd Afrikaners naar Suriname gebracht? Dan bent u nazaat van een echte Christen. Het paradijs wacht op u…..

   • Dick van den Bergh zegt:

    Heer Mertens, hulde, echter zonder 72 maagden. En heer Bersiap voorvader Dominicus (mijn naamgever) heeft gevaren voor de W.I.C. en V.O.C. in een manifest van de VOC op een van zijn reizen brengt hij een aantal slaven van Kaap de Goede Hoop naar Brazilië. Zo lag de route veelal om vandaar oostwaarts langs Australië te scheren. Meestal gunstige wind. De toenmalige tuigage stond niet toe aan de wind te varen. Hoewel de kleinere schepen dit kunstje al kende. Opmerkelijk dat tot ver in de 19e eeuw men toch z.g. squere riggers bleef bouwen.

  • Leo Gerritsen zegt:

   Tikkie terug : cherry picking en uit de kontekst gehaald Lucas 17:7-

   En jawel hoor, ook Exodus 21:1–36 is cherry picking, een paar zinnen totaal uit de kontekst gehaald

   Ik denk dat je een authoriteitskonflikt hebt dat je lekker uit acteert..
   Beter zou het zijn als je iets echt persoonlijk onderzoekt and en dan op die manier je eigen maakt !

   Enne leuk dat je voorvader een schurkje was, goed voor jou !

 9. Peter van Braam zegt:

  Meneer Immerzeel, een mooi verhaal en heel herkenbaar. Het spijt me zeer dat ik mij pas laat realiseerde hoezeer en snel de tijd contacten met het verleden laat verdwijnen en herinneringen oplossen.
  Wel een beetje jammer dat uw verhaal aanleiding is voor een enkeling om er iets heel anders in te lezen en het aan te grijpen om zich met sarcasme en verbittering in een reactie uit te leven.

  • Perter van den Broek zegt:

   @ Peter van Braam
   Dat is ook toevallig. Ik ben bezig met een kwantitatief onderzoek naar slachtoffers die vermist/ontvoerd werden tijdens het bloedig begin van de Indonesische Revolusi, ook wel Bersiap genoemd (sept-dec 1945) . Daarbij stuit ik op de gebroeders van Braam die vòòr de oorlog een landbouwbedrijf hadden hadden in het regentschap Kediri in de buurt van de plaats Blitar. Zijn deze broers wellicht familie van U? Zo ja, kan U dan contact met mij opnemen via mail: peter.vandenbroek@regafoodsrl.com

   • R.L. Mertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘kwantatief onderzoek naar de slachtoffers etc.’- Wellicht ook hoe/waarmee deze slachtoffers zijn omgebracht etc. De moorden op onbeschermde(!) vrouwen, kinderen, oudjes die buiten de beschermde(!) kampen verbleven. Deze bersiap periode is mi. een smet op de revolsi! Vandaar dat dit woord( Bonni Triyani) niet voorkomt in de Indonesische geschiedenis!- De Republikeinse leiders waren tegen dit gedoe! -zie Sharir; Onze strijd okt.1945

   • Peter van den Broek zegt:

    @dhr. R.L. Mertens
    Bij gebrek aan vast omlijnde leeftijdscategorïen zijn “kinderen” en “oudjes” niet- meetbare termen, dus onbruikbare begrippen in een kwantitatieve analyse. Daarnaast kan een kind of een oudje van het vrouwelijke of manlijke geslacht zijn, alleen éénduidige termen zijn bruikbaar in zo’n analyse.

    Ook in het boek Geluid van Geweld gebruiken de onderzoekers Captain en Sinke de verwarrende begrippen kind/man/vrouw. Dit speelt weliswaar in op het volkssentiment (populisme) maar deze categorïen zijn niet bruikbaar voor wat er gebeurde tijdens de bloedige gebeurtenissen aan het begin van de Indonesische Revolusi ook wel Bersiap genoemd. Daardoor komen de bijbehorende cijfers in de lucht hangen.

    Het is een grove misvatting dat het woord Bersiap niet voorkomt in de Indonesische geschiedenis. Verschillende getuigen merken op dat deze term door de Pemoeda’s gebruikt werd tijdens het vlagincident op 19 september 1945 bij het Oranje hotel in Soerabaja, zie Nationaal Archief. Daarnaast legt W. Meelhuijsen, getuige van deze gebeurtenissen in Soerabaja in zijn boek “Revolutie in Soerabaja” uit hoe het begrip in samenhang met de Indonesische Revolusi ontstaan is.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘niet meetbare termen etc.’; – Wat valt er eigenlijk te meten? Verwarrende begrippen? – Mi. belangrijker te weten; dat in die bersiap fase ; onbeschermde, weerlozen(!) familie’s afgeslacht/vermoord werden door sadisten, criminelen die toen de baat namen hun lusten bot te vieren. Gemoord werd met bamboe roentjings/golloks; speren/kapmessen etc. zie de film; Merdeka 1976 van Rolf Kiers; de lijken in de rivier.
    Doordat onze politiek leiding met provocaties de Republiek zo ‘zwart mogelijk in de internationale wereld media’ bracht! Ook onze neerbuigende/hautaine houding toen tov. de proklamasi was er natuurlijk debet aan; ‘wat moeten de Inlanders etc.?’- In dl.12 van dr.L. de Jong; het Koningrijk in de Wo.2 zijn verhalen genoteerd oa. de toean, die net uit het kamp een betjah nam om zijn vm.kantoor in Batavia te bezoeken. En daar aangekomen de aanwezige verblufte Indonesiërs te kennen geeft, dat de toean binnenkort weer op zijn kantoor verschijnt….Ook mijn oudoom vertrok naar zijn onderneming…werd daar gemarteld en vond; aan een paal vast gebonden boven op een mierennest, zijn verschrikkelijk dood! – Mijn woede over dit alles geldt vooral onze politiek leiding. Van Mook wist, door de Britten gewaarschuwd, dat er buiten de beschermde kampen Indo families tussen de Indonesiërs woonden. Die niet te beschermen waren. En toch maar blijven sarren; ‘een Japans maaksel, Soekarno voor de rechter etc.’, waardoor een gistende sfeer ontstond.

 10. leogerritsen zegt:

  Mag ik U allen voorstellen iets te lezen van Neville Goddard en waar hij, nmm, iets belangrijks duidt over het lot van het verleden, naar het heden toe en naar de toekomst : https://readnevillegoddard.com/the-law-and-the-promise/#tab-96316

  Met vriendelijke groet,
  Leo.

  • Dick van den Bergh zegt:

   Gelet op het artikel, aanbidt u kennelijk een almachtige, één van de ± 3.000 goden die met plezier in de handleidingen van de drie Abrahamische doodsculten al op de eerste pagina’s laat optekenen in zijn CV, de grootste genocide ooit te hebben gepleegd. Daar verbleekt de poppensnor bij. Daarna had hij nog veul meer moord en doodslag incluis het uitmoorden van kleine kinderen in zijn program opgenomen. Het is maar wat je leuk vindt.

   • leogerritsen zegt:

    Jonge jonge dikkie dik op de man gespeeld. tikkie terug, hahaha.

    Enne het gaat je geen moer aan of ik wel of niet iets aanbidt. De wereld zit echt anders in elkaar dan waar jij weet van hebt.

 11. Ronald Parée zegt:

  Dick van den Bergh: “Het zal zeker nog een duizend jaar duren eer de ratio, de rede in de mensheid is nedergedaald.”.

  Volgens Wikipedia: “Mensen (Homo sapiens) zijn intelligente primaten die gekenmerkt worden door hun rechtopstaande houding en tweevoetige voortbeweging, hun fijne motoriek en gebruik van werktuigen, hun complex taalgebruik en geavanceerde en zeer georganiseerde samenlevingen. De mens is de enige nog bestaande vertegenwoordiger van het geslacht Homo en maakt samen met chimpansees, gorilla’s en orang-oetans deel uit van de familie Hominidae (mensachtigen).”

  Welke reden(en) zou/zouden er dan aan ten grondslag liggen, dat die ratio/rede nog steeds niet in deze mens/mensheid = geslacht homo is neergedaald sinds zij ca. 2,5 miljoen jaar geleden op deze planeet verschenen?

  En als we het dan al over de gordel van smaragd hebben?
  Uiteraard is het nu voor onze generatie a.d.h.v. de geschiedenis, en met onze huidige kennis, “eenvoudig” te constateren wat er in onze ogen , “toen” in de archipel “niet helemaal goed gegaan is”.
  Om maar te beginnen met “wat hadden we daar als Europeanen te zoeken?”
  Tsja, net als onze generatie nu, waren ook onze bet-, overgroot- en grootouders en uiteindelijk ook onze ouders, slechts kinderen van hun tijd.
  “Kinderen” die, als alle andere “kinderen” vanaf die 2,5 miljoen jaar terug, onderdeel waren van een door de evolutie gepredikt tijdspad uiteindelijk resulterend in een tijdsbeeld.

  Neemt uiteindelijk niet weg, dat indien onze generatie dan nu die “niet helemaal goed gegane acties” constateert, minimaal een oprecht excuus namens het Koninkrijk van de eerst aanwezige = Koning WA, anders dan van een tijdelijke operationele woordvoerder = Rutte & Co., aan Indonesie op haar plaats zou zijn!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s