‘De Indische gemeenschap is niets gevraagd’

In Het Parool van 5 mei 2020 vraagt Griselda Molemans zich af wat er op deze dag eigenlijk te vieren is. Vrijheid? Niet voor de Indische gemeenschap! – Een repliek.

5 Mei-concert op de Amstel, Amsterdam, 2019

Door Bert Immerzeel

Onder de titel ‘Voor wie is het vrijheid? De Indische gemeenschap is niets gevraagd’, publiceerde op 5 mei 2020 Griselda Molemans een ingezonden artikel in Het Parool. Voor degenen die haar kennen, zal het weinig nieuws hebben gebracht; voor de anderen zal het meer vragen dan antwoorden hebben opgeleverd, want, zoals Molemans toegeeft: ‘de materie is complex’.

Waarschijnlijk zó complex dat ze zelf ook een beetje de weg is kwijtgeraakt.

Om te beginnen: Waarom zou de Indische gemeenschap iets moeten zijn gevraagd? Hebben (nazaten van) de Nederlanders die in 1945 in het moederland woonden niet het volste recht om de bevrijding te vieren, al was het slechts hún bevrijding?

De schrijfster heeft het recht om aandacht te vragen voor iets wat zij als onrecht ervaart, en zich daarbij af te vragen wat die 75 jaar vrijheid voor háár betekent.  Maar graag onderbouwd, en met een beetje gevoel voor de juiste verhoudingen. Volgens haar bestaat de Indische gemeenschap inmiddels uit zo´n 1,8 miljoen mensen. Dat getal komt goed uit, want dan kan zij zeggen dat 10% van de Nederlanders ‘nog altijd wacht op rechtsherstel’. Hoe zij aan deze 1,8 miljoen komt, geen idee. De laatste jaren doen allerlei getallen de ronde in de Indische sociale media; wat opvalt is dat de schattingen hier inmiddels zijn toegenomen tot meerdere miljoenen.

In de meer serieuze literatuur wordt aangenomen dat in na-oorlogse decennia rond de 300 duizend personen uit Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland reisden. Weten we dat in 1945 Nederland ongeveer 10 miljoen inwoners had, en in 1960 11,5 miljoen (officiële cijfers CBS), dan zien we dat de groep Indische Nederlanders ruwweg 3 % van de bevolking uitmaakte. En dat zou nu zijn uitgegroeid tot 10%? Wat bedoelt Molemans hiermee? Dat terwijl de gehele bevolking groeide van 10 naar 17,4 miljoen (een groei van 74%), het Indische aandeel groeide van 3 naar 10% (300%)? Kregen Indische mensen ontzettend veel meer kinderen dan de Nederlanders zonder migratie-achtergrond? Nooit geweten. Enig onderzoek zou waarschijnlijk aantonen dat de Indische gemeenschap helemaal niet zo groot is als zij doet veronderstellen.

Ook haar bewering dat de Indische gemeenschap de grootste minderheid is in dit land, staat hiermee op losse schroeven. Volgens het CBS woonden hier in 2015 370 duizend personen met in ieder geval één ouder geboren in Indonesië, tegenover 380 duizend personen met in ieder geval één ouder geboren in Marokko, en 396 duizend uit Turkije. Volgens de definiëring van het CBS is de Indische groep dus qua aantal overvleugeld door deze laatste groepen. Ook op dit punt is voorzichtigheid geboden.

Volgens Molemans zou de Nederlandse overheid bij de Indische gemeenschap voor 36,5 miljard in het krijt staan. Hoe zij tot die conclusie komt laat zij in het midden. Het zou gaan om ‘een reeks openstaande, overerfbare dossiers’. Over dat ‘openstaande’ kun je van mening verschillen. Meerdere van de zaken die zij aanroert zijn al vele malen getoetst door de rechter, en dus bestaat dat ‘openstaande’ nog slechts dááruit dat een beroep op de overheid nog slechts plaats kan vinden op morele gronden. Van dat ‘overerfbare’ blijft met deze vaststelling ook weinig meer overeind, want daar waar geen rechten zijn, kunnen deze ook niet worden overerfd. Maar goed, Molemans heeft natuurlijk de support nodig van de kinderen en kindskinderen van de Indische immigranten om haar ideeën uit te dragen, en de gedachte dat die hele ‘reeks van openstaande dossiers’ overerfbaar zou zijn, helpt hier natuurlijk bij.

Heeft ze dan geen enkel punt? Ja zeker wel, want ze heeft natuurlijk gelijk dat de overheid er sinds de oorlog veel aan gedaan heeft om het Indië-dossier op een goedkope manier af te sluiten.

Maar dit neemt niet weg dat de overheid niet verantwoordelijk is voor ál het leed dat Molemans op haar weg tegenkomt. Zo weet ze in haar laatste boek over de ‘troostmeisjes’ de schuld van de Japanners af te wentelen op de Nederlandse overheid omdat deze ‘doelbewust al het doorslaggevende bewijs dat de Japanse keizerlijke legertroepen en marinevlot een systeem van dwangprostitutie exploiteerden, achter slot en grendel (heeft) gelegd in het Niod en het Nationaal Archief.’ Doelbewust, toe maar. Zij baseert zich hierbij voornamelijk op het feit dat zij weinig medewerking van deze archieven heeft gekregen. Een weinig wetenschappelijk argument.

Molemans schuwt het niet met modder te gooien. Iedereen is schuldig, maar vooral de overheid. Het zou haar adagium kunnen zijn. Opmerkelijk genoeg heeft al haar gescheld de laatste jaren de Indische gemeenschap niet veel verder gebracht dan een groter gevoel van zelfmedelijden, een ‘stille tragiek’ in haar woorden.

‘De Indische gemeenschap is niets gevraagd.’ Nee, natuurlijk niet, waarom zou deze gemeenschap iets zijn gevraagd? Op 5 mei wordt gevierd dat de Duitse bezetting 75 jaar geleden werd beëindigd, net zoals we op 15 augustus vieren en herdenken dat de ook de Japanners werden verslagen. Vrijheid in de zin van ‘geen oorlog’, ‘geen bezetting’. En misschien ook wel vrijheid in de zin van de mogelijkheid aandacht te vragen voor zaken die we als onrecht ervaren.

Deze viering af te doen als een pr-machine van de Nederlandse overheid, en als ‘het slaafs zwaaien met roos-wit-blauwe vlaggetjes’ is echter zoeken naar populistisch gewin ten koste van de oprechte gevoelens van anderen.

We hoeven niet terug te keren naar de tijd dat de Indische gemeenschap zoals tijdens de eerste oorlogsjaren diep-diep-diep meeleefde met het lot van het moederland. Maar we mogen wel respect hebben voor de viering van de 5e mei. Want, let wel, zonder die 5e mei had de Indische gemeenschap nu misschien in het Derde Rijk geleefd.

Iets om over na te denken.

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

86 reacties op ‘De Indische gemeenschap is niets gevraagd’

 1. J.Michiel Alma zegt:

  Als altijd weer een uitstekende , volgens mij genuanceerde , reactie , dank , Bert .

  • Toby zegt:

   Bert, wat ben jij toch een vervelend mannetje! Ik zal dan wel niet zo knap zijn als jij en dat wil ik ook niet hoor, ik ben een gewone niet hooggeschoolde Indo met compassie voor de Indische Gemeenschap. Ik vecht voor mijn ouders en voorouders en voor de andere Indo’s die volkomen genegeerd zijn door de overheid. En dat doet Griselda Molemans ook.
   Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan en daar hoef je niet zo neerbuigend over te doen.
   Bah, wat heb ik de pest aan jou. Ons had niets gevraagd hoeven worden, neen natuurlijk niet, wij zijn toch ook niets?
   Maar ja jij weet hoe je eea moet brengen want er staan vele van jouw handtekeningen onder de afwijzigingen van de svb voor de WUV en de wubo, dus jij bent 2 handen op de buik met de Nederlandse Overheid.
   Wie weet betalen ze jou ook voor jouw negatieve berichten nav Griselda’s stuk.
   Één ding is zeker Griselda is integer, dat ben jij niet!
   Ik zal nooit meer een artikel van jou delen en ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik ooit op Javapost heb gestemd en ik haat je als de pest dat je meegeholpen hebt zoveel slachtoffers af te laten wijzen voor WUV en WUBO.
   Ik beantwoord niemand die hier op reageert, want er zal wel weer een heleboel rottigheden los komen, maar ik ben niet thuis.
   Nog één ding jij bent van het gehalte van Silfraire DelHaye
   En een ander ding, dit schrijf ik op persoonlijke titel

 2. Het CBS berekende in 1990 het aantal Indische Nederlanders op 472.600. Daarna werden de Indische Nederlanders niet meer als minderheidsgroep aangemerkt door het CBS.
  Het NIOD schat nu het aantal mensen met een Indo’Europese achtergrond tussen de1,5 tot 2 miljoen mensen. Een grote stille groep dus.
  Armand Mensingh:
  De kring van deze groep kan groter zijn naarmate er dieper in de historie naar verbanden gekeken wordt. Zo hebben diverse families generaties terug nog een koloniaal verleden, zoals Mark Rutte, Hans Goedkoop, Hans Wiegel, Diederik van Vleuten en meer.
  Bron: boek ‘Djangan Loepah’, Historische Vereniging Leersum en Team Leersum 2019.

  • Jan A. Somers zegt:

   “het aantal mensen met een Indo’Europese achtergrond tussen de1,5 tot 2 miljoen mensen.” Daar zijn dus tot en met mijn achterkleinkinderen meegeteld! Mijn kinderen? OK. Maar de rest? Die hebben wel wat anders te doen, en om over na te denken.

  • Roy Kneefel zegt:

   @ Armand Mensingh
   zie

   Klik om toegang te krijgen tot nidi-report-64.pdf

   hoofdstuk 7 en 8

   • buitenzorg zegt:

    Dank Roy, voor deze toevoeging. In dit rapport uit 2002 wordt dus geconcludeerd dat op dat moment ALLE mogelijke groepen meegerekend, en met allerlei educated guesses, 458 duizend ‘Indische Nederlanders’ in Nederland woonden, en nog eens 124 duizend in het buitenland. Lijken mij reële cijfers.

   • Bart Huysman zegt:

    Armand, dank voor deze bijdrage. Zowel Bert zijn artikel als dit rapport brengen mij weliswaar in verwarring maar verhelderen ook. Toch weet ik nu nog niet waar ik aan toe ben. Met hoe velen zijn wij nu? Of zouden wij dit gewoon niet zo belangrijk moeten vinden? Omdat wij allen MENSEN zijn?

   • R Geenen zegt:

    Ook mij is het niet helemaal duidelijk. Er is te veel gerekend vanuit de Nederlandse optiek.
    Ik zie weinig getalswaarde van de Indische mensen die geëmigreerd zijn vanuit Nederland. Hoeveel zijn er vertrokken naar de VS, Canada, Australië, New-Sealand, Brazilië. Ook is bekend dat er Indische Nederlanders direct naar o.a. Brazilie en Amerika zijn vertrokken. en last but not least, ook Molukkers hebben Nederland verlaten voor Californie. Zoals het nu in de Nl statistieken staat is het bijna 22% als schatting. Ik mist wat meer nauwkeurigheid. Of is het onkunde?

   • buitenzorg zegt:

    Ron,
    Om het verhaal iets meer in te kleuren:
    Ooit deed ik onderzoek naar de aantallen personen die een aanvraag indienden op grond van de Wuv/Wubo en Wiv.
    Daaruit concludeerde ik (we hebben het hier over de periode rond 2000) dat de helft van de buiten Nederland wonende Indische Nederlanders op dat moment woonachtig was in de USA, en van die groep weer de helft in California.
    Natuurlijk hebben we het dan over de eerste generatie…

   • R Geenen zegt:

    Dank voor jouw uitleg. Ben zelf ook daar mee bezig geweest en eigenlijk nog steeds door aan te passen. Dat aantal van Californie en de rest van Amerika klopt aardig.
    Ook Greta Kwik was met haar boek The Indos in Southern California had wat getallen. Maar die waren van de zeventiger jaren. Het probleem is dat iedere organisatie een andere methode toepast. Het word tijd dat ze eerst hun definities gezamenlijk vastleggen. Ik ga er van uit dat ieder mens met Indisch bloed er 1 is. Vervolgens kijken en rekenen per land vastgelegd op een vaste datum. Gewoon overzichtelijk maken. Anders is het een warboel.

   • Tineke van Ommen-DOUWES zegt:

    een goed genuanceerd weerwoord.Dank U.
    Tine V.O-D.

  • R Geenen zegt:

   @@Zo hebben diverse families generaties terug nog een koloniaal verleden, zoals Mark Rutte, Hans Goedkoop, Hans Wiegel, Diederik van Vleuten en meer.@@
   Wie zijn de door u genoemde figuren en wie vallen onder het woordje “meer”? Een paar honderd duizenden?

  • Jan A. Somers zegt:

   “Of zouden wij dit gewoon niet zo belangrijk moeten vinden? ” Voor mij een heel interessante vraag. Ik durf die niet aan mijn kleinkinderen voor te leggen!

   • R Geenen zegt:

    @@Een grote stille groep dus@@
    Die stille groep zat voornamelijk in Nederland. Want van de dag des aankomst in blandaland werden ze gekleineerd. Kregen zogenaamd een heropvoeding. Indische diplomas werden afgekeurd. Alleen banen laag bij de grond en zonder niveau was hun deel. enz, enz! In wezen zijn ze enorm gekrengd en opnieuw begonnen. Dat in tegenstelling tot zij die als groep van ruim 20%, besloten om te emigreren. Die Indo groep gooide het Nederlandse juk af en zetten hun schouders er onder. Want in het emigratieland van keuze kregen ze nieuwe kansen.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Een grote stille groep dus” Heeft u mij niet goed begrepen met ‘stil’. Hebben niets ondernomen m.b.t. tot achterstallige salarissen. U en uw mede landgenoten in de USA wel? Of hebben die ook 75 jaar gewacht?
    “Indische diplomas werden afgekeurd.” Hebben wij niets van gemerkt. Bijvoorbeeld mijn broer. Heeft in het kamp in Tjimahi, waar ook zijn leraren zaten, gymnasium afgemaakt en eindexamen. Kon zo naar de universiteit. Mijn zus met een niet afgemaakte opleiding, kreeg het ‘Londens diploma’. Kon daarmee weer verder. Ikzelf, de lagere school niet afgemaakt, kon zo naar de tweede klas HBS. (met een jaar lang gratis bijles). Samen met Ineke Hubrechts. Al mijn kennissen hebben in Nederland van de kansen, die hun werden geboden, volop gebruik gemaakt. Dachten we niet eens bij na. Je wilde iets en je ging het doen!
    Zelf had ik het als werkstudent in het begin zwaar. Sprak hierover met de studentendecaan. Hij adviseerde mij de studie tijdelijk in te ruilen voor de militaire dienst waar ik uitstel van had .i.v.m.studie. Mijn dossier op de TU bleef gewoon intact, na afloop van de militaire dienst weer de studie als werkstudent opgepakt. Prachtige hulp toch?

 3. Jan A. Somers zegt:

  Bedankt Bert. Maar pas op je gezondheid (beter gezegd het gebrek aan gezondheid). Maak je niet te druk.

 4. Bert Naberman. zegt:

  Laat maar……….

 5. Roy Kneefel zegt:

  Onderbouwd tegengas geven is altijd goed. Dank!

 6. Bart Huysman zegt:

  Armand Mensingh, dank voor deze bijdrage. Zowel Bert zijn artikel als dit rapport brengen mij weliswaar in verwarring maar verhelderen ook. Toch weet ik nu nog niet waar ik aan toe ben. Met hoe velen zijn wij nu? Of zouden wij dit gewoon niet zo belangrijk moeten vinden? Omdat wij allen MENSEN zijn?

  • buitenzorg zegt:

   Beste Bart,
   Je beantwoordt je vraag al zelf: het doet er niet zo veel toe.
   Maar toch, om er iets meer op in te duiken: de Indische gemeenschap in Nederland (en elders) verwatert, omdat de band met Indonesië is verbroken. Logisch. Het is dus maar hoe je er naar kijkt. Ooit waren er ca. 300 duizend Indische Nederlanders die naar Nederland kwamen. Nu zal het aantal ‘Indische Nederlanders’ inmiddels zijn toegenomen. Als we uitgaan van de gemiddelde toename van de bevolking sindsdien, met maximaal 75%, en dan komen we in de buurt van het half miljoen. Mochten er om welke redenen dan ook méér ‘Indische Nederlanders’ zijn (Molemans doet in haar artikel in Het Parool een poging om de groep erg uit te breiden), dan komen we misschien tot 600 duizend. Hoe je het ook bekijkt, het blijft niet meer dan 3 à 4 % van de bevolking. Veel? Weinig? Het is maar hoe je het bekijkt.

   • R Geenen zegt:

    In 2019 ben ik ook bezig geweest met het zoeken naar het aantal mensen met Indisch achtergrond en/of bloed. Heb mijn article bewaard om, bij nieuwe gegevens, het aan te vullen en/of te corrigeren.
    Indo People (from Wikipedia)
    In 1940, it was estimated that they, the Eurasians, were 80 per cent of the European population, which at the previous census had numbered 250,000.
    Nine tenths of the so-called Europeans are the offspring of whites married to native women. These mixed people are called Indo-Europeans
    This group has suffered more than any other during the Japanese occupation.” Official US Army publication
    On 24 November 1945, Sutomo leaked propaganda to specifically kill the Dutch, Indo, Ambonese and unarmed civilians.[77] Hundreds of Eurasians were killed in attacks by fanatical nationalistic Indonesian youth groups in the Bersiap Period during the last quarter of 1945
    Over a 15-year period after the Republic of Indonesia became an independent state, virtually the entire Dutch population, Indische Nederlanders (Dutch Indonesians), estimated at between 250,000 and 300,000, left the former Dutch East Indies.
    Some of them went to Australia, the United States or Canada. 18.5% departed for the United States.[84][85] In 1959, Dutch people who did not embrace Indonesian citizenship were expelled.[5] An estimated 60,000 immigrated to the United States in the 1960s

    The migration pattern of the so-called Repatriation progressed in five distinct waves over a period of 20 years.
    • The first wave, 1945–1950: After Japan’s capitulation and Indonesia’s declaration of independence, around 100,000 people. Although Indos suffered greatly during this period, with 20,000 people killed over 8 months in the Bersiap period alone.
    • The second wave, 1950–1957: After formal Dutch recognition of Indonesia’s independence,[86] many civil servants, law enforcement, and defense personnel left for the Netherlands. According to one estimate, 200,000 moved to the Netherlands in 1956.
    • The third wave, 1957–1958: During the political conflict around the ‘New-Guinea Issue’, Dutch citizens were declared undesired elements by the young Republic of Indonesia and around 20,000 more people left for the Netherlands
    • The fourth wave, 1962–1964: When the last Dutch-controlled territory (New Guinea), was released to the Republic of Indonesia, the last remaining Dutch citizens left for the Netherlands, including around 500 Papua civil servants and their families. The total number of people that migrated is estimated at 14,000
    • The fifth wave, 1949–1967: During this overlapping period a distinctive group of people, known as Spijtoptanten (Repentis), who originally opted for Indonesian citizenship found that they were unable to integrate into Indonesian society and also left for the Netherlands. In 1967, the Dutch government formally terminated this option.[64] Of the 31,000 people who originally opted for Indonesian citizenship (Indonesian term: Warga negara Indonesia), 25,000 withdrew their decision over the years.
    A 2005 study estimates the number of Indos who went to Australia around 10,000.[
    During the 1950s and 1960s an estimated 60,000 Indos arrived in the US, where they have integrated into mainstream American society. These Indos were sometimes also referred to as Indo-Europeans and Amerindos They are a relatively small Eurasian refugee-immigrant group in the USA.
    An accurate count of Indo immigrants is not available
    However the Indos who settled via the legislative refugee measures number at least 25,000
    By 1951, US consulates in the Netherlands registered 33,500 requests and had waiting times of 3 to 5 years.
    The 1953 flood disaster in the Netherlands resulted in the US Refugee Relief Act including a slot for 15,000 ethnic Dutch who had at least 50% European blood
    US Representative Francis E. Walter pleaded for a second term of the Refugee Relief Act in 1957 and an additional slot of 15,000 visas in 1958.
    In 1958 the US Pastore-Walter Act (“Act for the relief of certain distressed aliens”) was passed allowing for a one off acceptance of 10,000 Dutchmen from Indonesia
    Still in 1960 senators Pastore and Walter managed to get a second 2-year term for their act which was used by a great number of Indo ‘Spijtoptanten’

    In 1990, the Dutch Central Bureau for Statistics (CBS) registered the number of first-generation Indos living in the Netherlands at around 180,000 people. In 2001 official registration, including the second generation, accumulate their numbers to around half a million. Based on this the estimations, which include the third generation descendants, reach up to at least 800,000 people. However researcher Dr. Peter Post of the NIOD estimates 1.5 to 2 million people with Indo blood living in the Netherlands. The Indo Dutch living abroad were not included. That makes them by far the largest minority community in the Netherlands.[

    A 1999 CBS study reveals that of all foreign-born groups living in the Netherlands, only the Indos have an average income similar to that of citizens born in the Netherlands. Job participation in government, education and health care is similar as well. A 2005 CBS study, among foreign-born citizens and their children living in the Netherlands, shows that on average, Indos own the largest number of independent enterprises. A 2007 CBS study shows that over 50% of first-generation Indos have married a native-born Dutch person, which increased to 80% for the second generation.

 7. buitenzorg zegt:

  Ron, de woorden van Peter Post lijken me sterk overdreven.
  Als ik mag reageren op je laatste alinea:
  Dit betekent dat de Indische gemeenschap zich voorbeeldig heeft aangepast, en een economisch niveau heeft verkregen vergelijkbaar met de rest van de Nederlanders. Chapeau!!!
  Reden genoeg om dát ook eens te benadrukken!

  • R Geenen zegt:

   @Dit betekent dat de Indische gemeenschap zich voorbeeldig heeft aangepast, en een economisch niveau heeft verkregen vergelijkbaar met de rest van de Nederlanders. Chapeau!!!@
   O, daar ben ik al vele jaren van overtuigd. Vooral met mijn contacten op diverse niveaus. Om een paar te noemen: Engineering, Makelaardij, eigen bedrijven, filmwereld, vrienden met Wageningen bul en ook Groningen, in Amerika rechter en advocatuur. Ook in de jongere generaties wordt erg goed geboerd. Nee, de meningen vaan de toenmalige Ned. regeringen over Indische mensen zijn al lang achterhaald. Het zit niet in het uiterlijke kleur, maar in de grijze substantie in het hoofd.

 8. R.L.Mertens zegt:

  @BertImmerzeel; ‘respect voor de viering van de 5e mei etc.’- De strijd tegen het fascisme, bezetting en de slachtoffers etc. Goed ook te moeten weten, dat Nederland en al die andere Westerse landen toen de halve wereld aan ‘koloniën’ bezaten. Waar land en volk als wingewesten werden geëxploiteerd! Waar een autoritair/fascistisch regeringssysteem heerste met gg.aan het hoofd met exorbitante rechten! Met gevangenissen en concentratie kampen waar inheemsen terecht kwamen, die het waagden om vrijheid/merdeka te roepen. Waar opstanden bloedig werden neergeslagen. Al eeuwen lang! – Zelfs na die 5e mei 1945 werden nog maar enkele maanden later alle gelden aangewend om oorlogstuig aan te schaffen om in Indië oorlog te starten. Terwijl hier koffie en suiker nog alleen per bon te verkrijgen was. Meer dan 100.000 jongens, die maar net de nazi achter de rug hadden, trokken ten strijde om ‘Indië te bevrijden’! Van de collaborateur/ de Mussert ooit verbannen opruier Soekarno! Hij had ondanks zijn behandeling in het verzet tegen Japan moeten vechten; voor onze vaderlandse zaak! Er werd een zowat een 4 jaren lange politie oorlog gevoerd, waarbij meer dan 200.000 Inheemse slachtoffers vielen! Zo vlak na een nazi bezetting. Wat herdenken wij eigenlijk? Over moraal gesproken.

 9. buitenzorg zegt:

  @Mertens. Als we 5 mei vieren, dan is dat omdat we daarbij herdenken dat we niet meer op eigen bodem met oorlogsgeweld te maken hebben. Geen bombardementen, geen tanks en wapengekletter. Gelukkig maar. Maar natuurlijk, het onrecht is hiermee de wereld niet uit, en dat zal voorlopig ook wel niet gebeuren. Zal de 20e eeuw bekend blijven als de eeuw van de grote wereldoorlogen, de 21e eeuw zal mogelijk bekend worden als de eeuw van de ecologische crisis, of van het coronavirus. Wie zal het zeggen?

  • Jan A. Somers zegt:

   Nogmaals: Op 5 mei wordt gevierd dat Nederland was bevrijd, meer niet. (Zeeuws meisje al veel eerder, maar verpest het feest niet voor de anderen). Een feestje waard toch? En de Nederlandse belastingbetaler heeft toch het geld en onderhoud voor het prachtige Indiëmonument op die prachtige plaats opgehoest. Hoe vaak gaat u daar naar toe? Om even hormat te betuigen? Nederlandse Indië is een ander verhaal. Maar dat neemt niet weg dat Indische mensen dat feest best mogen meevieren. Zie bijvoorbeeld Zuidhollandse bevrijdingsverhalen
   Geplaatst op 29 april 2020 door Indisch4ever
   Een sinjo Soerabaja, gewoon burger van Zuid-Holland. Hoezo discriminatie van Indo’s?
   En uit de nieuwsbrief van het IHC de 100 foto’s.

   • RLMertens zegt:

    @JanA.Somers; ‘verpest het feest niet etc.’- Als u op die dag feest, denkt u ook niet aan het volk van uw baboe Soep? Zou ze ook zo blij zijn als haar sinjo Jan? Of moet ze blij zijn? Om het feest niet te verpesten.

   • Jan A. Somers zegt:

    “denkt u ook niet aan het volk van uw baboe Soep?” heeft niets met 5 mei te maken. 15 augustus!
    ” ‘verpest het feest niet etc.’” Goed lezen! Zeeuws meisje is in oktober 1944 bevrijd. Maar heeft geen probleem met vieren op 5 mei.
    “door ons aangericht onrecht, bezetting en slachtoffers! ” Ik was er niet bij. Behoort u misschien tot die ons? Spanje heeft de Nederlanden ook niet altijd vriendelijk behandeld. Tel eens, los van de vakantiegangers, het aantal Nederlanders dat met genoegen in Spanje woont. En de aantallen Indonesische studenten in Nederland. Ik heb ook geen problemen met Japanners ondanks Kenpeitai. Ik heb ook geen problemen met Indonesiërs ondanks Simpangclub en Werfstraatgevangenis. Episoden in je leven, het leven gaat verder.

   • RLMertens zegt:

    @JAsomers; ‘geen problemen met het vieren van 5 Mei etc.’ – Het vieren van een bevrijding van MAAR nog geen 5 jaar bezetting! Hoe te denken van/over hen, die eeuwen waren bezet, rechteloos waren etc.! Waar toen ca 500 oorlogen zijn gevoerd; dorpen plat gebrand, met duizenden slachtoffers etc. En de verantwoordelijke daders tot de hoogste regeringsfuncties doordrongen: als onze helden – Dan in 1945 nog eens zo vlak na deze maar ca.5 jaar nazi bezetting, wederom een politionele oorlog, Met nog eens meer dan 200.000 door ons gepleegde slachtoffers. Eindigt in een debacle! – U was er niet bij. U zat nb. hier in Holland en daar werd gemoord namens u!
    Toch maar feestvieren met uw Zeeuws meisje, die natuurlijk wat in Indiër is gebeurd niet zoveel veel van u heeft vernomen. Muv. over uw baboe Soep!

   • Jan A. Somers zegt:

    ” die natuurlijk wat in Indiër is gebeurd niet zoveel veel van u heeft vernomen. ” Hoezo? Eerst een avondcursus BI gevolgd. Regelmatig met mij in museum Nusantara rondgestruind (u ook met uw vrouw?). Tropenmuseum, u ook? Al bij ons eerste bezoek liep ze in Indonesië rond alsof ze er altijd had gewoond. Sommige dingen van mijn herinneringen zag ze eerder dan ik. Zag familie op Kembang Kuning eerder dan ik. Herkende in de Werfstraatgevangenis (geen gevangenis meer) alles wat ik verteld had. Kletste een eind weg met haar rudimentair BI.
    U begrijpt het nog steeds niet. 5 mei vier ik als burger van Nederland gewoon mee. Heeft niets met Indië te maken. Net als Zeeuws meisje dat ook niet op 5 mei is bevrijd maar daar ook geen last van heeft.
    Ik verwees u naar ‘Zuidhollandse bevrijdingsverhalen’ Dar staan ook verhalen uit indië in. Burgers van Zuid-Holland die vertellen over hun bevrijding. Waar ook ter wereld. Gewoon als burger van Zuid-Holland. Niks discriminatie. Maar dat zult u nooit begrijpen. Maar troost u, u bent niet de enige.

   • R Geenen zegt:

    @@. Niks discriminatie. Maar dat zult u nooit begrijpen. Maar troost u, u bent niet de enige.@@
    Heer Somers, U bent zo in uw zelf gekeerd en afhankelijk van uw wetten geworden, dat, ik vermoed, U ook niets van de andere Indische gevoelens en ervaringen wil of kan begrijpen. Misschien wilt U begrijpen dan ik de Indische en Molukse mens belangrijker vind dat uw Ned. wetten.

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers;’u begrijpt nog steeds niet etc.’- U praat over uw ervaringen in Indië. Maar u wil gewoon niet er aan herinnert worden, dat uw bevoorrechte(!) leven daar is gegrondvest op een regiem, die land en volk heeft bezet, geëxploiteerd, onderdrukt etc, Reeds sedert eeuwen. En hun bevrijding van onze bezetting duizenden slachtoffers heeft gekost! En dat heeft u uw Zeeuws meisje natuurlijk niet verteld. Wel over Kembang Koening; maar waarom, waardoor daar uitsluitend Nederlandse slachtoffers liggen?
    Ik was ooit in Z-Celebes op een begraafplaats van de Westerling slachtoffers….
    note; Zijn Memoires 1952; heet in de Engels uitgave; Prince of Justice; the Lawrence of the South East by capt.Raymond Paul Pierre Westerling

   • Jan A. Somers zegt:

    “dat, ik vermoed, U ook niets van de andere Indische gevoelens en ervaringen wil of kan begrijpen. ” En dan de manier waarop u tegen mij aankijkt, ben niet de enige hoor. Maar ja, in de USA is alles beter. Heb ik goed begrepen.
    “Indische en Molukse mens belangrijker vind dat uw Ned. wetten.” Nou, die Indische en Molukse mens is, net als uzelf, toch wel ondergeschikt aan wetgeving. Als u in uw bolide een tegenligger ziet aankomen, dan volgt u toch ook de wet? Makkelijk, kunt u anticiperen op wat die tegenligger zal doen. Wetgeving maakt heel veel dingen gemakkelijk.

  • R.L.Mertens zegt:

   @buitenzorg; ‘als we 5 mei vieren etc.’- Dan denken we toch aan het onrecht, bezetting, slachtoffers etc?…….maar liever niet aan door ons aangericht onrecht, bezetting en slachtoffers! Die boodschap ….en die komt/ is er ook op 15 augustus as…..komt ons niet gelegen. Want we willen vieren, desnoods ….

 10. R.L.Mertens zegt:

  @buitenzorg; ‘als we 5 mei vieren etc.’- Dan denken we toch aan het onrecht, bezetting, slachtoffers etc?…….maar liever niet aan door ons aangericht onrecht, bezetting en slachtoffers! Die boodschap ….en die komt/ is er ook op 15 augustus as…..komt ons niet gelegen. Want we willen vieren, desnoods ….

 11. ellen zegt:

  Eens met Jan A. Somers. Dit jaar heb ik een bijdrage geleverd voor een digitale tentoonstelling van de Ichtuskerk (Prot. Hervormd) in mijn gemeente. Dit met het oog op de 4/5 mei viering in het kader van 75 jaar bevrijding/vrijheid na WO II. Mijn bijdrage ging over het Indisch en Indonesisch verzet in Nederland tegen de Nazi’s tijdens WO II. Dit op basis van het boek van Herman Keppy (Kerels of lafaards). Een onderwerp dat vrij onbekend is in Nederland (en ook bij de Indische gemeenschap).

  • Jan A. Somers zegt:

   “Indisch en Indonesisch verzet in Nederland” Ik weet niet of hiervan iets bekend is in Indonesië. Zou uw tentoonstelling belangstelling hebben in Het Erasmushuis in Jakarta? Digitaal is het makkelijk om hierover contact te hebben. Zou Herman Keppy ook best leuk vinden.De tentoonstelling hierover in het IHS had wel een paar goede foto’s hierover, die ik niet kende. Verder een saaie opstelling.

 12. ellen zegt:

  https://www.fritshardeman.nl/9789082063547/herman-keppy/zijn-jullie-kerels-of-lafaards/

  Ik ben helaas niet in het bezit van dit boek van Herman Keppy. Anders had ik nog wat meer foto’s kunnen gebruiken voor de digitale tentoonstelling. Uiteraard dan eerst toestemming gevraagd aan de auteur. Maar het onderwerp paste goed bij de 4/5 mei viering in Nederland.

 13. RLMertens zegt:

  @ellen; ‘een onderwerp dat vrij onbekend is etc’.- Onbekend ook; De vergeten verhalen, verteld door historicus Ethan Mark; Over Anton de Kom, Indo beeldhouwer van Hall, die het van Heutz monument realiseerde, Johan van Heutz(zoon van) die SSér werd, de NSB in Indië etc. Een college lezing jl. 5 mei in Leiden gehouden; met Nederlandse ondertiteling https://video.leidenuniv.nl/embed/secure/iframe/entryId/1_hemqn7vl/uiConfId/44110401?fbclid=IwAR3OMykZ86F5UCXY-4maCNJUgcHiL55xJTe8k1o5YHivaMUhpCeNTQUwF0w

 14. ellen zegt:

  Dat is waar, heer R.L. Mertens. Er is nog vrij veel onbekend. Maar ik heb deze keer een keuze gemaakt voor het boek Kerels of lafaards van Herman Keppy. De digitale tentoonstelling was beperkt. Ook interessant is het verschijnen van het nieuwe boek van Conny Braam: Wij zijn de wrekers over dit alles. Het gaat over de Zuid-Afrikaanse soldaten die in 1942 in Noord-Afrika krijgsgevangen werden gemaakt door de Duitsers. Zij werden overgebracht naar Duitse concentratie- (c.q. vernietigings)kampen in Duitsland (o.a. Auschwitz). En kwamen terecht in de Nazi-ideologie en racisme. De belofte van Churchill dat meevechten tegen de nazi’s de gekoloniseerde soldaten stemrecht zal opleveren, blijkt onterecht te zijn. Het einde van de oorlog zal de Zuid-Afrikanen apartheid brengen. De apartheid in Zuid-Afrika is dus gerelateerd aan de Nazi-ideologie. De Nederlanders spelen een belangrijke rol bij het vestigen van de eerste Europeanen in Zuid-Afrika. Een groot gedeelte van Zuid-Afrika was in het bezit van de VOC onder de naam Nederlandse Kaapkolonie. Voor de Nederlanders fungeerde de Kaapkolonie vooral als tussenstop voor de handelsschepen van de VOC onderweg naar het voormalig Nederlands-Indie. Later emigreerden er vele Nederlanders naar Zuid-Afrika.

  https://www.atlascontact.nl/boek/wij-zijn-de-wrekers-over-dit-alles/

  • Jan A. Somers zegt:

   “Zuid-Afrikaanse soldaten die in 1942 in Noord-Afrika krijgsgevangen werden” In Vlissingen waren veel Marokkaanse soldaten die door de Duitsers krijgsgevangen waren gemaakt. Mijn Zeeuws meisje zat vaak voor het raam bij een ziek vriendinnetje. Als die Marokkanen ‘s-ochtends en ‘s-avonds naar/van hun werk gingen, werden die meisjes toegezwaaid.

  • Jan A. Somers zegt:

   Mijn dochter Nadet heeft pas een boek uitgegeven over de Wolgatataren:
   NADET SOMERS
   In 1941 gaf een jonge officier uit het Rode Leger zich over aan de Duitsers. Twee jaar later arriveerde deze soldaat van Tataarse afkomst op Voorne.
   Leo Zaripov maakte deel uit van het 826ste Wolga-Tataarse infanterie- bataljon, dat van oktober 1943 tot januari 1945 werd ingezet bij de verdediging van het eiland. Voor de eilandbewoners waren die WolgaTataren de grote onbekenden.
   In deze geschiedenis van de ‘Mannen met een Mongools gezicht’ staat het verhaal van Leo centraal. Het is het verhaal van een reis van vele duizenden kilometers, die dwars door Azië en Europa voerde, van de Wolga en Oezbekistan naar Voorne en die eindigde in het zuiden van Engeland.
   Na de Tweede Wereldoorlog veranderde Leo zijn Tataarse familienaam in de Engelse achternaam Lunny. Pas toen vond hij datgene waar naar hij zijn leven lang had gezocht: vrijheid.
   Wolga-Tataren op Voorne In het voetspoor van Leo (Zaripov) Lunny

  • Jan A. Somers zegt:

   “Voor de Nederlanders fungeerde de Kaapkolonie vooral als tussenstop voor de handelsschepen van de VOC ” Een paar stukjes uit mijn disertatie:
   Op de lange zeereizen tussen Europa en (Oost-)Azië was onderweg herstel en aansterking van de bemanning, alsmede verversing van de voedsel- en watervoorraden noodzakelijk. Men zocht op verschillende plaatsen halverwege de reis een geschikt verversingsstation; hiertoe werd naast Sint-Helena en Mauritius, en door de Portugezen Mozambique, ook de Kaap aangedaan. Het is evident dat met betrekking tot zo’n plaats waar men uitgeput aankwam en opgeknapt weer vertrok, alle scheepsjournalen uitgebreid aandacht schonken aan dit gebied. In een compilatie van deze beschrijvingen door Raven-Hart valt vooral de consistente beschrijving op van de mogelijkheden om aan vers vlees, fruit, en goed water te komen. Boxer geeft zijn hoofdstuk over de Kaap dan ook de titel “The tavern of two seas” mee.
   In april 1652 werd op last van de VOC door Jan van Riebeeck aan de Kaap een permanent verversingsstation ingericht: een fort, een dorp, en wat tuinen. In 1657 kregen negen vrijburgers, voormalig compagniespersoneel, land toegewezen in Rondebosch, oostelijk van de Tafelberg.
   In tegenstelling tot elders in het operatiegebied van de VOC werd de Kaap een vestiging van een volledig nieuwe sociale orde: een complexe koloniale samenleving op Europese grondslag, onder het gezag van de VOC. Toch bleef Kaap de Goede Hoop op het wereldtoneel een uithoek; het bleef een verversingsstation voor passanten, de Indische zeeherberg.

 15. Jan A. Somers zegt:

  Ik kom steeds de term ‘Indische Nederlanders’ tegen. Waarmee de verwarring begint, wat/wie zijn dat? Ikzelf gebruik geen etnisch onderscheid. Alle (Nederlandse) mensen met een direct Indisch verleden. Totok of Indo, maakt mij niets uit. In Nederland geboren of in Indië, maakt mij niets uit. Maar in de discussies hier wordt meestal wel etnisch onderscheid gemaakt, Totok of Indo. Hoe/wie bepaalt dat onderscheid? Nog steeds verwarring, een Totok kan in Indië geboren zijn en nooit in Nederland geweest, een Indo kan in Nederland geboren zijn, en nooit in Indië geweest. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en Indo’s, net of een Indo geen Nederlander zou zijn. En Totoks die geen Indische Nederlanders zouden zijn. En hoe bepaal je of iemand een Indo of Totok is? Een bron van onduidelijkheid bij de beschreven aantallen. Waaruit blijkt overigens bij die tellingen of iemand totok of Indo is? Hoe is bij die tellingen, bij bijvoorbeeld de emigratie naar de USA, bepaald of iemand totok of Indo is?

  • Jan A. Somers zegt:

   Nog erger. In I4E lees ik over een ‘half-Indische’.

  • buitenzorg zegt:

   Jan, je stelt hier meer vragen dan ik kan beantwoorden. Het is duidelijk dat Griselda Molemans alles en iedereen heeft meegerekend om aan haar 1,8 miljoen te komen. Zelfs Surinamers en Antillianen. En dan nóg klopt het niet.
   Zelf heb ik in dit artikel de term ‘Indische Nederlanders’ gebruikt omdat te voorkomen dat ik groepen zou zijn vergeten. ‘Indische Nederlanders’ is immers een soort containerbegrip: zowel ‘Inheemsen’ (Molukkers, Menadonezen, Papoea´s, Toegoenezen etc.), als Indo´s, als blanken die in Indië hebben gewoond (totoks).

  • R Geenen zegt:

   @Hoe is bij die tellingen, bij bijvoorbeeld de emigratie naar de USA, bepaald of iemand totok of Indo is?@
   Om de 10 jaar wordt er in Amerika de bevolking geteld. Men krijgt dan via de mail formulieren met vragen om in te vullen. Het is een verplichting. Daarnaast zegt mijn eigen gevoel en eigen zienswijze, dat ik een Indische of desnoods een Indo ben. Ik woon sinds 1981 in de US of A en voel mij geen Nederlander en geen Indonesier. Ik heb de Californische levensstijl aangenomen en dat bevalt mij uitstekend. Mijn nichten en neven, die hier zijn geboren zijn Amerikanen, maar trots op hun Indische afkomst. Op het ogenblik wordt er in uw regering gepraat over dubbele paspoort. O.a. naar voren gebracht door D66 met vertegenwoordiging in New York. Dat geeft al duidelijk aan dat het paspoort allen gezien kan worden als een reis document. Je bent hoe je het voelt.

   • Bill Zitman zegt:

    Zo voel ik me in Australië ook, maar ik heb ook sterke gevoelens voor dezen die het niet zo gelukkig voor hun zelfgemaakt hebben……o.a. zoals de ‘achtergeblevenen’!

    Klik om toegang te krijgen tot Hewett%20Thesis%202017.pdf

   • R Geenen zegt:

    Ja, dat begrijp ik. Ik trek mij hun lot ook erg aan. Jarenlang heb ik met een Indische erg veel contact gehad en zelf voor haar, haar familie in Nederland gevonden. Ook voor haar brieven naar de Nl regering gestuurd. Nu is ze helaas al een paar jaren dood op 75 jarige leeftijd.

   • Peter van den Broek zegt:

    @dhr Bill Zitman
    Interessante dissertatie van mevr. Rosalind Louise Hewett. begerenswaardige dingen vertelt zij over Soerabaja, die zelfs Soerabajanen niet weten of willen weten.

    Wat mij opvalt is dat in Australië veel onderzoek naar Nederlands-Indie wordt gedaan. Het is niet alleen de befaamde prof. R. Cribb, getuige-deskundige bij Nederlandse processen over oorlogsmisdaden in Nederlands-indie, maar ook Francis Palmos die het boek van Hario Kecik , ooggetuige van de gebeurtenissen in Soerabaja in 1945 vertaalde. Helaas schenkt men in Nederland geen aandacht aan , zelfs niet Marion van Pagee, die niet gehinderd door enige voorkennis hem interviewde. En nu Rosalind Louise Hewett.

   • R Geenen zegt:

    Heb zelf, o.a. door mijn web, contact met diverse Indische mensen uit Australia. Nu weer met een persoon die ook anderen probeert te helpen. Ik krijg o.a. vragen over WUV en WUBO. Mijn artikel over Luit. Kol. b.d. Jacq Brijl wordt vaak het meest gelezen in Australie. En Bill Zitman is voor mij een goede vriend.

   • Jan A. Somers zegt:

    “met een persoon die ook anderen probeert te helpen.” Nuttig werk! Pelita en HALIN doen ook nuttig werk, maar het geld moet toch ergens vandaan komen? Hun budget is beperkt.
    In Nederland kun je ook terecht bij de gemeentelijke sociale diensten, maar die hebben meestal weinig gedetailleerde indische kennis. Maar voor algemene vragen zoals WW, AOW,. UWV, bijstand e.d. moet je Pelita natuurlijk niet lastig vallen. Gewoon direct naar de Sociale dienst. En de vakbonden en kerkgenootschappen hebben ook veel kennis in huis. De vakbonden hebben directe lijntjes naar uitkeringsorganen.
    “dubbele paspoort” Het gaat hierbij meestal om controle i.v.m. gesjoemel. “dat het paspoort allen gezien kan worden als een reis document.” Maar de uitkeringsambtenaren zien dat toch anders, het is voor hen het bewijs van je nationaliteit. De uitkeringsorganen hebben de ervaring dat in die situaties vaak fraude optreedt. Vandaar dat men met een handvol informatica probeert te selecteren voor verder onderzoek. Maar hier zitten vaak etnische verschillen tussen, en die mag je daarbij eigenlijk niet gebruiken. Etnisch profileren!

   • R Geenen zegt:

    @het is voor hen het bewijs van je nationaliteit.@
    Ja, dat heeft mijn moeder in 1949 gemerkt toen ze bij de emigratie ambtenaar werd verzocht te verschijnen. Ondanks haar NL paspoort werd ze toch maar geweigerd om naar Nederland te vertrekken. Want een alleen staande INDISCHE vrouw was in Nl toch niet opgewassen enz, enz.
    U heeft geen besef wat er vaak in de wereld van de ambtenaren gebeurd!

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik reageerde op uw reactie van 11 mei over etnische profilering in Nederland. Niet over uw mening over ambtenaren.

   • R Geenen zegt:

    Wel zo makkelijk om dat even te melden. Voorkomt verwarring.

   • Jan A. Somers zegt:

    “zelfs Soerabajanen niet weten of willen weten.” Nou, en? In zo ‘ n grote stad weet je zoveel niet. Winkelend in de Kalverstraat merk je toch niet dat de Marechaussee op het Damrak krakersrellen uit elkaar slaat? Elke dag zwervend door de stad heb je toch veel gemist. Niet erg toch? Ik weet genoeg.

   • R Geenen zegt:

    Slaat nergens op

   • Jan A. Somers zegt:

    “Slaat nergens op” Hoezo? In een grote stad als Soerabaja ben je op meer plekken nooit geweest dan op andere. Het nieuws heb je dan van horen zeggen, de krant of de radio. Maar radio en krant waren niet beschikbaar. Als er in Den Haag op het Malieveld wordt gedemonstreerd, gaat het shoppen in de Spuistraat toch ook gewoon door? Heb ik dan wat gemist? Wie van de politici in Den Haag heeft weet van Indische demonstraties op de Dam in Amsterdam? Toevallig gelezen op I4E. En op de Dam in Amsterdam moet je niet zijn, wel op het Binnenhof in Den Haag. Ik heb me laten vertellen dat in Amsterdam de stadsgidsen elkaar bellen als er weer een demonstratie is, het liefst met een rammende ME. Daar moet je met je toeristen dan op,af! Maar mijn reactie was voor de heer Peter van den Broek die Soerabaja alleen maar kent uit rapporten.over sommige gebeurtenissen hier en daar. Bij mijn zwerftochten als melkbezorger ben ik zelf weinig bersiap, en nooit een rapporteur tegengekomen. En toch heeft de bersiap daar behoorlijk huis gehouden, en is er veel over Soerabaja geschreven En wat weet de heer van den Broek over het dagelijkse leven in de wijk waar ik woonde? En de slachtoffers die ik daar heb helpen bergen? Staat niet in een rapport. Liggen rustig op Kembang Kuning. Naamloos! Maar daar is hij ook nooit geweest.

 16. Peter van den Broek zegt:

  Maar hoe komt mevr. Molemans aan haar cijfers?

  Stel ik heb 4 Indische volwassenen in Nederland : 2 trouwen met elkaar en 2 trouwen met natives. Er zijn dan 3 echtparen, elk echtpaar krijgt een kind -> deze kinderen hebben per definitie Indisch bloed. a) Er zijn dan 4 Indische volwassenen en 3 Indische kinderen= 7 Indischen

  Maar nu gaat het gebeuren. Stel dat de 3 echtparen niet 1 maar 2 kinderen krijgen.
  b) Er zijn dan 4 Indische volwassenen en 3×2=6 Indische kinderen is in totaal 10 Indischen.
  Stel dat de 3 echtparen niet 2 m
  ar 3 kinderen krijgen.
  c) Er zijn dan 4 Indische volwassenen en 3×3=9 Indische kinderen is in totaal 13 Indischen.
  a) 4 volwassen + 3 kinderen = 7 Indischen
  b) 4 volwassen + 6 kinderen = 10 Indischen
  c) 4 volwassen + 9 kinderen = 13 Indischen
  In mijn voorbeeld kan in 1 generatie het aantal Indischen stijgen van 4 naar 13 Indischen, een toename van 225%

  De (Indische) kinderen worden volwassen en tenminste 1 trouwt met een Indische en de anderen met natives. Elk gezin krijgt 1,2 of 3 kinderen. Eén en ander kan ik in een EXCEl-sheet uitrekenen en dan kom ik snel van 300.000 op 1,8 miljoen.

  De vraag is dan in hoeveel generaties wordt de Nederlandse bevolking totaal Indisch, inclusief het Koninklijk huis?

  • R Geenen zegt:

   Prachtig voorbeeld. En u bent nog bescheiden met 1 tot 3 kinderen. Heb familie Geenen wonen in Brabant en Limburg wonen met een gemiddelde van zeker 6 kinderen. Het begon met de broer van mijn vader.

  • buitenzorg zegt:

   Theoretisch is veel mogelijk, de vraag is echter wat de reële cijfers zijn.

   Om te beginnen gaat dit model uit van de gedachte dat alle Indo´s volwassen waren bij aankomst, en ook nog eens in de reproductiefase van hun leven. Hetgeen natuurlijk niet zo was.
   De theorie gaat verder mank, omdat hier een deel van de bevolking (de Indo´s) de rest van de bevolking zou ‘verdrukken’. Andere minderheden kunnen namelijk hetzelfde claimen.

   Tenslotte, wat is het waard te constateren dat een minderheid alleen belang kan claimen door zich te presenteren in verregaand verwaterde vorm?
   Over 100 jaar zijn we misschien allemaal 1/12e, 1/24e, 1/48e Indo. Alle burgers hebben over een tijdje een genetisch paspoort waarin alle mogelijke herkomsten zullen zijn opgeslagen. Maar wat is dat Indo-deel daarvan dan nog waard? Een ‘openstaande, overerfbare’ claim bij de overheid?

   • R Geenen zegt:

    @@Tenslotte, wat is het waard te constateren dat een minderheid alleen belang kan claimen door zich te presenteren in verregaand verwaterde vorm?
    Over 100 jaar zijn we misschien allemaal 1/12e, 1/24e, 1/48e Indo. Alle burgers hebben over een tijdje een genetisch paspoort waarin alle mogelijke herkomsten zullen zijn opgeslagen. Maar wat is dat Indo-deel daarvan dan nog waard? Een ‘openstaande, overerfbare’ claim bij de overheid? @@

    Het Indo-deel van de toekomst is nog steeds het vervolg van de totale Indo som dat opgebouwd is uit diverse nationaliteiten en rassen. Het vroegere Indo zijn is voor een ieder iets anders. Laat ik terugkeren naar mijn roots. Mijn Indo zijn is de som van Nederlands, Belgisch, Frans, Portugees, Moluks en Sumatraans bloed, vermoedelijk Nias. Heb 14 jaren in Nederlands-Indie en een paardagen, officieel van 27-12-1949 t0t 3-1-1950 in Indonesie gewoond. Heb van 27 januari 1951 tot 21 Juni 1981 in Nederland gewoond, maar er wel 10 jaren op de tankvaart in de wereld doorgebracht. En last but least van juni 1981 tot heden juni 2020 (wordt vervolg) in California. Ben ik een Indo? Ja. Want dat is mijn persoonlijke gevoel. Maar daar naast voel ik mij thuis in Californie. Voelde ik mij thuis in Indie/Indonesie? Nee, het was alleen ellende voor mij als kind. Voelde ik mij thuis in Nederland? Nee. Heb het Nl paspoort, want het is mijn reis document.
    Maar het had ook een Belgisch, Frans, Portugees of Amerikaans kunnen zijn. Maar aan mijn innerlijk gevoel is niets veranderd. En na mij 100 jaren later, zullen er waarschijnlijk ook nog wel Indo’s zijn die hun geschiedenis zullen oprakelen en zeggen: Kijk dat ben ik, een INDO.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik zie het al tussen de generaties van mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Waar dient dat gereken dan nog voor?

   • Peter van den Broek zegt:

    Ik heb met mijn rekenmodel alleen de groei van 300000 naar 1,8 miljoen aannemelijk gemaakt.
    Ik vermeld nergens , dat Indo’s volwassen waren bij aankomst? Dat is niet mijn veronderstelling. Het is een gegeven dat volwassenen zich produceren, is meer dan logisch. Ik neem aan dat dhr Buitenzorg bekend is met de ceteris paribus voorwaarde.
    Ik maak gebruik gemaakt van het begrip “generaties” om het model begrijpelijk te maken.

    Natuurlijk kunnen andere minderheden hetzelfde claimen. Dat is de grap van zulke redeneringen. Op een gegeven moment is iedereen Chinees of Moslim. Laat Wilders of Baudet dat maar niet horen. Een politicus wil niet zulke uitspraken horen of is te dom om zulke redeneringen te begrijpen.

    Ik heb niet voor niets de vraag gesteld ” in hoeveel generaties wordt de Nederlandse bevolking totaal Indisch”. Ik kan de vraag ook anders stellen, WANNEERr wordt de totale Nederlandse bevolking Indisch? Theoretisch best uit te rekenen, maar wat voor zin heeft het. Het maakt politici alleen maar populistisch bang.

    Ik claim het indo zijn voor mezelf , het is een persoonlijke verhouding tot mezelf waar ik waarde aan geef. Ik herinner me nog dat weinig d jaren 80 als Indischen in Rotterdam een subsidie-aanvraag indienden voor een serie toneeluitvoeringen met het Indische identiteit als onderwerp. Kwamen we nergens voor in aanmerking , zeker omdat we geen minderheid waren, we waren niet zielig genoeg. Weg claim.
    .
    .

  • Arthur Olive zegt:

   “De vraag is dan in hoeveel generaties wordt de Nerlandse bevolking total Indisch, inclusief het Koninklijk huis?”

   Deze vraag lokt andere vraagen uit.
   Is het gezegde, “Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg” van toepassing hier en als dat zo is, wie stelt het zuurdeesem voor, de Indische gemeenschap of de natives?

   • Arthur Olive zegt:

    Ter aanvulling, hoe langer hoe meer Indo’s in Nederland lijken tegenwoordig meer op natives. Vadaar de vraag wie het zuurdeesem voorstelt.

 17. Jan A. Somers zegt:

  Eerlijk gezegd snap ik die inflatieberekeningen niet, althans, ik snap er de lol niet van. Wat doen mijn achterkleinkinderen met 1/zoveelste Inlandse prinses, opgeduikeld in een of andere kraton. Ik durf het zelfs niet aan mijn kinderen te vragen. Ik weet het antwoord al, leuk voor als je op je ouwe dag ff niks te doen hebt. Zeeuws meisje zit gelukkig niet te rekenen aan de 1/zoveelste Spanjaard of de 1/zoveelste Engelse gevallen lady. Zij is wel oud, nog goed bij haar verstand. En gelukkig vraagt ze niet naar mijn plaats in de tussenstand, en wat of ik er mee denk te moeten doen!
  Ik vind een vervolgvraag op de vraag in de titel veel belangrijker: Hoe komt het dat die Indische gemeenschap niets is gevraagd? Of zitten we nog steeds te wachten op die aardige paatje gouvernement die zo goed voor ons zorgt? Met weer een vervolgvraag in samenhang met de hier rondzingende aantallen: Hoe komt het dat je al die stemmen (1,8 miljoen!!!) niet hoort in de Kamer? Aan die kamer wordt niets gevraagd, die doen daar gewoon zelf hun mond open. Waar zijn die Indische monden gebleven? Nina bobo?

 18. Hr Geenen,Ik heb net van Mevr Loekie Suparto gehoord dat onze vriend Rene Creutzburg, van daag door beroerte is gestorven Hier bij houd alles op met onze DE INDO tijsschrift. Mijn condoleances aan de familie.

 19. Pter van den Broek zegt:

  @geachte Heer Mertens
  Ik heb met stijgende interesse het verhaal van historicus Ethan Mark aangehoord (Uw reactie van 9 mei) . Zijn analyse is een opeenvolging van beelden in een verbazingwekkend historisch perspectief geplaatst. Ik dacht wat van geschiedenis te weten, maar hij brengt een andere kijk op geschiedenis. Ik herinner me het filmpje over Mussert, die een bezoek bracht aan Indie en nu begrijp ik dat hij de krans legde bij het Van Heutz-monument in Batavia. Het Van Heutz-monument op de Oosterbegraafplaats is een toonbeeld van de fascistische kunst uit die tijd. Ik ken het omdat mijn Oma daar ligt begraven, ik was verbaasd, dat het monument werd afgebroken, maar nu begrijp ik dat.

  Het verhaal over Frits van Hall is een eye-opener en verdient meer aandacht in onze geschiedenis, ik weet niet of Herman Keppy in zijn boek aandacht schenkt aan Frits van Hall. Het verhaal over de totstandkoming van het “Vrijheidsbeeld (Merdeka) in Amsterdam is meer dan anekdotisch

  De lezing van Ethan Mark op 5 mei geeft een ander inhoud aan de Bevrijding. Waarvan werden onze Nederlandse onderdanen in Nederlands-indie op 15 Augustus 1945 van bevrijd?

  Toevallig lees ik ook het boek van Rosalind Hewett, waarnaar dhr Bill Zitman verwijst . Hfdst. 2 gaat over “The Japanese Occupation, Genocide and Mass Exodus, 1942-57”. Lees ik dit hoofdstuk met de analyse van Ethan Mark in gedachten, dan krijg ik toch antwoorden over het ontstaan van de Bersiap.

  Hartelijk dank dat U mij attent maakte op de lezing en ook het boek van dhr Ethan Mark.

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroek;’Mussert in Indië etc.’- Werd als een vorst ontvangen. Bracht de sich heil groet bij het monument van Van Heutz te Batavia. Indië met zijn Vaderlandse club was een fascistische staat! -Voor ons was het een heilstaat dolce far niente, aldus; van de Kolonie niets dan goeds! Met baboe’s en kebons. Bij de presentatie in het Filmmuseum Amsterdam 2002 van de vele home movies. Het vertelt echter niets van het lijdzaam verzet van der Inlandse bevolking tegen de Hollandse overheersing of over het onafhankelijkheidsstreven van de Indonesische nationalisten.

 20. Jan A. Somers zegt:

  Wat een bla bla. Op 4 mei doe ik mee aan de herdenking van de Nederlandse oorlogsslachtoffers overal ter wereld. Dat is het, meer niet. Nationale trots? Amme hoela! Hormat, het hoofd buigen! ff stil zijn.

  • RLMertens zegt:

   @JanASomers; ‘bla bla etc.’- Inderdaad bla bla … 4 mei; herdenken van….alleen(!) de Nederlandse slachtoffers. En straks op 15 augustus….ook alleen aan de Nederlandse slachtoffers. Een herdenking met militair vertoon door het Van Heutz regiment. Met al die gedecoreerden uit die ‘politionele oorlog’ erbij. Hormat, het hoofd buigen en stil zijn …voor recht…. of is het toch onrecht? .

   • Jan A. Somers zegt:

    “alleen aan de Nederlandse slachtoffers.” Ik neem aan dat u er nooit bij bent geweest. Dan had u de linten van de kransen kunnen lezen. Indonesische ambassade, Molukse organisatie enz. enz. De Japanse premier Toshiki Kaifu legde op 19 juli 1991 tijdens een staatsbezoek een krans bij het monument. Later die dag werd de krans, vermoedelijk door een demonstrant, in het water gegooid. Onfatsoenlijk!
    “voor recht…. of is het toch onrecht?” Wat een onzin! Ik herdenk de Nederlandse doden. Doden van een andere nationaliteit worden elders herdacht. En voor recht moet u naar de juristerij, maar dat is wat anders, zoals u misschien weet. Heeft u de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 al benaderd? Opgericht op 25 maart 1980 door 24(!) Indische organisaties. Misschien met een bestuursfunctie voor u! Wordt alles beter!

   • Peter van den Broek zegt:

    Hoe moet ik dat interpreteren dat alleen de Nederlandse slachtoffers van WO2 worden herdacht. Op 5 Mei 1945 was Nederlands-Indie onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de Indische Staatsinrichting was de inlands bevolking slechts Nederlands onderdaan maar mag ondanks dat toch ook onder de Nederlandse slachtoffers worden gerekend.

    Dat een Japanse premier een krans kon leggen op 19 juli 1991 is toch een groef schandaal. IK ben zo realistisch door te denken: Voor wat hoort wat, maar wat hebben de oorlogsslachtoffers daarvoor teruggekregen?
    Heeft Japan ooit zijn excuses aangeboden voor het onrecht dat ze hebben aangericht in Nederlands-Indie. tenminste dat zijn ze verplicht om geen gezichtsverlies te leiden. Judas deed het beter, Nederland verkocht haar oorlogsslachtoffers voor minder dan 30 zilverlingen. Ik weet alleen dat Nederland haar handelsbetrekkingen met Japan kon veiligstellen, zoals de KLM-landingsrechten en een transmissiefabriek in Born. Dat was toch een koopje voor de Japanners, die leden geen gezichtsverlies en het kostte hun een boeket bloemen, tel uit je winst.

   • R.L.Mertens zegt:

    @JAsomers; ’15 aug.herdenking etc.’- Dan herdenk alle(!) slachtoffers van deze oorlog in Indië! En dan sta ook stil bij die onderdanen, die al meer dan 3 eeuwen een bezetting hebben moeten ondergaan! Onderdanen waar ik van afstam. Die na deze datum wederom een oorlog moesten ondergaan om hun vrijheid/merdeka te realiseren.
    En dan krijg ik een dubbel gevoel van de herdenking; over recht en onrecht! Waar op wij hier zo prat op zijn.Vooral bij herdenkingen.

 21. Jan A. Somers zegt:

  “Op 5 Mei 1945 was” Op 5 mei worden geen slachtoffers herdacht. Bevrijding van het gebiedsdeel Nederland. 5 mei is feest!
  Nederland en Japan zijn beide gelijkwaardige leden van de VN, en als zodanig in het spraakgebruik bevriende naties. Daar ga je onder elkaar fatsoenlijk mee om. Vooral als je als gast in Nederland bent. Was lang van tevoren geregeld, volgens bestaande diplomatieke procedures. Daar hoort het leggen van een krans bij, hoefde hij niet uit te vinden. Als je het daar niet mee eens was, had je in de politiek alle gelegenheid daarvoor. Wim Kan deed ook moeilijk bij het bezoek van de keizer. Vergat even dat hij in gevangenschap wel zijn hand kon ophouden bij de kampleidingen. En kwaad was als hij wegens ziekte niet kon optreden en dus geen vergoeding ontving.
  En bij de Indiëherdenkingen wordt toch ook door de Indonesische ambassade een krans gelegd? Bij de Kenpeitai mepten de Indonesische rechercheurs harder dan de Japanners. En
  misschien kunt uit uw Excelsheet de Nederlandse slachtoffers van de RI berekenen in verhouding tot de Nederlandse slachtoffers van de Japanners?

  • R Geenen zegt:

   Ben niet eens met uw schrijven betreffende de verhouding Nederland-Japan.
   Dat is gewoon politiek OH. Ieder mens, dus ook de Indische heeft het recht van mening. Als die nip Nederland op uitnodiging bezoekt is dat een NL zaak. Maar bij de Indische herdenking is het geen politieke zaak, maar een Indische herdenking zaak tegen de jap. En dat hoorde de politiek te respecteren. Elke jap hoort daar weg te blijven. Basta!

 22. Johnny de Graaf zegt:

  Dank voor deze reactie heer Immerzeel. Het feit dat u spreekt over Indische Nederlanders als “migranten” en mensen met een “migratieachtergrond” doet dan wel weer onnodig afbreuk aan uw verhaal.

  • Jan A. Somers zegt:

   “onnodig afbreuk aan uw verhaal.” Daar zult u aan moeten wennen, dat is de vervanging van allochtoon. Velen vonden allochtoon geen mooi woord (ik wel, eenvoudig, duidelijk. Zelfs mijn kinderen zijn allochtoon, maar hebben niks met migratie te maken.). Maar het CBS voelde zich gedwongen iets anders te verzinnen. Ik heb zo het idee dat de Indische Nederlanders met beide duidingen zich niet gescheiden voelen van andere ‘import’burgers in Nederland. Maar het is voor Nederland natuurlijk wel een gemeenschappelijke statistische eigenschap, geboren uit tenminste één ouder die niet in Nederland is geboren. Per definitie.

   • Johnny de Graaf zegt:

    Meneer Somers, u bent abuis. Indische Nederlanders zijn tot 1949 in Nederlands-Indië geboren. Daarnaast zijn Indische Nederlanders gewoon Nederlanders. Dus kom aub niet aanzetten met deze nonsens.

   • Jan A. Somers zegt:

    Het gaat er niet om waar (in Nederlands-Indië) die mensen zijn geboren. de definitie voor een allochtoon (nu migratieachtergrond) is: tenminste één ouder BUITEN Nederland geboren. (= Indië). Daar kan ik niets aan doen hoor.
    ” Indische Nederlanders gewoon Nederlanders.” Dat klopt, is de nationaliteit die ze van hun ouders hebben meegekregen: Jus sanguinis (recht van het bloed). Ik weet overigens niet welk afstammingsrecht in Indonesië wordt gehanteerd. Van belang voor Indische Nederlanders die na 27 december 1949 in Indonesië zijn geboren. Maar het kan zijn dat dat in de akte van soevereiniteitsoverdracht is geregeld. Voorbeeld: Wij hadden in Soerabaja een Engelse buurvrouw die voor een bevalling naar Singapore ging om automatisch voor haar kind de Engelse nationaliteit te krijgen. In het Engels recht wordt namelijk het Jus soli (recht van de grond) aangehouden. Zo was er voor de geboorte in Canada van onze prinsesjes een aparte regeling getroffen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s