De koning gaat, als regel, niet naar Indië-herdenkingen

Vandaag is in Roermond, zoals altijd op de eerste zaterdag van september, de nationale herdenking van militairen die tussen 1945 en 1962 vielen in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Koning Willem-Alexander zal er, in tegenstelling tot een regeringsvertegenwoordiging, niet bij zijn. Piet van Asseldonk, redacteur Koninklijk Huis van de NOS, legt uit waarom niet.

Herdenking Roermond

Door Piet van Asseldonk

Ruim twee weken geleden, op 15 augustus, was in Den Haag de jaarlijkse nationale herdenking van de capitulatie van Japan in 1945. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de gevolgen van de Japanse bezetting voor Indische Nederlanders. Beide herdenkingen heten in de wandelgang Indië-herdenking.

Het staatshoofd gaat, in tegenstelling tot bewindslieden, als regel niet naar deze herdenkingen. In Roermond laat hij zich bij wijze van hoge uitzondering, aldus het Koninklijk Huis, vertegenwoordigen door zijn Chef Militair Huis. Naar Den Haag gaat de koning eens in de vijf jaar. Hij was er in 2015 en zal er dus weer zijn in 2020. 

Afbreuk

Het beleid van de regering houdt in dat tijdens de Nationale Dodenherdenking van 4 mei in Amsterdam de nagedachtenis wordt geëerd van alle Nederlanders die in en na de Tweede Wereldoorlog vielen voor het vaderland. Dus ook de ruim 6000 militairen die destijds hun leven hebben gegeven in Indonesië.

Nagenoeg elk jaar nodigen de organisatoren van de herdenking in Roermond de koning uit, maar ze krijgen steeds nul op het rekest. In een brief van het Koninklijk Huis uit 2007 wordt uitgelegd dat men wil voorkomen dat met ceremonies elders of met herdenkingen bij andere gelegenheden aan het karakter van de Dodenherdenking op de Dam, als nationaal monument bij uitstek, afbreuk wordt gedaan.

Omdat de geschiedenis van mensen met een Indische oorlogsachtergrond in ons land lange tijd onderbelicht bleef, groeide de behoefte aan een eigen nationale herdenking naast die van 4 en 5 mei. Dat werd de jaarlijkse herdenking bij het in 1988 door koningin Beatrix onthulde Indisch Monument in Den Haag.

Dat is op particulier initiatief, maar met financiële steun van de overheid, opgericht, ter nagedachtenis aan alle Nederlandse burgers en militairen die het slachtoffer zijn geworden van de Japanse bezetting (1941-1945) van het voormalig Nederlands-Indië.

Politionele acties

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, drie maanden nadat de Tweede Wereldoorlog in Europa eindigde, was het leed van veel Indische Nederlanders nog niet voorbij. Indonesische vrijheidsstrijders riepen de onafhankelijkheid uit. Als reactie stuurde Nederland tussen 1945 en 1949 een troepenmacht om de orde in de Indische kolonie te herstellen.

De Nederlandse oorlogshandelingen overzee kregen de naam politionele acties, want militair optreden tegen eigen burgers is formeel immers geen oorlog, maar politiewerk.

De families van de Nederlandse militairen die in deze koloniale oorlog het leven lieten, hebben zich hun leven lang miskend gevoeld. Zeker nadat er berichten over door Nederland in Indonesië gepleegde oorlogsmisdaden de ronde gingen doen.

Gaandeweg kwam er aandacht voor de soldaten die overzee (eerst in Indonesië en later in Nieuw-Guinea) het leven lieten en kwam er het Nationaal Indië Monument 1945-1962, door prins Bernhard in 1988 onthuld, als middelpunt van een jaarlijkse herdenking.

Politieke gevoeligheden

Graag zouden de Indië-veteranen het staatshoofd bij hun herdenking begroeten. Dat zit er vanwege het regeringsbeleid ten aanzien van oorlogsherdenkingen niet in. Ook de politieke gevoeligheden in de relatie met Indonesië spelen een rol. Tegen de achtergrond van onder meer het recente boek De brandende kampongs van generaal Spoor van Remy Limpach bekostigt het kabinet een breed onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië.

Hoe dan ook zullen de Indië-veteranen het vandaag weer met de Chef Militair Huis van de koning moeten doen.

x

Dit artikel verscheen eerder op de website van de NOS, 2 september 2017

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

39 reacties op De koning gaat, als regel, niet naar Indië-herdenkingen

 1. Kit zegt:

  Waarom eigenlijk niet ?

 2. kakipanah46 zegt:

  Is de regel: “Voor Vorst en Vaderland geschrapt ? Sinds waneer ? Of geldt het alleen als je in Nederland gesneuveld bent?

 3. Frank van Oortmerssen zegt:

  Waarom zou hij? Tijdens het hele bestaan van Nederlands Indië heeft nooit een Nederlandse vorst een bezoek gebracht aan dit toenmalige gebiedsdeel van het Nederlands Koninkrijk.

  Hoewel … Tijdens mijn verblijf van 1972 – 1988 in Indonesië ben ik meerdere malen geconfronteerd met een sterk gerucht dat Prins Bernhard ‘kort na de oorlog’ een geheim bezoek zou hebben gebracht aan Indië. Het zou te maken hebben ‘met de inzet van ex Oostfront soldaten in Indië, in plaats van straf in Nederland’, althans volgens dit gerucht …

  Tja … De definitieve en waarachtige geschiedenis over Indië is nog steeds niet geschreven en het zal waarschijnlijk ook nooit gaan gebeuren …

 4. Wal Suparmo zegt:

  Er was nooit een regerende vorst van Holland die ooit in Nederlands Indie is geweest.Het is een kleinland met een domvolk en wij hebben hun al 350 jaren onder de knie.GG B.C.de JONGE: “WIJ ZULLEN DE TOEKOMSTIGE 100 JAREN DAAR OOK NOCH BLIJVEN”!

  • Piet Verheugen zegt:

   Meneer Suparmo, wanneer U meent te moeten reageren … doet U dit dan in behoorlijk Nederlands (zoals U schrijft “de taal van een dom volk uit een klein land”). Een Nederlands wat een ieder kan lezen en verstaan en niet in Uw belabberd Nederlands, waarvan een ieder direct weet waar de schrijver vandaan komt, hoe hij is opgesteld
   en waarom hij zijn gal wil uitspugen op de Nederlandse mensen van weleer.

   • Bert zegt:

    @Piet Verheugen : Nou nou Piet ,Pak Suparmo woont in Indonesia in Djakarta om precies te zijn,dus het Nederlands zal hij niet dagelijks gebruiken ,in ieder geval minder dan wij in Nederland ,hij kan ook het Bahasa gebruiken maar of iedereen op deze website dat begrijpt ? Dit is de eerste keer dat iemand hem bekritiseert om zijn Nederlandse taalvaardigheid ,beetje meer clementie is op zijn plaats en oh ja hij tikt op een afgeschreven oude computer.

   • R. Geenen zegt:

    @het Nederlands zal hij niet dagelijks gebruiken ,in ieder geval minder dan wij in Nederland @

    Ben met je eens. Heb ook wel artikelen van hem in het Engels gelezen. En die zijn wel beter, dus hij kan rustig ook in het Engels schrijven. Daarom is zijn NL des temeer te respecteren.
    En ik kan nog geen zin in het Indonesisch schrijven.

   • Jan A. Somers zegt:

    Tja, oude tijden! De Indo die spuugt op de inlander (met kleine i). (en likt naar boven).

   • R. Geenen zegt:

    @De Indo die spuugt op de inlander (met kleine i). (en likt naar boven).@

    U generaliseert misschien omdat dat uw gewoonte was. Ik spuug alleen op die inlanders die met een grote groep, Indo mensen in stukjes snijden of hakken, die met de Jap samenwerkt om Indo’s te martelen, enz. Daarnaast lik ik nooit naar boven. Ik heb mijn eigen toekomst bepaald door in een bepaald vak/beroep respect af te dwingen. Heus, er zijn Indo’s die dat beslist niet doen en ik ken er meerdere.

   • koppieop zegt:

    De verwoording “wanneer u meent te moeten reageren” heeft de vernederende bijbetekenis dat het volkomen misplaatst zou zijn om te reageren. Voorts is niemand verplicht om ergens op te reageren, dus wie dat wél doet, heeft er zijn reden(en) voor. Op die opinie kunnen lezers desgewenst commentaar leveren, vóor of tegen.
    Dat Nederland niet de moedertaal is van de heer Suparmo, is duidelijk, en – tenminste voor mij – een reden om te waarderen dat hij zijn best doet om zich in die taal uit te drukken. Ook al zóu het belabberd Nederlands zijn, is het dubbel vernederend om die term te gebruiken, en zéker niet in een openbaar forum.
    Over ‘behoorlijk Nederlands’ gesproken…

   • R. Geenen zegt:

    @Over ‘behoorlijk Nederlands’ gesproken…@

    Kan iemand mij dat uitleggen?

  • Z. Kountul zegt:

   Gelukkig niet.

   • Bert zegt:

    @Ron Geenen: Ron zowel het commentaar van Pak Somers als het commentaar van koppieop is GEEN reactie op jouw schrijven maar op die van Piet Verheugen. Als Amerindo gebruik je natuurlijk ook niet dagelijks de Nederlandse taal ,je spreekt het volgens mij alleen met je vrouw,tja als je al 36 jaar weg bent uit Nederland zul je sommige facetten van die taal anders interpreteren ,geeft niet maar laten mensen uit Nederland niet zo kritisch zijn als Indo,s uit het buitenland reageren.

   • e.m. zegt:

    Haha … Pak Bert, effe de zaak rechtzetten. Bent u natuurlijk gewend van die dagelijkse barkrukken 😉

    Waardeer uw scherpe observaties en commentaren op I4E en JP zeer.

    Als mijn oriëntatievermogen mij niet in de steek laat, ben ik als provinciaaltje in uw buurt geweest. Heb begin augustus mij een weg gebaand en geschuifeld door de Ferdinand Bol. Maar nu ga ik ‘off topic’ . . .

   • Jan A. Somers zegt:

    Tjee, onze Alfoer! Gelukkig een geluidje!

   • van den Broek van een andere generatie zegt:

    Nou Heer Bert,

    ik woon al bijna dertig jaar buiten Nederland en praat met mijn Italiaanse vrouw noch zoon Nederlands. Dan interpreteer ik sommige facetten van de taal anders.

    Waar in welk buitenland woont dhr Bert?

  • e.m. zegt:

   Dag meneer Somers, ’t was niet het schuttersputje maar de komkommer. Alhoewel Noord Korea en Indonesië actueel . . .

   Ben u wel blijven volgen hoor, net als JP en I4E.

   Zo heb ik meegekregen dat in het overgrote deel van Nederlands-Indie er geen Bersiap was, maar er over het algemeen juist rust en orde heerste; ’n opmerkelijk feit! Dus die onzin over Atlantisch Handvest als oorzaak en gevolg van de Bersiap en zelfbeschikkingsrecht m.b.t. waarom, waardoor Bersiap(?) kan eindelijk ook in de prullenbak.

   ‘De tolk van Java’ moet nog steeds even wachten, wil daartoe trouwens eerst ‘Karakter’van Bordewijk herlezen. Heb wel ‘Ceders in sneeuw’ van David Guterson -zeer deskundig op details- eindelijk opgepakt. Speelt na WO II en gaat voor de verandering o.a. ook terug op Japanners in Gringo-interneringskampen. Het gebruik van de term ‘Jap’ is standaard in het boek.

   ‘n Keer wat anders dus, waaronder de biografie over ‘Michelle Obama’ van Peter Slevin. Ben nu bezig in ‘Train to Pakistan’ van Khushwant Singh. Ook interessant voor degenen die The Partition zo graag handenwrijvend ten voorbeeld willen stellen aan de gang van zaken rond de dekolonistatie van Nederlands-Indië.

   Op bladzijde 1 begint het al met duizenden doden in de zomer van 1946. De Engelsen zaten er toen nog en dat jaar daarop ook nog met nog meer, maar nu ‘honderdduizenden’ doden.

   Wat waren de Britten blij dat het jaar daarop –een jaar eerder dan afgesproken(!)- onder de façade van veel vlagvertoon en trompetgeschal, ze eindelijk van The Raj verlost waren. Sommige ‘slimme’ nederlandstalige toeristen laten zich door intelligentere engelssprekende lokale gidsen ‘iets’ anders aanpraten. Hoort er allemaal bij, zeg maar.

   Maar meneer Somers, “FULL STOP” zou ons aller kruisridder Pak Pierre zeggen, want ik ben weer zwaar ‘off topic’. Ma’af webmaster . . .

   • Jan A. Somers zegt:

    Aha, Bordewijk! Net als I4E en Javapost, allemaal mensen die niet met elkaar kunnen omgaan, maar wel tot elkaar zijn veroordeeld. Verplicht op de boekenlijst: Karakter, Blokken, Knorrende beesten,Bint. Zo te horen nog lange tijd stilte?

   • Bert zegt:

    @Pak Epesson ,Leuk dat u op de Albert Cuyp was,maar dat schuifelen ? U bent dacht ik van 1949 ,Molukkers schuifelen niet Molukkers dansen ,een Hollander merkte eens op “” Bert jij komt niet gewoon binnen maar je schrijdt “” Ja inderdaad ik ben geen boer van Appingedam maar een Indische Nederlander,die doen alles stijlvol ( zit in de genen) maar om terug te komen op die Indie-herdenking .Ze ( Amsterdam) doen er geen moer aan,ze weten niet eens dat er Indische mensen in Amsterdam wonen ! Terwijl er een Indische wethouder is !

   • Ælle zegt:

    https://www.youtube.com/watch?v=OD9oNytyIEQ (Deel1)
    Wat zijn Indo’s ?
    https://www.youtube.com/watch?v=fPMRAXrSNAQ (Deel2)
    INDO en zo

    De haperende muziek is ook typisch Indisch …

   • R. Geenen zegt:

    @Bert:
    Zou je als Amsterdamse Indo niet je vlugge handjes op die idioten willen gebruiken?
    Ik bedoel naar aanleiding van het filmpje wat zijn Indo’s

 5. Wal Suparmo zegt:

  Schrift verbetering: NOCH moet zijn NOG. Bedankt!

  • Bert zegt:

   @Ellen ,leuk mw Ellen dat u dat filmpje toont ,het bewijst maar 1 ding er is maar 1 Indische stad dat is Den Haag,Terwijl er qua aantal veel meer Indischen in Amsterdam wonen,maar Amsterdam is van oudst een Joodse stad.laten wij dat a.u.b zo houden !

   • Bert zegt:

    @Ron Geenen :”” Zou je als Amsterdamse Indo niet je vlugge handjes op die idioten willen gebruiken ? “” Beste Ron ,die idioten waren mijn klanten,ken ze bijna allemaal op dat filmpje en dit waren nog de meest slimme ,de Pijp is een open inrichting altijd geweest .daarom voel ik mij er ook thuis .Die mensen zeggen tenminste eerlijk dat ze gila zijn .

   • R. Geenen zegt:

    @Die mensen zeggen tenminste eerlijk dat ze gila zijn .@

    Ben blij dat je daar thuis voelt. Ze hebben wel gelijk, want er lopen meer gila’s buiten dan dat er opgesloten zijn.

   • e.m. zegt:

    @want er lopen meer gila’s buiten dan dat er opgesloten zijn.@

    — U had vroeger een gave voorzet in uw linkerbeen, maar deze ga ik toch echt niet inkoppen.

    (By the way) u hebt een prachtige met leer beklede bureaustoel . . .

   • R. Geenen zegt:

    Ik ben ook een linkspoot. Dus niet zo moeilijk.
    Over gila’s gesproken. Las nog niet zolang geleden, dat Nederland het enige land in Europa is, die vele lege gevangenissen heeft. Belgen en Noren gaan ruimte huren voor hun gevangenen. Blijkbaar laten politie en justitie hun criminelen makkelijk lopen. Zielig toch om op te sluiten.
    Alles mag toch.

 6. Moos zegt:

  Al’s Nederland ooit weer is inde oorlog is DAT denken ze wel weer Aan De knil militairen v toen.

  • Z. Kountul zegt:

   Nee , zullen niet meer in oorlog komen wie moet er voor hun vechten in Indonesia deden de Ambonezen ,Menadonezen dat en de Knilers waren toch ook geen Nederlanders en een leger heeft Nederland toch ook niet echt vanwege bezuinigingen.

 7. Jan A. Somers zegt:

  “Waarom eigenlijk niet ?” Het antwoord was hierboven te lezen: “dat tijdens de Nationale Dodenherdenking van 4 mei in Amsterdam de nagedachtenis wordt geëerd van alle Nederlanders die in en na de Tweede Wereldoorlog vielen voor het vaderland.”
  “Graag zouden de Indië-veteranen het staatshoofd bij hun herdenking begroeten.” Daar is toch elk jaar de landelijke veteranendag voor? Ik dacht dat de koning daar elk jaar bij is. Plus de gezellige drukte waar je nogal wat oude (letterlijk en figuurlijk) makkers tegenkomt. (alhoewel, elk jaar wat minder!)

  • bokeller zegt:

   In 1950 zijn er uit Nederland -Suriname
   Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea militaire
   vrijwilligers naar Korea uitgezonden.
   Tsja niet voor ’t Vaderland gesneuveld.
   siBo

   • Bert zegt:

    @Pak Keller : U schreef eens dat u een dienstmaatje of vriend had in Nieuw-Guinea,die Top heette ,wist verdomde niet wie u bedoelde ,tot mijn neef uit Florida duidelijkheid verschafte .Hij zei “” Ja dat was oom Jan “” oudste broer van mijn moeder maar hij was uit 1910 ,u uit 1928 ,dus wel een groot leeftijdsverschil.

 8. rob beckman lapre zegt:

  Ik zag “;live” op de Limburgse zender “L” deze prachtige herdenking.De Telegraaf schreef onder kop “Van Rijn; nu luisteren naar Indie-veteranen” Het was een indrukwekkende herdenking op het Herdenkingspark Roermond,waar niet alleen de Stas v.Rijn,maar ook de vertegenwoordigers van de 1e en 2e Kamer,de C.der Strijdkrachten,Chef Mil.Huis ZM de Koning,vertegenwoordigers van de verschillende Regimenten,vertegenwoordigers Mil.Willems Orde,van de Dapperheidsonderscheidingen,de Provinciale bestuurder,de burgemeester Roermond, Klu-Veteranen Nieuw Guinea,vertegenwoordiger van de RK Kerk acte de presence gaven.Zelden zo iets gezien.

 9. Bert Deelman zegt:

  Hallo, Ben zeer koningsgezind maar vind het niet uit te leggen dat het Konings huis niet aanwezig is op de herdenking.

 10. fbikker zegt:

  Voor Koning en Vaderland zijn zij gestorven. Zum Kotzen dat hele koningshuis als zij meent zich zo op te moeten stellen.

 11. a.j.f.geraerts bethlehemweg 17 6222 BL maastricht zegt:

  voor vorst en vaderland werden wij tn de strot geduwd maar wij hadden toen geen vorst en vaderland wel een moederland

  • Ron Geenen zegt:

   @maar wij hadden toen geen vorst en vaderland wel een moederland@

   Maar dat moederland hield ook op. Immers we werden er uitgeknikkerd. Vaderland wilde zijn stiefkinderen ook liever niet. Daarom zijn velen maar naar Uncle Sam gegaan.

 12. B.Palm zegt:

  Ik dacht dat het hier ging om de aanwezigheid van het Koninklijk Huis bij de Indië Herdenking, niet om gal te spuwen. Als derde generatie Indo vind ik het zeer jammer, en voor mijn oma die in de oorlog haar man en drie van haar kinderen en veel familieleden heeft verloren, dat er niemand van het Koninklijk de moeite neemt om deze mensen een hart onder de riem te steken en aanwezig te zijn.

  Mijn inmiddels overleden vader heeft zich altijd met trots Nederlander gevoeld ondanks zijn getinte huid en Indonesische voorouders, en zich nooit gediscrimineerd gevoeld in Nederland.
  Ikzelf zou het op zijn plaats vinden als er tenminste iemand namens het Koningshuis aanwezig zou zijn bij deze herdenking. Geef die mensen het gevoel dat ze gewaardeerd werden/zijn!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s