Foto zoekt familie: album 836

Het Tropenmuseum in Amsterdam wil de eigenaren van 335 foto-albums opsporen. Middels een website en een app zullen vanaf januari 2013 ongeveer 80 duizend foto´s onder de aandacht van het grote publiek worden gebracht. Vooruitlopend op de start van dit project legt de Java Post al vast enkele van deze albums voor aan zijn lezerspubliek. Vandaag is het de beurt aan album nr. 836.

Om meteen maar duidelijkheid te scheppen: we hebben van dit album geen naam, geen woonplaats en weten evenmin zeker welke afbeeldingen bij de eigenaars horen. Zoals bij zoveel andere albums wreekt ook hier zich dat degene die de foto´s maakte (meestal de man) zelf niet wordt afgebeeld. Door de foto´s onderling te vergelijken kunnen we hooguit gissen naar de samenstelling van de familie.

Welke personen komen we vaak tegen in het album?

Drie kinderen

Drie kinderen

Het meisje links op de foto, hier samen met een broertje en zusje (?)  zou de eigenaresse van het album kunnen zijn. Het album heeft meerdere afbeeldingen van haar.    Lees verder

Geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië | Tags: , , , , , , | 7 reacties

De Java Post helpt u herinneren!

Voetbalbeker Bandoeng (detail)

Voetbalbeker Bandoeng (detail)

Evenals vorig jaar doet de Java Post mee aan de wedstrijd om de beste geschiedenis site van het jaar. De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl, Historisch Nieuwsblad en het Nationaal Archief. Er zijn twee prijzen in de wacht te slepen: een publieksprijs, groot €  2500, voor de site met de meeste stemmen van bezoekers, en een juryprijs, bestaande uit een sculptuur. De jury kijkt onder andere naar toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en originaliteit.

Vanaf 15 december j.l. tot 8 februari a.s. kan worden gestemd. Op de site van de prijs, www.geschiedenisonlineprijs.nl, werd deze week de tussenstand van de publieksstemmen bekend gemaakt. De Java Post maakt in ieder geval deel uit van de top-20!
Van deze site:    Lees verder

Geplaatst in 9. Java Post | Tags: , , | 9 reacties

Feestdagen voor het volk

Vuurwerk Jakarta

Vuurwerk Jakarta

Een nieuw jaar is aangevangen, zoals altijd met nieuwe hoop en goede voornemens. Op 8 januari 1935 schreef De Indische Courant: “Het Nieuwjaars-feest der Inheemsen is ook dit jaar weer, zoals gewoonlijk, op normale wijze verlopen. In de laatste dagen was het bijzonder druk op alle passers, waar allerlei speciale koeksoorten, kleren en ingrediënten ter verhoging van de feestvreugde veel aftrek vonden. Ook de bedehuizen en in het bijzonder de grote moskee op Ngampel werden druk bezocht. In den nacht van Zondag op Maandag is er vrij veel vuurwerk afgestoken, doch gelukkig kwamen er geen ongelukken voor. Meer dan anders is er zeker niet gepaft: daar zijn de tijden niet naar. Bovendien temperde de flinke regenbui, die boven een deel van Soerabaja viel, de schietlust.”
Het was wat verwarrend, dat jaar. Het Europese Nieuwjaar was nog maar net voorbij of het einde der vastenmaand, door de Europeanen doorgaans aangeduid als Inlands Nieuwjaar, werd al weer gevierd. Enkele weken later volgde ook nog het Chinese Nieuwjaar, en zo had iedere bevolkingsgroep het recht op het afschieten van vuurwerk.    Lees verder

Geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië | Tags: , , , , | 12 reacties

Lucratieve hondenstaarten

Berouw komt na de zonde, wordt wel gezegd. De voormalige staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Co Verdaas, weet hiervan mee te praten. In opspraak geraakt door zijn declaratiegedrag, kondigde hij na amper een maand in functie te zijn geweest al weer zijn vertrek aan. Het ging om een betrekkelijk klein bedrag, maar toch. “Mijn functie is een voorbeeldfunctie en mijn integriteit moet boven alle twijfel verheven zijn”, aldus Verdaas.

Loslopende hond

Loslopende hond

Gesjoemel met declaraties door bestuurders is natuurlijk van alle tijden. Ook in Nederlands-Indië kwam dit verschijnsel veelvuldig voor. Uit De Indische Courant diepten we het volgende geval. Op 13 mei 1936 berichtte het blad onder de titel “Lucratieve hondenstaarten”:

`Voor de Raad van Justitie te Batavia heeft hedenmorgen terechtgestaan Mas Wiradisastra, oud 38 jaar, geboren te Serang. Mas W., assistent-wedana van Tjikadjang (nabij Garoet), werd in verband met kwitantie-knoeierijen geschorst. Hij bevindt zich sedert 15 November van het vorige jaar in preventieve hechtenis.
De Raad werd gepresideerd door mr. Van Olst, en had mr. Toxopeus en mr. Mossel als leden. Het Openbaar Ministerie werd vertegenwoordigd door mr. Van Alphen de Veer, substituut-officier te Bandoeng. Beklaagde, die verdedigd werd door mr. W. J. M. Plate, ontkende het ten laste gelegde en zette vervolgens uiteen, hoe de uitbetaling van premiegelden geadministreerd werd. Deze premies werden uitbetaald aan agenten der veldpolitie die op loslopende honden mochten schieten in verband met de hondsdolheidordonnantie. Als bewijsstuk moesten zij dan de afgesneden staarten overleggen; de agenten kwamen de wedana echter niet met elke staart lastig vallen; meestal werden ze per honderd stuks tegelijk ingeleverd à raison van 5 cent per staart. Vroeger, vóór maart 1933, bedroeg de premie het dubbele van dit bedrag.   Lees verder

Geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië | Tags: , , , , , | 9 reacties

Zeepost 2012/14

Vragen en oproepen van lezers

Mijn zusjes in Menado

Zusjes in Menado

Zusjes in Menado

Na het overlijden van een familielid vond ik een fotootje van twee mooie donkere meisjes. Eentje lijkt erg veel op mijn oma, de moeder van mijn vader. Een oom liet me later weten dat het een foto is van twee halfzusjes van mij, in Menado.Ik keek daar erg van op omdat mijn vader nooit over Indië heeft gesproken.

Mijn Vader Gijsbert van Ewijk (geboren in Lienden, 1927) is in 1989 overleden. Mijn moeder, overleden in 1974, heeft hier waarschijnlijk ook niets van geweten. Zij hadden nog geen relatie toen mijn vader in 1947 naar Indië ging, hij was toen nog een broekie van nog geen 20 jaar en vrijgezel.

Op 13 nov. 1947 vertrok hij met m.s. “De Groote Beer” naar Indië alwaar hij met de 5-2 RI  op 11 december arriveerde in Menado. Daar is hij gebleven tot 31 mei 1949, toen zijn regiment werd overgeplaatst naar Java. Later bracht hij weer enige tijd door op Sumatra. Op 18 april 1950 vertrok dit legeronderdeel met de “Zuiderkruis” naar Nederland. De reis van mijn vader is dezelfde als die van Nico Messing, beschreven in het boek “Toen had je de politionele acties” van Marcel Messing.   Lees verder

Geplaatst in 91. Zeepost | Tags: , , , , , , | 14 reacties

Van liefde en menselijkheid

Kersttoespraak van Generaal Spoor, tot de troepen, 1946

Generaal Spoor, 1946

Generaal Spoor, 1946

“Het is mij een behoefte in deze een enkel woord tot U te richten. Het lijkt sommigen, vooral buitenstaanders, misschien wat vreemd, dat een legercommandant een Kerstboodschap aan zijn mannen brengt. Soldaten en Kerstmis — zo denkt men dan — dat hoort niet bij elkaar. Dat is van elkaar verwijderd als strijd van vrede, en als tweespalt van liefde. En Kerstfeest is het feest van den vrede en de liefde. Maar zijn wij de dienaren van strijd en tweespalt? Ik behoef het U eigenlijk niet te zeggen; het tegendeel is het geval. Onze taak is juist om aan strijd en tweespalt, die deze gebieden en dit volk verscheuren, een einde te helpen maken. Onze taak is juist om een goed instrument te zijn in de handen diegenen, die naar vrede en naastenliefde streven, als enig mogelijke basis voor welvaart en geluk.    Lees verder

Geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, 1945-1949 | Tags: , , , | 20 reacties

Gouden Buffel 2012

Het jaar 2012 was weer gezond roerig. Nederlands-Indië, al 63 jaar non-existent, was bijna geen moment uit het nieuws! Natuurlijk danken we dit aan allerlei instituties die er hun brood mee verdienen, maar ook aan allerlei personen, mensen van vlees en bloed, die de geschiedenis van Indië onder onze aandacht brachten.
Bij het sluiten van het jaar maken we de balans op en benoemen we diegenen die dit jaar in het bijzonder hun nek hebben uitgestoken. De volgende tien personen komen in aanmerking voor de virtuele ‘Gouden Buffel’ van de Java Post:

Gert Oostindie (KITLV)

Gert Oostindie (KITLV)

Gert Oostindie
Zonder twijfel de meest spraakmakende Indie-kenner van het afgelopen jaar. Als woordvoerder van maar liefst drie gerenommeerde instituten pleitte hij het hele jaar in alle media voor onderzoek naar de periode 1945-1950. Zijn naam had hij mee. Dat hij uiteindelijk toch verloor maakt het tragisch, maar zijn streven misschien nog wel heroïscher.

Adriaan van Dis
Zo langzamerhand moeten we opletten zijn naam niet met `sch´ aan het eind te schrijven. Van Dis graaft zich in in een geschiedenis die de zijne is, en tegelijkertijd ook weer niet. Als totok met Indo-bloed is hij door zijn woordkunst op alle Indo-fora een graag geziene gast. Een VPRO-serie over Nederlands-Indië bracht hem dit jaar bijzonder prominent in beeld.    Lees verder

Geplaatst in 9. Java Post | Tags: , , , , | 49 reacties