Java Café

Sociëteit Concordia, Soerabaja

Sociëteit Concordia, Soerabaja

Het modereren van reacties is een vak apart. In het begin van de Java Post probeerde ik alle bezoekers bij de les te houden door ze steeds te wijzen op het feit dat ze on topic, bij het onderwerp, moesten blijven. Voor velen is dat lastig gebleken, zó lastig dat geen artikel meer kon worden gepubliceerd zonder dat daar reacties onder verschenen die – op zich misschien interessant – over andere zaken gingen. Zo werd, om maar een paar voorbeelden te noemen, onder een artikel over Indo-organisaties de kwaliteit van het paardenvlees besproken, en onder een artikel over de bersiapperiode de invloed van de paus.

Nu zou ik al dit interessants kunnen wegmodereren. Maar ja, waarom eigenlijk? Het zou me veel hoofdbrekens kosten over de vraag wanneer iets wél en niet on topic is.
Liever verwijder ik af en toe iets als het echt niet anders kán, en verwijs verder naar deze nieuwe vrijplaats voor off topic onderwerpen, borrelpraat zo u wilt.
Het Java Café opent zijn deuren. De pait staat ingeschonken. Laat het u smaken. De bar is open tot de schoonmaker komt.

Tabaksplanters aan de dis, Noord-Sumatra

Tabaksplanters aan de dis, Noord-Sumatra

110 reacties op Java Café

 1. Ron Geenen zegt:

  Kinderen van een Mix huwelijk in de huidige Indonesia worden ook “Blasteran” genoemd , en als de Europes (blanke) kant bekend is, dan kan iemand bijvoorbeeld een Indo-Jerman, Indo-Perancis, of Indo Blanda genoemd worden etc.

  Wel, zodra hier een persoon uit uw land mij daar mij zou aanspreken, krijgt hij van mij een antwoord, dat hem zeker zal tegenvallen.

 2. Jan A. Somers zegt:

  Op 23 september 1945 arriveerde kolonel Asjes als hoofd van het RAPWI-kantoor Soerabaja begeleid door een Japans escorte in het Oranjehotel.
  Op dezelfde dag arriveerde kapitein-ter-zee P.J.G. Huyer met een kleine staf, als eerste geallieerde vertegenwoordiger in Soerabaja. Huyer had van Patterson opdracht gekregen de havens van Soerabaja te inspecteren. Nog dezelfde avond diende schout-bij-nacht Shibata bij Huyer een verzoek aan Patterson in om een deel van de Japanse troepen over te brengen naar een reeds in gereedheid gebracht concentratiepunt in Poedjon, een bergdorp nabij Malang. Het is niet duidelijk of Huyer een goed inzicht had in de revolutionaire situatie en de plaats van de Japanners daarin; hij gaf Shibata toestemming voor de gevraagde evacuatie waarna een groot deel van de Japanse manschappen naar Poedjon vertrok.
  Na het uitbrengen in Batavia van zijn rapportage, kwam Huyer op 29 september in Soerabaja terug met de opdracht van Patterson de overname van Soerabaja door de Britten voor te bereiden. Shibata kreeg van hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor de komst van de geallieerde troepenmacht. Shibata riep direct 3000 man terug uit Poedjon, zij werden echter bij aankomst op het station door pemoeda’s gevangen genomen. Nog dezelfde avond werd door een groep voormalige Peta, Heiho en Seinendan-soldaten een actieplan opgesteld: het mobiliseren van het (kampong)volk, het gevangen nemen en ontwapenen van Japanse militairen en het bezetten van de telefoon- en telegraafkantoren. Het eerste doel voor de massale acties was het Japanse centrale wapenmagazijn voor Oost-Java in Don Bosco, voorheen een groot katholiek weeshuis met scholen, sportterreinen, werkplaatsen, een kliniek, een kapel en kloostergebouwen. Na onderhandelingen onder druk van de snel aangroeiende volksmassa moest de Japanse commandant het complex overdragen, waarbij hij een ontvangstbrief kreeg met de vermelding dat de wapens waren overgedragen aan het Indonesische bestuur. Hierop pleegde hij zelfmoord. Daarna werden nog grote wapenvoorraden buitgemaakt in een Japanse garnizoenskazerne en in een groot gebouwencomplex waar voorheen de handelsfirma Lindeteves Stokvis was gevestigd. Met hun overgave hebben schout-bij-nacht Shibata en generaal-majoor Iwabe voorkomen dat er een bloedbad werd aangericht onder de belegeraars gevolgd door wraakacties tegen andere Japanners en Nederlanders. De gebeurtenissen in Soerabaja worden door sommigen wel eens vergeleken met de bestorming van het Hotel des Invalides en van de Bastille in 1789 in het begin van de Franse revolutie. Overal wapperde de rood-witte vlag, op muren en trams waren leuzen gekalkt. Overal stonden pemoeda’s op wacht, gewapend met een Japans samoeraizwaard, een geweer of een pistool. Pemoeda’s denderden in auto’s, vrachtwagens en pantserwagens door de stad. Gepeupel ging zich te buiten aan moord en plundering.
  Nadat de Indonesiërs de wapendepots hadden buitgemaakt werd de situatie steeds grimmiger. Shibata was niet meer bereid (en ook niet in staat) de opstand neer te slaan en droeg zijn commandanten op wapengebruik te vermijden. In de nacht van 30 september verloor Shibata het contact met zijn troepen doordat de telefoonlijnen waren doorgesneden. Japanners werden gevangen genomen, hun wapens en voertuigen in beslag genomen. Het vliegveld en de luchtmachtbasis werden door de opstandelingen bezet. Op 1 oktober gaf Iwabe zich over met de in zijn hoofdkwartier aanwezige wapens. Daarna werd het hoofdkwartier van de Kenpeitai bestormd en na een bloedig gevecht veroverd. Op 2 oktober drong een grote massa Indonesiërs het hoofdkwartier van de marine binnen, waar Shibata zich bevond. Voorts werd de Japanse bewaking van het Oranjehotel overgenomen door de pemoeda’s.
  Op 3 oktober eiste Huyer namens de geallieerden de overgave van de Japanse strijdkrachten, waaraan door generaal-majoor Iwabe en schout-bij-nacht Shibata werd voldaan. Waarschijnlijk als gevolg van de verstoorde verbindingen werden alsnog de munitiedepots en de pyrotechnische werkplaatsen op Madoera opgeblazen waarna de verantwoordelijke Japanse officieren zelfmoord pleegden. De explosies en de vuurzee zorgden in Soerabaja uiteraard voor een toenemende nervositeit. Huyer legde nu de volle verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid bij resident Soedirman. De Japanners dienden te worden beschouwd als krijgsgevangenen en aan de geallieerden worden overgedragen. De Japanse mijnenvegers dienden de hun opgedragen taken voort te zetten en de Japanse piloten dienden de luchtverbindingen te herstellen. Uiteraard was Soedirman niet in staat deze bevelen op te volgen, voorzover hij daartoe genegen mocht zijn. Zowel Christison, Mountbatten, als het Japanse hoofdkwartier hebben naderhand Huyer verantwoordelijk gesteld voor deze ontwikkelingen. Hij zou met de overgave van de Japanse troepen de verantwoordelijkheid voor rust en orde hebben overgenomen zonder zelf over een militaire macht te beschikken. Uit een blik op de opeenvolgende gebeurtenissen en de daarbij horende tijdstippen kan echter worden afgeleid dat de rol van Huyer marginaal is geweest, de revolutie had buiten hem om Soerabaja in bezit genomen. Hij werd de zondebok voor de Britten en het excuus voor de Japanners.

 3. Ælle zegt:

  Er zou een schilderij (stilleven met bloemen) van Van Gogh ergens bij een Indonesische familie in Indonesië aan de muur te hangen als t nog niet geveild is. Jaren geleden las ik er iets over op internet. Het was een zakengeschenk geweest aan de vader of grootvader van het gezin, dat het nu graag wil verkopen voor heel veel Rupia’s uiteraard.
  Ook heeft onze naaste buurvrouw Elly K. uit Jakarta in het huis in Zundert gewoond toen haar man (Ds Beck) dominee was in die gemeente.
  BTW, Vincent werd door zijn schatrijke oom Cent onterft omdat hij met een vrouw van ‘niet zware’ zeden, Sien (Clasina Maria Hoornik) geheten, samenhokte. Zijn muse en model. Een minder of bijna nooit vertoond schilderij getiteld donna nuda sdraiata (= liggend naakt) van Van Gogh. (Wij hadden in Jakarta aan de gangwand ook ‘zoiets’ (een prent) hangen. Nooit meer teruggezien helaas.)

 4. eppeson marawasin zegt:

  LUXE IN DE GOUDEN EEUW
  De komst van Aziatische schatten uit China, Japan, India en Batavia bracht in de 17de-eeuw een enorme sensatie teweeg. Lakwerk, ivoor, zilver, zijde, ebbenhout, sieraden en heel veel porselein werden door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) naar Amsterdam gebracht en verspreidden zich vervolgens over heel Europa.

  AZIË IN AMSTERDAM
  De tentoonstelling ‘Azië in Amsterdam Luxe in de Gouden Eeuw’ toont de mooiste voorwerpen uit Azië die de interieurs van de steeds rijker wordende Hollandse elite verfraaiden en de Europese smaak van Parijs tot aan Sint Petersburg voorgoed veranderden.

  Azië > Amsterdam
  17 oktober 2015 t/m 17 januari 2016
  Philipsvleugel

  https://www.rijksmuseum.nl/nl/azie-in-amsterdam

  e.m.

 5. Ælle zegt:

  Concreet! Om de maansverduistering + bloedmaan te zien vannacht. Vanaf 2:12 begint de eclips met tussen 04:00 en 05:00 de totale maansverduistering + de oranje/rode tinten. Neem zeker ook handschoenen, muts en sjaal mee want het kwik daalt na middernacht richting 6 tot 7°C.
  http://www.noodweer.be/waar-zien-we-de-bloedmaan/

 6. Wal Suparmo zegt:

  Wat mij met weemoed laat terug denken is geen maan verduistering maar een andere zoort verduistering Het begon met de LBD( Lucht Bescherming Dienst) en soms kwaadaardig verbogen wordt tot LURAHE BUTUH DUWIT, als hij met een lijst van door to door komt voor een donatie van een of andere project in de kampung. De LBD gegon met een regeling dat alle lampen terverduisterd moesten worden.Speciale lampekappen van blauwkarton moesten aangebracht worden voor lampen buiten huis.Alle lampen van straat vervoer dienenn beschermd te worden met een een apparaat dat alleen maar en spleet van licht door kan scheinen. Ook alle lucht gaten van huizen moeten bedekt/gesloten worden zo dat bij nacht lucht alarm geen licht door kan scheinen.Wij als kleine kinderen moesten altijd een BOMBERCAKE van rauw rubber in de zakken hebben plus een honden ketting en affiece met onz namen en adrres er op.Ook moesten wij pannen en potten gereed tehebben voor gebruik tijdens een lucht aanval.Huizen en gebouwen werden groen of blauw geverfd en schuilkelders gebouwd. Maar dat alles helaas te vergeefs was.Anders dan de KUZUGEIHO van de Jap.Waar elk huis een zandbak moet hebben, Ook een drum of ton met water Een haak en een bambu stok met een bambu waair aan het eind om de brand te blussen. KEIBODAN mensen gingen op de fiets door de staaten van de kampung met te schreewen ” SEMOEA LAMPOE MOEST DIBIKIN MATI:!” en als er nog een lamp brand zo als bij Pater Alesius Suparman van de de Kalisari Kathedraal die zijn WC lamp vergat uit temaken.Direct naar de Kenpetai gesleep ( die hem verdacht opzettelijk een teken te geven aan de Gealieeerde bombers), voor en WATERTREATMENT dat is zijn maag werd volgepompt met een slang water en dan zijn buik met de laarzen van de Jap plat getrapt te worden..Hij was naderkand in zijn ( korte) leven, nooit boven op gekomen en kon alleen maar liquide en zacht voedsen kon innemen. Dus geen maand verduistering maar luchtaanfal verduistering tijdens de oorlog.

 7. Ælle zegt:

  Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa. Dalam penyerbuan-penyerbuan itu Jepang lebih kuat dibanding Sekutu karena Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara Sekutu sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran awal di Indonesia maupun Malaya (Malaysia). Berikut ini Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang:

  Seinendan (Barisan pemuda)
  Seinendan merupakan organisasi pemuda yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Seinendan merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat semimiliter. Organisasi tersebut langsung berada di bawah pimpinan gunseikan. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, sebenarnya maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang.
  Pada awalnya, Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusaia antara 15-25 tahun. Namun, usia anggotanya kemudian diubah menjadi 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut berkembang menjadi 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang.
  Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
  Keibodan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, dalam pembentukan Keibodan tersebut tampak bahwa pemerintah pendudukan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan, karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Selain Jawa, kedua badan tersebut juga dibentuk di Sumatra dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan angkatan laut. Di Sumatra, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan terdapat badan serupa yang disebut Borneo Konan Hokokudan. Selain golongan pemuda, juga dilakukan pengorganisasian kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai (himpunan wanita). Usia minimum dari anggota Fujinkai adalah 15 tahun. Wanita-wanita tersebut juga diberikan latihan-latihan militer.
  Syuisyintai (Barisan Pelopor)
  Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Organisasi semimiliter ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sedangkan wakilnya yaitu R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmojo. Tokoh nasionalis yang duduk dalam Barisan Pelopor berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Para pemuda dikerahkan untuk mendengarkan pidato para tokoh nasionalis. Di dalam pidatonya, para tokoh nasionalis selalu menyelipkan kata-kata untuk membangkitkan semangat cinta tanah air di kalangan para pemuda.
  Fujinkai (Barisan Wanita)
  Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang.
  Hizbullah
  Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah (tentara Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah mempunyai tugas pkok, yaitu sebagai berikut :
  Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program, antara lain : melatih diri, jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya.; membantu tentara Dai Nippon; menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh; menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.
  Sebagai pemuda Islam dengan tugas dan program, antara lain : menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam, dan membela agama dan umat Islam Indonesia.
  Deze tekst smeekt om een vertaling.

  • Ælle zegt:

   Organisasi organisasi = meervoudsvorm van organisatie = organisaties
   a. Organisasi semimiliter zaman Jepang
   1. Seinendan (Barisan Pemuda), terutama untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri.
   2. Fujinkai (Himpunan Wanita), bertujuan memberikan latihan – latihan kemiliteran pada wanita berusia minimum 15 tahun.
   3. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), bertugas membantu tugas – tugas polisi.
   4. Suishintai (Barisan Pelapor), dipimpin oleh Ir. Soekarno.
   5. Gakukotai (Barisan Pelajar), dibentuk tanggal 15 Desember 1944.
   6. Jibakutai (barisan Barani Mati).

   b. Organisasi militer
   1. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang baik dalam Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Selain diberi latihan militer, para anggota Heiho juga diberi kesempatan untuk mengendalikan senjata antipesawat, tank dan altileri medan.
   2. PETA (Pembela Tanah Air) dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul dari Gatot Mangkupraja. Para pemuda yang bergabung dalam Peta mendapatkan latihan – latihan kemiliteran. Setelah Indonesia merdeka banyak anggota Peta yang menjadi pemimpin Indonesia seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Soedirman dan Jenderal Soeharto.

 8. Wal Suparmo zegt:

  Letkol. S De Waard capituleerde aan de Jap. in Tarakan op 12 Januari 1942 om 0730 uur.
  Letkol C. van de Hoogenband capituleerde aan de Jap. Balikpapan.,op 25 Januari 1942.
  Kol. Vooren capituleerde in Kendari aan de Jap. op 26 Januari 1942.

 9. buitenzorg zegt:

  De schoonmaker is langsgeweest. Omdat hij enkele vaste stamgasten niet weg wilde sturen heeft hij deze tijdens zijn werkzaamheden laten zitten. Ook een blote dame die in de hoek een dutje deed heeft hij maar laten liggen.
  De bierviltjes zijn vernieuwd. Rondje van de zaak!

 10. Ælle zegt:

  Voor wie familie heeft in Menado; helaas is ‘t slecht nieuws.

  Seventeen people have died in a fire that tore through a packed karaoke bar early on Indonesia’s Sulawesi island, with 71 others taken to hospital for smoke inhalation.
  Witnesses said the fire started on the second floor of the three-storey building at about 1am on Sunday. At the time, the Inul Vizta karaoke club in Manado, North Sulawesi province, was packed with hundreds of people singing in private rooms, said the city’s police chief, Col Rio Permana. Workers were unable to put out the fires with extinguishers.

  The Guardian.

  • Ælle zegt:

   First they ripped out Lukas Tumiso’s toenails. Then they jammed his mangled toes under a table leg. “I was badly tortured,” Tumiso says. “They hit my nose with an iron bar until it was deformed.”
   Pada usia 72 tahun, Sri Sulistyawati masih ingat hari ketika dua orang tentara Indonesia meletakkan papan kayu di atas perutnya dan menggunakan tubuhnya sebagai papan jungkat jungkit, sebelum ia pingsan karena kesakitan dan pendarahan di dalam.

   • Ælle zegt:

    They tied my arms and legs with a rope and dragged me on the ground with my face down for a kilometre to a military post,” said Sri Sulistyawati, whose crime was being a journalist for a newspaper that backed the country’s first president, Sukarno.
    Victims of 1960s communist purges in Indonesia still wait for an apology/Slachtoffers van de 60s-zuiveringen in Indonesië wachten nog steeds op een verontschuldiging.

    Kita tidak memiliki pilihan, (kasus dugaan pelanggaran HAM berat pasca 1965) itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut sejarah, menyangkut hak-hak orang.
    Ketua Komnas HAM, Nur Kholis.
    http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150921_indonesia_lapsus_kasus65_komnasham

 11. Ron Geenen zegt:

  “”””””http://www.theguardian.com/world/2015/oct/25/indonesia-deaths-fire-crowded-karaoke-club
  Met foto van de Menado Rivier (courtesy Alamy).”””””””””

  Alleen een deur voor toegang? Valt nog mee 17 doden. Geen veiligheiddeur en trap per etage aan de achterzijde? Brandweer pas na een uur?

 12. Ælle zegt:

  Voor wie dit nieuws nog niet heeft bereikt:
  At least 26 people reported to have been killed in French capital attacks!

  • Ælle zegt:

   At least 40 people reported to have been killed in French capital attacks

   • Ælle zegt:

    Three (3) coordinated teams of JIHADI GUNMEN (Islamitische terroristen) struck at six (6) different sites across Paris in a bloody wave of suicide bombings and shootings that left nearly 129 people dead and 352 more injured – including 90 critically, the Paris public prosecutor, Francóis Molins, has said.

 13. Wal Suparmo zegt:

  Frankrijk als zijnde een nummer 2 koloniale Kristen staat wordt nu door Allah vervloekt dat is geatackeerd door hongerige Mohammadanen.

  • Ron Geenen zegt:

   Wat een nonsense

   • Ælle zegt:

    Gen. James “Spider” Marks: “This is very visceral. The types of targets they strike right now really are symbolic. From the French perspective, something has to be done.”

   • Ælle zegt:

    French jets took off from air bases in Jordan and the United Arab Emirates
    Heavy bombing raid comes just two days after horrific attacks in Paris

    French-fighter-jets-carry-massive-airstrike-operation-ISIS-stronghold-city-Raqqa-Syria
    UPDATED: 22:41 GMT, 15 November 2015

   • Ron Geenen zegt:

    “””””French-fighter-jets-carry-massive-airstrike-operation-ISIS-stronghold-city-Raqqa-Syria
    UPDATED: 22:41 GMT, 15 November 2015″”””””””””

    Dat is veel beter, dan al de meningen van mensen op het net. Geen woorden maar daden!

   • Wal Suparmo zegt:

    CORRECTIE IN GESSCHRIFT( Sorry ik heb moeilijkheden met mijn ogen)
    Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden. Jesus praat j altijd over : ” mijn Vader ” en ik. Ook ELI, ELI LAMA SABAGHTHANI( Matheius 27:45-46).Ook : “Wie tot God wil komen enz” Dus het zijn 2 verschillende “individuen”. Maar hier is dat Jesus als
    Godzelf moet worden beschouwd als TUHAN YESUS.( Niet over de DRIE EENHEID/ TRITUNGGAL) te spreken.Wat en frustratie. Of niet?

   • Ælle zegt:

    “We are going to lead a war which will be pitiless. Because when terrorists are capable of committing such atrocities they must be certain that they are facing a determined France, a united France, a France that is together and does not let itself be moved, even if today we express infinite sorrow.”
    ~ François Hollande

   • Ron Geenen zegt:

    Ben nu echt benieuwd, wat de EU landen met al die islam mensen, die het land binnen wandelen gaan doen en waar geen gegevens van zijn.

   • hansvschaik zegt:

    Beste Ron Geenen, maak je maar geen illusie: de Europese ministers gaan vast alweer vergaderen en komen met prachtige woorden vertellen wat ze nu weer bedacht hebben, ondertussen gaat de vluchtelingen stroom gewoon door.
    Daarna gaan de ministers samen op de foto en aan het diner. Ze doen een plas en alles blijft zoals het was.

   • Wal Suparmo zegt:

    De MARKETING PEOPLE van het Christendom hebben zo veel SALESTRICKS om de Christenleer LAKOE temaken met zelf Jesus als GOD teverklaren. En het is een grandioos succes geworden.!

   • Wal Suparmo zegt:

    Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden. Jesus praat hij altiid over : ” mijn Vader ” en ik. Ook ELI, ELI LAMA SABAGHTHANI( Matheius 27:45-46).Ook : “Wie tot God wil komen enz” Dus het zijn 2 vershillende “individuen”. Maar hier is dat Jesus alle Godzelf moet worden beschouwd als TUHAN YESUS.( Niet over de DRIE EENHEID/ TRITUNGGAL) te spreken.Wat en frustratie. Of niet?

   • Ælle zegt:

    Γαλλική απάντηση στο ISIS: Ανελέητο σφυροκόπημα της Ράκα
    Ανανεώθηκε 01:01 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

   • Wal Suparmo zegt:

    Nonsens of niet maar er zijn 153 doden en meer dan 200 gewonden NU in Parijs..De Franse regering moet de millioenen Mohammadanen die in Frankrijik wonen, gaan MOBILISEREN en MILITERISEREN om de ISIS te bestrijden in Frankrijk zo wel in het Midden Oosten.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””MOBILISEREN en MILITERISEREN om de ISIS te bestrijden”””””””””

    En de Fransen zullen zeker naar uw advies luisteren!

   • Wal Suparmo zegt:

    Natuurlijk niet ze prefereren door Allah vervloekt te worden meer Mohammadanen in hun land telaten komen. Zo als de Hollanders die mijn visa hebeen geweigerd voor verlenging terwijl een Maroccaan die boven mijn Tante woonde met zijn 2 vrouwen wel een verlenging kan krijgen En nu permanent als Hollander woont.Met de reden dat hij belasting betaald en ik niet( omdat ik met verlof in Holl. was).

   • Ælle zegt:

    Maar hier is dat Jesus als Godzelf moet worden beschouwd als TUHAN YESUS.( Niet over de DRIE EENHEID/ TRITUNGGAL) te spreken.Wat en frustratie. Of niet?

    The Great Unsolved Mystery in the Christian Church… Hahahahaha
    The great unsolved mystery in the Christian Church has always been the nature of the Divine Trinity.
    WARNING!
    Many leaders in the Church have warned …against trying to understand or solve this great mystery; yet there is no authority in the Word of God for taking this point of view. The whole teaching of the Gospels is to search for light and understanding in regard to the things of God. That a full explanation of the Divine Trinity was not given by the Lord Himself is evident, and is implied in His own words when He said,

    “The time shall come when I shall show you plainly of …the Father.”

    “…because I am going to… the Father…””

    “I came out from the Father and have come into the world. Further, I am leaving the world and am going my way to … the Father.
    ~John 16

  • Ælle zegt:

   Au moins 126 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées vendredi soir dans une série d’attaques terroristes sans précédent à Paris et près du Stade de France.

   • Wal Suparmo zegt:

    Nakke tenna nissing bicaranu DaEng!

   • Ælle zegt:

    Vertaling uit de Franse krant Le Figaro.
    Minstens 126 personen werden gedood en meer dan 200 gewond op vrijdagavond in een reeks terroristische aanvallen ongeëvenaard in Parijs en bij het voetbalstadion van Frankrijk (in de voorstad Saint-Denis).
    Ik versta geen Bugis.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, net als in de bersiap: Ik heb een hekel aan u, dus sla ik u dood.

 14. Ælle zegt:

  Jezus zei tot hen:

  „Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden. Hoe komt het dat GIJ niet verstaat wat ik spreek? Omdat GIJ niet naar mijn woord kunt luisteren. GIJ zijt uit UW vader de Duivel, en GIJ wenst de begeerten van UW vader te doen. Die was een doodslager toen hij begon, en hij stond niet vast in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij overeenkomstig zijn eigen aard, want hij is een leugenaar en de vader van [de leugen]. Omdat ik daarentegen de waarheid zeg, gelooft GIJ mij niet. Wie van U overtuigt mij van zonde? Indien ik waarheid spreek, waarom gelooft GIJ mij dan niet? Wie uit God is, luistert naar de woorden van God. Daarom luistert GIJ niet, omdat GIJ niet uit God zijt.”

  Johannes 8

  • Ælle zegt:

   God, die lang geleden bij vele gelegenheden en op vele wijzen tot onze voorvaders heeft gesproken door bemiddeling van de profeten, heeft op het einde van deze dagen tot ons gesproken door bemiddeling van …een Zoon, die hij tot erfgenaam van alle dingen heeft aangesteld en door bemiddeling van wie hij de samenstelsels van dingen heeft gemaakt. Hij is de weerspiegeling van [zijn = Gods] heerlijkheid en de nauwkeurige afdruk van zijn wezen, en hij houdt alle dingen in stand door het woord van zijn kracht; en nadat hij een reiniging voor onze zonden had teweeggebracht, heeft hij plaats genomen aan de rechterhand van de Majesteit in verheven plaatsen.
   Daarom is hij beter geworden dan de engelen in die mate dat hij een naam heeft geërfd welke uitnemender is dan de hunne.
   Tot wie van de engelen heeft hij bijvoorbeeld ooit gezegd: „Gij zijt mijn zoon; heden ben ík uw vader geworden”?
   En wederom: „Ík zal zijn vader worden, en híȷ́ zal mijn zoon worden”?
   Doch wanneer hij wederom zijn Eerstgeborene de bewoonde aarde binnenleidt, zegt hij: „En al Gods engelen moeten hem hulde brengen.”

   Ook zegt hij met betrekking tot de engelen: „En hij maakt zijn engelen geesten en zijn openbare dienaren een vuurvlam.” Maar met betrekking tot …de Zoon: „God is uw troon in alle eeuwigheid, en [de] scepter van uw koninkrijk is de scepter van recht.*
   Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, ..uw God, u gezalfd met [de] olie van uitbundige vreugde, meer dan uw deelgenoten.”
   En: „Gij, o Heer, hebt in [het] begin de grondvesten gelegd van de aarde, en de hemelen zijn [de] werken van uw handen. Díé zullen vergaan, maar gíȷ́ zult voortdurend blijven; en net als een bovenkleed zullen ze alle verouderen, en gij zult ze samenrollen net als een mantel, als een bovenkleed; en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen nimmer een einde nemen.”

   Maar met betrekking tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: „Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel”? Zijn zij niet allen geesten voor openbare dienst, uitgezonden om te dienen ten behoeve van hen die redding zullen beërven?

   ~ Hebreeën 1

 15. Wal Suparmo zegt:

  De NON MOHAMMADAANSE landen vooral Amerika,Euopa en Australia MOET HET MOHAMMADANISME verklaren als NON PUBLIC RELIGION. Men kan het Mohammadaanisme niet verbieden want het is tegen de Rechten van de Mens. Maar wel als NON PUBLIC religi en ideologie aleen voor PRIVAAT GEBRUIK ( binnen huis). Dus geen godsdienst ACTIEVITEITEN,kleren enz, Geen mosque met blerende mensen die de rust verstoort enz. Dit als men toch zo gaag deze Mohammadanen in het land wil hebben.!

  • Jop Delfos zegt:

   Als dit een mogelijkheid is, waarom hebben de landen die je noemt en anderen, dan geen gebruik gemaakt, tot nu toe, van die mogelijkheid?
   Dit zou een hoop onenigheid voorkomen, want als dat de Mohammedanen niet schikt, dan blijven ze ook niet.
   Ik heb niets tegen die mensen, maar wanneer zij persee in een niet Islamities land willen wonen, dan horen zij zich aan de regels van dat land toe te passen. Zij eisen dat van de mensen die in hun land komen te wonen. Onze Schoon Dochter moest in Saudie Arabia zich aan de kleding van de vrouwen buitens huis aan passen.
   When in Rome, do as the Romans do!!!!
   Hier, West Australia, willen ze zelfs dat de publieke scholen Kerst vieringen afschaffen!!!!Ook het ‘ Onze Vader’ moest af geschaft worden bij het begin van de dag.

   • Ron Geenen zegt:

    Het ligt niet aan het geloof, maar aan de mensen. De mensen zijn niet opgewassen tegen welk geloof dan ook. Voor een vrede in de wereld is het dan ook beter om elk geloof persoonlijk te verklaren en alle samenkomsten en gebedshuizen te verbieden.
    Iemand die iets wil belijden doet dan maar in zijn prive omgeving. Maar ja, dan heb je de groep in de politiek die er zich mee gaat bemoeien. Zie de wereld van vandaag!

 16. Wal Suparmo zegt:

  De MARKETING PEOPLE van het Christendom hebben zo veel SALESTRICKS om de Christenleer LAKOE temaken met zelf Jesus als GOD teverklaren. En het is een grandioos succes geworden.!

  • R.L.Mertens zegt:

   @WSuparmo. Tot ca.1960 waren er in Nederland ook Moslims(uit Indonesië, Suriname)
   Niets aan de hand. Na 1960 verschenen/verbleven er meer en meer Moslims ( uit Marokko,Turkije etc). in Nederland, terwijl de Christen aanhang slonk. Meer gedonder. Dus….
   Volgens filosoof Hans Achterhuis in Trouw 16/11’15; Het monotheïsme- dus Islam, Jodendom en Christendom biedt wel degelijk een rechtvaardiging van geweld!
   Monomanie= een soort waanzin waarbij men zich aan één enkel waanbeeld vasthoudt.
   Dus….. welke interpretatie kiest men van/bij een godsdienst? Een absolute waarheid?

 17. Wal Suparmo zegt:

  Waarom worden Mohammadanen meestel gehaat waar ze hun ” eten willen zoeken( tjari makan)”, zo als de Bangladeshi ini Burma die zich Rohinya’s noemen.(geen probleem toen het een Englese kolonie was).When in Rome, do as the Romans do!!!!Maar dat doen Mohammadanen niet wegens hun communistische doctrien van DAKWAH. Net het EVANGELIE van de Christenen.

 18. Ron Geenen zegt:

  “”””””””When in Rome, do as the Romans do!!!!Maar dat doen Mohammadanen niet wegens hun communistische doctrien van DAKWAH. Net het EVANGELIE van de Christenen.”””””””””””

  Vaak hebben religieuze mensen door hun interpretatie van hun geloof, een vorm van discriminatie gecreëerd.

  • Ælle zegt:

   Ambro is degene in het wit met een sinterklaas-mijter op zijn schedel, die in ‘t rood is een martelaar met een ernstige schedelfractuur.

   • Wal Suparmo zegt:

    De Kaabah wat een GOUDMIJN is voor de Arabieren is de eenigste plaats in de wereld dat 3 millioen mensen uit de hele wereld OP EEN OGENBLIK kan verzamen. Het zal voorlopig in tact blijven voor dat het door de ISIS vernietigt wordt( volgens hun belofte). Nu BIDDEN MAAR volgens eigen geloof. Ja toch?

  • Ælle zegt:

   Dit is een afbeeldung van het gemummificeerde overblijfsel/kadaver van de man, Ambrosius van Milaan, Kerkvader/ Bisschop, die het gezegd zou hebben: “When in Rome, do as the Romans do” , maar hij zei iets anders. “When I am at Rome, I fast on a Saturday; when I am at Milan, I do not. Follow the custom of the church where you are.” Hahahahaha

   Eewww!

   • Jan A. Somers zegt:

    Wat ik van die prent zo bijzonder vind? Ik dacht te weten dat binnen de Islam geen afbeeldingen van mensen mochten worden gemaakt, in dit gevel van o.a. Mohammed. Of zit ij er naast?

   • Ælle zegt:

    Het afbeelden van personages etc. is in veel religies niet verboden, maar wel het vereren ervan. Hierbij een collectie uit het Mohammed Beeld Archief.
    http://zombietime.com/mohammed_image_archive/

   • Ælle zegt:

    Ik beloofde een vervolg op het Zwarte-Steen-verhaal te vertalen. Gezien de verwarrende inhoud ervan wist ik niet eerder waaraan ik was begonnen. U is nu dus wel gewaarschuwd.
    As mentioned above, zitten er witte en gele spikkels in (eerder foutief getypt als sikkels) en het binnenste is beschreven als grijs of “zo wit als melk” (ben Jusuf invan Maltzan, 1865; Hugronje, 1889; Karabuda, 1967; D. et McH., 1974).
    Uiteindelijk is gezegd dat de Steen in water drijft (van M.,1865).Joepiejee!
    Deze hoedanigheid maakte ‘t mogelijk dit in AD 951 te herkennen toen het in twee (2) stukken terugkwam, nadat ‘t in AD 930 door, je reinste ketters, de Qarmatiërs (Shiiten?) werd weggedragen.

    Volgens de Mohammedaanse traditie kan de steen teruggeleid worden tot Adam, of op z’n minst de aartsvader Abraham.
    De vorige legende vertelt dat Adam (de eerste mens) de eerste Ka’ba op aarde bouwde.
    tegen de tijd dat het werk gereed was, (nu komt er iets geweldigs aanzetten, houd u zich maar schrap!) zond Allah een tent gemaakt van rode hyacinth, dat is een robijn van Paradijs naar Aarde, en Adam woonde in deze tent. Een witte hyacinth diende als zetel/stoel. Deze werd later de Zwarte Steen.

    De Steen bleef in de Ka’ba totdat deze werd vernietigd door de Vloed (zondvloed?) en werd later aan Abraham teruggegeven aan wie de herbouw was toevertrouwd. Op dit punt begint de andere legendes. Ze vertellen ons dat het Abraham was die de eerste Ka’ba bouwde. (Hier begin ik echt al “Adoeh, adoeh” te roepen)

    Tot morgen!

   • Ælle zegt:

    Goedemorgen allemaal!
    Dit is het volgende verslag dat Elsebeth Thomsen in 1980 schreef over de Zwarte Steen, die in Mekka ligt om nog steeds als afgodendienst in het verleden, vereerd te worden; een Steen die volgens NASA niet meer blijkt te zijn dan een fragment van een onbekende meteoriet, waarvan er bijna tonnen rotsmaterie dagelijks de atmosfeer bereikt en als stof in de lucht achterblijft door de hitte en hoge snelheidsfrictie opgebrand. Een enkele brokstuk overleeft de val in zee of op de grond als meteoriet.

    Geschiedkundig/historisch, bestond de Ka’ba sedert AD 200 als een heidens heiligdom gevuld met afgoden. Deze werden verwijderd na de komst van de profeet in Mekka in AD 630 (Doughty, 1923), maar de Zwarte Steen en de Ka’ba zelf bleven voorwerpen van verering.
    In Mo’s tijdsperk AD570-632, was de Ka’ba verbrand, misschien de oorzaak van de verbrijzeling van de Steen. Hoe dan ook, de vele kleine deeltjes die nu zijn gelijmd zijn waarschijnlijk het resultaat van een voorval dat plaatsvond in AD 1050 toen een woedende Egyptische kalief een man stuurde om het te vernietigen.
    Tenslotte werd Mekka overgeleverd aan een zware overstroming in 1626, waardoor 3 muren van de K. omvielen (Burckhardt, 1830).

    In wetenschappelijk literatuur wordt de Steen gewoonlijk bezien als lava, basalt of een meteoriet. Als wij ervan uitgaan dat het geen gewone steen is, schijnen de lava en basalt theoriën onwaarschijnlijk.
    De benaming als een meteoriet ontstond mogelijkerwijs van legendes over een hemelse oorsprong, maar een ijzeren meteoriet zou niet kunnen drijven of in stukken breken. Een stenen meteoriet zou ook niet drijven en het zou de enorme hoeveelheid erosie waaraan het was blootgesteld niet makkelijk weerstaan.
    D et McH,1974. In 1974 stelden voor dat het agaat zou zijn. maar dit is geen steen die in water drijft en het heeft niets te maken met de hemel. Van alle suggesties is de theorie van meteoriet die het sluitends past bij de legendes, dat de Steen uit de hemel kwam. Daarom zou het gepast zijn om ander materiaal te onderzoeken met een meteorische oorsprong.

    Als je mij vraagt, is ET gewoon verslaafd geraakt aan haar werk als onderzoeker. De Meteoritical Society heeft een ledenbestand van 1000 (duizend) wetenschappers en dwepers uit 52 landen die meteorieten, cosmisch stof, asteroïdes, kometen, etc bestuderen en de oorsprong van het zonnestelsel (nú zonnenstelsels, er zijn er méér dan één! So far, astronomers have found more than … 500 solar systems and are discovering … new ones every year. Given how many they have found in our own neighborhood of the Milky Way galaxy, scientists estimate that there may be … tens of billions of solar systems in our galaxy, perhaps even as many as 100 billion. Yesss!)

   • hansvschaik zegt:

    Sommige soorten lava steen: puimsteen, drijft op het water. Door de hitte zijn veel stoffen ui de steen eruit verdampt en daarom zit de steen vol met holtes.
    Misschien gebeurt dit ook met meteorieten, in dat geval kunnen ook die drijven in water.

   • Ælle zegt:

    Mo tilt de Zwarte Steen op.
    Een illustratie in miniatuur uit 1315 van de Pers Rashid-al-Din Hamadani (o.a.historicus, schrijver van het album van Kronieken = Jami’ al-tawarikh),die hier vertelt dat Mohammed de Zwarte Steen terugplaatst in het jaar AD 605. Hij draagt hier twee zwarte vlechten.

   • Ælle zegt:

    Elsebeth Thomsen uit Denemarken, prof/doctor in de wetenschappen geografie, geologie, paleontologie en nog 6 andere logiën, aan de Uni van Tromsø, Noorwegen v.h. Instituut van historische geology en paleontologie aan de uni van Kopenhagen, schrijft: De zwarte Steen (Al-Hadjar Al-Aswad) bevindt zich in de grote moskee, Al-Haram, in Mekka, aan de oostelijke buitenhoek van het allerheiligste gebouw van de Islamieten, de Ka’ba.
    Verder schrijft ET dat de Steen uit 8 kleine stukken is samengesteld en aan elkaar zijn gecementeerd./geplakt, gevat in een zilveren omlijsting (nu toch van roestvrij staal, heer Suparmo?) met een gedeelte (20x16cm) open gelaten.
    Het grootste brokstuk heeft de afmeting van een dadel (Dietz et McHone,1974).

    In 1825 bestond de Steen uit 15 stukken (al-Kurdi, 1875). De ontbrekende fragmenten kunnen verborgen liggen onder het cement tijdens de herhaalde reparaties. of zijn zoekgeraakt. waardoor het moeilijk is om de oorspronkelijke vorm en maten van de Steen te beschrijven, maar het zou geschat kunnen worden op minstens 25x20x20cm.
    Ook de kleur ervan was moeilijk te bepalen.
    Slecht één auteur, Äli Bey” noemde dat het een matrix kleur als kool heeft (1816 in Khan,1938), die witte en gele sikkels, kleine puntige kristallen en mogelijk phenocrysts veldspaat (mineraal) door de matrix heen is verspreid (Burckhardt, 1830; Sprenger, 1875 in Khan, 1938; Dietz et McHone, 1974).
    Volgens de Islamitische traditie was de steen wit maar werd zwart door de zonden van de mensheid. (Het is weeral onze schuld, hahahahaha …)
    “Qui color albus erat nunc fit contrarias alba” (van Maltzan, 1865)
    Hierna zijn nog 3 bladzijden te vertalen uit het Engels, dat ik later zal pogen te doen met Uwer welnemen.
    Copyright Meteoritical Society. Provided by NASA Astrophysics Data System

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””“When in Rome, do as the Romans do” , maar hij zei iets anders. “When I am at Rome, I fast on a Saturday; when I am at Milan, I do not. Follow the custom of the church where you are.” Hahahahaha””””””””””

    Ik wist niet dat ze toen als voertaal het engels hadden.

   • Ælle zegt:

    Klik tweemaal op Ambrosius voor een uitvergroting.

   • Wal Suparmo zegt:

    Ook als andere voorbeeld het bronzen beeld van Petrus in het Vaticaan, wiens voet alleen maar de helf is overgebleven( gripis-Jav) wegens afgelikt door Katholieke gelovigen en ook een akelige geur ( amis- Jav) verprijt.De Mohammadanen zijn slimmer om hun VAGINA FORM aan de heilige meteor steen( Kaabah) van stainless steel temaken. en hoewel het steeds ook afgelikt wordt door millioenen Mohmammanen en minder stinkt ook omdat het constant door een bewaker met een busje parfum geregeld wordt bespoten.En is het voorloopig in tact gebeleven.

   • Ron Geenen zegt:

    Wat een walgelijk idee om iets te maken waar anderen aan moeten likken uit geloofsovertuiging.

 19. Ælle zegt:

  Een hartverscheurende open brief aan de moordenaars van Hélène Muyal van haar echtgenoot Antoine Leiris.
  Gisteren om 4:18 · Jullie zullen mijn haat niet hebben!
  “Vous n’aurez pas ma haine”
  Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son coeur.
  Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
  Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.
  Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.

 20. Jan A. Somers zegt:

  Heer Buitenzorg: Proberen van het Vaticaan een bijdrage te krijgen?

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””Heer Buitenzorg: Proberen van het Vaticaan een bijdrage te krijgen?””””””””””””

   En van Saudi Arabië namens de moslims. Waar blijft dan onze vrijheid?

 21. Ælle zegt:

  Tot slot de laatste vertaalde alinea’s uit het krantenartikel (paper) van onze geleerde ET (Elsebeth Thomsen), getiteld: “New Light on the Origin of the Holy Black Stone of the Ka’ba”.
  In Saudi Arabië, ongeveer 1100 KM van Mekka vandaan werden in 1932 inslagkraters van meteorieten gevonden door Philby, bij Al-Hadidah, Wabar geheten. De coordinaten zijn op 21º 29´ 58″ N, 50º 28´ 20`O in Rub’ al Khali, beter bekend als het Lege Kwartier (zeer interesssante en grootste zand woestijn op aarde).
  De best bewaarde kraters maten (verleden tijd van meten) 100x100x12M en 55x40x9M, maar het lijkt er op dat andere in het zand waren begraven (Philby, 1933). Verscheidene ijzer-meteorieten werden gevonden rondom de kraters en in een naburige wostijn. De afzonderlijke stukken en hun primaire en secundaire samenstellingen zijn bestudeerd door Buchwald (1975).
  De grondsteen bij Wabaris is een zuiver witachtig zandsteen, hoofdzakelijk bestaande uit kwarts, (volgens Spencer ongeveer 92%, 1933a, 1933b).
  Losse afzettingen van zand in dikte varierend (keyboard hapert) liggen boven op de zandsteen.

  De kraterwallen zijn van blokglas gevormd uit versmolten silica zand, doordrenkt met miljarden bolletjes van nikkelhoudend ijzer.
  Sommige van het impactietglas duikt op als poreuze bommetjes met een witte binnenkant en glanzend zwart omhulsel of als zwarte druppels; vaak homogeen en het bevat grote blaasjes van gesteente en mineralen (El Goresy et al., 1968).
  Deze kenmerken passen de beschrijving van de Zwarte Steen.
  De rest van de tekst komt min of meer neer op een herhaling van het voorgaande met een afbeelding/zw/w foto van een stuk Wabar-glas dat in het Geological Museum in de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken ligt.
  (Impactietglas is in juni van dit jaar aangetroffen op Mars)

  • Wal Suparmo zegt:

   Ook een pakket met de meteoor steen(Kaaba) ceremonie,Als de ongelovigen( kafirs), GEEN KAFFERS!, al op de maan of andere planeten rondlopen , dan zijn de Mohammadanen nog gelukkig aan hun SATAN smijterrei!(jumroh!).

 22. Ron Geenen zegt:

  Misschien kan ik een paar Indo’s helpen, die werkeloos en ervaring hebben in engineering en design. Ik kreeg het volgende van een vriend-Indo in Canada toegestuurd.
  The Royal Dutch Shell is building a Liquefied Natural Gas Plant ( LNG ) in Kitimat British Columbia, Canada. They need 3000-6000 people to work there. As a skilled or professional worker he had no problem getting a good paying job. He has to apply for a job and went he is approved go the Canadian embassy in Den Haag ( I think). Ik neem aan dat hij gezond is en Engels Spreek.

 23. Ælle zegt:

  Wanner we over aantallen spreken van in de miljoenen en er aan denken, mogen we niet vergeten wat er aan E-waste (Electronisch AFVAL) wordt gedaan.
  75% E-waste eindigt in landen zoals India, China en Ghana.
  Hier is de trailer van de film, een onderzoeksdokumentaire, die Cosima Dannoritzer vorig jaar maakte, getiteld The E-waste Tragedy. Wie is verantwoordelijk?

  Wie Facebook heeft kan er meer over te weten komen; https://www.facebook.com/ewastetragedy
  Wanneer zendt Nederland deze film ooit uit? Of wacht ze tot ook wij er niet meer zijn? Willen wij de verantwoordelijkheid dragen voor dit dodelijk afval.
  http://longreads.oneworld.nl/ewasterepublic/
  Nadat ik deze doku op Arte gezien had, beloofde ik mezelf deze onaangename ervaring met jullie, mijn geliefde Indo’s, te delen.

  A UNU study last year said toxic materials in the world’s annual 41.8 million tonnes of discarded electronics include lead in glass (an estimated 2.2 million tonnes), batteries (300,000 tonnes), mercury, cadmium, chromium and ozone-depleting substances (CFCs, 4,400 tonnes). Health problems associated with such toxins include impaired mental development, cancer and damage to livers and kidneys.

  Read more at: http://phys.org/news/2015-08-discarded-electronics-mismanaged-europe-equals.html#jCp

  • Jan A. Somers zegt:

   “Wie is verantwoordelijk?” In ons appartementengebouw houd ik in de gaten dat/hoe de afvallen worden opgehaald. In de vuilcontainers liggen complete computers, oude platenspelers e.d. Terwijl je kunt opbellen naar de kringloop, of ‘goede doelenwinkeltje’, ze komen het dan gratis ophalen. In de oudpapiercontainers vind je de complete omschakeling naar computerboodschappen terug in de vorm van een verdubbeling van de hoeveelheid karton. Verantwoordelijkheid? Bij de oudjes die vaak thuis zijn wordt alles in grote dozen bezorgd voor de mensen die niet thuis zijn. Ze vergeten het nog op te halen, moet je weer langs de deur. Is dat de nieuwe mantelzorg?

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””. In de vuilcontainers liggen complete computers, oude platenspelers e.d.””””””””””

    Wij hebben onze eigen vuil containers, ronde zwaar plastic vaten van ongeveer 1.20 hoog met een deksel er op en wieltjes er onder. Ieder vat heeft vaak zijn eigen kleur of een tekst wat er in gaat.
    Op bepaalde plekken in de stad kan men alle elektronika kwijt, zodat het apart gerecycled kan worden. Bij je vuil neerzetten of ergens dumpen wordt zwaar beboet.
    Het is hier ook makkelijker te zien van wie het is, omdat wij ieder een eigen stoep voor het huis hebben en niet als bij jullie in een flat wonen.

 24. Jan A. Somers zegt:

  “Op bepaalde plekken in de stad kan men alle elektronika kwijt, zodat het apart gerecycled kan worden. ” Ja, bij ons ook. Bijvoorbeeld in de supermarkt waar we toch boodschappen doen. Je loopt daar rakelings langs de afvalbakken voor batterijen, kleine of grote elektrische/elektronische apparaten enz. En grote, onhandige apparaten worden gratis thuis opgehaald door de kringloopwinkel of (gemeentelijk) grof vuil. Moet je wel even melden, telefonisch of internet. Maar het interesseert veel mensen niets. Ze betalen belasting, en dan zoekt de overheid het verder maar uit.
  “niet als bij jullie in een flat wonen.” Ik dacht altijd dat in de USA ook veel mensen in flats wonen. In Nederland is het in flats meestal goed geregeld, diverse bakken met opschrift. De huismeester, of in kleinere flatgebouwen een vrijwilliger (ik dus), zet die bakken periodiek buiten. Maar dan moet je die wel gebruiken!

 25. Ælle zegt:

  One example/ één voorbeeld
  Every year, consumers throw away millions of mobile phones. This is because most phones aren’t built to last, paired with our desire to constantly upgrade our devices. Some of these discarded phones are properly recycled, but others end up in landfills or are recycled under dangerous working conditions. At the same time, new products are continuously manufactured to keep up with demand for the “latest thing.”
  Elk jaar worden er miljoenen draagbare telefoons/mobieltjes weggegooid.Dat komt omdat de meeste niet gebouwd zijn om duurzaam te zijn, gepaard aan onze wens/hunkering om ons mobieltje voortdured te vernieuwen. Sommige van deze afgedankte telefoons worden netjes gerecycled, maar andere eindigen op een afvalstortplaats of worden gerecycled onder gevaarlijke werkomstandigheden. tegelijkertijd , worden er steeds nieuwe producten gefabriceerd om de vraag naar de “laatste rage” bij te houden.

  Helaas heb ik me in ‘t verre verleden hier ook aan schuldig gemaakt. Vergeef me!

 26. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””””.” Ik dacht altijd dat in de USA ook veel mensen in flats wonen.””””””””””

  Nee hoor. En als er mensen in flats wonen is het vaak in de miljoenen steden.Los Angeles heeft ongeveer 4 miljoen inwoners en LA county (provincie) ongeveer 10 miljoen inwoners. Ik woon in Glendora, ongeveer 50 km buiten LA en er zijn iets meer dan 50000 inwoners, waarvan er nog geen 8% flat zijn. En de meeste zijn geen huur, maar koop en heten dan condominium.
  Dan hebben we ook de goedkopere rijtjes huizen met de name townhomes, echter meer dan de helft zijn vrijstaande huizen met een tuin er om.

 27. Wal Suparmo zegt:

  Ik was verleden maand voor een week in San Fransisco geweest en in die tijd geen enkele blanke ontmoet.

 28. Ælle zegt:

  http://www.klondyke.nl/rubriek/25/indonesie-en-nederlands-indie
  Aanbod van LEESVOER
  Rubriek Indonesië & Nederlands Indië
  Aantal gevonden boeken: 356

  • Ron Geenen zegt:

   Buitengewoon fijn en interessant. Dank u wel
   Ik heb direct een e-mail naar klondyke.nl gestuurd en gevraagd of zij mij een paar willen sturen volgens de quoted price.
   Mijn interesse gaat voornamelijk alleen uit naar boeken over West-Midden Sumatra, zoals Padang, Sawahlunto, Fort de Kock, Bangkinang, enz. In de lijst heb ik zelf 3 boeken gelokeerd. Als een ander een boek weet over Sumatra west, graag, laat me weten.
   Bij voorbaat dank!

   • Jan A. Somers zegt:

    “Ik heb behoefte aan boeken die o.a. de oorlog en de bersiap gebeurtenissen beschrijven ” Probeer Bussemaker, Bersiap.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik heb even gekeken in de Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Praktisch alle plaatsen beschreven. Heb ff gekeken naar Sawahloento, Padang, Fort de Kock.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Ik heb even gekeken in de Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Praktisch alle plaatsen beschreven. Heb ff gekeken naar Sawahloento, Padang, Fort de Kock.””””””””

    Heb niets aan bovenstaande. Ik heb behoefte aan boeken die o.a. de oorlog en de bersiap gebeurtenissen beschrijven en ook de verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Een boek als KURA! van Lou Lanzing.

   • Ælle zegt:

    Welcome to the historic works of Henk Hovinga
    http://pakanbaroe.com/doodspoor.html

    Adriaan van Dis over ‘Op Dood Spoor’

    ‘Op dood spoor’ vertelt het oorlogsverhaal dat mijn vader altijd heeft verzwegen. Zonder Henk Hovinga’s baanbrekende speurwerk zou ik nooit iets over mijn vaders torpedering (van de Junyo Maru) en over zijn dwangarbeid aan de Pakan Baroe-spoorweg in Sumatra te weten zijn gekomen.

    http://pakanbaroe.com/sumatra-railroad.html
    Zij aten stijfsel en ratten, stierven van uitputting, malaria, dysentrie, beri-beri wn tropische zweren
    They ate starch and rats, died of exhaustion, malaria, dysentery, beri-beri and tropical ulcers.

    http://pakanbaroe.com/doodvoorogen.html

    Veel leesplezier toegewenst!

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Zonder Henk Hovinga’s baanbrekende speurwerk zou ik nooit iets over mijn vaders torpedering (van de Junyo Maru) en over zijn dwangarbeid aan de Pakan Baroe-spoorweg in Sumatra te weten zijn gekomen.””””””””””””

    Ik heb totaal 9 familieleden zowel aan de Burma als de Pakan Baroe doden spoor verloren.
    Rudie Uyleman-Anthonijs, zijn moeder Lucie is de zus van mijn vader Eddie Geenen, heeft ook de Junyo Maru na 3 dagen in het water en de Pakan Baroe spoor overleefd. Hij is op 84 jarige leeftijd, kinderloos, in Den Haag in 2007 overleden. Heeft er ook nooit overgepraat. Ben benieuwd of hij zich heeft laten interviewen door Hovinga.
    Bedankt voor de aanbeveling. Vraag: weet u ook of er boeken zijn betreffende de bersiap op west Sumatra (Padang).?

 29. Ælle zegt:

  Sorry for your losses of 9 family members!
  Memories of ‘the East’: Abstracts of the Dutch Interviews about the Netherlands East Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History Project Collection
  Fridus Steijlen, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands)
  KITLV Press, 1 jan. 2002 – 636 pagina’s

  Between 1997 and 2001 an extensive series of Dutch-language interviews was recorded with the aim of documenting ‘the end of the Netherlands colonial presence in Asia’. These interviews concentrated on experiences in what is called ‘The East’ from the 1930s till the early 1960s. They present a broad spectrum of material, depicting fear, anger and courage in a turbulent historical period. But they also provide a vivid window on ordinary day-to-day life, at home and at work, in these days.
  The Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesie (SMGI, Foundation for the Oral History of Indonesia) was established especially for this project. It organized and conducted interviews with 724 individuals, among them ‘full-blooded’ Dutch, Indo-Europeans, Chinese, Moluccans, Menadonese, and Javanese. Since May 2001, a sound archive comprising 2,800 hours of recording has been available for consultation at the KITLV or Royal Institute of Linguistics and Anthropology, in Leiden. The abstracts presented in this volume are an introduction to this very rich source of information.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Since May 2001, a sound archive comprising 2,800 hours of recording has been available for consultation at the KITLV or Royal Institute of Linguistics and Anthropology, in Leiden. “”””””

   Is bovenstaande ook te beluisteren voor Indo’s in het buitenland?

   • eppeson marawasin zegt:

    @Dhr. J.A. Somers vertelt: 27 november 2015 om 12:03 pm @

    — Bedankt voor het delen van uw verhaal uit en over Nederlands-Indië meneer Somers.

    Zelf besefte ik veel te laat, dat vader zijn eigen helaas ‘onopgetekend’ verhaal had(Aboroe,Haroekoe,Bandazee,KNIL,Soekarno,RMS,God ende Koningin,Dienstbevel,Tanah Belanda),

    Kan daarom extra genieten van reageerders met herinneringen aan voormalig Nederlands-Indië. Negatieve herinneringen zijn uiteraard niet om van te genieten, maar een goede verstaander . . .

    e.m.

   • eppeson marawasin zegt:

    @Kan daarom extra genieten van reageerders met herinneringen aan voormalig Nederlands-Indië.@

    Zoals:
    http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/Nieuw-Guinea%20was%20voor%20ons%20het%20beloofde%20land#64098-inhetkort

    e.m.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””En je moest oppassen, want je hebt zo een lel van me te pakken.”””””””””””

    Prachtig verhaal van heer Keller. Als jonge man in Nijmegen was ik ook vlug met mijn handen.
    Maar bedankt voor de info.

   • Ælle zegt:

    Hoe kunt u ons bereiken?
    Voor vragen over archieven kunt u terecht bij de afdeling Digitale Diensten van de UBL.
    Per e-mail
    Het e-mailadres is beheer@library.leidenuniv.nl
    Adres
    Universiteitsbibliotheek
    Witte Singel 27 / Postbus 9501
    2311 BG / 2300 RA
    Leiden
    Meer informatie

    Over de Indische collecties van het KITLV kunt u meer lezen in een speciale folder. Om dit bestand te kunnen openen, heeft u de gratis Adobe Reader nodig. Deze software kunt u hier downloaden.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Is bovenstaande ook te beluisteren voor Indo’s in het buitenland?’ Ik denk het niet. En het heeft niets te maken met het begrip ‘Indo’, het is openbaar voor iedereen. Het gaat om een enorme hoeveelheid interviews. Bij mij alleen al ging het om een gesprek van 2 middagen van 3 uur elk. Staat volledig op band. Maar er zijn geschreven uitreksels te downloaden bij het KITLV. Je kunt daar een account voor aanmaken met wachtwoord e.d. Voor de rest via internet naar het KITLV, Fridus Steijlen (zie onder researchers op de website). Mijn vroegere ervaring: je moest een afspraak maken, als je daar kwam lag alles voor je klaar om te beluisteren met iemand om te helpen. Ik weet niet hoe of het nu is.

   • Jan A. Somers zegt:

    Als voorbeeld mijn accountbevestiging:
    Sent: Monday, August 29, 2011 3:06 PM
    Subject: Uw wachtwoord voor de SMGI-interview-database
    > Uw account op kitlv.nl is geactiveerd. U kunt nu inloggen en de SGMI
    > collectie bekijken.
    >
    > – Volledige naam: J.A.Somers

   • Jan A. Somers zegt:

    Hierbij als voorbeeld stukjes uit summiere samenvattingen van beide interviews. De complete samenvattingen worden toegezonden op aanvraag.
    Interviewgegevens:
    Datum interview 25 september 2000
    Duur van het interview in minuten 155
    Opmerkingen: geen
    Dit interview 1661.1

    Samenvatting van interview: 1661.1
    Geinterviewde: Somers, J.A. (Jan)
    (01) Meneer Somers begint met iets te vertellen over de achtergrond van zijn vader en moeder. Zijn vader werkt voor de gouvernementsmarine en is het grootste gedeelte van het jaar van huis. Meneer Somers zelf wordt in 1930 in Soerabaja geboren. Na een verlof in Nederland woont hij in 1935 een jaar in Batavia. Hij beschrijft de enkele herinneringen die hij heeft aan de periode in Batavia. In 1936 verhuist hij weer naar Soerabaja.
    (02) In Soerabaja wonen ze achter de katholieke broederschool, waar hij naar school gaat. Het onderwijs is er volgens hem bijzonder goed. Hij beschrijft het huis in Soerabaja. Hij heeft een eigen baboe die voor hem zorgt.
    (03) Het leven in die tijd wordt beheerst door een soort vanzelfsprekendheid. In het dagelijks leven heeft hij meer contact met de baboe dan met zijn moeder. Zijn moeder wordt als Indische vrouw vaak met de nek aangekeken. Hierover wordt nooit gepraat en hij is zich als kind niet bewust van het onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
    (04) In 1940 gaat het geplande verlof naar Nederland niet door vanwege de oorlog. Nederland zegt hem niets, maar hij herinnert zich wel de reacties op het uitbreken van de oorlog in Nederland (inzamelingsacties en Nederland lijkt dichter bij). De oorlog van Japan met China leeft meer voor hem, vanwege verhalen van Chinezen in Indië daarover.
    (05) De kracht van Japan wordt ernstig onderschat en na de veroveringen van Japan heerst er grote neerslachtigheid. Zijn vader wordt aan het begin van de oorlog gemilitariseerd. In Soerabaja is er elke dag luchtalarm, maar bombardementen zijn er nauwelijks. De militairen die achter hem in de school gestationeerd zijn, verdwijnen zonder slag of stoot.
    (06) Zijn vader wordt gedetacheerd op de De Ruyter, maar wordt vlak voor de Slag in de Java-zee overgeplaatst. Tijdens de Slag in de Java-zee vangt zijn moeder de marinevrouwen uit de buurt op. Een paar dagen later komt de vlootaalmoezenier hem ophalen om te assisteren bij de begrafenis van de doden die gevallen zijn op het Engelse schip de Exeter.
    (07) Het schip van zijn vader wordt door de Japanners gebombardeerd, maar hij brengt het er levend van af. Zijn vader komt terug naar Soerabaja en wordt te werk gesteld in de haven. Leden van de Gouvernementsmarine worden geëxecuteerd omdat ze hun schip vernietigd hebben terwijl ze alweer gedemilitariseerd zijn.
    Samenvatting van interview: 1661.2
    Geinterviewde: Somers, J.A. (Jan)
    (01) Dit tweede interview gaat met name over de periode vanaf augustus 1945, maar meneer Somers begint met enkele verhalen over de periode daarvoor. Hij vertelt dat zijn Indonesische oma binnen de familie ‘geen rol’ speelt, zij staat bijvoorbeeld nooit op de foto’s. Hij vertelt meer over deze oma en opa van moederskant. In zijn jeugd gaat hij elke vakantie naar Poedjon, een bergdorp waar verschillende familieleden wonen en waar zijn ouders een huis laten bouwen.
    (02) Meneer Somers vertelt meer over Poedjon en zijn vakanties daar in de vooroorlogse periode.
    (03) leeg
    (04) Tijdens de Japanse bezetting gaat meneer Somers voor enkele weken naar Lawang, om daar een nieuwe pendaftaran te krijgen. Een familielid van hem heeft een verhouding met een Japanner, maar daar wordt niet moeilijk over gedaan. In het begin van de oorlog wonen ze naast een bordeel, waarvan de vrouwen elke week naar de dokter moeten. Hij heeft geen honger geleden in de oorlog, maar is wel vermagerd.
    (05) In de periode meteen na de capitulatie van Japan gaat het dagelijkse leven gewoon door. Zijn zus komt vlak na de oorlog vanuit een kamp naar huis, achteraf gezien een gevaarlijke reis. Het Rode Kruis speelt een grote rol bij het herstellen van de contacten tussen families.
    (06) Meneer Somers blijft op de melkerij werken. De bezorging van melk wordt moeilijker vanwege het groeiende nationalisme in Soerabaja. Hij vertelt hoe hij ziet dat een Japanner wordt afgeslacht en dat hij lijken in de rivier ziet drijven. De woede van de bevolking richt zich met name tegen de Japanners en pas later tegen de Nederlanders. Hij is zelf niet bang, ook al wordt hij soms aangehouden en daarbij agressief benaderd.
    (07) De periode vlak na de oorlog is een spannende tijd. Uit zijn vroegere huis steelt hij conserven en een radio. Hij vertelt hoe ze in de bersiapperiode aan eten komen en over de rol van de baboe in het gezin.

  • Surya Atmadja zegt:

   Memories of ‘the East:
   =============================================
   Ister ook verwijzing naar Pak A.J.S .
   Weet niet of de complete interview openbaar is .

 30. Ron Geenen zegt:

  “””””””Ik denk het niet————Het is openbaar voor iedereen”””””””

  Een contradictie!

  • Jan A. Somers zegt:

   Nee hoor. Als je wilt rondstruinen bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek (openbaar!) kun je het best een account aanmaken (‘wachtwoord bewaren’ aanvinken!), dan kun je eeuwig vrij zoeken. Bij de gemeente (openbaar) wordt aangeraden met DidiD in te loggen, daarna kun je rechtstreeks naar de plek waar je wilt zijn. Zelfs om gewoon een lijfelijke afspraak te maken. Je hebt dan voorrang op alle wachtenden voor u in de wachtkamer, je wordt direct geholpen. Je moet het woord ‘account’ niet te precies nemen zoals bij een bankrekeningnummer. Je bent gewoon de portier gepasseerd. En je hebt verklaard netjes met het materiaal om te gaan. Openbaar heeft altijd een eigenaar, wij allemaal samen.
   Voor buitenlanders is het volgens mij voor informatie raadzaam een e-mail te sturen naar het KITLV, kitlv@kitlv,nl, vragen naar Fridus Steijlen (zie onder researchers op de website). Met een account kunt u dan bij de geschreven samenvattingen komen. Volgens mij zijn de interviews niet digitaal te beluisteren, het gaat immers om1190 interviews met 724 mensen, 2800 uur geluidsmateriaal. Waar nauwelijks belangstelling voor is. De keren dat ik er gebruik van heb gemaakt werd alles keurig voor je klaar gemaakt. De nummers voor de geschreven samenvattingen zij om te zoeken op de band, ik dacht zo’n 10 minuten per nummer.
   http://oral-history-archive-kitlv.library.leiden.edu/
   https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:45961/tab/1

  • Jan A. Somers zegt:

   Nee hoor. De Koninklijke Bibliotheek bijvoorbeeld is openbaar voor iedereen. Maar om er in te werken moet je eerst een plekje hebben. Eén keer aanmelden met een accountaanvraag en je zit je hele leven binnen. Dat is bij heel veel openbare instellingen. Meestal kun je ook ‘wachtwoord’ bewaren aanvinken. De gemeente Delft is ook openbaar. Ze hebben graag dat je alles via internet doet. Voor een lijfelijk bezoek is het aan te raden digitaal de afspraak te maken, dan wordt je direct geholpen, ongeacht de wachtenden voor u in de wachtkamer. Daarvoor moet je gewoon inloggen met je DigiD. Aanvragen van paspoort, rijbewijs, parkeervergunning, ‘in leven zijn’, ‘goed gedrag, enz. gaan dan rechtstreeks naar de juiste plek, zonder zoeken naar het ‘mannetje’ dat alles weet, maar niet meer bestaat. Het woord ‘account’ is verwarrend, het is gewoon dat je bekend bent, en meteen zelf aan de slag kunt. Voor de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië is het voor mensen in het buitenland misschien handig een e-mail te sturen naar het KITLV, Fridus Steijlen (zie onder researchers op de website). Volgens mij kun je namelijk de interviews alleen beluisteren bij het KITLV zelf.
   https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:45961
   https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:45961/tab/1
   http://oral-history-archive-kitlv.library.leiden.edu/

   • Jan A. Somers zegt:

    Sorry, met selecteren, knippen, en plakken heb ik er een rotzooi van gemaakt. Ik zat even onder de pillen met de ogen half dicht. Maar ik denk dat de boodschap wel is overgekomen.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Daarvoor moet je gewoon inloggen met je DigiD. “”””””””””””

    Onbekend voor mij hier in CA.

    “”””””””””Volgens mij kun je namelijk de interviews alleen beluisteren bij het KITLV zelf.””””

    Als dat het geval is, dan heb ik er weinig aan. Of de heren bij het KITLV moeten weten welke opgenomen tape(s) over west Sumatra gaan. Zal betrekkelijk weinig zijn. Via .pdf kan ik dat dan downloaden en lezen. Ik zal de gezonden websites rustig doornemen. In ieder geval dank voor het zenden.

 31. Surya Atmadja zegt:

  Vijf eeuwen migratie.
  Naar de beloofde land , Ollanda .
  Een klein paradijsje aan rand van Noordzee, land van melk en honing.
  Paradiso (“paradijs” = Ollanda) , taman hiburan , ditepi pantai pantai laut biru.( naast de blauwe zee=Noordzee)
  Pattie Bersaudara=Pattie Sisters.
  https://www.youtube.com/results?search_query=paradiso%2C+taman+hiburan

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Naar de beloofde land , Ollanda .”””””””””””””

   Ach, een ieder heeft zo zijn eigen gedachte. Ik weet dat koude, wind en regen voor mijn body dodelijk zijn. Zon, weinig wind, 15 graden en ik heb al koude handen en voeten.

 32. eppeson marawasin zegt:

  hariseno 6 maanden geleden
  “Paradiso taman hiburan ” ini sebenarnya lokasnya di daerah mana ya?

  — Barangkali dekat Eindgopen !
  http://www.youtube.com/watch?v=4GhKk68F0u0

  e.m.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s